28-02-17

Leaving Tower Hill

It was late afternoon when our river cruiser left Tower Hill. The City behind us was already starting to light up for the evening and the night.

 architecture, london, uk

Het was late namiddag wanneer onze rivier cruiser Tower Hill verliet. De stad achter ons begin op te lichten klaar voor de avond en de nacht.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

27-02-17

Cruising the Thames

I wanted to take the kids for a cruise on the Thames, so we took a high speed cruizer from Tower Hill.

IMG_5171_LONDON_THAMES.jpg

Ik wou de kids trakteren op een cruise op de Theems, dus wij namen een hoge snelheids boot aan Tower Hill.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

26-02-17

Quiz

We participated in a quiz organised by a local scouts group last night. We came second out of 24 teams and won a cinema ticket each. And I got to kiss the blonde girl in the middle. Lovely evening.

 IMG_0061_QUIZ_WEB.jpg

Wij namen deel aan de quiz van de Fos scouts gisterenavond. Wij haalden de tweede plaats op 24 ploegen en wonnen elk een cinemacheque. En ik mocht het blonde meisje in het midden kussen. Top avondje.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, oostende |  Facebook |

25-02-17

Polar Bear

Thanks to all my web friends who enquired after my health. I am feeling better and got back to work on Wednesday.
When I got back in Brussels Central Station Wednesday evening, this guy was waiting there to greet me in the Horta Gallery.

 street, brussels

Bedankt aan al mijn webvrienden die vroege naar mijn gezondheid. Ik voel mij veel beter en ging woensdag terug gaan werken.
Toen ik ’s avonds het centraal station in Brussel binnen wandelde via de Horta Galerij stond deze kerel mij op te wachten.

07:04 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, brussels |  Facebook |

24-02-17

Mozart and the Young Virtuosos

Last Sunday a Mozart concert in our casino with young virtuosos. 12 year old Joshua Galasse on the violin. And then Michelle Sweegers, just 19 on the harp together with Sandra Vives on the flute. Great music.

music, oostende

music, oostende

Vorige zondag bracht een Mozart concert in ons kursaal met jonge virtuozen. De 12 jarige Joshua Galasse op de viool. En dan Michelle Sweegers, nog maar 19, op de harp samen met Sandra Vives, fluit. Heel mooi concert. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) | Tags: music, oostende |  Facebook |

23-02-17

Abbey Road

I started this week badly: ill. Staying home on Monday, allowed me to finish John Lennon's biography by Phililp Norman. With some difficulties, because being ill, I tell asleep a couple of times while reading. It ends abruptly with his death, I suppose that is the best way to end a biography. I'm very pleased to have read this biography it has given me a deeper insight in one of the greatest artists the world has known. The photo needs no explanation.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze week slecht begonnen: ziek. Maandag thuis blijvend was een goede gelegenheid om John Lennon's biografie door Philip Norman uit te lezen. Met enige hindernissen, gezien ik mij niet lekker voelde viel ik vaak in slaap tijdens het lezen.  Het eindigt abrupt met zijn dood. Lijkt mij geen slechte manier om een biografie te eindigen. Ik ben heel blij dat ik dit gelezen hebt, het geeft mij een dieper inzicht in een van de grootste artiesten die de wereld gekend heeft. De foto hoeft geen uitleg.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

22-02-17

Picadilly Circus

We passed Picadilly Circus and I took a couple of photos. What I didn't know wat that just a week or two later the lights would go out for the first time since World War II. And that for 9 months to they can install the largest 4K screen in the world.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Wij passeerden Picadilly Circus en ik nam enkele foto's. Wat ik niet wist was dat 1 of 2 weken later de lichten zouden doven voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat voor 9 maanden zodat ze er het grootste 4K scherm ter wereld kunnen hangen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

21-02-17

Art @ Foyles

Foyles Charing Cross is the company's flagship bookstore. With 4 miles of shelving and over 200.000 titles. You can eat and drink there and there is an art gallery next to the restaurant. Soho at its best.

art, london, uk

art, london, uk

Foyles Charing Cross is het vlaggeschip van de firma's boekekwinkels. 6,5 km aan boekenrekken met meer dan 200.000 titels. Je kan er eten en naast het restaurant vind je een kunstgalerij. Soho op z'n best.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

20-02-17

AC #205 Tropics

I went to Nadine's blog that brought me to Ariane's blog and I was inspired to join the arts challenge about tropic. Tropic holidays are not my thing, but my thoughts took me back to my visit to New York City back in November 2015. Not the tropics either, but we did go into the greenhouse in the NYC Botanical Garden in the Bronx.

IMG_5368_NYC_BOTANICAL.jpg

IMG_5373_NYC_BOTANICAL.jpg

Ik bezocht Nadine's blog en geraakte zo op die van Ariane en werd geïnspireerd om aan de arts challenge over de tropen deel te nemen. Tropische vakanties zijn mijn ding niet, maar mijn gedachten brachten mij terug naar mijn laatste bezoek aan New York City in november 2015. Ook niet bijster tropisch, maar wij bezochten wel de serre in de NYC Botanical Garden in de Bronx.

09:06 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, nyc, new york city |  Facebook |

Soho Bookshop

Soho is not merely well known for its shopping or its music shops in Denmark Street, you'll also find a lot of book shops in Soho.

art, shopping, london, uk

Soho is niet louter bekend voor shopping of de muziekwinkels in Denmark Street, je vindt er ook veel boekenwinkels.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, shopping, london, uk |  Facebook |

19-02-17

1968 Paisley Telecaster by Fender

A precious custom made 1968 Paisley Telecaster made by Fender in their custom shop in California. Depending on the configuration, these can sell for up to 13.000 £.

music, london, uk, fender, telecaster

music, london, uk, fender, telecaster

music, london, uk, fender, telecaster

Een waardevolle speciaal gebouwde 1968 Paisley Telecaster, door Fender gemaakt in hun werkplek in California. Afhankelijke van de configuratie kan deze gitaar prijzen halen tot aan 13.000 £.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, london, uk, fender, telecaster |  Facebook |

18-02-17

Tom Playing a Telecaster

Tom tried out a classic Fender Telecaster in one of the guitar shops we visited in Denmark Street, London. There were some other guys playing, not all that talented, so a lot of noise in the shop.

music, tom beyen, london, uk

music, tom beyen, london, uk


Tom probeerde een klassieke Fender Telecaster in een van de gitaar winkels die wij bezochten in Denmark Street in Londen. Hij was niet de enige die probeerde, en niet alle gitaristen waren even getalenteerd. Veel achtergrond geluid, dus.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) | Tags: music, tom beyen, london, uk |  Facebook |

17-02-17

Denmark Street

Whenever I visit London, I always seem to end up in Denmark Street. What it is to be expected with two musicians in the family. We visited a couple of guitar shops and found some really great instruments in this shop. Just look at that Gretsch 6120 1957 Chet Atkins signature model. At bit overpriced though at 8.499 £, you should be able to pick up one for something between 6.000 and 7.000 €. I didn't go into the special features this guitar may have to offer.

music, london, uk

Telkens wanneer ik Londen bezoek, lijk ik in Denmark Street terecht te komen. Maar dat kan je natuurlijk verwachten met twee muzikanten in de familie. Wij bezochten enkele gitaar winkels en in deze shop ontdekten wij enkele fantastische instrumenten. Kijk maar eens naar die Gretsch 6120 1957 Chet Atkins signature model hier gans vooraan. Ze vragen niet weinig met 8.499 £, ik zou verwachten om zo'n gitaar te kunnen kopen voor tussen de 6.000 en 7.000 euro. Maar ik vroeg niet welke bijzondere onderdelen dat deze gitaar misschien heeft om het zo speciaal en duur te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, london, uk |  Facebook |

16-02-17

Having a sit down

A little tired at the end of the walk, having a sit down before we head back home.

IMG_1199_OOSTENDE_VINYL.jpg

Een beetje moe op het einde van de wandeleing. Even zitten voor wij terug huiswaarts keren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

15-02-17

Snowy Beach

The snow didn't exactly pile up on the beach last Saturday.

nature, beach, oostende, snow

De sneeuw bleef niet in pakken liggen op het strand afgelopen zaterdag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, beach, oostende, snow |  Facebook |

14-02-17

Cold Golf

Last Saturday: no golfers. But white balls are harder to find in the snow.

nature, oostende

Vorige zaterdag: geen golfers. Maar witte ballen zijn niet zo gemakkelijk te vinden in de sneeuw.

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, oostende |  Facebook |

13-02-17

Nudity

Even today, nudity is still something of a taboo. In the 60's many people demonstrated for the right to be nude. And quickly this brings me back to our 60's revolutionary heroes John Lennon & Yoko Ono who posed nude for the cover of their album Two Virgins. Retailers wanted to sell this record, but this was so controversial for the time that they rapped it in brown paper before displaying it in their shops.  The painting I used to illustrate this post hangs in the National Gallery in London. The bathers by Paul Cézanne. And here I will conclude my posts about Revolution.

  IMG_0237_LONDON_NATIONAL-GALLERY.jpg

Vandaag nog blijft naakt een taboe. In de 60's demonstreerden heel wat mensen voor het recht om naakt te zijn. En kom ik snel terug bij onze 60's revolutionaire helden John Lennon en Yoko Ono die naakt poseerden voor de cover van hun album Two Virgins. Winkeliers wilden de plaat verkopen, maar dit was zo controversieel dat ze het probleem oplosten door het album in bruin papier te verpakken. Het schilderij dat ik gebruikte om deze post te illustreren hangt in het National Gallery in Londen. De baadsters door Paul Cézanne. En hiermee eindig ik mijn reeks over revolutie.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, uk, london |  Facebook |

12-02-17

IT Revolution

Not only space travel was one of the major evolutions of the 60's, information technology took the world by storm as well.  

In 1960 the MIT built the PDP-1 computer that had a clock speed of 200 KHZ and could perform 100.000 operations per second. Revolutionary for that time. 
1964 saw the first IBM system that was designed to run a range of programs. It had a gigantic internal memory of 8 megabytes. It was the first machine of its kind that was upgradable. 
1965 saw the first minicomputer and in 1968 HP released the first desktop computer. HP also launched the term 'Personal Computer' after the release of this imortant innovation. 
The end of the 60's saw the birth of the first supercomputers, still very unreliable then. 

And where have we come since then? The picture I chose to illustrate this post is one I took a year or 4 to 5 ago with my blackberry smartphone, believe it or not. I have an iPhone now. I was working on a business information model with a couple of colleagues. Wim is working at the smartboard here. You can move the objects, draw on the board, it is a gigantic touch screen. We have come a long way since the 60's. 

SmartBoard_WEB.jpg

Niet alleen ruimtereizen evolueerde sterk in de jaren 60, informatietechnologie verroverde ook de wereld. 
In 1960 bouwde de MIT de PDP-1 computer dat een kloksnelheid van 200 KHZ haalde en 100.000 verrichtingen per seconde aankon. Revolutionair voor die tijd. 
In 1964 kwam IBM met het eerste systeem dat ontworpen was om meerdere programma's te kunnen uitvoeren. Het had een gigantisch intern geheugen van 8 megabytes. Het was ook de eerste machine die upgegrade kon worden. 
1965 zag de eerste minicomputer en in 1968 kwam HP met de eerst desktop computer op de markt. Dit gaf aanleiding aan het ontstaan van de term 'Perconal Computer'. 
Op het einde van de jaren 60 deden de eerste supercomputers hun intreden, maar die waren dan nog zeer onbetrouwbaar. 

En waar staan wij nu? De foto die ik koos om deze post te illustreren nam ik 4 à 5 jaargeleden met mijn blackberry smartphone. Intussen heb ik een iPhone. Ik werkte toen aan de ontwikkeling van een business information model met enkele collega's. Wim werkt hier aan het smartboard. Je kunt de objecten verschuiven, er op tekenen, het is een gigantisch aanraakscherm. Ja, wij zijn van ver gekomen sinds de 60's. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, working |  Facebook |

11-02-17

Space

In the late 60's the world got familiar with space travel, with of course in 1969 the first man on the moon. This was a significant part of the space race between the United States and the Sovjet Union that started as early as 1953. This was a very expensive form of (r)evolution. The financial consequences of the race would lead to the downfall of the Sovjet Union. 

 street, usa, nyc, new york city

In de laten jaren 60 maakte  de wereld kennis met de ruimtevaart met onder ander de eerste maanlanding in 1969. Dit maakte natuurlijk deel uit van de ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie die al zo vroeg als 1953 begon. Dit was een zeer dure vorm van (r)evolutie, de financiële gevolgen van  de wedloop zouden mede aanleiding geven tot de van van de Sovjet Unie. 

07:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, usa, nyc, new york city |  Facebook |

10-02-17

Women's Liberation

John Lennon and Yoko Ono became pioneers in the quest for women's liberation, which was not easy for Yoko. She had enjoyed a traditional upper class Japanese upbringing, where the male is the dominant figure. But John wanted them to be equal in every way, so they strived for equality and Yoko's liberation. 
The first photo shows Yoko working together with George and John on Imagine. 
The second and third photo have figured on my blog before: asian women enjoying their freedom how to look walking about in Manhattan. 

 

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

John Lennon en Yoko Ono werden pioniers in het streven naar emancipatie, wat voor Yoko niet gemakkelijk was. Ze genoot immers van een traditionele Japanse opvoeding in de hogere klasse, waar de man de dominante figuur was. Maar John wou dat ze elkaar's gelijken waren, dus streefden ze daar naar en voor Yoko's emancipatie. 
De eerste foto toont Yoko die samenwerkt met George en John aan Imagine. 
De tweede en derde foto's toonde ik hier eerder: aziatische vrouwen die van hun vrijheid qua looks genieten wandelend in Manhattan. 

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa |  Facebook |

09-02-17

Sexual Revolution

Writing this post, my first question was how to document this without offending and taking into account that I'm not really a people photographer and certainly not into nude or risqué. But then this stretches the creativity with my portfolio. 
Sexual Liberation was a social movement that challenged traditional codes of behaviour related to sexuality and interpersonal releationships. Acceptance of sex outside the traditional heterosexual, monogamous relationships (primarily marriage), contraception and public nudity were items high on the agenda of the movement. 
Later issues like normalization of premarital sex, homosexuality and alternative forms of sexuality followed, things we take for granted today, but in the sixties the movement fought for this. 
Even more later on and still today in many coutries abortion became the next step. 
I hope nobody takes offence to the way I have illustrated this element of the 60's revolution. 
The painting is in the National Galley in London, it is by Hendrik Goltzius. It shows the God Jupiter trying to seduce Antiope. 

  

art, london, uk

art, london, uk


Toen ik deze post begon te schrijven was mijn belangrijkste vraag hoe ik dit zou illustreren zonder aanstoot te geven. En rekening houdend dat ik niet echt een mensen fotograaf ben en mij nog nooit aan naakt of gewaagd bezondigd heb. Maar dit is een goede oefening voor het creatief gebruik van mijn portfolio.
 
De sexuele bevrijding was een sociale beweging die de traditionele gedragcodes voor sexualiteit en interpersoonlijke relaties in vraag stelde. Aanvaarding van sex buiten traditionele heteresexuele en monogame relaties (huwelijk), anticonceptie en publieke naaktheid stonden hoog op de agena van de beweging. 
Later kwamen vragen zoals het normalisern van sex voor het huwelijk, homosexualiteit en alternatieve vormen van sex aan bod, zaken die wij vandaag als van zelfsprekend beschouwen. Maar in de 60's heeft de beweging daar voor gevochten. 
Nog later kaartte de beweging abortie aan en dat blijft vandaag nog een gevoelige topic in veel landen. 
Ik hoop dat nietmand aanstoot neemt aan de manier waarop ik deze post gedocumenteerd heb. 
Het schilderij vind je in de National Gallery in Londen, het is van Hendrik Goltzius. Het toont de god Jupiter die Antiope probeert te verleiden. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

08-02-17

The Ballad of John and Yoko

So during their honeymoon John & Yoko stayed in their bed for a week in their hotel in Amsterdam demonstrating for peace. What was so special about that apart from it being a Beatle with his not so unspoken new bride? They were the first mediafigures/artists to demonstrate in such a manner and use their influence to make a point. These days we have come to expect this from media figures like Bob Geldhof and Bono, but it started off with John & Yoko. 

 music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

Gedurende hun huwelijksreis bleven John & Yoko gedurende een week in bed in hun hotel in Amsterdam, ze demonstreerde voor vrede. Wat was daar zo speciaal aan, behalve dat het om een Beatle met zij niet onbesproken nieuwe bruid ging? Ze waren de eerste mediafiguren/artiesten die op zo'n manier demonstreerden en hun invloed gebruikten om een punt te maken. Vandaag zijn wij zo'n dingen gewoon van mediafiguren zoals Bod Geldhof en Bono, maar het startte met John & Yoko. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, london, the beatles, uk |  Facebook |

07-02-17

The Proletarian Cultural Revolution

About the same time The Beatles started contributing to the revolution, over in China Mao Zedong started the Proletarian Cultural Revolution. He was not exactly striving for peace as it is estimated that between 1,7 and 8 million people were killed in trying to align the people to his dictatorial learnings. 
The first photo shows a Chinese clothing cupboard from the Ming Dynasty (1550-1600). 
The second photo shows two dragons in front of a betting shop in Chinatown London. 
The third photo was taken in Chinatown Liverpool: a dragon at the foot of the gate to Chinatown. 

art, london, uk, liverpool, chinatown

art, london, uk, liverpool, chinatown

art, london, uk, liverpool, chinatown

Ongeveer dezelfde tijd dat The Beatles begonden bij te dragen aan de revolutie, startte Mao Zedong in China de proletarische culturele revolutie. Niet dat hij op vrede doelde gezien er geschat 1,7 à 8 miljoen mensen omkwamen in een poging om het volk gealigneert te krijgen op zijn dectatoriale leer. 
De eerste foto toont een Chinese kleerkast van de Ming Dynastie (1550-1600). 
De tweede foto toont twee draken voor een gokwinkel in Chinatown in Londen. 
De derde foto is er eentje van Chinatown in Liverpool: een van de draken aan de toegangspoort. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, liverpool, chinatown |  Facebook |

06-02-17

The Beatles Revolution

In 1968 The Beatles released the number Revolution that was inspired by the political protests against the Vietnam war.  Political left in the UK considered this an act of treason. The number was The Beatles first overtly political song. It was written by John Lennon during his time in India studying the ways of his Guru the Maharishi. The word 'Revolution' is used but one time in the song, in the opening line. Next to Jimi Hendrix, John Lennon & Yoko One are also considered to be key figures of the counter culture of the 1960's. I think we can safely say that it is undeniable that The Beatles had a great influence on young people in the 60's and helped shape a generation in the UK and the world in many ways. 

 music, london, uk, the beatles

music, london, uk, the beatles

music, london, uk, the beatles


In 1968 brachten The Beatles het nummer Revolution uit dat geïnspireerd was door de politieke protesten tegen de oorlog in Vietnam. Politiek links in het VK zag dit als verraad. Het nummer was het eerste politieke song die de groep bracht. John Lennon bedacht het nummer tijdens zijn tijd in Indial toen hij de weg van zijn goeroe de Maharishi bestudeerde. Het woord 'Revolutie' wordt slechts ene keer gebruikt in de song, in de openingszin. Naast Jimi Hendrix worden Yoko Ono en John Lennon als leidende figuren van de counter culture van de 60's gezien. Ik denk dat wij best kunnen stellen dat The Beatles een grote invloed hadden op jonge mensen in de 60's en hielpen om een generatie te (her)vormen in het VK en in de wereld. 

07:03 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, london, uk, the beatles |  Facebook |

05-02-17

Carnaby Street

Carnaby Street is synonym for affordable fashion. In the 60's youngsters were ready to break with the post-war conservatism and were looking for affordable fashion to express their feelings and make a statement. 
Fashion-designers like Mary Quant had their headquarters in Carnaby street innovating and setting trends like short skirts and deux-pieces with skirts. These trends broke with the reigning norms and were considered revolutionary.  

 

street, london, uk

street, london, uk

street, london, uk

street, london, uk

Carnaby Street staat synoniem voor vernieuwende betaalbare mode. Jongeren waren in de jaren 60 klaar om een breuk te maken met het na-oorlogse conservatisme en zochten naar betaalbare kledij om hun gevoelens te uiten en een statement te maken. 
Je vond er mode-ontwerpsters zoals Mary Quant die trendseters waren met innovaties zoals korte rokjes en mantelpakjes met rokjes. Gezien deze trends een breuk maakten met de heersende norm, werd deze mode als revolutionair bestempeld. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

04-02-17

Jimi Hendrix

In the 1960's Jimi Hendrix was living in London and is believed to have let loose 2 parakeets in Carnaby Street. Some say that the presence of Parakeets in London's Parks started then. That is not correct, because there are recordings of parakeets in the wild in London as of 1855. 
Hendrix contributed to the counter culture movement in the 60's by spreading a message of love and peace when his country was at war in Vietnam. His actions were seen as a revolt against the hard line the leaders had chosen and he did indeed critisize the political chaos. The 3 day music festival of love and peace at Woodstock was politically seen as a high mass against the establishment. 

 music, london, uk

music, london, uk

In de jaren 60 woonde Jimi Hendrix in Londen en er wordt gezegd dat hij 2 parkieten de vrijheid zou gegeven hebben in Carnaby Street. Er wordt dus beweerd dat de aanwezigheid van parkieten in Londen dan gestart is. Dat klopt niet omdat er in 1855 als sprake was van parkieten in het Londense straatbeeld en de parken. 
Hendrix droeg bij aan de counter culture beweging in de jaren 60 door een boodschap van liefde en vrede te verspreiden net terwijl zijn land in oorlog lag met Vietnam. Zijn acties werden aanzien als een verzet tegen de harde lijn van Amerika's leiders en hij koos vaak om de heersende politieke chaos openlijk te becritiseren. Het 3-daagse muziekfestival dat liefde en vrede promootte in Woostock werd politiek aanzien als een hoogmis tegen het etablissement. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, london, uk |  Facebook |

03-02-17

Say You Want a Revolution

When I was in London in the beginning of this year, I visited the exhibition 'Say You Want a Revolution' in the Victoria & Albert Museum.  This exhibition explores the era-defining significance and impact of the late 1960's, expressed through some of the greatest music and performances of the 20th century alongside fashion, film, design and political activism. 

 art, london, uk

art, london, uk

art, london, uk

Toen ik in Londen was in het begin van dit jaar, bezocht ik de tentoonstelling 'Say You Want a Revolution' in de Victoria & Albert Museum. Deze tentoonstelling onderzoekt de betekenis en de impact van de latere jaren 60 via een greep uit de beste muziek en optredens van de 20e eeuw en ook mode, film, design en politiek. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

02-02-17

Transformers

A nightmare about my old halogen sports was that I spent a fortune on replacing defective transfomers. Some just melted and formed a fire hazzard. The led spots I have fitted do not require transformers. To my surprise I discovered one original transformer, the metal one in the bottom of this photo. So this one did its job for over 25 years. I even forgot one model in the picture, the number of different transformers I fitted is enormous.

architecture

Een nachtmerrie met de oude halogeen sports was dat ik een fortuin betaalde aan het vervangen van defecte transormatoren. Sommige smolten gewoon en vormden een gevaar voor brand. De led spots die ik nu installeerde hoeven geen transformator. Tot mijn verbazing vond ik nog een originele transformator, deze onderaan de foto, nog een metalen model. Dus deze hield het net iets langer dan 25 jaar uit. Ik vergat zelfs 1 model in de foto te zetten. Het aantal verschillende transformatoren dat ik plaatste is belachelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture |  Facebook |

01-02-17

Halogen to Led

I spent last weekend converting my living room and bathroom from halogen to led lighting. So now I will save money, it is safer and better for the environment. Could not resist photographing the old halogen spots.

architecture

Vorig weekeinde converteerde ik mijn living en badkamer van halogeen naar led verlichting. Dus nu bespaar ik geld, heb ik een veiliger vorm van verlichting die beter is voor het milieu. Kon er niet aan weerstaan om een foto te maken van de oude halogeen spots.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture |  Facebook |