18-02-16

Rooftop View of Brussels

The spire of Brussels town hall as seen from the rooftop terrace of the Museum for Musical Instruments.  In the background the Basilic of the Holy Heart.

architecture, brussels

De spits van het Brusselste stadhuis gezien van op het dakterras van het Museum voor Muziekinstrumenten. In de achtergrond de Basiliek van Koekelberg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |

17-02-16

Musical Instruments Museum

Half December we were treated to a guided tour of the Museum for Musical Instruments in Brussels. The building alone is worth seeing.

IMG_5646_MIM.jpg

Half december werden wij op een rondleiding met gids in the Museum voor Muziekinstrumenten in Brussel gebrakteerd. Het gebouw alleen al loont de moeite.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

16-02-16

Poetin and Litvinenko

January reveiled that Poetin approved the murder of Russian spy Alexander Litvinenko. Sacha (short for Alexander) was poisoned. His final resting place is in the west side of Highgate Cemetery in London.

architecture, london, highgate cemetery, uk

architecture, london, highgate cemetery, uk

architecture, london, highgate cemetery, uk

Januari onthulde at Poetin de moord op overgelopen spion Alexander Litvinenko goedgekeurd zou hebben. Sacha (troetelnaampje voor Alexander) werd vergiftigd. Zijn laatste rustplaats is in het westelijke gedeelte van Highgate Cemetery.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, highgate cemetery, uk |  Facebook |

15-02-16

Alan Rickman

January 2016 was a terrible month for the famously talented. Alan Rickman, born in 1946, one year earlier than Bowie, also left us. The Harry Potter films made him more than famous, but I enjoyed his part in Love Actually back in 2003. The photo is of Highgate Cemetery.

architecture, london, uk, highgate cemetery, Alan Rickman

Januari 2016 was een vreselijke maand voor beroemde talenten. 4 dagen na David Bowie, was het de beurt aan acteur Alan Rickman. De Harry Potter films maakten hem meer dan beroemd, maar ik hield van zijn rol in Love Actually, een kerstprent uit 2003. De foto is er nog eentje van Highgate Cemetery in Londen.

Ik zorgde met mijn post van gisteren voor wat onduidelijkheid door mijn verwijzing naar het eerste Indische restaurant dat in de UK open ging in het geboortejaar van David Bowie. Sorry daarvoor, wat uiteraard niet mijn bedoeling om verwarring te scheppen. Ik denk dat ik een beetje à la préhistorie te werk wou gaan, maar heb daartoe het talent van Guy De Pré niet :-)

12-02-16

Southwark Bridge

A location used more than once in the series Luther is Southwark Bridge. The last episode of the third season ends there.

architecture, london, uk

Een locatie die mer dan een keer gebruikt wordt in de series Luther is Southwark Bridge. De laatste aflevering van het derde seizoen eindigt hier.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

11-02-16

Luther

And the end of last year I started watching the BBC detective series Luther on Netflix. I went through the first 3 seasons and really enjoyed it. Wouldn't mind seeing season number 4. The Gherkin comes in to it rather a lot.

architecture, london, uk

Eind vorig jaar begon ik op Netflix naar de BBC detectivereeks Luther te kijken. Ik joeg de eerste 3 seizoenen er door en genoot er best van. Zou 4 ook graag zien. De augurk komt er nogal veel in voor.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

08-02-16

Birreria

At the end of our third well filled day, we had dinner in the rooftop Italian brewery Birreria, part of the Eataly culture in NYC. I went for a completely vegetarian meal, which I didn’t regret. The main course is some kind of mushroom. When we left the restaurant, the Met Life Building was worth a picture.

 IMG_2392_NYC_MADISON.jpg

IMG_2395_NYC_MADISON.jpg

IMG_4734_NYC_MET-LIFE.jpg

Op het einde van onze derde goed gevulde dag dineerden wij in de penthouse Italiaanse Birreria, deel van de Eataly cultuur in NYC. Ik koos een volledig vegearische maaltijd, wat heel lekker was. De hoofdschotel bestond uit een soort zwam. Toen wij het restaurant verlieten kon ik het niet laten om een foto van het Met Life gebouw te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

05-02-16

Flatiron

We walked from Union Square to Madison Square Park because you have to see the Flatiron Building when in NYC. This iconic skyscraper was one of the earliest erected in 1902 and is not even 100 metres high. It's original name is the Fuller Building and is is a Chicago School building: a carrying steel frame with a decorative façade attached to it in renaissance style. The shape of the building was very controversial back in the early 1900's and it remains an eyecatcher today.

architecture, NYC, new york city, usa

Wij wandelden van Union Square naar Madison Square Park omdat je niet voorbij het Flartiron gebouw mag lopen wanneer in NYC. Deze iconische wolkenkrabber was een van de vroegste die opgetrokken werkd in 1902 en is niet eens 100 meter hoog. De originele naam voor dit gebouw is de Fuller Building, maar het werd best bekend onder de bijnaam Flatiron (platte strijkijzer). De constructie volgt de Chicago School: een dragende stalen constructie met een decoratieve gevel er aan bevestigd. Voor de gevel werd renaissance stijl gekozen. De vorm van het gebouw was controversieel in 1902 en het blijft vandaag een eyecatcher in het grote aanbod aan architectuur in de stad.  

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

03-02-16

Architecture Surrounding Union Square

Next to chess players, Union Square also has an enclosement where you can exercise your dog. Cassical and contemporary architecture stand side by side across the roads from the park.

IMG_4663_NYC_UNION-SQUARE.jpg

IMG_4665_NYC_UNION-SQUARE.jpg

IMG_4666_NYC_UNION-SQUARE.jpg

Naast schakers vind je op Union Square ook een losloop zone voor honden waar je ze de pootjes kan laten strekken. Aan de rand van het plein vind je klassieke en moderne architectuur naast elkaar.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, dog, nyc, usa, new york city |  Facebook |

01-02-16

School on 5th

This modern school on 5th Avenue, near Union Square has always intrigued me.

architecture, nyc, usa, new york city

Deze moderne school op 5th Avenue, nabij Union Square, heeft mij altijd geboeid.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

31-01-16

Washington Square Park Arch

The arch commemorates the inauguration of George Washington, it was built in 1892. It is also where 5th Avenue ends. The sculpture made of simple materials leans us that it is good to give to the needy.

IMG_4641_NYC_GREENWICH-VILLAGE.jpg

IMG_4645_NYC_GREENWICH-VILLAGE.jpg

IMG_4646_NYC_GREENWICH-VILLAGE.jpg

De boog herdenkt de inauguratie van George Washinton, het werd in 1892 gebouwd. Hier eindigt ook 5th Avenue.
Het kunstwerk, gemaakt uit eenvoudige materialen, leert ons dat het goed is om te delen met mensen in nood.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

23-01-16

Greenwich Village

When you start the High Line in Chelsea and leave it on the far end, you end up in Gansevoort Street in Greenwich Village. I love the Village: superb streets, beautiful houses, no skyscrapers. And these terrific houses with the steps leading up to monumental front doors.

 architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Wanneer je de High Line bestijgt in Chelsea en door wandelt tot het andere einde kom je uit in Gansevoort Street in Greenwich Village. Ik hou van de Village: mooie straatjes, prachtige huizen, geen wolkenkrabbers. Deze mooie huizen hebben statige trappen die naar voordeuren leiden die de moeite waard zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

22-01-16

The End of the High Line

I've just come to realise that I have been going on about the High Line for more that two weeks now. That must make it NYC's best loved tourist attraction. The New Yorkers love their self maintained park as well. Here we come to the end of the High Line, Gansevoort, Greenwich Village. And we continue our adventure of the day there.

architecture, art, nyc, usa, new york city, high line

architecture, art, nyc, usa, new york city, high line

architecture, art, nyc, usa, new york city, high line

Ik realiseer mij dat ik intussen al net meer dan twee weken verslag uitbreng over de High Line. Dat betekent dat dit NYC's meest geliefde attractie moet zijn voor toeristen. Maar de New Yorkers houden ook van hun zelf onderhouden stadspark. Hier komen wij aan het einde er van. Gansevoort, Greenwich Village. En daar zetten wij het avontuur van die dag verder.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, art, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

19-01-16

Chelsea Market

And so we arrive at Chelsea Market in the heart of what used to be the meatpacking industry. Carcasses were railed along the High Line towards the industrial butcheries where they were cut up in to commercial pieces of meat for the retail, hotels and restaurants. These facilities are now markets and art galeries. The meat packing industry has moved away from Manhattan.

architecture, nyc, usa, new york city, high line

architecture, nyc, usa, new york city, high line

En zo komen wij aan Chelsea Market, het hart van wat de vleesverwerkende industrie was. Karkassen werden aangevoerd via de High Line en in de industriële beenhouwerijen werden ze versneden in commercialiseerbare stukken vlees voor de kleinhandel, hotels en restaurants. De panden zijn nu markten en kunstgalerijen. De vleesverwerkende industrie heeft zich verplaatst en vind je niet meer in Manhattan.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

16-01-16

Erie Lackawanna

In 1960 the Erie Lackawanna railway company was founded to carry passengers and freight specializing in fruit and vegetables. This company made use of the High Line to deliver to the city's food industry. It competed with the Penn Station central lines taking passengers to Chicago and other cities.
Competition was heavy, and the opening of Interstate 80 facilitating better and faster road transport to NYC in 1971 really made life difficult for the constantly innovating railway company.
In 1972 Hurricane Agnes destroyed miles of tracks and other infrastructure and the company was forced into bankruptcy. Conrail took over the services.

architecture, nyc, usa, new york city, high line

In 1960 werd de Erie Lackawanna spoorwegmaatschappij opgericht voor passagiers en vracht, gespecialiseerd in groenten en fruit. Deze firma maakte gebruik van de High Line om de stad’s voedselindustrie te bevoorraden. Het concurreerde met de centrale lijnen van Penn Station door passagiers naar Chigaco en andere steden te vervoeren.
De concurrentie was zwaar en het openen van de Interstate 80 snelweg in 1971, wat sneller en beter wegvervoer naar NYC mogelijk maakte, wat een belangrijke klap voor deze constant innoverende spoorwegmaatschappij.
In 1972 sloeg de orkaan Agnes toe en vernietigde mijlen sporen en bijbehorende infrastructuur. De spoorwegmaatschappij werd zo gedwongen het faillissement aan te vragen. Concurrent Conrail nam de vrijgekomen diensten voor haar rekening.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

15-01-16

IAC Building by Ghery

From the High Line you can also get a unique view of the back of Ghery's IAC Building.

IMG_4498_NYC_HIGHLINE_ARCHITECTURE.jpg

Van op de High Line krijg je ook een uniek zicht op de achterkant van Ghery's IAC Gebouw.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, nyc, usa, high line, new york city |  Facebook |

10-01-16

Start of the High Line

At first I wasn't sure I was heading in the right direction because the start of the High Line on 30th Street has changed so much. As you can see in the first photo they are erecting a new building at the foot of the High Line. The whole first part has changed drastically, new architecture.

IMG_4465_NYC_HIGH-LINE.jpg

IMG_4460_NYC_HIGH-LINE.jpg

Eerst was ik niet zeker dat ik de juiste richting uit ging voor de start van de High Line op 30th Street. In 3 jaar tijd is het zo veranderd. Zoals je ziet in de eerste foto wordt een nieuw gebouw opgetrokken aan de start van de High Line. Het ganse eerste stuk is zo radicaal veranderd, veel nieuwe architectuur.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, usa, nyc, new york city, high line |  Facebook |

06-01-16

High Line

Our third day in NYC was again a beautiful one. We headed for Chelsea to walk the high line to the Village. A revisit, but the first part of the high line has changed a lot. A lot of new building developments. So a lot of the buildings we saw there in 2012 had vanished.

architecture, nyc, usa, new york city, high line

Onze derde dag in NYC was opnieuw heel mooi en zonnig. Wij gingen op pad naar Chelsea om er langs de high line te wandelen tot in de Village. Een herbezoek, maar het eerste gedeelte van de high line is heel sterk veranderd. Ze zijn er veel nieuwe gebouwen aan het optrekken. Veel van de kunstprojecten die wij er in 2012 bewonderden zijn intussen verdwenen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

15-12-15

Lower Manhattan Skyline

We spent some time on a bench on Staten Island having a drink and enjoying the view of the Lower Manhattan Skyline. It was dark when we took the Ferry back, which gave me this great opportunity of a picture of the skyline.

architecture, nyc, usa, new york city

Wij zaten een tijdje op een bank op Staten Island met een drankje genietend van de Lower Manhattan Skyline. Het was al donker toen wij de ferry terug namen, wat deze mooie fotogelegenheid bood.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

13-12-15

NYC Stock Exchange

This is the magical place where it all happens behind closed doors: the New York City Stock exchange. It may not look like it, but this place is heavily garded, you cannot just drive or walk up to this building.
Just round the corner, Trinity Church is where the sinners go to seek absolution.

IMG_4202_NYC_STOCK-EXCHANGE.jpg

IMG_4209_NYC_STOCK-EXCHANGE.jpg

IMG_4212_NYC_TRINITY.jpg

Dit is de magische plek waar het allemaal gebeurt achter gesloten deuren: de beurs van New York City. Het lijkt misschien niet zo in de foto's, maar deze plek wordt zwaar bewaakt: je kunt er niet zo naar wandelen of rijden.
Net om de hoek, Trinity Church, waar de zondaars absolutie gaan zoeken.

09:21 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

10-12-15

Above Street View

The view above street level can be pretty interesting as well in Chinatown.

architecture, nyc, usa, new york city

Het zicht boven straatniveau kan ook interessant zijn in Chinatown.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

04-12-15

Downtown NYC

And these shots show the other side of Manhattan from Top of the Rock. A friend pointed out to me that I forgot to post yesterday. I'm drowning in my work, I'm afraid. Here's an archive photo from 2012.

architecture, nyc, new york city, usa

architecture, nyc, new york city, usa

Een deze foto's tonen Manhattan in de andere richting van Top of the Rock. Een vriendin wees mij er op dat ik gisteren vergat te posten. Ben aan het verzuipen in het werk, vrees ik. Dit zijn archieffoto's van mijn bezoek in 2012.

05:58 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

02-12-15

On the Manhattan Bridge

An alternative art form on the side of the bridge. Lots of joggers on both bridges. A fish eye view of one of the towers.

architecture, usa, nyc, new york city

architecture, usa, nyc, new york city

architecture, usa, nyc, new york city

Een alternatieve kunstvorm op de brug. Veel joggers op beide bruggen. En tot slot een fiseye kijk op een van de brugtorens.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, usa, nyc, new york city |  Facebook |

01-12-15

Brooklyn Bridge & Skyline

The greatest photo you can take of the Brooklyn Bridge is whilst on the walkway of the Manhattan Bridge.

architecture, nyc, usa, new york city

De mooiste foto van de Brooklyn Bridge maak je van op het voetgangersgedeelte van de Manhattan Bridge.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

29-11-15

DUMBO

DUMBO stands for Down Under the Manhattan Bridge Overpass. An area of Brooklyn that attracts, close to the East River with great views of Manhattan.

IMG_4109_NYC_DUMBO.jpg

IMG_4112_NYC_DUMBO.jpg

DUMBO staat voor Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Een gebied van Brooklyn dat aantrekt, dicht bij de East River met prachtige zichten op Manhattan.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

27-11-15

Cables

They can be in your way, or you can use them to try and be creative. The cables of the Brooklyn Bridge. The first photo gives you a view of the Manhattan Bridge. Once on the other side of the bridge, in Brooklyn, you'll find a world famous organisation that has its headquarters there.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Ze zitten in je weg, of je kunt ze gebruiken om creatieve foto's te maken. De kaels van de Brooklyn Bridge. De eerste foto toont je de Manhattan Bridge. En aan de overzijde in Brooklyn vind je een wereldberoemde organisatie die er zijn hoofdkwartier heeft.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

26-11-15

The Gothic Bridge

And then we cross the bridge along the boardwalk in the middle a level above the cars that cross the bridge. I provides you with a very good view and you can clearly see why they call it the gothic bridge.

 architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

En dan steken wij de brug over via de houten wandelweg in het midden dat 1 niveau boven de wagens uitsteekt. Zo heb je een prachtig zicht. Je ziet ook duidelijk waar de brug zijn bijnaam ‘gotische brug’ haalt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

25-11-15

Architecture along the Brooklyn Bridge

Our first full day in NYC, the day after arriving, turned out to be a warm and sunny day. We subwayed down to Brooklyn Bridge to walk across it and back. Walking on to the bridge, we noticed this lady trying to uproot it. Or was she just stretching? The bridge provides a great view of some of the city’s architecture like ‘New York by Ghery’ (2011) on the left in the second photo, One WTC or the Freedom Tower (2013) in the middle, and to the right of that, with the green top, the ‘Woolworth Building’ (1913). On the other side of the bridge, in the third photo the ‘Municipal Building’ (1913) where the 5 turrets symbolize the 5 boroughs of New York City. The building to the right of that with the pyramid shape on top is the ‘United States Courthouse’. And finally, in the fourths photo the highest building is the residential tower in 70 Pine Street, 290 meters high. To the right of that with the green roof, the ‘Trump Building’ on Wall Street.

 architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Onze eerste volledige dag in NYC, de dag na onze aankomst, was warm en zonnig. Wij namen de metro tot aan de Brooklyn brug met de bedoeling ze te voet over te steken. Toen wij de brug bestegen viel een dame op die hem omver probeerte te trekken, of was ze aan het stretchen? Van op de brug krijg je een mooi zicht op de vele mooie gebouwen die de stad rijk is, zoals ‘New York by Ghery’ (2011) links in de tweede foto, met One WTC of de Freedom Tower (2013) in het midden, en rechts daarvan met het groene dak, de ‘Woolworth Building’ (1913). Aande andere zijde van de brug, in de derde foto de ‘Municipal Building’ (1913) waarop de 5 torentjes sumbool staan voor de 5 wijken of stadsdelen van New York City. Het gebouw rechts met het pyramidedak is het ‘United States Courthouse’. En tot slot in de vierde foto: het hoogste gebouw is de woontoren op nr. 70 Pine Street, 290 meter hoog. Rechts daarvan met het groene dak, het ‘Trump Gebouw’ in Wall Street.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-11-15

Plaza

This is the first time that I notice something about the clock face on Grand Army Plaza. To the right of the first photo: the Plaza Hotel on South Central Park. One of the most exclusive hotels in the city.
The gold coloured monument on the Plaza shows union General William Sherman. 

architecture, nyc, new york city, usa

architecture, nyc, new york city, usa

architecture,nyc,new york city,usa

Dit is de eerste keer dat ik iets opmerk aan het uurwerk op Grand Army Plaza. Rechts van de eerste foto: het Plaza Hotel op South Central Park. Een van de meest exclusieve hotels in de stad.
Het goudkleurig monument op de Plaza toont union generaal William Sherman.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

17-11-15

Architecture on 59th Street Lenox Hill

A lot of beautiful classical architecture on 59th Street on Lenox Hill on the way to Central Park. The gate is the access to the Congretation Edmond J Safra synagog. The Jewish influences are clear in this part of New York City.

architecture, new york city, nyc, usa

architecture, new york city, nyc, usa

architecture, new york city, nyc, usa

Veel mooie klassieke architectuur in 59th Street op Lenox Hill op weg naar Central Park. De poort verschaft toegang tot de Congregation Edmond J Safra synagoge. De Joodse invloeden op deze wijk van New York City zijn overduidelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |