04-12-16

Paul's House

Next stop on the Magical Mystery Tour is Paul's house, a contrast with George's house. This is near Strawberry Field and not far from where John was living with his aunt Mimi.

architecture, liverpool, uk, the beatles

De volgende stop op de Magical Mystery Tour is Paul's huis. Een contrast bij George's geboortehuis. Dit is niet zo ver van Strawberry Field en ook dicht bij waar John woonde bij zijn tante Mimi.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (3) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

03-12-16

Strawberry Field

It is a part of Central Park, NYC, close to where John Lennon lived and was shot in 1980, but the gate to the orphanage in Liverpool still stands, allbeit a copy of the orginal. As you can see, it is still visited frequently.

IMG_7041_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

IMG_7043_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

Het is een deel van Central Park, NYC, nabij waar John Lennon leefte en in 1980 doodgeschoten werd. Maar de toegangtpoort tot het weeshuis in Liverpool staat er nog, al is het een kopie van het origineel. En zoals je kunt zien wordt het nog vaak bezocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

02-12-16

12 Arnold Grove

After the bus has parked on the High Street, we make our way through the little streets to 12 Arnold Grove. George Harrison lived here as a child. George was the youngest of 4 children living in this little house with an outside toilet. The only form of heating was a coal stove. It would freeze hard during Liverpool winters.

IMG_7033_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

IMG_7031_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

Nadat de bus geparkeerd stond langs de High Street, baanden wij onze weg door kleine straatjes naar 12 Arnold Grove. Beatle George Harrison woonde hier als kind. Hij was de jongste van 4 kinderen in het kleine huisje dat een buitentoilet had. De enige vorm van verwarming was een kolenkachel. Het vroor er heel erg tijdens de winters in Liverpool.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

01-12-16

Picton Clock Tower

The bus stops in the High Street to allow the tourists to make their way to George Harrison's birth house. Love the Picton Clock Tower on the High Street.

architecture, liverpool, uk

De bus stopt in de High Street om de toeristen toe te laten om hun weg naar George Harrison's geboortehuis te banen. Deze klokketoren genaamd Picton Tower vind ik wel leuk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

30-11-16

Magical Penny Lane

Penny Lane is a must for the tour. I posted many photos already of the lane, so one more of the bistro at the bus stop and the two churches.

architecture, liverpool, uk, the beatles

Penny Lane is natuurlijk een verplichte plek voor de tour. Ik postte al meerdere foto's van deze plek, dus nog eentje van de bistro aan de bushaltes en de twee kerken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

29-11-16

Magical Mystery Tour

We did the Magical Mystery tour when we visited Liverpool back in 2013 and did it again this year. The coach takes you along famous Beatles sites in the town.

street, liverpool, uk

Wij deden de Magical Mystery tour toen wij Liverpool voor het eerst bezochten in 2013 en dit jaar opnieuw. De bus voert je langsheen beroemde Beatles site in de stad.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk |  Facebook |

28-11-16

Ecstasy of Saint Teresa

On this day in 1680 the world los a great architect and sculptor: Gian Lorenzo Bernini. The Ecstasy of Saint Teresa is one of his most controversial works that can be found in the church of  Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy, bernini

Op deze dag in 1680 verloor de wereld een groot architect en beeldhouwer: Gian Lorenzo Bernini. De extase van Sint Teresa is een van zijn meest controversiële werken. Je vindt het in de kerk van Santa Maria della Vittoria in Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy, bernini |  Facebook |

27-11-16

Johny Lennon

I'm still reading John Lennon's biography and ejoying it very much. It teaches me things from time to time. These portraits aren't such good quality. They hang in the Beatles Story in Liverpool, but in frames and there is a lot of reflection. But I find it a great work of art.

John-Lennon.jpg

Ik lees nog steeds John Lennon's biografie en geniet met volle teugen. Ik leer van tijd tot tijd dingen bij. Deze portretten zijn niet zo goed van kwaliteit. Ze hangen in the Beatles Story museum in Liverpool, maar ingelijst en er is veel weerspiegeling. Maar voor mij is dit een mooi kunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, uk, liverpool, the beatles |  Facebook |

26-11-16

Red Phone

I posted a photo here before of 4 red pone boxes at the back of the courts of law. But in the general London street view you also still find them. Here in Belgium the public phones have become a thing of the past since 2015.

IMG_0422_LONDON_STREET.jpg

Ik postte hier voorheen een foto van 4 rode telefooncellen aan de achterkant van de rechtbank. Maar in het algemene Londense straatbeeld vind je ze ook nog. Sinds 2015 is het hier in België gedaan met publieke telefooncellen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk, city |  Facebook |

25-11-16

Phoning 26 - in the City of London

A double portion of Phone usage here: texting and talking.

IMG_0414_LONDON_PHONING.jpg

Een dubbele portie van telefoongebruik hier: SMS'en en praten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, city, phoning |  Facebook |

24-11-16

Poldark

Recently I've started watching the new version of Poldark. Cornwall is of course Poldark country, and the mine makes me think of the symbol of Cornwall: the pumphouse of Wheal Coates.

nature, cornwall, uk

Onlangs begon ik naar de nieuwe versie van Poldark te kijken. Cornwall is Poldark gebied, en de mijn in de series doet mij aan het symbool van Cornwall denken: het pomphuis van Wheal Coates.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

23-11-16

Hinterland

I watched the first series of Hinterland, a British detective series located in Wales. I've holidayed there twice and love the countryside.

nature, wales, uk

Ik keek naar de eerste reeks van Hinterland, een Britse detective serie die zich in Wales afspeelt. Ik ben er al twee keer op vakantie geweest en hou van de natuur.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

22-11-16

Beach Cabins

The beach cabins were taken in for the winter at the end of last month. Someone expressed their love for them or the city.

sea, beach, oostende

De strandcabines werden eind vorige maand binnen genomen om te overwinteren. Iemand gaf nog uitdrukking aan zijn of haar liefde voor de cabines of de stad.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

21-11-16

Deliver us from Evil

I recently watched 2 good films about child abuse by priests: Spotlight & Deliver us from Evil. The first tells the story of the jounalists in Boston who brought to light the massive child abuse by priests in that city. The second is a documentary film that tells the story of an Irish priest who abused many children in California in the 70's and 80's.  I warn you, the second is not an easy film to watch. I got quite emotional seeing parents break down because of what had happened to their children. The priest would always confess his wrong doings and the church would move him to another city. In both cases the church's strategy was clearly to close ranks and cover up. The Pope never answered to any of the charges, but then as the head of the Vatical State he enjoys immunity from prosecution.
The photo shows the altar of the church Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy


Recent zag ik 2 goede films over pedofilie door priesters: Spotlight & Deliver us from Evil. De eerste film gaat over de journalistiek die in Boston massief kindermisbruik door priesters aan het licht bracht. De tweede film is een documentaire over een priester van Ierse origine die in de jaren 70 en 80 kinderen misbruikte in California. Ik verwittig je, geen gemakkelijke film om te zien. Ik werd zelf emotioneel wanneer ouders onderuit gingen getuigend van het leed dat hun kinderen aangedaan werd. De priester zelf ontkende nooit zijn probleem, maar werd door zijn kerkelijk overheid telkens gewoon overgeplaatst. In beide gevallen was de strategie van de kerk duidelijk om de rangen te sluiten en het potje dicht te houden. De paus reageerde nooit op de beschuldigingen, maar als staadshoofd van het Vaticaan geniet hij natuurlijk immuniteit.
De foto is van het altaar van de kerk Santa Maria della Vittoria in Rome. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

