28-02-18

Playing Bowls

Ik ben redelijk tevreden over deze foto die ik van op het bovendek van de bus maakte. Bowls op het grafveld aan de voorzijde van het Kelvingrove museum en kunstcentrum.

IMG_3497_GLASGOW_BOWLS.jpg

I'm pretty pleased about this photo I took from the top deck of the bus. Playing bowls on the lawn in front of the Kelvingrove museum and arts centre.

07:19 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, glasgow, uk |  Facebook |

27-02-18

Amardillo

On the same campus as the Hydro: the Amardillo as the Glasgowegians call it. This venue can host 3.000 spectators, where the Hydro has a capacity of 13.000. Britain's got Talent was hosted here when Susan Boyle was discovered.

IMG_3480_GLASGOW_AMARDILLO.jpg

Op dezelfde camus als de Hydro: de Amardillo, zoals inwoners van Glasgow dit pareltje noemen. Deze hall biedt ruimte voor 3.000 bezoekers, terwijl de Hydro er 13.000 aan kan. Britan's got Talent ging hier door in het jaar waarin Susan Boyle ontdekt werd.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, uk, glasgow |  Facebook |

26-02-18

Hydro

The Hydro is the world's 8t busiest multi purpose event hall. It opened in 2013 and stands along the river Clyde in Glasgow.

IMG_3478_GLASGOW_HYDRO.jpg

De Hydro is 's wereld's 8 drukste polyvalente evenementen hall. Het opende in 2013 en je vindt het langsheen de rivier Clyde in Glasgow.

09:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

25-02-18

Detailed Architecture

Skipped a day in posting, bad show. Still not in the routine yet. When the bus stops, it is often a great opportunity to get pictures of the details in the architecture. Some of these buildings are works of art.

architecture, glasgow, uk

architecture, glasgow, uk

architecture, glasgow, uk

Dagje overgeslagen in het posten. Nog steeds niet terug in de routine. Wanneer de bus halt houdt is het een ideaal moment om foto's te maken van de details van de gebouwen. Sommige er van zijn kunstwerkjes.

10:07 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

23-02-18

Architecture

Riding an open top bus gives you the chance to admire the diverse architecture that a big city like Glasgow has to offer. You should bear in mind that Glasgow is a city that was built in the past 200 years, so nothing you see is really that old.

architecture, glasgow, uk

architecture, glasgow, uk

architecture, glasgow, uk

Een rit op een toeristenbus geeft je de kans om rustig te genieten van de architectuur die een grote stad zoals Glasgow te bieden heeft. Je moet je daarbij wel bewust zijn dat de stad in de loop van de afgelopen twee eeuwen gebouwd werd, dus wat je ziet is eigenlijk niet zo heel oud.

19:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

22-02-18

Bridge over the Clyde

Glasgow is of course a city with the River Clyde that runs through it. This bridge has become one of the many landmarks of the city.

architecture, glasgow, uk

Glasgow is een stad met een rivier die er door loopt: de Clyde. Deze brug is intussen een van de vele symbolen geworden voor de stad.

20:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

21-02-18

Central Station

Also on the bus trip round Glasgow: the central station. A Queen Anne style Victorian architecture. Well worth seeing.

architecture, glasgow, uk

Ook op onze bustrip in Glasgow: het centraal station in Queen Anne stijl Victoriaanse architectuur. De moeite waard.

21:08 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

20-02-18

Co-op

On our open top bus trip through Glasgow we passed some architectural pearls, like this building housing one of the many Co-ops in the city. Could not really find any information about the origin of the building, but it is really beaufiful.

IMG_3198_GLASGOW_COOP.jpg

Tijdens onze rondrit in de open bus door Glasgow passeerden wij enkele pareltjes qua architectuur, zoals dit gebouw dat een van de vele Co-ops huisvest. Ik kon geen informatie over de oorsprong van dit gebouw vinden, maar het is prachtig.

07:47 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

19-02-18

Traffic Circulation

Glasgow gives me the impression that it is well organised as far as traffic circulation goes. Taking an open top bus let us room to enjoy the architecture in a relax manner.

IMG_3192_GLASGOW_STREET.jpg

Glasgow lijkt mij goed georganiseerd wat verkeerscirculatie betreft. Een dubbeldekker met open dak liet ons toe om de architectuur op een relaxte manier te ontdekken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, glasgow, uk |  Facebook |

18-02-18

Hard Rock

Got the same street artist on picture again, but this time with an audience. This photo also makes clear that he is playing in one of the main shopping streets. He wasn't playing hard rock, even though the world famous cafe was nearby.

