31-03-11

Beguinage Church

I spoke of it yesterday in my post. At the far end of the lawn you’ll find the monumental beguinage church. Couldn’t go in, though, it was closed for business.

 

IMG_5719_CHURCH.jpg

 

Ik had het er over in mijn post van gisteren. Aan het verste einde van het grasperk vind je de monumentale begijnhofkerk. Ik kon deze kerk niet aan de binnenkant bewonderen, ze was gesloten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

30-03-11

Chapel in the Beguinage

One of the first things that caught my eye after entering the beguinage was this rather decorative chapel with the cutely renovated house in the background. I combined both in a picture. Funny to find this chapel here, because the monumental beguinage church is just on the other side of the lawn.

 

IMG_5718_KAPEL.jpg

 

Een van de eerste dingen waar mijn oog op viel na het binnenwandelen van het begijnhof was deze decoratieve kapel met het mooie gerenoveerde huis in de achtergrond. Ik combineerde beiden in een eenvoudige compositie. Grappig dat die kapel daar staat, want aan de andere zijde van het grasperk, amper 50 stappen daar vandaan, vind je de monumentale begijnhofkerk.

08:28 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

29-03-11

Small Beguinage Gent

I drove past the small beguinage in Gent for several years not knowing that it was there, hidden behind its high outside walls. Last weekend I finally found the time to have a look inside those walls. I liked what I saw.

IMG_5770_BEGUINAGE.jpg

 

Ik reed jaren langsheen het kleine begijnhof in Gent zonder dat ik van het bestaan af wist. Aan de straatzijde zie je natuurlijk alleen muren. Vorig weekeinde vond ik eindelijk de tijd om eens aan de binnekant van de muren te gaan zien. Wat ik er zag was best de moeite waard.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, gent, beguinage |  Facebook |

28-03-11

Chairs

I found this pretty unique work of art in the entry to a school in Gent

IMG_5775_CHAIRS.jpg

 

Ik ontdekte dit unieke kunstwerk in een toegangspoort van een school in Gent.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, gent |  Facebook |

27-03-11

Kimmie Cross Processed

A Dutch photographer buddie gave me the idea to try my hand at cross processing. It is a 80's 90's technique where developers would use the wrong chemicals to finish a photo making it higher in contrast and discolouring it somewhat. A yellowish film is one of the effects. I'm sure this is not 100% right, but I was scared to go too extreme in the modern way of doing this. No chemicals involved.

IMG_5044_KIMMIE_CrossProcessing.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Nederlandse fotograaf buddie bracht mij op het idee om cross processing te proberen. Het is een techniek van de jaren 80 en 90 waarbij foto's ontwikkeld werden met een verkeerde cocktail chemicaliën. Daardoor werden de foto's contrastrijker maar was er ook een verkleuring. Een gele film is één van de effecten. Mijn eerste poging is niet 100% correct, maar ik wou ook niet te extreem gaan in de moderne manier van deze techniek. Bij deze bewerking kwam uiteraard geen chemie aan bod.

15:25 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, people, beaufort, beaufort03, bredene, kimmie, kimberly |  Facebook |

26-03-11

Minerva

Minerva is a Belgian brand of cars. A company that started up producing bicycles and then motorcycles, ended up making Rolls Royce quality cars. And by exception some stuff for the Belgian armed forces as well. The depression that started with the crash of the New York stock exchange in 1929 killed the market for luxury motorvehicles. 1934 saw the tipping point for the Belgian car builder, it joined Imperia, another Belgian manufacturer. After the second world war a new corporation named Minerva was launched, but it didn't make it past the 50's.

IMG_5691_MINERVA_WEB.jpg

IMG_5691_MINERVABRAND_WEB_.jpg

 

Minerva is een Belgisch automerk. De firma startte met het produceren van fietsen om te evolueren naar motorfietsen, en eindigde met het fabriceren van auto's met een Rolls Royce kwaliteit. En ook wat materiaal voor het Belgische leger. De beurscrash in New York in 1929 dompelde de wereld in een financiële recessie en vermoordde de markt voor luxe wagens. 1934 werd een keerpunt voor Miverva, het werd gedwongen samen te gaa nmet Imperia, ook een Belgische autobouwer. Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuwe Minerva opgericht, maar die organisatie overleefde de jaren 50 niet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, militaria, oostende, fish mine, minerva |  Facebook |

25-03-11

Miliataria

Last Sunday our local fish mine hosted a militaria sale. There was some pretty impressive hardware where they normally unload and sell fish.

IMG_5681_TRUCK_WEB.jpg

Vorige zondag ging er in de Oostendse vismijn een militaria beurs door. Ik trof indrukwekkende hardware waar er normaal vis verkocht wordt.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, militaria, oostende, fish mine |  Facebook |

24-03-11

Ward & Thijs

Ward Van Boven (B2) and Thijs Demeyere (B1) aren't twins, but you wouldn't say so when you analyse their technique. Ward's father pointed this out to me. He asked me to spot the 7 differences in the photo. I said I knew them. Thijs is Flemish champion B1, Ward is the future Flemish champion B1.

Ward_Thijs.jpg

Ward Van Boven (B2) en Thijs Demeyere (B1) zijn geen tweelingen. Maar je zou het niet zeggen wanneer je hun techniek bestudeert in deze foto's. Ward's vader wees mij op deze gelijkenis. Hij vroeg mij wat de 7 verschillen waren. Ik zei dat ik hét verschil kende. Thijs is Vlaams kampioen B1. Ward is de toekomstige Vlaamse kampioen B1.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, ward van boven, thijs demeyere |  Facebook |

23-03-11

Badminton Twins

Did I tell you that Steffy & Kimberly are actually badminton twins? When I visited a youth tournament a few weeks ago, I discovered that the future is assured as far as badminton twin girls go.

IMG_4871.jpg

Vertelde ik jullie dat Steffy & Kimberly badminton tweelingen zijn? Toen ik enkele weken terug nog eens op een jeugdtoernooi kwam, ontdekte ik dat de toekomst verzekerd is wat badminton tweelingmeisjes betreft.

07:01 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, kw cup |  Facebook |

22-03-11

Steffy & Kimberly Together

Two of the sweetest twin sisters I know, but then I don't know that many twin sisters. I couldn't resist finishing another picture of them together.

IMG_5121_KIMMIE&STEFFY.jpg

De liefste tweelingzusjes die ik ken, maar ik ken er dan ook zo veel niet. I kon er niet aan weerstaan om nog een fotootje af te werken van de twee zusjes samen.

21-03-11

Kimberly Models

Some of you, my longtime regular visitors, may remember Kimberly from a shoot I did with her and her sister in the summer of 2009. It was the third edition of Beaufort, the open air arts exhibition along the Belgian Coast. I asked Kimberly and her sister Steffy to help me out adding an extra dimension to this great work of art in the dunes at Bredene.

 

IMG_5086_KIMMIE.jpg

 

Mijn regelmatige bezoekers die hier al langer komen herinneren zich misschien Kimberly van een shoot die ik met haar en haar zuster deed in de zomer van 2009. Het was tijdens de derde editie van Beaufort, de openlucht kunst tentoonstelling langsheen de Belgische kust. Ik vroeg Kimberly en haar zus Steffy of zij mij konden helpen om een extra dimensie te geven aan dit fantastische kunstwerk in de duinen van Bredene.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort03, bredene, kimberly, kimberly lowie |  Facebook |

20-03-11

Kimmie's Dog

I didn't merely have eyes for badminton in Waregem during the tournament, I also managed to catch Kimmie playing with her dog.

IMG_5342_KIMMIE.jpg

Ik had niet alleen oog voor badminton in Waregem tijdens het toernooi, I wist ook Kimmie vast te leggen terwijl ze met haar hondje speelde.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, kimberly lowie |  Facebook |

19-03-11

Sabine & Frédéric

Our highest ranked badminton couple is Sabine Devooght and Frédéric Gaspard, two beautiful people. Both are currently number 3 in the A-singles-ranking.
I caught Frédéric in action during the interclub play offs in premier league in Kortrijk, Sabine in the coach's chair.
And on the international tournament in Waregem, one or two weeks later, Sabine was playing and Frédéric coaching.

badminton, sport, Sabine Devooght, Frédéric Gaspard

Onze hoogst geplaatste koppel is Sabine Devooght en Frédéric Gaspard, twee mooie mensen. Beiden staan momenteel op de derde plaats in de A-ranking voor enkel.
Ik wist Frédéric te vangen tijdens de play-offs in 1e nationale in Kortrijk, Sabine zit op de coach stoel.
En op het toernooi in Waregem, één à twee weken later, speelde Sabine en vond ik Frédéric op de coach stoel.

18-03-11

Religious Again

We had Debbie Janssens going down on her knees during the interclub play offs in premier league and last Sunday during the tournament in Waregem, Elke Biesbrouck showed her devotion to higher powers as well. Strongly backed by umpire Anne holding her hands in prayer in the background. Hallelujah.

 

IMG_5677_BIESBROUCK_ELKE.jpg

Tijdens de interclubs play-offs in eerste nationale ging Debbie Janssens op de knieën. Vorige zondag tijdens het toernooi in Waregem was Elke Biesbrouck aan de beurt om haar devotie te tonen. Met de nodige morele steun van umpire Anne die haar handen in gebed vouwt op de achtergrond. Halleluja!

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, elke biesbrouck |  Facebook |

17-03-11

Liberty

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
That is a way of selling a T-shirt. I should have asked the young lady if she actually believes in what is written on her back. I forgot this girl’s name, I’m getting old. I know who her sister is, she was there too. This was last Sunday, the badminton tournament in Waregem.

 

IMG_5648_LIBERTY.jpg

De toekomst hoort aan zij die geloven in de schoonheid van hun dromen.
Ook een manier om een T-shirt te verkopen. Ik moest de jonge dame gevraagd hebben of ze echt geloofde in wat op haar rug geschreven staat. Ik heb haar naam vergeten, ik word oud. Haar zus was er ook en haar naam ken ik dan wel. Dit was vorige zondag op het badminton toernooi in Waregem. Maar Liene kan mij helpen met de naam van dit lieve kind.

13:50 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, people |  Facebook |

16-03-11

Staf Zephirin – Coach

Another coach who takes his work seriously is Staf Zephirin. Staf is also responsible for the recreational badminton in our provincial badminton federation. I don’t know exactly what point he is trying to make here with the shuttle, I’ll have to ask him next time around. Staf is a nice guy.

 

IMG_4998_ZEPHIRIN_STAF.jpg

Nog een coach die zijn werk serieus neemt is Staf Zephirin. Staf is in de schoot van de West-Vlaamse Badminton Federatie (WVBF) verantwoordelijk voor de doelgroep recreanten. Ik weet niet exact welk punt hij hier wil maken met die shuttle. Ik zal het hem eens vragen de volgende keer dat onze paden zich kruisen. Staf is een vriendelijke man.

09:26 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, staf zephirin |  Facebook |

14-03-11

Thijs Demeyere - Waregem

Last weekend: badminton, badminton, badminton. Sunday afternoon I visited the tournament in Waregem. Caught Thijs Demeyere, B1, in his for him typical jump smash action.

IMG_5302_DEMEYERE_THIJS.jpg

Het afgelopen weekeinde: badminton, badminton, badminton. Zondag namiddag bezocht ik het toernooi in Waregem. Ik wist Thijs Demeyere, B1, in deze voor hem typische jump smash beweging te vangen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, thijs demeyere |  Facebook |

13-03-11

Tom coaches Margaux

Tom takes his role as coach very serious. And Margaux, his coachee, looks like she takes him very serious as well. Margaux played very well.

IMG_4948_MARGAUX_TOM.jpg

Tom neemt zijn rol als coach heel serieus. En Margaux, zijn coachee, ziet er uit alsof zij hem ook serieus neemt. Margaux speelde heel goed.

00:49 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, badminton, tom beyen, margaux legein |  Facebook |

10-03-11

Net Action by Laurens Pluquet

Yes, there were men as well at the badminton interclub play offs in Kortrijk on February 20.
Two nice net actions here by Laurens Pluquet. He managed to go to the wrong sports hall in the morning.
Laurens at his best.

IC-Lebad-Laatste-speeldag-1e-nationale-2011-208_PLUQUET_LAURENS.jpg

IC-Lebad-Laatste-speeldag-1e-nationale-2011-210_PLUQUET_LAURENS.jpg

 

Ja, er waren wel degelijk ook mannen op de badminton interclub play offs in Kortrijk op 20 februari.
Hier zie je twee knappe net acties door Laurens Pluquet. Hij slaagde er in van 's morgens naar de verkeerde sporthal te gaan.
Laurens op zijn best.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, laurens pluquet |  Facebook |

09-03-11

Juggling Footballs

Juggling 5 footballs at a time: this guy makes it look easy.

IMG_4606_FOOT.jpg

IMG_4607_FOOT.jpg

IMG_4619_FOOT.jpg

Met 5 voetballen tegelijk joungleren: deze man doet alsof het een koud kunstje is.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, oostende, soccer |  Facebook |

08-03-11

Acrobatic Dance

Another act during the sports celebration was acrobatic dancing. Quite differend from the breakdancers but not less spectacular.

IMG_4651_DANCE.jpg

IMG_4639_DANCE.jpg

IMG_4643_DANCE.jpg

 

Een ander optreden tijdens het jaarlijkse feest van de sport was een acrobatisch dansnummer. Heel verschillend van de breakdancers maar niet minder spectaculair.

07:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende, dance |  Facebook |

06-03-11

Breakdancing

First time I saw these guys at work, they were really good. Brought us a spectacular act of dance and acrobacy.

 

IMG_4665_SD.jpg

IMG_4668_SD.jpg

 

IMG_4669_SD.jpgIMG_4688_SD.jpg

 

Eerste keer dat ik deze mannen aan het werk zag, ze waren echt goed. Ze brachten een spectaculair nummer met dans en acrobatie.

15:14 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, oostende, breakdance |  Facebook |

05-03-11

Celebration of Sport

Yesterday evening brought us the annual celebration of sport. When my fair city chooses its sports heroes of the pats year. These guys were part of the entertainment. No, not male strippers.

IMG_4664_SD.jpg

Gisteren avond bracht de jaarlijkse viering "Het feest van de sport". Dan kiest mijn stad zijn sporthelden van het afgelopen jaar. Deze mannen maakten deel uit van het vermaak. Neen, het zijn geen mannelijke strippers.

00:25 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

01-03-11

Oude Houtlei De-fished

Sorry about the radio silence here, but I was hit hard by bronchitis last Saturday and have spent most of my time in bed since then. I had some post scheduled, but not for ever. So I'm just about up to tackling this de-fish exercise that I've been wanting to do for a while now. This grand building in Gent could do with a good scub. I had a hard time de-fishing this one. Would have been better to take a series with a regular lens, without causing wide angle deformation, and then stitch the pieces together. This de-fish is not perfect, but then who is?

IMG_2614_OUDE-HOUTLEI-GENT_WEB.jpg

IMG_2614_OUDE-HOUTLEI-GENT-FISH_WEB.jpg

Sorry voor de stilte hier, maar ik werd afgelopen zaterdag verslagen door een aanval van bronchitis. Ik bracht de afgelopen dagen in bed door. Er stonden hier enkele posts gepland, maar ook niet voor eeuwig. Vandaag heb ik net genoeg kracht om deze de-fish oefening te trotseren. Ze lag al een tijdje op mij te wachten. Dit mooie gebouw kan wel eens een flinke poetsbeurt verdragen. Niet eenvoudig om deze te de-fishen. Ik had beter meerdere foto's genomen met een gewone lens zonder breedhoekvervorming om ze dan aaneen te stikken. Deze de-fish is niet perfect, maar wie is dat wel?

11:22 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, gent |  Facebook |