21-11-12

Cold?

I thought it was pretty hot in the sportshall. This young woman seemed to need her scarf.

IMG_7979_SCARF.jpg

Volgens mijn aanvoelen was het warm in de sporthal. Deze jonge dame had precies haar sjaal nodig.

06:04 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, people |  Facebook |

20-11-12

Steffi Avet

Another player I like seeing in action on court is Steffi Avet. I discovered during the provincial championships that I used to work with her uncle. She posed together with Marie at the end of the championships with the book Marie was obsessively reading the whole championships through.

IMG_7893_AVET_STEFFI.jpg

IMG_7923_AVET_STEFFI.jpg

Avet_Steffi.jpg

IMG_9292_STEFI_MARIE.jpg

Nog een speler die ik graag in actie zie is Steffi Avet. Tijdens de jongste provinciale kampioenschappen ontdekte ik dat ik met haar oom samenwerkte. Steffi poseerde samen met Marie Houfflyn op het einde van de kampioenschappen met het boek dat Marie gedreven las gans de kampioenschappen door.

06:11 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, steffi avet |  Facebook |

18-11-12

Hotel New York

The Hotel New York in Rotterdam on a sunny July afternoon. I thought: must take 5 minutes to post a photo, and as I'll be leaving for New York some days somewhere in the future... I'm sorry that I haven't been visiting your blogs and that my feed stopped here, but I'm just too busy. When you have to choose what to spend your precious hours on, blogging is not essential. I'm sure things will better. But I'm not taking a PC or iPad to New York and I will switch my smartphone to 'Phone Only' mode.

IMG_6362_HotelNewYork.jpg

Het Hotel New York in Rotterdam op een zonnige julinamiddag. Ik dacht: moet nog eens 5 minuten vinden om een foto te posten. En binnenkort vertrek ik naar New York. Het spijt mij dt ik de tijd niet vind om jullie blogs te bezoeken en dat mijn fotostroom hier ook terugvalt. Maar ik heb het gewoon te druk. En wanneer je moet kiezen waaraan je je kostbare uren uitgeeft, bloggen is natuurlijk niet essentieel. Het zal wel beteren in de toekomst. Maar ik neem geen PC of iPad mee naar New York en ik zet mijn smartphone op 'Phone Only' modus.

16:23 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

14-11-12

Lisa Demeyere

Yesterday's photo brings me seamlesly to the subject of Lisa Demeyere, the woman of the championships 2012. Lisa won the B1. As there were only two contenders in the A, the referee decided to include the 1 and 2 of the B1 in the A-competition for the title. And Lisa beat both A-players. As my son said about this photo: an example of perfect footwork in mid court.

IMG_8837_DEMEYERE_LISA.jpg

Gisteren's foto brengt mij naadloos op het onderwerp van Lisa Demeyere. De vrouw van de kampioenschappen 2012. Lisa win de B1. Gezien er maar 2 speelsters in de A waren, besloot de referee om de nummers 1 en 2 van de B1 in de A-reeks te integreren. Lisa versloeg beide A-speelsters. Het commentaar van mijn zoon op deze foto was: een goed voorbeeld van perfect voetenwerk op het middenveld.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, lisa demeyere |  Facebook |

13-11-12

Commander of Women

Thijs Demeyere commands women. And they follow his instructions. Something you could doubt reading Lisa's expression here, but she did win the match.

IMG_9128_DEMEYERE.jpg

Thijs Demeyere beveelt vrouwen. En zij volgen zijn instructies. Je zou daar aan kunnen  twijfelen wanneer je naar Lisa's gelaatsuitdrukking kijkt, maar ze won wel de match.

07:03 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (3) | Tags: badminton, sport, thijs demeyere, lisa demeyere |  Facebook |

12-11-12

This Shuttle is going OUT

Thijs Demeyere has a stronger mind than Chuck Norris. Thijs can will the shuttle to drop out.

IMG_8872_DEMEYERE_THIJS.jpg

Thijs Demeyere heeft een sterkere geest dan Chuck Norris. Hij beïnvloedt de shuttle om uit te vallen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, thijs demeyere |  Facebook |

11-11-12

Thijs Demeyere

Chuck Norris is dead, long live Thijs Demeyere. Thijs won the provincial championships in the highest ranking: the A. Where is this shuttle goin to end up? Where Thijs Demeyere wants it to end up, obviously.

IMG_8868_DEMEYERE_THIJS.jpg

Chuck Norris is dood, lang leve Thijs Demeyere. Thijs won de provinciale kampioenschappen in het hoogste klassement: de A. Waar gaat die shuttle heen? Waar Thijs Demeyere het naartoe stuurt, natuurlijk.

11:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, badminton, thijs demeyere |  Facebook |

10-11-12

Back

At this point in time Lotte got tired of me taking all those funny photos. So she turned her back on me. Cute.

badminton, sport, lotte derudder

Hier was Lotte het beu dat ik maar bleef ludieke foto's maken van haar. Dus ze keerde mij de rug toe. Koddig.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, lotte derudder |  Facebook |

09-11-12

New Gangnam Style?

Not really, Lotte told me her opponent killed this shuttle, she had to duck.

badminton, sport, lotte derudder

Niet echt, Lotte vertelde mij dat haar tegenstanders deze pluim kilden, je moest dekking zoeken.

07:03 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: badminton, sport, lotte derudder |  Facebook |

08-11-12

Missed that One

Missing a shuttle can happen to the best. As long as you keep on smiling.

IMG_8168_DERUDDER_LOTTE.jpg

Een pluim missen kan met de beste gebeuren. Zolang je het je humeur niet laat bederven.

07:01 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, badminton, lotte derudder |  Facebook |

07-11-12

Lotte Reaches for the Shuttle

Great wide movement by Lotte Derudder to reach for the shuttle.

IMG_8167_DERUDDER_DEWEIRDT.jpg

Mooie wijde beweging door Lotte Derudder, ze reikt naar de pluim.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, badminton, lotte derudder |  Facebook |

06-11-12

A Girl with a Hat

Sunday I was present during the provincial championships badminton. I noticed this young girl with a cute hat and shot a few pictures. As I make it a rule not to post pictures of people, especially minors, without permission, I asked the man accompanying her if he was her father. He wasn't. So I showed this picture to the little girl and asked if I could use it on my blog. She agreed.

people, badminton

Zondag was ik present op de provinciale badminton kampioenschappen. I merkte dit jonge meisje op met de leuke muts en schoot een paar foto's. Gezien ik geen foto's van mensen post zonder toestemming, zeker wanneer het minderjarigen betreft, vroeg ik de man die haar vergezelde of hij haar vader was. Dat was hij niet. Dus ik toonde de foto aan het meisje zelf en vroeg of ik het mocht gebruiken op mijn blog. Ze stemde in.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton, people | Permalink | Commentaren (6) | Tags: people, badminton |  Facebook |

05-11-12

Halloween Chocolate

There is this chocolate maker in Oostende who always decorates his shop window for Halloween. It is difficult to take a picture because you are photographing through glass. Plus that his window is usually dark for the Halloween atmosphere, and the sun was shining brightly on the apartment buildings on the other side of the street. But I managed to get a decent picture of these three cuties.

IMG_1124_HALLOWEEN_CHOCOLATE.jpg

Er is een chocolademaker in Oostende die zijn vitrine altijd mooi decoreert voor Halloween. Moeilijk om er een foto van te maken omdat je door glas fotografeert. Daarbij is zijn vitrine natuurlijk donker voor de Halloween sfeer en de zon scheen hard op de apartementsgebouwen aan de overkant van de straat: zware reflectie, dus. Maar ik slaagde er in een deftige foto te maken van deze drie mooitjes.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, street, halloween |  Facebook |

04-11-12

Empty Harbour

Just before Halloween Oostende harbour looked pretty empty. Just the platform waiting to take another piece of windmill out to sea.

Pano_Harbour.jpg

Net voor Halloween zag de haven van Oostende er redelijk leeg uit. Enkel het ponton dat wacht om nog een stuk windmolen naar zee te brengen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

03-11-12

Estaminet

This drinking place goes a bit over the top with the Halloween decorations.

IMG_1129_ESTAMINET.jpg

IMG_1130_ESTAMINET.jpg

Dit café gaat een beetje ver met de decoraties voor Halloween.

09:09 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, halloween |  Facebook |