18-12-14

Fashion Street

This Moorish building in Fashion Street was meant to be another market, but there are already so many of them in London. It is now used by London University.

IMG_0581_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Dit gebouw in Moorse stijl in Fashion Street moest een mark worden, maar er zijn er al zo veel in Londen. Het wordt nu door de Londense Universiteit gebruikt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, london, uk, brick lane |  Facebook |

16-12-14

Christ Church Primary School

Rather unique in between Brick Lane's many restaurants is the Christ Church Primary School, founded in 1708, this building taken in use in 1782.

IMG_0579_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Nogal uniek tussen Brick Lane's vele restaurants is de Christ Church lagere school, gesticht in 1708, dit gebouw betrokken in 1782.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, brick lane |  Facebook |

28-11-14

Protestant Church

The Protestant church in De Cocksdorp on Texel from close up and from a distance over the water.

architecture, texel, the netherlands

architecture, texel, the netherlands

De protestantse kerk in De Cocksdorp op Texel van dicht bij en van op afstand over het water.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, texel, the netherlands |  Facebook |

21-11-14

Lighthouse

As a explained before, our target was to hit the beach somewhere near the lighthouse.

architecture, lighthouse, texel, the netherlands

Zoals ik eerder al uitgelegd heb, onze doelstelling was om het strand nabij de vuurtoren te verkennen.

03-11-14

Remembering

The grave of the unknown soldier is a universally known concept.
Last week our king Philippe remembered the First World War and the floodings in our province to keep back the German invaders. Angela Merkel, chacellor of Germany, was present. The photo of the simple grave in the post I took back in 2011 in Oeren. A small village that suffered heavily and has a large military graveyard.

IMG_9822_OEREN_ONBEKENDESOLDAAT.jpg

Het graf van de onbekende soldaat is een universeel gekend concept.
Vorige week zakte onze koning Philippe af naar Nieuwpoort voor een herdenking aan de opzettelijke overstromingen die in de Eerste Wereldoorlog de Duitse invaller remde. Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, was er bij. In de foto een eenvoudig graf die ik in 2011 in Oeren fotografeerde. Een klein dorp in de Westhoek dat zwaar getroffen werd en een groot militair kerkhof heeft.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, war, oeren |  Facebook |

02-11-14

All Souls

And on November 2nd we remember all who have left us.
Highgate cemetery in London is an fantastic place where people are remembered and forgotten.

IMG_6580.jpg

En op 2 november herdenken wij allen die ons verlaten hebben.
De Highgate begraafplaats in Londen is een fantastische plaats waar mensen herdacht en vergeten worden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, london, uk, highgate |  Facebook |

27-10-14

Garrick Theatre

Not that far from Monmouth Street, you'll find the Garrick Theatre. Visiting London has just become theatre time for us. Being a Beatles fan of the first hour I simply had to see Let it Be. I'm listening to Sir Paul while writing this post.

architecture, london, uk

architecture, london, uk

Niet zo ver van Monmouth Street vind je de Garrick Theatre. Londen bezoeken staat voor ons synoniem met een theater bezoek. Als Beatles fan van het eerste uur moest ik gewoonweg Let it Be zien. Ik luister momentel naar Sir Paul.

12:04 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

23-10-14

John Soane

This beautiful house in Lincoln's Inn Fields in London was the home to Sir John Soane, architect. It is now a museum and it was in fact designed to hold his collection from all over the world. My wife thought it was a pretty spooky place, I could have stayed there forever. No I couldn't because photography is not allowed inside.

IMG_0341_JOHNSOANES.jpg

Dit mooie huis in Lincoln's Inn Fields in Londen was de thuis van Sir John Soane, architect. Thans is het een museum en het werd ingericht om zijn unieke collectie van de wereld rond te huisvesten. Mijn vrouw vond het maar een spookkot, ik kon er voor altijd gebleven zijn. Neen, eigenlijk niet, want fotografie is er verboden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

22-10-14

Red Phone Box

Outside the courts in London they still seem to need red phoneboxes. Or maybe they have just left them there for decorative reasons.

architecture, london, uk

Aan de gerechtsgebouwen in Londen lijken ze nog nood te hebben aan rode telefooncellen. Of misschien hebben ze ze daar laten staan voor decoratieve redenen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

16-10-14

Misty

But the weather can change very quickly as well. Like this afternoon in Brussels. In no time the towers on the horizon were surrounded by mist.

mistbrussels.JPG

Maar het weer kan snel omslaan. Zoals op deze namiddag in Brussel. In geen tijd verdwenen de torens op de horizon in de mist.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, brussels |  Facebook |

09-10-14

Fronts of Buildings

Impressive also is that they just display whole fronts of buildings in the V&A. I'm sorry I didn't manage to correct the perspective enough on the last photo, I just didn't have enough room in the composition.

architecture, V&A, london, uk

architecture, V&A, london, uk

architecture, V&A, london, uk

Ook indrukwekkend is dat ze gewoon hele stukken gevels tentoon stellen in de V&A. Het spijt mij dat ik het perspectief niet gecorrigeerd kreeg in de laatste foto, ik had gewoon niet genoeg ruimte over in de compositie.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, v&a, london, uk |  Facebook |

01-10-14

V&A Architecture

The V&A museum doesn't only host great art on the inside, the architecture of the place is well worth a visit as well.

architecture, V&A, London, uk

Het V&A museum is niet alleen de moeite voor de inhoud, het gebouw zelf loont ook de moeite.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, v&a, london, uk |  Facebook |

24-09-14

At the back of the Royal Albert Hall

Walking round the Royal Albert Hall is something I can recommend. There are some nice buildings surrounding the structure, like here at the back of the round hall.

IMG_0178_LONDON_KNIGHTSBRIDGE.jpg

Eens de moeite nemen om rond de Royal Albert Hall te wandelen is iets wat ik sterk kan aanbevelen. Je vindt er enkele mooie gebouwen zoals hier aan de achterkant van het ronde gebouw.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

23-09-14

Outside the Royal Albert Hall

The building is beautifully decorated. You circle the building looking for the best door to enter it. It has a canopy nearly all round to protect you from the elements.

IMG_0180_LONDON_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

Het gebouw is prachtig gedecoreerd. Je loopt er rond tot je de beste deur gevonden hebt om binnen te gaan. Bijna helemaal rond het gebouw is er een luifel om je tegen slecht weer te beschermen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

22-09-14

Night at the Proms

The Proms or Promenade concerts are summer concerts with exclusively classical music. The initiative started at the end of the 1800’s and is still very much alive today thanks to the BBC. We enjoyed a varied evening with the Scottish symphony orchestra, I can recommend it to all music lovers. The acoustics are much better than in Oostende’s casino. But then this building was designed to organize concerts.

 

IMG_1789_LONDON_PROMS.jpg

IMG_1795_LONDON_PROMS.jpg

 

The Proms of Promenade Concerts zijn zomerconcerten met uitsluitend klassieke muziek. Het initiatief startte het einde van de jaren 1800 en overleeft vandaag meer dan ooit, dankzij de BBC. Wij genoten van een gevarieerde avond met het Schotse symfonisch orkest, een aanrader voor alle muziekliefhebbers. De akoestiek is er veel beter dan in het Oostendse Casino. Maar goed, de Royal Albert Hall werd opgetrokken om er concerten te organiseren.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

21-09-14

Inside the Royal Albert Hall

After the World Fair in 1851, Prince Albert wanted to erect places around Hyde Park where the people could enjoy art and culture. He didn’t live to see the Albert Hall erected in 1871. At first the acoustics weren’t that great, but they adjusted that hanging spheres in the top of the building.

 

IMG_1793_LONDEN_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

IMG_1791_LONDON_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

 

Na de Wereldtentoonstelling in 1851 wou Prins Albert plaatsen tot stand zien komen om en rond Hyde Park waar mensen van kunst en cultuur konden genieten. Hij leefde niet lang genoeg om de Albert Hall opgetrokken te zien in 1871. De akoestiek was er eerst niet fantastisch, maar dat werd verbeterd door afgeronde vormen aan het plafond te bevestigen.09:10 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

20-09-14

Royal Albert Hall

I have posted a photo of the Royal Albert Hall, a concert hall, here before. I took it during my trip between Christmas and New Year. This photo I took from across the street where the Albert Memorial stands.

 

IMG_0168_LONDON_ROYAL-ALBERT-HALL.jpg

 

Ik postte hier al eerder een foto van de concertzaal The Royal Albert Hall van tijdens mijn bezoek aan Londen tussen Kerstmis en Nieuwjaar vorig. Deze nam ik van aan de overkant van de straat, van uit Kensington Gardens van aan het Albert Memorial.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

19-09-14

Church of Jezus Christ of Latter Day Saints

On our previous visit to London, around Easter time, we saw the musical The Book of Mormon. On this trip, in August, we discovered that the Mormon church is actually on Exhibition Road, where the tunnel starting in South Kensington Underground station ends.

 

IMG_0225_LONDON_LDS.jpg

 

Tijdens ons vorige bezoek aan Londen, tijdens de Paasvakantie, zagen zij de  musical The Book of Mormon. Tijdens ons bezoek in augustus ontdekten wij dat de Mormoonse kerk langheen Exhibition Road te vinden is, waar de tunnel die in South Kensington Ondergrondse startte je terug boven grond brengt.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

15-09-14

Exhibition Road

Leaving Kensington Gardens we walked along Exhibition Road past the science museum and the V&A museum. I had to stop to take a picture of the Natural History museum, naturally.

IMG_0232_LONDON_NATURAL-HISTORY.jpg

Nadat wij Kensington Gardens verlaten hadden wandelden wij langsheen Exhibition Road voorbij het museum voor wetenschappen en de V&A museum. Van het natuurhistorisch museum moest ik natuurlijk een foto maken.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

10-09-14

Kensington Palace

It may seem different in this photo, but we didn't go near to Kensington Palace. You should always have a reason to go back to London.

IMG_0156_LONDON_KENSINGTONPALACE.jpg

Het lijkt misschien anders in deze foto, maar wij kwamen niet zo dicht bij Kensington Palace. Je moet altijd een reden hebben om terug te gaan naar Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

07-09-14

Tower

Don't know what this ugly tower houses, but I like the reflection in the serpentine.

architecture, london, uk, kensington gardens

Ik weet niet waarvoor deze lelijke toren dient, maar ik vond de reflectie in de serpentine wel leuk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

05-09-14

Italian Gardens

Before moving on, one last shot of the little building at the end of the Italian Gardens.

IMG_0138_LONDON_ItalianGardens.jpg

Vooraleer verder te wandelen: nog een laatste foto van het klein gebouwtje op het einde van de Italian Gardens.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

04-09-14

Fountains in Kensington Gardens

The Italian Gardens are a great place, visited them back in December as well. Love the fountains.

IMG_0130_LONDON_FOUNTAIN.jpg

IMG_0134_LONDON_FOUNTAIN.jpg

De Italian Gardens is een fantastische plek, ik kwam er ook al in december. Ben gek op de fonteinen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

31-08-14

Falkirk Wheel

Falkirk is not far from Stirling, so we drove down to see the Falkirk Wheel. A briljant piece of technology, in fact a ships lift. That evening we went for a cocktail followed by a good meal. It was our last day in Scotland, the day after we headed back for home.

IMG_2438_FALKIRK_WHEEN.jpg

Falkirk ligt dicht bij Stirling, dus wij reden er naar toe om de Falkirk Wheel te zien. Een fraai stuk technologie: een scheepslift. Die avond gingen wij een cocktailtje drinken en dan goed eten in Stirling. Want de dag er na keerden wij terug huiswaarts en zat onze korte Schotland reis er terug op.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, falkirk, scotland, uk |  Facebook |

30-08-14

Houses in Stirling

We walked up to Stirling castle and the cemetery. I posted a photo of this before. On the way back down, I noticed these superb old houses that contrasted nice aganst the green background.

IMG_2424_STIRLING.jpg

Wij wandelden de heuvel op naar het kasteel en de begraafplaats. Ik postte daar eerder al een foto van. Op de weg terug naar beneden viel mijn oog op deze mooie oude huizen. Ze contrasteren mooi tegen de groene achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, stirling, scotland, uk |  Facebook |

29-08-14

Stirling

After re-visiting Glenfinnan, we headed for Stirling, also a re-visit. I wanted to visit the Wallace monument, and guess what: we didn't find time. So we'll have to go back once more. The old part of the town has some nice places like this quaint little coffee house.

IMG_2373_STIRLING_COFFEEHOUSE.jpg

Na een her-bezoek aan Glenfinnan, zetten wij koers voor onze laatste bestemming in Schotland: Stirling. Daar waren wij ook al in 2010. Ik wou het Wallace monument bezoeken, maar vond weeral geen tijd. Goede uitvlucht om de historische stad nog eens te moeten bezoeken. In het oude stadsgedeelte vind je heel leuke plekjes, zoals deze coffee house.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, stirling, scotland, uk |  Facebook |

27-08-14

Castle Stalker

On the way to our last stop in Scotland, historic Stirling, we took a scenic drive. Between Oban and Glencoe you'll find the 1320 MacDougall tower Castle Stalker. The Stalker referring to the hunt. It was built on an Island in Loch Linnhe and was used by the Monty Python team for their film The Holy Grail.

IMG_9804_STALKER.jpg

Op weg naar de historische stad Stirling, onze laatste stop in Schotland, reden wij langs enkele bezienswaardigheden. Tussen Oban en Glencoe vind je Castle Stalker, die in 1320 door de MacDougall's opgetrokken werd. Stalker verwijst naar de jacht. Het werd op een eiland in Loch Linnhe opgetrokken en werd door Monty Python gebruikt in hun film The Holy Grail.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, scotland, uk |  Facebook |

25-08-14

Bowmore

The Bowmore distillery is well known for its rich peaty whiskies. To dine in Bowmore I can recommend the Harbour restaurant.

IMG_9780_BOWMORE_DISTILLERY.jpg

IMG_1504_BOWMORE_TheHarbourInn.jpg

De Bowmore distilleerderij is bekend voor zijn rijke geturfte whiskies. Ik kan de Harbour restaurant aanbevelen om er te eten. Fantastische frieten bij de sirloin steak.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, bowmore, islay, uk, scotland |  Facebook |

20-08-14

Port Charlotte

Port Charlotte is a small place, but then they don't have big places on Islay. The Port Charlotte Hotel is a great place to have dinner.

IMG_9660_ISLAY_LighthousePortCharlotte.jpg

Port Charlotte is een kleine plek, maar tja, ze hebben niet echt grote plekken op Islay. Het Port Charlotte Hotel is een goede plek om te dineren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, islay, scotland, uk |  Facebook |

18-08-14

Einstein in De Haan

Albert Einstein lived in De Haan, not far from where I live, for a while. Fluwijn dedicated two posts to this. What I missed in Fluwijn's otherwise nice and informative posts was the house where he actually resided.

IMG_9224_EINSTEIN.jpg

Albert Einstein woonde een tijdje in De Haan, niet zo ver van hier. Fluwijn blogde hier over. Was ik mistte in de informatieve en mooi geïllustreerde posts van Fluwijn was de woning waar hij verbleef.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, de haan, einstein |  Facebook |