26-06-15

Emperor Traiani

Meet emperor Traiani. Here he is standing on his column on the far end of his forum.

IMG_1173_ROME_FORUM.jpg

Hier is dan keizer Traiani. Hoog op zijn zuil aan het uiteinde van zijn forum.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

25-06-15

Forum Traiani

The forum dedicated to emperor Traiani was the last to be built in Rome. You'll find it across the road from the Forum Romanum, close the Vittorio Emanuele II memorial.

architecture, rome, italy

Het forum toegewijd aan keize Traiani was het laatste dat opgetrokken werd in Rome. Je vindt het aan de overkant van de straat van het Forum Romanum dicht bij het Vittorio Emanuele II monument.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

24-06-15

Forum and Colosseum

I took this photo from the back of the Vittorio Emanuele II monument: it shows the Colosseum at the far end of the Forum Romanum.

architecture, rome, italy

Ik nam deze foto van hoog boven op het Vittorio Emanuele II monument: het toont het Colosseum aan het verste uiteinde van het Forum Romanum.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

23-06-15

Temple of Vesta

Near where the Vestal Virgins were to be found: the Temple of Vesta.

IMG_1164_ROME_FORUM.jpg

Nabij het huis waar je de Vestaalse Maagden vond: de Tempel van Vesta.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

22-06-15

Forum Romanum

I could go on for days posting photos of the Forum Romanum, but my objective is not to bore you away. So here another 3 pictures of this spectacular place, the last one being the entrance to the forum on the side of the Colosseum.

IMG_1161_ROME_FORUM.jpg

architecture, rome, italy

architecture, rome, italy

Ik zou dagen kunnen doorgaan met foto's van het spectaculaire Forum Romanum, maar mijn doelstelling is natuurlijk niet dat jullie mijn blog links laten liggen uit verveling. Dus hier nog 3 foto's, waarvan de laatste de toegang aan de zijde van het Colosseum is.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

21-06-15

Archus Septimii Serverus

Again taken from Capitol Hill, this arch was errected in 203 AD to commemorate the victory over the Parthians in honour of emperor Septimius.

IMG_1156_ROME_FORUM.jpg

Opnieuw van op het Capitool genomen: deze boog werd in 203 na Christus opgetrokken in eer van keizer Septimius om de overwinning over de Parthen te herinneren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

20-06-15

Templum Saturni

First things that come to mind before I left for Rome: Colosseum, Vatican, Villa Borghese, Trevi, Forum Romanum.
I didn't actually go in to the Forum Romanum, you can get a view of it from various places. Like here from Capitol Hill. There are the remains of the temple dedicated to Saturn.

IMG_1155_ROME_FORUM.jpg

Vooraleer ik naar Rome vertrok waren dit de zaken waar ik aan dacht: Colosseum, Vaticaan, Villa Borghese, Trevi, Forum Romanum.
In wandelde niet doorheen het Forum Romanum omdat je van op verschillende plaatsen een goed zicht er op hebt. Zoals hier het zicht van op het Piazza del Campidoglio, waar je het stadhuis van Rome vindt. Je ziet hier de overblijfselen van de tempel die aan Saturnus toegewijd was.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

16-06-15

Isola Tiberina

Wij crossed the Tiber via the Island 'Isola Tiberina'. It is a small Island, but you'll find the church San Bartolomeo all'Isola there.

IMG_1114_ROME_TRASTEVERE.jpg

Wij staken de Tiber over via het eiland 'Isola Tiberina'. Het eilandje is klein, maar je vindt er onder andere de kerk San Bartolomeo all'Isola.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

13-06-15

Theatrum Marcelli

Another mustsee in the Ghetto is the theatre of Marcellus. It has stood there since 13 BC and the later Colosseum was modelled on this.

architecture, rome, italy

architecture, rome, italy

Wat je nog zeker moet zien in het getto is het Marcellus Theater. Het staat er al sinds 13 VC. Het nieuwere Colosseum is er op gebaseerd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

30-05-15

Temple of Aesculapius

What I really wanted to see in the Villa Borghese park was the 19th century Temple of Aesculapius, built purely as a landscape feature, it has no other function.

street, rome, italy

Wat ik echt wel wilde zien in het park Villa Borghese was de 19e eeuwse Tempe van Aesculapius dat louter als versiering gebouwd werd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

25-05-15

Rooftop Decorations

On the climb up to the Terazza di Pincio, I took photos of these 3 rooftop decorations. The last one clearly doesn't worry the seagulls.

IMG_0893_ROME.jpg

architecture, rome, italy

architecture, rome, italy

Tijdens de klim naar de Terazza di Pincio, maakte ik foto's van deze 3 dakdecoraties. De laatste schrikt in elk geval de meeuwen niet.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

24-05-15

Vatican Dome

You can see all the way to the Vatican from on the Terazza di Pincio. Not always unhindered, but then...

architecture, rome, italy

Van op het Terazza di Pincio kan je tot aan het Vaticaan zien. Niet altijd ongehinderd, maar wat is hinderen?

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

17-05-15

La Terrazza di Pincio

This is la Terrazza di Pincio, the aireal photos of the Piazza I took from up there. Rome is of course built on 7 hills.

architecture, rome, italy

Dit is la Terrazza di Pincio. De luchtfoto's die ik van de Piazza zijn van daar boven genomen. Rome is natuurlijk op 7 heuvels gebouwd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

15-05-15

Piazza del Popolo

The Piazza del Popolo attracts artists and musicians. Not all of them that good, I quickly fled the noise. In the background the dome of Saint-Peter's.

architecture, rome, italy

architecture, rome, italy

De Piazza del Popolo trekt artiesten en muzikanten aan. Niet allemaal even goed, ik liep er vlug weg omwille van het lawaai. In de achtergrond de koepel van de Sint-Pietersbasiliek.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

14-05-15

Twin Churches

At the end of the Via del Corso the Piazza del Popolo with the twin churches. Which are not in fact twins, but an optical illusion. Can you spot the differences?

architecture, italy, rome

Op eht einde van de Via del Corso de Piazza del Popolo met de tweelingkerken. Die eigenlijk geen tweelingen zijn. Het is een optische illusie. Kan jij de verschillen zien?

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, italy, rome |  Facebook |

13-05-15

Galleria

On the other side of the street of the Piazza Colonna you'll find this beautiful shopping galleria. But you cannot see it from the street, it is obscured by horribly modern metal and glass doors.

architecture, rome, italy

Aan de andere zijde van de straat van de Piazza Colonna vind je deze prachtige winkelgalerij. Je kunt het niet zien van op de straat, het steekt verborgen achter vreselijk moderne glazen en metalen deuren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

12-05-15

Marcus Aurelius Column

A bit further down on the Via del Corso you'll find the Marcus Aurelius Square with the column celebrating the emperor's war victories. It was errected around the year 193 and is still standing in its original place.

IMG_0869_ROME_CORSO.jpg

IMG_0870_ROME_CORSO.jpg

Een beetje verder op de Via del Corso vind je het Marcus Aurelius plen met de zuil die de keizer's oorlogsoverwinningen viert. De zuil werd opgetrokken rond het jaar 193 en staat nog steeds op de originele plek.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

11-05-15

Secret Garden

So we started on the Via del Corso, Rome's main shopping street, from the Piazza Venezia behind the Vittorio Emanuele II monument. It pays to look inside doors and gates when you are walking in Rome. I discovered this beautiful inside garden in the beginning of the Via del Corso.

IMG_1376_ROME_CORSO.jpg

Dus we startten op de Via del Corso, de belangrijkste winkelstraat in Rome, van op de Piazza Venezia achter het Vittorio Emanuele II monument. Het loont om binnen te loeren in deuren en poorten wanneer je in Rome wandelt. Ik ontdekte deze prachtige binnentuin in het begin van de Via del Corso.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

10-05-15

Vittorio Emanuele II

This landmark remembering King Vittorio Emanuele II is in an interesting place: in between the Forum Romanum and the Via del Corso, Rome's main shopping street. You can use it as a beacon to find your way. Climbing it gives you a nice view of the Forum Romanum and a part of the Colloseum.

IMG_1152_ROME_VITTORIO-EMANUELE.jpg

Dit monument dat Koning Vittorio Emanuele II herdenkt vind je op een interessant plek: tussen het Forum Romanum en de Via Del Corso, Rome's hoofd winkelstraat. Je kan het als een mijlpaal gebruiken om je weg in Rome te vinden. Naar boven klimmen in het monument trakteert je op een prachtig uitzicht over het Forum Romanum en een stuk van het Colloseum.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

08-05-15

Vatican in Detail

Some shots of details of the basilica and the surrounding piazza.

architecture, rome, italy

architecture, rome, italy

architecture, rome, italy

Enkele shots met details van de basiliek en de het omliggende plein.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

07-05-15

Basilica di San Pietro

The basilica of Saint Peter was reconstructed by 1626 with Michelangelo as architect. Gian Lorenzo Bernini did some of the work inside and is responsible for Saint Peter's Square. It was long the largest church in the world, until it was copied by the Ivory Coast in Africa.

architecture, rome, italy, bernini

De Sint Pietersbasiliek werd herbouwd in 1626 met Michelangelo als architect. Gian Lorenzo Bernini verzorgde wat van het binnenwerk en is verantwoordelijk voor het Sint Pietersplein. Lange tijd was dit de grootste kerk ter wereld, tot het gekopieerd werd door Ivoorkust in Afrika.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy, bernini |  Facebook |

03-05-15

Saint Peter's Square

So Sunday three weeks ago we got to the impressive Saint Peter's Square in Vatican City just in time to follow the mass celebrated by the Pope in the basilica. They broadcast it on giant screens all around the square which is, of course, round.

STPETERSQUARE.jpg

Dus zondag net drie weken gelegen bereikten wij het indrukwekkende Sint-Pietersplein in Vaticaanstaad net om de misviering te volgen die door de Paus geleid werd in de Sint-Pietersbasiliek. De viering wordt uitgezonden op gigantische schermen rondom het plein.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

02-05-15

On the way to...

On the way to a performance, couldn't be late. Nearly there, but had to hurry.

IMG_1261_ROME_VATICAN.jpg

Op weg naar een optreden, mocht niet te laat zijn. Ben er bijna, maar moest mij toch haasten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, italy, rome |  Facebook |

01-05-15

Mayday

Mayday today, the socialist holiday. Two former members of the Socialist Workers Party burried side by side on Highgate Cemetery, facing the final resting place of Carl Marx. Must be heaven for a socialist.

architecture, london, uk, highgate cemetery

1 mei, feest van de arbeid vandaag, de socialistische feestdag. Twee leden van de Socialist Workers Party, kameraden die zij aan zij begraven liggen op de Highgate begraafplaats in Londen. Net aan de overkant van de laatste rustplaats van Carl Marx. Dit moet de hemel zijn voor een socialist.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

24-04-15

Piazza della Rotonda

The Piazza della Rotonda where you'll find the Pantheon gets very busy. I couldn't resist taking this picture from the side of the fountain in the middle of the Piazza. Rome is full of fountains.

architecture, rome, italy

architecture, rome, italy

De Piazza della Rotonda weer je het Pantheon vindt is heel erg druk. Ik maakte nog vlug een foto van het Pantheon van aan de zijkant van het fontein in het midden van de Piazza. In Rome vind je overal fonteinen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

23-04-15

Ceremony

Next to the painter Raffael, two Italian Kings, Vittorio Emanuele II and Umberto I, have their final resting place in the Pantheon. Every day a guard of honour marches in to greet the kings.

IMG_1020_ROME_PANTHEON.jpg

IMG_1022_ROME_PANTHEON.jpg

IMG_1039_ROME_PANTHEON.jpg

IMG_1041_ROME_PANTHEON.jpg

IMG_1044_ROME_PANTHEON.jpg

Naast de schilder Raffael, hebben twee Italiaanse vorsten, Vittorio Emanuele II en Umberto I, hun rustplaats in het Pantheon. Elke dag groet een erewacht de koningen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

22-04-15

Oculus

I was pleased it didn't rain while I was in Rome, but it would have been funny to feel the rain falling through the oculus, the only source of natural light in the Pantheon. The floor is constructed so that the water falling into the building is led back out. The dome has a diameter of 43 metres, exactly the same as its height. It is in fact also a sun dial.

IMG_1036_ROME_PANTHEON.jpg

Ik was blij dat het niet regende terwijl ik in rome was, maar het zou vast grappig geweest zijn om de regen te voelen die door het oculus valt, de enige bron van natuurlijk licht in het Pantheon. De vloer is gebogen om het water af te voeren. De koepel heeft een diameter van 43 meters, exact ook de hoogte van de begane grond. Het is tevens een zonnewijzer.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

21-04-15

Pantheon

The Pantheon really impressed me. Amazing to think that this temple was rebuilt by emperor Hadrian around 126 AD.

IMG_1016_ROME_PANTHEON.jpg

Ik was diep onder de indruk van het Pantheon. Niet te geloven at deze tempel in 126 AD herbouwd werd door keizer Hadrianus.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

16-04-15

Colosseum by Night

Yes, we did fly to Rome. Where this monument needs no introduction. To get less people in my composition, I decided to take my first picture of it by night. Wasn't packing a tripod, so had to pump the iso's up high.

architecture, rome, italy

Ja, wij vlogen inderdaad naar Rome. Ik denk niet dat ik dit monument moet voorstellen. Om minder door de massa gehinderd te worden, ging ik 's nachts fotograferen. Ik had geen statief bij, dus moest ik jammer genoeg de iso's op krikken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

12-04-15

Close

I've been to London so many times, and I didn't realize before that Big Ben was visible from Trafalgar Square. As a photograper, when you visit something, you should explore every corner.

architecture, london, UK

Ik was al zo veel keer in Londen, maar besefte niet dat Big Ben zichtbaar was van op Trafalgar Square. Als fotograaf moet je, wanneer je iets bezoekt, het van uit alle hoeken bekijken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |