31-07-16

Raddicombe Lodge

We chose to spend two nights in Brixham in Devon on the way to Cornwall. We booked a room with a sea view in Raddicombe Lodge, a dog friendly guest house. I took the first photo from the back garden.

street, devon, brixham

street, devon, brixham

Wij verbleven twee nachten in Brixham in Devon op de weg naar Cornwall. Wij reserveerden een kamer met zeezicht in Raddicombe Lodge, een hondvriendelijke guest house. De eerste foto nam ik van in de mooie tuin.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, devon, brixham |  Facebook |

30-07-16

Shuttle to Cornwall

On July 14th we set off for Cornwall. As we took Vinyl along we chose to take the Shuttle from Calais to Folkestone. It only takes 35 minutes and you can stay with your dog, you don't have to leave him alone. Luckily we have a big car, so we can leave plenty of room for Vinyl in the boot. He travels in style.

IMG_8374_CORNWALL_SHUTTLE.jpg

Op 14 Juli vertrokken wij naar Cornwall. Wij namen Vinyl mee, dus kozen wij voor de Shuttle van Calais naar Folkestone. De reis duurt maar 35 minuten en je kunt bij je hond blijven, zo is hij niet alleen. Gelukkig hebben wij een grote wagen, dus krijgt Vinyl veel plaats in de koffer. Hij reist in stijl.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

29-07-16

Sylvia's Restaurant

You have not been to Harlem if you did not eat sould food in one of the mammie restaurants. And where better to do so than at the most famous: Sylvia's (Woods) Restaurant, founded in 1962. Now Sylvia stopped working there when she was 80 and left us back in 2012. But the restaurant is today run by her kids and grandkids. It is huge and can seat hundreds of people, but in separate rooms, so that you never have the impression that you are eating in a factory. Here you eat comfort food. I started with chicken fingers with a mustard/honey sauce and had the world famous BBQ ribs for main course. The portions are huge. A couple of people who went there before me: Diana Ross, Muhammad Ali, Bill Clinton, Robert F. Kennedy and Barack Obama. The night we dined there, an NBA player was eating a couple of tables from us.

 street,nyc,usa,new york city

street,nyc,usa,new york city

Je bent niet in Harlem geweest als je geen soul food ging eten in een van de mammie restaurants. En er is geen betere en beroemdere dan Sylvia's (Woods) Restaurant, gesticht in 1962. Sylvia stopte er met werken toen ze 80 werd en in 2012 verliet ze ons. Het restaurant wordt vandaag gerund door haar kinderen en kleinkinderen. Het is gigantisch, enkele 100'en mensen kunnen er aan tafel. Maar in verschillende zalen zodat je niet het gevoel krijgt dat je in een grote kantine eet. Je eet er vooral comfort food. Ik startte met chicken fingers in een mosterd/honingsaus en koos als hoofdgerecht de world famous BBQ ribs. De porties zijn wel gigantisch. Enkele beroemdheden die het mij voor deden: Diana Ross, Muhammad Ali, Bill Clinton, Robert F. Kennedy en Barack Obama. De avond toen wij er dineerden zat een NBA speler in onze zaal.

07:03 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

28-07-16

Apollo Theatre

In the heart of Harlem in 1913 the Apollo Theatre was errected. This is to NYC what the Cavern Club is to Liverpool. African/American artists were given a podium: Duke Ellington, Stevie Wonder, The Jackson 5, The Supremes, Little Richard, Ella Fitzgerald, Chaka Khan, Sammy Davis Jr, Marvin Gaye, to name but a few of the great artists who performed here over the years.

architecture, nyc, usa, new york city

In hartje Harlem werd in 1913 het Apollo Theatre gebouwd. Dit is voor NYC wat de Cavern Club voor Liverpool is. Vooral Afrikaans/Amerikaanse artiesten kregen er een podium: Duke Ellington, Stevie Wonder, The Jackson 5, The Supremes, Little Richard, Ella Fitzgerald, Chaka Khan, Sammy Davis Jr, Marvin Gaye, om er maar een paar te noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

27-07-16

Columbia University

After visiting the New York City Botanical Garden in the Bronx, we returned to Harlem. Unfortunately it went wrong with the public transport and we ended up in Harlem after dark. Not that it is unsafe then, but the photo opportunities are less. But I had to visit the historic campus of Columbia University in Harlem, founded in 1754, currently 27.000 students.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Nadat wij de New York City Botanische Tuin bezochten in de Bronx, keerden wij terug naar Harlem. Het liep echter verkeerd met het openbaar vervoer, waardoor wij er pas na donker arriveerden. Niet dat het er dan niet veilig is, maar het is veel moeilijker foto's maken. Maar ik moest toch binnenlopen op de campus van de Columbia Universiteit, gesticht in 1754, telt momenteel 27.000 studenten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

26-07-16

Botanical Bridge

Some more autumn colours in the Botanical Garden in NYC. It has a lot of water, so also pretty bridges.

architecture, new york city, nyc, usa

Nog meer herfstkleuren in de Botanische Tuin in NYC. Het domein heeft veel water, dus ook mooie bruggen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

25-07-16

Other Building

The site of the Botanical Garden in the Bronx in New York City doesn't just house greenhouses, it has other great buildings as well. I love this shot, because the warm colours of autumn are very present in it.

architecture, nyc, usa, new york city

De site van de Botanische Tuin in de Bronx in New York City telt niet alleen serres, je vindt er ook andere mooie gebouwen. Ik hou vooral van dit shot om dat de warme herfstkleuren er zeer sterk in aanwezig zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

24-07-16

Greenhouse from the Outside

Another picture of one of the greenhouses taken from outside this time, over the pond.

IMG_5387_NYC_BOTANIC.jpg

Nog een foto van een van de serres, deze keer gefotografeerd over een watermassa.

09:19 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nyc, usa, new york city |  Facebook |

23-07-16

Greenhouse Reflection

No special photoshop trickery in this photo, just natural reflection.

architecture, new york city, nyc, usa

Geen photoshop trukkjes in deze foto, een gewone weerspiegeling.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

22-07-16

Plants Great and Small

These flowers are ever so small, while the plant suspended high in the greenhouse must weigh a couple of 100 kilos.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De bloemetjes zijn piepklein, terwijl de plant die daar hoog in de serre hangt een paar honder kilo moet wegen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

21-07-16

Desert Vegetation

Not just traditional cacti in the desert vegetation greenhouse, also some peculiar plants, like these South African Lithops Hookeri in the second and third photo. They look like rocks when they are not in bloom, but the beautiful white flowers prove that these are in fact a form op cacti.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

Niet alleen de vertrouwde cactussen in de serre met woestijnflora, maar ook enkele minder bekende planten, zoals deze Zuid-Afrikaanse Lithops Hookeri in de tweede en derde foto. Ze zien er uit als keien wanneer ze niet in bloei staan, maar de mooie witte bloemen bewijzen dat het wel degelijk om een vorm van cactus gaat.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

20-07-16

Prickly Greenhouse

An entire greenhouse dedicated to desert vegetation. A mostly prickly experience. Some beautiful cacti to be admired.

nature, NYC, usa, new york city

nature, NYC, usa, new york city

nature, NYC, usa, new york city

Een ganse serre toegewijd aan woestijnflora. Een prikkelende ervaring. Heel mooie cacti vallen er te bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-07-16

Pleasant Greenhouse Experience

The green house holds many surprises, you can also have a sit down when you are too tired of walking. They have ponds and fountains.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De serre is een vat vol verrassingen. Je kunt er ook rustig gaan zitten wanneer je moe bent van het wandelen. Je vindt er vijvers en fonteinen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-07-16

Flowers & Plants

Those greenhouses are big and there is a lot to see. Impossible to examine & photograph all the flowers & plants, but in the coming days I'll post some of my favorites.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De serres zijn groot en er is veel te zien. Het was onmogelijk om alle bloemen en planten te onderzoeken en fotograferen maar in de komende dagen post ik wat van mijn favorietjes.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

17-07-16

Greenhouses

We could see this main green house from the terrace of the restaurant where we had lunch. So this became our first target to visit after enjoying lunch.

architecture, NYC, new york city, usa

Van op het terras waar wij lunchten konden wij de hoofdserre zien. Dus dit werd ons eerste doen nadat wij de lunch genoten hadden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

16-07-16

The Bronx

I am currently on my 5th trip abroad in a year time and I still haven't posted all the poto's of my first. So on the sixth day we were in New York City, last year in November, we headed for the Bronx. As I had already noticed in Queens: not all architecture is beautiful. We got to NYC Botanical Garden round lunchtime, so I decided on a Boston Martini, and a nice amber local beer to go with my main course.

IMG_5337_NYC_THEBRONX.jpg

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Momenteel geniet ik van mijn 5e buitenlandse trip in een jaar tijd en ik  heb nog niet al de foto's gepost van mijn eerste. Op de zesde dag in New York City, vorig jaar in november, reisden wij naar de Bronx. In Queens was het mij ook al opgevallen dat niet alle architectuur er mooi is. Wij bereikten de NYC Botanische Tuin rond lunchtijd. Ik genoot van een Boston Martini als aperitief en bij de maaltijd koos ik voor een lekker fris lokaal amber biertje.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

15-07-16

Resting

Vinyl knew something was going on: daddy home, mummy rushing about all the time. So the best thing he could do was rest to be fresh for the big journey.

nature, dog, flatcoated retriever, vinyl

Vinyl wist dat er iets aan de hand was: papa thuis, mama druk in de weer. Dus het beste wat hij kon doen was een beetje uitrusten voor de grote trip.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

14-07-16

Ferry Across

When you get to see this message, I'll be on my way to my holiday destination. Not via this ferry, because this one sails 8 hours between Liverpool and Belfast. I won't even be ferrying, but I'll tell you all about that when I get back.

Anyone with bad ideas: my house remains lived in and guarded.

IMG_7013_LIVERPOOL_FERRY.jpg

Wanneer je dit bericht leest, zal ik op weg zijn naar mijn vakantiebestemming. Niet met deze ferry, ze zeilt 8 uur tussen Liverpool en Belfast. Ik neem geen ferry, maar ik vertel julllie wel alles na mijn terugkomst.

Potentiële boosdoeners: mijn huis blijft bewoond en bewaakt.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, liverpool, uk |  Facebook |

13-07-16

Girl Posing

I was thinking: it has been a long time since I posted a photo of a girl. So here she is posing nicely for me.

people, liverpool, uk

Ik dacht: lange tijd geleden dat ik nog eens een foto van een meisje postte. Hier is ze dan, mooitjes poserend.

07:02 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, liverpool, uk |  Facebook |

12-07-16

Sunset over the Sea

Started my holidays well last Friday by having a bite to eat at the yacht club. The sunset was coming to an end when we exited the place.

sea,oostende

Ik begon mijn vakantie goed vorige vrijdag door iets te gaan eten in de yacht club. Toen wij terug buiten kwamen liep de zonsondergang net op zijn einde.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

11-07-16

Children's Library

The rounded structure I showed you in the first photo of this series actually houses the children's library. It is easily accessible with prams and buggies.

architecture, Liverpool, uk

De ronde structuur die ik jullie toonde in de eerste foto van deze reeks bevat de kinderbibliotheek. Dit gedeelte is vlot toegankelijk met kinderwagens en buggies.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

10-07-16

Imagine Games

Imagine a library where you can lend and try out games: it has a gaming room.

IMG_6966_LIVERPOOL_LIBRARY.jpg

IMG_6973_LIVERPOOL_LIBRARY.jpg

Imagine van een heel bekende Liverpudlian mag natuurlijk niet ontbreken. In de openbare bibliotheek kan je ook computerspelletjes ontlenen, ze hebben er een games room.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

09-07-16

Public Library

The building I have been presenting the past two days is in fact the public library. Well worth a visit.

architecture, liverpool, uk

Het gebouw dat ik jullie de laatste twee dagen toon is de publieke openbare bibliotheek. Zeker een bezoekje waard.

08:21 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

08-07-16

Modernized Architecture

Once you have entered the building, you are treated to this spectacular sight.

architecture, liverpool, uk

Eens je het gebouw binnengetreden bent wordt je op dit spectaculaire zicht getrakteerd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

07-07-16

A Very Special Building

Can you guess what the porpose of this building in Liverpool is? The first photo shows a side part/wing of the building, the second photo shows the entrance.

architecture, liverpool, uk

architecture, liverpool, uk

Kan je raden welke functie dit gebouw heeft in Liverpool? De eerste foto toont een zijvleugel, terwijl de tweede foto de ingang toont.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

06-07-16

Pornstar Martini

After all that culture in Chinatown, it was time for a drink: a Pornstar Martini.

IMG_6923_LIVERPOOL_PORNSTAR-MARTINI.jpg

Na onze culturele uitstap in Chinatown was het tijd voor een drankje: een Pornstar Martini.

06:14 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk |  Facebook |

05-07-16

Chinatown History

Time for a little history on Chinatown, Liverpool. In the early 1800's, Liverpool was the main port in England for trade with China. The main trading goods were silk and cotton wool. In 1966 a regular steamer service ran between the two countries bringing the first immigrants to settle in Liverpool. World War I saw 6.000 Chinese sailors join the British Merchant Navy. Just before the second World War there was a shortage of sailors in England, so Chinese seamen were massively recruited.

street, liverpool, uk, chinatown

street, liverpool, uk, chinatown

Een beetje geschiedenis over Chinatown, Liverpool. In het begin van de 19e eeuw, groeide Liverpool uit tot de belangrijkste haven in Engeland voor handel met China. Zijde en katoen waren de belangrijkste handelsgoederen. Vanaf 1966 voer een regelmatige stoomlijn tussen de twee langen en die bracht de eerste inwijkelingen met zich mee. In WO I vervoegden 6.000 Chinese matrozen de Britse koopvaardij. En tegen WO II was er zo'n nijpend tekort aan matrozen in Engeland, dat er massaal Chinese zeemannen aangetrokken werden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

04-07-16

Lions

I love the guardian lions along the streets in Chinatown. They always come in pairs. The lion always has its paw on a ball. The lioness has a cub under her paw.

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

Ik ben gek op de leeuwen die de straten van Chinatown bewaken. Je vindt ze altijd in paren. De leeuw heeft steevast een bal onder zijn poot, terwijl de leeuwin een welpje onder haar poot houdt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

03-07-16

Colourful Street

Chinatown in Liverpool has at least one colourful street. In all, it counts 12 streets. Good food is never far, and some of the restaurants have the highest hygiene rating.

street, liverpool, uk, chinatown

street, liverpool, uk, chinatown

street, liverpool, uk, chinatown

Chinatown in Liverpool heeft toch een heel kleurrijke straat. In totaal wordt Chinatown door 12 straten gevormd. Lekker eten is nooit ver weg en sommige van de restaurants kregen de beste hygiënequotering.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (3) | Tags: street, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

02-07-16

Liverpool Chinatown

To the south of Liverpool, walking distance from our hotel: Chinatown. The oldest Chinese community in Europe, counting between 15 and 25.000 members. The monumental gate was errected in 2000.

IMG_7116_LIVERPOOL_CHINATOWN.jpg

Ten zuiden van het stadscentrum van Liverpool, op wandelafstand van ons hotel: Chinatown. De oudste Chinese gemeenschap in Europa met tussen 15 en 25.000 inwoners. De monumentale poort werd in 2000 opgetrokken.

07:01 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |