12-04-15

Close

I've been to London so many times, and I didn't realize before that Big Ben was visible from Trafalgar Square. As a photograper, when you visit something, you should explore every corner.

architecture, london, UK

Ik was al zo veel keer in Londen, maar besefte niet dat Big Ben zichtbaar was van op Trafalgar Square. Als fotograaf moet je, wanneer je iets bezoekt, het van uit alle hoeken bekijken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

11-04-15

Nelson & Ben

I'll be admiring different monuments to Nelson & Big Ben today.

architecture, london,uk

Vandaag zal ik andere monumenten dan Nelson en Big Ben in beeld brengen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

28-03-15

Airport

Have to pick up my youngest son at the airport today. He has been spending the week in Washington DC and NYC on a field trip for school. The twin towers are no longer in New York, although this makes it look as if they have been rebuilt.

IMG_1146_NYC_ARCHITECTURE.jpg

Moet vandaag mijn jongste zoon oppikken aan de luchthaven. Hij heeft de afgelopen week in Washington DC en NYC doorgebracht op studiereis voor school. De twin towers bestaan niet meer in New York, alhoewel je soms zou denken at ze toch herbouwd werden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

06-03-15

Christchurch Greyfriars

Christchurch Greyfriars was bombed in Word War II. The ruins have been left as a little park with a rosegarden in the middle. Just off Saint-Paul's.

IMG_0659_LONDON_CHRISTCHURCH-GREYFRIARS.jpg

IMG_0666_LONDON_CHRISTCHURCH-GREYFRIARS.jpg

Christchurch Greyfriars werd in WO II gebombardeerd. De ruïnes zijn gebleven en vormen nu een klein parkje met rozentuin in het midden. Net bij Saint-Paul's.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

03-03-15

The Worshipful Company of Wax Chandlers

Every house had its story in London. This is the motto and the shield of the Worshipful Company of Wax Chandlers, a trading company on bees wax products founded before 1333. And it is still around today. No longer in its Original form, it is now a charity that supports many needy organisations.

IMG_0628_LONDON_CITY.jpg

Ieder huis heeft zijn verhaal in Londen. Deze motto en het schild hoort tot de Worshipful Company of Wax Chandlers. Origineel een trading maatschappij in bijenwas producten, gesticht voor 1333. En het bestaat vandaag nog. Niet meer ondersteund door de oorspronkelijke activiteiten. Vandaag is het een stichting die liefdadigheid coördineert.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

02-03-15

Guildhall

The Guildhall has been the London powerhouse since the 12th century, offices to the Lord Mayor. Well worth viewing on the inside, but at the weather was nice, we walked on. Don't know what the building with the peculiar entrance is, but I found it worth a photo.

IMG_0621_LONDON_CITY.jpg

IMG_0622_LONDON_GUILDHALL.jpg

De Guildhall is al sinds de 12e eeuw het machtscentrum van de stad waar de burgemeester regeert. De moeite waard om aan de binnenkant te zien, maar gezien het mooie weer bleven wij lekker buiten. Ik weet niet wat het gebouw met de indrukwekkende inkom is, maar ik vond het een foto waard.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

01-03-15

Back of the Bank of England

I avoid taking the same way back, so this is the back of the Bank of England.

architecture, london, uk, city of london

architecture, london, uk, city of london

architecture, london, uk, city of london

Ik vermijd om dezelfde weg terug te nemen, dus hier bevinden wij ons aan de achterkant van de Bank of England.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

28-02-15

London Wall & Moorgate

The corner of London Wall & Moorgate: another fine example of how the city combines traditional & modern architecture. You can be for or against, it is what it is.

architecture, london, uk, city of london

De hoek van London Wall & Moorgate: nog een mooi voorbeeld van hoe de city traditionele & modere architectuur combineert. Je kan voor of tegen zijn, het is wat het is.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

27-02-15

Another Church

London has many churches. I like the ones with al little park or some water in front of them, like this one, somewhere along the London Wall.

architecture, london, uk, city of london

Londen telt veel kerken. Ik vind ze vooral leuk als er een klein parkje voor of rondom is ov een waterpartij. Zoals deze hier, ergens langsheen de London Wall.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

26-02-15

Back in the City

Visiting Petticoat Lane Market, Old Spitalfields Market and Brick Lane, we had actually wondered just outside the City of London. So here we are back with this splendid well kept piece or architecture. Somewhere along the road on the way back to the London Wall, but I cannot remember exactly where anymore.

IMG_0598_LONDON_CITY.jpg

Door Petticoat Lane Market, Old Spitalfieds Market en Brick Lane te bezoeken, waren wij net buiten de grenzen van de City of London gedwaald. Nu zijn wij terug in de city met dit prachtig bewaard stukje klassieke architectuur. Ergens langs de weg terug naar de London Wall, maar ik kan mij niet exact meer waar herinneren. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

14-02-15

Christ Church

When you get to the end of Petticoat Lane Market, turn left on Commercial Street and walk down until you reach Christ Church. I was looking for a good coffee and got an nice surprise here.

IMG_0485_LONDON_ChristChurch.jpg

Aan het einde van de Petticoat Lane straatmarkt, ga je links Commercial Street in een je wandelt tot je Christ Church bereikt. Daar wachtte een verrassing op mij.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

13-02-15

Architecture Mix

In this part of London you'll find the typical social living quarters that do not give an attactive image to the city. In particular when they are contrasted with the new innovating architecture.

IMG_0481_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

In dit gedeelte van Londen vind je de typische sociale woonblokken die geen aantrekkelijk beeld laten van de stad. Zeker niet wanneer ze in contrast gezet worden met de nieuwe innovatieve architectuur.

07:04 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

10-02-15

Heron Tower

In this part of London modern architecture everywhere. Just across the road from Gibson Hall work has started on the latest architectural wonder: the Pinnacle. A bit further down the road, and the second photo here, Heron Tower.

IMG_0469_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

IMG_0470_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

In dit gedeelte van Londen vind je overal moderne architectuur. Aan de overkant van de staat van Gibson Hall zijn de werken aan het laatste architecturale wonder begonnen: the Pinnacle (Het Pinakel). Een beetje verder in de staat, en de tweede foto in deze post, Heron Tower (Reigertoren). Alhoewel in de associatie met de sierlijke vogel niet echt zie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

09-02-15

Gibson Hall

Walking up towards Liverpool Street Station, you pass Gibson Hall, formerly Westminster Bank. John Gibson was the architect who receive a gold medal for this realisation in 1890.

architecture, london, uk, city of london

Wandelend naar Liverpool Street Station, passeer je Gibson Hall, initieel de Westminster Bank. John Gibson, de architect, ontving in 1890 een gouden medaille voor deze realisatie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

08-02-15

Andrew and the Gherkin

Turn your back on the Lloyds building, and you will be looking at the church of St Andrew Undershaft with the Gherkin in the background, officially 30 St Mary Axe. This church of England survived both the Great Fire and the Blitz.

architecture, london, uk, city of london

Keer je rug naar het Lloyds gebouw, en je kijkt dan naar de kerk van St Andrew Undershaft met de Gherkin (augurk) in de achtergrond, officieel adres 30 St Mary Axe. Deze Anglikaanse kerk overleefde de grote brand en de Blitz.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

07-02-15

Lloyds of London

The Lloyds building is known as the Inside Out Building. Taken in service in the mid 1980's it houses the Lutine Bell. The Lutine was a frigate that perished in 1793. Even in these modern times they ring the bell when there are important announcements. Once for bad news, twice for good.

architecture, london, uk, city of london

Het Lloyds gebouw is ook bekend als het Binnenste Buiten gebouw. In gebruik genomen halverwege de jaren 80, huist het de Lutine Bell. De Lutine was een fregat dat in 1793 verging. Zelfs in deze moderne tijden luiden ze de bel voor belangrijke mededelingen. 1 keer voor slecht nieuws, 2 keren voor goed nieuws.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

06-02-15

Leadenhall Street

Cross the road at the top of Cornhill and you end up in Leadenhall Street. Apart from the Hall, some other interesting pieces of architecture can be admired here. Like the Cheese Grater. I've understood from previous reactions that opinions on the architectural beauty of this edifice are divided. Tomorrow I'll show you a building that is the source of even more controversy.

IMG_0467_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

Steek de straat over op het einde van Cornhill en je wandelt Leadenhall Street in. Naast de winkelgalerij vind je hier nog andere interessante stukken architectuur. Zoals de Cheese Grater of kaasrasp. Uit vorige reacties heb ik begrepen dat de meningen nogal verschillen over de architecturale schoonheid van dit gebouw. Maar morgen toon ik jullie een gebouw waarover de appreciatie nog sterker in twee richtingen gaat.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

05-02-15

Leadenhall - Where Harry Potter Shops

Further down the street you'll reach Leadenhall, the 14th century shopping market. Used in the first Harry Potter film for the scenes in Diagon Alley. I always go there the wrong moments: when everything is closed.

architecture, london, uk, city of london

architecture, london, uk, city of london

Op het einde van de straat bereik je Leadenhall, het 14e eeuwse winkelcentrum. Hier werden de scenes in de Wegisweg gefilmd in de eerste Harry Potter film. Ik kom er altijd op de verkeerde momenten: wanneer de winkels niet (meer) open zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

04-02-15

Saint Michael Church of England

A bit further up the Cornhill: Saint Michael Church of England. Constructed by Christopher Wren, likely England's most famous architect. I've featured his works here before from when I visited Oxford. The sculpture above the entrace depicts Saint Michael in a discussion with the devil.

architecture, london, uk, city of london

architecture, london, uk, city of london

architecture, london, uk, city of london

Een beetje verder op Cornhill: Saint Michael Churs of England. Gemaakt door Christpher Wren, wellicht Engeland's meest beroemde architect. Ik toonde hier al werk van hem van mij bezoek aan Oxford een paar jaar terug. Het tafereel boven de ingang toont Sint Michael in discussie met de duivel.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

02-02-15

Side View of the Bank of England Building

This is the Cornhill side of the Bank of England, it contains nice little shops. But as you can see my focus was on the Cheese Grater here really. Officially 122 Leadenhall Street, it is an office block with 48 stories. Architect is Richard Rogers, started in 2010, opened in 2014.

architecture, london, uk, city of london

Dit is de Cornhill zijde van de Bank of England, je vindt er leuke kleine winkels. Maar mijn focus was op de Kaasrasp, officieel 12 Leadenhall Street. Een kantoorgebouw met 48 verdiepingen. Architect is Richard Rogers. De bouw startte in 2010 en het gebouw werd in 2014 in gebruik genomen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

01-02-15

Bank of England

Where Cannon Street meets Cornhill stands the Bank of England. A realisation of architect John Sloane, who's house I visited. In the background the Cheese Grater and the top of the Gherkin.

IMG_0442_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

Waar Cannon Street overgaat in Cornhill vind je de Bank of England (nationale bank). Een realisatie van architect John Sloane, wiens huis ik eerder bezocht. In de achtergrond zie je duidelijk de Kaasrasp en de Augurk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, ciry of london |  Facebook |

31-01-15

Lombard Street

Just before you reach the Bank of England, it pays to take a look down Lombard Street. You get a great view of the Walkie Talkie. Mix of historic and modern architecture.

IMG_0443_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

Net voor je de Bank of England bereikt, loont het de moeite om een blik in Lombard Street te werpen. Je krijgt er een mooi zicht op de Walkie Talkie. Een mooie mix van historische en moderne architectuur.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

30-01-15

Cannon Street

 

Walking towards the Monument, you turn in to Cannon Street to go up to the Bank of England. Some nice examples of restoration of architecture and new buildings along the way.

 architecture; london, city of london, uk

 

 

architecture; london, city of london, uk

 

 

architecture; london, city of london, uk

 

 

architecture; london, city of london, uk

 

Wandelend in de richting van The Monument, neem je Cannon Street om in de richting van de Bank of England te gaan. Daar vind je enkele mooie voorbeelden van restauratie maar ook nieuwbouw.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture; london, city of london, uk |  Facebook |

29-01-15

Rooftop view of Saint-Pauls

A free and alternative view on the dome of Saint-Pauls cathedral you can get from the penthouse terrace of the One New Change shopping center. You can have a drink and something to eat there as well.

IMG_2480_LONDON_SAINT-PAULS.jpg

Een gratis alternatieve kijk op de koepel van de Saint-Pauls kathedraal krijg je van op het penthouse terras van de One New Change shopping center. Je kan er ook iets drinken en eten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, city |  Facebook |

28-01-15

Paternoster Square

 

I’ve posted a picture of Paternoster Square here before. The entrance to the square is the Temple Bar Gate, I managed to sneak in a picture the split second there weren’t many people about. People come here to relax, eat, drink, I’ve even seen an open air mass being held here.

 

 architecture, london, uk, city of london

 

 

 

architecture, london, uk, city of london

 

 

architecture, london, uk, city of london

 

 

architecture, london, uk, city of london

 

Ik postte al eerder een foto van Paternoster Square. De Temple Bar Poort verschaft toegang tot het plein. Gelukkig vond ik een fractie van een seconde wanneer er geen volk door de poort stroomde. Ze komen hier om te ontspannen, eten en drinken. Ik was zelfs ooit getuige van een openlucht mis hier.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

27-01-15

Ground View of Saint-Paul's

And at the end of this little street you are across the road right in the front of Saint-Paul’s cathedral. The underground station is just on the other side.

 architecture, london, city of london, uk

 

End an op het einde van dat klein straatje bevind je je net aan de overkant van de straat van de voorkant van Saint Paul’s cathedral. De ondergrondse is aan de andere zijde van de kathedraal.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, city of london, uk |  Facebook |

25-01-15

Start Walk in Carter Lane

I’m going to take you for a walk through the city of London. We start at the apartment we occupied in King’s Wardrobe, just off Carter Lane. You can see the entrance to the inner square here where the apartments are situated and the inner square itself. Nice and peaceful.

 

 IMG_0711_LONDON_CITY.jpg

 

 

 

IMG_0714_LONDON_CITY.jpg

 

Ik maak met jullie een wandeling doorheen de City of London. Wij starten aan het appartement in King’s Wardrobe, langsheen Carter Lane. Je ziet hier de ingang tot de binnenkoer waarrond de appartementen gelegen zijn en een foto van de binnenkoer zelf. Het is er lekker rustig.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, city of london, uk |  Facebook |

22-01-15

Llangollen

Near the end of last year I was walking the dog in our neighborhood and came across this house named 'Llangollen' not so far from where I lived. I had entered the little street by mistake, so it was the first time I noticed this. We stayed the night in Llangollen back in 2011 during our road trip through Wales. It was our point of entry to North Wales. Here you see the little village trough a gate or window in the castle ruin, high on the hill.

IMG_1892_WALES_LLANGOLLEN.jpg

Net voor het einde van vorig jaar wandelde ik met de hond in onze buurt en zag een huis die de naam 'Llangollen' droeg, niet zo ver van waar ik woon. Ik nam die straat per vergissing, dus had het huis nooit eerder gezien. Wij verbleven in 2011 in Llangollen tijdens onze road trip doorheen Wales. Het was onze toegangspoort tot Noord Wales. Hier zie je het dorpje via een doorkijk door een poort of raam in de kasteelruïne hoog op de heuvel.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, wales, uk, llangollen |  Facebook |

06-01-15

London's Highgate Cemetery

Our visit to London in December allowed just a short stop at Highgate Cemetery. So we went back in April to visit the whole thing, both sides, east and west.

IMG_6558_LONDON_HIGHGATE-CEMETERY.jpg

Ons bezoekje aan Londen in December liet enkel een kort bezoekje toe aan de Highgate begraafplaats. Dus gingen wij in april terug om de ganse site te bezoeken, de oost- en de westkant.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

04-01-15

All Souls College Oxford

On the way back from Birmingham we stopped in Oxford. We visited Trinity College, but this is the equally beautiful All Souls College.

IMG_6241_OXFORD.jpg

Op de terugweg van Birmingham stopten wij in Oxford waar wij Trinity College bezochten. Dit is de even mooie All Souls College.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, oxford, uk |  Facebook |