31-08-16

St Mawes Castle

Before visiting Saint-Mawes village, we headed up to the headland where the round castle stands. Together with Pendennis Point Castle in Falmout this bastion forms a defense of the river Fal agains invasion by the French or the Roman Empire. The castle was constructed in the 16th Century under the reign of King Henry VIII. During the Second World War the castle hosted an anti-aircraft gun to protect against German airraids. 

 architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

Vooraleer wij het dorp Saint-Mawes bezochten, trokken wij naar de landtong waar je het ronde kasteel vindt. Samen met Pendennis Castle in Falmouth vormt dit een verdedigingslinie voor de monding van de Fal rivier tegen een invasie door de Fransen of het Romeinse Rijk. Het kasteel werd in de 16e eeuw gebouwd tijdens het bewind van Koning Hendrik VIII. In Wereldoorlog II stond hier luchtafweer. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

30-08-16

Roseland Peninsula

Just past Trelissick Gardens you can take the King Harry Ferry to cross over to the Roseland Peninsula where you'll find magic places like St-Mawes and Mevagissey. 

The peninsula is in general also a dog friendly place. We decided to make a day of exploring the Roseland Peninsula. 

 nature, cornwall, uk, transport

nature, cornwall, uk, transport

nature, cornwall, uk, transport

Net voorbij Trelissick Gardens kan je de King Harry Ferry nemen om over te steken naar het Roseland schiereiland waar je magische plekken zoals St-Mawes en Mevagissey vindt. 

Het schiereiland is in het algemeen ook een hondvriendelijke plek. Wij besloten er een dagje van te maken om het schiereiland te verkennen. 

07:11 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk, transport |  Facebook |

29-08-16

The Alchemist

In August I finished Paulo Coelho's classic 'The Alchemist'. I really enjoyed reading it even though esotericism is not really my cup of tea. It just goes to show that it is worth while stepping out of your comfort zone from time to time, even where literature is concerned. If you haven't read The Alchemist yet, you should. 
The title is somewhat misleading, there is an alchemist in the story, he does lead into gold somewhere in two sentences of the story, but that is a detail in the book that is mainly about life and believing. 
Not easy to find a photo for this post, so I delved into my photo archive of my visit to the Natural History Museum in New York City back in 2012. 

nature, new york city, nyc, usa, literature

 

In augustus las ik Paulo Coelho's klassieker 'De Alchemist' uit. Ik heb het echt graag gelezen, zelfs al is esoterie mijn ding niet. Dat toont dat het de moeite loont om af en toe eens uit je comfortzone te stappen, zelfs wat literatuur betreft. Als je De Alchemist nog niet gelezen hebt, moet je dat zeker gaan doen. 

De titel is ietwat misleidend. Er komt een alchemist voor in het verhaal en ergens in twee zinnetjes in het boek verandert hij wel look in goud. Maar dat is een detail in een boek die voor de rest vooral over het leven en geloven gaat. 
Ik vond het niet gemakkelijk om een foto te kiezen voor deze post en ging graven in mijn foto-archief van mijn bezoek aan het natuurhistorisch museum in New York City lang geleden in 2012. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, new york city, nyc, usa, literature |  Facebook |

28-08-16

Magik Best Bitter

We had lunch in the café in Trelissick Gardens and I enjoyed a pint of Magik Best Bitter. Cornwall seems to have developped a culture of local ales, I very much enjoyed Cornish Tribute as well. Refreshing, but in the UK tradition with a low alcohol percentage. That is because in their marketing they focus on selling quantity 

 

street, cornwall, uk

street, cornwall, uk

Wij lunchten in de cafetaria van Trelissick Gardens en ik genoot er van een pint Magik Best Bitter. Corwall heeft precies een cultuur van streekbieren ontwikkeld, de Cornish Tribute kon mij ook smaken. Verfrissend, maar met een laag alcoholgehalte zoals de marketeers het in de UK willen. Hun model baseert zich op de verkoop van grote hoeveelheden. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, cornwall, uk |  Facebook |

27-08-16

Room

This post replies to an invitation by TinyWOOLF on the subject of ROOM. I came across many places during my holiday in Cornwall where I would have wanted to stay. This Ferry House for the King Harry Ferry looked like a great place with a good view. You could take the ferry to the beautiful Roseland Peninsula every day.

IMG_8694_CORNWALL_FERRY-HOUSE.jpg

IMG_8700_CORNWALL_KING-HARRY-FERRY.jpg

IMG_8707_CORNWALL_ST-MAWES.jpg

Deze post is het antwoord op een uitnodiging door TinyWOOLF voor het onderwerp ROOM/KAMER. Tijdens mijn reis in Cornwall ontdekte ik veel plaatsen waar ik wou overnachten. Het Ferry Huis voor de King Harry Ferry was er een van. Prachtig uitzicht. En je kon er elke dag de King Harry Ferry nemen om het prachtige Roseland Schiereiland te bezoeken.

09:29 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

Trelissick View

After you have walked down the woodland and meadow towards the water, you are at once treated to this teriffic view. On a clear day you can see all the way down to Pendennis Point in Falmouth on the right side, oppositie on the left the Roseland Peninsula. A great place for a picknick, a swim or to exercise your dog. 

 nature, cornwall, uk

Nadat je over de weiden naar het water wandelde wordt je plots getrakteerd op dit mooie uitzicht. Op een heldere dag zie je ongehinderd tot aan Pendennis Point in Falmouth aan de rechterzijde. Aan de tegenovergestelde zijde zie je de Roseland Peninsula. Een fantastische plek voor een picknick, om te zwemmen of om je hond uit te laten. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

26-08-16

Water Tower

After you have parked your car at Trelissick Gardens, the tall water tower catcher the eye. It houses An appartement that can be used by holiday makers. The Manor set in the middel of lush green fields is also an eyecatcher. 

 architecture, cornwall, uk

 Nadat je de wagen geparkeerd hebt bij Trelissick Gardens, kan je niet naast de watertoren kijken. Je vindt er een appartement in dat gebruikt kan worden door vakantiegangers. Het landhuis te midden de groene grasvelden springt ook in het oog. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

25-08-16

Trelissick Gardens

Just a couple of Miles from where we were staying, in the oppositie direction of Stithians, you'll find Trelissick Gardens. I can only describe the place as beautiful nature within the beautiful nature. The Gardens are close to the sea, so you can enjoy the Gardens and meadows and woodlands as well as the beach with a beautiful view over the bay. Dogs are not allowed in the Gardens, but they are more than welcome to run free in the woodlands and they are allowed on the beach. Vinyl was most enthousiastic to have a swim. I can recommend the café for a good light lunch, snacks or Cream teas. 

 nature,cornwall,uk

nature,cornwall,uk

nature,cornwall,uk

Op amper enkele kilometers van waar wij verbleven, in de andere richting dan Stithians, bevonden zich Trelissick Gardens. Ik kan het alleen maar omschrijven als prachtige natuur in de prachtige natuur. Het ligt dicht bij de zee, dus je kunt er zowel van de tuinen als de weiden en bossen genieten alsook het strand, met een prachtig uitzicht over de baai. Honden mogen niet in de tuinen, maar ze zijn meer dan welkom om los te lopen in de weiden en bossen en mogen ook op het strand. Vinyl wou er uiteraard zwemmen. Ik kan de cafetaria aanbevelen voor een lekkere lichte lunch, snacks of Cream teas.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

24-08-16

Quarry

Kennall Woods also houses a quarry that is no longer in use. Vinyl wanted to jump in the water, but I had to stop him. It is likely very polluted and contains a lot of scrap.

nature, cornwall, uk

Diep in Kennall Woods vind je ook een steengroeve die niet meer in gebruik is. Vinyl wou er in het water springen, maar ik moest hem tegenhouden. Het water zou zwaar vervuild zijn en onder de oppervlakte ligt er veel gevaarlijk afval.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

23-08-16

Vinyl & Rudy

Vinyl and Rudy enjoyed running free in Kennall Vale Woods. There is so much for them to explore, sniff and there is water. Rudy lost his front paw to bone cancer when he was just 1,5, poor thing. He manages very well, but obviously is not as agile or fast in getting about is Vinyl is. Both dogs got on very well and my cousin has good control over her dog. A Rhodesian Ridgeback is a hunting and guard dog, and normally doesn't like other dogs coming near 'his' people/family.

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Vinyl en Rudy genoten er van vrij te kunnen rondlopen in Kennall Vale Bos. Er is zo veel om te ontdekken, aan te snuffelen en er is natuurlijk water. Rudy verloor een voorpoot aan botkanker toen hij amper 1,5 jaar was. Hij redt het heel goed, maar is niet zo snel en lenig als Vinyl. Maar ze kwamen heel goed overeen en mijn nicht heeft haar hond goed onder controle. Een Rhodesian Ridgeback is een jacht en waakhond en houdt er normaal niet zo van dat andere honden dicht bij 'zijn' mensen/familie komen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

22-08-16

Lara

Lara, my cousin's granddaughter, 3 years old, enjoyed the Woods as well. Even though there is a lot to see and to and that the terrain is ambitious for a 3 year old, she never let go of the little playthings in her hand. 

 people, cornwall, uk

Lara, het kleindochtertje van mijn nicht, 3 jaar oud, genoot ook van het bos. Niettegenstaande alle verleidingen het het soms ambitieuze terrein voor een 3 jarige, liet ze haar speeltjes niet vallen. 

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, cornwall, uk |  Facebook |

21-08-16

Ostend Masters Table Tennis

I interrupt my holiday photos to share with you that Slovenian player Bojan Tokic won the Ostend Masters table tennis tournament yesterday.

IMG_8780_TTC-DRIVE_TOKIC-BOJAN.jpg

Ik onderbreek mijn vakantie foto's om met jullie te delen dat de Sloveense speler Bojan Tokic gisteren de Ostend Masters tafeltennis toernooi won.

02:21 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

20-08-16

Kennall River

The Kennall River runs through Kennall Vale Woods, and the dogs really enjoyed the water on this hot and sunny day. As usual, Vinyl was very ambitious again heading downstream to the waterfall. I managed to call him back. 

 

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

De Kennall rivier stroomt door het Kennal Valei bos en de honden genoten van het frisse water op deze warme en zonnige dag. Zoals steeds toonde Vinyl zich zeer ambitieus en hij volgde de stroom naar de waterval. Ik slaagde er in van hem terug te roepen. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

19-08-16

Kennal Vale Woods

My cousin Kim took us down to Kennall Vale Woods, near Stithians in Cornwall. These enchanted woods house a well kept secret. It actually housed a gunpowder works in the 1800. Not for purposes of warfare, but for the mining industry. The river Kennall streams through the woods, some 30  water-wheels were in operation when the factory was active. 

 nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Mijn nicht Kim toonde ons Kennall Vale Bos, nabij Stitians in Cornwall. Dit betoverende bos is een goed bewaard geheim. In de jaren 1800 vond je hier een buskruitfabriek. Niet voor oorlogsdoelstellingen, wel in functie van de mijnbouw. 
De Kennall rivier stroomt door het bos, wanneer de fabriek er nog actief was dreef die 30 waterraderen aan. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

18-08-16

Helford Passage

Our second day in Cornwall, July 17th, was Vinyl's third birthday. This dog loves swimming so much, that you simply have to take him swimming on his birthday. I had read that the Helford Passage in the estuary of the Helford River offered a dog friendly beach. Sad to see that this was wrong when we got down the hill: a big sign "No dogs allowed". We did find a corner where he could swim in the river. And in the meantime we enjoyed the beautiful scenery. 

 nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Onze tweede dag in Cornwall, 17 juli, was Vinyl's derde verjaardag. Ons hondje houdt zo van zwemmen, dat dit gewoonweg moest gebeuren op zijn verjaardag. Ik had online gelezen dat de Helford Passage, in de monding van de Helford Rivier, een hondvriendelijk strand bood. Ik was teleurgesteld om er een bord 'Honden niet toegelaten' te treffen. Maar wij vonden een hoekje waar hij in de rivier kon zwemmen. En intussen genoten wij van de mooie omgeving. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

17-08-16

Storm Katie 2010

The owner of our cottage did his best to make his place as attractive as possible. He managed to turn the remains of a tree fallen by storm into an attraction.  

 nature, cornwall, uk

De eigenaar van onze cottage deed zijn best om zijn plek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo slaagde hij er in om de overblijfselen van een door storm gevallen boom interessant te maken voor bezoekers.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

16-08-16

The Snug

The Snug was the name of the beautiful cottage we rented for the week situated in the equally beautiful setting of Perranwell Station. Across from The Snug stood the cottage of the owner of the whole, a friendly nature lover. The well kept gardens and the surrounding woodlands were all very worth while. 

 architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

The Snug was de naam van de mooie cottage die WIJ voor 1 week huurdeN dat zich in de evenzeer mooie omgeving van Perranwell Station bevond. Aan de overzijde van het erf de woning van de eigenaar van het geheel, een vriendelijke natuurliefhebber. De goed onderhouden tuin en en de omliggende bossen weren best ook de moeite waard. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

15-08-16

Stithians Reservoir

After we had set off on our journey from Brixham to Perranwell Station, we decided once in Bodmin to head straight for Stithians Reservoir where Vinyl could cool down after a scorchingly hot day in the car. I phoned my cousin Kim while we were enjoying a picknick lunch in the park in Bodmin and we went to pick her up so that Vinyl and his cousin Rudy, the Rhodesian Ridgeback could enjoy an afternoon of water fun. 

 nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

Nadat wij onze tocht aangevangen hadden van Brixham naar Perranwell Station in Cornwall, beslisten wij eens in Bodmin om rechtstreeks naar Stitians Reservoir te rijden waar Vinyl kon afkoelen na een warme rit in de wagen. I belde mijn nicht Kim terwijl wij in het park in Bodmin van een picknick lunch genoten. Daarna gingen wij haar oppikken zodat Vinyl en zijn kozijn Rudy, de Rhodesian Ridgeback konden genieten van een namiddagje waterpret. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

14-08-16

Broadchurch

The views of the coastline from the top of Berry Head made me remember the superb English detective series Broadchurch I watched on Netflix a while ago. I can recommend it if you like British detectives that don't solve 4 murders in 1 episode. 

 nature, brixham, devon, uk

Het uitzicht over de kustlijn van boven op Berry Head herinnerde mij aan de uitstekende Engelse detective reeks Broadchurch die ik een tijdje terug op Netflix zag. Ik kan de reeks aanbevelen als je van Britse detective verhalen houdt waarin ze geen 4 moorden in een aflevering oplossen. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

13-08-16

Water Traffic

The sea around Berry Head is quite busy. Always a couple of large ships about, but also fishing boats and pleasure seafarers. 

 sea, brixham, devon, uk

sea, brixham, devon, uk

sea, brixham, devon, uk

De zee rond Berry Head is nogal druk. Er liggen altijd ergens wel enkele grote schepen te dobberen, maar je ziet er ook vissersschuiten voorbij varen en plezier vaartuigen. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, brixham, devon, uk |  Facebook |

12-08-16

Views from Berry Head

Visiting Berry Head is something you should not do for the lighthouse, it is small and not so impressive. But the nature is very pretty and the views over the coastline and the sea are downright spectacular. 

 nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

Berry Head moet je niet per sé bezoeken voor de vuurtoren, het is klein en verre van indrukwekkend. De natuur is er heel mooi en de uitzichten over de kustlijn en de zee zijn simpelweg spectaculair. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

11-08-16

Berry Head Lighthouse

When in Brixham, you must visit Berry Head. It is so beautiful and treats you to a great view over the sea and the coastline. There you'll find the shortest lighthouse in the UK, just 5 metres high. But because it stands at the top of the headland it is 58 metres above sea level. 

 architecture, devon, uk, brixham, lighthouse

Eens in Brixham moet je zeker Berry Head bezoeken. Het is er zo mooi en je wordt getrakteerd op fantastische vergezichten over de zee en van de kustlijn. Je vindt er ook het VK's kleinste vuurtoren, amper 5 meter hoog. Waar het staat wel bovenop de klip zodat het 58 meter boven de zeespiegel staat. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, devon, uk, brixham, lighthouse |  Facebook |

10-08-16

Room with a View

I gladly come back to the distant view we had from our room in Raddicombe Lodge in Brixham Devon. The first photo I took in the evening during sunset. The second is a broader view in the morning.

IMG_8455_DEVON_VIEW.jpg

IMG_8457_DEVON_VIEW.jpg

Ik denk graag terug aan het mooie zicht dat wij hadden van uit onze kamer in Raddicombe Lodge in Brixham in Devon. De eerste foto maakte ik in de avond tijdens zonsondergang. De tweede is een bredere kijk in de voormiddag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, devon, brixham, uk |  Facebook |

09-08-16

Shopping in Brixham

Shopping is nice in Brixham, but the streets are short, narrow and bendy, which is often the case in old fishing communities. Shopkeepers do make a clear effort to decorate their premises. 

 

street, devon, brixham, uk

street, devon, brixham, uk

street, devon, brixham, uk

street, devon, brixham, uk

In Brixham shoppen is leuk, maar de straten zijn er kort, nauw en bochtig, wat dikwijls het geval is in oude vissersstadjes. De winkelhouders doen wel een duidelijke inspanning om hun zaken te versieren. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, devon, brixham, uk |  Facebook |

08-08-16

Dog Exercise Field

Raddicombe Lodge, our dog friendly guesthouse actually provider a dog exercise field a bit further down. Vinyl had a great time there. The Field being on the top of a hill, it offered us a great view on the sea and the village below. 

 nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

Raddicombe Lodge, onze hondvriendelijk verblijf, bood een losloopweide voor honden aan. Vinyl amuseerde zich er rot. De weide was bovenop een heuvel zodat het een mooi uitzicht bood op de zee en het dorp. 

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon |  Facebook |

07-08-16

Golden Hind

You do not always need to be that accurate as far as historic facts go. Just like in London, you will find a replica of Sir Francis Drake s gallion The Golden Hind in Brixham. A great attraction for the kids and the average Brittish parent does not take offence to the historical inaccuracies. I heard one father say to his child: Look, there is the pirate ship. And true: there was an enthousiastic pirate bothering the women on the Strand. 

 

sea, devon, brixham, uk

sea, devon, brixham, uk

sea, devon, brixham, uk

Je moet niet altijd zo correct zijn met historische feiten.  Net zoals in Londen vind je in Brixham een replica van Sir Francis Drake s galjoen The Golden Hind. Een super attractie voor de kinderen en de gemiddelde Britse ouder stoort zich niet aan de geschiedkundige fouten. Ik hoorde een vader tegen zijn kind zeggen: Kijk, daar ligt de piraten boot. En er liep op de Strand warempel een piraat rond die de vrouwen ambeteerde. Een begrijpbare vergissing, dus. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, devon, brixham, uk |  Facebook |

06-08-16

Eating out in Brixham

You will not go hungry in Brixham about 15 restaurants can help you out. Some of them only cater in the evenings during the school holidays. Best is to have the fish or shellfish virtually straight out of the sea. 

 IMG_8436_DEVON_EATING.jpg

IMG_8438_DEVON_EATING.jpg

Devon_MarketHouse.jpg

In Brixham moet je geen honger lijden, een 15 tal restaurants kan dat verhelpen. Sommigen blijven echter pas s avonds open tijdens de schoolvakanties. Het best is de vis of schaaldieren vers uit de zee. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, brixham, devon, uk |  Facebook |

05-08-16

Steep

Devon and Cornwall are not flat, a lot of ups and downs in the countryside. The inhabitants of these houses near the harbour in Brixham must have a hell of a time tending to their gardens. 

 architecture, devon, uk, brixham

Devon en Cornwall zijn niet vlak, je vindt er veel hoogtes en laagtes in het landschap. De inwoners van deze huizen nabij de haven in Brixham hebben het vast niet gemakkelijk om hun tuin te onderhouden.  

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, devon, uk, brixham |  Facebook |

04-08-16

William III of Orange

An interesting fact about Brixham is that it is there that William III of Orange landed in 1688 to become king of England, Scotland and Ireland at the end of the Glorious Revolution. There is a statue of him on the Strand near the harbour to commemorate the event. It has an inscription on the side in Dutch. 

 art, uk, devon, brixham

art, uk, devon, brixham

Een interessant gegeven over Brixham is dat Willem III van Oranje er landde in 1688 om na de Glorieuze Revolutie koning van Engeland, Schotland en Ierland te worden. Je vindt op de Strand nabij de haven een standbeeld die het gebeuren herdenkt. Op de zijkant is er een opschrift in het Nederlands. 

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, uk, devon, brixham |  Facebook |

03-08-16

Brixham Village

I do not know if Brixham is a town or a village, it is not that big.  Here is a typical colouful housing row in the upper village. We passed a church that had a pretty tower. Between the small houses there were some nice villas as well. 

architecture, uk, devon, brixham

 

architecture, uk, devon, brixham

architecture, uk, devon, brixham

Ik weet niet of Brixham een stad of een dorp is, wellicht een stad, maar het is niet erg groot.  Hier zie je een typisch kleurrijk huizenrijtje in het bovenste gedeelte van het dorp.  Wij passeerden een kerk met een mooie toren. Tussen de kleine huisjes vonden wij er ook enkele mooie villa's. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, uk, devon, brixham |  Facebook |