31-07-12

Margarita @ Chichi's

Where we did get a good level of service is at Chichi's TexMex restaurant on the market place in Antwerp. They serve a great Margarita my favorite cocktail. I don't really like sweet stuff, so the combination of Tequila and lemon juice is just my taste. We ate @ Chichi's on the market place in Luxemburg City when we were coming back home from the south of France. Good value for money and friendly staff.

 

I've just finished reading 'Eva Luna' by Isabel Allende (Chili). Well written, but not really my cup of tea. It does give you an idea of life in Latin America in the post WWII era. It was a bit too focussed on one character to me, with a slight degree of romantic stress throughout the novel. I don't really enjoy reading about other people's romantic desires and erotic fantasies. I think I'll go back to reading Murakami now, allthough the downside with his works for me is the often explicit descriptions of sex.

street, antwerpen

Waar je wel goed bediend wordt is bij Chichi's TexMex restaurant op de marktplaats in Antwerpen. Je kan er een fantastische Margarita drinken, mijn lievelingscocktail. Ik houd niet zo van zoete dranken, dus de combinatie van Tequila en citroensap is mijn ding. Toen wij terugkeerden van het zuiden van Frankrijk stopten wij in Luxemburg stad om er op de markt bij Chichi te eten. Waar voor je geld en een vriendelijke bediening.

 

Ik heb net 'Eva Luna' van Chileense schrijfster Isabel Allende uitgelezen. Niet echt mijn ding. Goed geschreven, maar een beetje te veel gefocust rond één persoontje met een sterke romantische ondertoon. Ik lees niet zo graag over andermans passies en fantasieën. Ik denk dat ik nu terug Murakami ga lezen, alhoewel zijn expliciete beschrijvingen van sex mij soms wel tegenvallen. Maar goed, de interessantere passages overwegen in zijn werken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, antwerpen, literature |  Facebook |

30-07-12

Heart for Antwerpen

Sitting on the terrace of the Café des Arts in Antwerp, I had a good view on this green patch and discovered that there is not a lot you are allowed to do here. But the traffic signs are heart shaped. The city of Antwerp does have a sense of humor. You need that on the terrace of the Café des Arts, not a place I would recommend. The food is OK, but it took them two hours and 3 to 4 reminders/complaints to get the food on our table. And we had ordered standard menus, nothing special. The students were sympathetic and replied "We know, we're sorry". We witnessed a non-student waiter telling a lady placing an extra order that he did not have time to pay attention to her more than one time. They will not be attending to me there again in the future.

These past days I have been enjoying the great coverage of the London Olympic Games. I like following my countrymen/women and I enjoy a lot of sports. My sporting curriculum: tennis, judo, squash, running, badminton. In between I played a little table tennis and I fitnessed for 6 months recovering from a knee injury. I also practiced a bit of karate during a good year. Next to the sports I have parcticed myself I also like (beach) volleyball and hockey.
My newspaper wondered why beach volleyball has become so popular in the olympics, maybe the entertainment during the breaks has something to do with that.

street, antwerpen

Van op het terras van de Café des Arts in Antwerpen had ik een goed zicht op dit groene pleintje. Je mag er niet veel doen. Maar de verbodstekens zijn in een hart-vorm opgesteld. De stand Antwerpen heeft dus toch een gevoel voor humor. Dat heb je ook nodig op het terras van het Café des Arts, een plek die ik je niet ga aanbevelen. Het eten is OK, maar het kostte ze 2 uur om onze dagschotels van 3 gangen opgediend te krijgen. De studenten waren sympatiek met antwoorden zoals "Sorry, jullie hebben gelijk". Wij waren getuige dat een niet-student kelner de dame aan de tafel naast ons er op wees dat hij geen tijd had om haar een tweede keer te bedienen wanneer zij een extra bestelling wou plaatsen. Mij gaan ze daar in de toekomst niet meer moeten bedienen.

 

De afgelopen dagen heb ik genoten van de goede berichtgeving over de Olympische Spelen. Ik volg graag mijn landgenoten en kan van veel sporten genieten. Mijn eigen sport curriculum: tennis, judo, squash, lopen, badminton. Tussenin speelde ik een beetje tafeltennis en 6 maanden fitness om te recupereren van een knieblessure. Gedurende ongeveer een jaar beoefende ik ook een beetje karate. Naast die sporten interesseer ik mij op de spelen ook voor (beach) volleybal, hockey en turnen.
Mijn krant vroeg zich af waarom beach volleyball zo populair is op de Olymische Spelen. Misschien heeft het te maken met de entertainment tijdens de pauzes.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, antwerpen |  Facebook |

29-07-12

Erasmus Bridge

I had never visited Rotterdam. Been to Amsterdam a few times. So this I corrected last week. We drove over the river 'Maas' in style over the famous Erasmus Bridge. The black 'telescope'-alike structure at the end of the bridge was our hotel. But don't worry, I have a better picture of the place. Rotterdam has some great modern architecture.

IMG_6358.jpg

Ik bezocht nooit Rotterdam. Amsterdam ben ik wel al een paar keer geweest. Vorige week heb ik dat rechtgezet. Wij staken de Maas over in stijl via de beroemde Erasmus Brug. De zwarte telescoop-achtige structuur op het einde van de brug was ons hotel. Maar ik heb daar nog een betere foto van. Rotterdam biedt heel veel mooie moderne architectuur.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

28-07-12

Olympic Games

Officially the Olympic games start today in London. The first time in years that I took the time to watch the opening ceremony. Our badmintonners Yuhan Tan and his little sister Lianne Tan both play today. It is the first time Belgium competes in badminton which has been an olympic discipline since 1992. I wish Yuhan and Lianne the best of luck.
The photo shows Yuhan two years ago during the A-tournament in Brugge.

sport, badminton, yuhan tan

Officieel beginnen de Olympische spelen in Londen vandaag. Gisteren de eerste keer in jaren dat ik de tijd nam om de openingsceremonie te volgen. Onze badmintonners Yuhan Tan en zijn kleine zus Lianne Tan spelen vandaag. Het is de eerste keer dat België meedingd in het badminton dat sinds 1992 een olympische discipline is. Ik wens Yuhan en Lianne veel geluk.
Op de foto Yuhan twee jaar gelden tijdens het A-toernooi te Brugge.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, badminton, yuhan tan |  Facebook |

27-07-12

Birds

I could go on for ever about the beauty of this corner of my province, where you can be treated to a natural bird concert. I've added a sound fragment I recorded with my BlackBerry, hope the quality is OK.


podcast

IMG_1017_BEEK.jpg

Ik kan voor eeuwig doorgaan over de schoonheid van dit hoekje van mijn provincie, waar je getrakteerd wordt op een natuurlijk fluitconcert. Ik heb een geluidsfragment aan deze post toegevoegd, opgenomen met mijn BlackBerry. Ik hoop dat de kwaliteit OK is.


 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, walking |  Facebook |

26-07-12

Flanders Fields

The hike starting in Pollinkhove and taking us alongside the river IJzer, made me think of the great First World War poem 'In Flanders Fields' by John McCrae. Why I though of this poem is obvious when you see this lovely natural bouquet of poppies on the bank of the river Ijzer.

IMG_1001_POPPIES.jpg

De wandeling die in Pollinkhove start en je langsheen de Ijzer neemt, deed mij denken aan het gedicht van John McCrae uit de Eerste Wereldoorlog: 'In Flanders Fields'. Waarom ik daar aan moest denken moet duidelijk zijn wanneer je het mooie natuurlijke boeket klaprozen ziet langsheen de oever van de Ijzer.

 

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie,
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, walking |  Facebook |

25-07-12

Beverdijkwandelroute

Gregory tempted me to take this walk, so I ordered the map and we set of last sunny Sunday. I totally agree with Gregory, this is a beautiful walk taking you along beautiful West-Flanders scenery. A fair stretch of the walk takes you along the river Ijser, where the First World War left deep scars. None of that still noticable today.

IMG_0997.jpg

Gregory maakte reklame voor deze wandeling, dus ik bestelde de kaart bij het provinciebestuur en wij profiteerde van de afgelopen zonnige zondag om de 8,2 km af te leggen. Ik kan alleen maar akkoord gaan met Gregory. Dit is een prachtige wandeling langsheen mooie West-Vlaamse natuur. Een groot gedeelte van de wandeling volgt de Ijzer, een gebied waar de Eerste Wereldoorlog diepe littekens liet. Niet dat die vandaag nog zichtbaar zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, walking |  Facebook |

24-07-12

JULY 21

You won't believe where we were on July 21st, our national holiday in Belgium. In Lille, France, just over the border. The shops were closed here in Belgium, but my wife wanted to go and buy some Russian books in a bookshop on the main square in Lille. It was amazing, so many people. Just walking the streets was a nightmare, we managed to secure a parking space after queueing for a small hour, after that there was simply no more room, all car parks were full. Wouldn't say when looking at this sky picture of the belfry and on the right the nameless Godess remembering the Austrian siege of Lille in 1792.

IMG_0986_GRANDE-PLACE_WEB.jpg

Je gelooft nooit waar wij waren op 21 juli onze nationale feestdag in België. In Rijsel, Frankrijk, net over de grens.
De winkels waren natuurlijk gesloten in België en mijn vrouw wou Russische boeken gaan komen in een boekhandel op de grote markt in Rijsel. Ik ging intussen naar de FNAC en vond er de externe harde schijf waar ik al een tijdje van droomde. Het was er niet te doen: zo veel volk. Je gewoon verplaatsen in de winkelstraten was een nachtmerrie. Ik kwam er toevallig een Waalse vriend tegen, zijn vrouw wou ook gaan winkelen. Na een klein uurtje aanschuiven wisten wij een parkeerplaats te versieren, daarna was er gewoon geen plaats meer, alle parkings waren volzet. Wanneer je naar deze luchtfoto kijkt zou je het natuurlijk niet zeggen dat het zo druk was. De foto toont het belfort en rechts daarvan de naamloze Godin die de Oostenrijkse belegering van 1792 herdenkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, lille, france |  Facebook |

23-07-12

Tour TV

This café in the main shopping street of Bourg-Saint-Maurice found a way to fill it's terrace. A flatscreen TV showing the live coverage of the Tour de France. The only other café that could fill its terrace like this was the one on the little market square favorably bathed in the late afternoon sun.

street, france

Dit café in de hoofd winkelstraat in Bourg-Saint-Maurice vond een goede manier om zijn terras gevuld te krijgen. Een flatscreen TV met de live uitzending van de tour de France. De enige ander café die zijn terras gevuld kreeg was die op het marktpleintje badend in de late namiddag zon.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, france |  Facebook |

22-07-12

Tour de France

The Tour de France comes to an end today. They departed from Albertville while we were staying just 50 km from there high up in the French Alps. We didn't come down to see the tour leave from there, but we did visit the little town. Love the strings of tour shirts they hang to decorate the streets.

IMG_5714_ALBERTVILLE_TOUR-SHIRTS.jpg

IMG_5716_ALBERTVILLE_TOUR-SHIRTS.jpg

De Tour de France eindigt vandaag. Ze vertrok van Albertville toen wij er amper 50 km van af logeerden hoog in de France Alpen. Wij kwamen niet van onze berg om naar de tour te gaan kijken, maar wij bezochten wel het kleine stadje. Grappig hoe ze de straten versieren met de tour shirts.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, france |  Facebook |

21-07-12

21 Juli

July 21st is our national holiday here in Belgium, our independence day. I love it when I can celebrate two independence days in the month of July. The flags here in the photo are those of the departemental HQ in Dijon, France, where I was on the 14th of July, France's independence day. Maybe one of these years I should try to be in the USA on the 4th of July, France on the 14th and Belgium on the 21st. Happy July 21st, countrymen & women.

IMG_5984_PREFECTURE_DIJON.jpg

21 juli is onze nationale feestdag hier in België, onze onafhankelijkheidsdag. Ik vind het leuk om twee nationale feestdagen te kunnen vieren in juli. De vlaggen hier in de foto hangen aan de Préfecture of het hoofdkwartier van het departement in Dijon, Frankrijk. Daar was ik op de 14e juli, Frankrijk's nationale feestdag. Misschien moet ik ergens in de toekomst eens proberen van op 4 juli in de VS te zijn, op 14 juli in Frankrijk en dan op 21 juli in België. Dan kan ik 3 nationale feestdagen vieren in 3 weken tijd. Gelukkige 21 juli, landgenoten!

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, dijon, france |  Facebook |

20-07-12

1664

Being Belgian, I'm very particular about my beer. There are two French beers I will drink in France:1664 and Pelforth.
Dwelling through Carpentras one sunny morning, my son Niels and I got thirsty round 11 am. So I secured an outside table at a café just across the street from the synagog and ordered two cold 1664. The glass served as a disguise, the brand depicted on it, I would never drink. It is what is left after we Belgians have rinsed our glasses. Sorry if I'm offending any Dutch friends here, it is just my taste.

IMG_5489_1664.jpg

Als Belg ben ik nogal kieskeurig als het op bier aankomt. Er zijn twee Franse bieren die ik drink: 1664 en Pelforth.
Op ontdekking in Carpentras op een zonnige morgen, kregen mijn zoon Niels en ik dorst rond 11u. Ik verzekerde een tafeltje op het terras van een café aan de overzijde van de synagoge en bestelde twee koude 1664. Het glas is een vermomming, ik zou nooit het merk drinken dat er op afgebeeld staat. Dat is wat overblijft nadat wij Belgen ons glazen gespoeld hebben. Mijn excuses als ik met die uitspraak Nederlanse vrienden beledig, het is natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, france |  Facebook |

19-07-12

Reading Murakami

Holiday time is reading time for me. I started reading Haruki Murakami, and got through 3 of his novels: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, Norwegian Wood and Kafka on the Shore. Not bad, taking into account that the last work counts some 600 pages. I will now start on his trilogy 1Q84.
On the way back home I visited the arts museum in Dijon and thought this painting 'Japanese Birl Bathing' by French Nantese artist James Tissot, painted in 1864, would be fitting to illustrate my holiday reading list as Murakami is Japanese.
Murakami is not unbespoken, he has his likers and dislikers in his native country. But he is recognized as an important figure in postmodern literature and the Guardian has placed him among the world's greatest living novelists.

IMG_6052_TISSOT.jpg

Vakantietijd is leestijd voor mij. Ik ben eindelijk aan Haruki Murakami toe geraakt en verslond 3 van zijn boeken: Hard-Boiled Wonderland en het einde van de wereld, Norwegian Wood en Kafka op het strand. Niet slecht, vind ik, gezien het laatste werk toch een 600-tal bladzijden telt. Straks start ik met zijn trilogie 1Q84.
Op de weg terug naar huis bezocht ik het museum voor schone kunsten in Dijon en vond dat dit werk 'Badend Japans Meisje' door de Franse Nantese artiest James Tissot, geschilderd in 1864, best geschikt was om deze post te illustreren. Murakami is natuurlijk Japanner.
Murakami is ook niet onbesproken, in zijn thuisnatie heeft hij zijn voor- en tegenstanders. Maar intussen krijgt hij wel erkenning als een belangrijk figuur in de postmoderne literatuur. De Britse krant The Guardian geeft hem een plaats bij 's werelds belangrijkste levende novelisten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, dijon, france, murakami, literature, james tissot |  Facebook |

18-07-12

Roselend Dam

The Roselend Lake lies behind a dam, they produce electricity there. So the lake is man made, but it does provide you with some breathtaking scenes. It is surrounded by peaks, so it is sheltered from the wind. I really enjoyed resting on the rock giving off it's accumulated warmth while being cooled by a gentle breese skimming the surface of the lake.
Yesterday I watched the film 'London River' about the terrorist attacks on London back in 2005, when more than 50 people were killed. The story is about a local mother and an African father seaking their children gone missing. Touching, but I expected more.

IMG_5898_ROSELEND.jpg

Het Roselend meer licht achter een stuwdam, ze produceren er elektriciteit. Dus het is een kunstmatig meer. Hoog in de bergen omringd door pieken bezorgt het je wel heel mooie uitzichten. Ik genoot van mijn pauze op de rots in de foto van gisteren. De rotsblok gaf warmte af die het van de zon onttrokken had, terwijl een briesje dat over het koele wateroppervlak blies mij afkoelde.
Gisteren keek ik naar de film 'London River' uit 2009. Het vertelt het verhaal van de terroristische aanslag in de zomer van 2005 op het openbaar vervoer in Londen waarbij meer dan 50 mensen het leven lieten. Een lokale moeder en een Afrikaanse vader zoeken naar hun vermiste kinderen. Een rakend verhaal, maar ik had er meer van verwacht.

07:01 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, france |  Facebook |

17-07-12

Holiday in France

Yes, I am so very much back. I discovered that yesterday arriving back in Oostende. I quickly looked for a warm jumper, a coat and something to cover my head to keep it warm. Did I stay away for that long that it has turned winter here? I'm happy to say that the south of France provided me with a different version of the weather, allowing this rejuvenating passtime. Thanks to son Tom for taking this picture of me enjoying the afternoon sun by the Roselend Lake.

IMG_5889.jpg

Jawel, ik ben heel erg terug. Ik werd dat snel gewaar toen in gisteren terug in Oostende arriveerde. Ik zocht snel naar een warme trui, een jas en iets om mijn hoofd warm te houden. Bleef ik dan zo lang weg dat ik pas terugkwam in putje winter? Gelukkig kan ik melden dat het zuiden van Frankrijk mij op een andere versie van het eer trakteerde. Met ruimte voor verjongende tijdsbestedingen zoals in deze foto. Met dank aan zoon Tom voor deze foto van mijzelf genietend van de namiddag zon aan het meer van Roselend.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, france |  Facebook |

04-07-12

Wrapped Station

Our station is undergoing renovation. It looks wrapped up. A station means travel. I'm away for a short while. Not that anybody needs to get any bad ideas, my house is being lived in while I'm not there :-)

IMG_0901_STATION_WEB.jpg

Ons station ondergaat renovatie. Het is precies verpakt. Een station symboliseert reizen. Ik trek er voor een korte tijd van onder. Niet dat iemand slechte gedachten moet krijgen, mijn huis blijft wel bewoond terwijl ik er niet ben :-)

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (27) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

03-07-12

Space in Brussels

Arriving near my office building two Mondays ago, I discovered this strange construction on the newly paved Munt Sqaure. Some contraption to teach kids about architecture. Luckily I took a photo with my BlackBerry, because by the evening it was gone.

IMG00106_Munt_WEB.jpg

Toen ik twee maandagen terug aan mijn kantoorgebouw arriveerde vond ik op het gerenoveerde Muntplein deze contrutie. Een ding om de kinderen wat bij te brengen over architectuur. Ik nam een foto met mijn BlackBerry. En gelukkig maar, want tegen de avond was het terug weg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |

02-07-12

Last Apartment

This new apartment building overlooks the fisherman's quay.

architecture, oostende

Dit nieuwe apartements gebouw geeft zicht op de visserskaai.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

01-07-12

Beau Site

Monumental is the entry to the apartment building Beau Site (Beautiful Site). You can see the sea reflected in the mirror on the wall behind the glass doors.

IMG_0886_BEAUSITE_WEB.jpg

Monumentaal is de toegang tot het apartementsgebouw Beau Site. Je kan de reflectie van de zee zien in de spiegel aan de muur achter de glazen deuren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |