31-12-16

Houseboat

In the canals quite a few houseboats as well. Must be a peculiar way of living, but why not? Have a great New Year's Eve!

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

In de kanalen vind je ook wat huisboten. Rare manier van wonen, maar waarom ook niet? Prettig oudejaar!

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

30-12-16

Arched Gate

Also along the canal, this marvelous arched gate giving access to a part of the city with some colourful houses.

IMG_9889_MIDDELBURG_ARCH.jpg

Ook langsheen het kanaal, deze prachtige boogpoort die toegang geeft tot een stadsgedeelte met wat kleurrijke huizen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

29-12-16

Ostrich

After leaving the alley, we discovered another house with a peculiar name along the canal. 'The Bird Ostrich' freely translated.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Nadat wij de steeg verlieten, ontdekten wij langsheen het kanaal nog een huis met een bijzondere naam.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

28-12-16

Ladder & Exit

Coming up to the end of the alley in Middelburg, we discovered this ladder hanging on the wall. Handy. The rear entrance to the alley in the second photo.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Aan het einde van de steeg in Middelburg, ondekten wij deze ladder aan de muur. Handig. De achter in/uitgang tot de steeg vind je in de tweede foto.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

27-12-16

Bird on a Pot

Some decorative walls in the Kuiperspoort in Middelburg. And a little bird resting made it even more special.

IMG_9872_MIDDELBURG.BIRD.jpg

Decoratieve muren in de Kuiperspoort in Middelburg. En een vogeltje die landde om te rusten maakte het nog beter.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

26-12-16

Kuiperspoort 2

Some more shots of this unique alley in Middelburg. They could have made a Harry Potter film there. The third photo shows the other end of the alley, and the way out.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Nog enkele shots van deze unieke steeg in Middelburg. Ze konden er een Harry Potter film draaien. De derde foto toont het andere uiteinde van de steeg, de uitgang.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

25-12-16

Brussels Xmas Tree

Just across the square from the main entrance to Brussels Central Station. A peaceful Christmas!

street, christmas, brussels

Net aan de overzijde van het plein aan de hoofdingang van het Centraal Station in Brussel. Een vredevolle Kerst!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, christmas, brussels |  Facebook |

24-12-16

Tree on the Nicest Square in the World

I had to head for a conference in a hotel in the centre of Brussels in the beginning of December. It gave me the opportunity to cross the city's central square. This is shortly after 8 in the morning. Merry Christmas!

street, brussels, christmas

Ik moest naar een conferentie in een hotel in Brussel in het begin van december. Het bood mij de gelegenheid om de Grote Markt te kruisen. Kort na 8u in de morgen. Vrolijke Kerst!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, brussels, christmas |  Facebook |

23-12-16

House Names

Houses are named in this old part of Middelburg, and they often have ornamental details like door knockers.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

De huizen hebben namen in dit oude gedeelte van Middelburg en ze zijn vaak mooi versierd. Zoals deze klopper.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

22-12-16

Kuiperspoort

If you choose one of the alleys to walk in to, choose the Kuiperspoort. It is the oldest athentic alley in the city. Well worth your while. You are warped back to another age.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Sla zeker af in een van de steegjes, maar kies de Kuiperspoort. Het is de oudste en meest authentieke steeg in de stad. Meer dan de moeite om er door te kuieren. Je waant je direct in vervlogen tijden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

21-12-16

Canal Architecture

Some beautiful houses to be admired along the canals in Middelburg. Narrow passages give access to alleys and houses behind the front row.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Heel wat mooie huizen te bewonderen langsheen de kanalen in Middelburg. Nauwe doorgangen geven toegang tot steegjes en huizen achter de eerste rij.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

20-12-16

Abbey

Not Downton Abbey, a series that I'm devouring with great fun, but Middelburg Abbey. Different but just as beautiful.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Niet Downton Abbey, een reeks die ik met veel plezier aan het verslinden ben, maar de abdij van Middelburg. Verschillend maar even mooi.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

19-12-16

Canon Art

In the centre square of the abbey in Middelburg I came across this work of art. No idea who the artist is, but I can enjoy the humour of it.

IMG_9830_MIDDELBURG_CANON-ART.jpg

Op het binnenplein van de abdij in Middelburg vond ik dit kunstwerk. Geen idee wie de artiest is, maar ik kon genieten van de humor.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, middelburg, the netherlands |  Facebook |

18-12-16

Young Fashion

This seems to be what young fashionable people in Middelburg will be wearing. I like the colours.

street, middelburg, the netherlands

Dit lijkt dus te zijn wat jonge modebewuste mensen in Middelburg gaan dragen. Ik hou wel van de felle kleurtjes.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

17-12-16

Lounging

Seems a funny statue to find in a shopping street in Middelburg. But why not.

street, middelburg, the netherlands

Zie er een grappig beeld uit om in een winkelstraat in Middelburg te vinden. Maar waarom ook niet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

16-12-16

Long John

Long John is the name of the clock tower in the abbey in the center of Middelburg. The fifth highest in the Netherlands at 90 metres. The black phallic shape in the foreground is a World War II bomb that fell on the city but didn't detonate.

architecture, middelburg, the netherlands

Lange Jan is de naam van de 90 meter hoge klokkentoren van de abdij in het centrum van Middelburg. De vijfde hoogste in Nederland. De zwarte fallusvorm in de voorgrond is een bom uit Wereldoorlog II die op de stad viel maar niet explodeerde.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

15-12-16

Lincherie

The Dutch have a good sense of humour. They are not good at pronounching French words, so they try and approach the problem phonetically.

street, middelburg, the netherlands

De Nederlanders hebben een goed gevoel voor humor. Ze zijn niet altijd even goed in het uitspreken van Franse woorden, dus pakken ze het probleem fonetisch aan.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

14-12-16

Middelburg Town Hall

The late gothic town hall in Middelburg dates from 1452. It was bombed in 1940, the inside burned out.

architecture, the netherlands, middelburg

architecture, the netherlands, middelburg

architecture, the netherlands, middelburg

Het laat gotische stadhuis in Middelburg dateert van 1452. Het werd in 1940 gebombardeerd en het binnenste brandde volledig uit.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, the netherlands, middelburg |  Facebook |

13-12-16

The Kitch Company

I found myself in Middelburg, The Netherlands, on a mission. Encountered this cute shop entering the city centre.

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

Ik bezocht Middelburg, Nederland, om een bijzondere reden. Meteen toen ik mij naar het stadscentrum begaf, kwam ik dit leuke winkeltje tegen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

12-12-16

Subway Sensation

When you are in a big city like New York, you tend to make use of the subway. I never get lucky, like in the clip. And of course, I would not look at her body, the message is important.

street, nyc, new york city, usa


Wanneer je in een grote stad bent zoals New York, maak je vaak gebruik van de ondergrondse. Maar ik had nog geen geluk zoals in de clip. En natuurlijk zou ik niet naar haar lichaam kijken, de boodschap is belangrijk.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, nyc, new york city, usa |  Facebook |

11-12-16

Expensive Iconic Photo

Not the first time I have posted a picture of this graffiti reproduction of Afred Eisenstaed's iconic photo of a sailor kissing a nurse on Times Square in New York City in 1945, taken the day Japan capitulated in the Second World War. The photo was auctioned in Vienna last month and fetched 48.000 euro.

art, new york city, nyc, usa, high line

art, new york city, nyc, usa, high line

Niet de eerste keer dat ik een foto post van deze graffiti reproductie van Afred Eisenstaed's iconische foto van een matroos die een verpleegster kust op Times Square in New York City in 1945. De gelegenheid is de dag dat Japan zich overgaf in de Tweede Wereldoorlog. De foto werd vorige maand geveild in Wenen en haalde 48.000 euro.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, new york city, nyc, usa, high line |  Facebook |

10-12-16

European Parliament

About a month ago I was a guest at the European Parliament in Brussels. Left around 8 PM, beautiful sky.

architecture, brussels, belgium

Zowat een maand geleden was ik te gast in het Europees Parlement in Brussel. Ik verliet het gebouw rond 20u, en werd op een heel mooie lucht getrakteerd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, brussels, belgium |  Facebook |

09-12-16

Decorations

The church has something simple about it and yet parts are richly decorated.

architecture, rome, italy, bernini

De kerk heeft iets eenvoudigs, maar bepaalde gedeelten zijn toch rijkelijk versierd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, rome, italy, bernini |  Facebook |

08-12-16

Sundial

The domed roof of the church follows the same principle of the Pantheon: it is a sundial.

IMG_1409_ROME_BERNINI.jpg

De koepel in het dak van de kerk volgt is vergelijkbaar met het Panteon: het is een zonnewijzer.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

07-12-16

Sant'Andrea al Quirinale

This Jezuit church in Rome is what Gian Lorenzo Bernini considers as his only perfect work. It is his birthday today. Many happy returns.

IMG_1403_ROME_SAN-BERNARDO.jpg

Deze kerk in Rome, verbonden met het Jezuïtenklooster, is wat Gian Lorenzo Bernini beschouwt als zijn enig perfecte werk. Gelukkige verjaardag, op deze dag werd hij geboren in 1598.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, rome, italy, bernini |  Facebook |

06-12-16

Cavern Club

No tour of Liverpool is complete without a visit to the Cavern Club, the place that helped launch the Beatles.

IMG_7010_LIVERPOOL_CAVERN-CLUB.jpg

Geen rondleiding van Liverpool is compleet zonder een bezoek aan de Cavern Club, de plek die de Beatles hielp lanceren.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

05-12-16

Drummers

Where the Magical Mystery Tour ended, the steam days harbour festifities had kicked off very well. Some drumming was going on.

IMG_7056_LIVERPOOL_DRUMMERS.jpg

IMG_7052_LIVERPOOL_DRUM.jpg

Waar de Magical Mystery Tour eindigde, waren de festiviteiten voor de stoomdagen in de haven al deftig op gang getrokken. De drummers kondigden de start aan.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

04-12-16

Paul's House

Next stop on the Magical Mystery Tour is Paul's house, a contrast with George's house. This is near Strawberry Field and not far from where John was living with his aunt Mimi.

architecture, liverpool, uk, the beatles

De volgende stop op de Magical Mystery Tour is Paul's huis. Een contrast bij George's geboortehuis. Dit is niet zo ver van Strawberry Field en ook dicht bij waar John woonde bij zijn tante Mimi.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

03-12-16

Strawberry Field

It is a part of Central Park, NYC, close to where John Lennon lived and was shot in 1980, but the gate to the orphanage in Liverpool still stands, allbeit a copy of the orginal. As you can see, it is still visited frequently.

IMG_7041_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

IMG_7043_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

Het is een deel van Central Park, NYC, nabij waar John Lennon leefte en in 1980 doodgeschoten werd. Maar de toegangtpoort tot het weeshuis in Liverpool staat er nog, al is het een kopie van het origineel. En zoals je kunt zien wordt het nog vaak bezocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

02-12-16

12 Arnold Grove

After the bus has parked on the High Street, we make our way through the little streets to 12 Arnold Grove. George Harrison lived here as a child. George was the youngest of 4 children living in this little house with an outside toilet. The only form of heating was a coal stove. It would freeze hard during Liverpool winters.

IMG_7033_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

IMG_7031_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

Nadat de bus geparkeerd stond langs de High Street, baanden wij onze weg door kleine straatjes naar 12 Arnold Grove. Beatle George Harrison woonde hier als kind. Hij was de jongste van 4 kinderen in het kleine huisje dat een buitentoilet had. De enige vorm van verwarming was een kolenkachel. Het vroor er heel erg tijdens de winters in Liverpool.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |