30-11-11

European Volleyball

Volleyball at European level in Oostende today. Hermes Oostende's first ladies team plays Greece's Markopoulo Revoil. This photographer will be present.

IMG_0088_VERRELST_NYMPHE.jpg

Volleybal op Europees niveau in Oostende vandaag. De eerste damesploeg van Hermes Oostende ontvangt Markopoulo Revoil uit Griekenland. Deze fotograaf zal alvast van de partij zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, hermes |  Facebook |

29-11-11

Irish Sea from the Gower


Looking at the Irish sea from the top of a cliff on the peninsula of the Gower in Wales, you'd forget how dangerous the sea can be. Last Sundaymorning at precisely 2 am, a cargo ship caught in a storm 16 miles out from this coast radioed for help. While I'm writing this post 2 seamen were picked up by a rescue helicopter, 1 is known dead, 5 more are missing. It is a tough life at sea even in these modern times.

IMG_2215_GowerIrishSea.jpg

Wanneer je van op een klip op het schiereiland The Gower in Wales naar de Ierse zee kijkt, zou je vergeten hoe gevaarlijk de zee kan zijn. Vorige zondagmorgen om 2u kwam een noodoproep binnen van een vrachtschip die op 16 km van deze kust in een storm verzeild geraakte. Terwijl ik deze tekst schrijf werden 2 zeemannen opgepikt door een reddingshelicopter. 1 matroos werd dood teruggevonden, 5 zijn nog vermist. Het is een hard leven op zee zelfs in deze moderne tijden.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, wales, uk, gower |  Facebook |

28-11-11

Twins

A few visitors mentioned twins when they saw yesterday's photo. Yesterday was the same image of Kimmie mirrored. But when I did this shoot back in 2009 some of you may remember what I was actually working with twins: Kimmie and Steffy. Here they are, no trickery this time just photography.

IMG_5117_STEFFY_KIMMIE.jpg

Enkele bezoekers verwezen bij de foto van gisteren naar tweelingen. De foto gisteren was 1 foto van Kimmie met de kopie in spiegelbeeld. Maar toen ik in 2009 deze shoot hield herinneren sommige bezoekers zich misschien dat ik inderdaad met tweelingen werkte: Kimmie en Steffy. Hier zijn ze dan samen, geen truukjes deze keer, enkel fotografie.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, kimberly lowie, steffy lowie |  Facebook |

26-11-11

Mirror Image

About a week ago I posted an image of Kimmie where I had projected her image so that there were two Kimmies. One of my loyal followers and reactors gave me the idea to try out mirror imaging Kimmie.

Kimmie_mirror_image.jpg

Ongeveer een week geleden postte ik een beeld van Kimmie waarbij ik haar geprojecteerd had in de foto zodat er 2 Kimmies waren. Een van mijn trouwe bezoekers en reageerders bracht mij op het idee om eens een spiegelbeeld te proberen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, kimberly lowie |  Facebook |

25-11-11

Bon Marché

One last photo of Swansea, another architectural discovery. I could have taken more photos, but was getting pretty tired of all these dubious looking individuals starting at my camera and stuff all the time. They do the same over in England than they do here. They take a beautiful piece of architecture and ruin the ground floor. Luckily the upper floors are still worth looking at here.
Any tea lovers here? I've just tasted a Lapsang Souchong smoked black tea. Great rich taste.

IMG_2178_SWANSEA_BONMARCHE.jpg

Een laatste foto van Swansea, nog een architectuur ontdekking. Ik kon er nog meer foto's gemaakt hebben, waar ik was het ongeveer beu om constant aangestaard te worden door dubieus uitziende individuen, die vooral aandacht voor mijn fototoestel en accessoires hadden. In Engeland zijn ze precies in hetzelfde bedje ziek als hier in België. Ze vernietigen de gelijkvloerse verdieping van een prachtig stuk architectuur. Gelukkig lonen de hogere verdiepingen nog de moeite.
Zijn er hier liefhebbers van thee? Ik proefde net een Lapsang Souchong zwarte thee. Lekkere rijke smaak.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, swansea, uk, wales |  Facebook |

24-11-11

Swansea from over the Water

This is an evening view of Swansea over the bay from the peninsula The Gower. It looks better from a distance.

sea, Swansea, uk, wales

Dit is een avondbeeld van Swansea van aan de overkant van de baai van op het schiereiland The Gower. Van op afstand ziet het er mooier uit.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, swansea, uk, wales |  Facebook |

23-11-11

Mumbles

We chose a place called Mubles to go and eat. Just outside Swansea on the peninsula The Gower. The restaurant has a great name 'Out of the Blue'. Superb for a fish restaurant and the products were very tasty.

IMG_2249_MUMBLES.jpg

Het plaatsje waar wij gingen eten heet Mumbles. Net buiten Swansea in feite al op het prachtige schiereiland The Gower. Wij kozen voor een visrestaurant die naar de leuke naam "Out of the Blue" luistert. Het was er heerlijk.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, wales, uk, swansea, gower |  Facebook |

22-11-11

Swansea's Architecture

Swansea must have been a great city at one point in time. This place in the bar/restaurant area nicely illustrates that. We arrived in that area to check for something to eat and were greeted by a police force armed with truncheons, shields, full battle dress. We went to look for food outside of the city.

IMG_2174_SWANSEA.jpg

Swansea moet ooit een fantastische stad geweest zijn. Dit gebouw in de uitgaansbuurt illustreert dat mooitjes. Wij arriveerden er om ergens te zoeken om te gaan eten en stonden oog in oog met een politiemacht uitgerust met knuppels, schilden, gevechtskledij. Wij gingen iets buiten de stad gaan zoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: archtecture, uk, wales, swansea |  Facebook |

21-11-11

Bike Rest

Apart from the Waterstone's store and these bike rests I didn't really enjoy Swansea very much. Our hotel along the outer perimeter of the city was OK. The centre of the town was busily frequented by young people hanging about, homeless people and obviously intoxicated individuals. I was approached by a group of youngsters behaving badly after I had taken this picture. I made clear that I wasn't impressed by their bad behaviour so they went on to look for a more fun victim.

IMG_2175_SWANSEA.jpg

Buiten het filiaal van Waterstone's en deze fietsrekken kon in Swansea niet zo sterk appreciëren. Ons hotel dat zich aan de rand van de stad bevond was wel OK. Maar het centrum van de stad werd onaangenaam gemaakt door hangjongeren, daklozen en individuen die duidelijk te veel gedronken of geconsumeerd hadden. Ik werd benaderd door een groep jongeren dat zich misgedroeg nadat ik deze foto gemaakt had. Ik maakte ze duidelijk dat ik helemaal niet onder de induk was van hun slechte gedag dus dropen ze af om een meer meegaand slachtoffer te zoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, wales, uk, swansea |  Facebook |

20-11-11

Seafrance Lomo

I'll be taking another little trip in a while. So I rushed to Seafrance's website to book a crossing and found that they have gone into liquidation. A funny thing for a seafaring company. The trouble started a while ago and now the curator is looking for a buyer. They'll keep on sailing the Channel until the beginning of next year. I'll look for an alternative, won't take the risk. By way of fond memory, I had a go at lomo-ising one of their vessels.

sea, wales, uk, lomo

Binnekort ga ik nog eens op reis. Ik haastte mij naar de website van Seafrance om een overzet te boeken en ontdekte dat zij failliet zijn. De problemen duurden al een tijdje en nu zoekt de curator naar een overnemer. Ze blijven nog het Kanaal oversteken tot begin volgend jaar. Maar ik ga geen risico's nemen, ik zoek een alternatief. Bij wijze van fijne herinnering, heb ik een foto van een van hun schepen ge-lomo-iseerd.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, wales, uk, lomo |  Facebook |

19-11-11

Waterstone's Swansea

I like Waterstone's because they sell stuff I like and think I need: books and magazines.
But when I saw the Swansea branch of Waterstone's, I fell deeply in love. No, I'm not referring to one or more of the shop assistants. I fell in love with the architecture of the place. Now this is a place to buy a book. That I did.

IMG_2168_WATERSTONES.jpg

Ik hou van Waterstone's omdat zij dingen verkopen die ik denk nodig te hebben: boeken en tijdschriften.
Maar toen ik het filiaal in Swansea zag werd ik op slag verliefd. Neen, niet op een van de winkeljuffrouwen. Ik viel voor de prachtige architectuur van het gebouw. Hier moest ik een boek kopen.

07:04 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, swansea, uk, wales |  Facebook |

18-11-11

Projecting

The projection theory was developed by Sigmund Freud. A person projects it's attributes, thoughts and emotions to another person regarding the other as the source of them.
But what if you could duplicate yourself and then project them onto your copy?
With a little photography trickery, that is what could be happening here.
But Kimmie is likely thinking: 'What is that crazy photographer doing while I'm standing here with my eyes closed?'.
Obviously the answer is simple: taking pictures.

IMG_4981_KIMMIE_PROJECTING.jpg

Sigmund Freud ontwikkelde de theorie over projectie. Een persoon projecteert haar attributen, gedachten en emoties op een andere persoon die zij dan als de bron er van ziet.
Maar wat als je jezelf kon dupliceren en ze projecteren op je eigen kopie?
Met wat hulp van de fotografische trukendoos kan je dat visualiseren.
Maar Kimmie denkt hier wellicht: 'Wat doe die malle fotograaf terwijl ik hier met mijn ogen toe sta?'.
Het antwoord is natuurlijk simpel: fotograferen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, kimberly lowie |  Facebook |

17-11-11

Mathilde Leman

This is Remi's big sister, Mathilde Leman. I always enjoy how she rushes to coach her kid brother on tournaments. Mathilde had a tough draw, she faced the number 4 seed in her first match. She played a good game, forcing Liene Desloover to play a third game to win the match.

IMG_4302_LEMAN_MATHILDE.jpg

IMG_4298_LEMAN_MATHILDE.jpg

Dit is Remi's grote zus, Mathilde Leman. Ik vind het altijd tof hoe Mathilde zich haast op toernooien om haar broerje te coachen. Mathilde had een ongunstige loting, ze moest haar eerste enkel tegen het vierde reekshoofd spelen. Het werd een goede match, ze verplichtte Liene Desloover omeen derde game te spelen om te winnen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, mathilde leman |  Facebook |

16-11-11

Remi Leman

A young man who was having great fun while he was playing was Remi Leman.

IMG_4140.jpg

IMG_4141.jpg

Een jonge man die alvast veel plezier aan zijn match beleefde was Remi Leman.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport, remi leman |  Facebook |

15-11-11

Sam Careelmont


I know I have been publishing photos of girls here the past days, but yes, I did take photos of boys as well. These are some air photos of C1-player Sam Careelmont.

IMG_3930.jpg

IMG_3956_CAREELMONT_SAM.jpg

I besef dat ik de laatste dagen vooral foto's van meisjes gepost heb, en ja, ik nam er ook van jongens. Hier dan enkele luchtfoto's van C1-speler Sam Careelmont.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, sam careelmont |  Facebook |

14-11-11

Steffi Avet

Continuing on the subject of badminton action photos with some humor, Stefi Avet posed for me in a funny manner while she was on court. She didn't in fact pose, this is just a lucky slip of the finger, I caught her in a movement just at the right time. Steffi came second in ladies singles B2.

IMG_4832_AVET_STEFFI.jpg

IMG_4835.jpg

Verder boerend op het onderwerp badminton actiefoto's met een vleugje humor. Steffi Avet poseerde tijdens haar match op een grappige manier voor mij. Neen, dit is geen pose, ik drukte precies af op het goede moment. Steffi haalde de tweede plaats in dames enkel B2.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, steffi avet |  Facebook |

13-11-11

Sofie

A-player Sofie Vanpraet goes for every shuttle. In fact the often throws herself at the shuttle. I failed to catch her flat on her belly during the latest edition of the provincial championships, but I did catch her in mid air looking back at the shuttle she had just missed. Graceful, isn't she? I also like this shot at the net where she moves faster than her skirt can follow. I hope she doesn't hate me now.

 

IMG_4789.jpg

IMG_4797.jpg

 

A-speelster Sofie Vanpraet gaat voor elke shuttle. Vaak smijt ze zich achter de shuttle. Ik kon tijdens de afgelopen provinciale kampioenschappen geen foto van haar maken terwijl ze op haar buik lag, maar ik ving haar wel in de lucht, terwijl ze achter zich keek naar de shuttle die al gepasseerd was. Elegant, niet? Het shot aan het net waar ze sneller beweegd dan haar rokje kan volgen vind ik ook tof. Hopelijk haat ze mij nu niet.

09:18 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, sofie vanpraet |  Facebook |

10-11-11

Betty & Bert

Meet Betty & Bert. I came across them when I was talking my walk around Woumen. Some kind of contest.

art

Mag ik je Betty en Bert voorstellen? Ik wam ze tegen toen ik mijn wandeling rond Woumen maakte. Eén of andere wedstrijd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art |  Facebook |

09-11-11

Woumen

Woumen is a town/village in West-Flanders. It is very rural. Lots of farms. Great countryside. Admit: this is simple, nature, beautiful.

IMG_0001_WOUMEN.jpg

Woumen is een stad/dorp in West-Vlaanderen, dicht bij Diksmuide. Veel boerderijen. Fantastische landschappen. Geef toe:  dit is simpel, natuur, prachtig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature |  Facebook |

08-11-11

In the End

In the end is that what remains of us? Stone slabs in a field?

IMG_9347_VLADSLO_WEB.jpg

Op het einde is dat wat nog van ons overblijft? Stukken steen in een veld?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, vladslo |  Facebook |

07-11-11

Jantje

Jantje is a 28 metre long schooner that started life in 1930 as a fishing boat. Currently owned by a Dutchman, it was previously owned by the captain of the Morgenster, the boat in which I took to sea back in May. When finishing this photo I noticed that you can see the port of Zeebrugge in the background. This isn't at all bad as the distance between the two towns is about 28 kilometer.

IMG_9178_JANTJE.jpg

Jantje is een 28 meter lange schoener die het levenslicht zag als een vissersboot in 1930. Thans eigendom van een Nederlander, daarvoor het bezit van Harry Muter, de kapitein van de Morgenster waarmee ik in mei ter zee trok. Bij het afwerken van deze foto merkte ik op dat je in de achtergrond de haven van Zeebrugge ziet. Dat is verre van slecht gezien Zeebrugge en Oostende toch 28 kilometer uit elkaar liggen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

06-11-11

Coaching and Non Verbal Communication

Recently I have been posting photos of my son Tom coaching his badminton trainees. I'm spending this weekend in Tielt at the provincial badminton championships. And there I was once again confronted with the queen of choaching and non verbal communication: Ine De Clerck, A-trainer. She trained my son Tom a while. The last photo is Ine with Jonas Maes, also a good trainer.

IMG_4044_INE.jpg

IMG_4058_INE.jpg

IMG_4059_INE.jpg

IMG_4070_INE.jpg

IMG_4074_JONAS-INE.jpg

Onlangs postte ik enkele foto's van mijn zoon Tom terwijl hij zijn badminton trainees aan het coachen was. Dit weekeinde breng ik door op de provinciale kampioenschappen badminton in Tielt. Daar zag ik nog eens de koningin van het coachen en de non verbale communicatie: A-trainster Ine De Clerck. Zij trainde Tom een goed jaar. In de laatste foto zie je haar samen met Jonas Maes, ook een goede trainer.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, ine de clerck, jonas maes, coaching |  Facebook |

05-11-11

Fungi

I'm seeing a lot of fungi in the internet just lately. Reminds me of a walk I took a while ago in the woods surrounding Zedelgem. The woods were full of these. The structure of these have always fascinated me.

IMG_0515.jpg

Zie op het internet heel veel paddenstoelen. Herinnert mij aan een wandeling in de omgeving van Zedelgem een tijdje terug. Het bos stikte van grote exemplaren van deze. De structuur aan de onderkant heeft mij al altijd gefascineerd.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature |  Facebook |

04-11-11

Window Decorations

I was sad not to find any Halloween decorations in Brugge. Hardly any. But then some folks go to a lot of trouble to provide something decorative alle year round.

IMG_0598_WINDOW_WEB.jpg

Ik vond het trienstig geen versieringen voor Halloween te treffen in Brugge. Zo goed als niets. Maar sommige mensen zorgen voor versiering gans het jaar rond.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, brugge |  Facebook |

03-11-11

Protruiding Architecture

I've posted a house in Brugge with a segment protruiding here before. But this is a different little house. Don't know if this is that clear to you, but the upper part of the house clearly protruids. Would have been more clear could I have taken this shot more sideways, but something was standing in the way.

IMG_0596_HOUSE_web.jpg

Niet de eerste keer dat ik een foto post van een huis en Brugge met een stuk dat uitsteekt. Weet niet of dit zo duidelijk is voor jullie in deze foto, maar het bovenste gedeelte van het huis steekt uit voorbij de onderste twee verdiepingen. Had dit shot nog meer zijwaards moeten kunnen nemen, maar er stond iets in de weg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, brugge |  Facebook |

02-11-11

Lovers in Brugge

Drove down to Brugge last Sunday. Needed to find a flower shirt. I entered the city of Brugge through a park. Some young lovers were passionately enjoying each other on a patch of grass in full sight of passersby and some young folk seated on park benches. It must have been something in the air, because when I left the park, I found these two enjoying the view on one of the under passing canals.

IMG_0593_LOVERS_WEB.jpg

Zondag reed ik naar Brugge. Had een hemd nodig met bloemenmotief. Ik parkeerde aan het Grootseminarie en wandelde Brugge binnen door het Minnewaterpark. Enkele jonge geliefden genoten redelijk passioneel van elkaar op een grasplek in volle zicht van de passanten en enkele jongelui die de omliggende banken bezetten. Er moet iets in de lucht gehangen hebben, want toen ik het park verliet vond ik deze twee van elkaar genietend.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, brugge |  Facebook |

01-11-11

Autumn

I've been working hard the past month, haven't found time to make any autumn photos. Walking out to my car reminded me of the season yesterday morning. I didn't find the time to wash my car either.

IMG_0590_FALL_WEB.jpg

Ik ben hard aan het werk geweest de afgelopen maand, vond eigenlijk geen tijd om herfstfoto's te maken. Toen ik gisterenmorgen naar mijn auto wandelde werd ik herinnerd aan het jaargetijde. Ik vond ook geen tijd om mijn auto te wassen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature |  Facebook |