06-05-16

World Trade Center

The area where once the twin towers stood had been completely renewed, works were still going on when we were there in November, but the One WTC Tower was open for visitors. A wall reminds of the heroes, the fountains remind of the victims.

IMG_5216_NYC_WTC.jpg

IMG_5217_NYC_WTC.jpg

IMG_5221_NYC_WTC.jpg

IMG_5224_NYC_WTC.jpg

Het stadsdeel waar ooit de tweelingtorens stonden is volledig vernieuwd. Werken waren nog bezig toen wij er in november kwamen, maar de nieuwe toren was reeds te bezoeken. Een muur herinnert aan de helden, de fonteinen herdenken de slachtoffers.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

05-05-16

One WTC

We took the subway from Grand Central Terminal all the way down to Lower Manhattan. This is, after all, our fourth day in NYC and we haven't been high off the ground yet. I wanted to go up in the highest building in America: One WTC, formerly known as the Freedom Tower. 1776 feet high, because that is the year in which the declaration of independence was signed.

IMG_5215_NYC_WTC.jpg

Wij namen de ondergrondse van Grand Central Terminal naar beneden naar Lower Manhattan. Het was intussen onze vierde dag in NYC en wij waren nog niet hoog van de grond gegaan. En ik wou naar boven in het hoogste gebouw van Amerika: One WTC, eerder gekend als the Freedom Tower. 1776 voet hoog, omdat in dat jaar de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend werd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

04-05-16

Architecture and Tracks

The Grand Central Terminal counts more than 100 underground railway tracks. The architecture of the place is just amazing.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Het Grand Central Terminal Station telt meer dan 100 ondergrondse sporen. De architectuur van de plek is verbazend.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

03-05-16

Astronomical Ceiling

The main concourse of the Grand Central Terminal in New York City has an astronomical ceiling. De decorated windows are breathtaking.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

De hoofdhal van het Grand Central Terminal in New York City heeft een plafond versierd met afbeeldingen uit de dierenriem. De versiering rond de vensters is adembenemend.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

02-05-16

Clock & Central Hall

In the Central Hall of Grand Central Terminal Station, you'll find the world famous clock. It runs 1 minute fast to help you catch your train in time.

IMG_5187_NYC_5TH.jpg

IMG_5191_NYC_5TH.jpg

In de centrale hall van het Grand Central Terminal station vind je de wereld beroemde klok. Het loopt 1 minuut voor om je te helpen je trein op tijd te halen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

01-05-16

Grand Central Terminal

The station in Midtown Manhattan. We crossed 5th from the Public Library and looked between the tall buildings for this monument.

architecture, new york city, nyc, usa

Hét station in Midtown Manhatten. Wij staken 5th over van aan de openbare biblliotheek en zochten tussen de hoge gebouwen naar dit monument.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

30-04-16

Back on 5th: Front of the NYC Public Library

Never easy to get the front of the NYC Library on photo. If you cross the street you are hindered by all the traffic on 5th. Details on the steps of the library or of the outside reading room are easier.

architecture, street, nyc, usa, new york city

architecture, street, nyc, usa, new york city

architecture, street, nyc, usa, new york city

Nooit gemakkelijk om een foto te maken van de façade van de NYC bibliotheek. De straat oversteken heeft ook weinig zin, dan word je gehinderd door het drukke verkeer op 5th. Details fotograferen op de trappen van de bibiotheek of in de buiten leeszaal is een stuk gemakkelijker.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

29-04-16

Reading Room

The shortest way to get from Bryant Park back on 5th Avenue is straight through the Public Library. And this can count as a reading room.

architecture, nyc, usa, new york city

De kortste weg om van Bryant Park terug op 5th Avenue te geraken is via de openbare bibliotheek. En dit kan tellen als leeskamer.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

22-04-16

Saint Patrick's Cathedral

Not only shops on 5th avenue, but also one of the largest cathedrals in the world: Saint Patrick's.

architecture, nyc, usa, new york city

Niet enkel winkels op 5th avenue, maar ook een van de grootste kathedralen ter wereld: Saint Patrick's.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

16-04-16

Decorative Architecture

I've said it before, but some of these buildings are really very nicely decorated.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Ik heb het nog gezegd, maar veel van deze gebouwen zijn heel mooi versierd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

15-04-16

5th

So we quickly left Queens on the morning of our 4th day and headed for Manhattan's famous 5th avenue: do some shopping, see some architecture and NYC urban life. The architecture on 5th Avenue varies a lot.

IMG_5021_NYC_5th.jpg

IMG_5022_NYC_TRUMP.jpg

IMG_5026_NYC_5th.jpg

Dus wij verlieten Queens snel die ochtend van onze vierde dag in NYC richting Manhattan en 5th Avenue: beetje shoppen en genieten van de architectuur en het stadsleven. De architectuur op 5th Avenue bied veel variatie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

14-04-16

Queens

Queens is very much different to Manhattan. It is more industrial, functional and residential. Not trendy like Manhattan or Brooklyn.

architecture, nyc, usa, new york city

Queens is een andere wereld in vergelijking met Manhattan. Het is meer industrieel, functioneel en residentieel. Niet trendy zoals Manhattan en Brooklyn.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

31-03-16

Mass

While we were visiting the basilica of Saint Mary, a mass actually started, they don’t ask the visiting tourists to leave. So I couldn’t resist taking a few pictures of this small congregation of believers.

 IMG_1456_ROME_MARIA.jpg

IMG_1455_ROME_MARIA.jpg

Terwijl wij de basiliek van Sint Maria bezochten, werd een misviering gestart. Ze vragen de toeristen daar niet om de kerk te verlaten. Dus ik kon niet aan de verleiding weerstaan om enkele foto’s te maken van deze kleine gemeenschap van gelovigen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

27-03-16

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Close to Easter seems like a good time to write about this great basilica we visited when in Rome about a year ago. Michelangelo Buonarroti built this basilica with the simple façade by order of pope Pius IV, who has his final resting place inside.

 IMG_1443_ROME_BASILICA.jpg

Met Pasen dichtbij lijkt het een geschikt moment over over deze fantastische basiliek te schrijven die wij een jaar geleden in Rome bezochten. Michelangelo Buonarroti bouwde deze basiliek met de eenvoudige gevel in ppdracht van paus Pius IV, die er zijn laatste rustplaats heeft.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy, igor mitoraj |  Facebook |

24-03-16

Columbus Circle

I took this photo of the twin towers at Columbus Circle after having left the restaurant we had dinner in in one of the towers. I know the composition sucks, but I wanted to get the two towers in and Columbus on his pillar in the middle of the circle.

IMG_5008_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Ik na deze foto van de tweeling torens aan Columbus Circle nadat ik het restaurant verliet dat in een van de torens gevestigd was. De compositie van deze foto trekt op niks, maar ik wou de twee torens er in krijgen en ook Columbus op zijn zuil in het midden van de rotonde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

15-03-16

Guggenheim Museum

Just a bit further north from the Metropolitan Museum, on the other side of 5th Avenue, you'll find Solomon R Guggenheim's Museum of modern art, one of the world's 3 Guggenheim Museums. The other 2 stand in: Bilbao and Venice.

architecture, nyc, usa, new york city

Een beetje verder ten noorden van het Metropolitan Museum, aan de andere zijde van 5th Avenue, vind je het Solomon R Guggenheim Museum voor moderne kunst, het vlaggeschip van de 3 musea. De andere vind je in: Bilbao en Venetië.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

06-03-16

Slow Speed Fountain

I took this photo of the fountain at the entrance of the Metropolitan Museum in Central Park in New York City at 1/15th of a second. The idea being to smoothen the water into a soft coherent mass.

IMG_4810_NYC_FOUNTAIN.jpg

Deze foto van de fontein aan de ingang van het Metropolitan Museum in Central Park in New York City nam ik aan 1/15e van een seconde. Het idee was om het water tot een coherente zachte massa te smelten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

04-03-16

Temple Emanu-El

Leaving Bloomingdale, we headed for Central Park. On 5th Avenue, the Upper-East Side you'll find Temple Emanu-El, the largest Jewish temple of worship in the world. Emanu-El means God is with us.

architecture, new york city, nyc, usa

architecture, new york city, nyc, usa

Bloomingdale achter ons latend, vertrokken wij richting Central Park. Op 5th Avenue, de Upper-East Side vind je de Tempel Emanu-El, de grootste synagoge ter wereld. Amenu-El betekent God is onder ons.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

01-03-16

Across the River

Architecture as seen from down under the Queensboro Bridge. The cablecar gives you a unique view of the rooftops.

IMG_4745_NYC_QUEENSBORO-BRIDGE.jpg

IMG_4775_NYC_QUEENSBORO.jpg

Architectuur gezien van onder de Queensboro Brug. De kabelbaal biedt een uniek zicht op de daken van Manhattan.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

25-02-16

Maintaining Highgate Cemetery

MizzD remarked recently that Highgate Cemetery in London is not so well maintained. I understand her observation. Yet many volunteers go to a lot of trouble to maintain the 170.000 final resting places in 53.000 graves.

What is the history of this unique burial place?

Highgate Cemetery was founded in 1839 in Victorian England. At that time London’s population had exploded and there was a high mortality rate. To put a stop to wild and illegal burials, London’s town council allowed the foundation of 7 private cemeteries. And so the London Cemetery Company founded Highgate Cemetery. In that era it was a very lucrative business. The rich were only to prepared to show off by providing their dearly departed with a good place to rest. But that remaind a Victorian habit and in the new 20th Century burials became more modest. Highgate Cemetery lost its gardeners and maintenance men to the Great War and decline settled in.

After years of struggle, the London Cemetery Company went bankrupt in 1960. A period of neglect and vandalism followed. In 1975 The Friends of Highgate Cemetery took on the care and management of this unique historical site. And they have continued doing so until today. Highgate is less than half the size of Père Lachaise Cemetery in Paris, but it remains a big job to maintain and run it with volunteers. I respect and appreciate them, because I want to visit this magical place at least a third time.

IMG_6543_LONDON_HIGHGATE.jpg

IMG_6669_LONDON_HIGHGATE.jpg

IMG_6617_LONDON_HIGHGATE.jpg

MizzD merkte onlangs op dat Highgate Cemetery in Londen niet zo goed onderhouden was. Ik begrijp haar opmerking. Nochtans zetten vele vrijwilligers zich in om de 170.000 rustplaatsen in zowat 53.000 graven te onderhouden.

 Wat is de geschiedenis van deze unieke begraafplaats?

Highgate Cemetery werd in 1839 in het Victoriaanse tijdperk opgericht. De bevolking in Londen explodeerde en er was een hoog sterftecijfer. Om de wilde en illegale begrafenissen tegen te gaan besliste de stad om 7 prive begraafplaatsen toe te laten. Zo ontstond de London Cemetery Company die Highgate oprichtte.

Het wat een lucratieve business, de rijken vonden er een plek om hun doden te herdenken en eren. Maar dat bleef een Victoriaanse gewoonte. Het begin van de 20e eeuwe vroeg om meer bescheidenheid. De grote oorlog trok de tuiniers en onderhoudsmannen weg van de begraafplaats en zo was het verval gestart.

In 1960 ging de firma failliet. Er volgde een periode van verwaarlozing en vandalisme tot in 1975 de Vrienden van Highgate de uitbating op vrijwillige basis overnam met als primair doel de conservatie van de unieke historische site. Zo is de situatie tot op vandaag gebleven. Highgate is met z'n 17 hectares veel kleiner dan Pere Lachaise in Parijs, maar het blijft een hele klus om dit via vrijwilligerswerk draaiend te houden. Ik apprecieer dit alvast, het blijft een unieke plek die ik nog een derde keer wil bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

18-02-16

Rooftop View of Brussels

The spire of Brussels town hall as seen from the rooftop terrace of the Museum for Musical Instruments.  In the background the Basilic of the Holy Heart.

architecture, brussels

De spits van het Brusselste stadhuis gezien van op het dakterras van het Museum voor Muziekinstrumenten. In de achtergrond de Basiliek van Koekelberg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |

17-02-16

Musical Instruments Museum

Half December we were treated to a guided tour of the Museum for Musical Instruments in Brussels. The building alone is worth seeing.

IMG_5646_MIM.jpg

Half december werden wij op een rondleiding met gids in the Museum voor Muziekinstrumenten in Brussel gebrakteerd. Het gebouw alleen al loont de moeite.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

16-02-16

Poetin and Litvinenko

January reveiled that Poetin approved the murder of Russian spy Alexander Litvinenko. Sacha (short for Alexander) was poisoned. His final resting place is in the west side of Highgate Cemetery in London.

architecture, london, highgate cemetery, uk

architecture, london, highgate cemetery, uk

architecture, london, highgate cemetery, uk

Januari onthulde at Poetin de moord op overgelopen spion Alexander Litvinenko goedgekeurd zou hebben. Sacha (troetelnaampje voor Alexander) werd vergiftigd. Zijn laatste rustplaats is in het westelijke gedeelte van Highgate Cemetery.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, highgate cemetery, uk |  Facebook |

15-02-16

Alan Rickman

January 2016 was a terrible month for the famously talented. Alan Rickman, born in 1946, one year earlier than Bowie, also left us. The Harry Potter films made him more than famous, but I enjoyed his part in Love Actually back in 2003. The photo is of Highgate Cemetery.

architecture, london, uk, highgate cemetery, Alan Rickman

Januari 2016 was een vreselijke maand voor beroemde talenten. 4 dagen na David Bowie, was het de beurt aan acteur Alan Rickman. De Harry Potter films maakten hem meer dan beroemd, maar ik hield van zijn rol in Love Actually, een kerstprent uit 2003. De foto is er nog eentje van Highgate Cemetery in Londen.

Ik zorgde met mijn post van gisteren voor wat onduidelijkheid door mijn verwijzing naar het eerste Indische restaurant dat in de UK open ging in het geboortejaar van David Bowie. Sorry daarvoor, wat uiteraard niet mijn bedoeling om verwarring te scheppen. Ik denk dat ik een beetje à la préhistorie te werk wou gaan, maar heb daartoe het talent van Guy De Pré niet :-)

12-02-16

Southwark Bridge

A location used more than once in the series Luther is Southwark Bridge. The last episode of the third season ends there.

architecture, london, uk

Een locatie die mer dan een keer gebruikt wordt in de series Luther is Southwark Bridge. De laatste aflevering van het derde seizoen eindigt hier.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

11-02-16

Luther

And the end of last year I started watching the BBC detective series Luther on Netflix. I went through the first 3 seasons and really enjoyed it. Wouldn't mind seeing season number 4. The Gherkin comes in to it rather a lot.

architecture, london, uk

Eind vorig jaar begon ik op Netflix naar de BBC detectivereeks Luther te kijken. Ik joeg de eerste 3 seizoenen er door en genoot er best van. Zou 4 ook graag zien. De augurk komt er nogal veel in voor.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

08-02-16

Birreria

At the end of our third well filled day, we had dinner in the rooftop Italian brewery Birreria, part of the Eataly culture in NYC. I went for a completely vegetarian meal, which I didn’t regret. The main course is some kind of mushroom. When we left the restaurant, the Met Life Building was worth a picture.

 IMG_2392_NYC_MADISON.jpg

IMG_2395_NYC_MADISON.jpg

IMG_4734_NYC_MET-LIFE.jpg

Op het einde van onze derde goed gevulde dag dineerden wij in de penthouse Italiaanse Birreria, deel van de Eataly cultuur in NYC. Ik koos een volledig vegearische maaltijd, wat heel lekker was. De hoofdschotel bestond uit een soort zwam. Toen wij het restaurant verlieten kon ik het niet laten om een foto van het Met Life gebouw te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

05-02-16

Flatiron

We walked from Union Square to Madison Square Park because you have to see the Flatiron Building when in NYC. This iconic skyscraper was one of the earliest erected in 1902 and is not even 100 metres high. It's original name is the Fuller Building and is is a Chicago School building: a carrying steel frame with a decorative façade attached to it in renaissance style. The shape of the building was very controversial back in the early 1900's and it remains an eyecatcher today.

architecture, NYC, new york city, usa

Wij wandelden van Union Square naar Madison Square Park omdat je niet voorbij het Flartiron gebouw mag lopen wanneer in NYC. Deze iconische wolkenkrabber was een van de vroegste die opgetrokken werkd in 1902 en is niet eens 100 meter hoog. De originele naam voor dit gebouw is de Fuller Building, maar het werd best bekend onder de bijnaam Flatiron (platte strijkijzer). De constructie volgt de Chicago School: een dragende stalen constructie met een decoratieve gevel er aan bevestigd. Voor de gevel werd renaissance stijl gekozen. De vorm van het gebouw was controversieel in 1902 en het blijft vandaag een eyecatcher in het grote aanbod aan architectuur in de stad.  

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

03-02-16

Architecture Surrounding Union Square

Next to chess players, Union Square also has an enclosement where you can exercise your dog. Cassical and contemporary architecture stand side by side across the roads from the park.

IMG_4663_NYC_UNION-SQUARE.jpg

IMG_4665_NYC_UNION-SQUARE.jpg

IMG_4666_NYC_UNION-SQUARE.jpg

Naast schakers vind je op Union Square ook een losloop zone voor honden waar je ze de pootjes kan laten strekken. Aan de rand van het plein vind je klassieke en moderne architectuur naast elkaar.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, dog, nyc, usa, new york city |  Facebook |

01-02-16

School on 5th

This modern school on 5th Avenue, near Union Square has always intrigued me.

architecture, nyc, usa, new york city

Deze moderne school op 5th Avenue, nabij Union Square, heeft mij altijd geboeid.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |