25-08-09

1 - Nieuwpoort - Gaalgui - Philip Aguirre

The artist Philip Aguirre y Otegui is a Belgian of Bask origin. He is a great follower of classical art techniques using traditional materials. His art is inspired by Picasso's cubism but he tends to lean towards classical Greek art forms as well. Since 1996 he has been visiting Senegal frequently and has become strongly interested in the problems of the boat refugees. So for Beaufort 03 he constructed this enormous pirogues, a kind of boat that is used by Senegalese fishermen and refugees. You can actually go inside at the base and watch a video about the refugee problem in Senegal. You'll find this work on the end of the eastern pier in Nieuwpoort.
IMG_2760_NIE1_GAALGUI
De artiest Philip Aguirre y Otegui is een Belg van Baskische origine. Hij is een volgeling van klassieke kunsttechnieken gebruik makend van traditionele materialen. Zijn kunst is geïnspireerd door Picasso's kubisme maar hij leunt ook naar de klassieke Griekse kunstvormen. Sinds 1996 bezoekt hij regelmatig Senegal waar hij geïnteresseerd geraakte in de problematiek van de boot vluchtelingen. Voor Beaufort 03 bouwde hij dan ook een enorme pirogues, een boot die in Senegal door vissers en vluchtelingen gebruikt wordt. Aan de achterkant van deze recht opstaande boot kan je binnenin een video bekijken over de vluchtelingen problematiek in Senegal. Je vindt dit werk op het einde van het oosterstaketsel in Nieuwpoort.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, beaufort, beaufort03, nieuwpoort |  Facebook |

19-08-09

Smiling Art

When I went to see Walking Hamlet play back in May, I noticed an amateur art show in the hall of the venue. I already published a neatly decorated chair. This little work made me smile.
IMG_3163_ART
Toen ik ik mei foto's ging maken van de formatie Walking Hamlet, zag ik dat er in de hall van het cultureel centrum een kunsttentoonstelling voor amateurs liep. Ik bracht hier al een Cowboy Henk stoel. Dit werkje deed mij spontaan glimlachen.

06:10 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art |  Facebook |

12-08-09

3 - Blankenberge - Ikarus - Lothar Hempel

When I first saw this pannel by German artist Lothar Hempel, I wasn't that impressed. But then you have to see it in the whole, taking into account the setting, the background, and then I found it special. This is on the pier in Blankenberge.
IMG_2277_BLA3_IKARUS
Ik was in eerste instantie niet onder de indruk van dit panneel van Duitse artiest Lothar Hempel. Maar je moet het geheel zien, het werk in z'n omgeving, de achtergrond meenemen, en dan vond ik het pas speciaal. Dit is op de pier in Blankenberge.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, beaufort, beaufort03, blankenberge |  Facebook |

09-08-09

Beachhouse for Blogland Lane

I've decided to join some friens at Blogland Lane. A beach at the end of Blogland Lane would not be a bad idea. And a beach asks for a beachhouse, of course. And what better than this creation by America artist Jason Meadows: Wild Shore Trilogy. Currently on the beach in De Panne in function of the Beaufort03 outdoor art show on the Belgian coast. But no worries, I'm driving down there tomorrow to dismantle this and move it to the beach at the end of Blogland Lane.
IMG_3672_DPA2_WildShoreTrilogy
Ik heb besloten om mijn vrienden te vervoegen in Blogland Lane. Ik vind dat we op het einde van Blogland Lane een strand nodig hebben. En een strand vraagt natuurlijk om een strandhuisje. Ik kan aan geen betere creatie denken dan deze Wild Shore Trilogy van Amerikaanse artiest Jason Meadows, thans op het strand van De Panne te bewonderen. Ik ga dat morgen gaan demonteren om het terug in elkaar te vijzen op het strand aan het einde van Blogland Lane.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, beaufort, beaufort03, de panne, bloglane lane |  Facebook |

02-08-09

Zeebrugge - Orbino/Orban Space - Luc Deleu

It has been about a month and a half since I posted something new about the Beaufort Outside arts exhibition along the Belgian coast. The photos of Kimmie & Steffy were taken in one of the works. I'm very pleased with the comments I got on those photos, not bad at all for my first model shoot. So this first photo is the view you get from inside the work of art. It is a view on the marina in Zeebrugge, a major harbour town on the Belgian east coast. The second picture shows you the work itself. Luc Delue, the artist, is in fact an architect who has a project running on global urbanisation. The location for this artwork is well chosen, Zeebrugge being an important container shipping harbour.
IMG_2242_ZEE1_ORBINO

IMG_2238_Zbg3_Orbino-&-Orban-Space-Project
Het is anderhalve maand geleden dat ik nog iets nieuws postte van het Beaufort Outside front, de openlucht kunst expo langsheen de Belgische kust. De foto's van Kimmie en Steffy heb ik gemaakt in en rond het kunstwerk in de duinen in Bredene. Ik ben heel tevreden met de positieve commentaren die ik op die foto's kreeg, zeker gezien het mijn eerste model shoot was.
De eerste foto in deze post is het zicht van boven in het kusntwerk. Het toont je de jachthaven van Zeebrugge. De tweede foto toont het kunstwerk van aan de buitenkant.
De artiest, Luc Delue, is een Belgische architect die een project lopen heeft ivm globale urbanisatie. Zeebrugge is natuurlijk de geschikte plaats voor dit werk, gezien het belang van de haven voor het containertransport.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, beaufort03, beaufort, zeebrugge |  Facebook |

18-07-09

Wild Pig

I must admit: when I think of a good bottle of white wine, the first thought that comes to mind is not Greta the Wild Pig. And yet when I went shopping in Albert Hein in the fair town of Holten, it was the first bottle of white wine that drew my attention. The wine farmers in the south of France noticed this wild swine that descended from the mountains to feast on their finest grapes and decided to call her Greta and dedicate a special cuvee to her. Talk about respect for nature, I would have barbecued her.

IMG_4860_WINE_WILDPIG

Ik moet toegeven: wanneer ik aan een goede fles witte wijn denk is mijn eerste gedachte niet: Greta the Wild Pig. En toch was dit de eerste fles witte wijn waar mijn oog op viel toen ik ging winkelen bij Albert Hein in het stadje Holten. Het verhaal gaat dat de zuid-Franse wijnboeren een wild zwijn opmerkten die afdaalde van de berg en feestte op hun beste druiven. Ze doopten haar Greta en noemden een speciale cuvee naar haar. Dat is pas respect voor de natuur, ik zou haar op de barbecue gegooid hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, wine |  Facebook |

17-07-09

Artiste Stretching

Make no mistake: performing in street theatre can really demand a lot of your body. This street artiste does a great job of maintaining her body after her demanding performance.
IMG_4648_ARTIST_STRETCHING
Zonder twijfel: optreden in straat theater kan veeleisend zijn op het lichaam. Deze straatartieste maakt er haar werk van om haal lichaam te onderhouden na haar veeieisende optreden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, deventer, art, the netherlands, street theatre |  Facebook |

14-07-09

Deventer on Stilts

One last one, a collage, of the great street theatre artist Frans Custers. Did I tell you that the theme of the Deventer street theatre festival was “Deventer on Stilts”? No, I didn’t, did I J
Frans did indeed give his 45 minutes performance on stilts. You have to admire him, I couldn’t do this.
CUSTERS_COLLAGE
Een laatste van Frans Custers, een collage van een groot straat theater artiest.
Vertelde ik je dat het thema van het straat theater festival in Deventer “Deventer op Stelten” was? Neen, dat vertelde ik je niet J Frans gaf zijn optreden van 45 minuten op stelten. Je moet hem er voor bewonderen, ik doe het hem alvast niet na.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: deventer, art, street, the netherlands, street theatre |  Facebook |

13-07-09

Nearly Naked

Did I mention that serious street theatre artist Frans Custers was nearly naked during his act? His genitals were covered by a small triangle of cloth, the rest of his body had little secrets for his public. As my wife pointed out to me: he had little need for secrets, was she hinting?
These young girls looked pretty impressed by the view from the rear side of his performance. After some minutes of admiration they moved to the front of the small stage and saw that the view was OK from there as well.
IMG_4629_STRAATTHEATER_CUSTERS

IMG_4631_STRAATTHEATER_CUSTERS
Vergat ik niet te vertellen dat straat theater artiest Frans Custers bijna naakt was tijdens zijn optreden? Zij edele delen werden amper bedekt door een klein driehoekje stof, de rest van zijn lichaam had geen geheimen voor zijn talrijke publiek. Mijn vrouw wees wij er op dat er geen noodzaak toe was in zijn geval. Hint? Deze jonge dames waren precies onder de indruk van het zicht op de achterkant van zijn optreden. Na enkele minuten bewondering van die kant bewogen ze zich naar de voorkant van het optreden. Ik denk dat hun blikken getuigen dat het zicht daar eveneens in orde was.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, deventer, art, street theatre |  Facebook |

12-07-09

Street Theatre in Deventer

The faithful followers of my blog will know that I am a great lover of street theatre. In the beginning of July Deventer is host to a street theatre festival that is second to none. Here a picture of one of the more serious acts, Frans Custers the artist is called, he moves his body in rhythm to the classical music, he manages to entertain his serious public of lovers is this art for 45 minutes. It was scorching hot that day, you can see his make-up melting on his body.
IMG_4624_STRAATTHEATER_CUSTERS
De trouwe volgers van deze blog weten dat ik een grote liefhebber van straattheater ben. Begin juli is de Nederlandse stad Deventer the place to be voor liefhebbers van het genre want dan grijpt het straattheaterfestival plaats. Een evenement op Europees niveau. Hier zie je één van de serieuzere artiesten aan het werk: Frans Custers. Hij beweegt zijn lichaam op de tonen van klassieke muziek, en op die manier weet hij zijn publiek, of toch de liefhebbers van het genre, 45 minuten te boeien. Je moet het maar doen: het was 28 graden Celsius die dag en zijn make-up droop gewoon van hem af.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, deventer, street theatre, art |  Facebook |

01-07-09

Stephan Vanfleteren

A last look at this great exposition in this great place. Stephan Vanfleteren is a champion in B&W portraits. He has made a lot of photos of famous Belgians.
IMG_4437_KOPPEN_WEB
Een laatste blik op deze fantastische tentoonstelling op deze unieke plaats. Stephan Vanfleteren is een kampioen in wit/zwart portrettten. Hij heeft heel wat foto's van bekende Belgen gemaakt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art |  Facebook |

30-06-09

Koppen - Heads by Stephan Vanfleteren

The series is "Koppen" of "Heads" by belgian press photographer Stephan Vanfleteren. Portraits of Belgian fishermen and the current place where they hang is very well chose: the fish mine in my hometown of Oostende.
IMG_4436_KOPPEN_WEB
De reeks is "Koppen" door Belgische persfotograaf Stepahn Vanfleteren. Portretten van Vlaamse vissers, te zien in een zeer toepasselijke plaats: de Oostendse vismijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art |  Facebook |

29-06-09

Headshots

I'm going to test culture and general photo knowledge. Anyone know what this series is? Who the photographer of the works is? And in what unique place you can see these photos?
IMG_4439_KOPPEN_WEB
Een test van algemene en vooral foto kennis. Wie weet over welke reeks het hier gaat? Wie de fotograaf van de werken is? En op welke unieke plaats je deze foto's kan bewonderen?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art |  Facebook |

13-06-09

1 - De Haan - Mathilde Rosier - Une Chambre à la Mer

On the beach in De Haan, French artiste Mathilde Rosier creates a snail-shell alike wooden construction, drawing you inside to a bed and a fish decoration on the wall. It creates a strong contrast between the intimity of the inside and the vast open space of the ouside: the beach and the sea. Just to tempt my HFC friends: we won't be visiting this work of art on Sunday. The weather will be terrific here on the Belgian Coast.
IMG_2947_DHAAN1
Op het stand in De Haan creëert de Franse artieste Mathilde Rosier een houten kunstwerk in de vorm van een slakkenhuis. Van binnen een bed en een vis decoratie op de muur. Het werk toont een sterk contrast tussen de intimiteit van de binnenkant van het kunstwerk en de uitgestrektheid van de buitenkant: het strand en de zee. Om even mijn HFC vrienden op stang te jagen: dit kunstwerk gaan we niet bezoeken aanstaande zondag. Fantastisch weer wordt hier voorspeld aan de Vlaamse kust!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort03, beaufort, de haan |  Facebook |

12-06-09

Cowboy Henk Chair

Found this in the cultural centre in Gistel a few weeks ago. A cowboy Henk chair. Cowboy Henk is the creation by Herr Seele, who was on my blog yesterday.
IMG_3167_ART_CowboyHenkChair
In Gistel in het cultureel centrum trof ik deze Cowboy Henk stoel. Cowboy Henk is natuurlijk de creatie van Herr Seele, die ik hier gisteren in de verf zette.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, cowboy henk |  Facebook |

05-06-09

Albedo - Bredene

On May 25 I posted a little segment of this architectural work of art. This shot of the whole shows you just how big it is. The location is pretty neat as well, surrounded by sand dunes. This could win the prize for my favorite up until now, but I'm only just about half way, still need to see some works.
IMG_2973_Bre1_ALBEDO
Op 25 mei postte ik een segment van dit architecturaal kunstwerk. Deze foto van het geheel toont je hoe groot het precies is. De locatie vind ik ook prachtig, in een pan omringd door zandduinen. Tot nu toe is dit ongeveer mijn favoriet van Beaufort 03, maar ik heb nog niet alles gezien.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort03, bredene |  Facebook |

04-06-09

2 - Blankenberge - Robert Kusmirowski - The Façade

Polish artist Robert Kusmirowski is an expert in counterfeiting. He uses materials like paper, cardboard, plaster and the artificial material they use to make moulds for packaging comsumer electronics (the word escapes me, now) to create his near to life works of art. Here in Blankenberge it worked: no one believed that this was the work of art, everyone thought it was just another derelict house.
IMG_2279_Bla2_Facade
Poolse vervalsingskunstenaar Robert Kusmirowski is een expert in zijn kunst. Hij gebruikt materialen zoals papier, karton, gips en piepschuim om zijn 'niet te onderscheiden van het echte vervalsingskunst' te maken. Hier in Blankenberge lukte zijn opzet: ongeveer iedereen gelooft dat dit een gewoon krot is, tot ze het bord aan de overkant van de straat lezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, beaufort, beaufort03, blankenberge |  Facebook |

28-05-09

Jan Fabre Riding Turtle

The same work by Jan Fabre "Searching for Utopia" again, but from a very different angle. The rain laidened clouds in the background. He looks very determined, doesn't he? I've featured work by Fabre before here on my blog. He showed another work during Beaufort 02 and I've posted a photo of his totem in Leuven here as well. A controversial but great artist.
IMG_2776_Nie_Fabre
Hetzelfde werk door Jan Fabre "Searching for Utopia" dat ik hier enkele dagen terug postte, maar uit een andere hoek genomen. Met de dikke regenwolken in de achtergrond. Jan ziet er vastberaden uit op de rug van zijn schildpad. Het is niet de eerste keer dat ik hier werk van Jan toon. Hij exposeerde ook op Beaufort02, met een beeld van Dirk Frimout die de zee dirigeerde van op het casino in Oostende. Ook zijn totem met kever in Leuven op het Ladeuzeplein heb ik hier eerder gepost. Jan is niet onbesproken maar ik vind hem een super artiest.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, jan fabre, nieuwpoort |  Facebook |

25-05-09

1 - Bredene - Niek Kemps - Albedo

I like art that you can step in to. And that you simply must do with the work Albedo by Niek Kemps in Bredene. You should go in, sit down in different places and enjoy the game of light and shadow. I had trouble tearing myself away from this terrific piece of art.
IMG_2976_Bre1_ALBEDO
Ik hou wel van kunstwerken waar je in kunt stappen. En dat moet je zeker doen met het werk Albedo van Niek Kemps in Bredene. Je moet er in gaan, je op verschillende plekken neerzetten en genieten van het licht en schaduwspel. Ik kon mezelf er met veel moeite wegrukken.

09:10 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beaufort, art, beaufort03, bredene |  Facebook |

23-05-09

Searching for Utopia - Jan Fabre - Nieuwpoort

A reminence of the first Beaufort back in 2003, Jan Fabre's 'Searching for Utopia'. It has remained in Nieuwpoort, but it needed to undergo renovation as the bronze got damaged by people climbing up on the back of the turtle. The work refers to Thomas Moore's masterpiece Utopia, the man on top of the turtle heading for he sea is in fact the artist.
IMG_2774_Nie_Fabre
Een overblijfsel van de eerste Beaufort terug in 2003. Deze ruiter is een afbeelding van de artiest zelf. De schildpad brengt hem naar zee. Dit werk moest intussen wel gerenoveerd worden, het brons raakte beschadigd door de velen die het bestegen. De titel van het werk verwijst naar het meesterwerk Utopia door Thomas Moore.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, beaufort, nieuwpoort |  Facebook |

20-05-09

Funny Creatures

Some Funny creatures on their way to the Cathedral in Brussels.
IMG_2300_CREATURES_WEB
Enkele vreemde wezens op weg naar de kathedraal in Brussel.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, brussels |  Facebook |

15-05-09

1 - Blankenberge - Thomas Houseago - Untitled (Red Man)

This is the untitled "Red Man" in one of the piers in Blankenberge, another great work of art that is part of the Beaufort outside exhibition. UK artist Thomas Houseago makes broze sculptures, male figures that pose a threat at first glance. But when you take a closer look, you discover the antagonism: the sculpture has elements of freilty, it's face is somehow comic. In the previous photos I showed you the rear side of the sculpture, this is the front.
IMG_2294_Bla1_RedMan
Dit is het werk zonder titel "Red Man" naast het Westerstaketsel in Blankenberge. Nog een prachtig werk in de verzameling Beaufort Outside. Britse artiest Thomas Houseago maakt bronzen sculpturen. Mannelijke figuren dat op het eerste zicht dreigen, maar wanneer je dichter gaat ontdek je de tegenstellingen. Broze elementen en het gezicht heeft iets komisch. Deze figuur kan niet dreigend zijn. In de vorige twee foto's zag je de achterkant van het werk, dit is de voorkant.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, blankenberge, beaufort03 |  Facebook |

14-05-09

Art or Death?

I looked towards the pier, maybe I could escape in that direction? The eyes followed me. But the monster made no move towards me. I had started to take pictures of it, it seemed as if it wanted me to continue. Maybe it wat outing itself to the world? I needed to reach the woman.
IMG_2291_Bla1_RedMan
Ik keek in de richting van het staketsel, misschien kon in in die richting ontsnappen. De ogen volgden me. Maar het monster maakte geen beweging in mijn richting. Ik begon er foto's van te maken. Het was alsof het beest wou dat ik verder kiekte. Misschien wilde het in de bekendheid treden? Ik moest de vrouw kunnen bereiken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, blankenberge, beaufort03 |  Facebook |

13-05-09

Danger at Sunset

I rushed towards the sea. I caught sight of the woman who was waiting for me where cobbles end and dunes start. I rushed towards her, the setting sun in the background. Suddenly a huge hideous creature with a club fist appeared before me blocking my path leading to the woman. I froze. Motionless he remained staring at me with his clear eyes. What was I to do?
IMG_2287_Bla1_RedMan
Ik spoedde naar de zee. In mijn ooghoek zag ik de vrouw die op mij wachtte waar de kasseien opgaan in de duinen. Ik liep in haar richting, naar de zonsondergang toe. Plots blokkeerde een gigantisch en schrikwekkend wezen met een knuppelvuist mijn pad naar de vrouw. Ik bevroor. Beeldstil stond het ding met heldere ogen naar mij te staren. Wat kon ik doen?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, blankenberge, beaufort03 |  Facebook |

12-05-09

The Sequence - Arne Quinze

Maya gave me this idea, thanks, girl! This scrap wood work or art stands in Brussels and is called The Sequence by artist Arne Quinze, a young Belgian artist, who has made this kind of art his trade. I had to work two Sundays ago so being in Brussels by car, I profited to go and take this shot.
IMG_2303_TheSequence_WEB
Maya bracht mij op dit idee, waarvoor dank! Dit afvalhout kunstwerk vind je in Brussel, het heet The Sequence. Artiest is de jonge Belg Arne Quinze. Typerend voor zijn kunst, dit. Twee zondagen terug moest ik werken. Ik profiteerde van het feit dat ik met de wagen in Brussel was om dit shot te gaan maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (18) | Tags: art, brussels, arne quinze, the sequence |  Facebook |

08-05-09

1 Knokke-Heist - Leonor Antunes - Discrepancies with Villa Teirlinck

I wasn't that impressed with this work of art by Portugese artiste Leonor Antunes here on the beach in Knokke-Heist. It is called "Discrepancies with Villa Teirlinck" and is inspired by her appreciation for the Belgian architect Victor Bourgeois' work. What the Portugese artiste also liked about the Belgian coast are the white beach cabins. So she made 15 of them, all unique, they represent rooms in the famous double villa that Bourgeois built in Saint-Idesbald for Herman Teirlinck and Karel Maes. These unique beach cabins are in fact for rent. As you can see here, two youngsters were trying them out with enthousiasm.
IMG_2192_Kno1_VillaTeirlinck

IMG_2194_Kno1_VillaTeirlinck
Ik was niet zo onder de indruk van dit kunstwerk door Portugese artieste Leonor Antunes, hier op het strand in Knokke-Heist. Het werk heet "Discrepancies with Villa Teirlinck". De artiete zocht haar inspiratie in het werk van de Belgische architect Victor Bourgeois. Toen de artieste naar de Vlaamse kust kwam was zij gecharmeerd door de witte standcabines. Ze maakte er 15, stuk voor stuk uniek, en ze moeten kamers uit de dubbele villa voorstellen die Bourgeois in Sint-Idesbald bouwde voor Herman Teirlinck en Karel Maes. Je kan deze cabines huren. Zoals je hier ziet zijn twee jonge mensen de cabines met enthousiasme aan het uitproberen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, knokke-heist, beaufort03 |  Facebook |

21-04-09

Panamarenko in Hasselt

Panamarenko the Belgian artist born in 1940 calls himself. He has something with flying and in this work called Batopillo the flying man has tiny propellors on his back. You'll find it in the centre of Hasselt, where they try to show art in the streets. To protect is from potential vandals, it is high up on a column.
IMG_8855_PANAMARENKO_BATOPILLO
Belgen kennen natuurlijk de in 1940 geboren artiest Panamarenko. Hij heeft een obsessie met vliegen. In dit werk dat Batopillo heeft heeft de vlieger kleine propellors op zijn rug. Je vindt dit werk in het centrum van Hasselt, waar ze kunst in de straten showen. Om het te beschermen tegen vandalen staat dit werk hoog op een sokkel.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, hasselt, panamarenko |  Facebook |

17-04-09

One Last Tunnel Photo

I could fall in love with that tunnel. This is my personal favorite, it shows how the beaufort initiative combines art with the natural beauty of the Belgian coast. I tried to make this photo as abstract as possible.
IMG_8973_DHAAN3_BrigadaRamonaParra
Ik geraak stilaan verliefd op die tunnel. Dit is mijn favoriete foto. Het toont hoe beaufort er in slaagt kunst met de prachtige natuur van de Belgische kust te combineren. Ik probeerde deze prent zo abstract mogelijk te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, de haan, beaufort03 |  Facebook |

16-04-09

Light at the end of the Tunnel

To make these photos of this art tunnel, I headed out to De Haan very early one Saturday morning. I wanted to have the place to myself. It takes a bit of an effort to get there, as you need to walk over the high sand dunes and then you need to walk about 3/4 mile over the sandy beach. But it is worth the effort.
IMG_8979_DHAAN3_BrigadaRamonaParra
Om de foto's van deze kunsttunnel te kunnen maken vertrok ik heel vroeg naar De Haan op een zaterdagmorgen. Ik wou de tunnel namelijk voor mij alleen. Het kost je wat moeite want je moet eerst over een hoge duin klimmen om dan een eind door het zachte zand te stappen. Maar het loont de moeite.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (20) | Tags: art, beaufort, de haan, beaufort03 |  Facebook |

15-04-09

Brigada Ramona Parra - More Details

Ramona Parra was shot and killed in Chile in 1940 during protests marches against a new government. From that day on her name lives on through the then underground art movement that decorates the streets of Santiago with illegal art and political propaganda in favour of human rights. The arts collective that calls itself the Brigada Ramona Parra travels the world making murals protesting against the global tendency towards kapitalism.
IMG_8974_DHAAN3_BrigadaRamonaParra

IMG_8975_DHAAN3_BrigadaRamonaParra

IMG_8976_DHAAN3_BrigadaRamonaParra

IMG_8977_DHAAN3_BrigadaRamonaParra
Ramona Parra werd tijdens een protestmars tegen de nieuwe regering in 1940 in Chile doodgeschoten. Haar naam leeft verder dankzij de adoptie door de ondergrondse kunstbeweging die tijdens de opstanden de straten van Santiago met illegale kunst en propaganda voor de mensenrechten versiert. Het kunstcollectief dat zichzelf de Brigada Ramona Parra heet, reist de wereld rond om muurkunst te maken dat protesteert tegen het mondiale kapitalisme.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, de haan, beaufort03 |  Facebook |