31-01-17

Icy Library

January brought freezing cold to my hometown of Oostende. This is a work of art in front of the public library, I pass there when I come from the beach with Vinyl.

 architecture,oostende

Januari bracht vrieskoude naar mijn thuisstad Oostende. Dit kunstwerk vind je voor de openbare bibliotheek, ik passeer daar op de weg terug van 't strand met Vinyl.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

30-01-17

Marble Arch

Our walk to the next underground station took us to Marble Arch, at the beginning of the famous New Oxford Street shopping paradise. The arch was constructed for Queen Victoria to ride under on her wat back to Buckingham Palace, but that never happened. The centre arch is too narrow for a carriage to pass through.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Onze wandeling tot aan het volgende station van de ondergrondse bracht ons naar Marble Arch, aan het begin van de beroemde shopping straat New Oxford Street. De boog werd gebouwd voor koningin Victoria als toegangspoort tot Buckinham Palace. Ze slaagde er echter nooit in van er met haar koets door te rijden, de centrale boog is niet breed genoeg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

29-01-17

Musical Bus

Judging by the side of this bus, driving along the top of Hyde Park to Notting Hill Gate, the award winning musical 'The Book of Mormon" is still very much something to see in London. We enjoyed this performance back in 2014.

IMG_0665_LONDON_BUS.jpg

Aan de zijkant van deze bus te zien is de bekroonde musical 'The Book of Mormon' nog steeds iets om gezien te hebben in Londen. Wij zagen een opvoering ervan in 2014.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

28-01-17

Hyde Park Pet Cemetery

I passed by the pet cemetery for the first time in December 2013. We walked by there coincidentally this time as the Lancaster Gate underground station was closed. Quite a few stations seem to be closed due to shortage of staff. Works were going on around the parkkeeper's lodge, but I could get a couple of pictures of some pet graves through the fence.

IMG_0662_LONDON_HYDE-PARK_PET-CEMETERY.jpg

IMG_0663_LONDON_HYDE-PARK_PET-CEMETERY.jpg

Ik ontdekte de begraafplaats voor huisdieren in december 2013. Deze keer was het toeval dat wij daar passeerden gezien het station Lancaster Gate van de ondergrondse gesloten was. Een aantal stations bleven gesloten wegens personeelstekort. Er werd gewerkt aan het huis van de parkwachter, maar ik kon wat foto's maken door het hekken heen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, cemetery |  Facebook |

27-01-17

Romantic Peter Pan

Alongside the Serpentine you'll also find the statue to commemorate the place where J.M. Barrie concieved the Peter Pan story. A good excuse to ask Annelies & Tom to pose again.

art, london, uk, kensington gardens, kensington

art, london, uk, kensington gardens, kensington

Langsheen de Serpentine vind je ook het beeld dat toont waar J.M. Barrie op het idee voor Peter Pan kwam. Een goed uitvlucht om Annelies en Tom nog eens te laten poseren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

26-01-17

Feral Parakeets and Squirrels

The exact origin of the parakeets in Kensinton Gardens and Hyde Park is unknown. Many speculations have been made on how they came to be there, I'll come back on one later on this blog. But they do add some colour to the trees in winter time. Squirrels are omnipresent in London. Most tourists find them most adorable.

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

Over de oorsprong van de parkieten in Kensington Gardens bestaat veel speculatie, maar kenners zijn het er over eens dat het eigenlijk niet geweten is en niet te achterhalen valt. In een volgende post kom ik terug op een van die speculaties. Wat zeker is: ze zorgen voor wat kleur in de naakte winterbomen. Eeekhoorns vind je natuurlijk overal in en om het park. De toeristen vinden ze schattig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, london, uk, kensington, kensington gardens |  Facebook |

25-01-17

Phoning 30 - Italian Gardens

As good a place as any for a phone call, I guess: the Italian Gardens at the end of the Serpentine in Kensington Gardens.

art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning

Een rustig plekje voor een telefoongesprek: de Italian Gardens op het einde van de Serpentine in Kensington Gardens.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning |  Facebook |

24-01-17

Swans on the Serpentine

There were a lot of swans on the Serpentine that morning. Annelies, my son's girlfriend, remarked what a beautiful shape they have when you look down on them. I was just a bit too late to catch a couple forming a heart with their long necks.

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

Die morgen zagen wij veel zwanen op de Serpentine. Annelies, mijn zoon's vriendin, merkte op dat zij een prachtige vorm hebben wanneer je ze van bovenaf bekijkt. Ik was net iets te laat om een paartje te kieken die een hartje vormden met hun lange, sierlijke nekken.

 

09:21 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, london, uk, kensington, kensington gardens |  Facebook |

23-01-17

Albert

To reach Kensington Gardens we had walked down High Street Kensington and along the road bordering the park, until we reached the magnificent Albert Memorial. Commissioned by Queen Victoria to remember her prince she so loved. It was a wonderful sunny morning and prince Albert was bathing in the sun.

 

 art,london,uk,kensington gardens,kensington

 

Om Kensington Gardens te bereiken, wandelden wij van ons hotel langsheen High Street Kensington en langsheen de aansluitende straat die de onderkant van het park afzoomt. Tot wij aan het herdenkingsmonument voor prins Albert kwamen, onmiskenbaar. Koningin Victoria bestelde dit monument om haar geliefde prins te herdenken. Het was een prachtige zonnige morgen, de prins baadde in de ochtendzon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

22-01-17

Kensington Gardens

On a lovely sunny morning we went for a walk in Kensington Gardens with the kids. Once this was the private garden of Kensington Palace. We strolled up to Diana's memorial fountain and I took a picture of Isis, a sculpture inspired by the Egyptian goddess of nature, installed on the bank of the Serpentine in 2009. On the base of the sculpture the names of 1.000 people who helped raise 2.2 million pounds towards the Royal Parks Foundation Education Centre.

 

art,london,uk,kensington gardens,kensington

 

art,london,uk,kensington gardens,kensington

art,london,uk,kensington gardens,kensington

art,london,uk,kensington gardens,kensington

Op een mooie zonnige ochtend gingen wij wandelen in Kensington Gardens met de kids. Ooit was dit de privé tuin van het aanpalende Kensington Palace. Wij kuierden tot aan de herdenkingsfontein voor wijlen Prinses Diana en ik nam er foto's van Isis, een beeldhouwwerk geïnspireerd door de Egyptische godin voor de natuur. Het werd er in 2009 geïnstalleerd. Op de voet van het beeldhouwwerk vind je 1.000 namen van weldoeners die 2.2 miljoen pond bijeen kregen ter ondersteuning van een educatie fonds voor de Koninklijke Parken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

21-01-17

Cornwall Mews

Also very pretty: the gate to Cornwall Mews. Made me stop to look, not just because of the beauty of the gate and the houses, but also because we holidayed in Cornwall the summer before. Close to the mews you'll find a little park bearing the same name.

architecture, london, uk, kensington

architecture, london, uk, kensington

architecture, london, uk, kensington

Heel mooi ook: de toegangspoort tot Cornwall Mews. Deed mij stoppen en opkijken, niet alleen door de schoonheid van de poort en het bouwwerk, maar ook omdat ik vorige zomer de streek Cornwall bezocht. Nabij een parkje dat dezelfde naam draagt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

20-01-17

Modern Means of Transport

I was tickled to discover two traces of the introduction of modern means of transport in the mewses.
The first was a garage in a corner of the muse next to Emporer's Gate. In the same mewse: a charging point for electrical cars.

 

 

architecture,london,uk,kensington

architecture,london,uk,kensington

 

architecture,london,uk,kensington

 

Ik was geamuseerd om twee sporen van de introductie van moderne transportmiddelen te vinden in de mewses. De eerste was een garage in de hoek van de mewse die op Emporer's Gate aansluit. De tweede in diezelfde mewse: een laadpunt voor elektrische auto's.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

19-01-17

Mews

Not Matthew Bellamy's band, but the tiny closed streets with little, low houses, that connect to the residential streets with the villa's like Emporer's Gate. What is the origin of the mews? The big white villas were the homes for well off families who used horses and carriages for their personal transport. The mews, connecting to the street with the villas, housed the stables for the horses and carriages. With the introduction of modern means of transport, the horses dissapeared from the city. The need for affordable housing in and around London saw the mewses tranformed into houses. I found the mewses very peaceful.

 

 

architecture,london,uk,kensington

 

architecture,london,uk,kensington

Niet de muziekgroep, maar de kleine doodlopende straatjes met kleine, lage huisjes, die aansluiten op residentiële straten zoals Emperor's Gate. Wat is de oorsprong van de mews? In de mooie witte villa's woonden gegoede families die eigen paarden en koetsen hadden voor hun persoonlijk transport. De mewses, die aansluit op de straat met de woonhuizen, waren in feite de paarden- en koetsenstallen. Met de introductie van modernere vervoermiddelen werden de paarden afgevoerd. Door de nood aan betaalbare woningen in en rond Londen werden de stallen in de mewses omgebouwd tot woningen. Ik vond het er heel rustig.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

18-01-17

John Lennon's Apartment

Reading John Lennon's biography, I discovered that he lived in an apartment in Emperor's Gate in Kensington in the 60's after having moved to the capital from Liverpool. I also discovered that his place of residence was somewhere at the back of our hotel where we were staying. So one morning when the kids said they wanted an extra hour of sleep, I got up nice and early to walk to Emperor's Gate. A nice cul-de-sac with a well kept garden in the middle. The apartment where John resided is no more, an ugly building has been put in its place. Shame.

 

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

Dankzij John Lennon's biografie, ontdekte ik dat hij in de 60's in een appartement in Kensington woonde nadat hij Liverpool achter zich liet voor de hoofdstad. Ik ontdekte ook dat zijn woonst ergens achter ons hotel moest te vinden zijn. Dus op een ochtend waarop de kids om een extra uur slaap gevraagd hadden, stond ik lekker vroeg op om al wandelend op zoek te gaan naar Emperor's Gate. Een leuke cul-de sac met een goed onderhouden tuin/parkje in het midden. Het appartement waar John woonde is er niet meer, het moest plaatsmaken voor een spuuglelijk gebouw. Jammer.

17-01-17

Routemaster

I photographed 2 Routemasters on Kensington High Street back in 2013, and now I noticed one driving along Trafalgar Square. I read somewhere that they only run on a route that passes Trafalgar Square these days. The Routemasters were decomissioned back in 2005. Typical about the Routemaster was the hop on - hop off platform at the end of the bus. The four girls crossing must be a reference to the famous Beatles album cover.

IMG_0249_LONDON_ROUTEMASTER.jpg

IMG_0254_LONDON_ROUTEMASTER.jpg

Toen ik in 2013 in Londen was fotografeerde ik 2 Routemasters op High Street Kensington. Nu merkte ik er een op langsheen Trafalgar Square. Ik las ergerns dat ze enkel nog routes langs Trafalgar Square rijden. Routemasters werden eigenlijk in 2005 uit gebruik genomen. Typisch is het hop on - hop off platform aan de achterzijde. De 4 meisjes die een zebrapad oversteken, moeten natuurlijk een verwijzing naar de beroemde platenhoes van de Beatles zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, transport |  Facebook |

16-01-17

Leicester Square Architecture

Diverse architectures to be found around Leicester Square. This first building once housed makers of stained glass until the 1950's. Today it is a restaurant. The second building also hosts a restaurant: Muriel's Kitchen. It used to be Queen's Hotel. And last but not least the more modern cinema temple on Leicester Square.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Diverse architecturen kan je vinden om en rond Leicester Square. Het eerste gebouw bood tot ongeveer 1950 onderdak aan makers van glasramen. Vandaag is het een trendy restaurant. Ook een restaurant is het tweede gebouw: Muriel's Kitchen. Ooit was dit Queens Hotel. En dan de moderne filmtempel op Leicester Square.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

15-01-17

One more for Highgate Cemetery

George Michael will join his mother at Highgate Cemetery. That will attract more visitors to the unique site. I noticed Zafar Noman's beautiful stone back in 2014. Zafar Noman died at the age of 26 from a brain tumor lies burried in Highgate Cemetery. His parents worked for the World Bank. Zafar was born  in Oxford. He worked for the treasury and wrote columns in newspapers.

art, london, uk, highgate cemetery

George Michael zal zijn moeder vervoegen op Highgate Cemetery in Londen. Die unieke plek zal dan ongetwijfeld pieken qua bezoekersaantal. Ik stond er in 2014 stil bij het graf van Zafar Noman. Hij stierf toen hij amper 26 was aan de gevolgen van een hersentumor. Zijn ouders werkten voor de Wereldbank. Zafar werd in Oxford geboren. Hij werkte in de UK voor financiën en schreef columns voor kranten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

14-01-17

Regent's Park - London

In the Middle Ages, the land was owned by Barking Abbey. In the Dissolution of the Monasteries, Henry VIII appropriated the land. Between 1649 and 1660 is was set aside as a hunting park known as Marylebone Park. In 1811 the Prince Regent, later King George IV, commissioned architect John Nash to create a masterplan for the area. And so Regent's Park was conceived. Very nice and colourful in springting.

nature, london, uk

nature, london, uk

nature, london, uk

In de Middeleeuwen was de grond eigendom van de abdij van Barking. Tijdens de ontbinding van de kloosters, eigende Hendrik VIII zich het land toe. Tussen 1649 en 1660 werd het als jachtdomein gebruikt bekend als Marylebone Park. In 1811 vroeg de Prins Regent, later Koning George VI, architect John Nash om een masterplan uit te tekenen voor het gebied. En zo werd Regent's Park bedacht. Heel mooi en kleurrijk in de lente.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, london, uk |  Facebook |

13-01-17

Park Cresent - London

Coming out of Park Square East, the park being Regent's Park, you get this lovely view of Park Cresent, bathing in the late afternoon sunlight here. Architect was John Nash (1752 - 1835) who's most known achievement is Buckingham Palace. He worked hard on the development of the Regency area of London, connecting it to the city centre with this kind of attractive architecture.

architecture, london, uk

Op het einde van Park Square East, langsheen Regent's Park, wordt je getrakteerd op dit mooie zich top Park Cresent, hier badend in de late namiddagzon. John Nash (1752 - 1835) was de architect. Zijn bekendste werk zal wel Buckingham Palace zijn. Hij werkte hard aan de ontwikkeling van de Recengy Area van Londen en verbond het met het stadscentrum via dit soort mooie architectuur.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

12-01-17

Grantchester

During the Christmas holiday I finished the 2 available seasons of Chantchester, a British detective series situated in the early 50's. Grantchester is a village near Cambridge. You often see parts of Cambrigde. That reminded me that I have to visit. Been to Oxford a couple of times, but never to Cambridge. I reaslize that the sky is burnt out in this picture, but I quite like it like this.

architecture, oxford, uk

Tijdens de Kerstavakantie keek ik naar de 2 beschikbare seizoenen van Chartchester, een Britse detectivereeks die zich in de vroege jaren 50 afspeelt. Grantchester is een dorp nabij Cambridge. Je krijgt er vaak stukken van Cambridge te zien. Dat deed mij er aan denken dat ik die universiteitsstad nog moet bezoeken. Oxford bezocht ik al een paar keer, maar Cambridge blijft voorlopig een gat in mijn cultuur. Ik besef dat de lucht ingebrand is in deze foto, maar ik vind dat het wel iets heeft zo.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, oxford, uk |  Facebook |

11-01-17

59th Street Bridge

I was listening to the Simon & Garfunkel song 59th Street Bridge the other day, when I started to realize that it is this bridge that I visited about a year ago in New York City.

architecture, nyc, usa, new york city

Ik luisterde onlangs naar het Simon & Garfunkel lied 59th Street Bridge, wanneer ik besefte dat het lied over deze brug gaat die ik zowat een jaar geleden bezoch tin New York City.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

10-01-17

Chinese Restaurant

I would love to have something to eat in Chinatown, but I can never get my wife to go there for a meal. This floating restaurant is in Regent's Park in London, not in Chinatown. It is called the Feng Shang Princess.

architecture, london, uk

Ik zou graag iets eten in Chinatown in Londen, maar krijg mijn vrouw niet overtuigd. Dit drijvend restaurant vind je in Regent's Park in Londen, niet in Chinatown zelf. Het heet de Feng Shang Princess.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

09-01-17

Shard by Night

I haven't been up in the Shard yet, London's highest building. Maybe I've done it this trip? I don't know yet when I am writing this blogpost, as I haven't set off yet. When I was in London back round easter 2014, I took my tripod to do some night photography along the banks of the Thames.

architecture, london, uk, city of london

Ik ben nog niet naar boven geweest in de Shard, London's hoogste bouwwerk. Shard betekent glasscherf. Misschien is het mij deze trip wel gelukt? Wanneer ik dit schrijf ben ik nog niet vertrokken, dus ik weet het nog niet. Toen ik in april 2014 in Londen was, ging ik met de statief wat nachtfotografie gaan doen langsheen de Thames.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

08-01-17

Dome in Leadenhall

As my son's girlfriend is a Potter-fan, I want to walk back in to Leadenhall while I'm in the City. It was used for Diagon Alley in the first film.

architecture, london, UK, city of london

Gezien mijn zoon's vriendin een Potter-fan is, wil ik zeker nog eens door Leadenhall wandelen terwijl ik in de City ben. Het werd in de eerste Potter-film gebruikt als de Wegisweg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

07-01-17

London Skyline from Greenwich

The observatory in Greenwich lies on the top of a hill. A good place to take a photo of the London Skyline.

architecture, london, uk, greenwich

Het observatorium in Greenwich ligt bovenop een heuvel. Een goede plaasts dus om een foto van de Londense skyline te kunnen nemen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, greenwich |  Facebook |

06-01-17

Camden Market

Another place I plan to re-visit is Camden Market. Lucky for this girl the horse cannot sneeze.

IMG_6885_LONDON_CAMDEN.jpg

Nog een plek die ik terug wil bezoeken is Camden Markt. Gelukkig voor dit meisje kan het paard niet niezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, camden |  Facebook |

05-01-17

Maritime Museum

A great museum I will be re-visiting in London is the Greenwich Maritime Museum. In particular I want to see the new exhibition about the Harrison Clocks, because time and navigation is all that Greenwich is about. In the photos: the H2, the second clock John Harrison designed to permit perfect measurement of time at sea.

IMG_7119_LONDON_GREENWICH.jpg

IMG_7137_LONDON_GREENWICH.jpg

IMG_7141_LONDON_GREENWICH.jpg

Een ander fantastisch museum dat ik wil herbezoeken is het maritieme museum in Greenwich. In het bijzonder wil ik de nieuwe tentoonstelling zien over de Harrison klokken. Tijdsmeting en navigatie is natuurlijk waar Greenwich voor staat. In de foto: de H2, de tweede klok die John Harrison ontwierp om een perfecte tijdsmeting op zee toe te laten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, greenwich, london, uk |  Facebook |

04-01-17

Phoning 29 - on the steps of the British Museum

I could be accused of taking an upskirt photo here, but I can assure you that was not my intention. I was focussing on her head and the Phone when I took the picture. The girl is sitting on the steps of the British Museum. I'll be heading back for that museum on our trip.

IMG_7089_LONDON_PHONING.jpg

Ik zou hier beschuldigd kunnen worden van onder de rok fotografie. Maar ik verzeker jullie dat dit niet mijn bedoeling was. Ik was aan het concentreren op haar hoofd en de telefoon wanneer ik de foto maakte. Het meisje zit op de trappen van het British Museum. Daar ga ik zeker terug tijdens onze trip.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, phoning, london, uk |  Facebook |

03-01-17

Phoning 28 on Trafalgar Square

Not a very elegant way to make that phone call. When you read this I may already be back in the place where the photo was taken. Trafalgar Square, London, of course.

IMG_0373_LONDON_PHONING-TRAFALGAR.jpg

Niet echt de meest elegante manier om te zitten telefoneren. Wanneer je dit terug leest, zijn wij misschien al weer terug in de plaats waar deze foto genomen werd: Trafalgar Square, Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, phoning |  Facebook |

02-01-17

Café Society

Woody Allen is 81 and still making films. Like Café Society in 2016. Set in LA, but also in his beloved NYC. Not his greatest film, but great jazz music. The picture is of a singer in Ellen's Stardust Diner on Broadway in NYC.

music, nyc, new york city, usa

Woody Allen is 81 en maakt nog steeds films. Zoals Café Society in 2016. Speelt zich af in LA, maar ook in zijn geliefde NYC. Niet zijn beste film, maar goede muziek, jazz. De foto toont een zangeres in Ellen's Stardust Diner op Broadway in NYC.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (4) | Tags: music, nyc, new york city, usa |  Facebook |