30-06-16

Bluecoat

Built in 1717-1725, Bluecoat is Liverpool's oldest building still intact. It was originally a school, today an arts and cultural center. Love the birdhouses in the trees.

IMG_6805_LIVERPOOL_ARCHITECTURE.jpg

IMG_6806_LIVERPOOL_BIRDHOUSE.jpg

Bluecoat, gebouwd tussen 1717-1725 is Liverpool's oudste intact gebouw. Oorspronkelijk was het een eliteschool, vandaag is het een kunst en cultureel centrum. Ben gek op de vogelkastjes in de bomen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

29-06-16

Peter's Lane

I have my own lane in Liverpool's One Shopping Center, where all the top fashion retailers present their creations. The One Shopping Center in Liverpool is the largest in the UK and the fifth largest shopping center in the world. It houses more than 160 businesses. The second photo shows a little street just outside the shopping center, you can see how creative architects are in Liverpool. The front of the Waterstone's branch is in the middle of the One.

IMG_6793_LIVERPOOL_ONE.jpg

IMG_6797_LIVERPOOL_ARCHITECTURE.jpg

IMG_6816_LIVERPOOL_ONE.jpg

Ik heb mijn eigen laan in Liverpool's One Shopping Center. Je vindt er alle grote namen in de mode.
De One Shopping Center in Liverpool is de grootste in het VK, 5e grootste in de wereld. Je vindt er meer dan 150 zaken. De tweede foto toont een straatje net buiten het shopping center, je ziet hoe creatief architecten zijn in Liverpool. De gevel van de Waterstone's vestiging vind je in het midden van het complex.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

28-06-16

All You Need Is

This bookstore in the One Shopping Center in Liverpool knows exactly what you need.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze boekenwinkel in het One Shopping Center in Liverpool weet exact wat je nodig hebt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

27-06-16

The Liver Bird

The use of the bird as Liverpool's symbol dates from 1350. Which mythical bird this is remains today a mystery. Generally current day versions are based on the cormorant.

art, liverpool, uk

art,liverpool,uk

art,liverpool,uk

Het gebruik van de vogel als symbool voor Liverpool dateert van 1350. Het blijft mythologisch welke vogel dit precies zou kunnen zijn. Hedendaags wordt de aalscholver als model gebruikt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk |  Facebook |

26-06-16

Architecture

The mix of architecture in the One Shopping Center surprises me as well. Like this unique branch of the booksellers Waterstones. And this great building just outside the shopping center.

architecture, liverpool, uk

architecture, liverpool, uk

De variatie aan architectuur in de One Shopping Center verbaast mij. Zoals dit unieke filiaal van de boekhandel Waterstones. En dit leuk gebouw net aan de rand van het shopping center.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

25-06-16

Book Swap

What surprised me about the One Shopping Center in Liverpool is that it actually has a book swap stand. I wouldn't have expected that, I would of thought it was all about commerce and making money.

IMG_6784_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

IMG_6785_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

Wat mij verraste in de One Shopping Center in Liverpool is dat ik er een boeken uitwissel punt vond. Dat verwachtte ik niet, I dacht dat het allemaal om platte commerce ging.

07:00 Gepost door pieterbie | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

24-06-16

One Shopping Center

Just like you have a One Shopping Center near Saint Paul's in London, you have a One in the centre of Liverpool. Great shopping, attractive, and nice places to eat.

IMG_6782_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

IMG_6783_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

Net zoals je een One Shopping Center nabij Saint Paul's in Londen hebt, vind je er ook een in het centrum van Liverpool. Goede shopping, aantrekkelijk en leuke eettentjes.

07:04 Gepost door pieterbie | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

23-06-16

Albert Dock

After we had checked in to the hotel, we made our way to the city centre, past Queen's and Albert Dock. The shot from the end of Albert Dock gives you a good view of the mix of modern and classical architecture on the waterfront. In the dock the 3 hotelroom boats: Batman, Yellow Submarine and Titanic.

street, liverpool, uk

street, liverpool, uk

Nadat wij ingecheckt hadden, baanden wij onze weg naar het centrum van de stad, voorbij Queen's en Albert Dock. De foto van aan het uiteinde van Albert Dock geeft een goed zicht op de mix van moderne en klassieke architectuur langsheen de overs van de Mersey. In het Albert Dock de 3 hotelboten: Batman, Yellow Submarine en de Titanic.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, liverpool, uk |  Facebook |

22-06-16

Baltic Fleet

Our hotel was situated along the banks of the Mersey, near the Baltic Triangle in Liverpool. This pub, The Baltic Fleet, marked the beginning of this rather run down part of Liverpool. But renovations are ongoing to renew this area.
Our room was at the back of the hotel overlooking Queen's Dock with the impressive residential appartments The Keel on the other side.

architecture, liverpool, uk

architecture, liverpool, uk

Onze hotel lag op de oevers van de Mersey, nabij de Baltische Driehoek in Liverpool. Deze pub, The Baltic Fleet, markeerde het begin van dit toch wat vervallen gedeelte van de stad. Maar renovatiewerken zijn volop aan de gang.
Onze kamer bevond zich aan de achterzijde van het hotel met zicht op Queen's Dock met het indrukwekkende appartementsgebouw The Keel aan de overzijde.

07:04 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

21-06-16

Dover

On the other side of the English Channel the good weather held stand. As always, the White Cliffs welcomed us to this great country. Along the long and wining road to Liverpool, we stopped along the motorway for a picnic.

sea, dover, liverpool

sea, dover, liverpool

sea, dover, liverpool

Aan de andere zijde van het Kanaal hield het goede weer stand. Zoals steeds verwelkomden de White Cliffs ons in dit mooie land. Langsheen de lange weg naar Liverpool stopten wij voor een picnic langsheen de snelweg.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, dover, liverpool |  Facebook |

20-06-16

The Sea at Calais

We picked a beautiful day in the beginning of May to sail over to the UK.

sea, liverpool, calais

Wij kozen begin mei een prachtige dag om de plas over te steken naar het VK.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, liverpool, calais |  Facebook |

19-06-16

Observation Post

One final shot from atop the belfry: the WWII observation post on the half moon dyke.

architecture, oostende

Nog een laatste foto van bovenop het belfort: de observatiepost uit Wereldoorlog II op de Halve Maan Dijk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

18-06-16

Port

The top of the belfry also gives you a great view of Oostende's port, with the Royal Yacht Club in the top right of the composition of the second photo. Quite a few ships were leaving the port while we were up there.

architecture, oostende

architecture, oostende

architecture, oostende

architecture, oostende

Het belfort geeft je ook een prachtig zicht van de Oostensde haven, met de Royal Yacht Club boven rechts in de compositie van de tweede foto. Enkele schepen verlieten de haven terwijl wij daar boven waren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

17-06-16

Saint Peter's & Paul's

Back to the outside of the belfry where you get a unique alternative view of the Saint Peter's & Paul's church across the road from our station.

architecture, oostende

Terug naar de buitenkant van het belfort waar je een uniek alternatief zicht op de Sint Petrus en Paulus kerk krijgt.

11:42 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

16-06-16

Jean-Pierre Hautekiet in action

I made a little film of Jean-Pierre Hautekiet playing the carillion. It sounds better when you are actually not in the playing room with him, because in the room you have the mechanical noise of the carillion, which you don't have on the outside.


Ik maakte een filmpje van Jean-Pierre Hautekiet die de beiaard speelt. Het klinkt beter wanneer je niet in de muziekkamer bent omdat je dan de mechanische geluiden mist.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, oostende |  Facebook |

15-06-16

Clocks

Jolene paid close attention and wanted to have a go at playing the carillon as well. In all there are 49 clocks of which the bass clock weights 2497 kg.

