06-12-10

Stone Flowers

When visiting Père Lachaise cemetery, it is easy enough to get impressed by all the grave monuments, but it pays to try and take in the details as well. Like these simple stone flowers as it were at the entrance door of yet another little palace of remembrance of family dearly departed.
I’m sorry I haven’t been that active here the past week, but between work and badminton, I find there is no time left. As I have a desk and meeting job, it is important that I try and enjoy sport twice a week, else I tend to start feeling stiff and even worse, suffer back aches. Sport is good for the concentration at work and it helps against stress as well. I would recommend it to anyone. Badminton is one of those sports you can play at all levels.

 

IMG_6812_StoneFlowers.jpgWanneer je de Père Lachaise begraafplaats bezoekt, is het natuurlijk evident dat je overweldigd geraakt door de rijkdom aan grafmonumenten, maar het loont de moeite om te proberen de details waar te nemen. Zoals deze eenvoudige stenen bloemen aan de ingang van nog eens een klein paleis vol herinneringen aan verloren familieleden.
Het spijt mij dat ik de afgelopen week zo inactief gebleven ben. Maar ik vrees dat er naast het werk en een beetje badminton geen tijd over bleef voor fotografie en bloggen. Gezien ik een bureau en meeting job heb is het belangrijk dat ik een beetje kan sporten. Twee keer per week is voor mij ideaal om stijfheid en, erger, rugpijnen te vermijden. Sport helpt mij ook om mijn concentratieniveau op pijl te houden, wat mij dan weer helpt op professioneel vlak. Het is ook een uitstekend middel tegen de stress. Ik kan het iedereen aanbevelen. Badminton is zo een van die sporten die je op elk niveau kan beoefenen.

 

 

09:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

23-11-10

Horror of the Camps

These monuments underline the grotesk nature of what happende in WWII even more than the previous: Buchenwald, Oranienburg and the last monument is to remember the 600.000 French citizens that were deported during the Second World War.

IMG_6827_WWII.jpg

IMG_6828_WWII.jpg

IMG_6832_WWII.jpg

IMG_6836_WWII.jpg

Deze monumenten onderlijnen nog meer het groteske van wat zich tijdens de Tweede Wereld Oorlog afspeelde: Buchenwald, Oranienburg en tot slot een monument dat de 600.000 gedeporteerde Fransen herinnert.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

22-11-10

Remember the War

One of the parts of Père Lachaise that makes you think is where you find the different monuments remembering the victims who died in the concentration camps in World War II. These morbid monuments made me stand still and think. Gave me a felling of coldness and horror. Excuse me if this bores you, but I'll do this in two posts. Today: Mauthausen, Neuengamme and Ravensbruck.

IMG_6820_WWII.jpg

IMG_6823_WWII.jpg

IMG_6824_WWII.jpg

Een van de onderdelen van Père Lachaise die je doet nadenken is dat waar je de verschillende monumenten vindt die de slachtoffers van de concentratiekampen van WOII herdenken. Deze morbide monumenten stemmen je toch tot nadenken. Ze bezorgden mij een gevoel van kilte en afschuw. Sorry als dit je verveelt, maar ik breng deze monumenten in twee posts. Vandaag: Mauthausen, Neuengamme en Ravensbruck.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

18-11-10

Guillaume, Grand Duke of Luxembourg

In the centre of Luxemburg, you'll find the Place Guillaume, where the first grand duke who founded the city is remembered by the statue of him on his steed. My wife noticed something about the duke she found pretty interesting. Can you see the blooper in this statue?

IMG_1079_GUILLAUME.jpg

In het centrum van Luxemburg stad, vind je de Place Guillaume, waar de eerste groot hertog en stichter van de stad herinnerd wordt door dit beeld van hem op zijn paard. Mijn vrouw merkte iets op aan de beeltenis van de groot hertog die ze interessant vond. Zie jij de blooper in dit beeld?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, luxemburg |  Facebook |

17-11-10

Stained Glass

When walking around Père Lachaise cemetery in Paris I noticed that a lot of the grave monuments have stained glass decorative windows inside. Here is my impression of what I saw.

IMG_6786_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6797_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6799_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6815_COURED-WINDOW.jpg

IMG_6840_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6841_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6851_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6867_COLOURED-WINDOW.jpg

Op het Père Lachaise kerkhof in Parijs viel het mij op dat veel grafmonumenten decoratieve gekleurde glaspartijen bevatten. In deze post een indruk van wat ik daar allemaal kon bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

15-11-10

Museum for Art and History

As it rained quite hard the morning of our second day in Luxemburg City, we decided to visit the museum for art and history in the centre of the old part of the city. It is a very modern piece or architecture, a work of art in its own right. Allthough it wasn't indicated the guard asked me to make my camera disapear. I couldn't help using my cell phone, even though I have cell phone photography.
The idea here is that you look through the telescopes, bottom up.

IMG00131.jpg

Het regende hard in de voormiddag van onze tweede dag in Luxemburg Stad. We beslisten om het museum voor kunst en geschiedenis te bezoeken in het oude stadsgedeelte. Een heel modern stukje architectuur, een kunstwerk op zich. Ik zag nergens dat fotografie verboden was, maar een vriendelijke bewaker vroeg mij wel om mijn toestel op te bergen. Gezien het niet vermeld was bij de talrijke verbodstekens bij het binnengaan kon ik het niet laten enkele indrukken te bewaren op mijn telefoontoestel.
De bedoeling hier is dat je door de telescoop kijkt, kijker onderaan de beelden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, luxemburg |  Facebook |

02-11-10

Oscar Wilde

Not only Jim Morrisson’s final resting place is very popular at Père Lachaise’s cemetery, that of author, poet and play writer Oscar Wilde (1854 – 1900) is an attraction as well. Wilde’s grave monument is somewhat less modest than that of Morrisson. It is of the hand of British artists Jacob Epstein. Wilde spent the final years of his life in Paris after he had sat out his jail sentence of 2 years for sodomy. Two years of hard labour had ruined his health. I guess the gay community sees him as a martyr as he remained in England to face his trial and sat out his sentence, where he could have fled to France in the first place and remain untouched.

IMG_6847_WILDE_OSCAR.jpg

Niet alleen de laatste rustplaats van Jim Morrisson is populair op Père Lachaise, dat van schrijver, dichter en toneelschrijver Oscar Wilde (1854 – 1900) is ook een attractie. Wilde’s grafmonument is ietwat minder bescheiden dan dat van Morrisson, het is van de hand van de Britse beeldhouwer Jacob Epstein. Wilde bracht zijn laatste levensjaren in Parijs door nadat hij zijn gevangenisstraf van 2 jaar voor sodomie in Engeland uitgezeten had. Twee jaar dwangarbeid hadden zijn gezondheid naar de vaantjes geholpen. Ik denk dat de homo gemeenschap hem ziet als een martelaar. Hij kon naar Frankrijk gevlucht zijn om zijn veroordeling te ontsnappen, maar hij koos om zijn straf in Engeland uit te zitten. Pas daarna, nadat zijn vrouw hem verlaten had, koos hij om zijn laatste jaren in Parijs te slijten.

13:15 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (22) | Tags: art, paris, père lachaise, france |  Facebook |

01-11-10

VIP at Père Lachaise

It pleases me to find out that I'm not the only Père Lachaise lover. A lot of my regular visitors know the cemetery. So I'm sure quite a few of you will know who's final resting place this is.

 

IMG_6852_OW.jpg

Het doet mij plezier dat ik niet de enige Père Lachaise liefhebber ben. Veel van mijn regelmatige bezoekers kennen het kerkhof. Dus ben ik er  van overtuigd dat een aantal van jullie gaan weten van wie deze laatste rustplaats is.

14:11 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

30-10-10

Père Lachaise

What I like about Père Lachaise cemetery is the bendy little lanes lined with beautiful grave monuments. Could walk there for hours, in fact, I did.

 

IMG_6792_PL_ROW.jpg

Waar ik het meest van hou op het Père Lachaise kerkhof zijn de bochtige straatjes omzoomd met prachtige grafmonumenten. Ik kan er uren naeen wandelen, ik deed dat ook.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (21) | Tags: art, pere lachaise, paris |  Facebook |

29-10-10

Halloween

It is not the purpose of this monument, but it does remind me of Halloween.

 

IMG_6782_HALLOWEEN.jpg

Alhoewel het wellicht niet de bedoeling is van dit monument doet het mij toch zwaar aan Halloween denken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art |  Facebook |

26-10-10

Photography Blooper: Best Smile

Hey, thank you all for voting for my wife’s ‘Wheelchair Badminton’-project. Since my previous post a lot of you have been voting. Not so much my wife’s accomplishment is important, although I am proud of what she has achieved, but the fact that the athletes are recognized as such. It is not because you have a part missing of that a part of you doesn’t work very well anymore that you cannot enjoy sport. I can assure you that these guys and girls play better in a wheelchair than some do standing up.
I came across this photo that I was going to delete and saw the funny side of it. The cello player was doing her best to look in my lens and give me her best smile. It makes you melt, doesn’t it? But then the slide trombone player didn’t exactly want to cooperate. Maybe she was jealous of the attention that I was paying to the cellist?

 

IMG_5364_BestSmile.jpg

Bedankt iedereen op op mijn vrouw haar ‘Rolstoel Badminton’-project te stemmen. Dankzij mijn vorige post zijn jullie massaal beginnen stemmen. Niet zozeer mijn vrouw haar realisatie is belangrijk, hoewel ik wel trots ben op haar verwezenlijkingen, maar door te stemmen erken je ook op een bepaalde manier de atleten. Het is niet omdat je een stuk tekort hebt of omdat een deel van je lichaam niet zo goed meer werkt, dat je geen sport kan beoefenen. Ik kan jullie verzekeren dat die mannen en vrouwen in een rolstoel beter spelen dan sommige badmintonners die rechtop staan.
De foto die in vandaag post ging ik eigenlijk naar de digitale prullenmand verwijzen. En dan zag ik de fun er van in. De celliste doet haar best om recht in mijn lens te kijken en mij op haar beste glimlach te trakteren. Zo’n glimlach kan mij alvast doen smelten. Maar de schuiftrompettiste wil precies niet te goed meewerken. Misschien is ze een beetje jaloers op de aandacht die ik aan de celliste besteed?

08:45 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

17-10-10

Sex Sells

These 5 young students know sex sells. And the girl at the far end of the row here could really sing. I must admit that I stayed and listened for about 15 to 20 minutes because she really had a great voice and the backing vocals and music provided by the other girls were really good. They collected a lot of money as well.

IMG_5404_GIRLBAND.jpg

Deze 5 jonge studenten hebben het begrepen: sex verkoopt. Het meisje op het verste einde heeft echt een heel mooie stem. Ik moet bekennen dat ik 15 tot 20 minuten bleef hangen bij deze gekke meiden omdat hun optreden niet alleen een oogstreling was, maar ook een 'eargasm'. Nu ben ik natuurlijk lichtelijk aan 't overdrijven, maar 't was wel een heel leuk optreden overstrooid met heel wat humor. Ze wisten ook heel wat geld in te zamelen.

09:24 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

16-10-10

Rather SM

The float that I've already shown you 2 pictures of, was preceded by a stilt walkster with a whip in each hand. Very SM. Speaking of which, I watched the Belgian film SM-judge the day before yesterday. I'd expected a bit more from the film, but I was shocked by the story behind the film. Here in Belgium we did actually have a judge who was sentenced to jail for grievous bodily harm and prostitution because he'd performed SM on his wife. She asked for it, put things in a right perspective. The charge of prostition had to do with the fact that at one point in time she wanted to go too extreme and the judge couldn't go along anymore, so he arranged for a real experienced master to 'help' his wife. The punch line of the story behind the film is that the police nailed him to the wall for this improper conduct because he used to be a correct judge that would often rule against the police and the prosecution in cases.

IMG_5031_STREET.jpg

IMG_5034_STREET.jpg

De wagen waarvan je al 2 foto's zag, werd voorafgegaan door een steltenloopster met een zweep in elke hand. Nogal SM. Over SM gesproken, ik keek eergisteren naar de Belgische film SM rechter. Ik had er een beetje meer van verwacht, maar was wel geboeid door het verhaal dat er achter steekt. Velen van jullie weten dat er enkel jaren terug inderdaad een rechter veroordeeld werd voor slagen en verwondingen en prostitutie omdat hij SM bedreef met zijn vrouw. Zij was vragende partij, om de zaken in een juist perspectief te zetten. De aanklacht van prostitutie kwam erbij doordat de rechter het op een bepaald moment niet meer zag zitten om nog in te gaan op de verlangens van zijn vrouw, die steeds maar extremer werden, en een ervaren meester zocht om zijn vrouw verder te helpen. De clou van het verhaal is dat de politie en het openbare ministerie met hem afgerekend heeft omdat hij een correcte rechter was die in het recht geloofde en in zijn uitspraken vaak tegen de politionele macht in ging.

09:52 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

14-10-10

Interestingly Dangerous Women

The float I encountered during the Gent Festival bore some pretty interesting but dangerous looking women. Two of them seemed to wear the left-overs of their prey as a hat.

 

IMG_5043_STREET.jpg

De praalwagen die ik tijdens de Gentse Feesten ontdekte transporteerde enkele mooie, interessante, maar gevaarlijk ogende vrouwen. Twee ervan droegen precies de overblijfselen van hun prooi als hoed.

 

23:46 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

13-10-10

Too early for street theatre

My regular visitors must be aware of my love of street theatre. It was a pity that I could only visit the Gent Festival the day before the street theatre festival kicked off. But my heart pounded quicker when I saw this troop passing by. Likely they were rehearsing for the start of the festival the next day. They certainly weren’t on the program that day, but I took some photos anyway. The woman in the front here looks pretty tired, deep lines under her eyes.
I do apologize for being so inactive on my bloground this week, but I’m just dying at work, I’m far too busy.
I hope to catch up during the week-end.

 

IMG_5041_STREET.jpg

Mijn regelmatige bezoekers kennen mijn liefde voor straat theater. Ik vond het dus jammer dat ik slechts de Gentse Feesten kon bezoeken de dag voor de start van het straat theater festival. Maar mijn hartje begon vlugger te slaan toen ik deze groep voorbij zag gaan. Wellicht repeteerden ze voor de start de dag er na. Ze stonden in elk geval niet op het programma die dag, maar data belette mij toch niet om foto’s te nemen. De vrouw in de voorgrond ziet er moe uit, diepe lijnen onder haar ogen.
Ik verontschuldig mij voor het feit dat ik jullie blogs niet passeer momenteel, ik ben een beetje aan het sterven op ’t werk, veel te veel. Ik hoop op een inhaalbeweging in het weekeinde.

08:52 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

09-10-10

Something Smelly

Sorry, guys, must have been the curry.

 

 IMG_5502_SKA3smelly.jpg

 

 

IMG_5496_SKA3smelly.jpg

IMG_5498_SKA3smelly.jpg

IMG_5499_SKA3smelly.jpg

IMG_5503_SKA3smelly.jpg

Sorry, mannen, de curry is mij niet echt bevallen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

05-10-10

Body Art

Doing something artsy with your body is something I like. I like the colours as well in these compositons.

IMG_5140_BODYSHAPE.jpg

IMG_5150_BODYSHAPE.jpg

IMG_5155_BODYSHAPE.jpg

Iets kunstzinnigs doen met je lichaam, daar hou ik wel van. Ook de kleuren in deze composities spreken mij aan.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

04-10-10

I Can Fly

The girl in the left of the picture really looks like she is going to take off. The girl in the middle looks very confident balancing on her friend’s feet. The girl in the right in the picture seems to be hanging on for dear life, and she is the least high up.

 

IMG_5134_I-CAN-FLY.jpg

Het meisje aan de linkerzijde van de foto ziet er uit alsof ze gaat vliegen. Het meisje in het midden ziet er heel zelfzeker uit terwijl ze op haar vriendin’s voeten balanceert. Het meisje rechts in de foto klampt zich krampachtig vast, terwijl zij het dichtst bij de grond is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

03-10-10

Girl Bouncing

I had not planned to finish this photo, but when I had a second look at it I found it to have a certain humorous quality. I call it: girl bouncing.

 

IMG_5128_GIRL-BOUNCING.jpg

Ik ging deze foto eerst niet afwerken, maar wanneer ik ze nog eens bekeek ontdekte in een humoristisch trekje er in. Ik noem dit: meisjes botsen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

02-10-10

Juggling

And the non to some juggling. I admire these guys, it must be difficult to concentrate with a girl in front of you in such a position.

 

IMG_5122_JUGGLING.jpg

En dan een beetje jongleren. Ik bewonder deze mannen, het moet toch moeilijk zijn om je te concentreren met een meisje voor je neus in zo’n houding.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

01-10-10

Bicycle Race

So here we have the pyramid with the Tour de France passing in front of it. You can see some of the kids sitting watching the spectacle. As it was such a scorching hot and sunny day, some wannabe miss handed out caps before the show started to all the kids to protect them from the sun.

 

IMG_5110_PYRAMID-RACE.jpg

IMG_5061_MISS-BELGIAN-COAST.jpg

 IMG_5064_MISS-BELGIAN-COAST.jpg

Hier heb je dan opnieuw de piramide met de Tour de France die passeert. Vooraan in de foto zie je enkele van de kinderen die het spektakel volgden. Gezien het een hete zonnige dag was, deelde een of andere wannabe miss petten uit bij aanvang van de show. Zo bleven de kinderhoofdjes beschermd tegen de felle zon.

14:44 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

30-09-10

Tour Pyramid

The young people went on to entertain us with some challenging physical feats, like this human pyramid. The girl in front should have gone on top, but I guess that was just a level too far or high.

 

IMG_5107_TOUR_PYRAMID.jpg

De jongelingen gingen door met ons te entertainen met enkele fysieke stunten zoals deze menselijke piramide. Heb meisje dat vooraan een écart doet had eigenlijk boven op de piramide moeten staan, maar ik vrees dat dat misschien net een niveau te hoog was.

06:10 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (18) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

29-09-10

Girl Balancing

So here we have our little poleclimber again, balancing on the fence and then going down real low. I know, her hind leg isn’t stretched, but then these kids are just learning. I enjoyed the entire act, which was focused on a Tour de France with the guys on unicycles. You can see one of them coming from behind the construction in the left of the photo.

 

IMG_5087_TOUR_BALANCING.jpg

 

 

IMG_5091_TOUR_BALANCING.jpg

Dus hier is de paalklimster terug, balancerend op de nadar vooraleer ze wijdbeens zakt. Ik zie ook wel dat haar achterste been niet gestrekt is, maar deze kids leren nog. Ik genoot van de volledige act, die een verhaal bouwde rond de Tour de France, met de mannen op eenwielige fietsen. Je ziet de eerste die van achter de constructie komt links in de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

28-09-10

The Girls

These are the girls who took part in the circus workshop. Their troup is called Cie Parti, they are eight in total and are members of a circus atelier based in the fair city of Tienen, the sugar capital of Belgium. The girl at the far end doesn’t seem to want to look at me, that is too bad for her. I like their outfits, colourful. I’m sure they must have been very hot with those leggings, it was a scorching hot day. But they did some acrobatics, so the leggings kept the show nice and decent J. I’ll have some more action for you here tomorrow.

 IMG_5078_TOUR_GIRLS.jpg

 

Dit zijn de meisjes die mee deden aan de circus workshop. Hun groep luistert naar de naam Cie Partie. Ze zijn met z’n achten in totaal en lijn lid van een circus atelier gevestigd in de suikerstad Tienen. Het meisje aan het uiteinde van de nadar wil precies niet naar mij kijken, dat is jammer voor haar. Ik vind hun outfits wel tof, leuke kleuren, maar wellicht zorgden die leggings voor wat extra transpiratie op zo’n hete zomerse dag. Maar de meisjes brachten wat acrobatie, dus de leggings zorgden voor de nodige zedigheid J. Morgen kom ik terug met wat actiefoto’s.

08:28 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

27-09-10

Coming Down

After the interview, the interviewee came down the pole in a pretty impressive way.

IMG_5077_TOUR_POLE.jpg

Na het interview liet de geïnterviewde zich opmerken tijdens zijn afdaling van de paal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

26-09-10

Interview

In the story that the circus kids bring, the guy with the green sweater is the cycling star. All the girls scream when they see hem, try to touch him, chase him. So he climbs up this pole. A girl wanting to interview him climbs up aided by this other guy who pushes her up on his shoulders. The interviews the star way up the pole.

IMG_5069_TOUR_POLE.jpg

IMG_5071_TOUR_POLE.jpg

In het verhaal dat de circus kids uitbeelden is de jonge man met de groene sweater de fiets kampioen. De meisjes schreeuwen het uit wanneer ze hem zien, ze willen hem aanraken, lopen hem na. Dus hij klimt hoog en droog op deze paal. Een meisje die hem wilt interviewen volgt hem de paal op, geholpen door een andere kerel die haar op zijn schouders naar boven duwt. Ze intervieuwt hem hoog op de paal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

25-09-10

Tour Podium

Back to the Gent Festivities back in July. I went to a performance of a circus workshop for adolescents. These young men and women put on a great little show concentrated on the Tour de France. This was the podium at the end. I felt a little sorry for the girl lying down on the left, now I know what 'squashed' means.

IMG_5200_TOUR_PODIUM.jpg

IMG_5201_TOUR_PODIUM.jpg

Terug naar de Gentse Feesten in juli. Ik ging naar een voorstelling van een circus workshop voor adolescenten. Deze jonge mannen en vrouwen brachten een showtje met als thema Tour de France. Dit was het podium op het einde van de koers. Ik had medelijden met het meisje dat links in de foto op haar buik ligt.

09:58 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

23-09-10

Street Art

Remember the Centre Pompidou I published here a while ago, the warped version with the two young women in the foreground? Well I don't know if you noticed this little detail. Great fun! Sorry that I'm not very active on your blogs, but I'm a bit ill and find the need to get to bed early and drag myself back out in the morning. I hope to be OK for the weekend.

IMG_7031_POMPIDOU.jpg

Weet je nog, die foto van het Centre Pompidou die ik hier een tijdje geleden postte? De foto met het warped effect en de twee jonge dames in de voorgrond? Wel ik weet niet of je dit detail opmerkte in die foto? Tof, niet?
Sorry dat ik momenteel niet bijster actief ben op jullie blogs, maar ik ben ziek en ervaar dat ik vroeg naar bed moet. 's Morgens sleep ik mij er dan terug uit. Ik hoop terug de oude te zijn tegen het weekeinde.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, paris, france |  Facebook |

20-09-10

2 - Bredene - Ruby Sterling - Unhabitat 1

Don't let the name fool you, Ruby Sterling is a German born, living in LA USA male artists. He specialises in abstract expressionism in the form of minimalistic sculptures. The colours exploded on to this block are the colours of the rainbow.
I'm proud of myself that I have just read a book, the controversial 'Wetlands' by Charlotte Roche. Controversial because some call it an erotic masterpiece, while others reproach it to be commercial pornography. To be honest I fount it neither erotic or pornographic. It is more meant to shock, I advise potential readers to leave it aside if they do not have a strong stomach. If you do have the latter quality, it is fun and easy reading without being literature with a big L.

IMG_2998_Bre_Unhabitat.jpg

IMG_2990_Bre_Unhabitat.jpg

IMG_2987_Bre_Unhabitat.jpg

Laat je vooral niet misleiden door de naam. Ruby Sterling is een in Duitsland geboren inwoner van LA in de USA en is een man. Hij specialiseert in abstracte expressionisme in de vorm van minimalistische sculpturen. De kleuren die op dit blok exploderen zijn die van de regenboog.
Ik ben trots op mezelf dat ik eindelijk terug begon te lezen. Ik las het controversiële boek 'Vochtige Streken' door Charlotte Roche. Controversieel omdat de ene het een erotische meesterwerk noemt, terwijl de andere het als commerciële pornografie bestempelt. Persoonlijk vond ik het noch het één noch het ander. Ik denk dat de auteur er op uit is te shockeren, ik adviseer potentiële lezers om dit boek opzij te leggen als ze geen sterke maag hebben. Heb je dat toch dan kan ik zeggen dat het een vlot leesbaar boek is zonder dat het literatuur met grote L is. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, beaufort, beaufort03, bredene |  Facebook |

10-09-10

Church Art in Saint-Sulpice

If my previous posts haven’t convinced you yet that you really should visit the church of Saint-Sulpice when in Paris, then please tolerate this last attempt.
Of course I realize that religious art may not be everyone’s cup of tea, in fact, it is generally not mine either. I’m not much of a church lover, but then Dan Brown drew me to this particular holy house. But using your eyes once you have entered the church of Sant-Sulpice is so overwhelming. Mystery and beauty are just everywhere in this house of worship.
Next to the fine glass in lead work, you’ll find the Delacroix frescoes in the chapel of angels and Servandoni’s Rococo Chapelle de la Madone with a Jean-Baptiste Pigalle statue of the Virgin.

 

IMG_6900_DELACROIX.jpg

IMG_6901_MADONE.jpg

IMG_6902_SaintSulpiceGlass.jpg

IMG_6903_DELACROIX.jpg

 

Als mijn vorige posts je nog niet overtuigd hebben van zeker de kerk van Saint-Sulpice te bezoeken in Parijs, durf ik je vragen om deze laatste poging nog te willen tolereren.
Ik besef wel dat religieuze kunst niet iedereen’s dada is, eigenlijk kan ik mijzelf bij die groep rekenen. Ik ben sowieso geen zo’n kerkliefhebber. Maar Dan Brown lokte mij natuurlijk naar dit heilige huis. Je ogen de kost geven eens je deze tempel betreedt geeft een overweldigend resultaat. Je ziet er overal mysterie en schoonheid.
Naast het fijne glas in lood werk, vind je er ook de Delacroix fresco’s in de kapel van de engelen en Servandoni’s Roccoco Kapel van de Madonna met een Jean-Baptiste Pigalle beeld van de Maagd.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, paris, france |  Facebook |