31-12-13

Countdown

Everywhere the countdown to 2014 has begun.

IMG_5379_LONDON_BIG-BEN_WEB.jpg

Overal begint men af te tellen tot aan 2014.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

30-12-13

Back From Sea

When you people read this this Monday morning, I have a short sea voyage behind me. I sailed during the night, so this is a picture I took during an earlier sea voyage. I love being on the sea.

Canon5D_2827_SEAGULL_WEB.jpg

Wanneer jullie dit lezen deze maandag morgen, heb ik een korte zeereis achter de rug. Ik kwam terug tijdens de nacht, dus deze foto nam ik tijdens een eerdere zeereis. Ik hou van de zee.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, seagul, scotland, uk |  Facebook |

29-12-13

Sugar Shoes

These Sugar Shoes photographed a year later in New York City cannot sweeten up my taste for the festivities either.

IMG_1624_SUGAR-SHOES_WEB.jpg

Deze suikeren schoentjes, een jaar later in New York City gefotografeerd kan ook mijn smaak voor de feestdagen niet aanscherpen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (3) | Tags: street, new york city, usa |  Facebook |

28-12-13

Seasonal Spirit

I seem to have some difficulties in getting in to the seasonal spirit. Looking back at my photos of Christmas in Startford-upon-Avon doesn't seem to help either. This was taken in the Christmas shop.

IMG_0646_XMASSHOP_web.jpg

Ik heb het precies wat moeilijk om in de sfeer van de eindejaarsfeesten te geraken. Terugkijken naar de foto's van Kerstmis in Startford-upon-Avon helpt precies ook niet. Deze foto maakte ik in de kerstwinkel.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, christmas, stratford-upon-avon, uk |  Facebook |

27-12-13

Scotland Album

I went back to my Scotland 2013 pictures to find something to illustrate this announcement with. I still have a lot of little unfinished Pearls in that collection. The announcement is that I have uploaded the photos I have finished to my flickr. Just click in the word flickr. This photo was taken in Oban.

 

Canon5D_2615_OBAN_WEB.jpg

Ik greep terug naar mijn verzameling Schotland 2013 foto's om iets te vinden om deze aankondiging mee te illustreren. Ik heb nog veel onverwerkte pareltjes in die verzameling steken. De afgewerkte foto's staan nu op mijn flickr. Je moet enkel op het woord flickr klikken. Deze foto maakte ik in Oban.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, oban, scotland, uk |  Facebook |

26-12-13

Surfing Dog

Vinyl loves people. When he sees surfers on the beach, he Always wants to go with them.

sea, vinyl, beach, dog

Vinyl is gek op mensen. Wanneer hij op het strand surfers ziet, wil hij altijd spontaan mee met ze.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, vinyl, beach, dog |  Facebook |

25-12-13

Running on the Beach

Vinyl can enjoy a good run on the beach. Merry Christmas to all my visitors!

IMG_4706_VINYL_BEACH1_WEB.jpg

IMG_4707_VINYL_BEACH2_WEB.jpg

Vinyl kan op het strand lekker lopen. Een zalige Kerst aan al mijn bezoekers!

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, vinyl, dog |  Facebook |

24-12-13

Beach Dog

Our Flatcoated Retriever pup is 5 months now. Loosing his puppy teeth. The beach remains one of his favorite places.

 

IMG_4679_VINYL_BEACH_WEB.jpg

Onze Flatcoated Retriever pup is intussen 5 maanden oud. Hij verliest zijn melktanden. Het strand blijft een van zijn favoriete stekken.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, vinyl, dog |  Facebook |

23-12-13

Round Carlisle

 

Carlisle is a pretty town and the area surrounding Carlisle has some pretty countryside to offer. The short ride to the remains of Hadrian's Wall was very worth while. A few impressions.

Canon5D_3322_BRIDGE_CARLISLE_WEB.jpg

Canon5D_3316_CARLISLE_COTTATE_WEB.jpg

Canon5D_3318_CARLISLE.jpg

Carlisle is een mooie stad en het omliggende platteland heeft veel te bieden. De rit naar de overblijfselen van de muur van Hadrianus loonde echt de moeite. Een kleine indruk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, carlisle, uk |  Facebook |

22-12-13

Walking the Wall

A footpath follows the remains of Hadrian's wall from coast to coast. This young girl found an alternative way to follow the wall. I'm sure you'll suspect other reasons, but I took this photo to keep an idea of how high the wall stands here.

architecture, hadrian's wall, carlisle, uk

Een wandelpad volgt de overblijfselen van de muur van Hadrianus van kust naar kust. Deze jonge dame vond een alternatieve manier om de muur te volgen. Wellicht verdenken jullie mij van andere motieven, maar ik nam deze foto om aan te tonen hoe hoog de muur hier nog staat.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, hadrian's wall, carlisle, uk |  Facebook |

21-12-13

Star

 

When I looked up in Carlisle's cathedral I saw more than just one star. The roof of the cathedral is a starry work of art.

iPHONE_2130_CARLISLE_STARRY-SKY.jpg

iPHONE_2131_CARLISLE_CATHEDRAL_WEB.jpg

 

Wanneer in ik de kathedraal in Carlisle naar boven keek zag ik sterren. Het plafond van de kathedraal is een heus kunstwerk.

12:42 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, art, carlisle, uk |  Facebook |

20-12-13

Religious Inspiration

Going into the last weekend for Christmas: it seems like it is time for some religious inspiration.

 

Canon1100_2262_CARLISLE_CATHEDRAL_WEB.jpg

Nu wij het laatste week voor Kerstmis in gaan, lijkt het tijd voor wat religieuze inspiratie.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, carlisle, uk |  Facebook |

19-12-13

Hadrian's Wall

 

After leaving Rosslyn Chapel, we also ended our Scotland 2013 adventure. Next stop was Carlisle to visit the remains of Hadrian's Wall. The countryside is beautiful. Roman Emperor Hadrian ordered work to begin on this fortification in 122 AD. The wall crossed England from coast to coast over 117,5 km. It was 5 to 6 metres high in some places. It marked the North border of the Roman Empire.

 

architecture, Carlisle, uk

Nadat wij Rosslyn Chapel verlieten, beëindigden wij ook ons Schotland 2013 avontuur. Volgende stop was Carlisle om er de overblijfselen van de muur van Harianus te bezoeken. De natuur is er prachtig. Romeinse keizer Hadrianus beval de werken in 122 AD. De muur is de noorderlijke grens van het Romeinse Rijk en kruist gans Engeland van kust tot kust over 117,5 km. Op sommige plaatsen was de muur 6 tot 5 meter hoog.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, carlisle, uk |  Facebook |

18-12-13

Crypt

 

In his bestseller 'The Davinci Code', Dan Brown's hero Robert Langdon descends into the crypt of Rosslyn Chapel to discover the secret that shocks the world. This crypt does not give access to any known secret rooms.

 

iPHONE_2116_ROSLLYN_CRYPT_WEB.jpg

 

In zijn bestseller 'De Davinci Code' daalt Dan Brown's held Robert Langdon af in de crypte van Rosslyn Chapel om er een geheim te ontdekken dat de wereld op zijn kop zet. Deze crupte geeft echter geen toegang tot gekende geheime ruimtes.

16-12-13

Apprentice's Pillar

This is one of the greatest treasures of Rosslyn Chapel: the apprentice's pillar. A very sad story. The apprentice's pillar is much prettier than that of the master mason. In a fit of rage and jealousy, the master struck his apprentice on the head and killed him. Being a mason's apprentice was risky business in the 15th century.

 

iPHONE_2120_ROSSLYN_APPRENTICE-PILLAR_WEB.jpg

Dit is een van de grootste schatten van Rossly Chapel: de pilaar van de leerling. Een triestig verhaal. Deze pilaar is veel mooier dan die van de meester. In een aanval van razernij en jaloezie sloeg de meester zijn leerling op het hoofd en doodde hem. Een leerling steenhouwer was precies een risicoberoep in de 15e eeuw.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rosllyn chapel, scotland, uk, knights templar |  Facebook |

15-12-13

Fallen Angel

 

Photography is not allowed inside Rosslyn Chapel. So please forgive the low quality photos. A lot of symbols, like here Lucifer, the Fallen Angel.

 

iPHONE_2119_ROSSLYN_FALLEN-ANGEL_WEB.jpg

Fotografie is niet toegelaten in Rosslyn Chapel. Dus vergeef de slechte kwaliteit. Veel symbolen, zoals hier Lucifer, de gevallen engel.

16:23 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, rosslyn chapel, knights templar, scotland, uk |  Facebook |

14-12-13

Missing Ornaments

 

A lot of decorative ornaments are missing inside and outside the chappel. Why? Nobody knows.

 

architecture, knights templar, rosslyn chappel, scotland, uk

Veel decoratieve elementen ontbreken zowel binnen als aan de buitenkant van de kapel. Binnen is het ook duidelijk dat sommige decoratieve stukken later geplaatst werden. Niemand heeft een precieze verklaring waarom.

13-12-13

Rosslyn Chappel

There were two places I wanted to visit for a second time in Scotland. The Glencoe Valley because of its natural beauty. And Rosslyn Chappel. Because when I visited in 2010 it was still surrounded by scaffolding. Today that it no longer the case. Thanks to the fact that its role in the film the Davinci Code made it a world scale tourist attraction. What it deserves to be.

Canon1100_2177_ROSSLYN.jpg

Er waren twee plekken waar ik voor een tweede keer wou gaan in Schotland. De Glencoe Vallei omwille van de natuurpracht. En Rosslyn Chappel. Wanneer ik er in 2010 kwam stond de kapel nog in de stellingen. Vandaag is dat niet langer het geval dankzij de film Davinci Code die van de site terug een nr. 1 toeristen attractie maakte. En dat is terecht.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, rosslyn, knights templar, scotland, uk |  Facebook |

12-12-13

Funeral House

Scotland has a lot of superb historical architecture. Take this funeral house in the centre of Inverness. I would gladly let them take care of me. Not too soon though.

iPHONE_2102_FUNERAL-HOUSE.jpg

Schotland is rijk aan historische architectuur. Neem nu de vestiging van deze begrafenisondernemer in dit huis in het centrum van Inverness. Hij zou mij mogen verzorgen. Maar nog niet te rap.

06:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, inverness, scotland, uk |  Facebook |

11-12-13

Bridge across the river Ness

The river Ness is quite broad. Here is near the centre of the town. The Creig Street Bridge was built in 1881. It is the largest footbridge crossing the river Ness.

 

Canon1100_2172_NESS.jpg

De rivier Ness is weid. Dit is dicht bij het stadscentrum. De Creig Street brug werd in 1881 gebouwd. het is de langste voetbrug die de rivier oversteekt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, inverness, scotland, uk |  Facebook |

10-12-13

Inverness Castle

Inverness is a pretty town. High up on the hill, alongside the river Ness: Inverness Castle.

 

Canon1100_2168_Inverness-Castle.jpg

 

Inverness is een mooi stadje. Hoog op een helling, langsheen de rivier Ness: Inverness Castle.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, inverness, scotland, uk |  Facebook |

09-12-13

House

Taking in the scenery is important when travelling in Scotland. Like this little house along the banks of Loch Ness.

 

Canon5D_2992_HOUSE.jpg

Wanneer je in Schotland rondreist moet je echt oog hebben voor de omgeving. Er is veel moois te zien. Zoals dit huisje aan de oever van Loch Ness.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, scotland, uk, inverness |  Facebook |

08-12-13

Fashion

I don't see myself wearing this. In the window of a fashionable boutique in Brussels.

IMG_1093_FASHION_WEB.jpg

Ik zij mijzelf dit niet dragen. In de vitrine van een modieuze boetiek in Brussel.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, brussels |  Facebook |

07-12-13

Surfing

Surfing on the beach near Oostende: the painted effect.

 

IMG_1076_SURFING_web.jpg

 

Surfen aan het strand van Oostende: geschilderd effect.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sea, surfing |  Facebook |

06-12-13

Seaweed

Some beautiful seaweed washed up on the beach on the east side of Oostende.

IMG_1067_SEAWEED_WEB.jpg

 

Mooi zeewier aangespoeld op het oosterstrand in Oostende.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea |  Facebook |

05-12-13

Oostende from the East

IMG_1064_OOSTERSTRAND_WEB.jpg

An evening view of Oostende from the east side of the harbour.

 

 

Een avond zicht op Oostende van aan de oostzijde van de havengeul.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

04-12-13

Morning View

The side of the tall building catches the sun. In an otherwise misty Brussels. Special.

 

IMG_1042_BRUSSELS_WEB.jpg

 

 

 

De zijkant van dit hoge gebouw vangt de zon. In een anders mistig Brussel. Speciaal.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |

03-12-13

Monnaie

The Monnaie Opera Hall in Brussels, on the other side of the square where my office building is. Celebrations were planned for the opening of the renewed public library in Brussels.

IMG_0846_MUNT_WEB.jpg

 

De Munstschouwburg in Brussel aan de andere zijde van het plein van mijn werkplek. De viering voor de heropening van de Brusselse stadsbibliotheek.


 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |

02-12-13

Cat

During one of our walks, Vinyl showed a lot of interest for this creature. But he or she remained high and dry.

 

IMG_0998_CAT_WEB.jpg

 

Tijdens een van onze wandelingen vertoonde Vinyl heel veel interesse voor dit beest. Maar hij of zij bleef hoog en droog.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, cat |  Facebook |

01-12-13

X marks the spot

I often write here about the building I work in in the heart of Brussels. Recently I posted that the building is X-shaped. Some of my visitors looked it up on Google Maps. So did I now. Here it is.
This is a recent photo, renovations to the square behind the building are recent. And the building topped with sun pannels in the right bottom of the picture: recent as well.
My office is right at the end of the wing facing us in this photo, on the twelfth floor, two from the top. I have a great view over the square and opera on the one side, on the town hall when I look straight out.

Munt.jpg

Ik schrijf hier vaak over het gebouw waar ik werk in hartje Brussel. Onlangs postte ik dat het gebouw een X-vorm heeft. Enkele van mijn regelmatige bezoekers gingen het gebouw zoeken met Google maps. Heb ik nu ook eens gedaan, hier dus in deze post.
Dit is een recente foto, de renovatie van het Muntplein aan de achterkant van het gebouw is nog niet zo lang klaar. En het gebouw onderaan de foto rechts, die zonnepanelen staan er ook nog niet zo lang.
Mijn bureau vind je op het einde van de vleugel die naar ons kijkt, op de 12e verdieping, twee lager dan de penthouse. Ik heb een mooi zicht over het Muntplein en de opera aan de ene zijne, op het stadhuis wanneer ik recht voor kijk.

22:26 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |