30-03-07

My Short Life as a Dove

This is the reason why I went to the racecourse last Sunday. Up until World War One this was the dove shoot. The sporting gents would stand on the platform on top of the building their rifles loaded. Assistants would release the doves from ground level and their freedom of flight would end abruptly. Sad, not? The Great War put a stop to this. The Wellinton Golf Club has renovated the historic building now, they use it as a club house and as the final hole, of course. You should go inside if you are ever in the neighbourhood: the floor is authentic and so is the ceiling: arched tiling, very artsy.
CRW_7290_doveshoot

Zie hier de reden waarom ik afgelopen zondag naar de Wellington Renbaan ging. Tot aan WO I was dit de duiven schieting. De sportmannen stonden op het platform karabijnen geladen. De duiven werden van op de begane grond losgelaten en hun vrije vlucht was van korte duur. Triestig, niet? De Eerste Wereldoorlog haltte deze 'sport'. De Wellington Golf Club heeft dit historisch gebouw gerenoveerd en gebruikt het als clubhuis en als laaste hole, natuurlijk. Het loont de moeite om er iets te gaan drinken als je in de buurt bent: de vloer is authentiek gebleven evenals het gewelde plafond in faience betegeld.

22:19 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

29-03-07

A Day at the Races

So here's one of the track passing the tribune. The tribune is actually built on top of the ruins of Napoleon's fort royal. He constructed the fort in 1811-1812. The first race was held on July 23 1883. The track and in particular the tribune and the royal box are very run down. On the other side of the track luxury apartments are being constructed with a great view on the track and the integrated golf course to finance the renovation of the whole. Should start in a year or two. A new movie theatre is being constructed on the car park of the race course.
CRW_7306_hippodroom

Een foto van de piste die de tribune passeert. De tribune is gebouwd op de ruines van Napoleon's fort royal. Het fort werd door hem in 1811-1812 gebouwd. De eerste koers werd er gehouden op 23 juli 1883. De hippodroom, de tribunes en de koninklijke tribune zijn zeer vervallen. Aan de andere zijde van de hippodroom worden luxeuze apartementen opgetrokken met zicht op de renbaan en de geïntegreerde golf. Zo kan de renovatie van het geheel gefinancierd worden, start is gepland voor binnen 2 jaar. Op de parking van de renbaan wordt een Kinepolis gebouwd.

20:15 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (16) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

28-03-07

Racetrack : Finish

This is a photo taken from the chair that featured yesterday on my blog. It is actually the finish line of our horse race track in Oostende. So the chair you saw is actually where the steward sits to observe who wins, comes second, and so on. Funny, don't you think? The church in the background is the Church of the Holy Heart. I live about 5 minutes walking distance from that church, my street runs along the back of it. I'll tell you a bit more about horse racing in Oostende and the track tomorrow if you like. As the finish line has the required mirror, I couldn't resist another self portrait, including the top of my head this time :-)
Have to see about going for an even more original portrait next time.
My thanks and appreciation to my friend Leflamand who took the trouble to explain the symbolism in the architecture photo of the day before yesterday. The two items crossed over the cross are in fact the lance that wounded Christ and the stick with the rag or sponge to dab his wounds.
CRW_7318_fin


CRW_7319_self

Deze foto nam ik van op de stoel die je gisteren op de foto te zien kreeg. Het is de finish lijn van de hippodroom in Oostende. De stoel is dus waar de steward zit die observeert welk paard wint, tweede is enz... Grappig, niet? De kerk in de achtergrond is Heilig Hart. Ik woon op 5 minuten wandelafstand van deze kerk, mijn straat loopt langs de achterkant er van. Morgen vertel ik jullie iets meer over paardenrennen in Oostende en de hippodroom. Gezien de eindstreep de oblilgatoire spiegel heeft, kon ik een origineel zelfportret niet weerstaan. De uitdaging is nu om nog origineler te gaan.
Mijn appreciatie en een speciaal bedankje voor mijn vriend Leflamand. Hij deed de moeite om de symboliek te verklaren in de foto van eergisteren: de objecten die die over het kruis kruisen zijn de speer die Christus verwondde en de stok met spons of vod om zijn wonden te deppen.

20:30 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

27-03-07

Architecture Mystery: function?

I have a little mystery for you today. What is this? It has a very functional purpose. I wonder what your imagination will come up with. I'll process a photo for tomorrow evening that will explain all.
CRW_7315_fin

Vandaag heb ik een mysterie voor jullie. Wat is dit? Het is een heel functioneel iets. Ik ben benieuwd waar jullie verbeelding mee voor de dag komt. Ik verwerk intussen een foto voor morgen avond die alles onthult.

21:59 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

26-03-07

Mons Pietatis

I stumbled across this great piece or architecture when I was walking through Gent some weeks ago. The symbolism on the front of the large building intrigued me. I wanted to know more. Mons Pietatis as it reads under the obviously Christian symbolism in the first photo means Mountain of Charity. The text on the second photo reads: “We lend to the poor without interest”. And I discovered that this Italian founded movement is actually a public pawn broker, under governance of the town council to provide the poor with interest free loans accepting jewellery, silverwork, books, items of value as collateral. Perugia based Franciscan monks Barnabo da Terni and Fortunato Coppoli opened the first branch in Perugia in 1462. This Gent branch opened in 1622 to close in 1929. Funnily enough the organisation still exists today with just one branch left in Belgium: in Brussels. I’ve been wondering about the symbolism, I understand the cross, of course, but the two elements crossed over it are not that obvious or clear to me. Wonder if my architect friends can help me out with this?

CRW_7087_architecture

CRW_7088_architecture

Ik ontdekte dit prachtige stukje architectuur toen ik enkele weken terug door Gent aan het kuieren was. De symboliek op de gevel boeide mij. Ik wou meer weten. Mons Pietatis, zoals je kan lezen onder de uitgesproken Christelijke symboliek in de eerste foto betekent Berg van Barmhartigheid. Ik ontdekte dat deze organisatie, die zijn oorsprong in Italië vindt, een openbaar pandjeshuis is onder bestuur van de lokale overheid, de stad. Het objectief van de vereniging is het verstrekken van intrestloze of –lage leningen aan de armen. Als onderpand werden juwelen, zilver, boeken, alles met enige waarde aanvaard.  De Franciscaner monniken Barnabo da Terni en Fortunato Coppoli stichtten de eerste vestiging in Perugia in 1462. De branche in Gent opende in 1622 en staakte haar activiteiten in 1929. De organisatie bestaat vandaag nog steeds met één vestiging in België: die te Brussel. Ik zoek nog steeds naar de betekenis van de symboliek, het kruis lijkt mij natuurlijk evident, maar de twee elementen er over gekruist zijn mij minder duidelijk. Misschien kunnen mijn vrienden architecten daar iets zinvols over zeggen?

22:48 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

25-03-07

Cloister in Gent

OK, I know, I overdid it just a trifle. But I rather like the effect. In stead of "Pimp my Ride", "Pimp my Cloister".
CRW_7079_klooster

OK, ik heb wat overdreven. Maar ik hou er wel van. "Pimp my Cloister".

20:15 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

24-03-07

Graffiti in Gent again

Walking through a pretty run down neighbourhood in Gent can provide you with good photos. I was getting a bit depressed because of the state of the streets and houses when I came across this. It made me smile.
CRW_7076_grafiti

Wandelend door een troosteloze buurt in Gent kan je ook leuke foto's vezamelen. Al het verval begon een beetje op mij te wegen toen in dit leuke beeld voor ogen kreeg. Toverde terug een glimlach op mijn lippen.

20:30 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, street, graffiti, gent |  Facebook |

23-03-07

Snail

Strolling in Gent admiring architecture, I was charmed to find this cute decoration on the front of an old house. As photo it is somewhat minimalistic, but I liked the texture and the idea. So don't only feed your head, feed your eyes as well.
CRW_7091_snail

Kuierend door Gent genietend van de mooie architectuur van het Prinsenhof werd ik gecharmeerd door deze decoratie op de gevel van een oud huis. Het is wat minimalistisch als foto, maar ik hield van het idee en het vergang van het hout en het schilderwerk. Observeren is toch alles in de fotografie.

22:24 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, gent, architecture |  Facebook |

22-03-07

Cow in the Big City

I know, it is 'Sheep in the Big City'. But in Gent I noticed this artsy cow. They were all over Brussels a year or two ago. Gent is such a fun city, amazing what you'll encounter. I have another perculiar little thing in the pipeline, come back and see.
CRW_7149_curiouscow

Jaja, 't is 'Sheep in the Big City'. Maar in Gent kon ik niet voorbij deze kunstzinnige koe lopen. Een jaar of 2 terug vond je ze overal in Brussel. Gent is een leuke stad, verbaast mij steeds opnieuw wat je er allemaal vindt. Ik heb nog zoiets leuks in de pijplijn, kom maar terug zien.

21:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, gent, art |  Facebook |

21-03-07

Feed your Head

Passing my favourite bookstore in Brussels two weeks ago, I bought 3 books. One by Julian Barnes, one of my favourite authors. The weekend after, I was enjoying this woman reading by the sea. Wished for a minute that I had a book on me. But then I was too busy making photos. Want to thank all of you again for the tips about the model portrait photography. I will try to get round to sending a few mails.
CRW_7169_books

Toen ik 2 weken geleden in Brussel mijn favoriete boekenwinkel passeerde, kocht ik 3 boeken. Eén er van door Julian Barnes, een van mijn favoriete schrijvers. Het weekeinde erna genoot ik van deze vrouw die op de zeedijk zat te lezen. Ik wou dat ik een boek bij had. Maar ik had het te druk met foto's maken. Ik wil jullie nog eens bedanken voor jullie tips rond mijn model portret fotografie. Ik probeer nog tijd te vinden om wat mails te sturen.

21:43 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, people, oostende |  Facebook |

20-03-07

Assstaring

Sorry about the title, I feel like something different today. This one girl had some difficulties in climbing on the monumental stone bench near our sports facilities in the centre of town. No, I did not go and give her a hand, I took a photo, of course.
CRW_7173_assstaring

Sorry voor de titel (kontstaren), heb zin om iets anders te posten. Het ene meisje had wat problemen om de monumentale stenen bank te beklauteren. Je vindt deze bank dicht bij de Koninklijke stallingen in Oostende, de sporttempel. Ga er eens een deftige foto van moeten maken. Nee, ik ging geen handje toesteken, ik nam een foto, natuurlijk.

22:46 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

19-03-07

Row Row Row your Boat

Thanks for your comments on yesterday's model photo, much appreciated!
For those of you who went to the trouble to go into detail: I'll try to get round to sending you a little mail later in the week. I don't want to go in to all the techniques that I used to get the end result here in public, I don't want the sweet model to break down in tears :-)
Today's shot I took two weekends ago. It was such lovely weather and I cycled along the seafront. Some rowers were resting on the beach.
CRW_7186_sloep

Bedankt voor jullie commentaren op de model foto van gisteren. Ik ga proberen van iedereen die in detail ging een mailtje te sturen later op de week. Ik wil hier niet publiekelijk alle technieken toelichten die ik gebruikt heb om tot het eindresultaat te komen. Ik wil niet dat het lieve model een depressie doet :-)
De foto in deze post nam ik twee w-e terug. Prachtig weer voor een fietstochtje langs de zeedijk. Een groep roeiers rustte eventjes op het strand.

22:35 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

18-03-07

Sweet model

The shoot this afternoon was difficult. It was in a real life situtation, a demonstration, really. I had difficulty moving around the model, couldn't really get the right angles. But I did my best. And I still have a lot to learn in this domain. Thank God for ETTL. I gave this photo a modest good model work over. Hope the experts among you don't spot too many mistakes :-)  If you do, please do not spare me, I can only learn from it.
model1

De shoot deze namiddag was moeilijk. Het was geen statische setup, maar een real life situatie, een demonstratie. Mijn bewegingsvrijheid was redelijk beperkt, dus ik kon zeer moeilijk de goede standpunten kiezen. En ik ben een zeer onervaren mensen fotograaf. ETTL is een zegen. Deze foto heb ik een model-makeover gegeven. Ik hoop dat de experten model fotografen mijn foutjes niet allemaal opmerken. Maar als je ziet waar ik fout gegaan ben: je moet mij niet sparen. Ik wil bijleren.

20:52 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (16) | Tags: people, model |  Facebook |

17-03-07

Cheerful Girls

Isn't it lovely when young girls pose for you? Funny, but I seem to have less trouble getting girls to pose for me than when I was younger. Maybe they think a grey old looking guy is harmless :-)  I've some models to do tomorrow, believe it or not, a favour. Most red blooded male photographers would jump to the occasion, I am a bit nervous, as I know that I have very little experience with models and certainly not in an inside environment. Scary! Hope I don't mess it up. I'll let you know :-)
CRW_7151_vrijwillig

Tof toch wanneer jonge dames poseren voor je? Grappig, maar ik heb minder moeite om meisjes te laten poseren voor mij dan wanneer ik jonger was. Ze denken wellicht dat een grijsharige oudere man minder bedreigend is :-)  Morgen ga ik wat modellen fotograferen, geloof het of niet, een vriendendienst. De gemiddelde fotograaf zou wellicht een gat in de lucht springen bij zo'n gelegenheid, ik ben wat zenuwachtig. Dit soort fotografie is verre van mijn specialiteit, en zeker niet in een binnen-omgeving. Bangelijk. Ik hoop dat ik het niet verpruts. Ik laat jullie wel iets weten :-)

20:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, people |  Facebook |

16-03-07

HFC @ Belgacom Towers

Just one more from our HFC-outing in Brussels: the Belgacom Towers in an abstract way. My office looks out over this nice piece or architecture. I'll miss it when I move end of April. But I'm moving to another interesting view, so I won't weep. How did I know the woman was American two photos ago? Easy: eMJeke asked her :-)  I have a little album of our visit to Brussels on my fotopic.
CRW_5324_belgacom

Nog ééntje van het HFC bezoekje aan Brussel: een abstractje van de Belgacom Towers. Ik ga dit zicht missen wanneer ik verhuis eind april. Maar niet getreurd, mijn nieuw uitzicht is ook best interessant te noemen. Hoe wist ik dat de Tai Chi dame Amerikaanse was? Simpel: eMJeke heeft het haar gevraagd. Ik heb een klein albumpje van onze uitstap naar Brussel online op mijn fotopic.

20:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, hfc, brussel |  Facebook |

15-03-07

Hedge

And this is the other side of the botanical gardens, I would not want to be the gardener. But then maybe this gives him enormous job satisfaction. Must do, those hedges are without fault.
CRW_5292_hedge

En dit is de andere zijde van de botanische tuinen. Ik zou de tuinman niet willen zijn. Maar misschien geniet die man van zijn werk. Ik denk van wel, die heggen zijn gewoon perfect getrimd.

20:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (18) | Tags: architecture, brussels, hfc |  Facebook |

14-03-07

Tai Chi

And why not. One Saturday noon time, February 3, this woman decided to do some Tai Chi in the botanic gardens in the centre of Brussels. I rapidly grabbed my photo machine, unfortunately I was too far away. She was American. To be honest: I don't give a danm about the nationality, as long as it provides me with a good photo.

CRW_5317_tai_chi2

Waarom niet: een zaterdagmiddag, 3 februari, dezer vrouw besloot om een beetje Tai Chi te beoefenen in de botanische tuinen in het centrum van Brussel. Ik greep snel naar mijn fotomachine, jammer genoeg was ik een beetje ver verwijderd. Zij was Amerikaanse. Om eerlijk te zijn: kan mij niet schelen die nationaliteit, als het mij maar een goede foto oplevert.

20:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, hfc, brussels |  Facebook |

13-03-07

This is not...

No, this is not the monument in Brussels that is copyrighted and hence forbidden to take pictures of. Surely you can see that this is a Pétanque ball (French Bowls) ready to be shot at the passing aircraft. Terrible this kind of vandalism! Even worse than disrespectful photographic vandals taking pictures of copyrighted items.
CRW_5327_ato

Neen, dit is niet het monument in Brussel waarop een auteursrecht rust en je dus niet mag fotograferen. Jullie zien toch ook dat dit een pétanque bal is klaar om afgevuurd te worden op het passerende vliegtuig. Vreselijk dit soort vandalisme! Erger dan niets-respecterende fotografen die foto's nemen van items beveiligd door het auteursrecht.

20:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (19) | Tags: hfc, architecture, brussels |  Facebook |

12-03-07

Screens

This is the last one from the Johan Opstaele exposition @ Caermersklooster.
It is the only work of its sort. You enter the exposition through a dark narrow tunnel, about 4 screens show projected films of people going about their everyday lives. Walking along a street, for instance. I wasn't that impressed by this work, but the reward was, of course, at the end of this dark tunnel. Lesson learnt: never judge an artist by the first work you see.
CRW_7110_projections

Dit is de laatste van Johan Opstaele's expo @ Caermersklooster te Gent.
Het is het enige werk van deze soort dat je er vindt. Je gaat de expo binnen via een lange donkere tunnel waar op 4 schermen films geprojecteerd worden van mensen die alledaagse dingen doen. Zoals langs straat wandelen. Liet geen al te sterke indruk na bij mij, maar de beloning kwam naar het einde van de tunnel. Geleerde les: nooit een artiest beoordelen op basis van zijn eerste werk dat je te zien krijgt.

20:13 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent, caermersklooster |  Facebook |

11-03-07

Spinning

The last but one from the exposition @ Caermersklooster in Gent. A long white room with wite-ish streched conical objects spinning around at high speed. The objects are very alike, but the light makes a difference, of course. I chose to introduce some grain into this shot to give it more body, make it more interesting. The eggs in a previous post were in fact half of a mirror image. On the other side of the room exact the same setup  but mirrored and in black.
CRW_7138_spinners

De voorlaatste foto van de tentoonstelling in het Caermersklooster in Gent. Een lange witte kamer met wit-achtige gerokken conische objecten die snel rond hun as draaien. De objecten zijn quasi gelijk, maar de verschillende lichtbronnen maken het onderscheid. Ik koos om wat ruis in deze foto te introduceren om het steviger te maken, wat textuur. Het geeft het shot meer body, maakt het interessanter, vind ik. De eieren in een vorige post zijn de helft van een spiegelbeeld. Aan de andere kant van de kamer staat exact dezelfde setup, maar in 't zwart en in spiegelbeeld, dacht ik.

20:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gent, caermersklooster |  Facebook |

10-03-07

Baby in Detail

I really liked the comments posted by Pieter Pastoor and The Hustler on the previous photo. That is what I like about blogging: the different views on a situation or a picture that are shared. Thanks, guys! For today I have a shot of one of the babies. This shot also lets me give you a view on the magnificent ceiling of this former monastery church.
CRW_7121_babyart

Ik hou enorm van de commentaren die door Pieter Pastoor en The Huster gepost werden op de foto van gisteren. Dat maakt bloggen zo aantrekkelijk voor mij : de verschillende visies op een situatie of een foto die gedeeld worden. Bedankt daarvoor, mannen! Vandaag een shot van één van de babies. Een ideale manier om jullie in de reflectie te tonen hoe prachtig het plafond is van deze voormalige klooster kerk.

21:33 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gent, caermersklooster |  Facebook |

09-03-07

Going Down

I don't really know what to think of the work on the floor here. Babies sinking down in to a black mass. Seems a bit creepy to me. But obviously great attention was given to the placing of the works, the whole does manage to please the eye. Really a great setting.
CRW_7132_art

Weet niet wat ik hier van moet denken van het werk op de vloer. Babies die ondergaan in een zwarte massa. Beetje creepy, luguber. Maar toegegeven: heel wat aandacht ging naar de plaatsing van de werken en de coherentie van het geheel, dat is duidelijk. Oogstrelend gewoon. Het kader is natuurlijk gewoon super.

23:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: gent, caermersklooster, art |  Facebook |

08-03-07

Egged

The Johan Opstaele expo in Caermerklooster in Gent runs until April 1 (not a joke).
Entry is free and nobody made an issue of me taking photos. I've been to an expo there before where it wasn't permitted to take photos. This is another work you can admire there. I had fun finding the best angle.
CRW_7133_egged

De expo door Johan Opstale in het Caermersklooster in Gent loopt tot 1 april (geen grap). Toegang is gratis en niemand belette mij om foto's te nemen. Er waren bewakers en ik maakte er geen geheim van. Ik ben er wel al geweest op een expo waar fotograferen verboden was. Hang wellicht af van de wensen van de kusntenaar. Nog een werkje dat er te bewonderen staat. Ik vond het leuk om de goede hoek te zoeken.

20:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent, caermersklooster |  Facebook |

07-03-07

Johan Opstaele @ Caermersklooster

I will unveil a part of the mystery of the setting of my self portrait of two posts ago. When I was in Gent, I visited Johan Opstaele's art expo at the Caermersklooster in the centre of Gent. The setting used to be a convent. The provincial authorities have renovated it and made it into an arts centre. A great setting as you see. The curtain in the background of my self portrait is in fact this material draped over a frame, it spins around, varying its direction. Simple but nice to see.
CRW_7119_art

Ik verklap jullie een stuk van het mysterie van mijn zelfportret van twee posts terug. Toen ik afgelopen zaterdag in Gent was, bezocht ik de expo van Johan Opstaele in het Caermersklooster. Het klooster is nu door de provincie ingericht als een kunstgallerij. Het kader vind ik heel geslaagd. Het gordijn in de achtergrond van mijn zelfportret is deze stof die gedrapeerd is over een soort hoepel. Het draait constant rond in een licht variërende hoek. Simpel, maar mooi om te zien.

20:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, caermersklooster, gent |  Facebook |

06-03-07

Street-art

This one made me smile   Such a dreary corner, and someone managed to produce some humour here. It doesn't always have to be art with capital A.
CRW_7108_street

Hier moest ik hartig om lachen   Zo'n troosteloze plek, en iemand slaagde er in de humor van de situatie in te zien. Het moet niet steeds kunst met grote K zijn.

20:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, art, gent |  Facebook |

05-03-07

Self Portrait

Something I've never done on this blog before, but this setup was asking for a self portrait. I found it a most original way to take a picture of myself. It wasn't easy, I was concentrating so hard that I look sad in this picture. I wasn't sad, because I was in an interesting space to make pictures. My youngest kid was in fits of laughter, he screamed: "That is you in a couple of years time: no more hair on top". I admit that the position of the top of my head is unfavourable: just between two mirrors. Some days you just cannot get it right. But then I don't mind: I need a haircut anyway.
CRW_7123_selfportrait

Nog nooit eerder vertoond hier, maar dit vroeg om een zelfportret. Hoge originaliteitswaarde, vind ik. Niet gemakkelijk, die spiegels bewegen, ik concentreerde zo hard dat ik er triest uitzie in deze foto. En ik was helemaal niet triest, ik vertoefde in een prachtige plek om foto's te maken. Mijn jongste zoon schaterde: "Dat ben jij binnen een paar jaar van nu: geen haar meer". Ik geef toe dat mijn timing niet ideaal was, de bovenkant van mijn hoofd net in een splitsing tussen twee spiegels. Maar goed, zo ziet niemand dat ik eigenlijk dringend naar de kapper moet.

20:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (23) | Tags: gent, art, selfportrait |  Facebook |

04-03-07

Fashion Girl

Fashion is a question of taste. She is young, she can get away with this. I don't think that this is a good idea for a gift for our wedding aniversary.
CRW_7150_fashion

Mode is een kwestie van smaak. Ze is jong, het is haar vergeven. Ook hier: geen goed idee als geschenk voor onze huwelijksverjaardag.

20:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, people, fashion |  Facebook |

03-03-07

Fashion Footwear

I'm not a people photographer, but I would give money to take a picture of a woman modelling this. I'd likely have to give money. I guess that this is not a good idea for a gift for our wedding aniversary next month.
CRW_7092_fashion

Ik ben geen mensen-fotograaf, maar ik zou geld geven om een foto te maken van een vrouw met deze schoenen. Wellicht zou ik geld moeten geven. Ik denk niet dat dit een goed idee is voor een geschenk in 't kader an onze huwelijksverjaardag volgende maand.

20:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (21) | Tags: art, street, fashion |  Facebook |

02-03-07

Leopold III

No, not a photo of a previous king, but a rather special residence in De Panne.
CRW_3588_Leopold

Neen, niet de Belgische koning, wel een bijzondere residentie in De Panne.

22:09 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, de panne |  Facebook |

01-03-07

Mix: Vervaeke Moreels

Manon Vervaeke and Maxime Moreels in mixed doubles. Manon is showing very nicely here what you should do after you have given your opponents a "little present". In other words played the shuttle too high and not far enough.
The rule is: is you are in front DUCK let the shutlle pass over you and hope your partner behind you can return the shuttle over you. Maxime was not exactly awake here, he didn't manage it. "The doll" Manon looks very relaxed here, but her move down happened in a split second. She makes it look easy.
Two badminton monuments in the background here. The woman seated is Anja Weber, German Top Trainer who trains the French Speaking top athletes. The man standing is Jo Van Damme, top sport coordinator for the Dutch speaking side, a top trainer himself.
IMG_6495_Vervaeke_Moreels

Manon Vervaeke en Maxime Moreels in gemengd dubbel. Manon toont een schoolvoorbeeld van wat je moet doen nadat je je tegenstander een "kadootje" gaf. Maw je speelde de shuttle te hoog en niet ver genoeg. De regel is: als je vooraan staat DUIKEN en laat de shuttle over je passeren in de hoop dat je partner achter je de shuttle over je kan terugspelen. Maxime was niet wakker hier, het lukte hem niet. "The doll" Manon ziet er zeer relax uit, maar ik verzeker je, haar neerwaardse beweging kostte amper een fractie van een seconde. Badminton lijkt een makkie wanneer zij speelt.
Twee badminton monumenten in de achtergrond. Anja Weber, de zittende dame, is een Duitse toptrainster, ze traint de Franstalige atleten. Jo Van Damme is topsport coördinator voor badminton in Vlaanderen, zelf een top trainer.

22:30 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, manon vervaeke |  Facebook |