31-01-14

Léon de Bruxelles

On the other side of the crossroads from the Palace Theatre: Léon de Bruxelles. A little bit of Belgium in London. And a bit more classy than the Waffles in New York City.
A bit misleading, because Léon has not been preparing mussels in London since 1893. The restaurant has been there since 2012. This refers to the original Brussels location of Léon’s restaurant in the Rue de Bouchers (Butchers Street). The largest restaurant in Belgium with the most customers, 1.000 people per day.

 

street,london,uk,brussels

 

Aan de andere kant van het kruispunt van de Palace Theatre: Léon de Bruxelles. Een beetje België in Londen. En met meer klasse dan de wafels in New York City.
Toch een beetje misleidend, want Léon bereidt sinds 1893 geen mosselen in Londen. Het restaurant werd er in 2012 gevestigd. Deze verwijzing is naar het moederhuis van Léon’s restaurant in de Beenhouwersstraat in Brussel. Het grootste restaurant van België met de meeste klanten, tot 1.000 mensen per dag eten er.

Lees meer...

07:03 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, brussels |  Facebook |

30-01-14

The Palace Theatre

This monumental theatre was buit in 1891 as The English Opera House, but this initiative failed shortly after. It was then renamed The Palace Theatre of Varieties. Andrew Lloyd Webber acquired the theatre back in 1982, but sold it again in 2012 to the Nimax Theatre Group.

architecture,london,uk

Dit monumentale theater werd in 1891 gebouwd als The English Opera House. Dit initiatief ging snel failliet. Het werd vanaf dan de Palace Theatre of Varieties genoemd. Andrew Lloyd Webber kocht het theater in 1982 maar verkocht  het in 2012 terug aan de Nimax Theatre Group.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

29-01-14

Hippodrome Casino

Another monumental piece or architecture in the centre of London is the Hippodrome Casino near Leicester Square. Shame about the sky in this picture, but you cannot always have it all.

architecture, london, uk

Nog een monumentaal stuk architectuur in het centrum van Londen is het Hippodrome Casino dichtbij Leicester Square in de wijk Soho. Jammer van de lucht in deze foto, maar je kan het niet altijd allemaal hebben.

09:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

28-01-14

Royal Albert Hall

Nice atmosphere surrounding the Royal Albert Hall in the early evening of late December.

architecture, London, uk

Leuk sfeertje om en rond de Royal Albert Hall in de vroege avond laat december.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

27-01-14

The Embassy of Cambodia

 

I’m sure that a lot of my visitors will understand that it was the cover of this short story, prominently present in every bookshop window in London, which attracted me.
When I saw it was written by Zadie Smith, I was even more interested.
And the title intrigued me. What can you possibly write about the Embassy of Cambodia?
As is usually the case with Smith, the title refers to but a detail or a red herring in the story.
The real story here is about a black refugee girl employed, or should I say enslaved, by a well off immigrant British family.
Mrs Smith manages to write a complete and interesting story in just 69 entertaining pages.
But then she is no beginner. Having read literature at Kings College in Cambridge, having written four full sized novels, she currently teaches literature in the US.
I enjoyed her debut ‘White Teeth’, although it was not my cup of tea, and have ‘On Beauty’, shortlisted for the 2005 Booker prize, on my night table, yet unopened.
Anyway, the message I want to give here is that I can recommend the book if you like a good short read. Be warned: it is not a happy story. But I still have to discover a work by Zadie Smith with a happy ending.
And for badminton lovers: the sport doesn’t really feature in the work. It is mainly about swimming. But this is a typical twist for this autor.

 art,zadie smith,london,uk

Mijn bezoekers die mij kennen begrijpen vast dat het de cover van deze short story was, prominent aanwezig in de vitrines van Londense boekenwinkels, die mij aantrok.
Toen ik zag dat de auteur Zadie Smith was, nam mijn interesse alleen toe.
En de titel kon mij boeien. Wat kan je in Godsnaam schrijven over de Ambassade van Cambodia?
Zoals dikwijls het geval is met mevrouw Smith, verwijst de titel naar een detail in haar boek en is dus lichtjes misleidend.
Het echte verhaal gaat over een zwarte vluchtelinge die tewerkgesteld wordt, of moet ik het niet eerder over slavernij hebben, door een welstellende allochtone Britse familie.
Mevrouw Smith slaagt er in een volledig en boeiend verhaal te brengen in amper 69 entertainende bladzijden.
Maar ze is natuurlijk geen beginnelinge. Ze studeerde literatuur aan Kings College in Cambrige, schreef 4 romans en doceert literatuur in de Verenigde Staten.
Ik genoot van haar debuutroman ‘Witte Tanden’, hoewel het mijn cup of tea niet was. ‘On Beauty’, die op de shortlist voor de Booker prijs 2005 kwam, ligt ongeopend stof te verzamelen op mijn nachttafel.
Ik kan dit korte leesplezier aanbevelen. Maar wees gewaarschuwd: het is geen happy verhaal. Maar ik moet het eerste werk van Zadie Smith met een happy ending nog ontdekken.
En voor badminton liefhebbers: de sport komt er maar zeer zijdelings, lees: nauwelijks, in voor. Het gaat eigenlijk over zwemmen. Maar ook dat is een typisch karaktertrekje van de auteur.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, zadie smith, london, uk |  Facebook |

26-01-14

Serpentine Bridge

The Serpentine Bridge marks where Long Water becomes the Serpentine.

IMG_4900_LONDON_Serpentine-Bridge.jpg

De Serpentine Brug markeert waar Long Water verandert in de Serpentine.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

25-01-14

The Arch

Henry Moore's work The Arch stands alongside the Long Water in Kensington Gardens. I experimented against the light for this shot. The Arch stands 6 metres high.

IMG_4896_LONDON_THE-ARCH.jpg

Henry Moore's werk The Arch (de boog) staat langsheen de Long Water in Kensongton Gardens. Ik experimenteerde met tegenlicht fotografie voor deze foto. Het werk is 6 meters hoog.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

24-01-14

Fountain

The fountain at the end of the Italian Garden, on the Long Water site.

IMG_4885_LONDON_ITALIAN-GARDEN.jpg

De fontein aan het uiteinde van de Italiaanse Tuin, aan de zijde van Long Water.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

23-01-14

Decorative Italian Garden

The Italian Garden at the end of the Long Water in Kensington Gardens/Hyde Park is believed to have been a gift from Albert to his beloved Queen Victoria. Is was constructed some 150 years ago.
The decorations are in marble and quite exquisite.

IMG_4891_LONDON_ITALIAN-GARDEN.jpg

De Italiaanse Tuin op het einde van de Long Water in Kensington Gardens/Hyde Park zou een geschenk geweest zijn van Albert aan zijn geliefde Queen Victoria. De bouw ervan situeert zich zowat 150 jaar geleden.
De versieringen zijn in marmer en gewoon verukkelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

22-01-14

Pet Cemetery

 

 

Visiting London between Christmas and New Year of 2013, it was not my idea to see the typical touristic landmarks. Just relaxing and walking was the concept. I developed a ‘green walk’. I don’t think it is generally known that at the top of Hyde Park, next to Lancaster Gate, there is a pet cemetery.
It is not open to the public, so I had to make some pictures sticking my lens through the bars of the fence.
The cemetery started back in 1881 when a family asked the lodge-keeper if they could bury their deceased dog somewhere in the park. The lodge-keeper agreed to let them bury the animal in the garden of his lodge. He continued rendering this service until 1903, when a total of 300 pets had found their final resting place in his garden. The headstones are pint-sized.

 

 IMG_4876_LONDON_PET-CEMETERY.jpg

IMG_4878_LONDON_PET-CEMETERY.jpg

 

IMG_4879_LONDON_PET-CEMETERY.jpg

Mijn bezoek aan Londen tussen Kerstmis en Nieuwjaar in 2013 had niet als doel de typische toeristische trekpleisters te bezoeken.  Wandelen en relaxen was het doel. Ik organiseerde en groene wandeling. Ik denk niet dat het algemeen geweten is dat de bovenzijde van Hyde Park, net naast Lancaster Gate, een dierenkerkhof huisvest.
De site is niet publiek toegankelijk, dus ik moest foto’s maken tussen de spijlen van de omheining.
Het kerkhof startte in 1881 toen een gegoede familie aan de parkwachter vroeg of ze hun overleden hondje ergens in het park mochten begraven. De man liet toe dat ze het in de privé-tuin van zijn dienstwoning begroeven. Hij bleef deze dienst verlenen tot 1903 en tegen dan hadden 300 huisdieren er hun laatste rustplaats gevonden. De grafstenen hebben zowat de hoogte van een Engelse pint.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

21-01-14

Italian Gardens

Walking from the far end of Holland Park along Kensington Gardens to Hyde Park, we took the time to stop at the Italian Gardens. And benefit from the late afternoon sun.

IMG_4875_LONDON_ITALIAN-GARDENS.jpg

Wandelend van het verste einde van Holland Park langsheen Kensington Gardens naar Hyde Park, namen wij even de tijd om te genieten van de Italiaanse Tuinen. En ook van de late namiddag zon.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

20-01-14

London Housing

When you exit Holland Park the far side of Kensington High Street, you are pretty close to Notting Hill. Made famous by the film with pretty people Hugh Grant and Julia Roberts, Notting Hill is a cosmopolitan neighbourhood with lots of big white houses.
This part seems to be influenced by East European cultures. Ravna Gora is a province in Croatia.
In front of the Ukranian embassy building, a statue of Saint Volodymyr.

IMG_4863_LONDON_HOUSE.jpg

IMG_4867_LONDON_HOUSE.jpg

IMG_4868_LONDON_HOUSE.jpg

Wanneer je Holland Park verlaat aan de overzijde van Kensington High Street, ben je dicht bij Notting Hill. Wereldkundig gemaakt door de film met schoonheden Hugh Grant en Julia Roberts. Notting Hill is een kosmopolitische wijk met veel grote witte huizen.
Dit gedeelte lijkt beïnvloed door Oost-Europese culturen. Ravna Gora is een provincie in Kroatië.
En voor de Oekraïense ambassade staat een beeld van Sint Volodymyr.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, notting hill |  Facebook |

19-01-14

Wildlife in the Park

When visiting London parks, you will inevitabilly run into squirrels. They are very quick, so not always easy to photograph.

nature, london, uk

Wanneer je de Londense parken bezoekt, zijn eekhoorns onvermijdelijk. Ze zijn heel snel, dus niet altijd gemakkelijk te fotograferen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, london, uk |  Facebook |

18-01-14

Waterfall in the Park

A close-up of the waterfall in Kyoto Gardens in Holland Park. Taken at a low shutter speed.

nature, london, uk

Een close-up van de waterval in Kyoto Gardens in Holland Park. Genomen met een lage sluitersnelheid.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, london, uk |  Facebook |

17-01-14

Kyoto in the Park

Holland Park has a nice little Japanese garden: Kyoto Garden.

IMG_4837_LONDON_HOLLAND-PARK-KYOTO.jpg

Holland Park heeft een leuke kleine Japanse tuin: Kyoto Garden.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

16-01-14

Art in the Park

Now don't I wish I was standing in the place of Sean Henry's 'Walking Man'?

IMG_4830_LONDON_HOLLAND-PARK-ART.jpg

Wou ik nu niet dat ik in de plaats stond van Sean Henry's 'Walking Man'?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

15-01-14

Holland Gardens

The gardens are very well kept in Holland Park as well.

IMG_4821_LONDON_HOLLAND-PARK.jpg

De tuinen zijn zeer goed onderhouden in Holland Park.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, london, uk |  Facebook |

14-01-14

Orangery

The orangery in Holland Park is very pretty as well. Should really go back one spring or summer. It is bigger than you would think, they do really big wedding parties there.

 IMG_4815_LONDON_HOLLAND-PARK-ORANGERY.jpg

De orangerie in Holland Park is mooi. Ik moet er eens terug gaan in de lente of de zomer. Het is groter dan je denkt, ze verzorgen er grote trouwerijen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

13-01-14

Youth Hostel

A view of what lies behind the gates. This is the backpacker's youth hostel in the park. Great environment to host a hostel. Lots of joggers in the park.

IMG_4810_LONDON_HOLLAND-PARK.jpg

Een zicht op wat er achter de poort ligt. Dit is de jeugdherberg in het park. Heel mooie omgeving voor een jeugdherberg. Er waren die namiddag veel joggers in het park.

07:04 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

12-01-14

Holland Park

So, after refreshments we headed for Holland Park, one of the most beautiful parks in London. Part of Kensington, within walking distance of Kensington Gardens.
Nice gate to this building in the park.

architecture, london, uk

Dus nadat wij onze honger gestild en dorst gelest hadden, gingen wij naar Holland Park, een van de mooiste parken in Londen. Deel van Kensington binnen wandelafstand van Kensington Gardens.
Mooie toegangspoort tot dit gebouw in het park.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

11-01-14

London Pride

After waiting a while and walking to find this good pint, we finally got to taste what London is proud of. I can understand why.

IMG_1103_LONDON_PRIDE.jpg

Na een wat onthouding en een eind wandelen om deze pint te vinden, konden wij eindelijk proeven waar Londen trots op is. Ik begrijp nu ten minste waarom.

07:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

10-01-14

Kensington Church

The only bad thing you can say about the High Street in Kensington is that you can die of thirst if you are looking for a good pub to sample the local cask brews. We set off from our hotel in the direction of Holland Park in the hope that we would find a watering hole along the way, but we had to go all the way back to Kensington Church to find one.
In Kensington even an unsignificant church can let you take a good photo.

IMG_4789_LONDON_KENSINGTON-CHURCH.jpg

Het enige slechte dat ik over de High Street in Kensington kan zeggen is dat je er door kan gaan van de dorst als je een goede pub zoekt om een lokale artisanaal vat bier te proeven. Wij vertrokken van ons hotel richting Holland Park in de hoop dat wij op weg wel iets zouden vinden. Maar wij moesten de ganse weg terug naar de kerk van Kensington gaan voor een pub.
In Kensington kan zelfs een banale kerk van weinig betekenis je een goede foto laten maken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

09-01-14

Underground - Canary Wharf

We chose the underground station Canary Wharf. A recent development as the Jubilee line was extended to reach this area. The escalators in some underground stations are really impressive.

architecture, london, uk

Wij kozen voor de ondergrondse in Canary Wharf. Een recent bouwwerk gezien de Jubilee line uitgebreid werd om dit gebied te bereiken. De roltrappen in sommige stations van de ondergrondse zijn indrukwekkend.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

08-01-14

South Quay Footbridge

This picture shows the South Quay Footbridge that connects the South Quay, where our car was parked, with Canary Wharf, where we could take the DLR (Docklands Light Railway) or the Jubilee Underground Line to the City Centre.
Behind the footbridge you can already see two landmarks of the City of London: the Gherkin to the right of the pillar, and the Leadenhall Building to the left.

IMG_4784_LONDON_CANARY-WHARF.jpg

In deze foto zie je een voetbrug die de South Quay, waar onze auto geparkeerd stond, verbindt met Canary Wharf, waar wij de DLR (Docklands Light Railway) of de Jubilee ondergrondse naar de City of London konden nemen.
In de verte achter de voetbrug zie je al twee torengebouwen die de City of London kenmerken: de augurk rechts van de pilaar en de Leadenhall Building aan de linker zijde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

07-01-14

Millennium Dome

Across the Thames from the 'Isle of Dogs', where we parked our car, you'll find the 'Greenwich Peninsula' with the 'Millennium Dome', currently better known as the 'O2' as eyecatcher. The Prime Meridian touches the construction that is held up by 12 100-metre poles representing the 12 months of the year or the 12 hours on the face of the clock. The dome has a diameter of 365 metres.

IMG_4786_LONDON_MILLENNIUM-DOME.jpg

Tegenover 'The Isle of Dogs', waar wij onze wagen parkeerden, vind je de 'Greenwich Peninsula' met als eyecatcher 'The Millennium Dome', thans beter gekend als 'The O2'. De nulmeridiaan raakt deze constructie die door 12 palen omhoog gehouden wordt. Dat zijn de 12 maanden van het jaar én de 12 uren van een wijzerplaat van een uurwerk.
De koepel heeft een diameter van 365 meter.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

06-01-14

Canary Wharf

We took the boat from Calais and drove to London by car. As London is no place for a car, we hired a parking spot on the Isle of Dogs in the Thames, near Canary Wharf. From there we could travel on via underground or DLR.

IMG_4776_LONDON_CANARY-WARF_WEB.jpg

Wij namen de boot in Calais en reden naar Londen met de auto. Gezien Londen niet echt een goede plek is om per aute te bezoeken, huurden wij een parkeerplek op de Isle of Dogs in de Theems, dichtbij Canary Wharf. Van daar konden wij verder reizen via de ondergrondse of de DLR.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

05-01-14

Wicked

Last year in NYC, we failed to see the musical Wicked. It was too new, you had to order your tickets months in advance and they cost a fortune. In London we managed to get last minute tickets.
Wicked tells teh story of the witches from the Wizzard of Oz and is hence a prequel.
In particular it tells the story of Elphaba, the wicked witch from the west, from birth till death.
The musical focusses on her time as a student and tells how this specially talented girl became wicked.
I was surprised to learn that the leading role is played by Dutch actress Willemijn Verkaik, not a debutante on stage.
She had a voice and has won several awards. In the meantime she has over a 1000 performances behind her in London and also starred on Broadway and in performances on mainland Europe. A must see for musical lovers.

art, london, uk

Vorig jaar in NYC lukte het ons niet om de musical Wicked mee te pikken. Het stuk was nog te nieuw, je moest maanden van voordien je tickets bestellen en ze kostten nog een fortuin. In Londen slaagden wij er wel in.
Wicked vertelt het verhaal van de heksen uit de Wizzard of Oz en is dus een prequel.
In het bijzonder vertelt de musical het verhaal van Elphaba, de boze heks uit het westen, van geboorte tot dood.
De musical concentreert zich vooral op de studententijd van het bijzondere meisje en vertelt hoe ze 'Wicked' werd.
Verbazend, vond ik, is dat deze hoofdrol door de Nederlandse Willemijn Verkaik gespeeld wordt, geen debutante op de planken. Ze heeft een stem en won al verschillende awards. Ze heeft er intussen al meer dan 1000 vertoningen op zitten in Londen en bracht haar rol ook al op Broadway en in Europa. Een must see voor musical liefhebbers.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

04-01-14

Also in Silver

Next to the typical red London doubledecker, I also liked this silver version. This one is going to a fun place and great tourist attraction.

street, london, uk, kensington

Naast de typische rode Londen dubbeldekker, kon ik ook deze zilveren versie waarderen. Deze gaat naar een leuke plek en een toeristen trekpleister.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, kensington |  Facebook |

03-01-14

High Street Kensington

We stayed in Kensington this time in London, in a side street of the high street. Just round the corner from the tube station you can see in the right in this photo. A red double decker bus is a typical London street view for me. Good to be in London again, it was since 2006 that we visited the city last.

street, london, uk, kensington

Deze keer verbleven wij in Kensington in Londen in een zijstraat van de High Street. Net rond de hoek van het metrostation dat je hier rechts in de foto ziet. Een rode dubbeldekker is voor mij een typisch Londons straatzicht. Het was goed om Londen terug te bezoeken, het was van 2006 dat wij er laatste logeerden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, kensington |  Facebook |

02-01-14

Long Island Ice Tea

To stay in the party atmosphere: I tried a very tasty cocktail in London: the Long Island Ice Tea. Very refreshing and high in alcohol. The name is misleading because it contains no tea. It does contain: wodka, gin, tequila, triple sec and white rum. Sweetened with some cane sugar and given more taste with lemon juice, it is topped up with cola, giving it it's tea colour. Cheers!

IMG_1108_LONDON_ICE-TEA_WEB.jpg

Om in de feeststemming te blijven: ik probeerde een smakelijke cocktail in Londen: de Long Island Ice Tea. Zeer verfrissend met een hoog alcoholgehalte. De naam is misleidend want deze cocktail bevat alles behalve thee. Wat je er wel in vindt: wodka, gin, tequila, triple sec en witte rum. Zoet gemaakt met rietsuiker en citroensap voor extra smaak maak je er een long dring van door cola toe te voegen. Daardoor krijgt het een thee-kleur. Santé!

07:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: london, uk, street |  Facebook |