30-09-14

Bust

After the Rodins, a gift from the artist to the museum back in 1914, you walk through this double row of busts.

IMG_0264_LONDON_V&A.jpg

Na de Rodins, een gift van de artiest aan het museum in 1914, wandel je door deze dubbele rij bustes.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

29-09-14

The Gates of Hell

The Gates of Hell is a work Rodin never finished. What it is you can see in his museum in Paris. This work, the Prodigal Son, is a figure he originally designed to be part of the Gates of Hell.

art, london, uk, rodin, V&A

art, london, uk, rodin, V&A

De Hellepoort is een werk dat Rodin nooit afmaakte. Wat het precies is kan je zien in zijn museum in Parijs. Dit werk, de Verloren Zoon, is een figuur die hij ontwierp als deel van de Hellepoort.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, rodin, v&a |  Facebook |

28-09-14

More Rodin

Some more works of Auguste Rodin in the V&A museum: Cupid & Psyche, The Fallen Angel, The age of Bronze and Saint John the Baptist.

IMG_0248_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0253_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0254_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0260_LONDON_RODIN.jpg

Nog enkele werken van Auguste Rodin in het V&A museum: Cupid & Psyche, De Gevallen Engel, Het Bronzen Tijdperk en Johnnes de Doper.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |

27-09-14

Rodin

Longtime regular visitors to my blog know that I am a fan of Auguste Rodin. The V&A has a great collection, as I'll show you. What is special about this bronze, Cybele, is that it was one of his first truncated figures. He made it in 1904 or 1905.

IMG_0243_LONDON_V&A_RODIN_CYBELE.jpg

Trouwe bezoekers die hier al lang komen weten dat ik een fan ben van Auguste Rodin. De V&A heeft een fantastische verzameling waarvan ik je nog stukken toon. Speciaal aan deze bronzen sculptuur, Cybele, is dat het een van zijn eerste gefragmenteerde figuren is. Hij maakte dit in 1904 of 1905.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |

26-09-14

Disobedient Objects

Entrance to the V&A museum is free, but you do have to pay for special exhibits. Disobedient Objects was free, and I really wanted to see that. It is all about protest and anarchy. The story behind the Tiki Love Truck: the death mask on the top of it is of a man that was sentenced to death in Mexico. The artist protests against the death penalty. And the female apes: they have a point, but I don't really want to see naked men in a museum. Sorry!

art, london, uk, V&A

art, london, uk, V&A

Toegang tot het V&A museum is gratis, maar je moet wel betalen voor bijzondere tentoonstellingen. Disobedient Objects was gratis, en ik wou dat echt zien. Het gaat over protest en anarchie. Het verhaal achter de Tiki Love Truck: het dodenmasker bovenaan de wagen is van een man die in Mexico ter dood veroordeeld werd. De artiest protesteert tegen de doodstraf. De vrouwelijke apen: ze hebben een punt, maar ik interesseer mij minder voor naakte mannen in een museum. Sorry!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

25-09-14

V&A

As you may have noticed in yesterday's photo, the weather did not always remain Sunny this time around when we visited London. That is also the reason why I skipped certain sites on the route, to make sure we'd be close to an inside location when the rain came. And so after lunch at the Lebanese Canteen, we rushed into the Victoria and Albert museum. The pending glass artwork in the entrance hall made me stand back and take a picture.

IMG_0238_LONDON_V&A.jpg

Je merkte het misschien op in de foto van gisteren dat het niet altijd zonnig was toen wij Londen laatst bezochten. Dat is zowat de reden waarom ik niet bleef stilstaan bij sommige buitenlocaties op onze wandelroute. Ik wou dichtbij een binnen locatie zijn wanneer de hemels openden. Na onze lunch in de Libanese Cantine, haastten wij ons naar de Victoria & Albert museum. Het hangende glaskunstwerk in de inkomhal deed mij een stap terug zetten om een foto te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

24-09-14

At the back of the Royal Albert Hall

Walking round the Royal Albert Hall is something I can recommend. There are some nice buildings surrounding the structure, like here at the back of the round hall.

IMG_0178_LONDON_KNIGHTSBRIDGE.jpg

Eens de moeite nemen om rond de Royal Albert Hall te wandelen is iets wat ik sterk kan aanbevelen. Je vindt er enkele mooie gebouwen zoals hier aan de achterkant van het ronde gebouw.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

23-09-14

Outside the Royal Albert Hall

The building is beautifully decorated. You circle the building looking for the best door to enter it. It has a canopy nearly all round to protect you from the elements.

IMG_0180_LONDON_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

Het gebouw is prachtig gedecoreerd. Je loopt er rond tot je de beste deur gevonden hebt om binnen te gaan. Bijna helemaal rond het gebouw is er een luifel om je tegen slecht weer te beschermen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

22-09-14

Night at the Proms

The Proms or Promenade concerts are summer concerts with exclusively classical music. The initiative started at the end of the 1800’s and is still very much alive today thanks to the BBC. We enjoyed a varied evening with the Scottish symphony orchestra, I can recommend it to all music lovers. The acoustics are much better than in Oostende’s casino. But then this building was designed to organize concerts.

 

IMG_1789_LONDON_PROMS.jpg

IMG_1795_LONDON_PROMS.jpg

 

The Proms of Promenade Concerts zijn zomerconcerten met uitsluitend klassieke muziek. Het initiatief startte het einde van de jaren 1800 en overleeft vandaag meer dan ooit, dankzij de BBC. Wij genoten van een gevarieerde avond met het Schotse symfonisch orkest, een aanrader voor alle muziekliefhebbers. De akoestiek is er veel beter dan in het Oostendse Casino. Maar goed, de Royal Albert Hall werd opgetrokken om er concerten te organiseren.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

21-09-14

Inside the Royal Albert Hall

After the World Fair in 1851, Prince Albert wanted to erect places around Hyde Park where the people could enjoy art and culture. He didn’t live to see the Albert Hall erected in 1871. At first the acoustics weren’t that great, but they adjusted that hanging spheres in the top of the building.

 

IMG_1793_LONDEN_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

IMG_1791_LONDON_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

 

Na de Wereldtentoonstelling in 1851 wou Prins Albert plaatsen tot stand zien komen om en rond Hyde Park waar mensen van kunst en cultuur konden genieten. Hij leefde niet lang genoeg om de Albert Hall opgetrokken te zien in 1871. De akoestiek was er eerst niet fantastisch, maar dat werd verbeterd door afgeronde vormen aan het plafond te bevestigen.09:10 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

20-09-14

Royal Albert Hall

I have posted a photo of the Royal Albert Hall, a concert hall, here before. I took it during my trip between Christmas and New Year. This photo I took from across the street where the Albert Memorial stands.

 

IMG_0168_LONDON_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

 

Ik postte hier al eerder een foto van de concertzaal The Royal Albert Hall van tijdens mijn bezoek aan Londen tussen Kerstmis en Nieuwjaar vorig. Deze nam ik van aan de overkant van de straat, van uit Kensington Gardens van aan het Albert Memorial.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

19-09-14

Church of Jezus Christ of Latter Day Saints

On our previous visit to London, around Easter time, we saw the musical The Book of Mormon. On this trip, in August, we discovered that the Mormon church is actually on Exhibition Road, where the tunnel starting in South Kensington Underground station ends.

 

IMG_0225_LONDON_LDS.jpg

 

Tijdens ons vorige bezoek aan Londen, tijdens de Paasvakantie, zagen zij de  musical The Book of Mormon. Tijdens ons bezoek in augustus ontdekten wij dat de Mormoonse kerk langheen Exhibition Road te vinden is, waar de tunnel die in South Kensington Ondergrondse startte je terug boven grond brengt.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

18-09-14

Tunnel

In London they love their tunnels. There is a pedestrian tunnel of Some 500 metres long that runs from Kensington South Underground station along Exhibition Road right up to the imperial College. Past the Natural History and the Victoria and Albert Museum. From the exit of the tunnel it is a short walk to the Royal Albert Hall.

 

IMG_2495_LONDON_TUNNEL.jpg

 

In Londen zijn ze gek op hun tunnels. Van Kensington South Underground Station loopt een voetgangerstunnel langsheen Exhibition Road tot aan het Imperial College. Langsheen het natuurhistorisch museum en de beroemde Victoria and Albert Museum. Zowat 500 meter lang. Van het einde van de tunnel is het nog een korte wandeling tot aan de Royal Albert Hall.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

17-09-14

Lebanese Canteen

We had lunch at the Lebanese Canteen. Obviously another chain of restaurants in London. Very tasty.

IMG_0236_LONDON_LEBANESECANTEEN.jpg

IMG_0235_LONDON_LEBANESECANTEEN.jpg

IMG_0237_LONDON_LEBANESECANTEEN.jpg

Wij lunchten in de Lebanese Canteen. Maakt deel uit van een keten, natuurlijk. 't Was er wel lekker.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

16-09-14

South Kensington

It was lunchtime and we ended up eating in trendy South Kensington.

IMG_0233_LONDON_SOUTH-KENSINGTON.jpg

Het werd lunchtijd en wij stopen in trendy South Kensington om een hapje te eten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

15-09-14

Exhibition Road

Leaving Kensington Gardens we walked along Exhibition Road past the science museum and the V&A museum. I had to stop to take a picture of the Natural History museum, naturally.

IMG_0232_LONDON_NATURAL-HISTORY.jpg

Nadat wij Kensington Gardens verlaten hadden wandelden wij langsheen Exhibition Road voorbij het museum voor wetenschappen en de V&A museum. Van het natuurhistorisch museum moest ik natuurlijk een foto maken.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

14-09-14

Diana's Fountain

A beautiful work of in Kensington Gardens is certainly the fountain dedicated to the memory of Princess Diana the best queen the English never had. The American artist who designed the fountain, wanted it to be accessible, as Diana was to the people. The fountain is made out of 545 pieces of Cornish granite. I was amazed how the water transforms from a large volume to a little trickle. I’m sure there is a lot going on underground.

 LONDON_DIANAS FOUNTAIN.jpg

 

Een prachtig werk in Kensington Gardens is zeker de fontein toegewijd aan de herinnering aan Princes Diana, de beste koningin die de Britten nooit hadden. De Amerikaanse landschapsartieste die de fontein ontwierp wou dat het toegankelijk was, zoals ook de prinses was voor haar volk. De fontein is samengesteld uit 545 stukken graniet uit Cornwall. Ik was gefascineerd door hoe grote volumes water getransformeerd werden in smalle stroompjes. Ik ben zeker dat er zich heel veel ondergronds afspeelt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensinton gardens |  Facebook |

13-09-14

Albert Memorial

Queen Victoria’s beloved Albert died in 1861 at the age of 42 of typhoid. The Queen commissioned a memorial to be erected in Gothic Revival style in Kensington Gardens. It was finished in the 1870’s, a year after the Albert Hall itself.

 

IMG_0173_LONDON_ALBERTMEMORIAL.jpg

 

Koningin Victoria’s geliefde Albert stierf in 1861 toen hij amper 42 was aan buiktyfus. De koningin liet een gedenkbeeld oprichten in neogotische stijl in Kensington Gardens. Het werd afgewerkt in de jaren 1870, een jaar later dan de Albert Hall zelf.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

12-09-14

Detail

You'd think this is a work of art in it's own right, but it is in fact a detail of a great monument. Which? Come back tomorrow.

art, london, uk, kensington gardens

Je zou denken dat dit een kunstwerk op zich is, maar het is een detail van een groot monument. Welk? Morgen terugkomen.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

11-09-14

Physical Energy

The statue 'Physical Energy' remembers Cecile Rhodes, the founder of Rhodesia, now Zimbabwe. He also founded the diamond industry company De Beers. In the background the Arch. I posted the other side of this work of art back in January.

IMG_0157_LONDON_PhysicalEnergy.jpg

IMG_0158_LONDON_ARCH.jpg

Het beeld 'Physical Energy' herinnert aan Cecile Rhodes, de grondlegger van Rhodeisa, intussen Zimbabwe. Hij richtte ook de firma De Beers op, nog steeds marktleider in de diamant industrie. In de achtergrond zie je het werk 'De Boog'. De adere zijde van dit kunstwerk postte ik hier in januari.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art; kensington gardens, london, uk |  Facebook |

10-09-14

Kensington Palace

It may seem different in this photo, but we didn't go near to Kensington Palace. You should always have a reason to go back to London.

IMG_0156_LONDON_KENSINGTONPALACE.jpg

Het lijkt misschien anders in deze foto, maar wij kwamen niet zo dicht bij Kensington Palace. Je moet altijd een reden hebben om terug te gaan naar Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

09-09-14

Peter Pan in Kensington Gardens

Inspired by the environment of Kensington Gardens, JM Barrie wrote Peter Pan to be published in 1906. This statue was put on the spot where the white bird landed in 1912.

IMG_0152_LONDON_PeterPan.jpg

IMG_0153_LONDON_PeterPan.jpg

Geïnspireerd door de omgeving van Kensington Gardens, schreef JM Barrie Peter Pan. Het boek werd uitgegeven in 1906. Op de plek waar het witte vogeltje landde, kwam dit beeld tot stand in 1912.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

08-09-14

Another Dog

Hey, look, it's another dog in Kensington Gardens.

IMG_0151_LONDON_DOG.jpg

Kijk: nog een hond in Kensington gardens.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog, london, kensington gardens, uk |  Facebook |

07-09-14

Tower

Don't know what this ugly tower houses, but I like the reflection in the serpentine.

architecture, london, uk, kensington gardens

Ik weet niet waarvoor deze lelijke toren dient, maar ik vond de reflectie in de serpentine wel leuk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

06-09-14

Heron

Great to see the herons nesting in Kensington Gardens as well.

IMG_0143_LONDON_HERON.jpg

Ook leuk om in Kensington Gardens naar de nesten van de reigers te gaan zien.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

05-09-14

Italian Gardens

Before moving on, one last shot of the little building at the end of the Italian Gardens.

IMG_0138_LONDON_ItalianGardens.jpg

Vooraleer verder te wandelen: nog een laatste foto van het klein gebouwtje op het einde van de Italian Gardens.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

04-09-14

Fountains in Kensington Gardens

The Italian Gardens are a great place, visited them back in December as well. Love the fountains.

IMG_0130_LONDON_FOUNTAIN.jpg

IMG_0134_LONDON_FOUNTAIN.jpg

De Italian Gardens is een fantastische plek, ik kwam er ook al in december. Ben gek op de fonteinen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

03-09-14

Joggers in Kensington Gardens

Another reason I enjoy Kensington Gardens in the morning: joggers.

sport, london, people, uk

sport, london, people, uk

Nog een reden waardoor ik 's morgens van Kensington Gardens kan genieten: joggers.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, london, people, uk |  Facebook |

02-09-14

Kensington Gardens in the Morning

You know what I like about Kensington Gardens in the morning? The dogs.

IMG_0123_LONDON_DOG.jpg

IMG_0124_LONDON_DOG.jpg

Weet je waarom ik van Kensington Gardens houd vroeg in de morgen? De honden.

09:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog, london, uk |  Facebook |

01-09-14

New adventures

September 1st: time for a new adventure. Had the bright idea of sailing first class this summer. It is certainly more peaceful. No screaming kids. No loud people. Comfortable chairs. Complimentary coffee, orange juice, water... A good way to travel. Priority on- and offboarding.

IMG_1762_LONDON_SAILING.jpg

1 september: een goed moment voor nieuwe avonturen. Kreeg het deze zomer in mijn bol om in eerste klasse te willen varen. Het is er rustiger. Geen schreeuwende kinderen. Geen luide mensen. Comfortabele zetels. Koffie, fruitsap, water... Toch een goede manier om te reizen. Voorrang bij in- en uitschepen :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, london, uk |  Facebook |