31-03-08

Young Starter

Meet Benedict, the son of the chairman of Brugse BC, one of Brugge's badminton clubs. Forgot to ask how young Benedict is, but he can sure hit a shuttle the way it should be done. I processed the photos using Gaussian Blur on the background, I also desaturated the background.
VANHOUTTE_BENEDICT
Dit is Benedict, zoon van de voorzitter van Brugse Badminton Club. Ik vergat te vragen hoe jong Benedict precies is, maar hij slaat niet naast de shuttle, hij slaat mooi zoals het hoort. In de afwerking van de foto's gebruikte ik Gaussian Blur om de achtergrond te vervagen en ik haalde ook de verzadigingsgaad naar beneden.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, badminton |  Facebook |

30-03-08

Do you speak English?

During my short stay in Birmingham, I met exactly two women who spoke English. One stood behind the bar in the Shakespeare, the other checked me out of my hotel. At least her very poor articulation made me guess she meant to speak English. The girl who checked me in spoke good English, but with a heavy Eastern-European accent. To the smiling guy from room service I had to explain using sign language what I needed, he didn’t understand or speak a word of English. And in the trendy Brasshouse restaurant/bar the bargirl asked: ‘Djoo vant a kald Guyness’. Back in my hotel I asked the sympathetic barman Pjotr where all the Brits have gone to. My Polish barman, who studied law over there, explained that British youngsters cannot afford to work in hotels, restaurants & pubs because the money does not allow them the kind of life they seek. England is just too expensive. So they go and work abroad where they earn more money and where their money stretches further. And the foreigners, who just want work and are prepared to live a more modest life, come to work in the hotels, bars and restaurants in England. Pjotr has been in England for 3 years now. Is that crazy or not?
IMG_9399_aloch1

Tijdens mijn kort verblijf in Birmingham, ontmoette ik wel geteld twee dames die Engels praatten. Eéntje er van stond achter de bar in de Shakespeare, wat had die cultuur, de andere checkte mij uit in mijn hotel. Ten minste, van die laatste dacht ik dat ze Engels praatte, maar haar articulatie was dan ook zo slecht dat ik mijn twijfels kreeg. De dame die mij incheckte praatte goed Engels, maar met een zwaar Oost-Europees accent. Room service moest ik met handen en voeten duidelijk maken wat ik nodig had, hij begreep geen snars Engels. En in de trendy Brasshouse pub vroeg het barmeisje ‘Djoo vant a kald Guyness’. Terug in mijn hotel vroeg ik de sympathieke barman Pjotr waar al de Britten naartoe zijn. Mijn Poolse barman, die ginder rechten studeerde, legde mij uit dat Britse jongeren zich niet kunnen veroorloven om in de horeca te werken omdat het leven te duur is en dat een horeca loon ze niet hun gewenste levensstijl kan geven. Dus gaan ze in het buitenland werken. En de buitenlanders, die gewoon werk willen en bescheidener willen leven komen dan in de Britse horeca werken. Pjotr was nu al 3 jaar in Birmingham. Is dat gek, of wat?

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, people, uk, england |  Facebook |

29-03-08

Jump In To the Weekend

I could share this young woman’s enthusiasm. I could not repeat the way she shows it.
IMG_4999_JUMP
Ik kan het enthousiasme van deze jonge vrouw delen. Haar manier om er uitdrukking aan te geven zal ik maar niet proberen na te doen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

28-03-08

Artistic gymnastics

I will admit that I know near to nothing about gymnastics, so I have no idea what you would call this position. I do however, like it. I find it original. I love the clear way the girl is looking in my direction. Not at me, I think, because I was a distance away from the athlete, using the maximum capacity of my 200mm zoom.
IMG_4968
Ik geef toe dat ik zo goed als niets weet van turnen, dus ik heb er geen idee van hoe je deze positie zou beschrijven. Maar ik vind het wel heel speciaal en origineel. Ik hou van de manier waarop de atlete in mijn richting lijkt te kijken. Ik denk niet dat ze naar mij keek, want ik was toch een afstand van het gebeuren verwijderd, gebruik makend van de maximale zoom capaciteit van mijn 200mm lens.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

27-03-08

Wheel

I don’t feel like stopping, really, what do you think of this Wheel?
IMG_4554_WHEEL
Ik wil er eigenlijk niet mee stoppen, wat denken jullie van dit rad?

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

26-03-08

Split

I cannot help sharing this one more photo from the gymnastics championships with you. The event was in fact the provincial championships here in West Flanders. The photo isn’t that good, but again this young athlete amazes me with her power, strength and agility.
IMG_4475_ECART
Ik moet nog één foto met jullie delen van de West-Vlaamse kampioenschappen turnen. De foto zelf vind ik niet zo goed, maar deze jonge atlete verbaast mij met haar kracht en lenigheid.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

25-03-08

Jumping Power Again

I hope I’m not boring your, but the more I look at these photos, the more impressed I’m becoming. This is really a difficult sport.
IMG_4344_HORSE
Ik hoop dat ik jullie niet verveel, maar hoe meer foto’s ik onder ogen krijg, hoe meer mijn bewondering stijgt. Dit is pas een moeilijke sport.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

24-03-08

Suppleness

Young female gymnasts have an amazingly supple body, of course. I certainly cannot compete with this young lady.
IMG_4315_SOUPLENESS
Jonge turnsters hebben een ongelofelijke lenigheid, natuurlijk. Mij zie je het haar niet na doen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

23-03-08

Power

You have to look at things from a different angle from time to time. I though the front of a gymnast jumping towards you was pretty spectacular, until I checked out this photo I took from the other side. My spontaneous reaction was ‘Power’.
IMG_2654_POWER
Van tijd tot tijd moet je de zaken uit een andere hoek bekijken. Ik vond een frontale foto van een turnster die naar je toe spring spectaculair, maar wanneer ik deze foto onder ogen kreeg van langs de andere zijde dacht ik spontaan: ‘Power’.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

22-03-08

Badminton Cheerleaders

Not really a notion that is widespread in Belgium. We have cheerleaders at basket ball games. Last weekend, I spent the day at the play offs/play downs of the badminton competition in first national. I enjoyed it a lot because teams from all over the country came together in one place and I got to meet up with a lot of friends. And the organizing club had an enthusiastic group of  amateur cheerleaders to brighten up the event. Here are just 3 of them giving it all. The girl with her eyes closed is a good friend, her boyfriend and my son played doubles together and won the provincial championships a few years ago.
IMG_5066_CHEERLEADERS

IMG_5067_CHEERLEADERS


IMG_5068_CHEERLEADERS
Je vindt ze niet zo vaak in België. Toch niet op badminton ontmoetingen, wel bij basket bal matchen. Vorig weekeinde bracht ik de dag door op de play offs/play downs van de competitie in eerste nationale. Genietbaar, want ploegen van gans het land komen dan samen in één plaats, een gelegenheid om veel vrienden te ontmoeten. De organiserende club had een groep amateur cheerleaders ingeschakeld om de ambiance ten top te drijven. Hier drie enthousiaste jonge dames die alles geven. Het meisje met haar ogen dicht is een goede vriendin, haar vriend en mijn zoon hebben nog samen gedubbeld, enkele jaren terug wonnen ze samen het provinciaal kampioenschap.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport, cheerleader |  Facebook |

21-03-08

Spring Flower

Welcome to the first day of spring. I’ve been seeing a lot of good photos of blossoms and flowers around. Regular visitors to my blog will know that I’m not much of a flora photographer, not that I don’t’ like or respect nature. So here is my answer to the first flower of spring.
IMG_4311_SPRINGFLOWER
Het is vandaag de eerste dag van de lente. Je ziet overall mooie foto’s van bloesems en bloemen. Habituele bezoekers aan mijn blog zullen intussen wel al weten dat flora niet mijn sterkste onderwerp is, niet dat ik niet van de natuur houd. Maar hier is mijn versie van de eerste lentebloem.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (21) | Tags: badminton |  Facebook |

20-03-08

Gymnast 1

Last Saturday I went to the West-Flemish Gymnastics championships. That sport is not ease to take photos of. I still have a lot to learn.
IMG_4703
Vorige zaterdag ging ik naar de West-Vlaamse kampioenschappen turnen. Die sport is niet gemakkelijk te fotograferen. Ik heb nog veel te leren.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, gymnastics |  Facebook |

19-03-08

The Bull Ring

Birmingham’s new shopping area with massive modern shopping malls is called the Bull Ring. Hence the presence of this charming fellow. Two things charmed me: the lack of litter, Birmingham is very clean and the lack of Graffiti. There are security cameras everywhere and the boys and girls in blue are very omnipresent. I consider Birmingham a success as far as the mix of authentic architecture and new go. There must be a lot of money flowing to this city. They were renovating it when I was there in 2005 and they are still renovating it today. Fortunately for me: other parts.
IMG_5363_BULLRING
Birmingham’s nieuwe winkeltempel omgeving heet de Bull Ring (stieren arena). Vandaar de aanwezigheid van de lieve jongen in de foto. Ik was gecharmeerd door de afwezigheid van afval én graffiti. Overal hangen wel veiligheids camera’s en de wetsdienaren zijn duidelijk aanwezig in het straatbeeld. Ik beschouw Birmingham een succes wat de mix tussen authentieke en moderne architectuur betreft. Er moet duidelijk een belangrijke geldstroom naar die stad vloeien, ze waren er aan het renoveren toen ik er in 2005 kwam, vandaag zijn ze nog bezig. Gelukkig andere delen van de stad.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, architecture, birmingham |  Facebook |

18-03-08

Nothing is English Anymore

A complaint often heard in the UK, I was reminded of it when I visited Birmingham early March. We stopped for coffee roadside in a chain claiming to be Italian: Costa. I’m no where near an expert in the origin of language, but I always thought ‘Costa’ was Spanish for coast. I chose a large coffee that turned out to be a small swimming pool, hence the two ears on the cup. But the coffee was good. So was the accompanying almond croissant. Now that is another thing: I’ve been to Italy quite a few times and I’ve never seen croissants there. Croissants are a French invention and the French love their almonds. When you walk through Birmingham you can eat at the Café Rouge, Chinese, Indian, Japanese, the pizzeria, if you want a traditional Sunday roast you’ll need to head for the Shakespeare, a good old pub with culture. It wasn’t open at 11 am, so I had to make to with the Australian outback Bar, where they do serve Guinness in plastic pint glasses. The false illusion continued when I ordered a sweet corn chicken baguette inside the National Indoor Arena and got a soft oven sandwich. I asked the girl for a sandwich and she said with some indignation: a baguette sir? I replied ‘You don’t have baguettes, those are sandwiches’. Nice try, England, but you are in no way authentic and you are loosing your own character.
IMG_5339_COSTA
Niets is nog Brits, een klacht die je dikwijls hoort in Engeland en ik kan getuigen na mijn bezoek aan Birmingham begin maart. Langs de snelweg dronk ik koffie in een Italiaanse keten ‘Costa’. Ik ben zeker geen taalexpert, maar volgens mij is ‘Costa’ Spaans voor kust. Ik koos voor een grote koffie en kreeg een klein zwembad voorgeschoteld, vandaar de twee oren. De koffie smaakte prima. De amandelcroissant eveneens, maar croissants zijn toch een Franse uitvinding? Ik ben vaak in Italië geweest en heb er nooit croissants gevonden. In Birmingham kan je eten in de Café Rouge, bij de Chinees, de Indiër, de Japanner, in de pizzeria… Wil je een traditionele zondagse rotisserie, dan kan je nog terecht bij de Shakespeare, een goede pub met cultuur. Jammer genoeg gesloten om 11u, dus moest ik tevreden zijn met een pint Guinness in het Australische outback café opgediend in een hard plastieken beker. De valse illusie ging verder toen ik in de National Indoor Arena een baguette met kip en zoete maïs bestelde en een zachte ovenkoek kreeg. Ik vroeg het meisje naar een sandwich en ze vroeg ‘een baguette, sir?’. Ik antwoordde: ‘Je hebt geen baguettes, dat zijn sandwiches’. Goed geprobeerd, Engeland, maar je bent niet meer authentiek en je verliest je eigenheid.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: birmingham, street |  Facebook |

17-03-08

Sebastien Godefroid

Sebastien sails and gets results. He won us one of the few medals our little country can achieve in the Olypics (Silver Atlanta 1996) and he gets results at world level. I wish I could man a catamaran like he can. I met up with him during the yearly sports celebrations and the election of the 2007 sports achievement on Friday Mach 7. He was kind enough to let me take his portrait. I blurred out the rest of the crowd using a Gaussian blur. This is also the technique I used on the Viking I posted here earlier, only I made a little mistake blurring out the side of the boat.

CRW_2562_GODEFROID_SEBASTIE
Sebastien zeilt en haalt resultaten. Hij won één van de weinige Olympische medailles die ons klein landje over de jaren verzameld heeft (Zilver in Atlanta 1996). Verder zet hij toch resultaten neer op wereld niveau. Zoals hij met een catamaran overweg kan, dat zou ik ook willen kunnen. Ik ontmoette hem tijdens het jaarlijkse feest van de sport in Oostende met de verkiezing van de laureaat voor sportverdienste op vrijdag 7 maart. Hij stond toe dat ik een portret van hem nam. Het achterliggende publiek heb ik weg getoverd gebruik makend van Gaussian blur. Dit was ook de techniek die ik eerder op de Viking toepaste, maar daar maakte ik een fout door ook de rand van de boot uit te blurren.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (14) | Tags: people, sport, sebastien godefroid |  Facebook |

16-03-08

The Other half of the Galleries Saint-Hubert

I’ve given this photo a bit of a harder treatment as far as contrast goes. I wanted to make the photos stand out more against the architecture. I love the way these photos have been finished, they look more like paintings. The photo in the second panel here was actually taken in the galleries. I think it is beautiful, the 26 year old dancer is doing a handstand leaning with her shapely legs against the side wall of the galleries. The colorful lining of her skirt brightens up the whole.
IMG_5386_HILDE_WEB
Deze foto heb ik harder qua contrast gemaakt zodat de panelen beter afsteken tegen de achterliggende architectuur. De afwerking van de foto’s doet ze eerder op schilderijen lijken. De foto op het tweede paneel is in de galleries gemaakt, ik vind ze heel mooi, de 26 jarige danseres doet een handenstand leunend tegen de zijmuur van de galerijen. Naast haar mooie benen vind ik de kleurige voering van haar rok heel mooi, het geeft de foto iets extra.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, brussels, photography |  Facebook |

15-03-08

Photography in Galleries Saint-Hubert

A well known Belgian woman freelance photographer has a series suspended from the ceiling of the monumental Galleries Saint-Hubert in the heart of Brussels. The galleries have featured more than once here on my blog. I walk through them every day on my way to work. Worth while going to have a look if you are in the neighborhood.

IMG_5388_BARBARA_WEB
Een wel bekende Belgische freelance fotografe exposeert in de Galleries Saint-Hubert in hartje Brussel. Haar werken hangen er hoog in de lucht. De galleries zijn hier op mijn blog al meer dan eens aan bod gekomen. Maar ik wandel er dan ook elke dag door op weg naar mijn werk. Het loont de moeite eens te gaan zien als je in de buurt bent.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, brussels, photography |  Facebook |

14-03-08

Courts of Law

The courts of law in Birmingham also provide lovers of architecture with a real treat. I couldn’t take many good pictures because the buildings are undergoing renovation. Also the sun was on the wrong side and there were a lot of cars parked along the front of the courts. The cathedral is nearby and just like in London there are a lot of references to the Knights Templar and masonry. If you take a good look at the photo with the grave that I posted earlier, you will see that the street is called Temple Row. A small restaurant close to the courts is called “The Wine Lodge”. The signs are everywhere. The courts were built between 1887 and 1891 in red brick and terracotta.
IMG_5370_COURT

IMG_5372_COURT
Het gerechtshof in Birmingham is ook een oogstreling voor architectuurliefhebbers. Ik kon er jammer genoeg niet veel goede foto’s maken omdat de gebouwen gerenoveerd waren. Ook zat de zon verkeerd en er stonden veel geparkeerde auto’s in de weg. De kathedraal is dichtbij en net zoals in Londen stikt deze plek van verwijzingen naar de tempeliers beweging en de vrijmetselarij. Als je goed kijkt naar de foto die ik hier eerder van het graf postte, zie je dat de achterliggende straat ‘Temple Row’ heet. Een restaurantje dicht bij het gerechtshof heet “De Wijnloge”. De tekenen zijn overal. De gerechtsgebouwen werden tussen 1887 en 1891 gebouwd in rode baksteen en terracotta.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, birmingham, knights templar |  Facebook |

13-03-08

St Philip’s Cathedral

And here you have a side view on the cathedral itself. A fine example of English Baroque by Thomas Archer. I love the ornamental urns that top the Doric pilasters.I find the concave tower very unique as well.
IMG_5374_StPhilips
En hier dan een kijk van aan de zijkant van de kathedraal. Een heel mooi voorbeeld van Engelse Barok door architect Thomas Archer. De urnes boven elke Dorische pilaster vind ik een heel mooie afwerking, alsook de concave toren. Dit lijkt mij een redelijk uniek stukje architectuur.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, birmingham |  Facebook |

12-03-08

St Philip’s Churchyard

The park where we had a little rest and a drink is in fact St Philip’s Churchyard, where you’ll find the cathedral. The cathedral was built in 1715, it is an oasis of rest surrounded by modern architecture in a busy city. Scattered across the lawn, you’ll find some authentic grave monuments.
IMG_5377_Grave
Het park waar we rustten en iets dronken is in feite St Philip’s kerkhof, waar je de gelijknamige kathedraal vindt. Gebouwd in 1715 is het een oase van rust in de drukke stad, omringd door moderne architectuur. Op het keurige gazon vind je hier en daar nog wat authentieke grafmonumenten.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, birmingham |  Facebook |

11-03-08

On a Bench in a Park

I spent the past weekend in Birmingham with a good friend. We went for a walk on the beautiful sunny Sunday morning and drank some fruit juice on a bench in a park, this lady was enjoying her Sunday paper in the sun. Birmingham really is an attractive city.
IMG_5379_LadyOnBench
Ik bracht het afgelopen weekeinde door met een goede vriend in Birmingham. De zonnige zondagmorgen maakten wij een wandeling en we dronken wat fruitsap op een bank in een park. Deze dame genoot er van haar zondagskrant. Birmingham is een aantrekkelijke moderne stad.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, people, birmingham |  Facebook |

10-03-08

Rocket Roll

This was the most spectacular float of the Carnival Parade in Oostende on March 2nd. Rocket Roll. This must have cost some time to create!
IMG_4168_RR1

IMG_4180_RR5

IMG_4183_RR7
Dit was de meest spectaculaire praalwagen tijdens de Carnavalstoet in Oostende op 2 maart. Rocket Roll. Daar moet toch wat tijd in gekropen zijn!

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

09-03-08

I Want to Ride my Tricycle

I actually think I know this guy. Great float, this one, shame I couldn't get all of it on camera. Hard to get enough distance.
IMG_4113_TRIKE
Ik denk dat ik die man ken. Super praalwagen, dit, jammer dat ik het ding er niet helemaal op kreeg, je kan zo moeilijk voldoende afstand nemen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

08-03-08

Viking

I don't know if a Viking should be smiling, I thought they were pilaging and raping brutes. But it makes a great photo.
IMG_4077_VIKING
Ik weet niet of een Viking hoort te glimlachen. Vikings zijn toch rovenden en verkrachtende bruuten. Maar 't maakt wel een mooie foto.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (21) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

07-03-08

Cowfolks Carnival

Now these folks sure look like they are having a good time. Carnival was as good as dead in Oostende. I think the Carnival Parade was reinstated two years ago by the mayor, after a year without. It is a modest event, not in the least bit comparable with the Parade in Aalst, thé Belgian Carnival City. But it is back and it gives an amateur photographer something to do on a Sunday afternoon.
IMG_4061_COWFOLKS1

IMG_4066_COWFOLKS2

IMG_4068_COWFOLKS3

IMG_4071_COWFOLKS4
Deze carnavalisten genieten ook duidelijk van het moment. Carnaval was zo goed als dood in Oostende. Ik denk dat de carnavalstoet een tweetal jaar terug opnieuw georganiseerd werd door de burgemeester, na een jaar zonder. Het is een bescheiden optocht, geenszins vergelijkbaar met de carnaval stoet in Aalst, dé carnavalstad bij uitstek. Maar het is terug en het geeft een amateur fotograaf iets te doen op een zondag namiddag.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

06-03-08

3 Having Fun

What gets me at Carnival Parades is that a lot of people don't look like they are having fun. I observe people with long faces in a Carnival Parade, not smiling, not laughing. Why are they there then? That cannot be said of these 3 fun peole. Way to go, real carnivalists!
IMG_4053_3FUN
Waar ik niet bij kan is dat ik in een carnaval optocht dikwijls mensen zie met lange gezichten. Carnavalisten die niet lachen of glimlachen. Waarom lopen ze daar dan, vraag ik mij af? Deze 3 lolbroeken hebben daar alvast geen last van. Carnavalisten naar mijn hart!

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

05-03-08

Gargamel

Some people just seem to be born for the part. What I liked about this character is that he really played the part, his facial expressions and choreography were really good.
IMG_4037_GARGAMEL
Sommige mensen zijn gewoon geboren voor de rol. Deze man speelde de rol heel écht, hij is gewoon Gargamel, zijn gelaatsuitdrukkingen en bewegingen waren heel goed.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

04-03-08

When The Lady Smiles

How lucky can a photographer get? Girl number two who doesn't seem to be troubled by shyness. Sorry, young lady, I cannot accept your flyer, I'm holding two cameras.
IMG_3983_SMILING
Mijn geluk kan niet op! De tweede jonge dame die geen last heeft van verlegenheid. sorry, meisje, ik kan jouw flyer niet aanvaarden, ik heb mijn handen vol: 2 fototoestellen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

03-03-08

Drummer Girl is Looking at Me

Some people still know how to behave when a photographer points his lens at them. This young woman radiates confidence, don't you think? She is the only one, the others are all looking down at their drums. Thank God for young people like her, they can make a photo.
IMG_3992_DRUMMERGIRL
Gelukkig weten sommige mensen hoe te reageren wanneer een fotograaf zijn lens in hun richting houdt. Deze jonge dame straalt zelfvertrouwen uit, vind je niet? Ze is de enige, alle andere muzikanten kijken naar beneden naar hun trommel. God zij dank voor jonge mensen zoals zij, ze doen een foto slagen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, music, carnival, oostende |  Facebook |

02-03-08

Detailed Architecture

Whenever I go to Brugge, this chimney always attracts my attention. I'm fascinated by it. I don't know how many times I have photographed this before.
IMG_3502_CHIMNEY
Wanneer ik in Brugge ben trekt deze schouw steeds mijn aandacht. Het fascineert mij. Ik weet niet meer hoeveel keer ik dit ding al gefotografeerd heb.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (19) | Tags: architecture, brugge |  Facebook |