31-05-10

Bert Vandorpe falls Victim to Badminton Violence

When you are playing Thijs Demeyere, you'd better not play the shuttle too high short behind the net or play a poor service. Bert Vandorpe learned this lesson the hard way. But then all badminton players do.
IMG_3790_DEMEYERE_THIJS
Wanneer je tegenover Thijs Demeyere staat, speel je best geen shuttle te hoog kort over het net. Of geef je best de service niet te hoog. Bert Vandorpe leerde dit nog eens op de harde manier. Maar dan ongeveer elke badmintonner komt dit wel eens tegen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, thijs demeyere, bert vandorpe |  Facebook |

30-05-10

And The Boys? Thijs Demeyere

I know, I've been posting nothing but photos of girls again. Here is spectacle: Thijs Demeyere. He won the boys singles U17.
Steffy Lowie and Hermien Pattyn are concentrating on this match.
IMG_3788_DEMEYERE_THIJS
Ik weet het, ik ben weer alleen foto's van meisjes aan het publiceren. Nu wat spektakel: Thijs Demeyere. Hij won de jongens enkel U17.
Steffy Lowie en Hermien Pattyn volgen aandachtig deze match.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: thijs demeyere, badminton |  Facebook |

29-05-10

Pure Pure Pure

Pure concentration?
 1 – Hermien Pattyn waiting to receive
 2 – Hermien Pattyn in action
IMG_3882_PATTYN_HERMIEN

IMG_3260_PATTYN_HERMIEN
Pure concentratie?
 1 – Hermien Pattyn die wacht om te ontvangen
 2 – Hermien Pattyn in actie

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, hermien pattyn |  Facebook |

28-05-10

Sofie Came First

I mentioned yesterday that Marlies Ramboer came second in the girls under 19, well Sofie Descheemaecker pictured in this shot came first. Actually I think Sofie is taking a break from badminton the past year, but she proved during the junior championships that she is still the best our province has to offer. I love this low action, I didn't manage to get all of her racket in and I missed the bottom part of her right foot, but her face is nicely in focus and I love the hair.
IMG_3435_DESCHEEMAECKER_SOFIE
Ik meldde gisteren dat Marlies Ramboer tweede werd in de meisjes jonger dan 19. Sofie Descheemaecker, van wie dit actieshot, werd de kampioene. Ik denk dat Sofie een break neemt van badminton het afgelopen jaar, maar ze bewees tijdens de jeugdkampioenschappen dat ze nog steeds het beste is wat onze provincie te bieden heeft. Ik hou van deze actie. Ik miste een stuk van de kop van haar racket en de onderkant van haar rechtervoet, maar haar gezichtje is mooi scherp en ik ben gek op de dynamiek van Sofie's haar.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, sofie descheemaecker |  Facebook |

27-05-10

Marlies Collage

I have just discovered that I have featured Marlies Ramboer 3 to 4 times before here on my blog. I had no idea. But this is the first collage of her. Marlies came second in the girls singles U19 in the provincial badminton championships last weekend. I enjoy watching her play, she combines power with technique.
Ramboer_Marlies_collage
Ik heb net ontdekt dat ik Marlies Ramboer al 3 tot 4 keer eerder op mijn blog zette. Ik had daar geen idee van. Maar dit is de eerste collage. Marlies werd tweede tijdens de provinciale kampioenschappen afgelopen weekeinde in meisjes enkel U19. Ik kijk graag wanneer ze speelt, ze combineert kracht met techniek.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (5) | Tags: badminton, marlies ramboer |  Facebook |

26-05-10

Umpire in Training

The junior provincial championships are a good forum to train new umpires. They seem to be getting younger and younger year after year.
IMG_3961_UMPIRE-IN-TRAINING
De provinciale jeugdkampioenschappen vormen een goed forum om nieuwe umpires stage te laten lopen. Ze worden precies jaar na jaar jonger en jonger.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

25-05-10

Pulling a Face

I have spent the past weekend at the junior provincial badminton championships. Love to see the young people trying to win. This young woman, Karen Nolf, did very well. She had turned B2 recently. But even a B2 can hit the shuttle wrong once in a while, and her reaction when she does is just super. Sorry, Karen, I couldn't resist posting this one.
IMG_3563_NOLF_KAREN
Ik bracht het afgelopen weekeinde door op de provinciale jeugdkampioenschappen badminton. Ik hou er van om het jong volk te observeren in hun verbeten strijd om het hoogste schavot te halen. Deze jonge vrouw, Karen Nolf, deed het heel goed. Ze werd onlangs B2. Maar zelfs een B2 kan de pluim eens verkeerd slaan en haar reactie na dergelijke blooper is gewoon super. Sorry, Karen, ik kon er niet aan weerstaan deze te posten.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, karen nolf |  Facebook |

24-05-10

Champagne Shop

It has been a while now since a champagne boutique settled in the Galleries Royales Saint-Hubert in Brussels. I haven’t stopped for a glass yet. They sell the stuff by the bottle to take away, but you can drink the stuff and taste it there as well. Nice to have a new shop in the gallery.

IMG_0268_champagne_WEB
Het is al een tijdje dat er een champagne boetiek zich in de Sint-Hubertus Galerij vestigde in Brussel. Ik stopte er nog niet om een glaasje te proeven. Ze verkopen het goddelijke vocht per fles om mee te nemen, maar je kan er ook een glaasje drinken. Ik vind het leuk om af en toe een nieuw winkeltje te ontdekken in de galerij.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, brussels |  Facebook |

23-05-10

Coffee Corner

This is in fact a view from the coffee corner on the 11th floor of the building where I spend too much time. This was a particularly sunny morning in Brussels. The tower is in fact the pension tower. The polluting element is a power station. It was sunny yesterday in Brussels. People were walking about in their best summer clothes: short skirts, shorts, plunging necklines. I wanted to make a collection of city slickers in summer attire, but I didn’t have the courage to go and speak to all those people. Some other time, maybe.
IMG_0221_COFFEE_CORNER_WEB
Dit is een zicht van in de koffiehoek op de 11e verdieping van het gebouw waar ik te veel tijd in doorbreng. Dit was een bijzonder aangename zonnige dag in Brussel. De toren is de pensioentoren. Het vervuilende element is een krachtcentrale. Gisteren was het een zonnige dag in Brussel. Het publiek wandelde er rond in zomerkledij: korte rokjes, korte broekjes, indrukwekkende decolletés. Ik had best zin om een reeks te maken van stadslui in zomerkledij, maar ik vond de moed niet om al die mensen aan te spreken. Misschien doe ik dat later wel eens.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, brussels |  Facebook |

22-05-10

Landscape Near Kilt Rock

Scotland is the place for breathtaking landscapes. I've been asked a few times if I had bad weather while I was in Scotland. My skies are often very threatning. The answer is "No, I did not have bad weather". I just like threatning skies. I'll confess: what you see here are in fact two photos blended. I took one photo focussed on the land, one focussed on the sky. This is not HDR photography, but the idea behind it goes in that direction. Combine more than 1 image to present an impossible spectrum of exposure levels.
IMG_0860_LANDSCAPE
Schotland is de plaats voor adembenemende landschappen. Ik kreeg al verschillende keren de vraag of ik slecht weer had ginder. Van mijn luchten gaat vaak een dreiging uit. Het antwoord: "Neen, ik genoot ginder van mooi weer". Ik hou gewoon van dreigende luchten. Ik beken: wat je hier ziet is een samenvoeging van 2 foto's. Ik nam de ene foto met een focus op het vasteland, de tweede met de focus op de lucht. Dit is nog geen HDR fotografie, maar het idee er achter gaat in die richting. Een combinatie van meer dan 1 beeld om een onmogelijk spectrum van belichtingsniveaus weer te geven.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (16) | Tags: nature, scotland, hdri |  Facebook |

21-05-10

Champions

A running competition has winners. These cool guys are winners just for being there. Proves that maybe competing is more important than winning.
IMG_2664_CHAMPIONS
Een loopwedstrijd heeft natuurlijk winnaars. Deze coole mannen zijn winnaars gewoon door hun aanwezigheid. Deelnemen is belangrijker dan winnen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, running |  Facebook |

20-05-10

Philippe Develter

The guy smiling at me here is my good friend Philippe Develter, chairmain of Hermes Volley Oostende. He has started to run in the Ostend Running Criterion. Great going, Philippe, I admire you. I used to be a runner, used to do 7 kilometres 3 times per week until I damanged a ligament in my ankle playing badminton. I never managed to take it up again.
IMG_2461_DEVELTER_PHILIPPE
De man die hier naar mij glimlacht is mijn goede vriend Philippe Develter, voorzitter van Hermes Volley Oostende. Hij begon te lopen in het Oostendse Loopcriterium dit jaar. Super, Philippe, ik bewonder je. Ik heb ook nog gelopen, ik deed tot in de zomer van 2004 drie keer 7 kilometer per week. Tot ik tijdens het badmintonnen verkeerd neer kwam en een gewrichtsband in mijn enkel beschadigde. Ik ben nooit terug aan het lopen geraakt.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, running, philippe develter |  Facebook |

19-05-10

Say Cheese

I love it when people smile for the photo, especially when they are in pain, doing a great effort, like this sweet person. All women, you complain? OK, keep on following this blog, tomorrow a good looking man who smiles for the photo.
IMG_2502_GIRL_RUNNING
Ik vind het tof wanneer mensen glimlachen voor de foto, zeker wanneer ze doorbijten, zoals dit lief persoontje. Allemaal vrouwen, hoor ik klagen? OK, blijf deze blog volgen, morgen een knappe manskerel die voor de foto glimlacht.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, running |  Facebook |

18-05-10

Girls Running

Last Friday bought us the sixth leg in the Ostend Running Criterion, 6 of 15 in all. The 6th is the Keignaertloop. The Keignaert is a creek in the marshland west of Oostende. It is a great setting for a running competition. This girl treated me to a look in the lens as I was photographing the participants. Not just the girls.

IMG_2265_GIRLS_RUNNING
Vorige vrijdag bracht ons de zesde manche van het Oostendse Loopcriterium, 6 van 15. De zesde is de Keignaertloop. De Keignaert is een kreek in het schorrengebied ten westen van Oostende. Het is een prachtige locatie voor een loopwedstrijd. Deze jonge dame trakteerde mij op een blik in de lens terwijl ik foto’s maakte van de deelnemers. Niet alleen de meisjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, running |  Facebook |

16-05-10

Art?

As I’m working on some important, urgent, strategic stuff, I had to go in to work on Friday 15. As Thursday was a holiday, I felt like I was riding a ghost train Friday morning. 5 of us in my carriage when we reached Brussels Central Station, I was the only regular. The streets of Brussels were deserted early that morning. When I crossed the Spain Square in the evening I noticed this, what I presume is a work of art. You cannot see it on this shot, but it had a date stamped on the top: 22/05/2010. I wonder what it is, what it means?
IMG_0274_SPAIN-SQUARE_WEB
Gezien ik aan wat belangrijke, urgente en strategische dingen werk, moest ik gaan werken op vrijdag de 15e. Jammer, want gezien donderdag een feestdag was maakten velen de brug. ’s Morgens had ik het gevoel dat ik in een spooktrein zat. Amper 5 mensen in mijn rijtuig toen we Brussel Centraal binnen spoorden, geen habitués. De straten in Brussel lagen er ook verlaten bij. Wanneer ik ’s avonds op weg naar het station het Spanjeplein kruiste, merkte ik dit op. Ik veronderstel dat het een kunstwerk is. Je ziet het niet goed in dit shot, maar het draagt een datum aan de bovenkant: 22/05/2010. Ik ben benieuwd wat het is, wat de betekenis ervan is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, brussels |  Facebook |

15-05-10

Kilt Rock

Kilt Rock is named so because then you see the cliff formation from the sea, it looks like the pleats of a kilt. It has a waterfall as well, plunging down powefully.
IMG_0856_KILT-ROCK
Kilt Rock wordt zo genoemd omdat de vorm van de kliffen je aan de plooien in een kilt doen denken. Het heeft ook een waterval die het water krachtig de zee in stort.

01:30 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (17) | Tags: scotland, nature, skye |  Facebook |

14-05-10

Talisker

The Island of Skye has one distillery: Talisker. Known to produce a whisky that tastes silty like the sea you can observe from the distillery. It tastes slightly smoky and very peaty. Talisker has a high percentage of sales under it's own brand, it is used some 40% for the production of blended whiskies. Johnny Walker contains Talisker. I purchased a 18 year old Talisker, which was voted the best single malt in the world in 2007. The distillery is worth a visit, but the drive to Talisker is well worth the while as well.
IMG_0822_ROAD-TO-TALISKER

IMG_0817_TALISKER_DISTILLERY

IMG_0816_TALISKER_BARRELS
Het eiland Skye heeft één distillerij: Talisker. De whiskies die er gemaakt worden smaken ziltig zoals de zee die je van op het domein van de distillerij kan zien. De whisky smaakt lichtjes rokerig en de turf smaak is onmiskenbaar. Talisker verkoopt voor 60% onder eigen naam, slechts 40% van de productie wordt gebruikt in samengestelde whiskies. Johnny Walker bevat Talisker. I kocht er een fles van 18 jaar oud, een jury riep die in 2007 uit tot de beste single malt ter wereld. De distillerij is een bezoekje waard, maar het ritje naar Talisker loont zeker de moeite.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, art, talisker, whisky, scotland |  Facebook |

13-05-10

Fisherman's humor

Just one fishing boat in the harbour when I passed last Sunday. But obviously fishermen with a sense of humor.
IMG_2023_ARAN1_web

IMG_2023_ARAN2_WEB
Louter één vissersboot toen ik vorige zondag de haven passeerde. Maar duidelijk vissers met gevoel voor humor.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

12-05-10

More Sand Please

I explained to you before that we have a stretch of artificial beach in Oostende. It prevents flooding when the tide is high. But it needs to be maintained, so they are adding sand to it. Ships bring the sand to the entry of our port, where it is transported through pipelines.
IMG_2022_SANDBEACH_WEB
Ik vertelde jullie hier vroeger al dat wij in Oostende een stuk kunstmatig strand hebben. Het belet overstromingen bij hoogtij. Maar zo'n artificieel strand moet onderhouden worden. Momenteel wordt het weer opgespoten met vers zand. Het zand word via schepen aangevoerd die van aan het staketsel het zand via pijpleidingen naar de bestemming brengen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

11-05-10

More Wind

On the Saturday of the kites festival, the participants complained because of the lack of wind. The second day there was a good wind, filling up the kites nicely.
IMG_2013_MERMAID_WEB
De zaterdag van het vliegerfestival kloegen de deelnemers over het gebrek aan wind. De tweede dat stond er een strak windje, wat de vliegers beter vulde en tot hun recht liet komen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |

10-05-10

Kites Colour Oostende's Sky

Last weekend saw the 25th edition of the kites festival in Oostende. To be honest: after 25 years, it cannot really excite me anymore. But I went along and made a few photos. This blog is called "Actuality in Photos", so I should try to keep up with what is happening. My objective in starting up this blog was to take photos as frequently as possible and keep a diary of what was going on. So I'll try and go back in that direction.
IMG_2011_KITE_WEB
Het afgelopen weekeinde zag de 25e editie van het vliegerfestival in Oostende. Om eerlijk te zijn: na 25 jaar kan dit mij niet meer echt boeien. Maar ik passeerde er toch en ik maakte een paar foto's. Mijn blog heet nu eenmaal "Actuality in Photos", dus zou ik meer moeten proberen om verslag uit te brengen van wat gebeurt. Mijn bedoeling was ook om heel regelmatig foto's te maken en een soort dagboek bij te houden van wat zo allemaal gebeurt. Dus ik probeer verder in die richting te gaan.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, kites, oostende |  Facebook |

09-05-10

14 jumps

Browsing through my handball photos I came across this great action shot. Alternative because I photographed the girl from behind, but I think this photo shows great power.
IMG_1667_14
Terwijl ik door mijn handbal foto's bladerde ontdekte ik dit super actieshot. Alternatief omdat ik het meisje op de rug fotografeerde, maar ik vind dat er echt power uit deze foto straalt.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, handball |  Facebook |

08-05-10

Feeling Small

Midst the overwhelming nature of Scotland, like here on the edge of the Island of Skye, a person can feel very small. Like the Japanse tourists in the left of this composition.
IMG_0844_NATURE
Te midden de overweldigende natuur van Schotland, zoals hier aan de rand van het eiland Skye, kan een mensje zich heel erg klein voelen. Zoals de Japanse toeristen hier links in de compositie.

08:09 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, skye, scotland |  Facebook |

07-05-10

Low Shutter Speed

When you photograph a waterfall at a low shutter speed, meaning 1/25th, 1/10th, you get this wonderwill silky/misty effect. Like this.
IMG_0834_WATERFALL
Wanneer je een waterval fotografeert met een lage sluiter snelheid, ik bedoel 1/25e of 1/10e, dan krijg je deze fantastische zijden/mistige effect. Zoals hier.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: scotland, nature, skye |  Facebook |

06-05-10

Waterfall

Our landlady of our guesthouse advized us to drive around the north-east side of the Island of Skye. I must admit that it was a very pretty drive. This waterfall is just one of the pretty sights we were treated to.
IMG_0826_waterfall
Onze gastvrouw van onze bed & breakfast raadde ons aan om een ritje te maken langs de noord-oost zijde van het eiland Skye. Ik geef toe: het wat een heel mooi ritje. Deze waterval was één van de eerste wonderen der natuur.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, skye, scotland |  Facebook |

05-05-10

A Contact Sport

Handball is a contact sport, being frail is not an advantage. Number 13 is unlucky for some, and here she seems to be going down pretty hard. Only one injury during this match, one poor girl may have broken her nose.
IMG_1649_CONTACT
Handbal is een contactsport, tenger zijn is niet echt een voordeel. 13 lijkt een ongeluksgetal voor deze jonge dame die op een harde manier de grond niet zal missen. Slecht één kwetsuur tijdens de match die ik zag. Een speelster kreeg een klop op de neus en hield er misschien een gebroken neus aan over. 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, handball |  Facebook |

04-05-10

Follow the Action

It takes some concentration, but I like to get one goal action in several shots so that I can make a collage that shows the consequetive stages of the action. This is not what some people think, just keeping your finger on the shutter release button. No, I take the first shot, pause, take the second, pause, the third, and then usually a useless fourth. You have to get just that bit lucky that the player moves towards the goal in a line that is accessible to you leaving you a clear shot.
Collage_14
Het vergt enige concentratie, maar ik hou er van om een doelactie in verschillende shots te kunnen vastleggen. Velen denken dat ik gewoon mijn vinger op de ontspanner houd, maar dat is het niet. Ik neem de eerste shot, pauzeer, de tweede, pauzeer, de derde en dan slaag ik er meestal ik om een waardeloze vierde opname te maken. Je hebt natuurlijk wat geluk nodig dat de speelster in een lijn naar het doel beweegt dat voor jou toegankelijk blijft.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, handball |  Facebook |

03-05-10

Handball

My first go at handball last weekend. One of the most difficult sports I've done up until now. That ball passes quickly from player to player and you have to stay on your toes to focus on the player that will finally provide the goal action.
IMG_1632_11_GOALACTION
Mijn eerste poging tot handbal foto's afgelopen weekeinde. Een van de moeilijkste sporten die ik tot nu toe probeerde vast te leggen. De bal wordt heel snel van speler naar speler gepast en je moet wakker blijven om de focus te leggen op de speelster die finaal gaat proberen te scoren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, handball |  Facebook |

02-05-10

Man-nequin

And here is another good looking guy. Yesterday's and today's men are in fact mannequins. They were walking the catwalk during a open air fashion show.
IMG_0260_MAN2_WEB
En hier dan nog een knappe manskerel. Deze man en de man in de foto van gisteren zijn mannequins. Ik fotografeerde ze op de catwalk terwijl ze een modeshow in open lucht liepen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: mannequin, people, fashion |  Facebook |

01-05-10

Portrait of a Man

I have been accused of a liking of posting photos of women on my blog. Is there anything wrong with that? I don't think so, but I can understand that my female visitors would like to see a good looking man from time to time. Don't worry, this will not be a series of self portraits. This guy kindly posed for me.
IMG_0252_MAN1_WEB
Ik ben beschuldigd dat ik het leuk vind om foto's van vrouwen op mijn blog te posten. Is daar iets mis mee? Ik vind van niet, maar ik kan best begrijpen dat mijn vrouwelijke bezoekers af en toe graag een foto van een knappe man zien. Maak je nu vooral geen zorgen, dit is geen aankondiging voor een reeks zelfportretten. Maar deze man was zo vriendelijk om voor mij te poseren.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: mannequin, fashion, people |  Facebook |