20-11-16

Lunch on Avenue of the Americas

These are the last 3 photos I took in NYC on November 8, 2015. We ended our visit to Soho by having lunch on the terrace of a Mexican restaurant on the Avenue of the Americas looking out over One WTC. Great beer! And then it was off to the airport to catch our flight home.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Dit zijn de laatste 3 fotos die ik in NYC nam op 8 november 2015. Wij beëindigden ons bezoek aan Soho met een lunch op het terras van een Mexicaans restaurant op de Avenue of the Americas, met zicht op de One WTC toren. Lekker bier! En dan was het richting luchthaven om onze vlucht naar huis te halen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-11-16

More Soho Architecture

The reason so much cast iron is used in the Soho architecture is because it is cheaper than decorating the buildings with brickwork. So they keep the structure simple and use the cast iron as the decorative element.

architecture, nyc, usa, new york city

Soho telt zo veel gebouwen waar gebruik gemaakt wordt van gietijzer omdat het goedkoper was dan gebouwen decoreren met metselwerk. De onderliggende structuur werd dus eenvoudig gehouden en gietijzer werd toegevoegd als decoratie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-11-16

BMW

I noticed a lot of BMWs about on the streets of Soho. Love those cobbled steets.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Veel BMWs op de straten van Soho. Je vindt er ook nog kasseien.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

17-11-16

Fire Escapes

I know, this is pretty messy. But it is what it is and I tried to make the most of the sharp, difficult light.

architecture, nyc, usa, new york city

Ik besef dat dit nogal druk is. Maar het is wat het is. En ik probeerde het beste te maken van het scherpe, moeilijke licht.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

16-11-16

Great Facades

The monumental buildings with the fire escapes at the back are really someting in Soho.

IMG_5533_NYC_SOHO.jpg

De monumentale gebouwen met de brandtrappen aan de achterzijde ogen heel mooi in Soho.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

15-11-16

Authentic Light

Nearly everywhere in Soho the authentic lamp posts have remained. Here I managed to make a composition with the magnificent Chrysler Building in the background. These lamp posts date from the beginning of the 20th century.

architecture, nyc, usa, new york city

Zo goed als overal in Soho zijn de authentieke verlichtingselementen bewaard gebleven. Hier maakte ik een compositie met het fantastische Chrysler gebouw in de achtergrond. Deze lampen dateren van het begin van de 20e eeuw.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

14-11-16

Cast Iron Buildings

You'll find about 250 cast iron buildings in Soho. This is a fine example that is nicely decorated.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Je vindt ongeveer 250 gietijzeren gebouwen in Soho. Dit is een mooi voorbeed dat mooi versierd werd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

13-11-16

People on the Streets of Soho

Lots of people on the streets of Soho, where you'll find great places to shop food. Some of them seem to live to be looked at, others are just trying to sell you useless stuff. The shop fronts are unique.

people, nyc, usa, new york city

people, nyc, usa, new york city

people, nyc, usa, new york city

Veel mensen op de straten van Soho, waar je leuke traiteurs en eettentjes vindt. Sommige mensen lopen precies rond om bekeken te worden. Anderen proberen je nutteloze spullen te verkopen. De gevels van de winkels zijn uniek.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, nyc, usa, new york city |  Facebook |

12-11-16

Paint the Walls

They try to keep things authentic and old fashioned in Soho. I don't believe the Hollister publicity has been up there since 1922. I appreciate one decorated wall more than the other.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture,nyc,usa,new york city

Ze proberen de dingen authentiek en ouderwets te houden in Soho. Maar ik geloof nu echt niet dat die publiciteit voor Holllister al sinds 1922 die muur siert. De ene muur kan ik al meer waarderen dan de andere.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

11-11-16

Hat Shop

An old hat shop is a very handy place to have in a city like New York.

street, nyc, usa, new york city, shopping

street, nyc, usa, new york city, shopping

Een oude hoedenwinkel moet je toch hebben in een stad als New York.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, nyc, usa, new york city, shopping |  Facebook |

10-11-16

Flemish Brickwork

In Spring Street, you'll find these two Federal houses from the 1800's in Flemish Brickwork. Looks familiar? These are two of the oldest houses in the city. There was a third, but as I said before, preservation is a problem.

architecture, nyc, usa, new york city

In Spring Street vind je deze twee Federal houses van de jaren 1800. Ze zijn opgetrokken in Vlaams metselwerk. Zien ze er vertrouwd uit? Het zijn twee van de oudste gebouwen in de city. Ooit waren het er 3, maar zoals ik al zei, behoud is hier een probleem.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

09-11-16

Soho

The presidential elections give me a good excuse to post photos of our last day in New York City just over a year ago. Our last day in the Big Apple led us to Soho, where you'll find some of the oldest buildings in the city. Preservation is an issue, because there is an urge to renew. Good that beautiful architecture like this building remains. Shortly after arriving in Soho we also passed the Michael Kors building hosting a local charitable organisation of God's Love we Deliver. This organisation provides quality healthy meals to people who are very ill.

IMG_5430_NYC_SOHO.jpg

IMG_5433_NYC_SOHO.jpg

De presidentsverkiezingen geven mij een goede uitvlucht om de foto's van onze laatste dag in New York City te posten, intussen al weer meer dan een jaar geleden. Onze laatste dat in de Big Apple bracht ons naar Soho. Je vindt er de oudste gebouwen in de stad. Behoud is wel een probleem, New Yorkers vernieuwen graag. Maar het is goed dat prachtige architectuur zoals deze toch bewaard blijft. Kort na onze aankomst in Soho passeerden wij het Michael Kors gebouw waar je een afdeling van God's Love we Deliver vindt. Deze liefdadigheidsinstelling levert gezonde kwaliteitsvoeding aan mensen die ernstig ziek zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

08-11-16

Presidential Couple

I guess that today we should know who will move in to the White house. Will it be bad or even worse? When we ate at Sylvia's restaurant in Harlem a year ago, I noticed this painting hanging on the wall.

people, NYC, usa, new york city

Ik denk dat wij vandaag gaan weten wie zal intrekken in de White House. Zal het slecht zijn of erger? Toen wij een jaar geleden in Sylvia's restaurant in Harlem aten, viel mijn oog op dit schilderij.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, nyc, usa, new york city |  Facebook |

07-11-16

Busker

A girl singing in NYC's subway today. But will she still be singing tomorrow? This was a year ago, back in November 2015.


Een vrouw zingt in de ondergrondse in NYC. Maar zal ze morgen nog zingen? Dit is een jaar geleden, in november 2015.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, new york city, nyc, usa |  Facebook |

06-11-16

Jewelery Quarter

Warstone Lane cemetery is in the jewelery quarter of Birmingham. I wanted to check it out, but it did not attract me. The jewelery shops are not attractive, not much character to be found in this wannabe shopping area. Didn't even go in to the pub.

street, birmingham, uk, shopping

street, birmingham, uk, shopping

street, birmingham, uk, shopping

De Warstone Lane begraafplaats vind je in het juwelen kwartier van Biringham. Terwijl ik er toch was, wou ik wel eens een blik werpen. Maar deze wijk sprak mij helemaal niet aan. Niet aantrekkelijk, weinig karakter in deze poging tot shopping. Ik bezocht zelfs de pub niet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, birmingham, uk, shopping |  Facebook |

05-11-16

Leaving Warstone Lane Cemetery

Turning back to make one more picture, we left Warstone Lane Cemetery to go and have a look at the Jewelery Quarter where the cemetery is situated.

architecture, birmingham, uk, cemetery

Keerde nog om om een laatste foto te maken bij het verlaten van Warstone Lane begaafplaats. Ik wou nog een blik gaan werpen op het juwelenkwartier van Birmingham waar je deze begraafplaats vindt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, birmingham, uk, cemetery |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende