31-01-11

Oude Houtlei 15

A door to a mysterious place that has always impressed me is this one on the Oude Houtlei in Gent. Christian brothers running a school.

OudeHoutlei15_web.jpg

Een deur die toegang heeft tot een mysterieuze plek, heeft altijd een indruk achtergelaten. Dit is de Oude Houtlei in Gent. Christelijke broeders die een school runnen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

29-01-11

Light at the End

Sidney's comment on my last photo was spot on. The building is indeed the Carpe Diem in the centre of Gent. It serves as a residence for senior citizens with care facilities. The photo in this post is made nearby. You can see the sharp contrast between renovated properties and those that have not been renovated.
Again I am sorry about my absence here, but I'm very busy at work and have to make choices as far as my time management goes. I just don't find the time to finish photos. I'm sure things will get better.

IMG_2627_Light-at-the-End_WEB.jpg

Sidney's commentaar op de foto in mijn vorige post was correct. Het gebouw is inderdaad residentie Carpe Diem in de Gentse binnenstad op de hoek van de Oude Houtlei. Het doet nu dienst als serviceflats voor bejaarden. De foto in deze post is dichtbij gemaakt. Het toont het scherpe contrast tussen gerenoveerde gebouwen en niet gerenoveerde.
Opnieuw wil ik mij verontschuldigen voor mijn afwezigheid hier, maar mijn job eist momenteel veel van mijn tijd op, ik moet keuzes maken. Ik vind gewoon de tijd niet om foto's af te werken. Maar 't zal wel beteren.

11:31 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

24-01-11

Apartment in Gent

Architecture again. I hope you don't think I'm overdoing it. This is an old part of Gent. And yet this building has been renovated in a modern way. I'm sure my architect friends can tell me something about this. One of the reasons I fotographed this building is because it sticks out in that neighbourhood. I'll try to show you why in the coming days.

IMG_2613_architecture_WEB.jpg

Weeral architectuur. Hopelijk vind je niet dat ik in herhaling val. Dit is een oud stadsgedeelte van Gent. Dit gebouw werd op een moderne manier gerenoveerd. Mijn vrienden architecten kunnen mij hier wellicht iets over vertellen. Een van de redenen waarom ik dit gebouw fotografeerde is omdat het uitsteekt in dit stadsgedeelte. Dat probeer ik je in de komende dagen aan te tonen.

01:10 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (23) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

22-01-11

Another House in the Witteleertouwersstraat

What I find so funny about this white house is that it recedes. Strange architecture.

IMG_2545_HUIS1_WEB.jpg

IMG_2546_HUIS2_WEB.jpg

 

Wat ik zo grappig vind aan dit witte huisje is dat het inspringt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, brugge |  Facebook |

21-01-11

Reien

I couldn't resist this reflection shot in the canal in Brugge. The canals are known as the 'reien'.

IMG_2521_REIEN_WEB.jpg

Ik kon niet weerstaan aan dit reflectieshot in deze Brugse rei of is het reien? Ik weet eigenlijk niet precies of je dat in enkelvoud zegt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, brugge |  Facebook |

20-01-11

Normal Orchestra as well

The whole set-up was a regular orchestra accompanied by mechaninical instruments. Part of the Christmas entertainment in Brugge. I enjoyed eyeing the instruments but didn't think much of the attempt to make music.

 

IMG_2479_BOTTLES_WEB.jpg

IMG_2484_VIOLINS_WEB.jpg

IMG_2486_VIOLINS_WEB.jpg

 

Het ganse gebeuren was een regulier orkest vergezeld van een pak bizarre mechanische instrumenten. Dit maakte deel uit van de winkelpret in Brugge. Ik genoot van de mechanische instrumenten te bewonderen. Wat ik minder goed vond was de poging tot samenspel tussen deze instrumenten en de minder verfijnde mechanische instrumenten. Dat was weinig harmonieus.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music |  Facebook |

19-01-11

Pipes

These pipes must have been the loudest instrument. They breathed fire when they sounded. I started off showing you a drum, but I didn't show the drummer. So here he is.

IMG_2474_PIPES_WEB.jpg

IMG_2477_DRUMMER_WEB.jpg

De pijpen, zoals van een orgel, waren veruit het luidst. Ze stootten vuur uit wanneer ze galmden. Ik startte met een trommel, maar toonde je niet de trommelaar. Hier is hij dan.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music |  Facebook |

18-01-11

Horns

This is a noisy woman. She 'manned' the horns. Electric horns, a bit like car horns.

IMG_2471_HORNS_WEB.jpg

Dit is een luidruchtige vrouw. Zij 'bemande' de hoorns. Elektrische hoorns, een beetje zoals een claxon van een auto.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) | Tags: music |  Facebook |

17-01-11

Cymbals

Not just the drums managed to make a lot of noise, the cymbals were pretty noisy as well. But then there were quite a few of them.

IMG_2447_CYMBALS_WEB.jpg

Niet alleen de trommels maakten veel lawaai, de cymbalen haalden ook een behoorlijk volume. Maar er waren er dan ook meer dan een paar.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music |  Facebook |

16-01-11

Machines

Sorry about the absence of new material here, firstly I couldn't find the time, and then this morning the blog software wouldn't help me out.
Still in Brugge on January 2, I discovered some unusual musical machines.

IMG_2464_DRUM_WEB.jpg

IMG_2465_DRUM_WEB.jpg

Sorry voor het gebrek aan nieuw materiaal hier. Eerst leed ik aan tijdgebrek en deze morgen wou de skynet blogsoftware niet meewerken.
Nog steeds in Brugge op 2 januari ontdekte ik enkele eigenaardige muzikale machines.

13:27 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) | Tags: music |  Facebook |

13-01-11

Some Boys

Girls yesterday, but I also managed to get some photos of boys in my experimental format.
Working our way down: Sam Lemey, Broes Naeye and Lode Devos.
I could produce photos in this size, but I fear it may get boring after a while and not give an overall impression of our great sport.

 

IMG_1697_LEMEY_SAM_WS.jpg

IMG_1708_NAEYE_BROES_WS.jpg

IMG_2163_DEVOS_LODE_WS.jpg

Gisteren de meisjes, Kevin uitgezonderd, maar ik slaagde er ook in wat foto’s van jongens te maken in mijn experimenteel formaat.
Van boven naar onder: Sam Lemey, Broes Naeye en Lode Devos.
Ik zou foto’s kunnen afwerken in dit formaat, maar ik vrees dat het wat dreigt te vervelen naar verloop van tijd. Dit formaat laat ook moeilijk toe om een algemeen beeld van de sport te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, sam lemey, broes naeye, lode devos |  Facebook |

12-01-11

Other size of photos

The past weeks I have been working together with a communication agency on a new website for our provincial badminton federation. The agency made a great looking mock-up of the new home page. It is very attractive but I had problems with the initial size of the photo they proposed. The photo’s in this post show you the proportions. The possibilities with this size are limited as badminton is a sport you usually play standing up. In saying “usually” I refer to the ‘badminton blooper’ photos I published here recently, where some players chose for a more horizontal position. I took these photos when I visited the Christmas tournament in Torhout. Although I am pleased with the result, I found it an effort to try and take badminton photos that fit this kind of finishing. So in the end this size will not be maintained for the home- or landing page, but I have heard that a puzzle strategy will be adopted where other components on the home page can be adapted to the chose size of the photo. I’m looking forward to experimenting with that.
In these photos: Kevin Desloovere and Shauni Goemaere, Shauni Goemaere and Nena De Dauw.

 

IMG_1517_DESLOOVERE_GOEMAERE_WS.jpg

IMG_1521_GOEMAERE_SHAUNI_WS.jpg

IMG_2167_DEDAUW_NENA.jpg

De afgelopen weken werkte ik samen met een communicatie firma aan een nieuwe webstek voor onze provinciale badminton federatie. Het agentschap maakte een fantastische mock-up van de nieuwe home pagina. Heel aantrekkelijk, maar ik had wat problemen met de initieel voorgestelde afmetingen van de foto. De foto’s in deze post tonen je de verhoudingen. Dit beperkt de mogelijkheden qua badminton fotografie omdat het nu eenmaal een sport is die je meestal recht opstaand speelt. Ik zeg “meestal” terugdenkend aan de ‘badminton blooper’ foto’s die ik hier de afgelopen weken publiceerde. Dat maakt duidelijk dat sommige spelers toch graag plat gaan voor de foto. Ik maakte deze foto’s tijdens mijn bezoek aan het Kersttoernooi in Torhout. Ik ben tevreden met het resultaat, maar het kostte mij toch inspanningen om foto’s te maken die ik in dit formaat kan afwerken. Dus na dit geëxperimenteer worden deze afmetingen toch niet weerhouden. Ik heb vernomen dat wij het formaat kunnen kiezen en dat de andere componenten op de landingspagina zich zullen aanpassen aan het formaat van de foto. Ik zie er naar uit om daar mee te experimenteren.
In deze foto’s: Kevin Desloovere and Shauni Goemaere, Shauni Goemaere and Nena De Dauw.

11-01-11

Coming Back Out of the Water

Coming out of the cold water, some were having less fun than before they went in. Wearing a colourful outfit like the girl in the first photo, attracts the lens. Wearing a kilt can help as well. And then finally the shart contrast of a very small bikini topped with scarf and woolly hat.

IMG_2581_STRIPED-GIRL.jpg

IMG_2585_SCOTSMAN.jpg

IMG_2591_BIKINI_WEB.jpg

Sommigen genoten duidelijk minder toen ze het water verlieten dan voor ze er in doken of wandelden. Een kleurrijke uitrusting dragen, zoals het meisje in de eerste foto, trekt de lens aan. Een kilt kan het zelfde effect hebben. En dan tot slot het scherpe contrast tussen een klein bikinitje met sjerp en wollen muts.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

10-01-11

Preparing to go in

The fun part of going to the New Year's Dip is watching the colourful characters go by. Love the colours and the stockings on the girl in the right of the first picture. Dunno if the second picture shows a walking Christmas tree or something else. And the thirs picture, I won't even try to comment.

IMG_2553_RED-STOCKINGS_WEB.jpg

IMG_2558_GREEN-MAN_WEB.jpg

IMG_2559_STORK-LADY_WEB.jpg

Het leukste aan de Nieuwjaarsduik is de kleurrijke karakters bewonderen die er passeren. De kleuren en vooral de kousen van het meisje rechts op de eerste foto spraken mij aan. Ik weet niet of de tweede foto een wandelende Kerstboom of iets anders toont. En de derde foto: ik waag mij niet eens aan een commentaartje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

09-01-11

January 8: New Year's Dive

Yesterday say the annual New Year's Dive. I didn't manage to go in 2010, but I did notice that there were a lot less people than in 2009. The bad weather we had in the morning likely scared off a lot of the crowd. And yet it was very warm for the time of the year: 10° C. But not at all sunny.

IMG_2552_CROWD_WEB.jpg

IMG_2561_CROWD_WEB.jpg

Gisteren bracht ons de jaarlijkse Nieuwjaarsduik. Ik ging niet in 2010, maar het viel mij op dat er veel minder deelnemers waren dan in 2009. Het slechte weer dat wij hier 's morgens hadden zal veel deelnemers afgeschrikt hebbben. Het was nochtans zeer warm voor de tijd van het jaar: 10° C. Maar helemaal niet zonnig.

10:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

07-01-11

Steffi Annys Down

I managed to leave one badminton blooper in the staging area here @ skynet.
Steffi Annys, one of our province's top players went down as well. But then the usually does a couple of times. Steffi follows the shuttle all the way.

IMG_1552_ANNYS_STEFFI.jpg

Ik slaagde er in van één blooper foto in het beheerssysteem van skynet te laten steken.
Steffi Annys, een van de top speelsters in onze provincie, ging ook plat. Maar dat zijn we gewoon van haar. Steffi volgt de stuttle steeds tot het einde.

06:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: badminton, sport, steffi annys |  Facebook |

06-01-11

House in Brugge

Brugge has a lot of quaint little streets and houses. This one looked very pretty to me and you simply have to love the handle on the door.

IMG_2541_HOUSE_WEB.jpg

IMG_2547_DOOR_WEB.jpg

Brugge telt menig koddig huisje en straatje. Dit vond ik een bijzonder mooi exemplaar en ik ben gewoon gek op die deurversiering.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (18) | Tags: architecture, brugge |  Facebook |

05-01-11

Coupure - Brugge

I ended my walk through the centre of Brugge along the Coupure, one of the many canals that devide the city. It was a lovely evening, the reflection of the buildings in the cold water superb.

IMG_2537_COUPURE_WEB.jpg

Ik beëindigde mijn wandeling door het centrum van Brugge langs de Coupure, een van de vele kanalen die de stad verdelen. Het was een heel mooie avond die mooie reflecties van de gebouwen in het ijskoude water produceerde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (18) | Tags: architecture, brugge |  Facebook |

04-01-11

Modern Candelabra

I took yesterday's photo in the entry of a typical tourist shop called 2be in Brugge. Is specializes in Belgian products, in particular the beer. It also has a bar where you can taste the products. Don't ask me what the alien was doing there, doesn't particulary look like a Belgian product to me. Just like a modern light element.
This modern candelabra was hanging there as well. It is a typical commercial tourist trap. Hang on to your wallet. I'm sure you can buy the samen beers in a supermarket for half the price.

IMG_2509_candelabra_WEB.jpg

Ik maakte de foto in gisteren's post in de inkom hall van een typische toeristenwinkel in Brugge die 2be heet. Je vindt er Belgische producten in het bijzonder bier. Je vindt er eveneens een bar waar je de producten kan proeven. Vraag mij niet wat de buitenaardse daar doet, lijkt niet sterk op een Belgisch product. Meer als een moder lichtelement. Deze moderne luchter hing er ook. De winkel lijkt mij een typische toersiten val. Best goed de knip van je portefeuille dicht houden. Je kan de bieren wellicht voor de helft van de prijs in een supermarkt kopen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, brugge |  Facebook |

03-01-11

Marsians in Brugge?

The last Sunday of my Christmas Holiday was a sunny one. I headed for the crowded city of Brugge for a little walk. Crowded because most of the shops were open and had decided to start the winter sales. The last thing I expected to encounter in Brugge was a Marsian.

IMG_2507_SPACE_WEB.jpg

De laatste zondag van mijn kerstvakantie was een zonnige. Ik bezocht Brugge en ontdekte dat ik bijlange de enige niet was met dat idee. Bijna alle winkels waren open en velen hadden beslist om de solden te starten. Het laatste wat ik verwachtte in Brugge te vinden was een Marsman.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art |  Facebook |

02-01-11

Ella's Blooper

The last photo in my series of badminton bloopers features Ella Verloigne who really seems to be betting intimate with the shuttle.

IMG_2188_VERLOIGNE_ELLA.jpg

Mijn laatste foto in de reeks van badminton bloopers heeft Ella Verloigne in de hoofdrol. Zij lijkt pas echt intiem te zijn met de shuttle.

 

09:36 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, ella verloigne |  Facebook |

01-01-11

2011

I wish all my visitors the very best in the New Year.

IMG_2437_MERCATOR2011cardweb.jpg

Ik wens al mijn bezoekers het allerbeste in het Nieuwe Jaar.

00:05 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea |  Facebook |