24-11-09

Jelske & Freek

Wouter asked me to take a picture of Jelske Snoeck & Freek Golinski. Manon aided.
Wouter vroeg mij om een foto te maken van Jelske Snoeck & Freek Golinski. Manon stak een handje toe.
IMG_4029_JELSKE_FREEK
Ok, just let me rub my nose.
OK, laat mij alleen nog eens mijn neus krabben.
IMG_4032_JELSKE_FREEK
Hey, you are cheating, you've been taking photos already.
Hey, dat is niet fair, jij bent al foto's aan 't nemen.
IMG_4033_JELSKE_FREEK
OK, I'm ready for it now, this is it.
OK, ik ben er klaar voor.
IMG_4034_JELSKE_FREEK

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: badminton, people, sport, jelske snoeck, freek golinski |  Facebook |

11-11-09

Provincial Badminton Violence

My regular visitors may remember that I have posted some pictures under the label “Badminton Violence” here before. Now rest assured, there is no violence in the Belgian badminton scene, I just try and make photos that give you that impression. Like this one. Poor Steffy is down on the floor, and it looks like as if Steve and Marlies are saying: ‘One down, one to go’. I like it how Steve and Marlies have the same little victory gesture, the raised fist. And as Marlies is a lefty their action is mirrored.
I won’t be posting until the weekend now as I’m off on a little trip.
IMG_1896_BADMINTONVIOLENCE
Mijn trouwe bezoekers herinneren zich misschien dat ik hier eerder foto’s postte onder de noemer “Badminton Violence”. Om je gerust te stellen: er is geen geweld op de Belgische badminton scène, hoor, ik probeer alleen foto’s te maken die je die indruk geven. Zoals deze, afgelopen weekeinde op de provinciale kampioenschappen. Arme Steffy ligt op de grond en het oogt alsof Steve en Marlies denken: ‘Eén neer, nog één te gaan’. Leuk hoe Steve en Marlies dezelfde overwinnings geste tonen: het opgeheven vuistje. En gezien Marlies links speelt, zijn ze precies elkaars spiegelbeeld.
Het zal hier stil zijn tot aan het weekeinde, ik vertrek voor enkele dagen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: badminton, badminton violence |  Facebook |

06-11-09

Cherub

Another one from inside the beguinage church in Diest. The decorative value of the inside is pretty high.
IMG_0708_CHERRUB
Nog eentje van binnenin de begijnhofkerk in Diest. De decoratieve waarde van de binnenkant van die kerk is hoog.

06:05 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, diest |  Facebook |

01-11-09

Skull

Continuing in the atmosphere of Halloween, I visited the fair Belgian city of Diest yesterday. The church in the Beguinage has some perculiar wood carvings.
IMG_0685_SKULL
Verder in de sfeer van Halloween, bezocht ik gisteren de mooie stad Diest. De kerk in het begijnhof heeft wat bijzondere houtsnijwerkjes.

09:26 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, diest, bd, halloween |  Facebook |

25-10-09

Heavenly Lanterns

Europalia is back in Brussels. Chinese artist Gu Wenda wants to cover world landmark buildings all over the world with his typical Chinese lanterns. It is another way is getting art out of the museum to a larger public. The lantern is a symbol of the Chinese culture that is found everywhere in Chinese dayly life. It symbolizes happiness, prosperity and feast. In this form of art Gu Wenda underlines the cultural differences between his country and the rest of the world, he questions conflicts, influences and assimilation.
IMG_0148_LANTERNS_WEB
Europalia is terug in Brussel. Chinese artiest Gu Wenda wil de wereld rond prominente gebouwen bekleden met zijn typische Chinese lantaarns. Het is terug een goede manier om kunst uit het muzeum te krijgen en aan een groter publiek aan te bieden. De lantaarn is een symbool van de Chinese cultuur die in China deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Het staat symbool voor geluk, voorspoed en feest. Via deze vorm van kunst onderstreept Bu Wenda de culturele verschillen tussen zijn land en de rest van de wereld. Hij stelt conflict, beïnvloeding en assimilatie in vraag.

09:31 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, europalia, brussels |  Facebook |

18-10-09

Highway in the Sky

Another view on the same work of art that I brought to you yesterday. And many times before. Obviously my number one work of the now terminated Beaufort03 open air arts show along the Belgian Coast. You could sit down in this work, look around, look up and dream...
IMG_2983_HighwayInTheSky
Nog een andere kijk op hetzelfde werk dat ik hier gisteren bracht. En ook al veel keren daar voor. Dit moet dus ongetwijfeld mijn favoriete werk zijn van het intussen afgelopen Beaufort03, de open lucht kunsttentoonstelling langsheen de Belgische kust. In dus werk kon je zitten, rondkijken, naar boven kijken en dromen...

10:47 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort03, bredene |  Facebook |

17-10-09

Art Polution

No, I didn not place the bottle there. Is was just there. I guess some people thought this great work of art was a great place to party.
IMG_2979_ART_POLUTION
Neen, ik heb die fles daar niet gelaten. Het was er gewoon. Ik denk dat sommige mensen dit kunstwerk een fantastische plaats vonden om een feestje te bouwen.

09:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort03 |  Facebook |

29-09-09

1 - Oostende - Stonepath - Xu Bing

I wouldn't mind a stonepath like this in my garden. But I fear that this work for Beaufort by Chinese artist Xu Bing would cost just a little too much. These 76 stones write the poem by Su Chi who lived in the 11th century during the Song dynasty. In the park in the centre of my hometown of Oostende. Beaufort is ending.
IMG_0098_OOS1_STONEPATH

IMG_0104_OOS1_STONEPATH
Zo'n pad zou ik graag in mijn tuin hebben. Maar ik vrees dat dit werk voor Beaufort door Chinese artiest Xu Bin wat te duur zou uitvallen. Deze 76 stenen schrijven het gedicht door Su Chi die in de 11e eeuw tijdens de Song dynastie leefde. Je vindt het werk in het Leopoldpark in het centrum van Oostende. Ten minste als je je haast, want Beaufort03 loopt op z'n einde.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: beaufort, oostende, art, beaufort03 |  Facebook |

09-09-09

Brussels Art View

I noticed this new piece of art someone came and placed in my view from my office on the 11th floor. I like it when they renew my view from time to time. Great service!
IMG_0005_ART_WEB
Ik merkte dit nieuw kunstwerk op, iemand heeft mijn zicht van uit mijn kantoorraam op de 11e verdieping "ververst". Ik hou daar wel van van een nieuw zicht van tijd tot tijd. Schitterende dienstverlening!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, brussels |  Facebook |

01-09-09

2 - Nieuwpoort - Holiday in Melsbroek - Sven 't Jolle

I really love the idea of this Beaufort03 exhibit on the beach in Nieuwpoort. Like the previous work I posted here, this art by Belgian artist Sven 't Jolle touches the refugee issue. Melbroek is the military airport near to Brussels Airport. It is renound for it's closed refugee centre, where they hold refugees arriving in Brussels pending permission to enter the country. They can be held there for weeks. It is very complimentary to the previous work I posted here.
IMG_4384_Nie2_HolidayInMelsbroek
Ik ben gek op het idee van dit Beaufort03 kunstwerk op het strand in Nieuwpoort. Net zoals de recht opstaande boot die ik hier postte, raakt dit werk door Belgische kunstenaar Sven 't Jolle het vluchtelingen probleem. Melsbroek is de militaire luchthaven naast de luchthaven van Brussel/Zaventem. Je vindt er het gesloten opvangcentrum voor vluchtelingen, waar ze vastzitten tot ze toestemming krijgen om het land binnen te komen. Soms weken. Dit werk is dus zeer complimentair met het vorige dat ik hier postte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort03, beaufort, nieuwpoort |  Facebook |

25-08-09

1 - Nieuwpoort - Gaalgui - Philip Aguirre

The artist Philip Aguirre y Otegui is a Belgian of Bask origin. He is a great follower of classical art techniques using traditional materials. His art is inspired by Picasso's cubism but he tends to lean towards classical Greek art forms as well. Since 1996 he has been visiting Senegal frequently and has become strongly interested in the problems of the boat refugees. So for Beaufort 03 he constructed this enormous pirogues, a kind of boat that is used by Senegalese fishermen and refugees. You can actually go inside at the base and watch a video about the refugee problem in Senegal. You'll find this work on the end of the eastern pier in Nieuwpoort.
IMG_2760_NIE1_GAALGUI
De artiest Philip Aguirre y Otegui is een Belg van Baskische origine. Hij is een volgeling van klassieke kunsttechnieken gebruik makend van traditionele materialen. Zijn kunst is geïnspireerd door Picasso's kubisme maar hij leunt ook naar de klassieke Griekse kunstvormen. Sinds 1996 bezoekt hij regelmatig Senegal waar hij geïnteresseerd geraakte in de problematiek van de boot vluchtelingen. Voor Beaufort 03 bouwde hij dan ook een enorme pirogues, een boot die in Senegal door vissers en vluchtelingen gebruikt wordt. Aan de achterkant van deze recht opstaande boot kan je binnenin een video bekijken over de vluchtelingen problematiek in Senegal. Je vindt dit werk op het einde van het oosterstaketsel in Nieuwpoort.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, beaufort, beaufort03, nieuwpoort |  Facebook |

19-08-09

Smiling Art

When I went to see Walking Hamlet play back in May, I noticed an amateur art show in the hall of the venue. I already published a neatly decorated chair. This little work made me smile.
IMG_3163_ART
Toen ik ik mei foto's ging maken van de formatie Walking Hamlet, zag ik dat er in de hall van het cultureel centrum een kunsttentoonstelling voor amateurs liep. Ik bracht hier al een Cowboy Henk stoel. Dit werkje deed mij spontaan glimlachen.

06:10 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art |  Facebook |

12-08-09

3 - Blankenberge - Ikarus - Lothar Hempel

When I first saw this pannel by German artist Lothar Hempel, I wasn't that impressed. But then you have to see it in the whole, taking into account the setting, the background, and then I found it special. This is on the pier in Blankenberge.
IMG_2277_BLA3_IKARUS
Ik was in eerste instantie niet onder de indruk van dit panneel van Duitse artiest Lothar Hempel. Maar je moet het geheel zien, het werk in z'n omgeving, de achtergrond meenemen, en dan vond ik het pas speciaal. Dit is op de pier in Blankenberge.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, beaufort, beaufort03, blankenberge |  Facebook |

09-08-09

Beachhouse for Blogland Lane

I've decided to join some friens at Blogland Lane. A beach at the end of Blogland Lane would not be a bad idea. And a beach asks for a beachhouse, of course. And what better than this creation by America artist Jason Meadows: Wild Shore Trilogy. Currently on the beach in De Panne in function of the Beaufort03 outdoor art show on the Belgian coast. But no worries, I'm driving down there tomorrow to dismantle this and move it to the beach at the end of Blogland Lane.
IMG_3672_DPA2_WildShoreTrilogy
Ik heb besloten om mijn vrienden te vervoegen in Blogland Lane. Ik vind dat we op het einde van Blogland Lane een strand nodig hebben. En een strand vraagt natuurlijk om een strandhuisje. Ik kan aan geen betere creatie denken dan deze Wild Shore Trilogy van Amerikaanse artiest Jason Meadows, thans op het strand van De Panne te bewonderen. Ik ga dat morgen gaan demonteren om het terug in elkaar te vijzen op het strand aan het einde van Blogland Lane.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, beaufort, beaufort03, de panne, bloglane lane |  Facebook |

02-08-09

Zeebrugge - Orbino/Orban Space - Luc Deleu

It has been about a month and a half since I posted something new about the Beaufort Outside arts exhibition along the Belgian coast. The photos of Kimmie & Steffy were taken in one of the works. I'm very pleased with the comments I got on those photos, not bad at all for my first model shoot. So this first photo is the view you get from inside the work of art. It is a view on the marina in Zeebrugge, a major harbour town on the Belgian east coast. The second picture shows you the work itself. Luc Delue, the artist, is in fact an architect who has a project running on global urbanisation. The location for this artwork is well chosen, Zeebrugge being an important container shipping harbour.
IMG_2242_ZEE1_ORBINO

IMG_2238_Zbg3_Orbino-&-Orban-Space-Project
Het is anderhalve maand geleden dat ik nog iets nieuws postte van het Beaufort Outside front, de openlucht kunst expo langsheen de Belgische kust. De foto's van Kimmie en Steffy heb ik gemaakt in en rond het kunstwerk in de duinen in Bredene. Ik ben heel tevreden met de positieve commentaren die ik op die foto's kreeg, zeker gezien het mijn eerste model shoot was.
De eerste foto in deze post is het zicht van boven in het kusntwerk. Het toont je de jachthaven van Zeebrugge. De tweede foto toont het kunstwerk van aan de buitenkant.
De artiest, Luc Delue, is een Belgische architect die een project lopen heeft ivm globale urbanisatie. Zeebrugge is natuurlijk de geschikte plaats voor dit werk, gezien het belang van de haven voor het containertransport.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, beaufort03, beaufort, zeebrugge |  Facebook |

18-07-09

Wild Pig

I must admit: when I think of a good bottle of white wine, the first thought that comes to mind is not Greta the Wild Pig. And yet when I went shopping in Albert Hein in the fair town of Holten, it was the first bottle of white wine that drew my attention. The wine farmers in the south of France noticed this wild swine that descended from the mountains to feast on their finest grapes and decided to call her Greta and dedicate a special cuvee to her. Talk about respect for nature, I would have barbecued her.

IMG_4860_WINE_WILDPIG

Ik moet toegeven: wanneer ik aan een goede fles witte wijn denk is mijn eerste gedachte niet: Greta the Wild Pig. En toch was dit de eerste fles witte wijn waar mijn oog op viel toen ik ging winkelen bij Albert Hein in het stadje Holten. Het verhaal gaat dat de zuid-Franse wijnboeren een wild zwijn opmerkten die afdaalde van de berg en feestte op hun beste druiven. Ze doopten haar Greta en noemden een speciale cuvee naar haar. Dat is pas respect voor de natuur, ik zou haar op de barbecue gegooid hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, wine |  Facebook |

17-07-09

Artiste Stretching

Make no mistake: performing in street theatre can really demand a lot of your body. This street artiste does a great job of maintaining her body after her demanding performance.
IMG_4648_ARTIST_STRETCHING
Zonder twijfel: optreden in straat theater kan veeleisend zijn op het lichaam. Deze straatartieste maakt er haar werk van om haal lichaam te onderhouden na haar veeieisende optreden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, deventer, art, the netherlands, street theatre |  Facebook |

14-07-09

Deventer on Stilts

One last one, a collage, of the great street theatre artist Frans Custers. Did I tell you that the theme of the Deventer street theatre festival was “Deventer on Stilts”? No, I didn’t, did I J
Frans did indeed give his 45 minutes performance on stilts. You have to admire him, I couldn’t do this.
CUSTERS_COLLAGE
Een laatste van Frans Custers, een collage van een groot straat theater artiest.
Vertelde ik je dat het thema van het straat theater festival in Deventer “Deventer op Stelten” was? Neen, dat vertelde ik je niet J Frans gaf zijn optreden van 45 minuten op stelten. Je moet hem er voor bewonderen, ik doe het hem alvast niet na.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: deventer, art, street, the netherlands, street theatre |  Facebook |

13-07-09

Nearly Naked

Did I mention that serious street theatre artist Frans Custers was nearly naked during his act? His genitals were covered by a small triangle of cloth, the rest of his body had little secrets for his public. As my wife pointed out to me: he had little need for secrets, was she hinting?
These young girls looked pretty impressed by the view from the rear side of his performance. After some minutes of admiration they moved to the front of the small stage and saw that the view was OK from there as well.
IMG_4629_STRAATTHEATER_CUSTERS

IMG_4631_STRAATTHEATER_CUSTERS
Vergat ik niet te vertellen dat straat theater artiest Frans Custers bijna naakt was tijdens zijn optreden? Zij edele delen werden amper bedekt door een klein driehoekje stof, de rest van zijn lichaam had geen geheimen voor zijn talrijke publiek. Mijn vrouw wees wij er op dat er geen noodzaak toe was in zijn geval. Hint? Deze jonge dames waren precies onder de indruk van het zicht op de achterkant van zijn optreden. Na enkele minuten bewondering van die kant bewogen ze zich naar de voorkant van het optreden. Ik denk dat hun blikken getuigen dat het zicht daar eveneens in orde was.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, deventer, art, street theatre |  Facebook |

12-07-09

Street Theatre in Deventer

The faithful followers of my blog will know that I am a great lover of street theatre. In the beginning of July Deventer is host to a street theatre festival that is second to none. Here a picture of one of the more serious acts, Frans Custers the artist is called, he moves his body in rhythm to the classical music, he manages to entertain his serious public of lovers is this art for 45 minutes. It was scorching hot that day, you can see his make-up melting on his body.
IMG_4624_STRAATTHEATER_CUSTERS
De trouwe volgers van deze blog weten dat ik een grote liefhebber van straattheater ben. Begin juli is de Nederlandse stad Deventer the place to be voor liefhebbers van het genre want dan grijpt het straattheaterfestival plaats. Een evenement op Europees niveau. Hier zie je één van de serieuzere artiesten aan het werk: Frans Custers. Hij beweegt zijn lichaam op de tonen van klassieke muziek, en op die manier weet hij zijn publiek, of toch de liefhebbers van het genre, 45 minuten te boeien. Je moet het maar doen: het was 28 graden Celsius die dag en zijn make-up droop gewoon van hem af.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, deventer, street theatre, art |  Facebook |

01-07-09

Stephan Vanfleteren

A last look at this great exposition in this great place. Stephan Vanfleteren is a champion in B&W portraits. He has made a lot of photos of famous Belgians.
IMG_4437_KOPPEN_WEB
Een laatste blik op deze fantastische tentoonstelling op deze unieke plaats. Stephan Vanfleteren is een kampioen in wit/zwart portrettten. Hij heeft heel wat foto's van bekende Belgen gemaakt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art |  Facebook |

30-06-09

Koppen - Heads by Stephan Vanfleteren

The series is "Koppen" of "Heads" by belgian press photographer Stephan Vanfleteren. Portraits of Belgian fishermen and the current place where they hang is very well chose: the fish mine in my hometown of Oostende.
IMG_4436_KOPPEN_WEB
De reeks is "Koppen" door Belgische persfotograaf Stepahn Vanfleteren. Portretten van Vlaamse vissers, te zien in een zeer toepasselijke plaats: de Oostendse vismijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art |  Facebook |

29-06-09

Headshots

I'm going to test culture and general photo knowledge. Anyone know what this series is? Who the photographer of the works is? And in what unique place you can see these photos?
IMG_4439_KOPPEN_WEB
Een test van algemene en vooral foto kennis. Wie weet over welke reeks het hier gaat? Wie de fotograaf van de werken is? En op welke unieke plaats je deze foto's kan bewonderen?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art |  Facebook |

13-06-09

1 - De Haan - Mathilde Rosier - Une Chambre à la Mer

On the beach in De Haan, French artiste Mathilde Rosier creates a snail-shell alike wooden construction, drawing you inside to a bed and a fish decoration on the wall. It creates a strong contrast between the intimity of the inside and the vast open space of the ouside: the beach and the sea. Just to tempt my HFC friends: we won't be visiting this work of art on Sunday. The weather will be terrific here on the Belgian Coast.
IMG_2947_DHAAN1
Op het stand in De Haan creëert de Franse artieste Mathilde Rosier een houten kunstwerk in de vorm van een slakkenhuis. Van binnen een bed en een vis decoratie op de muur. Het werk toont een sterk contrast tussen de intimiteit van de binnenkant van het kunstwerk en de uitgestrektheid van de buitenkant: het strand en de zee. Om even mijn HFC vrienden op stang te jagen: dit kunstwerk gaan we niet bezoeken aanstaande zondag. Fantastisch weer wordt hier voorspeld aan de Vlaamse kust!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort03, beaufort, de haan |  Facebook |

12-06-09

Cowboy Henk Chair

Found this in the cultural centre in Gistel a few weeks ago. A cowboy Henk chair. Cowboy Henk is the creation by Herr Seele, who was on my blog yesterday.
IMG_3167_ART_CowboyHenkChair
In Gistel in het cultureel centrum trof ik deze Cowboy Henk stoel. Cowboy Henk is natuurlijk de creatie van Herr Seele, die ik hier gisteren in de verf zette.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, cowboy henk |  Facebook |

05-06-09

Albedo - Bredene

On May 25 I posted a little segment of this architectural work of art. This shot of the whole shows you just how big it is. The location is pretty neat as well, surrounded by sand dunes. This could win the prize for my favorite up until now, but I'm only just about half way, still need to see some works.
IMG_2973_Bre1_ALBEDO
Op 25 mei postte ik een segment van dit architecturaal kunstwerk. Deze foto van het geheel toont je hoe groot het precies is. De locatie vind ik ook prachtig, in een pan omringd door zandduinen. Tot nu toe is dit ongeveer mijn favoriet van Beaufort 03, maar ik heb nog niet alles gezien.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort03, bredene |  Facebook |

04-06-09

2 - Blankenberge - Robert Kusmirowski - The Façade

Polish artist Robert Kusmirowski is an expert in counterfeiting. He uses materials like paper, cardboard, plaster and the artificial material they use to make moulds for packaging comsumer electronics (the word escapes me, now) to create his near to life works of art. Here in Blankenberge it worked: no one believed that this was the work of art, everyone thought it was just another derelict house.
IMG_2279_Bla2_Facade
Poolse vervalsingskunstenaar Robert Kusmirowski is een expert in zijn kunst. Hij gebruikt materialen zoals papier, karton, gips en piepschuim om zijn 'niet te onderscheiden van het echte vervalsingskunst' te maken. Hier in Blankenberge lukte zijn opzet: ongeveer iedereen gelooft dat dit een gewoon krot is, tot ze het bord aan de overkant van de straat lezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, beaufort, beaufort03, blankenberge |  Facebook |

28-05-09

Jan Fabre Riding Turtle

The same work by Jan Fabre "Searching for Utopia" again, but from a very different angle. The rain laidened clouds in the background. He looks very determined, doesn't he? I've featured work by Fabre before here on my blog. He showed another work during Beaufort 02 and I've posted a photo of his totem in Leuven here as well. A controversial but great artist.
IMG_2776_Nie_Fabre
Hetzelfde werk door Jan Fabre "Searching for Utopia" dat ik hier enkele dagen terug postte, maar uit een andere hoek genomen. Met de dikke regenwolken in de achtergrond. Jan ziet er vastberaden uit op de rug van zijn schildpad. Het is niet de eerste keer dat ik hier werk van Jan toon. Hij exposeerde ook op Beaufort02, met een beeld van Dirk Frimout die de zee dirigeerde van op het casino in Oostende. Ook zijn totem met kever in Leuven op het Ladeuzeplein heb ik hier eerder gepost. Jan is niet onbesproken maar ik vind hem een super artiest.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, jan fabre, nieuwpoort |  Facebook |

25-05-09

1 - Bredene - Niek Kemps - Albedo

I like art that you can step in to. And that you simply must do with the work Albedo by Niek Kemps in Bredene. You should go in, sit down in different places and enjoy the game of light and shadow. I had trouble tearing myself away from this terrific piece of art.
IMG_2976_Bre1_ALBEDO
Ik hou wel van kunstwerken waar je in kunt stappen. En dat moet je zeker doen met het werk Albedo van Niek Kemps in Bredene. Je moet er in gaan, je op verschillende plekken neerzetten en genieten van het licht en schaduwspel. Ik kon mezelf er met veel moeite wegrukken.

09:10 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beaufort, art, beaufort03, bredene |  Facebook |

23-05-09

Searching for Utopia - Jan Fabre - Nieuwpoort

A reminence of the first Beaufort back in 2003, Jan Fabre's 'Searching for Utopia'. It has remained in Nieuwpoort, but it needed to undergo renovation as the bronze got damaged by people climbing up on the back of the turtle. The work refers to Thomas Moore's masterpiece Utopia, the man on top of the turtle heading for he sea is in fact the artist.
IMG_2774_Nie_Fabre
Een overblijfsel van de eerste Beaufort terug in 2003. Deze ruiter is een afbeelding van de artiest zelf. De schildpad brengt hem naar zee. Dit werk moest intussen wel gerenoveerd worden, het brons raakte beschadigd door de velen die het bestegen. De titel van het werk verwijst naar het meesterwerk Utopia door Thomas Moore.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, beaufort, nieuwpoort |  Facebook |