IMG_8367_OOSTENDE_JOLIJN.jpg

IMG_8313_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8362_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8363_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

Jolene lette heel goed op en wou ook eens de beiaard bespelen. In totaal zijn er 49 klokken waarvan de bass klok 2497 kg weegt.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, music, oostende |  Facebook |

14-06-16

Carillon

Jean-Pierre Hautekiet, our town's carillon player, invited some of his music school students to join him while he was concerting. The connection rods in the third photo transport the mechanical energy of hitting the keys to the bells above the playroom in the tower. The black connectors on the rods allow to tighten or relax the pull on the bells.

music, oostende

music, oostende

music, oostende

Jean-Pierre Hautekiet, onze stadsbeiaardier, nodigde enkele van zijn muziekstudenten uit om hem te vervoegen terwijl hij concerteerde. De metalen staafjes in de derde foto transporteren de mechanische energie van de toetsen naar de bellen hoger in de toren. De zwarte connectoren op de staven laten toe om de trekkracht op de bel te verhogen of verlagen.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, oostende |  Facebook |

13-06-16

Belfry

We were on the top of Oostende's Belfry. From where you have a great all round. The Belfry stands on the central market place with its classical bandstand. You can also see the sea.

IMG_8371_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8336_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8326_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

Wij stonden boven op het Oostendse belfort, waar je een goed zicht hebt over de stad. Je vindt het belfort aan het Wapenplein met zijn klassieke kiosk. Uiteraard kan je ook de zee zien.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

12-06-16

Where Are We?

My wife is scared of heights, so Jolene helped me out while my wife stayed firmly on ground level singing "I'm begging of you please don't take my man...". But does anyone have an idea on top of what Jolene and I am standing?

IMG_8345_OOSTENDE_NELLE-&-JOLIJN.jpg

Mijn vrouw heeft hoogtevrees, dus Jolene hielp mij terwijl mijn vrouw met haar twee voeten op de grond bleef en het beroemdste nummer van Dolly Parton zong. Maar heeft iemand een idee waar Jolene en ik ons op bevinden?

07:01 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, oostende |  Facebook |

11-06-16

Dinner Time

Hey, you guys, I'm sure it is past my dinner time already, please check if you have the right time.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever

Hey mannen, ik ben zeker dat het al etenstijd is, check eens of jullie het juiste uur hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

10-06-16

H20

A good week ago we were having some bad weather in Oostende. I dind't realise that it had stormed that hard until I went on the beach last Saturday. A lof of stuff has washed ashore, including this impressive piece of hardware: buoy H20 that helps show the approach to our harbour.

H20_WEB.jpg

Een goede week geleden kregen wij slecht weer in Oostende. I besefte niet hoe hard het gestormd had tot ik de zaterdag met Vinyl op het strand ging. Er was veel aangespoeld, met inbegrip van dit indrukwekkend stuk: boei H20 die de aanloop naar de haven van Oostende helpt aanduiden.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

09-06-16

Ham & Asparagus Pancakes

We had a spot of lunch before leaving Zagreb. A local speciality: pancakes with ham and asparagus served with a white creamy sauce.

IMG_8210_CROATIA_ZAGREB_FOOD.jpg

Wij lunchten vooraleer Zagreb te verlaten. Ik koos voor een locale specialiteit: pannekoekjes met ham en asperge opgediend met een witte romige saus.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, zagreb, croatia, food |  Facebook |

08-06-16

Shopping Gallery

On a rainy morning, to say the least, you tend to look for inside places. Like this galery with a superb glass dome. Would have needed to lie on my back to get the whole dome in the shot, but the floor was wet.

IMG_8195_CROATIA_ZAGREB_GALLERY.jpg

IMG_8192_CROATIA_ZAGREB_GALLERY.jpg

Op een regenachtige morgen, probeer je natuurlijk binnenlocaties te vinden. Zoals deze galerij met de mooie glazen koepel. Ik had op mijn rug moeten gaan liggen om die helemaal in beeld te krijgen, maar de vloer was nat.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, zagreb, croatia |  Facebook |

07-06-16

Kamenita Vrata

Take the passage beyond this stone gate and a surprise awaits you: the underground passage actually contains a chappel dedicated to Mary. Croatians come to pray there and give thanks.

IMG_8167_CROATIA_ZAGREB_MADONNA.jpg

IMG_8169_CROATIA_ZAGREB_MADONNA.jpg

IMG_8171_CROATIA_ZAGREB_MADONNA.jpg

De passage achter deze stenen poort moet je absoluut nemen. Je vindt er een heuse kapel toegewijd aan Maria. De lokale bevolking komt er bidden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, croatia, zagreb |  Facebook |

06-06-16

Saint Mark

I took the picture of the asian lady on the square in front of Saint Mark's church in Zagreb. The church dates from the 13th Century. The southern portal is topped by beautiful gothic sculptures.

IMG_8172_CROATIA_ZAGREB_STMARK.jpg

IMG_8176_CROATIA_ZAGREB_SAINT-MARK.jpg

Ik nam de foto van de aziatische dame op het plein voor de kerk van Sint Mark in Zagreb. De kerk dateert van de 13e eeuw. De zuiderse toegangspoort is versierd met prachtige gotische beeldhouwwerken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, croatia, zagreb, church |  Facebook |

05-06-16

Zagreb in the Rain

We flew from Split to Zagreb early in the morning and had the whole morning and lunchtime before heading back to Brussels. Only the weather would not oblige, it poored all morning. Some of us acted asian: weather or no weather: see Zagreb.

IMG_8181_CROATIA_ZAGREB_RAIN.jpg

Wij vlogen vroeg in de morgen van Split naar Zagreb. Wij konden tot na lunchtijd Zagreb verkennen, dan was het terug naar Brussel. Maar het weer zat niet mee: het goot de ganse voormiddag. Een aantal onder ons gedroeg zich aziatisch: weer of geen weer: Zagreb zien.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, people, zagreb, croatia |  Facebook |

04-06-16

Drinks Time

After a good dinner in Split, we enjoyed a night cap in our hotel before the short night ahead of us. We had to get up at 4 to catch a plane from Split to Zagreb. My colleague Andy went for a dry martini. I went a little more exotic and tried a negroni followed by a Tom Collins. Great way to enjoy your gin.

IMG_8155_CROATIA_SPLIT_DRINK.jpg

IMG_8157_CROATIA_SPLIT_MARTINI.jpg

IMG_8158_CROATIA_SPLIT_NEGRONI.jpg

IMG_8162_CROATIA_SPLIT_TOM-COLLINS.jpg

IMG_8161_CROATIA_SPLIT.jpg

Na een goed diner in Split, genoten wij van een nachtmutsje in ons hotel om de korte nacht in te gaan. Wij moesten om 4u uit ons bed om een vliegtuig van Split naar Zagreb te halen. Mijn collega Andy koos voor een droge martini. Ik ging voor meer exotische drankjes met een negroni gevolgd door een Tom Collins. Leuke manier om van je gin te genieten.

09:14 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: croatia, split, martini |  Facebook |

03-06-16

400 years old

A seasoned amateur photographer must never scare of taking the impossible photo. Look how this 400 year old tree grows through the balcony on the island of Hvar.

IMG_7402_CROATIA_HVAR.jpg

Een doorgewinterde amateur fotograaf mag nooit schrik hebben om de onmogelijke foto te nemen. Zie hoe deze 400 jaar oude boom door de spijlen van het balkon groeit op het eiland Hvar.

07:01 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, hvar, croatia |  Facebook |

02-06-16

Flora on Hvar

The flora on the Croatian island of Hvar is very different to ours. The cacti were in bloom. Too early to harvest the capers, but they aren't actually farmed on Hvar, they just grow on walls.

IMG_7334_CROATIA_HVAR_CACTUS.jpg

IMG_7335_CROATIA_HVAR_CACTUS.jpg

IMG_7394_CROATIA_HVAR_CAPERS.jpg

De flora op het Kroatische eiland Hvar verschilt sterk van die van ons. De cactussen stonden in bloei. Het was nog te vroeg om de kappertjes te oogsten, maar ze worden niet georganiseerd geteelt op Hvar, ze groeien er gewoon op de muren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, croatia, hvar |  Facebook |

01-06-16

Iron Gate

We studied the maquette of the city before entering it through the Iron Gate. It grants you access to the underground structures of the city.

architecture, croatia, split

architecture, croatia, split

architecture, croatia, split

architecture, croatia, split

Wij bestudeerde de maquette van de stad vooraleer ze te penetreren via de Ijzeren Poort. Via die weg krijg je toegang tot de ondergrondse structuren van de stad.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, croatia, split |  Facebook |