30-09-16

Intelligent Dog

The intelligence of Vinyl, our flatcoated retriever, never ceases to surprise me. There was a meadow bordering the erea surrounding our cottage. I explained to Vinyl that I wanted him to pee and poo in the meadow. And he did, without failure.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Ik sta steeds opnieuw verwonderd van het intellect van Vinyl, onze flatcoated retriever. Naast het erf waar ons vakantiehuisje stond, was er een grote weide. Ik legde aan Vinyl uit dat ik wou dat hij daar ging plassen en zijn grote boodschap doen. En hij deed dat zonder falen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

29-09-16

Vinyl Saw it was Good

Vinyl enjoyed our little stroll along the coastal footpath, he just wondered when we would get to the water. But he had already had his swim for that day, so we stayed high and dry.

sea, cornwall, uk

Vinyl genoot van onze korte wandeling langsheen het kustpad, hij vroeg zich alleen af wanneer wij het water zouden bereiken. Maar hij had die dag al gezwommen, dus wij hielden het hoog en droog.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

28-09-16

Shaft Pumping Engine House

But a bit lower down the cliff the ruin and the sight I really came for: the iconic shaft pumping engine house. This is just about the symbol of Cornwall. The mineshaft is below sea level, so it would fill up with water. The steam engine driven pump would keep it dry. This mine was exploited between 1802 and 1889. Just before the 1st World War is was closed.

architecture cornwall, uk

Maar een beetje lager op de klip, de ruïne en het zicht waarvoor ik naar hier gekomen was: het iconische schacht pomp machine huis. Dit is zowel het symbool van Cornwall. De mijnschacht bevindt zich onder het zeenievau en vult dus met water. De met stoom aangedreven pomp hield de schacht droog. Deze mijn werd actief ontgonnen tussen 1802 en 1889. Net voor de 1e Wereldoorlog werd ze definitief gesloten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: uk, architecture, cornwall |  Facebook |

27-09-16

Stamper House

I took some pictures of the stamper house separately. One with the engine house in the composition, and one of the stamper house stand alone. I descended down the cliff and took a photo of the stamper house from the other side.

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

Ik nam ook enkele foto's specifiek van het stamper huis. Eentje met een machinehuis in de compositie en eentje stand alone. Ik daalde ook de klip af en nam er nog eentje van de andere zijde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

26-09-16

Stack

As a gentle introduction, this is the stack at Wheal Coates Tin Mine. The stack was used to melt the oar. In the second photo a bit more of the site, with at the far left the stamps & whim engine house. The stamps were used to crush the oar brought up from the mine in to smaller chunks for easier melting.

IMG_8913_CORNWALL_WHEAL-COATES.jpg

architecture, cornwall, uk

Een voorzichtige introductie, dit is de schouw van Wheal Coates tin mijn. Hier werd het erts gesmolten. In de tweede foto krijg je een breder overzicht van de mijnsite met rechts in de foto het stamper huis. De stampers werden mechanisch aangedreven om het erts dat naar boven gebracht werd tot kleinere stukken te reduceren om het gemakkelijker te doen smelten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

25-09-16

Coastal Footpath

After leaving the village of St Agnes, we headed for a site I have been dying to visit for years. It lies along the beautiful coastal footpath, that goes right round the UK. Here a shot to the left and the right of the site I wanted to visit, with in the second photo part of the ruins.

IMG_8901_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

IMG_8922_CORNWALL_WHEAL-COATES.jpg

Nadat wij het dorp van St Agnes verlieten, ging ik op zoek naar een site die ik al jaren wil bezoeken. Het ligt langsheen het prachtige kust wandelpad dat het VK omcirkelt. Na aankomst maakte ik een shot aan de linker en rechterzijde van de site die ik wou bezoeken. In de tweede foto een deeltje van de ruïnes.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

24-09-16

Vinyl Watching the Tide Coming In

Walking to Lizard point made Vinyl very calm and composed. He sat down atop the cliff to watch the tide rolling in.

IMG_8978_CORNWALL_VINYL.jpg

Naar Lizard Point wandelen maakte Vinyl heel kalm en beheerst. Hij ging boven op de klip op zijn poep zitten om rustig te kijken hoe het vloed werd.

12:39 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

Pillars of the Earth

The weather was great while we were on holiday and I didn't take much time to read. I did finish Ken Follet's masterpiece 'The Pillars of the Earth'. It tells the story of Knightsbridge's cathedral and all involved in the realisation of it. A must read for lovers of historic fiction. Knightsbridge is a fictive town, there is a district in London called Knightsbridge, but there is no such town in England. The photo I used to illustratie this post is of one of the aisles in Carlisle's cathedral.

Canon1100_2257_CARLISLE_CATHEDRAL.jpg

Het weer was fantastisch terwijl wij op reis waren en ik nam dus niet veel tijd om te lezen. Ik slaagde er wel in Ken Follet's meesterwerk 'De Pilaren van de Aarde' uit te lezen. Het vertelt het verhaal van de realisatie van de kathedraal van Knightsbridge en de betrokkenen. Een aanrader voor liefhebbers van historische fictie. Knightsbridge is een fictieve stad. In Londen is er een wijk die Knightsbridge heet, maar Engeland heeft geen stad met die naam. De foto is van een van de gangen van de kathedraal van Carlisle.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, art, literature, carlisle, uk |  Facebook |

23-09-16

Tirza

Just finished Reading Arnon Grunberg's Tirza. It is not a happy story with a happy ending. It is about a father and his daughter. I didn't like it very much in the beginning, it was a bit to weird for me. But I kept on Reading and in the end I was enthusiastic to finish it. But it has a very dark ending. Do read it as wel, but only if you like dark stories with unhappy endings. 

 art, literature, cornwall, uk

Heb net Arnon Grunberg's Tirza uitgelezen. Het is geen happy verhaal met een happy einde. Het verhaal vertelt over een vader en zijn dochter. Ik vond het in het begin van het boek niet zo goed. Beetje te vreemd voor mij. Maar ik hield vol en mijn enthousiasme nam toe naarmate ik het einde naderde. Maar dat einde is pikzwart. Lees het, maar alleen als je van zwarte verhalen houdt met ongelukkige eindes. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, cornwall, uk |  Facebook |

22-09-16

Back to the Village

After we enjoyed our lunch down by the beach and Vinyl had enjoyed his swim, we climbed back up to the village. An enjoyable little walk, passing a few old shops. The houses in Saint Agnes are often build around remains of the now extinct mining Industry. 

 architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

Nadat wij van onze lunch genoten hadden aan het strand en nadat Vinyl genoten had van het zwemmen, vingen wij de klim terug naar het dorp aan. Een genietbare korte wandeling, waarbij wij enkele oude winkels passeerden. De huizen in Saint Agnes zijn vaak rond overblijfselen van de intussen uitgestorven mijnindustrie gebouwd. 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

21-09-16

Taking to Sea

Not just surfers on the beach at Saint Agnes, this couple braved the stiff waves to take to sea in this light motor vessel. 

 sea, cornwall, uk

sea, cornwall, uk

sea, cornwall, uk

Niet alleen surfers op het strand nabij Saint Agnes, dit koppel trotseerde de golven om in zee te varen met deze kleine motorboot. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, cornwall, uk |  Facebook |

20-09-16

Vinyl Joins the Surfers

Obviously, Vinyl had to try out the Atlantic Ocean as well. He didn't need a plank.

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Natuurlijk moest Vinyl ook de Atlantische Oceaan uitproberen. Hij had geen plank nodig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

19-09-16

Surfing the Atlantic

The Atlantic coast is also the place for surfers. Here in Trevaunance Cove in Saint Agnes a lot of them take to the sea, the waves can get quite rough.

sport, cornwall, uk

De Atlantische kust is natuurlijk de plaats voor surfers. Hier in Trevaunance Cove in Saint Agnes kiezen er veel voor het ziltige sop, de golven kunnen er ruw zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, cornwall, uk |  Facebook |

18-09-16

Coastline & Beer

As I said yesterday: I purchased a couple of products from the little brewery along this beautiful stretch of coastline.

IMG_8858_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

IMG_9724_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

Zoals ik gisteren al zei: ik kocht enkele producten van de kleine brouwerij langsheen deze prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

Coastline & Beer

As I said yesterday: I purchased a couple of products from the little brewery along this beautiful stretch of coastline.

IMG_8858_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

IMG_9724_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

Zoals ik gisteren al zei: ik kocht enkele producten van de kleine brouwerij langsheen deze prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (1) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

17-09-16

Driftwood Spars Free House & Brewery

On our fourth day in Cornwall, we headed for the Atlantic coastline of the peninsula for the first time, to Saint Agnes, to be precise. Very well known for its ruins of the marginalised Cornish mining Industry. But taking into account our dog's love of sea water, we went looking for the beach first. We parked the car in the village and descended to a cove with a dog friendly beach. Very near where you access the beach, you'll find the Driftwood Spars Free House, a pub with a terrace overlooking the beach and the sea. The pub has its own brewery just on the other side of the street, I had to go and purchase a couple of their products. 

 

street, cornwall, uk

street, cornwall, uk

Onze vierde dag in Cornwall trokken wij voor de eerste keer naar de Atlantische kust van het schiereiland, naar Saint Agnes. Zeer bekend om ruïnes van de gemarginaliseerde mijnindustrie. Maar gezien ons hondje's liefde voor zeewater, gingen wij eerst het strand opzoeken. Wij parkeerden de wagen in het dorp en zakten te voet af naar een inham met een strand. Net voor je het strand op kon, vinden wij een leuke pub, de Driftwood Spars Free House, met een terras met zicht op zee waar wij konden lunchen. De pub brouwde ook zelf bier, ik bezocht de kleine brouwerij aan de overkant van de straat en kocht er enkele van hun producten. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, cornwall, uk |  Facebook |

16-09-16

1945

Bad news. About a week ago, in September 2016, Greta Friedman passed away at the ripe old age of 92. Frieda was the woman who was kissed by a sailor on Times Square in NYC on August 14, 1945 when the capitulation of Japan in the Second World War was made public. Here we are reminded of that event along the High Line in Chelsea.

art, nyc, new york city, usa, high line

Slecht nieuws. Ongeveer een week geleden, in september 2016, verliet Greta Frieman ons. Ze bereikte de rijpe leeftijd van 92. Frieda was de vrouw die op Times Square door een matroos gekust werd op 14 augustus 1945, toen het nieuws bekend gemaakt werd dat Japan gecapituleerd had in de Tweede Wereldoorlog. Langsheen de High Line in Chelsea word je hieraan herinnerd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, new york city, usa, high line |  Facebook |

15-09-16

The Mud Maid

Along the woodland borders of Heligan Gardens, you'll find a couple of floral creations, like here the sleeping Mud Maid. 

 nature, cornwall,uk

Langsheen het bospad dat rond de tuinen loopt, vind je enkele plantaardige creaties zoals deze slapende modder meid. 

07:03 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

14-09-16

Beautiful Flowers

You'll find flowers almost everywhere in the Gardens, but there are a couple of corners where they are meticulously cultivated. 

 IMG_8819_CORNWALL_HELIGAN.jpg

IMG_8820_CORNWALL_HELIGAN.jpg

IMG_8824_CORNWALL_HELIGAN.jpg

IMG_8829_CORNWALL_HELIGAN.jpg

Bijna overal in de tuinen vind je mooie bloemen, maar er zijn een aantal plekken waar ze geconcentreerd geteeld worden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

13-09-16

Fountains & Bees

The Gardens at Heligan count many ponds and fountains, I got Vinyl to pose near the first one we came across. Didn't want to torture him more than that as sitting still is not his preferred status. There is also a wall with little doors that can be opened that contains bee hives. 

 nature, cornwall,uk

nature, cornwall,uk

In de tuinen bij Heligan vind je veel vijvers en fonteinen. Ik liet Vinyl poseren bij de eerste die wij tegenkwamen. Ik wou hem niet meer martelen dan dat, gezien stil zitten niet zijn favoriete bezigheid is. Je vindt er ook een muur met kleine deurtjes waar bijenkorven achter steken. 

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

12-09-16

Bonanza

Earlier this year I got round to reading a novel by Belgian author Herman Brusselmans: the Return of Bonanza. It tells the story of a Flemish TV producer that makes a remake of the popular American Western series. I tried, but it wasn't really my cup of tea. Had to find a photo to write about this, and this peaceful setting in a lost garden in Cornwall was the closest I came.

nature, cornwall, uk, literature

Eerder dit jaar kwam ik er eindelijk toe van een boek van Herman Brusselmans te lezen: de Terugkeer van Bonanza. Het vertelt het verhaal van een Vlaamse TV producent die een Vlaamse versie van de populaire Amerikaanse Western serie maakt. Ik las het uit, maar het was niet echt mijn ding. Ik moest een foto vinden om hier over te kunnen bloggen. Deze lief tafereel in een verloren tuin in Cornwall was het beste dat ik kon bedenken.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk, literature |  Facebook |

11-09-16

15

A bit of a somber photo today, to remember how terrorism shocked the world 15 years ago: 9/11. One of the reflecting pools where once one of the Twin Towers stood. Nearly 3.000 people were killed on that day in 2001.

IMG_4340_NYC_MEMORIAL.jpg

Vandaag een sombere foto die herinnert hoe terrorisme 15 jaar geleden de wereld in haar greep nam: 9/11. Een van de spiegelvijvers waar ooit een van de Tweelingtorens stond. Bijna 3.000 mensen verloren hun leven op die dag in 2001.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, new york city, nyc, usa |  Facebook |

10-09-16

The Witch's Broom

Parasite plants are not uncommon. Here around this Douglas Fir we see a phenomenum called the Witch's Broom. Very much liked among bonsai enthousiasts who grow the parasites purposly. 

 nature, cornwall, uk

Parasieten zijn niet ongebruikelijk in de planten wereld, denk maar aan maretak. Hier rond deze Douglasspar zie je een fenomeen die de Heksenbezem genoemd wordt. Bonsai enthousiastelingen zijn hier wild voor, ze kweken dit. 

 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

09-09-16

Lost Gardens of Heligan

Why lost? Because these beaufitul Gardens became overgrown at one point in time through lack of maintenance. But courageous workmen and women ovecame this problem and restored the gardens to their natural beauty and made them accessible again to the public. Today they are well maintained and attract a lot of visitors. Not that this is a problem as the grounds are extensive. 

 nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Waarom verloren? Omdat deze mooie tuinen overwoekerd geraakten door gebrek aan onderhoud. Maar moedige werkmannen en vrouwen herstelden dit probleem en restaureerden de tuinen in hun natuurlijke schoonheid zodat ze terug geopend konden worden voor het grote publiek. Vandaag zijn ze zeer goed onderhouden en trekken ze veel volk aan. Niet dat dit een probleem is omdat de tuinen zeer uitgebreid zijn. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (19) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

08-09-16

Flowery Pub

When you are walking through a little village like Mevagissey, it pays to look around the corner. In doing so, I discovered this pretty little pub, covered in green and flowers. 

 street, cornwall, uk

Wanneer je door een klein dorpje zoals Mevagissey wandelt, loont het de moeite om om het hoekje te kijken. Zo ontdekte ik deze mooie kleine pub waarvan de gevel bedekt is met klimplanten en bloemen. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, cornwall, uk |  Facebook |

07-09-16

Mevagissey

Mevagissey is a small historic fishing village on the Roseland Peninsula. It has short narrow streets and is clustered around the old Harbour that services a thriving fishing community. 

 street, cornwall, uk

street, cornwall, uk

Mevagissey is een klein historisch vissersdorpje op de Roseland Peninsula. Het is samengesteld uit korte smalle straatjes die rondom de oude historische vissershaven geclusterd zijn. De vissersgemeenschap leeft er.  

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, cornwall, uk |  Facebook |

06-09-16

Veryan

Driving along the coastline of the Roseland Peninsula, after leaving Saint-Mawes, I wanted to stop at the village of Veryan. In the early 18th Centrury, vicar Jeremiah Trist had two round houses constructed at the entrance to the village. The philosophy is the same as with the round Church in Bowmore in Scotland: the houses have no corners, so the devil has no place to hide in them. 

 architecture, cornwall, uk

Langsheen de kustlijn rijdend van de Roseland Peninsula, nadat wij Saint-Mawes verlaten hadden, wou ik per sé stoppen in het dorpje Veryan. In de vroege 18e eeuw bouwde priester Jeremiah Trist er twee ronde huizen aan de ingang van het dorp. De achterliggende filosofie is dezelfde van de ronde kerk in Bowmore, Schotland: de huizen hebben geen hoeken waarin de duivel zich kan verstoppen. 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

05-09-16

Panorama of Saint Mawes

Before leaving Saint Mawes to discover more of the Roseland Peninsula, we headed to the end of the pier where I made a series of photos of the seafront to stitch up in a panorama. This is the result.

sea, cornwall, uk

Vooraleer wij Saint Mawes verlieten om de Roseland Peninsula verder te verkennen, trokken wij naar het einde van de pier waar ik een reeks foto's nam om in een panorama aaneen te naaien. Dit is het resultaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, cornwall, uk |  Facebook |

04-09-16

St Mawes Village

Small shops in the small and narrow streets, mainly catering for tourists. A rather unique petrol station, pretty deserted and dry, I'm afraid. 

  street, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog

street, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog

Kleine winkeltjes in de kleine en smalle straatjes. Hoofdzakelijk op het toerisme gericht. Ik vond er een uniek pompstation dat er echter verlaten en droog bij lag. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

03-09-16

Dog Friendly Saint Mawes

There was a beach, there was sea, there were other dogs, could we keep Vinyl from having a swim? Of course not.

IMG_8749_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

IMG_8728_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

IMG_8765_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

Er was een strand, er was een zee, er waren andere honden, konden wij Vinyl verbieden om er te gaan zwemmen? Natuurlijk niet.

07:12 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |