28-02-14

Millennium Bridge

The Millennium Bridge opened in June 2000, linking the City of London with Bankside. It draws a line across the Thames linking Saint Pauls Cathedral with the Tate Modern and Shakespeare's Globe Theatre. Religion with Culture as it were. This bridge was featured in the opening battle of one of the Harry Potter films.

IMG_5034_LONDON_MILLENNIUIM-BRIDGE.jpg

De Millennium Brug opende in juni 2000. Het verbindt de City van Londen met Bankside. Het trekt een lijn over de Theems die de Saint Pauls Cathedraal verbind met de Tate Modern en Shakespeare's Globe Theater. Religie verbonden met Cultuur als het ware. Deze brug speelde een rol in de openingsstrijd van een van de Harry Potter films.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

27-02-14

Tate Modern

Across the water from where we were walking, just over the Millennium Bridge, the Tate Modern museum. They have such a big collection of Picassos there.
So much to see in this photo next to the Tate. In front of it one of the fast ferries we will take at the end of the day to sail down the Thames and back. In the far right of the photo you can see a fragment of the London Eye, Westminster is just round the bend. And to the left of the Tate in this picture Shakespeare's Globe Theatre.

IMG_5025_LONDON_TATE-MODERN.jpg

Aan de overkant van het water: het museum Tate Modern. Ze hebben er een grote verzameling Picasso's.
Zo veel te zien in deze foto buiten dat museum. In het water ligt een snelle ferry waarvan wij er later op de dag eentje gaan nemen om de Theems af te varen en terug. Rechts in de foto zie je een stuk van de London Eye, Westminster ligt net achter de bocht. En links van de Tate in de foto Shakespeare's Globe Theater.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

26-02-14

Southwark Bridge

So here is the Thames, crossed here by Southwark Bridge. Don't know if the funny building across the Thames has a name.

IMG_5020_LONDON_SOUTHWARK-BRIDGE.jpg

Hier dus de Theems ter hoogte van de Southwark Brug. Ik weet niet of het grappige gebouw aan de overkant een naam heeft.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

25-02-14

Tunnel Vision

I would like to take you on a walk along the River Thames. Our walk starts somewhere between Southwark Bridge and the Millennium Footbridge. Here we had to deviate from the river a bit and to through this great pedestrian tunnel. The jogger was already outside of the tunnel, but I managed to catch his reflection.

IMG_5018_LONDON_TUNNEL.jpg

Ik neem jullie graag mee op een wandeling langsheen de Rivier Theems. Onze wandeling start ergens tussen Southwark Bridge en de Millennium Voetbrug. Hier moesten wij afwijken van de oever van de Theems via een wandelaars tunnel. De jogger had de tunnel al verlaten, maar ik kon zijn reflectie nog vangen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

24-02-14

Modern Reflections

Streets are sometimes too narrow in London to be able to get in the architecture. But here a modern facade reflects a piece of classical architecture.

IMG_5012_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

De straten zijn soms te nauw in Londen om mooie architectuur foto's te nemen. Zich dan maar verhelpen zoals met deze moderne gevel die een stuk klassieke architectuur vangt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

23-02-14

Portobello Green Market

Falafel King means we had reached the Portobello Green Market. And if you are wondering when I'm going to show some photos of the market: I'm not. There were just a few stalls in the road and that was it. Lesson learned: you should go in the morning if you want to see the market.

IMG_5009_LONDON_NOTTING-HILL.jpg

Falafel King betekent dat wij de Portobello Green Market bereikt hadden. En als je je afvraagt wanneer ik nu wat foto's van de markt ga tonen: niet. Er waren nog een paar marktkramen in de straat en dat was het. Geleerde les: best 's morgens gaan als je de markt wilt bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, notting hill |  Facebook |

22-02-14

Falafel King

Also on the Portobello Road a branch of Falafel King, a healthier alternative to Burger King. Fauzi Salam left Lebanon for Canada some 24 years ago. His family was in the restaurant business in Lebanon. He started his own place in Canada wanting to offer his customers healthy Mediterranean food while treating them like friends. A success, becaus he has restaurants all over the world now. Falafel is a vegetarian dish: fried chick peas.

IMG_5008_LONDON_NOTTING-HILL.jpg

Ook op de Portobello Road, een filiaal van Falafel King, het gezonde alternatief voor Burger King. Oprichter Fauzi Salem verliet 24 jaar geleden Libanon voor Canada. Zijn familie zat al in de restauratie business en hij opende zijn eigen zaak. Doelstelling was om gezonde kost van het Middellandse Zeegebied aan te bieden en zijn klanten als vrienden te behandelen. Het concept werd een succes want intussen heeft hij restaurants de aardbol rond. Falafel is vegetarisch: gebakken kikkererwten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, notting hill |  Facebook |

21-02-14

Shannon's

Maybe the postman comes here to refresh himself after his round. Nice building.

IMG_5005_LONDON_NOTTING-HILL.jpg

Misschien komt de postman zich hier verfrissen na zijn ronde. Mooi gebouw.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, notting hill |  Facebook |

20-02-14

Post

I was surprised to see that our Dutch colleagues are pretty active in Notting Hill. They didn't even have to change the name on the bike. Perhaps the Belgian organisation could say that bpost means British Post.

street,post,london,uk,notting hill

Ik was verrast te zien dat onze Nederlandse collega's actief zijn op Notting Hill. Ze moeten niet eens de tekst op hun fietsen aanpassen. Misschien kan de Belgische organisatie zeggen dat bpost British Post betekent.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, post, london, uk, notting hill |  Facebook |

19-02-14

Sewing Machines

This boutique on the Portobello Road houses a large collection of sewing machines.

IMG_4994_LONDON_NOTTING-HILL.jpg

Deze boetiek op de Portobello Road huisvest een grote verzameling naaimachines.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, notting hill |  Facebook |

18-02-14

Colourful Shops

The shops on the Portobello Road seem to offer some colour as well.

IMG_4990_LONDON_NOTTING-HILL.jpg

IMG_4991_LONDON_NOTTING-HILL.jpg

De winkels op de Portobello Road geven de straat ook wat kleur.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk, notting hill |  Facebook |

17-02-14

Housing Row Notting Hill

Another fine example of the Victorian architecture that is typical for Kensington, Chelsea and in particular Notting Hill. A fine housing row, nice and clean.

architecture, london, uk, notting hill

Nog een mooi voorbeeld van de Victoriaanse architectuur dat typisch is voor Kensington, Chelsea en in het bijzonder Notting Hill. Een mooie huizenrij, heel netjes ook.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, notting hill |  Facebook |

16-02-14

Reunion

Today we are taking Vinyl to a reunion with his brothers and sisters. I bet he will play a lot. Like here on the beach with this Rhodesian Ridgeback.

nature, vinyl, dog

Vandaag gaat Vinyl naar een reunie met zijn broers en zussen. Hij zal veel kunnen spelen. Zoals hier op het strand met deze Rhodesian Ridgeback.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, vinyl, dog |  Facebook |

15-02-14

Waves

Vinyl likes the sea, but he is not too keen on waves yet. He jumps them.

nature, vinyl, dog

Vinyl houdt van de zee, maar golven boezemen hem wat angst in. Hij springt er over.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, vinyl, dog |  Facebook |

14-02-14

Fetch

My wife taught Vinyl how to fetch. He throws himself after the ball and hurries back with it. I took this shot a good week ago on Sunday February 2 on the beach.

IMG_5610_VINYL_BEACH_WEB.jpg

Mijn vrouw leerde Vinyl apporteren. Hij smijt zichzelf achter de bal en spoedt zich er dan mee terug. Ik nam dit shot een goede week geleden op zondag 2 februari op het strand.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog |  Facebook |

13-02-14

Cozy

Amazing how a dog can change/grow/mature in 1,5 months time. Here is Vinyl on Christmas Eve laying on his master's legs. Tomorrow a photo of him taken on the beach a week ago, he is then 6,5 months. A different dog, the puppy is growing up.

IMG_4769_ZETEL_WEB.jpg

Ongelofelijk hoe snel een hond verandert/groeit/matuur wordt in 1,5 maanden tijd. Hier zie je Vinyl op Kerstavond rustend op zijn baasje's benen. Morgen een foto van hem op het strand, een week geleden genomen. Hij is dan 6,5 maanden. Je zal zien: een andere hond. De puppy wordt groot.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: vinyl, dog, nature |  Facebook |

12-02-14

George Orwell

What I didn't know is that George Orwell, the author of 1984 and Animal Farm actually had lodgings on the Portobello Road back in 1927. A rather modest place, but then writers were poor.

art,london,uk

Wat ik niet wist is dat George Orwell, de auteur van 1984 en Animal Farm logeerde in dit huis in de Portobello Road in 1927. Een bescheiden woonhuis, maar schrijvers waren dan per definitie arm.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

11-02-14

Portobello Road

Somewhere I have been waiting to visit for years is the Portobello market on the road with the same name in Notting Hill, London. So this is the start of the Portobello Road, just past Notting Hill Gate, the top side of Hyde Park.

street,london,uk

Iets dat ik al jaren lang wil bezoeken is de Portobello Market in de straat die dezelfde naam draagt in Notting Hill, Londen. Dus dit is de start van de Portobello Road, net voorbij Notting Hill Gate aan de bovenzijde van Hyde Park.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

10-02-14

Come to Hamleys

The general idea seems to be to get the daddies with their children in the department store. Or am I wrong?

street,london,uk

Het idee lijkt om de papa's met hun kinderen binnen te lokken in de winkel. Of vergis ik mij?

 

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

09-02-14

BT Tower

The BT Tower was constructed back in 1962. Standing at 177 metres it was the the tallest building in London. Today it is dwarfed by the Shard standing at 310 metres. I took this picture from the top floor of Hamleys at the back.

architecture,london,uk

De BT Toren werd in 1962 opgetrokken. Met zijn 177 meters was het dan het hoogste gebouw in Londen. Vandaag is dat The Shard met zijn 310 meters. Ik nam deze foto van op de hoogste verdieping van Hamleys aan de achterzijde.

 

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

08-02-14

Lomo Girl

After having posted a photo of the lomography shop, I guess I need to post a lomo photo. I resisted buying a cam here, but I may go back. Real lomo protography is done with a cheap camera and the process is chemical. I took this photo of a girl demonstrating a bubble blowing toy in Hamleys, the world's oldest toy store, and processed it lomo.
Vignetting, oversaturating with curves, adding a lot of black.
I noticed that the girl has distinct darker and lighter zones on her pretty face. This is not a processing mistake, it is like this in the original photo.

street,london,uk

Nadat ik de foto postte van de lomografie winkel, moest ik natuurlijk een foto lomo bewerken. Ik kon aan de verleiding weerstaan om een toestel te kopen in de winkel. Echte lomo fotografie doe je moet een goedkoop toestel van Russische makelei en het proces is chemisch. Lomo toestellen werken dus nog met echte filmpjes. Ik koos deze foto van een demonstratie meisje dat een bellenblaas speeltje demonstreerde in Hamleys, 's wereld's oudste speelgoedwinkel. Deze foto kreeg dus een lomo bewerking: vignettering, oversatureren met curves en veel zwart toevoegen.
Het viel mij plots op dat het meisje precies strepen op haar mooie gezichtje heeft, een lichte streep in het midden met donkere zones opzij. Dit is geen bewerkingsfout, het is zo in de originele foto.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

07-02-14

Lomography

We found this pub near Carnaby street. And the weather was that nice that we had our lunch on the terrace. From where I noticed this shop that sold only lomography photo equipment. I went in and the friendly girl had this massive collection of lomo equipment. She has been there for four years now and does good business.

street,london,uk

Wij vonden een pub dicht bij Carnaby street. Het weer was zo goed dat wij onze lunch buiten op het terrasje verbruikten. Van waar ik deze winkel met uitsluitend lomografie fototoestellen ontdekte. Ik moest er binnen gaan en vond er een massale collectie aan lomo fototoestellen. Het meisje vertelde mij dat zij er al 4 jaar huisvest en goede zaken doet.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

06-02-14

Foubert Place

In London you'll always find something to eat, you'll never go hungry. It can just get busy round lunchtime. This pub, The Shakespeare's Head in Soho, between Carnaby Street and Regent Street, served great meals. But there was not a corner left where you could sit down to consume your meal. So we went in search for something a bit quieter.

street,london,uk

In Londen vind je altijd wel iets om te eten, honger zal je er niet lijden. Het kan er wel vreselijk druk worden rond lunchtijd. Deze pub, The Shakespeare's Head in Soho, tussen Carnaby STreet en Regent Street, heeft een heel ruim aanbod aan maaltijden. Maar wij vonden er geen hoekje meer om te consumeren. Dus wij zochten een iets rustiger etablissement op.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

05-02-14

Sport in Hyde Park

Like Central Park in NYC, Hyde Park in London has always attracted sports people. A lot of joggers, but this is an alternative way of moving.

sport,london,uk

Net zoals Central Park in NYC, trekt Hyde Park in Londen ook de sportende medemens aan. Veel joggers, maar dit is een alternatieve manier van bewegen.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, london, uk |  Facebook |

04-02-14

Chinatown

When you are in Soho in London, you are very close to Chinatown. You cannot really miss it. Love the little colourful Streets.

street,london,uk

street,london,uk

Wanneer je in Soho bent in Londen, ben je dicht bij Chinatown. Je kan het moeilijk mislopen. Ik houd van de kleurrijke straatjes.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

03-02-14

Phoenix Theatre

On the walk between Denmark Street and the crossroads yet another theatre: The Phoenix. Once tells the story of an Irish guy and an Eastern European girl that meet up in Dublin.

architecture,london,uk

Op de wandeling tussen Denmark Street en het kruispunt nog een theater: The Phoenix. Once vertelt het verhaal van een Ierse man en een Oost-Europees meisje die elkaar leren kennen in Dublin.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

02-02-14

The Cambridge

There are one or two pubs in Denmark Street, but they were closed. So while my wife was looking at sheet music, my friend and I walked back to the crossroads where the Palace Theatre and Léon are situated. On another street corner we had a quiet drink in The Cambridge. And enjoyed the quotes left there by actors and authors.

street,london,uk

street,london,uk

Er zijn een tweetal pubs in Denmark Street, maar die waren gesloten. Dus terwijl mijn vrouw naar partituren aan het kijken was, wandelden mijn vriend en ik terug naar het kruispunt van het Palace Theatre en Léon. Op nog een ander straathoek genoten wij van een rustig drankje in The Cambridge. En genoten van de quotes die er achter gelaten zijn door acteurs en auteurs.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

01-02-14

Hulp met skynetblog gezocht

Ik heb gevonden wat Skynet verander heeft aan hun blogsoftware, via trial en error.

Ik postte altijd alles in het onderste venster, de inleiding verborg ik.

De verandering is dus dat alles wat je in het onderste venster ingeeft, dus niet meer rechtstreeks op je blog komt, maar via een link waarop je moet klikken.

Door dus alles naar het eerste venster te verplaatsen is mijn probleem opgelost. Jammer is dat ik 21 posts voor geprogrammeerd had. Dus dat zal mij wat werk kosten.

Heeft skynet deze wijziging gecommuniceerd naar de gebruikers? Ik keek daar in elk geval over.

 

11:29 Gepost door pieterbie | Permalink | Commentaren (3) | Tags: blogs, skynet |  Facebook |

Denmark Street

 I actually had a clear target in Soho: Denmark Street. A short street that is the Nirwana for lovers of music, musical instruments and sheet music. And that just about fits my wife. In the top right of the first photo you can see the sign of the Music Room. This store claims to the largest collection of sheet music readily available in the world. Fortunately my wife went for a limited selection and did not buy all the sheet music for piano they had in the store.

london,music,uk

 

london,music,uk

 

Ik had een duidelijk doel in Soho: Denmark Street. Een korte straat dat de Nirwana is voor liefhebbers van muziek, muziekinstrumenten en partituren. Mijn vrouw beantwoordt daar ongeveer aan. Rechts boven in de eerste foto zie je de bescheiden lichtreclame voor The Music Room. Deze winkel gaat er prat op de grootste verzameling partituren ter wereld in hun rekken te hebben. Gelukkig kon mijn vrouw zich beheersen en beperkte de selectie zodat het binnen de limieten van mijn kredietkaart paste.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) | Tags: london, music, uk |  Facebook |