31-10-16

Skull

Happy Halloween, everybody! I've always found the gate to Canterbury Cathedral very gothic. A skull to end this short series of Halloween post. Tomorrow a new theme in a new place taking you a bit mor to the Midlands of the UK.

street, architecture, canterbury, uk, halloween

street, architecture, canterbury, uk, halloween

street, architecture, canterbury, uk, halloween

Happy Halloween, iedereen! De toegangspoort tot de kathedraal in Canterbury heb ik altijd een beetje gothic gevonden. Een doodshoofd om deze reeks over Halloween mee af te sluiten. Morgen start een nieuwe maand met een nieuw thema. Dat zal ons een beetje meer naar het midden van het Verenigd Koninkrijk brengen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, architecture, canterbury, uk, halloween |  Facebook |

30-10-16

Thirsty

All this Halloween shopping makes you thirsty, so we found a traditional pub where we tasted some local ales.

street, canterbury, uk, halloween

street, canterbury, uk, halloween

street, canterbury, uk, halloween

Je krijgt dorst van al dat halloween winkelen, dus wij vonden een pub waar wij traditionele bieren konden proeven.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, canterbury, uk, halloween |  Facebook |

29-10-16

House & Mask

Canterbury has some very well preserved authentic houses. I hope the mask is not authentic.

street, canterbury, uk, halloween

street, canterbury, uk, halloween

In Canterbury vind je goed bewaarde authentieke huizen. Ik hoop dat het masker niet authentiek is.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, canterbury, uk, halloween |  Facebook |

28-10-16

On the Lighter Side

On the lighter side: a typical shopping street in Canterbury. With a typical messy shop window selling extraordinary stuff you don't need.

street, canterbury, uk, halloween

street, canterbury, uk, halloween

Wat lichter: een typische shopping straat in Canterbury. Met een typische winkel met rommelige vitrine die goederen aanprijst die je niet nodig hebt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, canterbury, uk, halloween |  Facebook |

27-10-16

Pigs Head

Nice gothic little monument in the centre of Canterbury. And a sinister looking pigs head in a shop window.

street, canterbury, uk, halloween

street, canterbury, uk, halloween

Leuk gotisch monumentje in het centrum van Canterbury. Maar die varkenskop ziet er maar luguber uit.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, canterbury, uk, halloween |  Facebook |

26-10-16

Halloween in Canterbury

About a year ago we visited Canterbury for some Halloween spirit. And Canterbury is a pretty spriritual place.

street, halloween, canterbury, uk

street, halloween, canterbury, uk

Ongeveer en jaar geleden bezochten wij Canterbury voor wat Halloween sfeer. En Canterbury is een geestige stad.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, halloween, canterbury, uk |  Facebook |

25-10-16

Contemporary Art

Only took a couple of hours to visit Mons, had to pick up my son & his girl @ Charleroi Airport. Couple of quick shots of contemporary art on the way out.

art, mons, belgium

art, mons, belgium

Ik nam maar een paar uur om Mons te bezoeken, moest mijn zoon & zijn vriendin oppikken van de luchthaven in Charleroi. Snel een paar shots van hedendaagse kunst bij het verlaten van het centrum.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, mons, belgium |  Facebook |

24-10-16

St Waltrudis Church

The Saint Waltrudis Church as seen from the Belfry's Park in Mons.

IMG_9192_MONS_WALTRUDIS.jpg

De Sint Waltrudiskerk gezien van het verheven belfort park in Mons.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, mons, belgium |  Facebook |

23-10-16

Garden

In the passage that leads to the yard and then through to the garden, the monument remembers the battle of Ramillies back in 1706, in particular the role of the Irish Dragoons. In the garden some statues.

architecture, mons, belgium, art

architecture, mons, belgium, art

architecture, mons, belgium, art

In de gang dat naar de binnenkoer en dan de tuin leidt, herinnert het monument aan de slag om Ramillies in 1706 en de rol die de Ierse Dragoons speelden. In de tuin enkele beelden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, mons, belgium, art |  Facebook |

22-10-16

Entrance to the Town Hall

When visiting Mons you should discover the Town hall further. Walk through the entrance, it has a great door with a superb knocker. Don't know if the figure is a man or a woman, whatever, it is not smiling.

architecture, art, mons, belgium

architecture, art, mons, belgium

architecture, art, mons, belgium

Wanneer je Bergen bezoekt, moet je het stadhuis in detail verkennen. Wandel door de inkom, het heeft een fantastische deur met een indrukwekkende klopper. Weer niet of de figuur een man of een vrouw is, om het even wat, het glimlacht niet.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, mons, belgium |  Facebook |

21-10-16

Town Hall

The town hall in Mons, on the central square is nicely decorated with flowers.

architecture, mons, belgium

Het stadhuis in Bergen op het centrale plein is mooi versierd met bloemen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, mons, belgium |  Facebook |

20-10-16

Monkey

The exact origin of the monkey attached to the facade of the town hall in Mons is unknown.

IMG_9171_MONS_MONKEY.jpg

De oorsprong van het aapje dat in de voorgevel van het stadhuis gemetst is is onbekend.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: mons, art, belgium |  Facebook |

19-10-16

Spread Your Wings

On the little square/garden where I took the picture of the belfry, this work of art by Brussels artist Filip Gilissen: Spread Your Wings.

art, mons, belgium

Op de plek van waar ik de foto van het belfort nam, dit kunstwerk door Brusselse artiest Filip Gilissen: Spread Your Wings.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, mons, belgium |  Facebook |

18-10-16

Belfry

The city of Mons has a very beautiful Belfry.

architecture, mons, belgium

De stad Bergen heeft een heel mooi belfort.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, mons, belgium |  Facebook |

17-10-16

Mons Streets

What a beautiful street on the way to the belfry in Mons.

street, mons, belgie

Wat een prachtige straat op de weg naar het belfort in Bergen.

00:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, mons, belgie |  Facebook |

16-10-16

Mons

Visiting Mons had been on my bucket list for years. And finally last summer I had an excuse to discover the town. I was enchanted by its town hall, the streets and squares, the Walloon city life. Entering the centre, we passed under this artwork by Arne Quinze.

art, mons

De Waalse stad Bergen bezoeken stond al jaren op mijn bucket list. En afgelopen zomer was het eindelijk zo ver: ik vond een reden om de stad te ontdekken. Het stadhuis betoverde mij alsook de straatjes en pleinen, een mooi Waals stadsbeeld. Toen wij de stand binnen wandelden, passeerden wij onder dit kunstwerk van Arne Quinze.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, mons |  Facebook |

15-10-16

The Cornish Coast Murder

In Lizard Lighthouse Heritage Center, I purchased one of the few books they had on sale: The Cornish Coast Murder, by John Bude. John Bude was the pseudonym of Ernest Elmore, who wrote 30 crime novels which are now rare and collectable. I don't usually read crime, but I could not resist the fine and very readable work. It reminded me of Cornwall's beautiful coast.

sea, cornwall, uk, literature

sea, cornwall, uk, literature

In het erfgoed centrum bij Lizard vuurtoren kocht ik een van de weinige boeken die ze er verkochten: The Cornish Coast Murder, door John Bude. Dat is de pseudoniem van Ernest Elmore, die 30 misdaadboeken schreef die nu zeldzame verzamelobjecten zijn. Ik lees niet zo vaak misdaadromans, maar ik kon niet weerstaan aan dit zeer leesbare werk. Ik werd er ook constant door herinnerd aan Cornwall's prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, cornwall, uk, literature |  Facebook |

14-10-16

Last

I so I came about taking the last photo of my holiday to Devon and Cornwall. This kind lady helped me out with the last one. Erotunnel was having a top day, but in contrast with the year before, when we spent the entire night on the car park, things went very smoothly. To be honest: they did pay my home trip back last year as they found that my complaints were grounded.

street, cornwall, folkestone, uk, travel

En zo kwam ik er toe de laatste foto van mijn vakantie in Devon en Cornwall te nemen. Deze lieve dame hielp mij met de laatste. Eurotunnel had een topdag, maar in contrast met het jaar daar voor, toen wij de ganse nacht op de parking moesten blijven wachten, verliep alles vlot. En het jaar daarvoor betaalden zij mijn terugreis terug gezien ze mijn klachten gegrond vonden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, cornwall, folkestone, uk, travel |  Facebook |

13-10-16

Vislas

The Rhodesian Ridgeback left, but two large playful Vislas entered the dog pen. Somehow related to the Rhodesian Ridgeback. It always amuses me that funny faces dogs can pull when they are playing.

nature, dog, folkestone, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever

De Rhodesian Ridgeback vertrok, maar twee grote speelse Visla's vervoegden het gezelschap. Die zijn op een of andere manier familie van de Rhodesian Ridgeback. Ik vind het steeds opnieuw amusant welke gekke bekken honden kunnen trekken terwijl ze stoeien.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog, folkestone, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

12-10-16

Playing with a Rhodesian

I could see by Vinyl's reaction that he thought his cousin Rudy was there again. And then he soon discovered that this was an even better version of the Rhodesian Ridgeback: a bitch.

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Ik zag aan Vinyl's reactie dat hij dacht dat zijn neef Rudy er terug was. En dan ontdekte hij snel dat dit een veel betere versie van Rhodesian Ridgeback was: een teef.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

11-10-16

Heading for Home

All good things come to an end, and on the Saturday we had an enjoyable trip home along the 303. Left early, stopped for breakfast, and we drove in to the busy Shuttle terminal just where the queue of 5 hours all the way to Dover started. Vinyl could pose for a Eurotunnel commercial, no? Happy dogs travel Eurotunnel.

IMG_9102_CORNWALL_SHUTTLE.jpg

Aan alles komt een einde, en de zaterdag hadden wij een genietbare terugreis langsheen de 303. Wij vertrokken vroeg en hielden halt voor een stevig ontbijt. Wij arriveerden vlotjes op tijd in de Shuttle terminal, net waar de file van 5 uur tot aan Dover startte. Vinyl zou voor een Eurotunnel reclame kunnen poseren, niet? Gelukkige honden reizen via Eurotunnel.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, dog, uk, folkestone, cornwall, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

10-10-16

Eleanor Rigby

I’m currently ready John Lennon’s biography by Philip Norman and finding it a great read. I’ve just read a clarification on the Eleanor Rigby question, where I seem to remember that Paul always claimed he just linked two names coincidentally. The nurse by that name having existed and being buried in Liverpool. John was a choirboy at St Peter’s church, where Eleanor has her final resting place in the surrounding cemetery. John was attracted to the ‘bone orchard’ as he would call it and found the euphemisms, like the one on Eleanor’s grave, comforting: ‘died 10th October 1939, aged 44 years, asleep. I took this picture in The Beatles Story in Liverpool. It shows a non exact replica of the grave with the gate to Strawberry Field in the background.

 street, liverpool, uk, the beatles

Momenteel ben ik John Lennon’s biografie door Philip Norman met veel genoegen aan het lezen. Ik las net een verklaring voor het Eleanor Rigby mysterie. Ik lijk mij te herinneren dat Paul altijd beweerde dat hij een fictieve figuur creëerde door twee namen aaneen te koppelen. Terwijl er wel degelijk een verpleegster met die naam in Liverpool gewerkt en gewoond had en er begraven ligt. John was een koorknaap in de St Peter’s kerk. Eleanor heeft daar haar laatste rustplaats in het kerkhof. John voelde zich aangetrokken tot wat hij de ‘knoken boomgaard’ noemde en hield veel van de eufemismen zoals die op het graf van Eleanor: overleden op 10 oktober 1939, 44 jaar oud, slaapt. Ik nam deze foto in het museum The Beatles Story in Liverpool. Het toont een niet exacte replica van het graf met de poort van Strawbery Field in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

09-10-16

Vinyl and the Frog

Returning home after our last full day in Cornwall, Vinyl settled down with the frog on the porch of our cottage.

nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Nadat wij terugkeerden op onze laatste volle dag in Cornwall, legde Vinyl zich op onze dorpel met de kikker.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

08-10-16

Vinyl on Holywell Beach

Obviously Vinyl went swimming on Holywell Beach, but I've already posted 'some' photos of him doing that. I got some good images of another thing he loves: playing in the sand.

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Natuurlijk ging Vinyl zwemmen toen wij Holywell Beach bezochten, maar ik postte al 'enkele' foto's van hem zwemmend. Ik ving enkele goede foto's van zijn andere favoriete strand bezigheid: in het zand spelen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

07-10-16

Caves on Holywell Beach

Holywell Beach offers some caves that go really deep. I followed one until it got really pitch black, then I made my way back. The last one has a fishing net caught up in it.

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Op Holywell Beach vind je grotten die echt heel diep gaan. Ik ging in een er van een 50 tal meter diep, maar dan was het pikdonker, dus keerde ik op. In de laatste in deze reeks is een vissersnet aangespoeld.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

06-10-16

Rocks on Holywell Beach

On our last full day in Cornwall, when it finally rained, we headed for Holywell Beach. A dog's paradise, because they are allowed freely in the dunes and on the beach. Some nice rock formations to be admired there as well.

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Op onze laatste volledige dag in Cornwall regende het eindelijk. En tussen de regenvlagen door bezochten wij Holywell Beach. Een honden paradijs, want ze mogen er vrij rondlopen in de duinen en op het stand. Er vallen er ook wat mooie rotsformaties te bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

05-10-16

Lizard Lighhouse

After Vinyl had enjoyed his little swim and a play on the beach, we headed back up to the lighthouse where we had a delicious ice cream and enjoyed the view and the peace. A good end to a perfect day.

IMG_9023_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_9020_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_9021_CORNWALL_LIZARD.jpg

Nadat Vinyl gezwommen had en wat op het strand gespeeld had, keerden wij terug naar boven naar de vuurtoren waar wij van een ijsje genoten, maar ook van het uitzicht en de rust. Een goed einde van een perfecte dag.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

04-10-16

Lifeboat Beach

Vinyl had to test the water everywhere we went in Cornwall. Visiting Lizard Point, we had tortured him enough showing him all this water without letting him swim. So we headed down to the pebble beach nea the lifeboat launching house, where he could have some fun. The flora on Lizard Point is amazing.

IMG_9017_CORNWALL_VINYL.jpg

IMG_9019_CORNWALL_LIZARD.jpg

Vinyl moest overal in Cornwall het water testen. Wij hadden hem tijdens ons bezoek aan Lizard Point al genoeg gemarteld door hem al dat water te tonen zonder hem te laten zwemmen. Dus wij zakten af naar het keienstrand nabij het lanceerhuis voor de reddingsboten zodat hij wat kon zwemmen en spelen. De flora op Lizard Point is fantastisch!

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

03-10-16

Move views from the point

The first photo shows the view of the sea when standing on the point. A couple on boards were actually rounding the point. To the right of the point, the lifeboat station is in ruins, no longer in use. But there is a fun pebble beach just past that.

IMG_8997_CORNWALL_LIZARD-POINT.jpg

IMG_8999_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_9003_CORNWALL_LIZARD.jpg

De eerste foto toont het zicht van de zee wanneer je op het meest zuidelijke punt staat. Een koppel op planken was rond het punt aan het varen. Rechts van het punt vind je de reddingspost die niet meer in gebruik is, het is een ruïne geworden. Maar daar heb je wel een leuk keienstrand.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

02-10-16

Lizard Point

The village of Lizard isn't much: car park, church, mainly cafés, snackbars, souvenir ships... I liked the oldschool sign post. But our real destination was beauftiful Lizard Point: the most southerly point in the UK, an important orientation point for shipping.

IMG_8991_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_8993_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_8994_CORNWALL_LIZARD.jpg

Het dorpje Lizard stelt niet veel voor: parking, kerkje, vooral cafeetjes, snackbar, souvenirwinkels... De oldschool wegwijzer vond ik wel leuk. Maar ons echte doel was Lizard Point: het meest zuidelijke punt van het VK en een belangrijk oriëntatiepunt voor de scheepvaart.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |