30-04-14

Alexander Litvinenko

Do you remember Russian secret service dissident Alexander Litvinenko being poisoned in London in 2006? He is burried in Highgate Cemetery as well, on the West side.

art, london, highgate, uk

Herinner je nog de Russische ex geheim agent Alexander Litvinenko? Hij liep over en werd in 2006 vergiftigd in Londen. Hij ligt ook begraven in het Westelijke gedeelte van Highgate.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, highgate, uk |  Facebook |

29-04-14

Karl Marx

Did you know that Karl Marx is burried in London in Highgate Cemetery? He is likely the reason the cemetery gets a lot of visitors. His grave is not so modest, but that is not his choice. His wife and daughter and grandson preceded him in passing away, he was added to the family grave that was upgraded afterwards.

art, london, uk, highgate

Weet je dat Karl Marx begraven ligt in Highgate begraafplaats? Wellicht de reden waarom zoveel mensen de begraafplaats bezoeken. Zijn graf is niet zo bescheiden, maar dat was zijn keuze niet. Zijn vrouw, dochter en kleinzoon gingen hem vooraf. Hij werd bijgelegd waarna het graf een upgrade kreeg.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, highgate |  Facebook |

28-04-14

Douglas Adams

Getting back to Highgate Cemetery in London and famous people burried there: Douglas Adams. Who is Douglas Adams? The author of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, of course. He has a simple grave. Fans leave pens in a vase in front of it.

art, london, uk, highgate

Terug naar Highgate begraafplaats in Londen en beroemdheden die er begraven zijn: Douglas Adams. Wie is Douglas Adams? De auteur van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, of Het Transgalactisch Liftershandboek zoals het in Nederland heet. Hij heeft een simpel graf. Fans laten schrijfmateriaal achter in een vaas op zijn graf.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, london, uk, highgate |  Facebook |

27-04-14

Posing on the Beachhead

Vinyl posing nicely on the beachhead.

sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Vinyl die braafjes en mooitjes op het strandhoofd poseert.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

26-04-14

Working the dog

The master working the dog. First the sit command, then down, and then he can fetch the ball.

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

Baasje die hond laat werken. Eerst het zit commando, dan down, daarna mag de hond de bal apporteren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature |  Facebook |

25-04-14

The Old Man and the Sea

I recently purchased an eReader. The first book I read on it was ‘The Old Man and the Sea’ by Nobel Prize winning author Ernest Hemingway. I found it really fascinating how Hemingway achieves to write such a rich story with such minimalistic elements: a man, a boat, the sea, a fish, a couple of sharks. Of course Hemingway lived in Cuba for a while, so you can feel that he creates an atmosphere from personal experience on the novel. If you haven’t read it, you should.

 

scotland, uk, tobermory

 

Ik kocht onlangs een eReader. Het eerste boek dat ik er op las was ‘The Old Man and the Sea’ door Nobel Prijs winnaar Ernest Hemingway. Fascinerend hoe Hemmingway er in slaagt van zo’n rijk verhaal te schrijven met een aantal minimalistische elementen: een man, een boot, de zee, een vis en enkele haaien. Hemingway woonde een tijdje in Cuba en je voelt dat hij een sfeertje creëert dat op persoonlijke beleving gebaseerd is.  Als je deze klassieker nog niet gelezen hebt moet je dat zeker doen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: scotland, uk, tobermory |  Facebook |

24-04-14

Japanese Graves

I have no idea what the meaning of the paper is on the Japanse graves. Anyone?

street, london, uk

street,london,uk

street, london, uk

Ik heb geen idee van de betekenis van het papier op de Japanse graven. Iemand?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

23-04-14

Pat Kavanagh

You have never heard of Pat Kavanagh? She was a literary agent. And the wife of Julian Barnes, one of my favourite authors. And I discovered her final resting place in Highgate Cemetery, our first stop in our London trip of 2014. Weird, because at the time I was reading Levels of Life, the novel in which Julian Barnes tries to describe his loss.
He writes: I used to rub oil into her back because her skin dried easily. Now I rub oil into the drying oak of her grave marker.

IMG_6611_LONDON_HIGHGATE.jpg

Nog nooit van Pat Kavanagh gehoord? Ze was een literair agent. En de vrouw van Julian Barnes, een van mijn lievelings autheurs. Ik ontdekte haar laatste rustplaats in Highgate Cemetery, onze eerste stop tijdens onze Londen trip 2014. Vreemd, want terzelfdertijd las ik Levels of Life, het boek van Julian Barnes waarin hij zijn verlies probeert te verwoorden. Julian schreef: ik masseerde haar rug met olie omdat haar huid droog was. Nu wrijf ik olie in haar eiken grafzerk om het te lubriceren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

22-04-14

Tower Bridge by Night

This time I've been staying at a 3 minutes walking distance from the Thames near the Millennium Bridge. I've packed my tripod. So I hope I will have been able to get some better night photos.

IMG_5420_LONDON_TOWER-BRIDGE_WEB.jpg

Deze keer verbleef ik op 3 minuten wandelafstand van de Theems, dicht bij de Millennium Bridge. Ik had mijn statief bij. Dus ik hoop dat ik wat betere nachtfoto's kon maken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

21-04-14

The Shard by Night

I'm sure you'll understand me wanting to go back after having taken pictures like this last December. The Shard by night.

IMG_5409_LONDON_SHARD.jpg

Je verstaat wellicht waarom ik terug wil nadat ik afgelopen december dergelijke foto's maakte. The Shard bij valavond.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

20-04-14

The Eye

When you read this, I'm just back from London for some new adventures. I didn't take this photo this time around, this is one of the photos from the trip I made between Christmas and Old Year's Eve. Taken from a boat on the River Thames.

IMG_5388_LONDON_EYE_WEB.jpg

Wanner je dit leest ben ik net terug uit Londen, waar ik wat nieuwe avonturen beleefde. Deze foto heb ik deze keer niet genomen, ze dateert nog van de trip die ik tussen Kerstmis en Nieuwjaar maakte. Genomen van op een boot op de rivier.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

19-04-14

Phoning 21 Pop-UP

And Carine treated me to another photo in my phoning series, a story about people using there phones whenever and whereever. Of course here she is not texting of phoning but doing what I was doing: taking pictures of the food.

IMG_1212_SS_CARINE_web.jpg

En hier trakteert Carine mij op nog een foto in mijn phoning-reeks, een verhaal over mensen die hun telefoons altijd en overal gebruiken. Hier is ze natuurlijk niet aan het bellen of sms'en, maar ze doet wat ik deed: foto's maken van het eten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, people, brussels |  Facebook |

18-04-14

Extremes

London has always been a place of extremes, I thought when I encountered these two on the summit of Primrose Hill. I soon discovered that this unikely couple was protographer and model. One of the two scares me.

IMG_6933_LONDON_EXTREMES.jpg

IMG_6936_LONDON_EXTREMES.jpg

Londen is altijd al een plaats van extremen geweest. Dat dacht ik wanneer ik deze twee ontmoette op het hoogste punt van Primrose Hill. Ik ontdekte snel dat dit fotografe en model waren. Een van de twee maakt mij bang.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, model, photography, london, uk |  Facebook |

17-04-14

Ascending Primrose Hill

Different people find different ways to ascend Primrose Hill.

IMG_6920_LONDON_PRIMROSE-HILL.jpg

Verschillende mensen vinden verschillende manieren om Primrose Hill te overwinnen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, london, uk |  Facebook |

16-04-14

Running up Primrose Hill

Respect for this young sportsman. I walked up Primrose Hill, this guy ran up several times. Primrose hill is 78 metres high in North London next to Camden. It overlooks Regent's Park where you'll also find London Zoo.

IMG_6932_LONDON_PRIMROSE-HILL.jpg

IMG_6919_LONDON_PRIMROSE-HILL.jpg

Respect voor deze jonge sportman. Ik wandelde op Primrose Hill, deze man liep verschillende keren naeen naar boven. De heuvel bevindt zich in Noord-Londen, naast Camden en is 78 meter hoog. Het overziet Regent's Park waar je ook de dierentuin van Londen kan vinden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, sport, london, uk |  Facebook |

15-04-14

London Again

The tulips made you think of The Netherlands, when in fact we re visited London. The tulips are in Victoria Embankment Garden alongside the River Thames. Here a view of the skyline of the City of London taken from the top of Primrose Hill. In the middle of the composition the dome of Saint-Paul's Cathedral. We stayed just across the road from Saint-Paul's.

IMG_6934_LONDON_SKYLINE-CITY.jpg

De tulpen doen je natuurlijk aan Nederland denken, maar wij herbezochten Londen. De tulpen fotografeerde ik in Victoria Embankment Garden langsheen de rivier Theems. Hier zie je een zicht op de skyline van de City of Londen, genomen van de top van Primrose Hill. In het midden van de compostie de koepel van Saint-Paul's Kathedraal. Wij verbleven aan de overkanvan de straat van de kathedraal.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

14-04-14

Tulips

Some of you know where I have been hanging out these past days. But when you see this photo, where do you think I could have been?

IMG_6744_LONDON_TULIPS.jpg

Sommigen onder jullie weten waar ik uit hing de afgelopen dagen. Maar wanneer jullie deze foto zien, waar denken jullie dan dat ik geweest kon zijn?

02:20 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, london, uk |  Facebook |

13-04-14

My Pop-Up Restaurant

On the opening day of Pop-Up restaurant Sticks & Stones in the heart of Brussels, just outside our office block, colleague Carine and I went to enjoy our lunch there. It was very tasty.

IMG_1211_SS_Carine_web.jpg

IMG_1213_SS_FOOD_web.jpg

IMG_1214_SS_FOOD_WEB.jpg

IMG_1215_SS_FOOD_web.jpg

Op de openingsdag van Pop-Up restaurant Sticks & Stones in hartje Brussel, net aan ons kantoorgebouw, gingen collega Carine en ik er lunchen. Het heeft erg gesmaakt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, brussels |  Facebook |

12-04-14

Desert

Can you guess where I tasted this great desert?

IMG_1216_SS_FOOD_web.jpg

Kan je raden waar ik dit heel lekker dessert proefde?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street |  Facebook |

11-04-14

Dunno

I don't know how this towel got here, daddy, I'm just taking care of it.

nature, vinyl, dog

Ik weet niet hoe doe handdoek hier geraakt is, papa, ik zorg er alleen voor.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, vinyl, dog |  Facebook |

10-04-14

City Hall

London's City Hall opened in 2002. On the South Bank near Tower Bridge.

architecture, london, uk

Londen's nieuwe stadhuis opende de deuren in 2002. Op de zuidelijke oever dicht bij Tower Bridge.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

09-04-14

Architecture

This beautiful sight was the background for the young woman's Selfie. The tallest building is the Shard.

IMG_5143_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

Dit mooi zicht was de achtergrond voor de jonge vrouw's Selfie. Het hoogste gebouw is de Shard (glasscherf).

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

08-04-14

Selfie

Along the South Bank of the River Thames, I found this woman endulging in a Selfie. But what was behind her?

IMG_5139_LONDON_SELFIE.jpg

Langsheen de zuid oever van de rivier Theems, vond ik deze vrouw die zich overgaf aan een Selfie. Maar wat was er in de achtergrond te zien?

07:01 Gepost door pieterbie in people, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, street, london, uk |  Facebook |

07-04-14

Tower of London

A classic sight: the Tower of London. Photo taken from the South Bank of the Thames.

IMG_5133_LONDON_TOWER.jpg

Een klassiek zicht: de Tower van Londen. Foto genomen van op de South Bank van de Theems.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

06-04-14

The Navigators

Hays Galleria used to be London's most important wharf, stocking food and in particular tea. Ships from India and China used to dock there with the desired leaves. Today it is a modern shopping galleria. The glass roof is inspired by Victoria Railway station. And the work of art is "The Navigators" by David Kemp.

IMG_5127_LONDON_HAYS.jpg

Hays Galleria was vroeger London's belangrijkste loskade en magazijn voor voedsel en in het bijzonder thee. Schepen van India en China meerden hier aan met de gegeerde blaadjes. Vandaar is het een moderne winkelgalerij. Het glazen dak vindt zijn inspiratie in het spoorstation Victoria. Het kunstwerk is 'The Navigators' door David Kemp.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

05-04-14

Blinding

Maybe before the screen was put up, the blinding effect of the Walkie Talkie was something like this.

IMG_5148_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

Misschien voordat het scherp bevestigd werd, was het verblindende effect van de Walkie Talkie vergelijkbaar hier mee.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

04-04-14

Walkie Scorchie

The Walkie Talkie building, officially 20 Fenchurch Street, needed a screen fitted in front of the top windows. The concave glass acted as a magnifying glass and projected the sun down to street level, causing a fire as well as cracking the paint on parked cars.

IMG_5119_LONDON_WALKIE-TALKIE.jpg

Het Walkie Talkie gebouw, officieel 20 Fenchurch Street, moest kort na de oprichting een scherm voor de vensters laten monteren. Het gebogen glas werkte als een vergrootglas en reflecteerde heet zonlicht naar de begane grond. Zo ontstond er brand en auto's die in de straal geparkeerd stonden raakten beschadigd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

03-04-14

Thames Reflections

The River Thames is lined with beautiful architecture. Sometimes it is as if the architecture wants to integrate with the river. This is a good example of a building reaching out to the river.

architecture, london, uk

Langsheen de Theems vind je heel mooie architectuur. Soms is het alsof de architectuur wilt integreren met de rivier. Dit is een goed voorbeeld van een gebouw dat als het ware uitreikt naar de rivier.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

02-04-14

City

Borough Market actually runs under London Bridge. Cross the bridge and you enter the City of London.

street, london, uk

Borough Market ligt deels onder London Bridge. Steek die brug over en je bevindt je in de City of London.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

01-04-14

Harper's

If you are thirsty leaving Borough Market, you don't need to stay it. There are a lot of good watering holes surrounding the market place.

street, london, uk

Als je dorst hebt wanneer je Borough Market verlaat, vind je snel een oplossing. Om en rond de makt zijn er veel gelegenheden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |