27-02-11

Both Feet Off The Ground

‘Both feet on the ground’ is not an expression you’ll find in Janne Elst’s (front) and Jelske Snoeck’s (back) dictionaries. Janne has just hit this shuttle, you can see that by the direction it is flying in, the tip is pointing towards the other side of the court. But Jelske is also hanging in mid air, racket in a hitting position in case her friend misses or decides to let the shuttle pass.
Make no mistakes, friends, this is ladies doubles at the highest level in Belgium. Put these girls up against the Chinese Wall, as that national team is dubbed, and they won’t score very well, I’m afraid. But the stakes are quite different. Over here badminton is a sport, in China it becomes your life after you have been selected for the national team.

 

IC-Lebad-Laatste-speeldag-1e-nationale-2011-143_SNOECK_ELST.jpg

‘Beide voeten stevig op de grond’ is een uitdrukking die je niet zal vinden in het woordenboek van Janne Elst (voor) en Jelske Snoeck (achter). Janne heeft deze shuttle net teruggespeeld. Dat zie je aan de vliegrichting van de shuttle, de dop wijst in de richting van de andere zijde van de baan. Maar Jelske hangt daar ook in de lucht met haar racket in een slagpositie voor het geval haar vriendin de shuttle mist of beslist om die door te laten gaan. Vergis je niet, vrienden, dit is dames dubbel op het hoogste niveau in België. Maar zet deze meisjes tegen de Chinese muur, zoals de nationale ploeg van dat land genoemd wordt, en ze worden redelijk in gemaakt. Maar de inzet is compleet anders, hier is badminton een sport, in China wordt het je leven als je geselecteerd bent voor de nationale ploeg.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, janne elst, jelske snoeck |  Facebook |

26-02-11

Debbie Janssens T-shirt

I love picking out the humorous T-shirts when I’m attending a tournament.

 

badminton, sport, Debbie Janssens

Ik hou er van om de humoristische T-shirts te fotograferen wanneer ik een toernooi bijwoon

07:03 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, debbie janssens |  Facebook |

25-02-11

Badminton is a Religion

A-players Debbie Janssens and Jelske Snoeck understand that badminton is a religion. Debbie goes down on her knees to receive a form of baptism with the racket by Jelske. Last weekend was a holy badminton day as the final day of the play-offs of the national badminton competition were held here in our province. Lebad, ‘our’ team is the fourth best in the country, not bad at all.

 

badminton, sport, Debbie Janssens, Jelske Snoeck

A-speelsters Debbie Janssens en Jelske Snoeck begrijpen dat badminton een religie is. Debbie gaat op haar knieën om een vorm van doopsel met een badminton racket te ontvangen uit de handen van Jelske. Vorige zondag was het terug hoogmis met de laatste dag van de play-offs van de nationale competitie in Kortrijk. Lebad, ‘ons’ team is de vierde beste van ’t land. Wat niet slecht is.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, debbie janssens, jelske snoeck |  Facebook |

24-02-11

Dropping In

Hey, look who is dropping in to say ‘Hi’.

 

 

IMG_3224_DROPPING-IN.jpg

 

Zie eens wie er binnen valt om ‘dag’ te zeggen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

23-02-11

Ticker Tape

Before you complain that there is a lot of noise in this photo, I will hasten to say that the artists treated us to a ticker tape shower at the end of their performance.

 

 

IMG_3200_TICKER-TAPE.jpg

 

Vooraleer ik klachten krijg dat er veel ruis in deze foto zit, haast ik mij te zeggen dat de artiesten ons op een confetti regen trakteerden op het einde van hun optreden.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, oostende |  Facebook |

22-02-11

Collage Trapeze Girl

I could have made photos of that trapeze girl all afternoon. It is not everyday you see something like that floating above our fair city. And let’s face it: it is far better than the naked man who was hovering above Brugge a while ago.

 

 

art, Oostende

 

Ik kon de ganse namiddag foto’s gemaakt heben van het trapeze meisje. Het is natuurlijk niet elke dag dat ze zoiets boven onze mooie stad ziet drijven. En eerlijk gezegd vind ik dit veel beter dan de naakte man die een tijdje terug boven Brugge hing.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

21-02-11

Culture Palace

If you know the old culture palace in the centre of Oostende, then you can use the tower as a reference point to see how high up these artists are. And this is in fact not their highest point.

 

art, Oostende

 

art, Oostende

 

 

 

Als je het oude cultuurpaleis kent in Oostende, dan kan je de toren als referentiepunt gebruiken om in te schatten hoe hoog deze artiesten zich bevinden. En dit was niet het hoogste punt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

20-02-11

Girl & Drummer

And here she is once again our trapeze girl, in frame together with one of the drummers. You’d hardly believe that she is above the buildings here the way the smiles unstressed. This is no hobby for people with fear of heights.

 

 

IMG_3139_GIRL&DRUMMER.jpg

 

En hier is ze dan weer ons trapeze meisje, in een compositie samen met één van de trommelaars. Aan de relaxe manier waarop ze glimlacht zou je toch echt niet geloven dat ze hier hoger dan de omliggende gebouwen hangt. Dit is geen hobby voor beoefenaars met hoogtevrees.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

19-02-11

Trapeze Girl

Most spectacular to watch was the trapeze girl. The mobile was suspended by a large construction crane. It circled nearly the entire marked square in the centre of Oostende, so all on the ground could get a good view of the spectacle. The drummers were more or less static on their arm of the mobile, but the girl largely compensated the lack of moment on their part. Exciting to see her fly past the surrounding buildings.

 

IMG_3160_TRAPEZE-GIRL.jpg

IMG_3163_TRAPEZE-GIRL.jpg

Het spectaculairst om te zien was het trapeze meisje. De gigantische mobile werd aangestuurd door een gigantische bouwkraan. De mobile cirkelde rond het wapenplein in het centrum van Oostende. Om die manier kreeg iedereen van de ongeveer 10.000 aanwezige mensen een goed zicht op het spektakel. De trommelaars stonden min of meer statisch op hun arm van de mobile, maar dat werd grotendeels gecompenseerd door het meisje dat voorbij de omliggende gebouwen raasde.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

18-02-11

Airborn

And then drummers and trapeze girl take to the air. This was part of the closing act of the Oostende Culture Year. This is the French group Transe Express with their act Mobile Oblique et Bancal. Bancal means wobbly. The company counts many artists, they specialize in large spectacular street theatre.

 

 

IMG_3192_AIR.jpg

 

En dan gaan de trommelaars en het trapeze meisje de lucht in. Dit maakte deel uit van het sluitstuk van Oostende Cultuurstad. Dit is de Franse groep Transe Express met hun nummer Mobile Oblique et Bancal. De compagnie telt veel artiesten, ze specialiseren in grote spectaculaire stukken straattheater.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

17-02-11

Warming Up

Badminton players know that warming up is important. This girl is not a badminton player, but she warmed up as well.

 

IMG_3119_GIRL-WARMING-UP.jpg

Badmintonners weten dat opwarmen belangrijk is. Dit meisje is geen badminton speelster, maar toch warmde ze op.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, oostende |  Facebook |

16-02-11

Singing a Song

First the colourful artists played some music and sang a song for me and about 9.999 other souls.

 

IMG_3043_SINGING.jpg

IMG_3042_SINGING.jpg

 

IMG_3046_SINGING.jpg

Eerst speelden de kleurrijke artiesten muziek en zongen zij een liedje voor mij en ongeveer 9.999 anderen zielen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, oostende |  Facebook |

15-02-11

Colourful People

The day before yesterday I went into town and encountered some colourful people. Come back tomorrow to see what they did for me after posing for a photo.

 

 

IMG_3238_CULTUUR.jpg

 

Eergisteren trok ik naar het centrum van de stad en ontmoette er enkele kleurrijke figuren. Kom morgen terug om te zien wat ze allemaal voor mij deden nadat ze voor de foto poseerden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, oostende |  Facebook |

13-02-11

Tom Training

My son Tom trains the advanced youth group in our badminton club. Here you can see him demonstrating a technique to his faithful followers.

IMG_2859_TOM.jpg

Mijn zoon Tom traint de gevorderde jeugd in onze badminton club. Hier demonstreert hij een techniek voor zijn trouwe volgelingen.

12:52 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, obtc, youth, tom beyen |  Facebook |

12-02-11

Kunstlaan - Gent

When I walked to the winter village in Gent op the Saint-Peter's Square, I couldn't help noticing again what unique buildings the Kunstlaan or Art Lane hosts. It could do with some renovation, but this building really has character.

IMG_2660_ARCHITECTURE_KUNSTLAAN-GENT_WEB.jpg

Toen ik naar het winter dorp wandelde in Gent op het Sint-Pietersplein, viel het mij weer op welke unieke gebouwen je op de Kunstlaan vindt in Gent. Dit gebouw kan best wat renovatie gebruiken, maar dit gebouw heeft echt karakter.

12:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

11-02-11

HR Transformation

The department I work for is know as HR transformation. Yesterday I transformed Rob in to Sung Mee. Here they are next to each other: before and after. Rob is moving on to new things, Sung Mee has just onboarded. It is a good thing to discover new things and I’m sure my team will join me in wishing Rob the best of luck. He did a good job while working for us, I’m sure Sung Mee will continue the good work.

 

IMG_0530_ROB_SUNG-MEE_WEB.jpg

Het departement waar ik werk staat gekend als HR transformation. Gisteren transformeerde ik Rob in Sung Mee. Hier zie je ze naast elkaar: voor en na, zou je kunnen zeggen. Rob gaan nieuwe horizonten verkennen. Dat lijkt mij steeds een goede zaak en ik ben er van overtuigd dat mijn team mij zal vervoegen om hem het allerbeste te wensen. Hij heeft goed werk geleverd voor ons en ik ben er van overtuigd dat Sung Mee de draad verder op neemt.

08:44 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people |  Facebook |

10-02-11

Ella Again

I posted a fun/blooper photo of Ella Verloigne here a while ago, so now I guess I owe her a good action photo. So here she is, still hanging in the air after a good overhead action. Shame to hear that she is out due to injury just now, hope she recovers soon.

  

IMG_2176_VERLOIGNE_ELLA.jpg

 

Een tijdje terug postte ik hier een blooper foto van Ella Verloigne, dus nu ben ik haar een goede actiefoto verschuldigd. Dus hier heb je ze, hangend in de lucht na een goede overhead actie. Jammer te horen dat Ella momenteel “out” is wegens kwetsuur. Hopelijk geneest ze snel en zie ik haar terug op het terrein.

08:23 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, sport, ella verloigne |  Facebook |

09-02-11

Belgian Bowl

Shortly after the American Superbowl, there was a press conference to launch the idea of the Belgian Bowl. It will take place in my hometown of Oostende on June 4th. So all lovers of American Football: Oostende is the place. I went to the kick-off yesterday evening. The woman in the left of this photo is our alderman for sports, Nancy Bourgoignie. The other woman in the picture is a local miss, pretty woman as well. The guy holding the blue helmet wearing a black T-shirt with some red is Channel Zero singer Franky De Smet Van Damme.

 

IMG_2742_GROUP_WEB.jpg

Kort na de Amerikaanse Superbowl werd het idee voorgesteld om een Belgian Bowl te organiseren. Het gaat door in Oostende op 4 juni. Dus voor alle liefhebbers van Amerikaans voetbal is Oostende de plaats. Ik ging gisteren naar de kick-off voor het sportieve project. De vrouw links in de foto is Nancy Bourgoignie, onze schepen voor sport. De andere vrouw in de foto is een locale miss, ook en mooie vrouw. De man die de blauwe helm vasthoudt met het zwarte T-shirt met rode opschrift is Channel Zero zanger Franky De Smet Van Damme

09:07 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, american football, belgian bowl |  Facebook |

08-02-11

Sophie's Action

I finally finished my photos from Torhout's Christmas badminton Tournament last weekend. Discovered some little pearls I hadn't noticed before. Like this great shot of Sofie Descheemaecker going for a shuttle sent to the back of the court. Notice how her distance and positioning are just perfect.

IMG_1855_DESCHEEMAECKER_SOFIE.jpg

Ik slaagde er eindelijk in om mijn foto's van het Kersttoernooi in Torhout afgewerkt te krijgen in het afgelopen weekeinde. Ik ontdekte nog enkele pareltjes. Zoals dit shot van Sofie Descheemaecker die een shuttle gaat pakken die naar de achterkant van haar terrein gestuurd werd. Zie hoe haar afstand en positionering tov de shuttle perfect zijn.

07:04 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, sofie descheemaecker |  Facebook |

07-02-11

Furry

Some imitation fur to be found on the ice as well. This disguised person was doing a good job in entertaining the kids.

 

IMG_2645_MOOSE_WEB.jpg

Er viel wat pluche te ontdekken op het ijs. Dit vermomd persoontje maakte er goed werk van de kids te entertainen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, gent |  Facebook |

06-02-11

Ferris Wheel

The Winter Happening hosted a giant Ferris Wheel as well. You can see the top of the book tower, a university library, to the left of the wheel. I didn’t ride the wheel, should have done, bet I could have taken some pretty pictures. This beautiful blue sky shows you just what a great afternoon it was.

 

IMG_2654_FERRIS_WEB.jpg

Op het winter gebeuren in Gent kon je ook een ritje maken op een reuzerad. Links ervan zie je de boekentoren, de universiteitsbibliotheek. Ik maakte geen ritje op dit wiel. Jammer, ik had wellicht wat mooie foto’s kunnen maken. Deze mooie blauwe hemel toont je wat een mooie namiddag het wel was.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, gent |  Facebook |

05-02-11

With the Greatest of Ease

Lots of boy scouts and girl guides on the ice that sunny Sunday afternoon. This young woman mastered the ice with the greatest of ease.

 

IMG_2641_SKATESTER_WEB.jpg

Veel jeugdbewegingen op het ijs die zonnige zondag namiddag. Deze jonge vrouw gleed over het ijs met het grootste gemak.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people |  Facebook |

03-02-11

Good setting for a Winter Village

Saint-Peter’s square in Gent is a good setting for a winter village including ice skating rink. The church certainly provides a good background for some ice skating photography.

 

IMG_2652_ICERINK_WEB.jpg

Het Sint-Pietersplein in Gent is een goede plaats voor een winterdorp met inbegrip van ijsschaatspiste. De achterligende kerk biedt een goede achtergrond voor schaatsfotografie.

17:34 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

02-02-11

Ice Skating on Saint-Peter’s Square

I headed for the Christmas fun on Saint-Peter’s Square in Gent on the last day of the event, the end of the Christmas holidays here in Belgium.
I wanted to get a picture of these amazingly cute supports they have now for little kids who are not that stable skaters yet. The sun was beaming down on the cold Saint-Peter’s square and the kids and big kids on the ice skating rink were having a good time.

 

IMG_2642_SKATING_WEB.jpg

Ik zocht wat Kerstvermaak op het Sint-Pietersplein in Gent op de laatste dag van the winter evenement, de laatste dat van de kerstvakantie.

Ik wou per sé een foto van deze keileuke hulpjes voor beginnende schaatsers die nog niet zo stabiel op hun messen staan. De zon lachte neer op het koude Sint-Pietersplein en de kids en grote kids die er schaatsten genoten met volle teugen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, gent |  Facebook |

01-02-11

Behind the door

Some of you wanted to know what was behind the door I posted here yesterday. That is an easy one. I can deliver that. But I guess you likely expected something else. But here it is, the truth, the whole truth...

IMG_2620_OudeHoutlei15_WEB.jpg

Een paar van mijn bezoekers wilde weten wat er achter de deur stak die ik hier gisteren postte. Dat is niet moeilijk. Ik kan dat opleveren. Maar ik vrees dat jullie wellicht iets anders verwachtten. Maar dit is de hele waarheid van wat er achter die deur schuilt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, gent |  Facebook |