25-04-18

Game Over

Skynet is dead, long live Wordpress.

My first post on my Skynet blog was on March 29 2014. And so 14 years later Proximus had decided to terminate the service.

So you can find me on wordpress now: 

https://pieterbie.wordpress.com/

 

Skynet is dood, lang leve Wordpress. Mijn eerste post op mijn skynet blogs was op 29 maart 2014. En nu 14 jaar later heeft Proximus beslist om de service te stoppen.

Vanaf nu vind je mij op wordpress: 

https://pieterbie.wordpress.com/

21:47 Gepost door pieterbie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Fossils

The Hunterian Museum in Glasgow's University also boasts a fair number of good fossils like this plesiosaur. This picture is pretty cluttered, but it gives you an idea of how one of the wings of the museum is set up.

architecture, glasgow, uk

In de Hunterian Museum in de universiteit van Glasgow vind je ook een groot aantal fossielen zoals deze plesiosaurus. De foto is nogal druk en rommeling, maar het geeft je een idee van hoe de vleugels van het museum ingericht zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

24-04-18

Roman Stones

The main hall of the Hunterian Museum in Glasgow University hosts Roman Stones dating from shortly after the birth of Christ. The setting is pretty impressive.

architecture, glasgow, uk

architecture, glasgow, uk

De hoofd hal van de Hunterian Museum in Glasgow University showt Romeinse Stenen die dateren van kort na de geboorte van Christus. De setting is echt wel indrukwekkend.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

23-04-18

William Hunter

In de gebouwen van Glasgow University vind je de Hunterian museum die de collectie van Dr. William Hunter  (1718-1783) publiek maakt. Hij was net zoals zijn naamgenoot John Hunter van de Hunterian in Londen, een geneesheer en verloskundige.

IMG_3527_GLASGOW_UNIVERSITY.jpgGeen zorgen maken, ik stop niet met bloggen. Alleen heb ik wat tegenslag, problemen met de PC die ik niet opgelost krijg. Ben er nu mee bezig, maar een eerst poging tot remediëring leverde niets op.

Glasgow University hosts the Hunterian museum, housing the collection of Dr. William Hunter (1718-1783). Like John Hunter of the Hunterian in London, he was a doctor and an obstetrician.

Don't worry, I will not stop blogging. My PC is not working entirely correct anymore and I'm not succeeding in fixing it. Started on that now.

07:10 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, glasgow, uk |  Facebook |

14-04-18

The Blackstone Chair

The Blackstone Chair at Glasgow University is a funny thing. After the university's founding in 1451 students were examined sitting on the black stone, This slab of dolerite was embedded in an oak chair in 1775-76. The hour glass above the chair measures the duration of the examination.

IMG_3525_GLASGOW_UNIVERSITY.jpg

IMG_3526_GLASGOW_UNIVERSITY.jpg

De Zwarte Steen Stoel in de universiteit van Glasgow is een grappig ding. Na de oprichting van de universiteit in 1451 werden de studenten zittend op de steen geëxamineerd. Deze tegel doleriet werd in 1775-76 in een eiken stoel ingebouwd. De zandloper boven de rugleuning meet de duurtijd van het examen.

07:07 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, glasgow, uk |  Facebook |

11-04-18

Gate To

Yes a second post today, to remind me that I had to say goodbye to a friend this morning. He left us on April 1st, his funeral was today. Enjoy life today, you could be too late tomorrow.

architecture, glasgow, uk

Een tweede post vandaag om mij er aan het blijven herinneren dat ik vanmorgen afscheid moest nemen van een vriend. Hij verliet ons op 1 april, zij begrafenis was vandaag. Geniet vandaag van het leven, morgen kan het te laat zijn.

21:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, glasgow, uk, cemetery, necropolis |  Facebook |

The Cloisters

Glasgow University is a great place to visiit. This archway, called The Cloisters, has featured in many films and in the series Outlander.

IMG_3511_GLASGOW_UNIVERSITY.jpg

Glasgow Universiteit is een fantastische plek om te bezoeken. Deze zuilengang, genaamd De Kloosters, was al in menige film te zien, ook in de serie Outlander.

20:38 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |

07-04-18

Glasgow's Tolbooth

Our touristic busride through Glagow passed the Glasgow Cross, one of the most important junctions in the city. There you'll find the Tolbooth Steeple. It was once part of a much larger complex of buildings that housed the city jail.

architecture, uk, glasgow

Onze toeristische busrit door Glasgow, passeerde langs een van de belangrijkste kruispunten van de stad 'the cross'. Je vindt er de toren van het tolkantoor. Dat is wat overblijft van een gebouwencomplex dat veel groter was en waar je, onder andere, de stedelijke gevangenis vond.

22:59 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, uk, glasgow |  Facebook |

03-04-18

2nd Tardis

Once we had walked throught the gate exiting Glasgow's children's cemetery, we came across the second Tardis of our Glasgow trip.

architecture, glasgow, uk

Eens wij door de poort van Glasgow's kinderkerkhof gewandeld waren, ontdekten wij de tweede Tardis van onze Glasgow trip.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, glasgow, uk |  Facebook |