31-08-07

Galleries Anspach

I remember the Galleries Anspach in Brussels since I was a child. Some months ago they started demolishing the huge shopping complex, but the outside shell had to be conserved because of its architectural value. This happens a lot in Belgium these days. An impressive project, I dare say, eating away a building from the inside. My office block is just across the road, I could feel my floor trembling when a huge segment was brought down.
IMG_5080_Anspach
Zo lang ik het mij kan herinneren namen de Galleries Anspach een prominente plaats in in het Brusselse shopping gebeuren. Enkele maanden terug begon de afbraak, maar de gevel moest geconserveerd blijven vanwege de architecturale waarde. We kennen nog zo'n projecten in België. Een indrukwekkend project zo'n gebouw wegknabbelen langs de binnenzijde. Mijn kantoor is net aan de overkant van de straat, ik voelde vaak mijn vloer trillen wanneer een gigantisch segment van het binnenste van het gebouw tegen de vlakte ging.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |

30-08-07

Fishing at the Beach

A fisheye view of the beach and the sea. I have discovered that the world is round.
IMG_5411_strand
Een fisheye kijk op het strand en de zee. Ik heb ontdekt dat de wereld rond is.

08:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (25) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

29-08-07

Unique View of Oostende

I was given an opportunity to take some unique photos. What I like about this photo is that there is so much in it, the outside pools, the beach, the sea, the gallery of the Thermae Palace Hotel, the casino, the pier, the statue of king Leopold II on horseback above the 3 arches giving access to the beach, and the horrible Europacentrum, which is the tall building, 100 metres high, the tallest on the belgian coastline. The villa with the white walls and the red-brownish roof used to be the seaside residence of our royal family.
IMG_5326_BUITENBADVIEW
Ik kreeg een gelegenheid om wat unieke foto's te maken. Wat mij in deze foto vooral aanspreekt: er steekt zo veel in. De buitenbaden van het stedelijk zwembad, het strand, de zee, de gallerij van het Thermae Palace Hotel, het casino, het staketsel, het monument van koning Leopold II te paard boven op de 3 gapers of de 3 bogen die toegang geven tot de dijk en het strand, en het vreselijke Europacentrum, 100 meter hoog. De villa met de witte muren en het roodbruine dak was het buitenverblijf aan zee van de koninklijke familie.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: oostende, sea |  Facebook |

28-08-07

Little Skeelering Girls

Thanks for your reactions and questions concerning yesterday's post.
Some skaters do wear knee pads, but I guess they can hinder, the more experienced young skaters do not wear them. Individuals and teams compete. I think the photos of the timespan when I was there were of the individual competition. But in yesterday's photo, and that of the day before the athletes in white with the red stripes that run along the side are the French. The girl in second place is Belgian, her helmet is in our national colours. And in the boy's photo the day before yesterday a Belgian young man is leading.

Love this action - Ben gek op deze actie.
They take off, gently - Ze vertrekken, rustig weg.
IMG_4719_FIRSTROUND
Pulling away in to the last round - Weg trekken de laatste ronde in.
IMG_4736_PULLINGAWAY
Just look at her powering towards the finish line, great arms action.
Zie haar naar de eindstreep poweren, fantastische actie met de armen.
IMG_4744_POWERFINISH
She made it - Ze heeft het gehaald!
IMG_4748_FINISH
Bedankt voor jullie commentaren en vragen na de foto van gisteren. Er worden kniebeschermers gedragen, maar de oudere, meer ervaren rijders dragen ze niet. Ik denk wel dat ze hinderen. Toen ik er foto's maakte waren de individuele proeven volop bezig, maar er wordt ook in team gereden. De meisjes en jongens in witte uitrusting met langs de zijkant een rode streep zijn Frans. In de foto die ik eergisteren postte is de leidende jonge man een Belg.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, skeelering, inline skating |  Facebook |

27-08-07

Ugly Knees - Inline Skating

When I got back from the Flander's Grand Prix Inline Skating my son Tom asked me how it was. I said: 'Good looking girls there, but ugly knees'. When these kids come down, they come down hard. This is not a sport for softies.
IMG_4525
Toen ik terug was van de Grote Prijs van Vlaanderen Skeelering vroeg mijn zoon Tom hoe het geweest was. Ik zei: "Mooie meisjes ginder, maar lelijke knieën". Waneer deze kids neer komen, komen ze hard neer. Geen sport voor doetjes.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, inline skating, skeelering |  Facebook |

26-08-07

Skeelering

Zandvoorde, on the outskirts of Oostende, is the place to be if you like skeelering. I went there last week, as there was a meeting on a European level. These guys really go fast.
IMG_4678_SKEELER
Zandvoorde, één van de buitenwijken van Oostende, is de place to be als je skeeleren wil zien. Ik bezocht er een meeting op Europees niveau afgelopen weekeinde. Die mannen bewegen snel.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

25-08-07

Performing is tiring

I managed to catch Daisy after the performance. I guess it must be very tiring performing on stage.
IMG_3652_DAISY
Ik kon Daisy vangen direct na het optreden. Moet heel vermoeiend zijn zo'n showke, denk ik.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (18) | Tags: people, music |  Facebook |

24-08-07

Drumming Lower The Shutter Speed for Good Action

I noticed that you need to lower the shutter speed to get a good drumming action photo, else you always freeze the drumsticks. This is Kenny btw, a drumming buddy of Thomas. I took this one whithout Flash, just 1/60s aperture 2.8, 400 ISO, focal length 70mm, with the Canon 10D.
11020_IMG_0768_KENNY
Tijdens de Thomas Goodbye Show viel het mij op dat je de sluitersnelheid drastisch moet verlagen om een goede drum actie foto te maken, anders bevries je steeds de stokjes. Dit is Kenny, een drumming buddie van Thomas. Deze foto nam ik met de 10D zonder flits, op amper 1/60s diafragma 2.8, 400 ISO, op brandpuntsafstand 70mm.

08:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (25) | Tags: music, people |  Facebook |

23-08-07

Blending Tom

Don't worry when reading the tile of this post: it didn't hurt, I mean Photoshop blending, of course. Sorry if you think I'm overloading you with my kid, but I found this blend a great example of how I managed to combine a flashlight exposed artist with a photo that was taken without flashlight a few seconds before or after, thus capturing the superb light effects. Romina in the background is from the photo without flash, so she has the light effects on her person and is not in focus in this photo.
IMG_3581_TOM
Het gaat natuurlijk om een Potoshop blend, geen zorgen, ik heb mijn kindje niet door een blender gejaagd. Ik hoop dat jullie niet vinden dat ik voor een overdosis Tom zorg, allen vind ik dit een mooi voorbeeld van het blenden van de artiest die met flitslicht geschoten werd met een algemeen beeld zonder flits. In de foto zonder flits kan ik natuurlijk mooi de lichteffecten vangen. In de achtergrond zie je Romina die in de foto steekt zonder flits, vandaar dat ze blurry is en dat je de lichteffecten op haar kleren ziet.

08:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, tom beyen, music |  Facebook |

22-08-07

6 Party Time - Zuster Godelieve

A regular at the Paulusfeesten is Sister Godelieve. Now when I met her a few years ago, I thought she was a party girl who had dressed up for the act. Now I know that she is a real sister who works with young people and does a great job. The young people she has cared for speak only good of her. I know it is all very worldly at the Paulusfeesten, but I see no reason whatsoever why a nun should not enjoy herself like the rest of us.
IMG_1243_GODELIEVE
Een stamgast op de Paulusfeesten is zuster Godelieve. I ontmoette haar daar een paar jaar terug en ik dacht dat het één of ander fuifbeest was die zich verkleed had. Intussen weet ik dat ze een échte zuster is die met jonge mensen werkt en dat goed doet. De jonge mensen die met zuster Godelieve in aanraking kwamen zijn één en al lof over haar zorgen. De Paulusfeesten zijn natuurlijk zeer werelds, maar ik zie niet in waarom een non niet zou mogen meefeesten.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: street, paulusfeesten |  Facebook |

21-08-07

Johan says Goodbye Thomas

Another artist who performed during the Goodbye Thomas Show was Johan who I believe is Thomas' music teacher. He can certainly drum and he plays a mean trumpet as well. They did a duo together as well: Johan playing these impressive drums, and Thomas playing the traditional drum set.
11410_IMG_0841_JOHAN
Nog een artiest die tijdens de Goodbye Thomas Show aan bod kwam was Johan. Als ik het goed begrepen heb is hij Tomas' muziekleraar. Hij kan zeker ook drummen en hij speelt ook een aangenaam stukje trompet. Ze speelde samen een duo: Johan op deze indrukwekkende drumset, terwijl Thomas het bij een klassieke drumset hield.

08:16 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (12) | Tags: music, people |  Facebook |

20-08-07

5 Party Time - Monitorheads

One thing I enjoy during the Gent and Paulus Festivals are the street acts.
I called these guys the Monitorheads. They mingled with the crowd, and although their faces were just a prerecorded projection on a computer monitor, they actually managed to interact with the public. Now I wonder how they did that? They came up to me, took my camera and started commenting on me and my camera. This seemed rather boring to me at first, but soon became fun and most enjoyable.
IMG_1285_MONITORHEADS
Iet waar ik erg van hou tijdens de Gentse- en Paulusfeesten is het straattheater. Deze mannen noemde ik de Monitorheads. Ze begaven zich tussen het volk, hun gezichten waren opgenomen PC-projecties op een monitor, maar ze interageerden met het publiek. Ik vraag mij af hoe ze dat doen? Ze namen mijn Canon en begonnen er commentaar over te geven, ook in dialoog met mij. Eerst dacht ik dat de act er wat vervelend uit zag, tot ik dichterbij ging, 't was bijzonder leuk.

08:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, paulusfeesten |  Facebook |

19-08-07

Charlotte Acting

Meet Charlotte Verkeyn. As far as I know she doesn't play music, but she is a good actress. I saw her perform at the exit show at my son's school, there is a photo of her here somewhere on this blog. But she acted together with Marijn during the Goodbye Thomas Show. Her facial expressions are just super. Keep it up, Charlotte!
11500_Collage_Charlotte_1_800
Dit is Charlotte Verkeyn. Zover ik weet speelt ze geen muziek, maar ze is een goede actrice. Ik zag haar optreden tijdens de exit show in Tom's school. Ergens op deze blog postte ik al een foto van haar. Tijdens de Goodbye Thomas Show acteerde ze samen met Marijn. Haar gelaatsuitdrukkingen zijn geweldig. Volhouden, Charlotte!

08:01 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people |  Facebook |

18-08-07

4 Party Time - Nearly a Dress

Meet Drea, Canadian singer/sonwriter. She can play the guitar, she has a great voice, her music and lyrics are good. Why is she standing there wearing someting that is nearly a dress? This beats me.
Pieter asked about the history of the Paulus Festival.
It started back in 1970 in a small bar in the part of town where the fishermen used to live, close to the warf. A man had a fantasy about celebrating Christmas on his birthday. Only: his birthday was mid August. So the owner of his favourite bar and some friends got some musicians together, found and decorated a Christmas tree, and they played music outside in the street in front of the bar. They repeated this every year, more and more people would come to join in in the fun. Today the festival attracts some 100.000 visitors over 7 days with 3 different locations, very close to each other, each with its stage. The main stage is no longer on the square in front of the bar, it is on the square in front of the main church and hosts local and international stars. I usually avoid the commercial crowd pullers and prefer the little known artists. Iwein Scheer, the bar owner, is still the face of the event. The birthday boy passed away years ago. But he can be sure of one thing: each year those who know still celebrate his birthday. I sent my eldest boy to Iwein when he was 14 and he asked Iwein about the meaning. So he can carry on the tradition of celebrating a legend's birthday.
IMG_1278_DREA
Dit is Drea een Canadese zangeres/componiste. Ze speelt aardig gitaar, ze heeft een stem, haar muziek en teksten zijn goed. Waarom staat ze daar dan in iets dat bijna een kleedje is? Ik weet het niet.
Pieter vroeg naar de betekenis van de Paulusfeesten.
De eerste spontane editie ging door in 1970 in een klein caféetje in het visserkwartier van Oostende. Een man had een fantasie: hij wou Kerst vieren op zijn verjaardag. Maar: hij verjaarde midden augustus. De eigenaar van zijn favoriete bar en enkele stamgasten ronselden wat muzikanten, decoreerden een kerstboom en ze speelden muziek op het plein. Deze oefening werd elk jaar herhaald en trok steeds meer volk. Vandaag trekken de feesten 100.000 mensen over 7 dagen met podia op 3 verschillende locaties, dicht bijeen, om en rond de Sint-Petrus en Paulus kerk. Het hoofdpodium is niet meer op het onbestaande Pauluspleintje, maar wel op het plein voor de kerk. Daar vind je de commerciële acts uit binnen- en buitenland die volk trekken. Ik verkies de onbekende artiesten. Iwein Scheer, nog steeds de uitbater van het Kroegske, is nog steeds het gezicht van de feesten. Het verjaar-feestvarken is al meerdere jaren eeuwig jarig. Maar hij mag van één iets zeker zijn: elk jaar vieren zij die het verhaal kennen zijn verjaardag. Twee jaar terug stuurde ik mijn oudste zoon naar Iwein om het verhaal van de stichter te horen. Hij kan dus de traditie van de verjaardagsviering voort zetten.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, music, paulusfeesten |  Facebook |

17-08-07

Daisy & Julie - The Goodbye Thomas Show

I have discovered that you don't really have to blend or merge a flashgun shot with a shot without to regain the light effects during a rock concert. Using your flashgun neutralizes the light effects. But they are still there and using Hue/Saturation, after a good selection, brings the light effects back nicely. From left to right: Daisy, Thomas and Julie.
IMG_3576_DAISY_JULIE
Ik ontdekte dat je niet toegewezen bent op het samenvoegen van een flits en niet-flits foto om de lichteffecten te recupereren in foto's van een rock concert. Gebruik van de flits neutraliseert de licht effecten, zeker op een klein podium waar de artiesten dicht bij de achtermuur staan waar de effecten op geprojecteerd worden. Maar de lichteffecten verdwijnen niet, zelfs niet bij flitsfotografie. Na een goede selectie kan je met Hue/Saturation de licht effecten mooi terugtoveren. Van links naar rechts: Daisy, Thomas en Julie.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, music |  Facebook |

16-08-07

3 Party Time

Like I said yesterday: 2 dancers. And they did not sit still a lot. I hope you can appreciate this dab at creative processing, I blurred out the scene surrounding the dancers. It wasn’t really interesting anyway J I was focussing on the women.
IMG_1192_FLAMENCO
Zoals ik al zei: 2 danseressen. En ze zaten niet vaak stil. Ik hoop dat jullie dit stukje creativiteit kunnen waarderen. Ik heb de achtergrond weggeblurd, het was redelijk oninteressant
J En ik was op de dames aan het concentreren.

08:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, flamenco, people, paulusfeesten |  Facebook |

15-08-07

2 Party Time

Flamenco: it keeps on attracting me. Embrujo was the flamenco troop playing at the Paulus Festival in Oostende. Two dancers, a superb guitarist, and a singer. Flamenco Puro, the real uncut stuff.
IMG_1189_FLAMENCO
Flamenco: het blijft een aantrekkingskracht op mijn uitoefenen. Embrojo was de groep die eergisteren op de Paulusfeesten optrad. Twee danseressen, een fantastische gitarist en een zanger, Flamenco Puro, het échte onversnedene.

08:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, people, paulusfeesten, flamenco |  Facebook |

14-08-07

1 Party Time

I interrupt my photos of the Goodbye Thomas Show to remind you that the Paulusfeesten (Paulus' Feast/Party) has but two days left. I started going last Sunday. I met up with some young friends I first encountered during the Belgian Beach Volley Championships. Simon was certainly having a good time here. Way to go, Simon, you're showing us what the Paulusfeesten are all about.
IMG_1175_SIMON_WEB
Ik onderbreek mijn foto's van de Goodbye Thomas Show om je er aan te herinneren dat de Paulusfeesten maar twee dagen meer te gaan hebben. Ik ging voor de eerste keer afgelopen zondag. Ik ontmoette daar enkele jonge vrienden die ik voor het eerst tegenkwam op het Belgisch Kampioenschap Beach Volley. Simon was zich kostelijk aan 't amuseren. Zo hoort het, Simon, je toont ons de ware betekenis van de Paulusfeesten.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, paulusfeesten, people |  Facebook |

13-08-07

Guitars

In "The Band" Romina & Tom play the guitar, Karel plays bass. A picture of each in the given order. Romina really did a good job playing the accoustic guitar in the GooGooDolls number 'Iris'.
IMG_0977_ROMINA

IMG_3562_TOM

IMG_3467_KAREL
In "The Band" spelen Romina & Tom gitaar, Karel neemt bass voor zijn rekening. De foto's zijn in die volgorde. Romina bracht het gevoelige nummer 'Iris' van de GooGooDolls op haar accoustische gitaar, grote klasse!

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, music, tom beyen |  Facebook |

12-08-07

Daisy 3 times

The light effects were good during the Goodbye Thomas Show as well. I managed to catch the young artists bathing in various tones and colours of light. This was the second time they performed before a large public. They always wear glasses. But I managed to catch Daisy without, she has these beautiful blue eyes :-)
Tri_Daisy

De lichteffecten waren super tijdens de Goodbye Thomas Show. Zo kon ik de jonge artiesten vangen al badend in verschillende tonen en kleuren licht. Dit was de tweede keer dat ze voor een groot publiek optraden. Ze dragen steeds een zonnebril, maar ik slaagde er in Daisy te vangen zonder. Ze heeft mooie blauwe ogen :-)

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, music |  Facebook |

11-08-07

Karel & Tom do a Flea & Frushiante

Bassist and guitarist getting up close together and playing in hamony. Looks pretty clear to me where they got their inspiration.
IMG_3508_KarelTom
Bassist en gitarist die confronterend tegenover elkaar gaan staan en harmonieuze klanken produceren. Mij is het duidelijk waar ze hun inspiratie haalden.

08:01 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (14) | Tags: people, music, tom beyen |  Facebook |

10-08-07

The Goodbye Thomas Show

Let me introduce you to the star of the show: Thomas Claesen. He is leaving for the USA to study next Wednesday and gave a final performance here in Belgium with his band of schoolfriends. Good luck, Thomas!
Thomas_collage1
Hier is de ster van de show: Thomas Claesen. Hij vertrekt volgende woensdag naar de USA om er te studeren. Hij organiseerde een laatste optreden in België met zijn groepje samengesteld uit schoolvrienden. Veel geluk, Thomas!

08:01 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, music |  Facebook |

09-08-07

Stop pulling my leg

Stretching and loosening the muscles can be good, but you shouldn't overdo it, of course. Seems to me like this girl is saying: 'Stop pulling my leg'.
IMG_2991_stretching

Stretching en de spieren losmaken kan deugd doen, maar je mag natuurlijk niet overdrijven. Dit meisje lijkt alsof je een overdosis krijgt.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, soccer, voetbal |  Facebook |

08-08-07

Waiting on the Bench

There was a girl's soccer tournament in my home town last Sunday. This girl was waiting on the bench patiently to fall in.
IMG_2939_girl_bench


Afgelopen zondag was er een voetbaltoernooi voor meisjes in Oostende. Ik kon het niet laten een foto te maken van deze jonge dame die heel geduldig op de bank wachtte om in te vallen.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, people, soccer, voetbal |  Facebook |

07-08-07

Marta Sobolska & Fien Callens

I got some cool reactions on the photo of Marta Sobolska that I posted here some days ago. The one of the beach volleybal player stretching against the Smart Car. Some reactions were showing disbelief that Marta is actually a player. Marta teams up with Fien Callens, they are currently second in the ranking on their way to the final of the Belgian Championships. Fien is taking the ball here, and Marta is rushing forward to the net to place the ball so that Fien can smash it back over the net.
IMG_2600


Ik kreeg leuke reacties op de foto van Marta Sobolska die ik hier enkele dagen terug postte. Weet je nog: de foto van de speelster beach volley die tegen het Smartje stond te strechen? Enkele reacties waren er van ongeloof dat Marta een speelster zo zijn. Marta vormt met Fien Callens een team, ze staan momenteel tweede in de ranking op weg naar de finale van het Belgisch Kampioenschap Beach Volleybal. Fien pakt hier de bal en Marta spoedt zich naar het net om daar de bal te plaatsen zodat Fien het ding terug over het net kan smashen.
Let op het tikkeltje rood redelijk centraal vooraan in de foto :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, beach volley, oostende |  Facebook |

06-08-07

The Juggler

Tutu much, they were called, the two funny jugglers @ the Gent festival. Their juggling act with two large knives and an apple, eating the latter during the act, was really funny. Difficult to catch this with a photo camera. I tried, though.
IMG_1463_juggler


IMG_1464_juggler


IMG_1465_juggler


 

IMG_1467_juggler

 

IMG_1469_juggler

Tutu much is de naam van het duo jongleurs dat een zeer grappige act bracht op de Gentse Feesten. Twee grote messen en een appel jongleren en dat laatste voorwerp intussen opeten lijkt mij niet gemakkelijk. Dit vastleggen met het statisch proces van een fototoestel wou ik toch eens proberen. Hierbij mijn poging.

08:01 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, gentse feesten, hfc, gent |  Facebook |

05-08-07

Gent - view from a bridge

An alternative view on Gent. The spire of the Saint-Baafs-Cathedral as seen from a bridge on the far side of the Old Beasts Market. I liked the cabling along the side of the recent bridge.
IMG_1606_brug

Een alternatieve kijk op Gent. De toren van de Sint-Baafs cathedraal gezien van op een bug aan de verre zijde van de Oude Beesten Markt. Ik hou van die staalkabels die de zijkanten van de brug vormen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, architecture, gent |  Facebook |

04-08-07

La Liz - The Cherry

OK, this is the last photo of La Liz. People will start talking. But I don't know if I want to wake up next to this face in the morning. But for a flamenco dancer it is of course the expression less experienced dancers dream of.
IMG_1595_flamenco_LaLiz

OK, de laatste foto van La Liz. Straks krijg ik nog te maken met roddels. Ik weet niet of ik naast dit gezich zou willen ontwaken 's morgens. Maar voor een flamenco danseres is dit natuurlijk expressie waar jonge danseressen van dromen.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, street, gentse feesten, gent, hfc |  Facebook |

03-08-07

La Liz

I interrupted my photostream from the Gent Festival to report about my attempt at ballooning. I wanted to bring you at least one photo of La Liz bottom to top. Euhm, bottom meaning from her red flamenco shoes up, sorry, no pun intended. This woman really dances with passion.
IMG_1543_flamenco_LaLiz

Ik onderbrak mijn reeds van de Gentse Feesten om verslag te brengen over mijn poging tot ballonvaren. Ik wou echter nog één foto brengen van La Liz van onder naar boven. Zo zien jullie haar mooie rode flamenco schoentjes. Die vrouw danst met passie.

08:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gentse feesten, gent, hfc, art, street |  Facebook |

02-08-07

Tough Game

Beach volleybal is tough. In a close game most players throw themself after every ball. Often they bite the sand.

IMG_2349_BitesSand

 

IMG_2596_BitesSand

 

Beach vollebal is hard. In een evenwichtige partij werpen de spelers zich achter iedere bal. Dikwijls bijten zij in het zand.

08:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, beach volley, beach volleyball |  Facebook |