24-03-17

Tower Hill Architecture

City of London architecture that makes the place attractive, from left to right: the Walkie Talkie, the Cheese Grater and the Gherkin. Between the latter two should stand the Pinnacle. Work started in 2008, but the financial crisis halted progress. The core has grown, but still no sign of the outer layers of this Arab funded development.

architecture, london,uk

Architectuur in de City of London dat die plek zo aantrekkelijk maakt: van links naar rechts: de Walkie Talkie, de Kaasrasp en de Augurk. Tussen de laatste twee zou de Pinnacle, een futuristisch rond concept moeten staan. Constructie startte in 2008, maar de financiële crisis kwam tussenbeide. De kern is intussen gegroeid, maar de buitenste lagen laten op zich wachten. Financiering is in hand van arabieren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

23-03-17

Old King's Yard

It gets very busy in this part of Southwark. Borough High Street, just outside the market, near Tower Bridge Station...

architecture, london, uk

Het is erg druk in dit gedeelte van Soutwark. Borough High Street, net bij de markt, nabij Tower Bridge Station...

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (3) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

19-03-17

New Building

One Blackfriars aka the Vase is a new tall building being errected on Southwark. It will house a hotel, retail and expensive apartments.

architecture, london, uk

One Blackfriars akd de Vaas is een nieuw hoog gebouw dat op Southwark opgetrokken wordt. Je zal er een hotel vinden, winkels en dure appartement.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

18-03-17

Monument Building

The Monument building has a unique facade, I wanted to get that into the composition as well.

architecture, london, uk

Het Monument gebouw, nabij de zuil, heeft een unieke gevel. Ik wou dat ook in de compositie doen passen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

17-03-17

Detailed Monument

Some more details of the Monument. Could use a clean.

architecture, londen, uk

architecture, londen, uk

architecture, londen, uk

Details van de Monument. Kan een schoonmaakbeurt gebruiken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, londen, uk |  Facebook |

16-03-17

Monument

After sailing the Thames, we fancied a walk along it. So we took the underground and got off at Monument to walk down to the river. The kids wanted to go up. The Monument remembers the fire of 1666 that turned the City into ashes.

IMG_0970_LONDON_MONUMENT.jpg

IMG_0976_LONDON_MONUMENT.jpg

IMG_0979_LONDON_MONUMENT.jpg

Nadat wij de Theems afgevaren hadden voelden wij iets voor een wandeling langsheen de rivier. Wij namen de ondergrondse tot aan Monument om van daar naar de rivier te wandelen. De kids wilden naar boven. The Monument herinnert aan de grote brand in 1666 dat de City tot as reduceerde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

11-03-17

Whitehall

We left the boat at Whitehall with Big Ben on the one side and the London Eye on the other.

london, uk, architecture

london, uk, architecture

london, uk, architecture

Wij verlieten de boot nabij Whitehall met Big Ben aan de ene zijde en de London Eye aan de andere.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: london, uk, architecture |  Facebook |

10-03-17

Walkie Talkie & Sea Containers

The Walkie Talkie lights up nicely at night. And on the other Side of the Thames: some more buildings that light up the scene.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

De Walkie Talkie is ook mooi verlicht 's nachts. En aan de andere kant van de Theems: enkele gebouwen dat het landschap ook kleuren. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

09-03-17

O2

Descending from the air to the O2 arena must leave you in even more awe than sailing alongside the island. The first photo of the O2 clearly shows the walkway where you can go over the top.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Van uit de lucht neerdalen op het eiland waar je de O2 arena vindt is wellicht nog indrukwekkender dan er langsheen zeilen. De eerste foto van de O2 toont je duidelijk het wandelpad waarlangs je over de top kunt wandelen.

20:53 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

08-03-17

Rounded Buildings

Architecture without corners is something I find attractive. These buildings are at the far end of Canary Wharf.

architecture, london, uk

Architectuur zonder hoeken heeft ook wel wat. Deze gebouwen vind je aan de verste zijde van Canary Wharf.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

07-03-17

Canary Wharf

The Isle of Dogs where you'll find Canary Wharf has been transformed into a modern business center outside the City of London. This used to be the wharf for trading with Africa, with the Canary Isles as touchpoint with the black continent. Hence the name of the wharf.

IMG_0352_LONDON_CANARY-WHARF.jpg

IMG_0356_LONDON_CANARY-WHARF.jpg

De Isle of Dogs, waar je Canary Wharf vindt, werd getransformeerd tot een modern zakencentrum net buiten Londen. Dit was de scheepswerf voor de handel met Afrika, waarbij de Canarische Eilanden de hub vormden voor de scheepvaart. Vandaar de naam.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

06-03-17

Greenwich Beam

We sailed past Greenwich, but the beautiful buildings are not illuminated at night. They do shine a beam from where the observatory is into the night sky.

architecture, london, uk

Wij zeilden voorbij Greenwich, maar de prachtige gebouwen zijn 's nachts niet verlicht. Ze schijnen wel een straal van waar het observatorium te vinden is.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

05-03-17

Wharfs

The wharfs along the Thames are no longer really that but have been renovated in expensive luxurious residences. They've tried to keep the outside of the buildings as authentic as possible.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

De scheepswerven langsheen de Theems zijn dat niet echt meer. Ze werden gerenoveerd en getransformeerd in luxueuze residenties. De buitenkant heeft men proberen authentiek te houden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

04-03-17

The Shard & the Walkie Talkie

The Thames is not straight and that gives you the advantage to take photos from different angles. Tower Bridge with the Shard & the Walkie Talkie.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

De Theems is niet recht en dat heeft als voordeel dat je foto's uit verschillende invalshoeken kunt maken. Tower Bridge met de Shard en de Walkie Talkie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

03-03-17

Tower Bridge

And then we sail under the world-famous Tower Bridge. With the Walkie Talkie in the background. Time for a little photo of the kids so that they can say: we were there.

 architecture, london, uk

architecture, london, uk

En dan varen wij onder de wereldberoemde Tower Bridge. Met de Walkie Talkie in de achtergrond. Hoog tijd om eens een foto van de kids te nemen zodat ze kunnen zeggen: wij zijn er geweest.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

02-03-17

Shard & City Hall

Just before sailing underneath Tower Bridge, we pass the Shard and the onion shaped administrative center for the City of London.

 architecture, london, uk

architecture, london, uk

Net voor wij onder Tower Bridge varen passeren wij de Shard en het uivormige administratief centrum van de stad Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

28-02-17

Leaving Tower Hill

It was late afternoon when our river cruiser left Tower Hill. The City behind us was already starting to light up for the evening and the night.

 architecture, london, uk

Het was late namiddag wanneer onze rivier cruiser Tower Hill verliet. De stad achter ons begin op te lichten klaar voor de avond en de nacht.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

22-02-17

Picadilly Circus

We passed Picadilly Circus and I took a couple of photos. What I didn't know wat that just a week or two later the lights would go out for the first time since World War II. And that for 9 months to they can install the largest 4K screen in the world.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Wij passeerden Picadilly Circus en ik nam enkele foto's. Wat ik niet wist was dat 1 of 2 weken later de lichten zouden doven voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat voor 9 maanden zodat ze er het grootste 4K scherm ter wereld kunnen hangen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

02-02-17

Transformers

A nightmare about my old halogen sports was that I spent a fortune on replacing defective transfomers. Some just melted and formed a fire hazzard. The led spots I have fitted do not require transformers. To my surprise I discovered one original transformer, the metal one in the bottom of this photo. So this one did its job for over 25 years. I even forgot one model in the picture, the number of different transformers I fitted is enormous.

architecture

Een nachtmerrie met de oude halogeen sports was dat ik een fortuin betaalde aan het vervangen van defecte transormatoren. Sommige smolten gewoon en vormden een gevaar voor brand. De led spots die ik nu installeerde hoeven geen transformator. Tot mijn verbazing vond ik nog een originele transformator, deze onderaan de foto, nog een metalen model. Dus deze hield het net iets langer dan 25 jaar uit. Ik vergat zelfs 1 model in de foto te zetten. Het aantal verschillende transformatoren dat ik plaatste is belachelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture |  Facebook |

01-02-17

Halogen to Led

I spent last weekend converting my living room and bathroom from halogen to led lighting. So now I will save money, it is safer and better for the environment. Could not resist photographing the old halogen spots.

architecture

Vorig weekeinde converteerde ik mijn living en badkamer van halogeen naar led verlichting. Dus nu bespaar ik geld, heb ik een veiliger vorm van verlichting die beter is voor het milieu. Kon er niet aan weerstaan om een foto te maken van de oude halogeen spots.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture |  Facebook |

31-01-17

Icy Library

January brought freezing cold to my hometown of Oostende. This is a work of art in front of the public library, I pass there when I come from the beach with Vinyl.

 architecture,oostende

Januari bracht vrieskoude naar mijn thuisstad Oostende. Dit kunstwerk vind je voor de openbare bibliotheek, ik passeer daar op de weg terug van 't strand met Vinyl.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

30-01-17

Marble Arch

Our walk to the next underground station took us to Marble Arch, at the beginning of the famous New Oxford Street shopping paradise. The arch was constructed for Queen Victoria to ride under on her wat back to Buckingham Palace, but that never happened. The centre arch is too narrow for a carriage to pass through.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Onze wandeling tot aan het volgende station van de ondergrondse bracht ons naar Marble Arch, aan het begin van de beroemde shopping straat New Oxford Street. De boog werd gebouwd voor koningin Victoria als toegangspoort tot Buckinham Palace. Ze slaagde er echter nooit in van er met haar koets door te rijden, de centrale boog is niet breed genoeg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

21-01-17

Cornwall Mews

Also very pretty: the gate to Cornwall Mews. Made me stop to look, not just because of the beauty of the gate and the houses, but also because we holidayed in Cornwall the summer before. Close to the mews you'll find a little park bearing the same name.

architecture, london, uk, kensington

architecture, london, uk, kensington

architecture, london, uk, kensington

Heel mooi ook: de toegangspoort tot Cornwall Mews. Deed mij stoppen en opkijken, niet alleen door de schoonheid van de poort en het bouwwerk, maar ook omdat ik vorige zomer de streek Cornwall bezocht. Nabij een parkje dat dezelfde naam draagt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

20-01-17

Modern Means of Transport

I was tickled to discover two traces of the introduction of modern means of transport in the mewses.
The first was a garage in a corner of the muse next to Emporer's Gate. In the same mewse: a charging point for electrical cars.

 

 

architecture,london,uk,kensington

architecture,london,uk,kensington

 

architecture,london,uk,kensington

 

Ik was geamuseerd om twee sporen van de introductie van moderne transportmiddelen te vinden in de mewses. De eerste was een garage in de hoek van de mewse die op Emporer's Gate aansluit. De tweede in diezelfde mewse: een laadpunt voor elektrische auto's.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

19-01-17

Mews

Not Matthew Bellamy's band, but the tiny closed streets with little, low houses, that connect to the residential streets with the villa's like Emporer's Gate. What is the origin of the mews? The big white villas were the homes for well off families who used horses and carriages for their personal transport. The mews, connecting to the street with the villas, housed the stables for the horses and carriages. With the introduction of modern means of transport, the horses dissapeared from the city. The need for affordable housing in and around London saw the mewses tranformed into houses. I found the mewses very peaceful.

 

 

architecture,london,uk,kensington

 

architecture,london,uk,kensington

Niet de muziekgroep, maar de kleine doodlopende straatjes met kleine, lage huisjes, die aansluiten op residentiële straten zoals Emperor's Gate. Wat is de oorsprong van de mews? In de mooie witte villa's woonden gegoede families die eigen paarden en koetsen hadden voor hun persoonlijk transport. De mewses, die aansluit op de straat met de woonhuizen, waren in feite de paarden- en koetsenstallen. Met de introductie van modernere vervoermiddelen werden de paarden afgevoerd. Door de nood aan betaalbare woningen in en rond Londen werden de stallen in de mewses omgebouwd tot woningen. Ik vond het er heel rustig.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

18-01-17

John Lennon's Apartment

Reading John Lennon's biography, I discovered that he lived in an apartment in Emperor's Gate in Kensington in the 60's after having moved to the capital from Liverpool. I also discovered that his place of residence was somewhere at the back of our hotel where we were staying. So one morning when the kids said they wanted an extra hour of sleep, I got up nice and early to walk to Emperor's Gate. A nice cul-de-sac with a well kept garden in the middle. The apartment where John resided is no more, an ugly building has been put in its place. Shame.

 

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

Dankzij John Lennon's biografie, ontdekte ik dat hij in de 60's in een appartement in Kensington woonde nadat hij Liverpool achter zich liet voor de hoofdstad. Ik ontdekte ook dat zijn woonst ergens achter ons hotel moest te vinden zijn. Dus op een ochtend waarop de kids om een extra uur slaap gevraagd hadden, stond ik lekker vroeg op om al wandelend op zoek te gaan naar Emperor's Gate. Een leuke cul-de sac met een goed onderhouden tuin/parkje in het midden. Het appartement waar John woonde is er niet meer, het moest plaatsmaken voor een spuuglelijk gebouw. Jammer.

16-01-17

Leicester Square Architecture

Diverse architectures to be found around Leicester Square. This first building once housed makers of stained glass until the 1950's. Today it is a restaurant. The second building also hosts a restaurant: Muriel's Kitchen. It used to be Queen's Hotel. And last but not least the more modern cinema temple on Leicester Square.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Diverse architecturen kan je vinden om en rond Leicester Square. Het eerste gebouw bood tot ongeveer 1950 onderdak aan makers van glasramen. Vandaag is het een trendy restaurant. Ook een restaurant is het tweede gebouw: Muriel's Kitchen. Ooit was dit Queens Hotel. En dan de moderne filmtempel op Leicester Square.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

13-01-17

Park Cresent - London

Coming out of Park Square East, the park being Regent's Park, you get this lovely view of Park Cresent, bathing in the late afternoon sunlight here. Architect was John Nash (1752 - 1835) who's most known achievement is Buckingham Palace. He worked hard on the development of the Regency area of London, connecting it to the city centre with this kind of attractive architecture.

architecture, london, uk

Op het einde van Park Square East, langsheen Regent's Park, wordt je getrakteerd op dit mooie zich top Park Cresent, hier badend in de late namiddagzon. John Nash (1752 - 1835) was de architect. Zijn bekendste werk zal wel Buckingham Palace zijn. Hij werkte hard aan de ontwikkeling van de Recengy Area van Londen en verbond het met het stadscentrum via dit soort mooie architectuur.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

12-01-17

Grantchester

During the Christmas holiday I finished the 2 available seasons of Chantchester, a British detective series situated in the early 50's. Grantchester is a village near Cambridge. You often see parts of Cambrigde. That reminded me that I have to visit. Been to Oxford a couple of times, but never to Cambridge. I reaslize that the sky is burnt out in this picture, but I quite like it like this.

architecture, oxford, uk

Tijdens de Kerstavakantie keek ik naar de 2 beschikbare seizoenen van Chartchester, een Britse detectivereeks die zich in de vroege jaren 50 afspeelt. Grantchester is een dorp nabij Cambridge. Je krijgt er vaak stukken van Cambridge te zien. Dat deed mij er aan denken dat ik die universiteitsstad nog moet bezoeken. Oxford bezocht ik al een paar keer, maar Cambridge blijft voorlopig een gat in mijn cultuur. Ik besef dat de lucht ingebrand is in deze foto, maar ik vind dat het wel iets heeft zo.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, oxford, uk |  Facebook |

11-01-17

59th Street Bridge

I was listening to the Simon & Garfunkel song 59th Street Bridge the other day, when I started to realize that it is this bridge that I visited about a year ago in New York City.

architecture, nyc, usa, new york city

Ik luisterde onlangs naar het Simon & Garfunkel lied 59th Street Bridge, wanneer ik besefte dat het lied over deze brug gaat die ik zowat een jaar geleden bezoch tin New York City.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende