31-03-16

Mass

While we were visiting the basilica of Saint Mary, a mass actually started, they don’t ask the visiting tourists to leave. So I couldn’t resist taking a few pictures of this small congregation of believers.

 IMG_1456_ROME_MARIA.jpg

IMG_1455_ROME_MARIA.jpg

Terwijl wij de basiliek van Sint Maria bezochten, werd een misviering gestart. Ze vragen de toeristen daar niet om de kerk te verlaten. Dus ik kon niet aan de verleiding weerstaan om enkele foto’s te maken van deze kleine gemeenschap van gelovigen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

30-03-16

The Meridian Line

At the beginning of the 18th century, Pope Clement XI commissioned the astronomer, mathematician, archeologist, historian and philosopher Francesco Bianchini to build a meridian line, a sundial within the basilica. This allowed the pope to check the accuracy of the Gregorian reformation of the calendar, to produce a tool to predict Easter exactly and to give Rome a meridian line as important as the one built in Bologna’s cathedral San Petronio.

 

art, rome, italy

In het begin van de 18e eeuw bestelde paus Clemens XI bij de astronoom, wiskundige, archeoloog, geschiedkundige en filosoof Francesco Biachini een meridiaan, een zonnewijzer binnen in de basiliek. Dit instrument moest de paus toestaan om de juistheid van de pas ingevoerde hervormde Gregoriaanse kalender te verfiëren, alsook om het tijstip van Pasen precies uit te rekenen. Rome moest ook een meridiaan krijgen die minstens zo belangrijk was als deze die in Bologina in de San Petronio kathedraal gemaakt was.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

29-03-16

St John the Baptist

Inside the church another sculpture by Igor Mitoraj, the head of St John the baptist

 art, rome, italy, Igor Mitoraj

Binnen in de ker, nog een werk door Igor Mitoraj, het hoofd van Sint Johannes de doper

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, rome, italy, igor mitoraj |  Facebook |

28-03-16

Igor Mitoraj

The façade of the basilica may be simple, but I enjoyed the art works on the doors of the church. These were added in 2006 and are by the hand of Polish artist Igor Mitoraj.

 IMG_1447_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1446_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1445_ROME_BASILICA.jpg

De façade van de basiliek is misschien eenvoudig, maar ik genoot van de kust op de deuren van de kerk. Deze werken werden pas in 2006 aangebracht en zijn van de hand van de Poolse beeldhouwer Igor Mitoraj.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

27-03-16

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Close to Easter seems like a good time to write about this great basilica we visited when in Rome about a year ago. Michelangelo Buonarroti built this basilica with the simple façade by order of pope Pius IV, who has his final resting place inside.

 IMG_1443_ROME_BASILICA.jpg

Met Pasen dichtbij lijkt het een geschikt moment over over deze fantastische basiliek te schrijven die wij een jaar geleden in Rome bezochten. Michelangelo Buonarroti bouwde deze basiliek met de eenvoudige gevel in ppdracht van paus Pius IV, die er zijn laatste rustplaats heeft.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy, igor mitoraj |  Facebook |

26-03-16

Jazzpianist @ Robert's

Robert's had a live jazz pianist accompanied by a percussionist. Good music.

 

Bij Robert's speelde live een jazz pianist vergezeld van een percussionist. Goede muziek.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (5) | Tags: music, nyc, usa, new york city |  Facebook |

25-03-16

Pear Martini

I chose a delicious pear martini at Robert to start off a great meal and a great evening.

street, nyc, usa, new york city

Ik koos voor aperitief een lekkere martini met perensmaak bij Robert alvorens lekker te eten en van een leuke avond te genieten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

24-03-16

Columbus Circle

I took this photo of the twin towers at Columbus Circle after having left the restaurant we had dinner in in one of the towers. I know the composition sucks, but I wanted to get the two towers in and Columbus on his pillar in the middle of the circle.

IMG_5008_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Ik na deze foto van de tweeling torens aan Columbus Circle nadat ik het restaurant verliet dat in een van de torens gevestigd was. De compositie van deze foto trekt op niks, maar ik wou de twee torens er in krijgen en ook Columbus op zijn zuil in het midden van de rotonde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

23-03-16

Imagine Strawberry Field

I'll be perfectly honest with you: the Imagine mosaic in Strawberry Field, Central Park, is not a work of art that makes me say 'Wow'. But when you've been there, you feel compelled to take a picture of it. And maybe share it.
I did exactly what the work says: Imagine. I took a picture of the mosaic, I put the gate to Strawberry Field in Liverpool behind it, and leaned the statue of John Lennon, that stands across the street from the Cavern Club in Liverpool, against it. This is my Strawberry Field. I took all 3 pictures. Do I deserve to go to hell now?

art, nyc, usa, new york city

Ik ga eerlijk zijn: de Imagine mozaïek in Strawberry Field, Central Park, is geen kunstwerk dat mij een wow-gevoel bezorgt. Maar als je er geweest bent moet je er toch een foto van nemen en misschien delen.
Ik deed wat het werk zegt: Imagine. Ik nam een foto van de mozaïek, plaatste de toegangspoort tot Strawberry Field in Liverpool er achter en leunde het beeld van John Lennon, dat aan de overkant van steeg van de Cavern Club in Loverpool staat, er tegen. Dit is dus mijn Strawberry Field. Ik nam wel degelijk alle 3 de foto's. Verdien ik nu de hel?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

22-03-16

Romance in Strawberry Field

Romance is not dead. I caught this couple making a selfie. The selfies must just about be the end of good photography.

nature, nyc, usa, new york city

Romantiek is niet dood. Ik wist dit koppel vast te leggen terwijl ze een selfie maakten. De selfies moeten ongeveer het einde van goede fotografie zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

21-03-16

Taking the Weight off your Feet

Strawberry Fields is a great place to take the weight off your feet and relax. Rather a lot of people about, but that was part of the fun.

nature, nyc, usa, new york city

Strawberry Fields is een goede plek om even uit te rusten. Er was veel volk die namiddag, maar dat maakt deel uit van de fun.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

20-03-16

Views from Belvedere Castle

And so we crossed over to Belvedere Castle. First a look at the West Side of Central Park with the Delacorte Theatre in the middle of the shot and the Beresford Appartments in the background. The second shot shows the East Side of the Park towards 5th Avenue.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

Wij doorkruisten het park tot aan Belvedere Castle. De eerste foto toont de Westelijke zijde van het park met het Delacorte openlucht theater in het midden en de Beresford Appartementen in de achtergrond. In de tweede foto zie je de Oostelijke zijde van het park in de richting van 5th Avenue.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-03-16

29 Statues

I read somewhere that Central Park hosts 29 statues. The first here is of John Hamilton of Hamilton Heights, a statesman who started the construction of Harlem back in 1800. Dreams can come true in Central Park: pretty Asian girls grow on trees. Finally a statue of Polish king Jaciello, part of Poland's stand for the 1939 World Fair.

IMG_4974_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4975_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4980_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Ik las ergens dat Central Park 29 beelden telt. De eerste hier is van John Hamilton van Hamilton Heights, een staatsman die in 1800 startte met de bouw van Harlem. Dromen kunnen waarheid worden in Central Park: mooie aziatische meisjes groeien aan de bomen. En tot slot een beeld van de Poolse koning Jaciello. Gemaakt voor de wereldtentoonstelling in 1939.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-03-16

Jaqueline Kennedy Onassis Reservoir

The Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir is where the joggers like to run round in Central Park NYC. It is the largest body of water in the park that takes up nearly the whole width of it.

IMG_4967_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4973_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Het Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir is waar de joggers graag rond lopen in Central Park NYC. Het is het grootste waterpartij in het park en neemt ongeveer de ganse breedte in beslag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

17-03-16

Central Park

And so we found an entrance to Central Park. Never a dull moment in Central Park, there is always some entertainment at hand. The guy jogging under the bridge shows how warm it was that first week of November.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

En wij vonden dus een toegangspoort tot Central Park. Het is er nooit saai, altijd iemand die voor animatie zorgt. De man die net onder de brug door gelopen heeft toont hoe warm het er was die eerste week van november.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

16-03-16

Walking up 5th

And so after having taken a picture of the Guggenheim Museum we strolled further north along 5th until we found an entrance to Central Park. This young lady was showing us the way. You can clearly see that the season is autumn.

street, nyc, usa, new york city

Nadat wij een foto van het Guggenheim Museum genomen hadden wandelden wij verder langsheen 5th tot wij een toegang tot Central Park vonden. Deze jonge dame toonde ons de weg. Niet te miskennen dat het herfst is.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

15-03-16

Guggenheim Museum

Just a bit further north from the Metropolitan Museum, on the other side of 5th Avenue, you'll find Solomon R Guggenheim's Museum of modern art, one of the world's 3 Guggenheim Museums. The other 2 stand in: Bilbao and Venice.

architecture, nyc, usa, new york city

Een beetje verder ten noorden van het Metropolitan Museum, aan de andere zijde van 5th Avenue, vind je het Solomon R Guggenheim Museum voor moderne kunst, het vlaggeschip van de 3 musea. De andere vind je in: Bilbao en Venetië.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

14-03-16

Street Food

You'll never need to go hungry in New York City. If you didn't have a bite to eat in one of the many restaurants in the Metropolitan Museum, you can always grab two hot dogs for just 5$99 just outside on 5th Avenue.

IMG_4943_NYC_5th-Avenue.jpg

Je moet nooit honger lijden in New York City. Als je niet gegeten  hebt in een van de vele restaurants in de Metropolitan Museum, dan kan je twee hotdogs kopen voor amper 5$99 aan de voordeur op 5th Avenue.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

13-03-16

Varied Metropolitan

The arts collection in the Metropolitan museum is very varied: from African wood art to Medieval armour to modern eyesores.

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

De kunstcollectie in de Metropolitan museum is zeer gevarieerd: van Afrikaanse houtkunst tot middeleeuwse harnassen tot moderne dat zeer doet aan de ogen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

12-03-16

Egyptian Metropolitan

The Egyptian section of the Metropolitan Museum of Art is very impressive as well.

IMG_4917_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4919_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4923_NYC_METROPOLITAN.jpg

De Egyptische afdeling van het Metropolitan Museum voor Kunst is ook indrukwekkend.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

11-03-16

Musical Metropolitan

The New York City Metropolitan Museum of Art also has a great section with musical instruments.
One wonders if the piano alike instrument was made to play music of for decoration.
The sea dragon is a mysterious instrument from the 17th century.
And that lute must be really hard to play.

IMG_4883_NYC_METROPOLITAN-MUSEUM.jpg

IMG_4901_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4876_NYC_METROPOLITAN.jpg

De New York City Metropolitan Museum voor kunst heeft een fantastische afdeling met muziekinstrumenten.
Je vraagt je af of de piano gemaakt werd om muziek te maken of als decoratie.
De zee draak is een mysterieus instrument uit de 17e eeuw.
En die luit moet toch heel moeilijk te bespelen zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, music, nyc, usa, new york city |  Facebook |

10-03-16

Daniel Chester French

Without knowing, I was photographing Daniel Chester French's work in New York City's Metropolitan Museum. The original of this work can be found on Concord Cemetery. It is a Civil War memorial.

art, nyc, usa, new york city

Zonder het te beseffen was ik Daniel Chester French's werk aan het fotograferen in New York City's Metropolitan Museum. Het origineel van dit werk vind je op Concord Cemetery, het herdenkt de burgeroorlog.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

09-03-16

Statues in the Metropolitan Museum of Art

The collection of statues in the Metropollitan Museum of Art is pretty impressive. Everyone will recognize the classic: Perseus having separated the Medusa's head from her body. The tabletop statue is by Italian sculptor Lorenzo Bartolini. Followed by a French creation by Emmanuel Frémiet. Last but not least I really love this nude by American artist Daniel Chester French. It is called Memory.

IMG_4852_NYC_METROPOLITAN_PERSEUS.jpg

IMG_4838_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4854_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4858_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4868_NYC_METROPOLITAN.jpg

De verzameling beelden in het Metropolitan Museum of Art is indrukwekkend. Iedereen kent natuurlijk de klassieker: Perseus die de Medusa van haar hoofd bevrijd heeft. Het tafelbeeld is door de Italiaanse beeldhouwer Lozenzo Bartolini. Gevolgd door een Franse creatie door Emmanuel Frémiet. En last maar zeker niet least hou ik enorm van het naakt door Amerikaanse artiest Daniel Chester French. Titel van het werk: Memory.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

08-03-16

Pumpkin Martini

It was the beginning of November when we visited NYC, so the season was right for this great pumpkin martini at the Metropollitan Museum.

IMG_2402_NYC_PUMPKIN-MARTINI.jpg

Het was het begin van november toen wij NYC bezochten, dus het seizoen was nog goed voor deze lekkere pompoen martini.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

07-03-16

The Burghers of Calais

We entered the Metropollitan museum to score some lunch. On the way to the restaurant I could not but recognize this most famous work by Auguste Rodin that stands so close to my own place of residence.

IMG_4842_NYC_METROPOLITAN_RODIN.jpg

Wij gingen de Metropolitan museum in om wat lunch te gaan zoeken. Op de weg naar het restaurant kon ik niet anders dan dit meest beroemde werk door Auguste Rodin herkennen. Ik voelde mij plots dicht bij huis.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, usa, new york city, rodin |  Facebook |

06-03-16

Slow Speed Fountain

I took this photo of the fountain at the entrance of the Metropolitan Museum in Central Park in New York City at 1/15th of a second. The idea being to smoothen the water into a soft coherent mass.

IMG_4810_NYC_FOUNTAIN.jpg

Deze foto van de fontein aan de ingang van het Metropolitan Museum in Central Park in New York City nam ik aan 1/15e van een seconde. Het idee was om het water tot een coherente zachte massa te smelten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

05-03-16

The 3 Bears

Near the Metropoliltan Museum in Central Park, you'll find a playground with this statue of 3 bears by Paul Manship.

IMG_4800_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Nabij het Metropolitan Museum in Central Park, vind je een speelplein met dit beeld van 3 beren door Paul Manship.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, new york city, usa |  Facebook |

04-03-16

Temple Emanu-El

Leaving Bloomingdale, we headed for Central Park. On 5th Avenue, the Upper-East Side you'll find Temple Emanu-El, the largest Jewish temple of worship in the world. Emanu-El means God is with us.

architecture, new york city, nyc, usa

architecture, new york city, nyc, usa

Bloomingdale achter ons latend, vertrokken wij richting Central Park. Op 5th Avenue, de Upper-East Side vind je de Tempel Emanu-El, de grootste synagoge ter wereld. Amenu-El betekent God is onder ons.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

03-03-16

Sweet Bloomingdale

After having left the tramway we stolled in to Bloomingdale. We discovered it was a bit more upmarket than Macy's. But we did see some sweet dresses there.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Nadat wij de kabeltram achter ons lieten, wandelden wij Bloomingdale binnen. Wij ontdekten at het ietwas exclusievere prijzen hanteert dan Macy's. Maar ze hadden er speciale zoete kleedjes.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

02-03-16

Crossing the Street

Typical of a native Manhattan girl: crossing the street weaving through the heavy traffic while checking your smartphone. Gotta love 'em.

IMG_4789_NYC_STREET.jpg

Typische inwoonster van Manhattan: nochalant de straat overstekend tussen het zware verkeer door terwijl je je mail op je smartphone checkt. Je moet er van houden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |