28-10-12

Watch Art

The bikini clad breasts are actually promoting real estate. What is behind this? This building is being finished behind the gigantic installation know as the Rock Strangers. Some say that those apartments aren't worth their money because they don't enjoy the full sea view, it is hindered by the bashed red containers know as the Rock Strangers. So the promotor has to do an extra effort to sell the apartments.

IMG_7876_WATCHART.jpg

IMG_7879_ROCKSTRANGERS.jpg

De in bikini gehulde borsten maken reklame voor vastgoed. Wat steekt daar achter? Dit gebouw in afwerking bevindt zich achter de gigantische installatie die bekend staat als de Rock Strangers. Sommigen beweren dat deze apartementen hun geld niet waard zijn omdat ze niet genieten van het volle uitzicht op zee, het zeezicht wordt gehinderd door de gigantische installatie die bekend staat als de Rock Strangers. De promotor doet dus een extra inspanning om de apartementen verkocht te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, art, oostende |  Facebook |

27-10-12

Strangers in the Night

Earlier this week I revisited the Rock Strangers to take some pictures just before the sun went under.

IMG_7859-RS.jpg

Begin deze week bezocht ik nog eens de Rock Strangers net voor zonsondergang.

11:05 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, oostende |  Facebook |

17-10-12

Mobility

I managed to secure the last seat in the first class carriage of the 17:00 train out of Brussels Central last Monday. A lot of people had to stand. In Brussels South more people boarded to the prospect of stretching their legs, sitting on the floor or standing on each other's toes. I'm going to help the mobility crisis a little, I will try to work one day per week from home.

art, dijon, france

art, dijon, france

Afgelopen maandag op de trein van 17:00 uit Brussel Centraal, die uiteraard te laat was, slaagde ik er in de laatste zetel in de eerste klasse wagon te bezetten. Veel minder snelle wezens moesten recht staan. In Brussel Zuid stapte nog een klein leger volk op dat verder de benen moest strekken, op de vloer plaats moest nemen of op elkaar's tenen staan. Ik ga de mobiliteitscrisis een handje helpen. Vanaf nu probeer ik 1 dag per week van thuis uit te werken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

09-10-12

Christ

This heavily damaged statue of Christ was found in Beaune. I like it, somehow it symbolises the martyrdom of the Christ story. Not that I am a believer, by the way.

art, dijon, france

Dit zwaar beschadigde Christusbeeld wer in Beaune gevonden. Ik houd er wel van, het staat precies symbool voor het martelaarschap van Christus. Niet dat ik een gelover ben, tussen haakjes.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

08-10-12

Museum for Religious Art

Continuing on our tour of macabre discoveries, we guessed the museum for religious art in Dijon would be a good place to discover some spine chilling relics and that kind of stuff. Or some form of medieval religious torture. But we found the museum to be quite clean of such artifacts. This painting rather makes you think.

IMG_6097_DIJON.jpg

Onze tour van macabere ontdekkingen verder zettend, leek het museum voor religieuze kunst ons een goede plaats om enkele bloedstollende relikwieën en dergelijke te ontdekken. Of een of andere vorm van middeleeuwse religieuze foltering. Maar het museum bleek nogal steriel te zijn van dergelijke attributen. Dit schilderij deed mij wel even nadenken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

07-10-12

Pretty Street Artist

Pretty street artist on the Meir in Antwerp. And she could play as well.

IMG_6413_ANTWERPEN.jpg

Een mooie straat artieste op de Meir in Antwerpen. En ze kon spelen ook.

07:00 Gepost door pieterbie in art, people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, antwerp |  Facebook |

06-10-12

Cannot Survive on Mustard Alone

Continuing on the theme of halloween: you cannot live on mustard alone. Some macabre works of art in Dijon.

IMG_5997_DIJON.jpg

Verder breiend op het thema van halloween: je kan niet van mosterd alleen leven. Toch wat macabere kunstwerken in Dijon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

04-10-12

Venus

I'm sure that I've posted photos of work by Rodin here before. In the arts museum in Dijon I discovered this bronze of Venus by him. Beautiful!

art, rodin, dijon, france

Ik weet zeker dat ik hier eerder al foto's postte van de kunst van Rodin. In het museum voor schone kunsten in Dijon ontdekte ik dit bronzen beeld van Venus. Prachtig!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, rodin, dijon, france |  Facebook |

01-10-12

Unwanted Rock Strangers?

Arne Quinze's work of art 'Rock Strangers' remains a controversial item here in Oostende. The work, having cost 484.000 euro stands on the seafront near the monument honoring the seamen. I pointed it out to a colleague a little while ago and her reaction was: 'When are they going to unpack the art?'. There is a strong movement in our fair town to remove the work, a petition was signed by a lot of dislikers of the work. We have local elections scheduled for October 14th, this is one of the items that are being used as an argument against the current town council.

art, oostende

Arne Quinze's kunstwerk 'Rock Strangers' blijft een controversieel item hier in Oostende. Het werk dat 484.000 euro kostte staat op de zeedijk op het Zeeheldenplein. Ik toonde het van op het staketsel onlangs aan een collega en haar reactie was: 'Wanneer gaan ze het uitpakken?'. Er is een sterke beweging ontstaan om het werk te verwijderen, een groot aantal tegenstanders ondertekenden een petitie. Op 14 oktober moeten wij naar de stembus voor de gemeenteraad, dit werk is een van de items die zwaar misbruikt wordt in de stemmingmakerij naar de verkiezingen toe.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, oostende |  Facebook |

26-09-12

Edelweiss Festival

We were having a quiet drink on the central square in Bourg-Saint-Maurice, when colourful troups invaded the square. We then discovered that we were in the middle of the yearly Edelweiss folklore festival. I couldn’t help noticing that one girl was showing a bit more leg than the rest of the troup and that her underskirt was bordered with little thrills.

art, alps, france

art, alps, france

art, alps, france

art, alps, france

We genoten van een drankje op de centrale plaats in Bourg-Saint-Maurice, toen kleurrijke figuren de binnenplaats kwamen bezetten. Wij ontdekten dat wij middenin het jaarlijkse Edelweiss folklore festival terecht gekomen waren. Ik merkte op dat één van de dansende meisjes was meer been toonde dan de rest en dat haar onderrok gezoomd was met versierinkjes.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, alps, france |  Facebook |

25-09-12

The Wanderer

Melita Couta's (Cyprus) work The Wanderer stands lonesome in the dunes in Koksijde. It is a Greek mythological creature the faun looking out to sea holding in each hand what comes out of it.

art, beaufort, beaufort04, Koksijde

Melita Couta's (Cyprus) werk The Wanderer staat eenzaam in de duinen in Koksijde. het is een figuur uit de griekse mythologie, de faun. Het kijkt naar zee en houdt en elke hand een zeeproduct.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort04, koksijde |  Facebook |

24-09-12

1q84

I started reading again just before I went on holiday. And now I’m proud that after having read several works by Japanese author Haruki Murakami, I have now managed to wrestle through his trilogy 1q84. One of his more commercial works, I found it pretty easy reading.

 IMG_7849_WEB.jpg

Net voor ik in vakantie vertrok begon ik terug te lezen. En nu ben ik er trots op dat ik, na verschillende werken van Japanse auteur Haruki Murakami verorberd te hebben, ik door zijn trilogie 1q84 geworsteld ben. Een van zijn meer commerciële werken, ik vond het vlot lezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, murakami |  Facebook |

18-09-12

Inside the Chapel

Not just the setting and the outside of the chapel were worth seeing. Inside was pretty breathtaking as well. I had to lie flat on my back to take the photo of the dome, and even then I just couldn’t get it in 100%.

IMG_5616_ALPS.jpg

IMG_5618_ALPS.jpg

IMG_5625_ALPS.jpg

Niet enkel de locatie en de buitenkant van de kapel loonden de moeite. Binnenin deed de schoonheid van de muurschilderingen mijn hartje sneller kloppen. Om de foto van de koepel te maken ging ik plat op mijn rug liggen en dan nog kreeg in het niet 100% in beeld.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, architecture, alps, france |  Facebook |

03-09-12

Bookyards

Track is an open air art exhibition in Gent. Behind the Saint-Peters church you'll find a couple of wine ranks. These book shelves connect to the wine ranks and the work is called Bookyards by Italian artist Massimo Bartolini. You can take a book if you like, they ask for a small donation for the Centre of Basic Education, an organisation that fights agains illiteracy.

IMG_7786_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

IMG_7787_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

Track is een openlucht kunsttentoonstelling in Gent. In de tuin achter de Sint-Pieterskerk vind je wat wijnranken. De boekenrekken zijn verbonden met de ranken en zijn het werk Boekgaard van de Italiaanse kunstenaar Massimo Bartolini. Je mag een boek uit het rek halen, er wordt je dan gevraagd een kleine donatie te geven voor het Centrum voor Basiseducatie, een organisatie die analfabetisme bestrijdt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, gent |  Facebook |

31-08-12

Give Heart

About a month ago I posted about the heart of Antwerp. This is in the museum of fine arts in Dijon, where a Burgundy woman rather literaly offers her heart.

IMG_5996_HEART.jpg

Ongeveer een maand geleden postte ik over het hart van Antwerpen. Dit is in het museum voor schone kunsten in Dijon, waar een Bourgondische vrouw letterlijk haar hart aanbiedt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

22-08-12

Mary - Maria

August 15 is St-Mary day in Belgium. Religion is omnipresent in the streets of cities in France and in Belgium. Like this image of Mary in the main shopping street in Carpentras, with the typical French wooden shutters, and this marvelous monument along the Meir, the main shopping street in Antwerp, Belgium.

 

IMG_0926_MARY.jpg

 

IMG_6399.jpg

 

15 augustus is Maria dag in België. Religie is alom aanwezig in de straten van steden in Frankrijk en in België. Zoals deze afbeelding van Maria in de hoofdwinkelstraat in Carpentras, een gevel met de typische Franse luikjes, en dit prachtige monument langsheen de Meir in Antwerpen.

 

11:20 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, antwerpen |  Facebook |

19-08-12

Fountains

In the south of France, you’ll always find a lot of fountains in the towns and villages. The first two pictures show a reconstruction of the Fountain of the Angel, the symbol of Carpentras. This fountain marked the economic center of the town. The original dates from 1730. It was demolished by the town council in 1904 after they decided that fountains represented a waste of precious water. Reconstruction was done in 2004. Fortunately the angel was conserved after the decommissioning.

The second fountain is in the main shopping street, it is a more modern design.

Recently I watched the 2004 French film Innocence. The kind of film that starts with a mystery and ends the same way. The film is a masterpiece but I cannot keep wondering about the deeper meaning of what I have seen. Maybe I should get the book.

 

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

 

In het zuiden van Frankrijk vind je altijd veel fonteinen in de steden en dorpen. De eerste twee foto’s tonen een reconstructie van de Fontein van de Engel, het symbool van Carpentras. Deze fontein markeert het economische centrum van de stad. Het origineel werd er in 1730 gezet. Het werd door het stadsbestuur afgebroken in 1904 nadat ze beslisten dat fonteinen een vorm van verspilling van kostbaar water vertegenwoordigden. Reconstructie werd in 2004 gerealiseerd. Gelukkig was de Engel bewaard gebleven na de buiten gebruikstelling van het origineel.

De tweede fontein vind je in de hoofd winkelstraat, het is van een recent ontwerp.

Onlangs keek in naar de in 2004 gemaakte Franse film Innocence. Het soort film dat mysterieus start en op dezelfde manier eindigt. Het is ongetwijfeld een kunstwerk, maar ik blijf gissen naar de onderliggende diepere betekenis van het verhaal. Misschien moet ik het boek kopen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, architecture, carpentras, france |  Facebook |

18-08-12

Flower Carpet

Heard the yearly flower carpet was laid out on the central market place in Brussels, so on the way to the office yesterday morning I passed by to take a picture.

IMG_1052_BRUSSELS_FLOWER-CARPET_WEB.jpg

Ik hoorde dat het jaarlijkse bloementapijt op de Grote Markt in Brussel lag, dus gisterenmorgen op de weg naar kantoor passeerde ik er om een foto te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, brussels |  Facebook |

11-08-12

A good sky helps

The sky can really help you make good photos. Like here on the beach in De Panne that morning. Beautiful clouds providing a great background for this installation. You couldn't make these photos in bright sunshine.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

De lucht kan je echt helpen om goede foto's te maken. Zoals hier op het strand in De Panne die morgen. Mooie wolken die voor een super achtergrond zorgen voor deze installatie. Deze foto's kan je niet maken in de felle zon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

10-08-12

Threatning Installation

Taken like this, the scene looks a little threatning, doesn't it?

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Op die manier gefotografeerd ziet deze scene er een beetje bedreigend uit, niet?


 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

09-08-12

Looking Out to Sea

A buddy posting some photos of this work a week or two ago, reminded me that I should continue my coverage of the Beaufort04 open air art exposition. This is on the beach in De Panne. The work is titled 'Players' by Chzech artist Michal Gabriel. It is great, you should see it.

art, beaufort, beaufort04, de panne

Een post van dit werd door een buddie een week of twee terug herinnerde mij er aan dat ik best verder zou doen met mijn posts van Beaufort04, de openlucht kunst tentoonstelling langsheen de Vlaamse Kust. Dit werk heet "Players" door de Tsjechische kunstenaar Michal Gabriel. Het is een fantastische installatie, moet je gezien hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

08-08-12

Achitecture of the Synagog

What more can I say about the synagog? These two marble plates carry the ten commandments by Mozes, the laws the Jews still respect. These plates are the only segments in stone, make no mistake, all the rest is wood made to look like stone. The third photo shows a view of one wing of the synagog. The oval shaped windows with the little squares is where the women stood behind. Later the women were allowed on the balconies, now they can share the center area with the men. The men on one side, the women on the other. There is no stopping progress, is there? The chandeliers are gifts from the congregation. The final photo shows the typical Jewish candleholder, don't know what the exact term for this is. My wife was wearing a T-shirt that was slightly showing some natural beauty and was made to cover herself with a shawl she was given when entering the synagog. Funny, in Italy they force you to do that as well in the Roman Catholic churches. Last year we visited the Mosque in Paris and weren't forced to wear anything special. And it was very hot and sunny as well.

IMG_5499_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5500_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5502_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5505_SYNAGOGUE.jpg

Wat kan ik nog zeggen over de synagoge in Carpentras? De twee marmeren tabletten tonen de tien gebonden, de wetten die door de Joden nog gevolgd worden. Enkel deze tabletten zijn van steen gemaakt, al de rest van de versieringen/muren zijn van hout, afgewerkt alsof het steen is. De derde foto toont je een vleugel van de synagoge. De ovalen 'ramen' met het rasterwerk is van waarachter de vrouwen de vieringen konden volgen. Later werden ze toegelaten op de balkons. Nu volgen ze de sabat in het centrale gedeelde samen met de mannen. De mannen aan een zijde, de vrouwen aan de andere. Vooruitgang houd je niet tegen. De lusters zijn geschenken van de gelovigen. De laatste foto toont de typische joodse kandelaar, geen idee hoe je dat precies noemt. Mijn vrouw droeg een T-shirt dat wat natuurlijke schoonheid toonde en werd gedwongen zich met een geleende sjaal te bedekken. In Italië doen ze dat ook wanneer je een R-K kerk bezoekt. Vorig jaar bezochten bij in Parijs de grote moskee en daar maken ze geen probleem van ietwat decolleté of blote benen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, france, carpentras, synagog |  Facebook |

07-08-12

God

In the oldest synagog in France, in Carpentras, this little chair drew some attention. It is integrated in to the wall, high up. You will not find a depictation of god in a synagog. For members who want to look at something during prayer, there is this chair. As god is everywhere, he is also on this chair. It is very small.

IMG_5501_SYNAGOGUE.jpg

In de oudste synagoge van Frankrijk in Carpentras trok dit stoeltje, hoog in de muur ingebouwd wel de aandacht. In een synagoge vind je geen beeltenis van god. Voor leden die tijdens het gebed toch naar ergens willen kijken is er dit stoeltje. Gezien god overal is, kan hij ook plaatsnemen op dit stoeltje. Het is wel piepklein.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, carpentras, france, synagog |  Facebook |

06-08-12

Religious Artifacts

Behind this curtain rest the religious artifacts. Only the rabi is allowed to lift this curtain. A woman claiming to be Jewish insisted to be shown what lies behind. The guide refused. The visiting woman protested: but I am Jewish, I have the right to see what is behind the curtain. The guide: 'If you are truly Jewish, then why don't we see you here for the sabat?'. The visiting woman said she wished she could come for the sabat. Some people...

art, france, carpentras, synagog

Achter dit gordijn rusten de religieuze attributen. Alleen de rabijn mag dit gordijn openen. Een vrouw die beweerde Joods te zijn, drong aan om een kijk achter het gordijn te mogen nemen. De gidse weigerde. De vrouw protesteerde: "Maar ik ben Joods, ik heb het recht om te zien wat achter het gordijn schuilt". De gidse: "Als je echt Joodse bent, waarom zien wij je dan hier niet voor de sabat?". De bezoekende vrouw zei dat ze wenste dat ze voor de sabat kon komen. Sommige mensen...

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, france, carpentras, synagog |  Facebook |

24-07-12

JULY 21

You won't believe where we were on July 21st, our national holiday in Belgium. In Lille, France, just over the border. The shops were closed here in Belgium, but my wife wanted to go and buy some Russian books in a bookshop on the main square in Lille. It was amazing, so many people. Just walking the streets was a nightmare, we managed to secure a parking space after queueing for a small hour, after that there was simply no more room, all car parks were full. Wouldn't say when looking at this sky picture of the belfry and on the right the nameless Godess remembering the Austrian siege of Lille in 1792.

IMG_0986_GRANDE-PLACE_WEB.jpg

Je gelooft nooit waar wij waren op 21 juli onze nationale feestdag in België. In Rijsel, Frankrijk, net over de grens.
De winkels waren natuurlijk gesloten in België en mijn vrouw wou Russische boeken gaan komen in een boekhandel op de grote markt in Rijsel. Ik ging intussen naar de FNAC en vond er de externe harde schijf waar ik al een tijdje van droomde. Het was er niet te doen: zo veel volk. Je gewoon verplaatsen in de winkelstraten was een nachtmerrie. Ik kwam er toevallig een Waalse vriend tegen, zijn vrouw wou ook gaan winkelen. Na een klein uurtje aanschuiven wisten wij een parkeerplaats te versieren, daarna was er gewoon geen plaats meer, alle parkings waren volzet. Wanneer je naar deze luchtfoto kijkt zou je het natuurlijk niet zeggen dat het zo druk was. De foto toont het belfort en rechts daarvan de naamloze Godin die de Oostenrijkse belegering van 1792 herdenkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, lille, france |  Facebook |

19-07-12

Reading Murakami

Holiday time is reading time for me. I started reading Haruki Murakami, and got through 3 of his novels: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, Norwegian Wood and Kafka on the Shore. Not bad, taking into account that the last work counts some 600 pages. I will now start on his trilogy 1Q84.
On the way back home I visited the arts museum in Dijon and thought this painting 'Japanese Birl Bathing' by French Nantese artist James Tissot, painted in 1864, would be fitting to illustrate my holiday reading list as Murakami is Japanese.
Murakami is not unbespoken, he has his likers and dislikers in his native country. But he is recognized as an important figure in postmodern literature and the Guardian has placed him among the world's greatest living novelists.

IMG_6052_TISSOT.jpg

Vakantietijd is leestijd voor mij. Ik ben eindelijk aan Haruki Murakami toe geraakt en verslond 3 van zijn boeken: Hard-Boiled Wonderland en het einde van de wereld, Norwegian Wood en Kafka op het strand. Niet slecht, vind ik, gezien het laatste werk toch een 600-tal bladzijden telt. Straks start ik met zijn trilogie 1Q84.
Op de weg terug naar huis bezocht ik het museum voor schone kunsten in Dijon en vond dat dit werk 'Badend Japans Meisje' door de Franse Nantese artiest James Tissot, geschilderd in 1864, best geschikt was om deze post te illustreren. Murakami is natuurlijk Japanner.
Murakami is ook niet onbesproken, in zijn thuisnatie heeft hij zijn voor- en tegenstanders. Maar intussen krijgt hij wel erkenning als een belangrijk figuur in de postmoderne literatuur. De Britse krant The Guardian geeft hem een plaats bij 's werelds belangrijkste levende novelisten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, dijon, france, murakami, literature, james tissot |  Facebook |

25-06-12

Rock Strangers up close

The seafront isn't finished yet, the pavement is still under construction. Should be finished in 10 days time, when they inaugurate this work of art. Someone said that the artists smashed up some red containers.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

De zeedijk is nog niet af, de klinkers worden nog geplaatst. Dit zou binnen 10 dagen afgewerkt moeten zijn, want dan wordt dit kunstwerk ingewijd. Iemand merkte op dat de artiest een verzameling rode containers deukte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

24-06-12

They look good from far

Arne Quinze's rock strangers purchased by the city of Oostende to decorate the reconstructed seafront. You can see them from far. Thought they combine nicely with the reddish light of the setting sun.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

Arne Quinze's rock strangers, aangekocht door de stad Oostende om de heraangelegde zeedijk te decoreren. Ze ziet ze van ver. Ik vond dat ze mooi pasten in deze oranjerode zonsondergang.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

22-06-12

Minimalistic Seating

Another of the socially modified benches in De Haan as a part of the Beaufort04 open air arts show.
A bench for couples who are not speaking?

IMG_1238_Beaufort04_Socially-Modified-Benches_De-Haan.jpg

Nog eentje van een van de fantastische reeks zitbanken die je in De Haan kunt bewonderen in het kader van Beaufort04 de open lucht kunst tentoonstelling.
Een bank voor koppels die niet met elkaar praten?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de haan |  Facebook |

04-06-12

Olnetop

Olnetop is the contribution to Beaufort04 by Belgian artist Nick Ervinck. The yellow blob shape represents a wave, free to splash in the direction it pleases. Must be nice to be that free.

IMG_0864_Beafort04-OLNETOP_Ervinck_Bredene.jpg

Olnetop is de bijdrag aan Beaufort04 van de jonge Belgische artiest Nick Ervinck. De gele abstracte vorm moet een golf voorstellen, vrij om te spatten waar het ook maar wil. Tof om zo vrij te kunnen zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort04, beaufort, bredene |  Facebook |