30-09-12

Shopping

My wife is absolutely right: I should go shopping with her more often and I should pay more attention when I’m strolling along the busy shopping streets looking for interesting opportunities.

IMG_6458_SHOPGIRL.jpg

Mijn vrouw heeft het helemaal bij het juiste eind: ik moet vaker met haar winkelen gaan en ik moet aandachtiger zijn wanneer ik door de drukke winkelstraten slenter, uitkijkend voor interessants.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

29-09-12

Apero

A drugstore in the main shopping street in Bourg-Saint-Maurice is glad to help you out choosing an aperitif. It has wine based drinks to suit different tastes: chocolate/pear, strawberries, rose hip, grapes, raspberries,  blueberries and artemisia, believed to be one of the main ingredients of absinth, the hallucinogenic drink.

street, alps, france

Een drugstore in de winkelstraat van Bourg-Saint-Maurice helpt je graag om een aperitief te kiezen. Een gamma aan drankjes op basis van wijn met verschillende smaken: peer/chocolade, aardbeien, rozenbottel, druiven, framboos, blauwe bosbessen en alsem, dat wellicht een van de belangrijkste ingrediënten is van absint, de hallucinogene drank.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, alps, france |  Facebook |

28-09-12

Decorated House

Bourg-Saint-Maurice reminded me a bit of cities in Belgium: if you want to see beauty in the shopping streets, you should look up. The facades of these houses are often beautifully decorated. I’m sure my architect friends will tell me how this is called.

architecture, alps, france

architecture, alps, france

architecture, alps, france

architecture, alps, france

Bourg-Saint-Maurice deed mij aan steden in België denken: als je schoonheid wil zien in de winkelstraten, moet je naar boven kijken. De gevels van de huizen zijn vaak heel mooi versierd. Mijn vrienden architecten zullen mij vast vertellen hoe je dit precies noemt.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, alps, france |  Facebook |

27-09-12

Salle de Restaurant

Right in the corner of the central square in Bourg-Saint-Maurice, I discovered this cute little entrance to a restaurant. It was closed that afternoon and we didn’t return to eat there, my boys had developed a taste for the local pizzeria in Vallandry, where we were staying. But today I still wonder if the food would have pleased me as much as this front door.

 

IMG_5917_ALPS.jpg

 

Helemaal in het hoekje van de centrale plaats in Bourg-Saint-Maurice, ontdekte ik deze fantastische inkom van een restaurant. Het was die namiddag gesloten en wij keerden er niet terug omdat mijn jongens intussen een voorkeur ontwikkeld hadden voor een van de plaatselijke pizzeria’s in Vallandry, waar wij verbleven. Maar vandaag vraag ik mij nog steeds af of het eten mij evenzeer aangesproken zou hebben als deze prachtige voordeur.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, alps, france |  Facebook |

26-09-12

Edelweiss Festival

We were having a quiet drink on the central square in Bourg-Saint-Maurice, when colourful troups invaded the square. We then discovered that we were in the middle of the yearly Edelweiss folklore festival. I couldn’t help noticing that one girl was showing a bit more leg than the rest of the troup and that her underskirt was bordered with little thrills.

art, alps, france

art, alps, france

art, alps, france

art, alps, france

We genoten van een drankje op de centrale plaats in Bourg-Saint-Maurice, toen kleurrijke figuren de binnenplaats kwamen bezetten. Wij ontdekten dat wij middenin het jaarlijkse Edelweiss folklore festival terecht gekomen waren. Ik merkte op dat één van de dansende meisjes was meer been toonde dan de rest en dat haar onderrok gezoomd was met versierinkjes.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, alps, france |  Facebook |

25-09-12

The Wanderer

Melita Couta's (Cyprus) work The Wanderer stands lonesome in the dunes in Koksijde. It is a Greek mythological creature the faun looking out to sea holding in each hand what comes out of it.

art, beaufort, beaufort04, Koksijde

Melita Couta's (Cyprus) werk The Wanderer staat eenzaam in de duinen in Koksijde. het is een figuur uit de griekse mythologie, de faun. Het kijkt naar zee en houdt en elke hand een zeeproduct.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort04, koksijde |  Facebook |

24-09-12

1q84

I started reading again just before I went on holiday. And now I’m proud that after having read several works by Japanese author Haruki Murakami, I have now managed to wrestle through his trilogy 1q84. One of his more commercial works, I found it pretty easy reading.

 IMG_7849_WEB.jpg

Net voor ik in vakantie vertrok begon ik terug te lezen. En nu ben ik er trots op dat ik, na verschillende werken van Japanse auteur Haruki Murakami verorberd te hebben, ik door zijn trilogie 1q84 geworsteld ben. Een van zijn meer commerciële werken, ik vond het vlot lezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, murakami |  Facebook |

23-09-12

Starting Position

About a week ago I showed half of this dancer's face, so now here's all of it. This was the starting position for their dance. A friend noticed: either it is a coincidence that all the girls in that dance group are pretty, of you have to be pretty to join.

IMG_7825_SPORTMARKT.jpg

Een week geleden toonde ik je de helft van het gezicht van deze danseres, nu krijg je haar volledig te zien. Dit was de startpositie van hun dansroutine. Een vriend merkte op: ofwel is het toeval dat alle meisjes in deze dansgroep mooi zijn, ofwel moet je mooi zijn om toe te treden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

22-09-12

Waterdam

Just like in Amsterdam, you’ll just about find water everywhere around Rotterdam. But then Copenhagen is a bit like that as well. It makes a city more attractive, I find.

 IMG_6368_WATER.jpg

IMG_6357_WATER.jpg

IMG_6345_WATER.jpg

 

Net zoals in Amsterdam ben je nooit ver verwijderd van water in Rotterdam. Copenhagen is ook zo. Het maakt de stad aantrekkelijker.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

21-09-12

CUBES

Just about the most famous architecture in Rotterdam, these cube houses were built in the early 80's. 39 altogether of 55 initially planned. Piet Blom designed the houses as trees, the whole forming a forest. Not entirely a success as the angles of the walls and ceilings inside account for a loss of space of some 25% of the available 100 square meters.

architecture, rotterdam, the netherlands

architecture, rotterdam, the netherlands

architecture, rotterdam, the netherlands

Het beroemdste stukje architectuur in Rotterdam moet ongetwijfeld de kubus huizen zijn, gebouwd begin de jaren '80. 39 van de geplande 55 woningen werden gerealiseerd. Piet Blom, de ontwerper, streefde naar de vorm van een boom, het geheel vormt dan een woud. Niet helemaal een succes, want door de hoeken die ontstaan door de scheve muren en plafonds verlies je 25% van de totale 100 vierkante meter oppervlakte van elk appartement.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

20-09-12

Modern Architecture

Rotterdam is definitely a city of great modern architecture. Here just some of the pearls you encounter when admiring the city.

 

architecture, rotterdam, the netherlands

architecture, rotterdam, the netherlands

architecture, rotterdam, the netherlands

 

Rotterdam is ongetwijfeld een stad met mooie modern architectuur. Hier enkele van de pareltjes die je tegenkomt wanneer je de stad verkent.

 

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

19-09-12

Periscope Hotel

Reading MizzD’s posts on the harbour days in Rotterdam reminded me of our trip to the city already two months ago. I noticed that she passed our hotel, this is what it looks like. It faces the Erasmus bridge. A very trendy place with a great tavern on the ground floor. Late in the evening we sat outside drinking good and heavy Belgian beer watching the bridge.

 

IMG_6389_HOTEL.jpg

 

MizzD’s posts over de havendagen in Rotterdam deed mij terugdenken aan onze trip naar de stad alweer 2 maanden geleden. Aan haar foto’s zag ik dat zij langs ons hotel passeerde, ik maakte er een foto van. Het overziet de Erasmusbrug. Het is een trendy hotel met een leuke taverne op de gelijkvloerse verdieping. ’s Avonds laat zaten wij buiten goed en zwaar Belgisch bier te drinken met zicht op de brug.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

18-09-12

Inside the Chapel

Not just the setting and the outside of the chapel were worth seeing. Inside was pretty breathtaking as well. I had to lie flat on my back to take the photo of the dome, and even then I just couldn’t get it in 100%.

IMG_5616_ALPS.jpg

IMG_5618_ALPS.jpg

IMG_5625_ALPS.jpg

Niet enkel de locatie en de buitenkant van de kapel loonden de moeite. Binnenin deed de schoonheid van de muurschilderingen mijn hartje sneller kloppen. Om de foto van de koepel te maken ging ik plat op mijn rug liggen en dan nog kreeg in het niet 100% in beeld.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, architecture, alps, france |  Facebook |

17-09-12

Moutain Chapel 1702

This chapel was established in 1702. Before this site already hosted a place of prayer, which was destroyed by an avalanche. The nature of this place is not disclosed. It could have just been a cross, a statue of Christ of an altar in open air. Fortunately the current construction has not been swept away by gigantic snow slides.

 

IMG_5606_ALPS.jpg

 

Deze kapel werd gebouwd in 1702. Daarvoor vond je op deze site een gebedsplaats, maar dat werd verwoest door een lawine. De aard van de gebedsplaats is niet meer gekend. Het kon een kruis, een beeld van Christus of een altaar in open lucht geweest zijn. Gelukkig werd de huidige kapel nog niet meegenomen door een tsunami van sneeuw.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (16) | Tags: architecture, alps, france |  Facebook |

16-09-12

Trio Dance

So back to the mysterious blonde girl who appeared for the first time on my blog on september 2. Here she is dancing together with 2 other dancers and showing half of her pretty face. Now that I'm identifying the young woman here, it is time to stress that this young dancer is not the woman featured in my first photo in the park. I don't want to embarass the woman in this photo making your thing that she showed me her underwear in the first photo. A made the parallel between the two photos because of the blonde hair covering the girl's faces. This demonstration of dance was during the sports market.

IMG_7821_SPORTMARKT.jpg

Dus terug naar het mysterieuze blonde meisje dat voor de eerste keer op mijn blog te zien was op 2 september. Hier danst ze samen met nog 2 dansers en onthult ze de helft van haar mooie gezicht. Nu ik deze jonge dame indentidiceer is het tijd om toe tegeven dat dit niet dezelfde dame is als in mijn foto in het park. Ik wil deze jonge danseres niet voor schut zetten door de illusie aan te houden dat hiet zij was die in haar ondergoed poseerde in de eerste foto. Die parallel heb ik zelf gemaakt omwille van de blonde haren die beide dames hun gezicht bedenkten. Maar dat is puur toeval. Deze foto maakt ik tijdens de dansdemonstratie op de sportmarkt.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

15-09-12

Chapel Door

In Vallandry one of the first walks we undertook was to the chapel of Notre Dame des Vernettes. A secluded sanctuary high on a mountain flank. I’m a sucker for carved doors, so I took this impossible shot from the inside out, capturing the beauty of the door and the mountain flank on the other side of the valley.

IMG_5629_ALPS.jpg

In Vallandry was een van de eerste wandelingen die wij maakten de klim naar de kapel van Notre Dame des Vernettes. Een afgelegen toevluchtsoord hoog op de bergflank. Ik heb een zwak voor kunstzinnige deuren, dus ik moest dit onmogelijke shot maken van binnen naar buiten. En daarbij de schoonheid van de openstaande deur vangen gecombineerd met de natuurlijke pracht van de overliggende bergflank.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, alps, france |  Facebook |

14-09-12

Alp Meadows

The Alp meadows are just terrific. The colours, the flowers, breathtaking. I would walk for hours, if my joints and tendons permitted.

 

IMG_5588_ALPS.jpg

 

 De alpenweiden zijn fantastisch. De kleuren, de bloemen, adembenemend. Ik kon er voor uren wandelen, als mij gewrichten en pezen dat toelieten.

 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (14) | Tags: nature, alps, france |  Facebook |

13-09-12

Drinkable Water

It is drinkable and probabily very refreshing. I dind't really try, there was a nice terrace with cold beer a bit further down.

IMG_5583_ALPS.jpg

Het is drinkbaar en wellicht zeer verfrissend. Ik probeerde het echter niet, een beetje verder was er een mooi terras met koud bier.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, alps, france |  Facebook |

12-09-12

Alps

How about this dramatic landscape? The Alps treat you to these kind of views all the time.

IMG_5573_ALPS.jpg

Wat vind je van dit dramatische landschap? De alpen trakteren je daar constant op.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, alps, france |  Facebook |

11-09-12

Grenoble

On the way from Carpentras to Vallandry, high up in the French Alps, we stopped for a coffee in Grenoble. Yet another French town that hosted the Olypic wintergames, in 1968 to be exact. It has a great cablecar leading up the the Bastille.

IMG_5570_GRENOBLE.jpg

Op de weg van Carpentras naar Vallandry, hoog in de Franse Alpen, stopten wij voor een kop koffie in Grenoble. Nog maar eens een Frans stadje dat de Olympische winterspelen organiseerde, in 1968 om precies te zijn. Je vindt er een super kabelbaan die toegang geeft tot de Bastille.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, grenoble, france |  Facebook |

10-09-12

Serenade

3 young girls singing for you while you are having your lunch. In the south of France it can happen.

IMG_5568_CARPENTRAS.jpg

3 jonge dames die voor je zingen terwijl je van je lunch geniet. In het zuiden van Frankrijk overkomt het je.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, street, carpentras, france |  Facebook |

09-09-12

Blond Dance Girl

Remember the girl with the blond hair in the park? I posted that picture on September 2. Well here she is again, this time she is dancing for me. She still doesn't want to show her face and she asked me to get rid of the surroundings. She is that shy that she doesn't want to risk being recognized.

Blond_Hair_Girl.jpg

Zien jullie nog het meisje met het blonde haar in het park? Ik postte die foto op 2 september. Hier is ze terug, deze keer danst ze voor mij. Ze wil nog steeds haar gezichtje niet tonen en ze vroeg mij om ook de achtergrond te verbergen. Ze is zo bang om herkend te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, people |  Facebook |

08-09-12

Sports Market

The sports market was a greater succes than the previous year. Maybe the timing was better, it was organized at the same time and close to trade fair nearby. A couple of pictures of the sports that were demonstrated.

IMG_7803_SPORTMARKT.jpg

IMG_7804_SPORTMARKT.jpg

IMG_7827_SPORTMARKT.jpg

IMG_7836_SPORTMARKT.jpg

De sportmarkt was een groter succes dan het jaar ervoor. Misschien was de timing ervan beter. Het werd georganiseerd dichtbij en terzelfdertijd als een braderie. Enkele foto's van de diverse sporten die gedemonstreerd werden.

09:34 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport |  Facebook |

07-09-12

Plank Girl

Sports market in Oostende last weekend. Sports clubs informing new potential members of the possibilities. This Taekwondo girl was showing that she is not soft on planks. Missed a day yesterday. Just too busy.

IMG_7802_SPORTMARKT.jpg

Sportmarkt in Oostende vorig weekeinde. Sporclubs die nieuwe potentiële leven informeren over de mogelijkheden. Deze Taekwondo dame toonde dat ze niet zacht is voor planken. Gisteren een dagje gemist hier. Gewoon te druk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, taekwondo |  Facebook |

05-09-12

Flying

We visited the market with friends who fly for a hobby. So I enjoyed taking this picture. Not that the people in question have red or wild hair.

 

IMG_5565_MARKET.jpg

Wij bezochten de markt met vrienden die vliegen in hun vrije tijd. Ik genoot er dus van deze foto te maken. Niet dat de mensen in kwestie rood of wild haar hebben.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, carpentras, france |  Facebook |

04-09-12

Provincial Market

Visiting the Provence or the Languedoc, you simply must take the time to visit one of the many markets. The Provicial market in Carpentras integrates the whole city and is well known. But then Carpentras is/was one of the main trade centers of the region. The colours, the smells, the tastes there is no comparison.

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

Wanneer je de Provence of de Languedoc bezoekt moet je gewoon de tijd nemen om een van de vele markten te bezoeken. De Provencaalse markt van Carpentras neemt zowat de ganse stad in haar greep en geniet een grote bekendheid. Maar Carpentras is dan ook altijd een handelscentrum geweest in de streek. De kleuren, geuren en smaken, geen vergelijking mogelijk.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, carpentras, france |  Facebook |

03-09-12

Bookyards

Track is an open air art exhibition in Gent. Behind the Saint-Peters church you'll find a couple of wine ranks. These book shelves connect to the wine ranks and the work is called Bookyards by Italian artist Massimo Bartolini. You can take a book if you like, they ask for a small donation for the Centre of Basic Education, an organisation that fights agains illiteracy.

IMG_7786_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

IMG_7787_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

Track is een openlucht kunsttentoonstelling in Gent. In de tuin achter de Sint-Pieterskerk vind je wat wijnranken. De boekenrekken zijn verbonden met de ranken en zijn het werk Boekgaard van de Italiaanse kunstenaar Massimo Bartolini. Je mag een boek uit het rek halen, er wordt je dan gevraagd een kleine donatie te geven voor het Centrum voor Basiseducatie, een organisatie die analfabetisme bestrijdt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, gent |  Facebook |

02-09-12

Park Nimph

Sunday week ago, the weather was changing all the time. It was warm, but sunshine, cloud, near-to-rain seemed to be the possibilities just about all the time. So I decided it was a good time for some park photography. The model is a little shy, as she is in her undergarments, she hides her face with her long blonde hair.

people, art

Zondag een week geleden, het weer was nogal wisselvallig. Het was wel warm, maar zon, bewolking, bijna regen wisselden elkaar constant af. Ik had zin om wat te fotograferen en park fotografie leek mij een goede optie. Zeker in een park waar je ook binnen mogelijkheden hebt als de hemel zich toch zou openen. Het model is een beetje verlegen. Gezien ze in haar ondergoed op de foto staat, verbergt ze haar gezicht met haar lange blonde lokken.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, art |  Facebook |

01-09-12

Too Many Windmills

Kinderdijk: water, windmills, windmills, windmills… And yet it seems like a magical place somehow. A Dutch Disneyland.

 IMG_6252_KINDERDIJK.jpg

Kinderdijk: water, windmolens, windmolens, windmolens… Het lijkt toch een beetje op een magische plek. Een Hollandse Disneyland.

 

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, the netherlands, kinderdijk |  Facebook |