IMG_3160_GLASGOW_STREET.jpg

IMG_3171_GLASGOW_HARD-ROCK-CAF2.jpg

Dezelfde straatartiest, maar deze keer moet het duidelijker zijn dat hij inderdaad in een winkelstraat speelde en een publiek had. Hij speelde geen hardrock, niettegenstaande het wereldberoemde café dichtbij was.

09:47 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, glasgow, uk |  Facebook |

17-02-18

Glasgow Shopping: All You Need

Maybe not such a bad thing that these conveniences are closed. Lots of street artists, this guy was playing the little ones with his dancing cats.

IMG_3156_GLASGOW_CONVENIENCES.jpg

IMG_3163_GLASGOW_STREET.jpg

Wellicht niet zo slecht dat deze toiletten buiten gebruik zijn. Veel straat artiesten. Deze man bespeelde vooral het jonge publiek met zijn dansende katten.

08:34 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, glasgow, uk, shopping |  Facebook |

16-02-18

Tardis

When these police call boxes were still in use, Glasgow counted 300 of them. Today 6 remain and are no longer needed for the police to make phone calls. Dr. Who fans know this as the Tardis.

IMG_3151_GLASGOW_TARDIS.jpg

Toen deze telefooncellen voor de politie nog in gebruik waren telde Glasgow er 300. Vandaar resten er 6, die niet langer door de politie gebruikt worden. Dr. Who fans herkennen natuurlijk de Tardis.

07:47 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: steet, glasgow, uk |  Facebook |

15-02-18

Shopping City

Glasgow is a shopper's paradise. Long & broad car free shopping streets with free wifi and all facilities. A store I know in the right hand corner of the first photo. I noticed them in Spitalfields, London, back in 2014. I also took a photo of their branch in Notting Hill or along Portobello Road, where I first noticed the sewing machines. They are here as well.

IMG_3147_GLASGOW_SHOPPING.jpg

IMG_3925_GLASGOW_SHOPPING.jpg

Glasgow is een paradijs voor shoppers. Lange en brede autovrije winkelstraten met gratis wifi en alle faciliteiten. In de eerste foto een keten die mij niet onbekend is. Ik maakte in 2014 een foto van hun vlaggeschip winkel in Spitalfields, Londen. En dan ook nog ene van hun winkel in Notting Hill of langsheen Portobello Road, waar de naaimachines in mijn oog sprongen.

07:58 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, glasgow, uk, shopping |  Facebook |

14-02-18

Romance

Looked in the about 1.000 photos I kept from my Glasgow adventure for something romantic. Couldn't really find anything. I guess that I am just not really romantic or that I don't have an eye for it. I'll have to settle for some jewelerry designed by Charles Rennie Mackintosh.

art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh

art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh

Ik zocht in de ongeveer 1.000 foto's die ik van mijn Glasgow avontuur overhield naar romantiek. En ik kon niet echt iets vinden. Ik moet daar mijn conclusies uit trekken. Het dichtst dat ik er bij kom zijn deze juwelen ontworpen door Charles Rennie Mackintosh.

07:36 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh |  Facebook |

13-02-18

Mackintosh Self Portrait

The ground floor of the Lighthouse houses a big gift shop selling mainly Charles Rennie Mackintosh souvenirs. He became more of an artist towards the end of his career, and the museum makes commercial use of that. I wanted to try my hand at a self portrait in one of the gift mirrors. Turned out a little differently from what I expected, but I rather like it.

art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh

Op de gelijkvloerse verdieping van de Lighthouse vind je een souvenirwinkel waar hoofdzakelijk Charles Rennie Mackintosh spullen verkocht worden. Naar het einde van zijn carriere toe was hij meer met kunst dan met architectuur bezig en het museum maakt daar gretig gebruik van. Ik wou een zelfportret maken in een van zijn spiegels. Draaide ietwat anders uit dan wat ik verwachtte, maar ik vind deze foto wel leuk.

Vertel mij niet wat de 7 fouten zij in deze foto, want ik heb er al 14 geteld :-)

07:36 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh |  Facebook |

11-02-18

Chairs @ The Lighthouse

I'm sorry for my visitors who are bored by this, but I feel impelled to do another post on Charles Rennie Mackintosh's chairs.
The first photo shows an overview of the chairs I already posted here. Playing with light in this photo.
And then some of his most famous designs. I'd love to have these at home.

art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh

art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh

art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh

art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh

Het spijt mij voor mijn bezoekers die ik hier mee verveel, maar ik moest gewoon nog een post maken over de stoelen die Charles Rennie Mackintosh ontwierp.
De eerste foto biedt een overzicht van de stoelen die ik eerder postte. Ik speel een beetje met licht in deze foto.
En dan enkele van zijn bekendste ontwerpen. Ik zou die toch graag thuis staan hebben.

19:29 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, glasgow, uk, charles rennie mackintosh |  Facebook |

10-02-18

People Make Glasgow

Some more photos taken from the observation platform of Glasgow's Lighthouse. It is true that people make the city. It has some amazing buildings. The gigantic St. Enoch shopping centre is easily spotted. And even a trained eye, like mine, can miss something at first sight. A mural so high up, funny.

architecture, art, glasgow, uk

architecture, art, glasgow, uk

architecture, art, glasgow, uk

architecture, art, glasgow, uk

architecture, art, glasgow, uk

Nog enkele foto's die ik nam van op het observatieplatform in de toren van Glasgow's Lighthouse. Het is waar dat mensen de stad  maken. Je vindt er enkele verbazende gebouwen. Het gigantische St. Enoch shopping centre kan je niet naast kijken. Maar zelfs mijn getraind oog kan op het eerste zicht iets missen. Zoals deze muurkunst zo hoog in de lucht.

07:37 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, glasgow, uk |  Facebook |

09-02-18

Glasgow Architecture

I will agree with some of my readers that the dark glass building at the end of Ingram Street, where our hotel was, is not as pretty as the museum for modern art in the foreground. But is does have its value in the landscape be it only that it provides a nice contrasting background. I also liked it because of the great reflections you can get on it.

IMG_3081_GLASGOW_ARCHITECTURE.jpg

Ik kan mijn lezers volgen in dat het donker glazen gebouw op het einde van Ingram Street, waar ons hotel was, niet zo mooi is als het museum voor moderne kunst in de voorgrond. Maar het heeft wel zijn waarde in de architectuur zij het alleen al dat het een mooie achtergrond vormt. Ik kon het ook waarderen omwille van de fantastische reflecties.

07:59 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

07-02-18

On the Observation Platform

From the observation platform of the Lighthouse this cute little tower. No idea what it is for, I could not find anything on the internet. The second photo shows the back of the modern Art museum at the foot of Ingram Street. I posted the front here on January 20th.

IMG_3057_GLASGOW_CRM.jpg

IMG_3060_GLASGOW_CITY-VIEW.jpg

Dit torentje krijg je te zien van op het observatieplatform van de Lighthouse. Geen idee waartoe het dient, ik kon er niets over terugvinden op het internet. De tweede foto toont de achterkant van het museum voor moderne kunst op het einde van Ingram Street. De voorzijde vind je in mijn post op 20 januari.

06-02-18

The Lighthouse Tower

After discovering the floor on Charles Rennie Mackintosh it was high time to discover where the Lighthouse gets its name from: the tower. Great staircase up.

IMG_3050_GLASGOW_CRM.jpg

Nadat wij de verdieping gewijd aan Charles Rennie Mackintosh ontdekt hadden was het hoog tijd om te ontdekken hoe de Lighthouse aan zijn naam gekomen is: de toren. Fantastische trap.

05-02-18

Small Buildings

The Mackintosh floor in the lighthouse museum doesn't just show chairs, like this definitely Chinese looking one. It also has a display of the buildings Charles Rennie Mackintosh designed like the Lighthouse building itself. This was originally built to house the Glasgow Herald.

IMG_3048_GLASGOW_CRM.jpg

IMG_3041_GLASGOW_CRM.jpg

De verdieping gewijd aan Mackintosh in Glasgow's Lighthouse toont niet alleen stoelen, zoals dit Chinees uitziend exemplaar. Je vindt er ook mini versies van de gebouwen waar Charles Rennie Mackintosh aan werkte, zoals het gebouw waar de Lighthouse in gevestigd is. Dit werd voor de Glasgow Herald gebouwd.

06:44 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, architecture, glasgow, uk, charles rennie mackintosh |  Facebook |

04-02-18

Everywhere

Deze firma vind je overal. Maar als het gebouwen zoals deze overeind houdt, mag ik misschien niet klagen.

architecture, glasgow, uk

This company is just about everywhere. But then if it keeps buildings like this in a good shape, they maybe I should not complain.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (1) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |