30-11-14

Butterfly Shop

There aren't many businesses in De Cocksdorp on Texel, a supermarket, some restaurants, a sporting goods shop, a general store and a butterfly shop where they sell curiosities.

street, texel, the netherlands

Er zijn niet veel handelszaken in De Cocksdorp op Texel, een supermarkt, enkele restaurents, een sportwikel, een algemeen winkel en een vlinder winkel waar ze curiosa verkopen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, texel, the netherlands |  Facebook |

29-11-14

Windmill

This artsy windmill formed a nice landmark at the start of the main road leading though the village of De Cocksdorp on Texel. You could enter it and climb up to the top.

IMG_2583_TEXEL_WINDMILL.jpg

Deze kunstzinnige windmolen is een mooie mijlpaal die het begin van de hoofdstraat van De Cocksdorp op Texel aangeeft. Je kon ook langs de binnenzijde naar boven klimmen om een beter zicht te hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, texel, the netherlands |  Facebook |

28-11-14

Protestant Church

The Protestant church in De Cocksdorp on Texel from close up and from a distance over the water.

architecture, texel, the netherlands

architecture, texel, the netherlands

De protestantse kerk in De Cocksdorp op Texel van dicht bij en van op afstand over het water.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, texel, the netherlands |  Facebook |

27-11-14

Monument

On out last full day on Texel, wel hiked though the fields right down to the dike protecting the village of De Cocksdorp and the surroundng lands. There I found this monument remembering the delta works that were done to protect The Netherlands and Holland in particular from floods. I got Vinyl to pose on top of the dike. In the second photo you can see the spire of the protestant Wadden church in De Cocksdorp.

IMG_7884_TEXEL_VINYL.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7889_TEXEL_MONUMENT.jpg

Tijdens onze laatste volle dag op Texel, wandelden wij door de velden naar de dijk die het dorpje De Cocksdorp en de omliggende landen beschermt. Daar vond ik dit monument dat herdenkt aan de deltawerken om Nederland en Holland tegen overstromingen te beschermen. Viny poseerde bovenop de dijk voor mij. In de tweede foto zie je in de verte de toren van het protestantse Waddenkerje in De Cocksdorp.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, texel, the netherlands |  Facebook |

26-11-14

Woodlands

Not just the sea attracted Vinyl, he enjoyed the woodlands as well on Texel. In particular because they tend to be full of ponds and ditches. He just couldn't keep out of the water. Lucky he got his shot against all possible parasites.

IMG_7777_TEXEL_VINYL.jpg

IMG_7774_TEXEL_VINYL.jpg

Niet alleen de zee trok Vinyl aan, hij genoot ook van de bossen op Texel. In het bijzonder omdat je overal wel vijvers en sloten vindt. Hij kon niet uit het water blijven. Gelukkig lieten wij hem inenten tegen alle mogelijke parasieten.

 

25-11-14

More Mushrooms

Texel doesn't just have dunes and beaches, it has woodlands as well. Going in between the trees made me discover some beautiful vegitation.

nature, texel, the netherlands, mushrooms

Texel heeft niet alleen duinen en strand, het is ook heel bosrijk. Op zoek tussen de bomen ontdekte ik heel wat mooie vegetatie.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, texel, the netherlands, mushrooms |  Facebook |

24-11-14

Vinyl on Mushrooms

Vinyl had heard that they did special preparations with mushrooms in his home country. He had a sniff of one, and quite liked it, as you can see in the second photo.

nature, mushrooms, texel, the netherlands, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, mushrooms, texel, the netherlands, dog, flatcoated retriever, vinyl

Vinyl had gehoord dat ze speciaal bereidingen met paddenstoelen doen in zijn thuisland. Hij snoof aan een exemplaar en kan het best smaken, zoals je in de tweede foto kunt zien.

23-11-14

Crab

Didn't get to see many creatures on Texel, and not all of them were easily photographable. But this little crab gladly posed.

nature, sea, texel, the netherlands

Niet zo veel beestjes gezien op Texel, en ze waren niet allemaal zo gemakkelijk fotografeerbaar. Maar deze kleine krab verleende volt zijn medewerking.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, sea, texel, the netherlands |  Facebook |

22-11-14

Sea Games

And then daddy threw the ball far in to the deep blue sea. Don't worry daddy, you don't have to get wet, I'll fetch it for you.

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

En dan gooide papa de bal heel ver in de diepe blauwe zee. Geen zorgen, papa, je moet je niet nat maken, ik haal het wel voor je.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

21-11-14

Lighthouse

As a explained before, our target was to hit the beach somewhere near the lighthouse.

architecture, lighthouse, texel, the netherlands

Zoals ik eerder al uitgelegd heb, onze doelstelling was om het strand nabij de vuurtoren te verkennen.

20-11-14

On the Beach

Once on the very wide, clean and beautiful beach, the ball games could start.

IMG_7684_TEXEL_VINYL.jpg

IMG_7686_TEXEL_VINYL.jpg

Eens wij op het zeer brede, propere en mooie strand waren konden de balspelletjes beginnen.

19-11-14

Vinyl's Zen Moment

Vinyl paused on top of the last row of sand dunes before hitting the beach. He sat there af is he were posing for me to take a picture. As you can see, in the first picture he is all attention. After I had taken this shot, without flash, he closes his eyes and goes all Zen.

nature, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

Vinyl pauzeerde boven op de laatste rij zandduinen vooraleer het strand op te stormen. Het was alsof hij poseerde om mij een foto te laten nemen. En zoals je in de eerste foto ziet: hij is zich op iets aan het concentreren. En dan plots, nadat ik de eerste foto, zonder flits, nam, sluit hij zijn ogen en neemt een Zen houding aan.

18-11-14

Texel's Dunes

Vinyl feltt right at home in Texel’s dunes. He ran, rolled in the grass, chased wild birds. Had his first encounter with electrically powered wires, leaving him a little bald stripe on his paws. The adventure lead to Texel’s lighthouse.

nature, texel, the netherlands, dog, vinyl, flatcoated retriever

 

nature, texel, the netherlands, dog, vinyl, flatcoated retriever

 

nature, texel, the netherlands, dog, vinyl, flatcoated retriever

 

nature, texel, the netherlands, dog, vinyl, flatcoated retriever

 

nature, texel, the netherlands, dog, vinyl, flatcoated retriever

Vinyl voelde zicht lekker thuis in de Texelse duinen. Hij kon er hard lopen, rolde in het gras, jaagde op wilde vogels. Hij had er ook zijn eerste aanvaring met elektrisch geladen schrikdraad en hield er twee kale streepjes aan over op zijn poten. Het avontuur leidde naar de Texelse vuurtoren.

 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, texel, the netherlands, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

17-11-14

Dog Wash

Luckily our holiday village, a very dog friendly pace, is well equipped for dirty muts. They have a dog wash, which Vinyl didn’t enjoy much. Serves him right for not listening when daddy shouts “NO”.

IMG_2628_TEXEL_VINYL.jpg

Gelukkig was ons vakantiedomein, een zeer hondvriendelijke plek, goed uitgerust voor vuile mormels. Ze hebben er een dog wash, Vinyl kon er niet zo van genieten. Maar het is meer dan zijn verdiende loon om niet naar papa te luisteren wanneer hij “NEEN” schreeuwt. Het werd een propere wraak.

 

16-11-14

Jety Model

So his role as model on this beautiful old jetty he had to take up with muddy paws.

 

IMG_2605_TEXEL_VINYL.jpg

 

Zijn fotomodel rol op deze mooie oude steiger moest hij dan maar met modderige poten opnemen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, vinyl, texel, the netherlands, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

15-11-14

Mud

Texel is in the mudflat sea area of The Netherlands. Mud. That Vinyl had to go and discover. Just look at his paws here, the mud is dripping from them. Not just his paws, I can tell you. That was the last time I let him off the leash there.

IMG_2598_TEXEL_VINYL.jpg

 

Texel ligt in de Waddenzee. En het modderige wad moest Vinyl natuurlijk gaan verkennen. Kijk maar eens naar zijn poten, de modder druipt er af. En niet alleen zijn poten waren doordrenkt met het zwarte goedje. Dat was de laatste keer dat ik hem daar van de lijn laat.

 

14-11-14

Dingy

In the little village De Cocksdorp on Texel he was allowed to try out the dingy just outside the church. As there was no water to be seen, he got down safe and deep in the little craft.

street, texel, the netherlands, vinyl, flatcoated retriever

 

In het dorpje De Cocksdorp op Texel mocht hij de sloep voor de kerk eens uitproberen. Maar gezien er geen water te bespeuren was rond het ding, kroop hij er lekker veilig diep in.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, texel, the netherlands, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

13-11-14

Ferrying to Texel

In the beginning of November, Vinyl the just over one year old Flatcoated Retriever, visited the Dutch island of Texel. Which is a bit like coming home for him, as his was born in The Netherlands. It was a short trip with a couple of firsts for him. Like his first time on a ferry crossing over to Texel. He didn’t like the fact that he wasn’t allowed to swim in the sea and he didn’t like the long staircases on the way back down to the car deck. His poor daddy had to carry him down.

IMG_2577_TEXEL_VINYL.jpg

 

Begin november bezocht Vinyl, de net over 1 jaar oude Flatcoated Retriever, het Nederlandse eiland Texel. Nederland bezoeken is een beetje thuis komen voor Vinyl, want hij werd daar geboren. Tijdens deze korte trip beleefde Vinyl wat nieuwe ervaringen. Zoals zijn eerste keer op een ferry op de oversteek naar Texel. Hij vond het niet zo leuk dat hij het ruime sop niet mocht kiezen en hij was ook niet zo gek op de lange trap op de weg terug naar het autodek. Zijn arme papa mocht hem naar beneden dragen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, texel, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

12-11-14

Jamie's Italian

We didn't eat at Jamie Oliver's Barbecoa in London, but we did have lunch at Jamie's Italian near Covent Garden. The food was just great. The pictures are of my wife's starter and mine. I chose a tradidional meat antipasti. They have a special bar where they make the antipasi. You see them taking down the sausages and cutting a slice for  your plank. The place is very busy but has a nice atmosphere to it. Not cheap, though, but what is in London.

IMG_1775_LONDON_JAMIESITALIAN.jpg

IMG_1776_LONDON_JAMIESITALIAN.jpg

In Londen aten wij niet in Jamie Oliver's Barbecoa restaurant, maar wij lunchten wel in Jamie's Italian nabij Covent Garden. Het eten is er heel lekker. De foto's zijn van mijn vrouw's en mijn voorgerecht. Ik koos een traditionele vlees antipasti. Ze hebben er een aparte bar waar ze de antipasti maken. Je ziet ze een worst van de haak halen en er een sneetje afsnijden voor jouw plankje. Het restaurant is heel druk maar heeft een leuke sfeer. Niet goedkoop, maar wat is goedkoop in Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, food, london, uk |  Facebook |

11-11-14

Talisker & Talisker & Spirits of the Sea

The weekend of 25th & 26th of October saw the Whisky Festival of Spirits of the Sea in Koksijde. I visited for the second time. I compared a 10 year old Talisker bottled this century with the same whisky bottled in the late 1970's. I was surprised to find the older bottling had a slightly stronger, more spicy taste.

20141026_WHISKY2_WEB.jpg

Het weekeinde van 25/26 oktober zag het whisky festival Spirits of the Sea in Koksijde. Ik bezocht het festival voor de tweede keer. Ik vergeleek er een Talisker van 10 jaar die einde van de jaren 1970 gebotteld werd met een van deze eeuw. Het verbaasde mij dat de oude botteling een sterkere meer uitgesproken smaak had.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, whisky |  Facebook |

10-11-14

Music Terrace

October can still offer some pretty afternoons. Like two Sundays ago when we had a drink and some tapas at the Siësta. These guys played the guitar nicely and the girl sang prettily.

20141019_STAD01_WEB.jpg

In oktober kan je nog mooie namiddagen hebben. Zoals twee zondagen terug. Wij genoten van een drankje en tapas op het terras van de Siësta. Deze mannen speelden mooi gitaar en het meisje had ook een mooie stem.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, street |  Facebook |

09-11-14

Phoning 23 in Birmingham

Continuing my series on people phoning, I caught this lady at a modern red British Phone cell in Birmingham. A more modern Tardis than the ones outside the courts in London.

IMG_6171_BIRMINGHAM_PHONING.jpg

Verder gaand op mijn thema van mensen die telefoneren: ik ving deze dame aan een moderne rode Britse telefooncel in Birmingham. Een modernere Tardis dan de cellen aan het gerechtshof in Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, phoning, birmingham, uk |  Facebook |

08-11-14

Phoning 22: in Postman's Park

Funny place to be phoning or texting: a small secluded cemetery.

IMG_0643_LONDON_POSTMANSPARK.jpg

Grappige plek om te telefoneren of sms'en: een klein goed verscholen kerkhof.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, phoning |  Facebook |

07-11-14

Macabre Corner

This little corner of Postman's Park didn't exactly cheer me up.

street, london, uk

Dit uithoekje van Postman's Park maakte mij er niet vrolijker op.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

06-11-14

Cheerful Corner

This is a more cheerful and decorative corner of Posman's Park.

street, london, uk

Dit is een meer opgewekte en vrolijke hoek van Postman's Park.

07:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

05-11-14

Heroic Self Sacrifice

Continuing on the subject of remembering, Posman's Park in the City of London remembers Londoners who sacrificed to save others.

street, london, uk

street, london, uk

street, london, uk

Verder gaand op het onderwerp van herdenken, Postman's Park in de City van Londen herdenkt de Londeners die zich opofferden om andere te redden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

04-11-14

Stephen Fry

In Kensington, London, they remember as well. Stephen Fry also remembers. I have just listened to his second memoirs 'More Fool Me'. I liked the first half, but wasn't so charmed by the second. He mentions goin to have lunch near Holland Park at the end. The second photo is of the Walking Man in Holland Park.

art, london, uk

art, london, uk

In Kensington, Londen, herdenken ze ook. Dat doet ook Stephen Fry. Ik heb net zijn tweede memoires 'More Fool Me' uitgehoord. De eerste helft kon mij beste bekoren, de tweede helft minder.  Op het einde meldt hij dat hij gaat lunchen ergens nabij Holland Park. De tweede foto is de Walking Man in Holland Park.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

03-11-14

Remembering

The grave of the unknown soldier is a universally known concept.
Last week our king Philippe remembered the First World War and the floodings in our province to keep back the German invaders. Angela Merkel, chacellor of Germany, was present. The photo of the simple grave in the post I took back in 2011 in Oeren. A small village that suffered heavily and has a large military graveyard.

IMG_9822_OEREN_ONBEKENDESOLDAAT.jpg

Het graf van de onbekende soldaat is een universeel gekend concept.
Vorige week zakte onze koning Philippe af naar Nieuwpoort voor een herdenking aan de opzettelijke overstromingen die in de Eerste Wereldoorlog de Duitse invaller remde. Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, was er bij. In de foto een eenvoudig graf die ik in 2011 in Oeren fotografeerde. Een klein dorp in de Westhoek dat zwaar getroffen werd en een groot militair kerkhof heeft.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, war, oeren |  Facebook |

02-11-14

All Souls

And on November 2nd we remember all who have left us.
Highgate cemetery in London is an fantastic place where people are remembered and forgotten.

IMG_6580.jpg

En op 2 november herdenken wij allen die ons verlaten hebben.
De Highgate begraafplaats in Londen is een fantastische plaats waar mensen herdacht en vergeten worden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, london, uk, highgate |  Facebook |

01-11-14

All Saints

November 1 is All Saints, when we remember all 100.000 of them. Don't ask me to name them all.
The photo is of a beautifully decorated Celtic cross in the Victoria & Albert Museum, London.

IMG_0303_LONDON_V&A.jpg

Op 1 november, Allerheiligen, herdenken wij alle 100.000. Vraag mij vooral niet om ze te benoemen.
De foto van dit prachtig gedecoreerde Keltische kruis is van in het Victoria & Albert Museum, Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |