14-11-15

Posting Stars & Stripes

I counted myself lucky because the autunm colours were still prominent in NYC. After checking in in the hotel, we took the subway to Lexington Av near Central Park, Lenox Hill. On the way to Central Park I saw my first Stars & Stripes, and was amused at the purpose of the building.

architecture, new york city, nyc, usa

architecture, new york city, nyc, usa

Mijn geluk kon niet op omdat de herfstkleuren duidelijk nog aanwezig waren in NYC. Nadat wij incheckten in het hotel, namen wij de subway naar Lexington Av nabij Central Park, Lenox Hill. Op de weg naar Central Park zal ik mijn eerste Amerikaanse vlag. Het doel van het gebouw amuseerde mij.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

09-11-15

The French Building

Some of these New York skyscrapers have teriffic entrances. Like the French Building on 5th Avenue. Nothing to do with France, the architect was Fred F. French. It houses offices and classrooms of Pace University.

architecture, nyc, new york city, usa

Veel van de New Yorkse wolkenkrabbers hebben een fantastische inkom. Zoals de French Building op 5th Avenue. Heeft niets met Frankrijk te maken, Fred F. French was de architect. Je vindt er kantoren maar ook klaslokalen voor Pace University.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

08-11-15

Last Day in NYC

If you read this in Europe or the UK early after it has been posted, I will still be sleeping waiting to start my last day in New York City, the day we head back to Newark Intl Airport. Central Europe is NYC-time + 6 hours. I hope I will have enjoyed views of the magnificent skyline like this again.

architecture, nyc, new york city, usa

Wanneer je dit berichtje vroeg lees in centraal Europa of hte VK, dan slaap ik wellicht nog vooraleer ik mijn laatste dat in New York City aanvang. De dag waarop ik terug naar Newark Intl Airport moet. In centaal europa is het 6u later dan in New York City. Ik hoop dat ik er intussen terug fantastische zichten op de skyline zoals deze op zitten heb.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

05-11-15

Flatiron

I had to go back, because I'm not entirely pleased with this photo I took of the Flatiron building.

IMG_1246_NYC_FLATIRON.jpg

Ik moest terug, want ik ben niet helemaal tevreden met deze foto van het Flatiron gebouw.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa |  Facebook |

01-11-15

Not Highgate

I want to visit Highgate Cemetery for a third time, but not this time around either. Even in winter vegetation can add colour to a cemetery. Today we remember those who have left us.

IMG_5467_LONDON_HIGHGATE-CEMETERY.jpg

Ik wil de Highgate begraafplaats voor een derde keer bezoeken, maar nu niet. Zelfs in winter kunnen planten voor kleur zorgen. Vandaag herdenken wij zij die ons verlaten hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

29-10-15

Rome: no

I wouldn't mind going back to Rome, but I was there last Easter. So better to wait for another trip to this magnificent city.

architecture, rome, italy

Ik zou er niet van maken om terug naar Rome te gaan. Maar ik was er pas rond Pasen. Dus best nog even wachten vooraleer deze prachtige stad opnieuw te bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

26-10-15

Rector's House

Oxford is a place you don't need wild horses to drag me to. And I wouldn't mind living in the rector's home at Trinity College. But Oxford will be for later, I'm soon going elsewhere.

IMG_6270_OXFORD_TRINITY.jpg

Oxford is een plaats waar je mij nooit naar moet dwingen te gaan. En het huis van de rector van Trinity College zou ik graag bewonen. Maar Oxford zal voor later zijn, binnenkort ga ik elders.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, oxford, uk, trinity college |  Facebook |

25-10-15

Not Edinburgh

I'd love to revisit Edinburgh, but it will have to wait.

architecture, edinburgh, scotland, uk

Ik zou graag Edinburgh herbezoeken, maar dat zal moeten wachten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, edinburgh, scotland, uk |  Facebook |

23-10-15

The Swan

I'm not going back to Rotterdam to see the swan, as they call the Erasmus Bridge.

architecture, Rotterdam, The Netherlands

Ik ga niet terug naar Rotterdam om de zwaan te zien, zoals ze de Erasmus brug noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

20-10-15

Luxemburg in the Fall

I'm not that fond about the fall. I should learn to take photos in that season. I visited Luxemburg City in the fall a couple of years ago. But I'm not going back there now.

architecture, luxemburg

Ik ben niet zo gek om de herfst. Ik zou eigenlijk moeten leren om in dat siezoen foto's te maken. Enkele jaren geleden bezocht ik de stad Luxemburg in de herfst. Maar nu ga ik daar niet terug.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, luxemburg |  Facebook |

19-10-15

Not going to Paris

In about 13 days I will be revisiting a place for a short holiday. I always try to get away in the fall. It has been 5 years since I last visited Paris. Time to pass there again. But not this time around. I'll try to get to where I'll be going in the next days.

IMG_6883_PARIS_PANTHEON.jpg

In zowat 13 dagen van nu herbezoek ik een plek voor een korte vakantie. Ik probeer er steeds even van tussen uit te knijpen in de herfst. Het is intussen 5 jaar sinds ik laatst Parijs bezocht. Moet er nog eens geraken. Maar deze keer niet. In de komende dagen probeer ik jullie duidelijk te maken waar ik naar toe trek.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, paris, france |  Facebook |

12-10-15

Fleet Street

Just one building left in Fleet Street that reminds us of what it used to be all about: newspapers, press. All the press agencies have moved to the outside of London now.

IMG_0424_LONDON_FLEET-STREET.jpg

Nog een gebouw die overblijft in Fleet Street die ons herinnert waardoor deze straat beroemd werd: de pers. Alle persagentschappen zijn intussen verhuisd naar de rand van de stad.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

06-10-15

Tube 2

This is Notting Hill Gate tube station. The train surfaces briefly for this stop.

IMG_5571_LONDON_TUBE.jpg

Dit is Notting Hill Gate - station van de ondergrondse. De trein komt hier eventjes boven grond.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, uk, london |  Facebook |

05-10-15

Tube 1

Nothing beats the London Underground public transport. Love those tunnels in the older stations, like here Mornington Cresent station at the end of Camden High Street.

IMG_5566_LONDON_TUBE.jpg

Niets kan op tegen de ondergrondse in Londen. Ik ben gek op de tunnels in de oudere stations, zoals hier Mornington Cresent station op het einde van Camden High Street.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

02-09-15

RIP Wes Craven

On August 30th innovative horror director Wes Craven entered an immortality that will hopefully be more peaceful than most of his films he directed. We know him best, of course, for his character Freddy Krueger in the never ending Nightmares on Elm Street, but also for Scream and Pulse. Not that horror was all he treated us to, he contributed in the collage film ‘Paris Je t’Aime’.
My archives don’t contain many horror theme photos, so I’ve selected a peaceful scene from Highgate Cemetery in North London. Wes was 76 and died of brain cancer.

 

 IMG_6689-_LONDON_HIGHGATE-CEMETERY.jpg

Op 30 augustus bereikte innoverende horror regisseur Wes Craven onsterfelijkheid dat hopelijk rustiger zal zijn dan de meeste van zijn films. We kennen hem natuurlijk het best voor de figuur van Freddy Krueger in de nooit opdrogende Nightmares on Elm Street, maar ook voor Scream en Pulse. Horror was niet het enige genre waarop hij ons trakteerde, hij droeg ook bij tot de collage film ‘Paris je t’Aime’.
Ik heb niet zoveel horror foto’s in mijn archieven steken, dus koos ik voor een vredevol beeld van de Highgate begraafplaats in Noord Londen. Wes werd 76 en stief aan kanker in de hersenen.

 

06:09 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

30-08-15

Llangollen Aquaduct

The aquaduct at Llangollen was constructed in 1805 and bridges a valley of 307 metres long, 38 metres above the ground.

architecture, wales, uk

architecture, wales, uk

Het aquaduct in Llangollen werd in 1805 gebouwd en overbrugt een vallei van 308 meter breed, 38 meter boven de grond.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

22-08-15

Waterloo Bridge

What I had not expect to find in Betws-Y-Coed was Waterloo Bridge. But it is there alright. A very decorative bridge as well.

architecture, wales, uk

Wat ik niet verwachtte te vinden in Betws-Y-Coed was Waterloo Bridge. Maar ze hebben er wel een. Een een mooie decoratieve dan nog.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

21-08-15

House by the Water

Or how about this beautiful place alongside the river near the centre. Looks so peaceful.

architecture, wales, uk

Of wat vind je van dit mooie huisje langsheen de rivier dicht bij  het centrum? Zie er een rustige plek uit om te wonen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

20-08-15

Betws-Y-Coed

I've already posted a couple of photos of the lovely village of Betws-Y-Coed. A great place for a walk when the weather is nice. This beautiful building is actually the back of a farmhouse.

architecture, wales, uk

Ik postte al enkele foto's van het prachtige dorpje Betws-Y-Coed. Een fantastische plek om te gaan wandelen bij mooi weer. Dit mooie gebouw is de achterzijde van een boerderij.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

17-08-15

Folly Castle

Folly Castle was a wedding present constructed in 1915, so it is not an ancient castle ruin as you may expect to think. It was used on the Doctor Who film 'The Five Doctors'.

architecture, wales, uk, castle

architecture,wales,uk,castle

architecture,wales,uk,castle

architecture,wales,uk,castle

architecture,wales,uk,castle

Folly Castle was een huwelijksgeschenk at in 1915 gebouwd werd, dus het is geen oude kasteelruïne, of toch niet zo oud als je zou denken. Het werd in de Doctor Who film "The Five Doctors" gebruikt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, wales, uk, castle |  Facebook |

16-08-15

Gardens

You can visit these well kept gardens, and there is a tea room. Unfortunately we arrived after closing time. The monument in the last photo remembers a fire that destroyed a lot of the property in 1951.

architecture, wales, uk

architecture, wales, uk

architecture, wales, uk

architecture, wales, uk

Je kan deze goed onderhouden tuinen bezoeken en er is een tearoom. Jammer genoeg arriveerde wij na het sluitingsuur. Het monument in de laatste foto herdenkt een brand die in 1951 een groot gedeelte van het landhuis in de as legde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

14-08-15

Plas Brondanw

In the village of Carreg Llanfrothen we discovered this great place: Plas Brondanw, with some cute houses and special architecture. Tomorrow I'll show you the beautiful gardens surrounding the mansion.

IMG_2590_WALES_ARCHITECTURE.jpg

IMG_2595_WALES_ARCHITECTURE.jpg

IMG_2597_WALES_ARCHITECTURE.jpg

IMG_2593_WALES_ARCHITECTURE.jpg

In het dorpje Carreg Llanfrothen ontdekten wij een magische plek: Plas Brondanw. Je vindt er leuke huisjes en speciale architectuur. De tuinen rondom het landhuis zijn ook de moeite, maar dat is voor morgen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

13-08-15

Carreg Llanfrothen

Driving through the village of Carreg Llanfrothen, I simply had to stop to take pictures of these great little buildings. In the second photo you see the typical way of building small workman's houses in a row here. But this place had an even bigger surprise.

architecture, wales, uk

architecture, wales, uk

Toen ik door het dorpje Carreg Llanfrothen reed, moest ik halt houden om foto's te maken van deze kleine gebouwtjes. In de tweede foto zie je de typische lintbebouwing met werkmanshuisjes. Maar deze plek hield nog een grotere verrassing verborgen voor ons.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

09-08-15

Footbridge

Just past Saint Michael's Church you'll find this footbridge from 1930 crossing the river.

architecture, wales, uk

architecture, wales, uk

Net voorbij Saint Michael's kerk vind je deze voetbrug die je aan de andere zijde van de rivier brengt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

08-08-15

Saint Michael's Old Church

In the little village of Betws-Y-Coed the 14th century Saint Michael's Old Church is the oldest building in the village. The yew trees surrounding the church are more than 1000 years old.

IMG_2779_WALES_CHURCH.jpg

IMG_2780_WALES_CHURCH.jpg

IMG_2781_WALES_CHURCH.jpg

In het kleine dorpje Betws-Y-Coed is de 14e eeuwse Saint Michael's Old Church het oudste gebouw in het dorp. De venijnbomen die het kerkje omzomen zouden meer dan 1000 jaar oud zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, wales, uk |  Facebook |

06-08-15

Banking

I never realised that London is the largest exporter of financial services. A recent survey showed that the UK exports 95 billion $ where the US only 36, followed by Switzerland 24 and Luxemburg 23, Singapore 15 and Hong Kong 13. If you are in to banking, then London is clearly the place to be. The eyesore in the photo is the Lloyds building in the City of London.

architecture, london, uk, city of london

Ik ben nu pas tot het besef gekopen dat Londen de grootste uitvoerder is van financiële diensten. Een recent onderzoek toont dat het VK 95 miljard dollar exporteert, waar de US tevreden moet zijn met 36, gevolgd door Zwitserland 24 en Luxemburg 23, Singapore 15 en Hong Kong 13. Als je dus bankier bent, dan is Londen duidelijk the place to be. Het gedrocht in de foto is het Lloyds gebouw in de City van Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

05-08-15

Housing

When I was dringing in the UK last month, BBC radio reported extensively on the issue of the lack of affordable housing.
In London prices of high value properties in Kensington and Chelsea have dropped by nearly 10%, whilst 2-bedroom properties in areas like Lambeth and Greenwich have shot up by 8%.
Camden boasts high value housing as well, starting at 1 M£. Living in the UK costs a lot of money, whilst living in its capital is just crazy.
Wales used to house a lot of coal miners, so there you find mainly small workman’s houses.

 architecture, london, uk

 

architecture, london, uk

Toen ik vorige maand in de UK rond reed was betaalbare huisvesting een hot item op de BBC radio.
In Londen zijn de prijzen van eigendommen met hoge waarde in Kensington en Chelsea met bijna 10% gedaald, terwijl huisvesting met 2 slaapkamers in gebieden zoals Lambeth en Greenwich met 8% omhoog schoten.
In Camden vind je ook hoog gewaardeerd vastgoed. Je kunt er vanaf 1 M£ een huis kopen.
In de UK wonen kost dus heel veel geld, wil je in de hoofdstad wonen dan moet je stinkend rijk zijn.
Wales is traditioneel een gebied waar veel steenkool gemijnd werd, dus daar vind je vooral kleine werkmanshuisjes.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk |  Facebook |

11-07-15

Wolf Hall

End of June I finished Hilary Mantel's masterpiece Wolf Hall. It tells the Henry VIII story through the eyes of statesman Thomas Cromwell. This historic novel and its sequel won the Booker Prize. Well worth reading of historic novels situated round 1530 can interest you. Cromwell resided at Austin Friars in the City of London, which is near where the Gherkin stands.

IMG_0602_LONDON_GHERKIN.jpg

Einde juni las ik Hilary Mantel's meesterwerk Wolf Hall uit. Het vertelt het verhaal van Hendrik VIII gezien door de ogen van staatsman Thomas Cromwell. Deze historische roman en zijn opvolger wonnen beiden de prestigieuze Booker Prize. Echt de moeite om te lezen als historische romans die zich rond 1530 afspelen je ding zijn. Cromwell woonde in Austin Friars in de Londense City, wat dicht bij de augurk is.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

02-07-15

Not Scotland

The photo is of Scotland, Oban to be exact, but then that is pretty obvious. The title of this post: we have decided not to go to Scotland this summer. We want to take Vinyl, our dog along, and we are afraid that the car journey may be too much for him. We've chose a destination a bit closer to home.

Canon5D_2581_OBAN.jpg

De foto is wel degelijk Schotland, Oban om juist te zijn, maar dat lijkt mij voor de hand liggend. De titel van deze post dan: wij hebben beslist om deze zomer niet naar Schotland te gaan. Wij willen Vinyl, onze hond, meenemen op reis en wij vrezen dat de autorit te zwaar zal zijn voor hem. Wij kozen voor een bestemming iets dichter bij huis.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, scotland, uk, oban |  Facebook |

26-06-15

Emperor Traiani

Meet emperor Traiani. Here he is standing on his column on the far end of his forum.

IMG_1173_ROME_FORUM.jpg

Hier is dan keizer Traiani. Hoog op zijn zuil aan het uiteinde van zijn forum.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |