25-01-09

Sunset Model

This kid is a model. He stood for me with this great sunset in the background. The table is a permanent chess table with a poem written on it.
IMG_0033
Dit kind is model. Hij poseerde voor mij met deze fantastische zonsondergang in de achtergrond. De tafel is een permanente schaaktafel met een gedicht.

01:16 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, poetry |  Facebook |

03-01-09

Suggestive Food

Christmas and New Year seems to be all about eating. It gets too much. My eldest boy left this over after the New Years day fondue. He claims that he did not make the composition deliberately. I don't know if I believe him.
IMG_1526_FOOD_WEB
Kerstmis en Nieuwjaar draait veel te veel rond eten. Het wordt te veel. Mijn oudste zoon liet dit liggen na onze fondue op Nieuwjaarsdag. Hij beweert bij hoog en bij laag dat de compositie niet opzettelijk is. Ik weet niet of ik hem geloof.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art |  Facebook |

27-12-08

Eating

Don't you find Christmas seems to focus a lot around eating? We went over the top again with the desert, there is still desert left after Boxing day. So I decided to take some pictures of one of the little chocolate deserts.
IMG_9431_TAARTJE_WEB
Vind je dat ook niet dat Kerst zich te veel focust op tafelen? Wij gingen nogal uitgebreid met het nagerecht, er blijft er zelfs na tweede Kerstdag nog van over. Dus besloot ik maar de mini chocolade taartjes als fotografisch object te gebruiken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (19) | Tags: art, christmas |  Facebook |

02-12-08

Identity

It was a brown Leffe in the bottle. The Abbey of Notre Damme de Leffe was founded in 1152 in the province of Namur along the Meuse river. The beer has been industrialized today by the Inbev Brewery, the largest in the world. You can just about drink Leffe all around the world.
IMG_8938_LEFFE
Er stak bruine Leffe in de fles. De abdij van Notre Damme de Leffe werd gesticht in 1152 langsheen de Maas in de provincie Namen. Het bier is vandaag natuurlijk geïndustrialiseerd door Inbev, 's werelds grootste brouwerij en wordt in Leuven gebrouwen. Je kan het ongeveer overal ter wereld verkrijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art |  Facebook |

01-12-08

Identity Crisis

This fine bottle of beer is having an identity crisis. The label says it is blonde. The wrapping around the neck of the bottle and the cork says it is brown. No, I did not Photoshop this one, I noticed this bottle in my local supermarket and had to buy it to make this unique picture. Thank you Leffe! Would you like to know the colour of the content? Come back here tomorrow.
IMG_8932_LEFFE
Dit fijn flesje bier lijdt aan een identiteitscrisis. Volgens het etiket is het blond. Het papier rond de kurk en de hals van de fles kondigt een bruine inhoud aan. Dit is geen Photoshop door mijn hand, ik zag gisterenmorgen deze fles zo staan in het rek in mij lokale supermarkt en moest het natuurlijk kopen om deze unieke foto te kunen maken. Bedankt, Leffe! Wil je weten welk kleur de inhoud uiteindelijk heeft? Kom dan morgen terug kijken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art |  Facebook |

29-11-08

Veurne - Behind the Town Hall

An overview shot in the park behind the town hall in Veurne.
IMG_8442_VEURNE
Een overzichtsshot in het park achter het stadhuis in Veurne.

11:17 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, hfc, veurne |  Facebook |

20-11-08

Delphine Boel in Koksijde

This is one of the colourful papier maché works of art by Delphine Boel. She is also known as the illegitimate daughter of our current monarch King Albert II. This work with the crowned heads and our national colours omnipresent stands in the town hall of Koksijde. It was discretely removed when the princess royal visited.
IMG_8376_BOEL1

IMG_8358_BOEL2
Dit is één van de leuke kleurrijke werken van kunstenares Delphine Boel. Ook wel bekend als de buitenechtelijke dochter van onze huidige vorst Koning Albert II. Dit werk met gekroonde hoofden en onze nationale driekleur omnipresent vind je in het stadhuis van Koksijde. Eerder werd het discreet verstopt toen onze princes Astrid op bezoek was.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, hfc, delphine boel |  Facebook |

19-11-08

Who's Shoe is This?

Anyone have any idea who's shoe this is? Participants to the HFC shoot in Koksijde: please don't give it away. Let us see if anyone else knows. All will be revealed tomorrow.
IMG_8365_SHOES
Wie weet wie dit schoentje past? Deelnemers aan de HFC shoot in Koksijde: de plot niet verraden ajb. Eens zien of iemand anders het weet. Het antwoord vind je hier morgen.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, hfc |  Facebook |

17-11-08

HFC @ Lib Koksijde

Last Saturday the Han Fan Clan got together in Koksijde to visit Marie Jeanne Smets’s photo exposition about a very touchy subject: death. One of the best I have ever seen, she manages to bring this delicate subject in a respectful manner. The exposition end on November 29 (last day), so if you can, do go see it! In the first shot the artist is explaining the photo of the unique grave monument ‘Everlasting Love’. The second shot shows the far corner of the modern library where MJ was showing her work. And finally a view on a reading table in the recently renovated library.
IMG_8354_MJ

IMG_8350_BIBI

IMG_8353_BIBI
Vorige zaterdag bezocht de Han Fan Clan de foto-expositie Ars Moriendi van Marie Jeanne Smets. Het behandelt een heel gevoelig onderwerp: de dood. Een van de beste tentoonstellingen die ik ooit gezien heb. MJ weet het delicate onderwerp op een respectvolle manier te brengen. De expo eindigt op 29 november, dus je hebt nog een kansje om te gaan kijken, het loont de moeite! In mijn eerste foto zie je de artieste die een woordje uitleg geeft over haar foto van het grafmonument “Eeuwige Liefde”. Mijn tweede foto toont de verste hoek van de moderne bibliotheek waar MJ haar werk toonde. En tot slot een blik op een leestabel in de recentelijk heringerichte bibliotheek.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, hfc |  Facebook |

05-10-08

Art in Liège

The only good angle I could get on this work of art in the centre of old Liège was against the bright sunlight. So I tried and loved the lensflare I clearly saw in the viewer. So I experimented. Great fun!
IMG_0801_ART
Om van dit kunstwerk in het oude Luik een goede foto te kunnen maken werd ik verplicht om tegen het felle zonnelicht te werken. Dus ik experimenteerde en zag de lensflare in mijn zoeker. Leuk!

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, liege |  Facebook |

28-09-08

Leuven: early in the morning

Woke up in Leuven this morning. Not unexpected, as I chose to sleep there the night before :-)  My hotel was just a few paces away from this happy corner.
IMG_3495_LEUVEN
Ik ontwaakte vanmorgen in Leuven. Niet onverwacht, gezien ik gisterenavond koos om er te gaan slapen :-)  Mijn hotel was op enkele passen van deze sympathieke hoek.

14:29 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, leuven |  Facebook |

21-08-08

Paka's Inferno

And so a photo of the finale as well. That horse can really produce some fire. Paka walks a tightrope as well in his act and I'll spare you the photo of the horse pooping on the floor and Paka stepping in to it. Mind you the sound effects were good when he produced his little heap, but then my Canon doesn't record sound. Every year again I get young people who as me to take their picture. And why not? It is part of the atmosphere.
CRW_3380_PAKA

CRW_3382_PEOPLE
En dan een foto van de finale. Dat paard kan redelijk wat vuur spuwen. Paka danst op een koord in zijn optreden. Ik bespaar jullie de foto's van wanneer het paard z'n pakje op de straat deponeerde en Paka er in stapte. De geluidseffecten waren wel super wanneer hij zijn pakje produceerde, maar goed, mijn Canon kan dat toch niet vastleggen. Elk jaar opnieuw vragen jonge mensen mij om hun foto te nemen. En warom niet? De sfeer is er goed.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, people, street, paulusfeesten |  Facebook |

20-08-08

Paka's Fiery Steed

So Paka has this wonder of technology: a moving, noisemaking, firebreathing and dung producing robot horse. He builds up a great act with the horse, which is actually controlled by remote by a young woman assisting Paka.
CRW_3361_PAKA
Paka heeft een technisch wonder bij: een bewegend, geluid makend, vuurspuwend en stront producerende robot paard. Hij bouwt geleidelijk aan een spectaculaire act op met het paard, dat via radio controle bestuurd wordt door een jonge vrouw die Paka assisteert.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

19-08-08

Fire Paka

Paka, a British act, loves to play with fire. And this is just the beginning.
CRW_3351_PAKA
Paka, een Britse straatartiest, houdt er van met vuur te spelen. En dit is nog maar het begin.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (19) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

18-08-08

Franck Baruk

So here is what he is doing, the guy in yesterday's photo. An old act: he is on rollerskates pulled forward by a motorised wheel, a Solex. Now I need to correct a mistake I made yesterday. This is not Paka the Uncredible, but Franck Baruk. This was in fact the preparation for Paka's act, Franck was forcing people to widen the circle for the act to come.
CRW_3334_PAKA
Dit doet hij dus, de man uit de foto van gisteren. Een oud en gekend optreden: hij staat op rolschaatsen en laat zich trekken door een gemotoriseerd wiel, een halve Solex. Ik moet een fout rechtzetten. Dit is niet Paka the Uncredible, maar wel Franck Baruk. Dit was in feite de voorbereiding voor het optreden van Paka, Franck forceerde het publiek om de cirkel uit te breiden voor wat nog moest komen.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

17-08-08

Paka the Uncredible

Saturday August 16 and the final night of the Paulusfeesten. Does anyone know this artist? He has been around for as long as I can remember. He calls himself Paka these days. Love the look. Come back for more tomorrow.
CRW_3337_PAKA
Zaterdag 16 augustus en de laatste avond van de Paulusfeesten. Wie kent deze artiest? Hij draait al zo lang mee als ik mij kan herinneren. Dezer dagen noemt hij zichzelf Paka. Ik hou wel van zijn "look". Kom hir morgen terug voor meer.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

15-08-08

Passion

You will likely start thinking that I’m passionate for La Guardia Flamenca, I cannot seem to get off the subject. My title refers to the passion that is Flamenco and the passion these ladies show when they dance and perform. If you haven’t noticed this, check the photos of the previous days, look at their faces. I got some comments on the boots. This is not what a flamenco dancer would normally wear, but remember that the whole setup of La Guardia is Flamenco Majorettes. And Majorettes do wear boots. Those worn by the ladies of La Guardia Flamenca have been adapted, they have a nail in the heel and at the front of the bottom of the sole so that the girls can tap.
About the photo: I browsed through the 100+ photos I took during the performance and my eye fell on the expression of this girl. I found the rest of the photo less interesting, so I tried a technique I have used here once before: leave in colour what you want to stress and desaturate the rest. I’m quite happy with this.
IMG_7849_B&W
Wellicht denken jullie dat ik bezeten ben van La Guardia Flamenca, ik keer plots terug naar dit onderwerp. Met de Passie in mijn titel van deze post bedoel ik dat Flamenco natuurlijk pure passie is en dat zie je duidelijk op de gezichten van deze dames. Je moet maar eens terug gaan zien in de foto’s van de afgelopen dagen. Ik kreeg wat opmerkingen over hun laarzen. Dit is niet het soort schoeisel dat een Flamenco danseres normaal zou dragen, maar dit zijn Flamenco Majorettes en Majorettes dragen laarzen. Deze laarzen hebben wel een nagel in hiel en vooraal in de zool, zodat ze kunnen tappen.
Over deze foto: toen ik door de 100+ foto’s bladerde die ik tijdens het optreden nam, voel mijn oog op het enthousiasme van deze dame. De rest van de foto vond ik niet zo interessant. Dus ik paste een techniek toe die ik hier ene keer eerder gebruikte: in kleur laten wat je accentueren wilt en de rest desatureren. Ik vind het resultaat alvast geslaagd.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, street, flamenco, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

13-08-08

La Guardia Flamenca

Just 3 more photos of a superb opener for the Paulusfeesten.
IMG_7890_GUARDIAFLAMENCA

IMG_7892_GUARDIAFLAMENCA

IMG_7903_SOLO
Nog 3 foto's van de prima opener voor de Paulusfeesten.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, street, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

12-08-08

Lisbeth Maes

Lisbeth Maes or La Liz is the artistic lead of the Guardia Flamenca. She teaches dance. She is the dark haired woman with the red flowers in her hair and the pink earrings. The Spanish kitsch is part of the setup of the Guardia Flamenca, it creates a certain atmosphere. This is the second time I see Lisbeth perform. I enjoyed her serious flamenco performance during the 2007 edition of the Gent Festival when she clapped and danced to music played by Soniquete. Here are links to 3 photos I took then:
Lisbeth Maes 1
Lisbeth Maes 2
Lisbeth Maes 3
IMG_7854_GUARDIA

IMG_7923_MAES_LISBETH

IMG_7946_MAES_LISBETH
Lisbeth Maes of La Liz heeft de artistieke leiding van de Guardia Flamenca. Ze onderwijst dans. Ze is de donkerharige vrouw met de rode bloemen in haar haar en de roze oorbellen. De Spaanse kitsch maak deel uit van het imago van de Guardia Flamenca, het zorgt voor een bepaalde sfeer. Dit is de tweede keer dat ik Lisbeth zie optreden. Ik genoot van haar Flamenco optreden tijdens de Gentse Feesten in 2007. Ze begeleide dan de formatie Soniquete met palmas (handgeklap) en dans, flamenco. Boven de foto's in deze post vind je 3 links naar foto's die ik in 2007 van Lisbeth maakte.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, flamenco, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

11-08-08

Hot Dancing

The Paulus Festival kicked off in Oostende yesterday. Our mini version of the Gent Festival. For some information on the history of the Paulusfeesten click here. I was in heaven to see that the street act on the first day was La Guardia Flamenca. They describe themself as Flamenco Majorettes. They bring flamenco with the military discipline of the majorettes and a lot of humor. Sorry about the poor quality of these photos, but the crowd was very dense and I couldn't get up front.
IMG_7959

IMG_7960

IMG_7967
De Paulusfeesten startten gisteren in Oostende. Onze mini versie van de Gentse Feesten. Meer informatie over de geschiedenis en bedoeling van de Paulusfeesten vind je hier. Ik was in de zevende hemel om te zien dat de straattheater act op de eerste dag La Guardia Flamenca was. Ze beschrijven zichzelf als Flamenco Majorettes. Ze brengen flamenco met de militaire discipline van de majorettes en heel wat humor. Sorry voor de povere kwaliteit van deze foto's, maar het publiek stond dicht opeen en ik kon niet vooraan geraken.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, street, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

04-08-08

Black & White Graffiti

Taking the graffiti passage towards Gent’s Friday Market, this young artist showed me that good graffiti doesn’t always need a lot of bright shiny colours. I seem to recognize the woman.

IMG_5587_GF_GRAFFITI
Op weg naar de Gentse Vrijdagmarkt via het graffitisteegje, toonde deze jonge artiest mij dat goede graffiti niet altijd veel en felle kleuren moet hebben. Ik ken die vrouw precies van ergens.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: gent, art, graffiti |  Facebook |

03-08-08

Noose Carriers

Gent’s citizens are nicknamed ‘the noose carriers’. They are reputed to be Anarchists. Charles V was born in Gent in 1500. In 1539 he humiliated the noble folks of Gent after they had refused to pay his war taxes. He made them wear a noose around their necks. Since then the noose has been recognized as a symbol against tyranny. The parade shows the noble folks of Gent. Shaded from the sun are Charles V and his wife. The noose carriers follow, after them the common folks ending the parade.
IMG_5533_GF_STROP1

IMG_5540_GF_STROP2

IMG_5550_GF_STROP3

IMG_5551_GF_STROP4

IMG_5554_GF_STROP5

IMG_5557_GF_STROP6

IMG_5558_GF_STROP7

IMG_5561_GF_STROP8

IMG_5564_GF_STROP9
Inwoners van Gent worden Stroppendragers genoemd. Ze worden als anarchisten bestempeld. Karel V, Keizer Karel, werd in Gent geboren in 1500. In 1539 vernederde hij de Gentse notabelen door ze te verplichten met een strop rond de nek te lopen nadat ze weigerden zijn oorlogsbelasting te betalen. Sedertdien wordt de strop erkend als het symbool tegen de tirannie. De optocht toont de Gentse notabelen. Beschut van de zon zijn Keizer Karel en zijn gemalin. De stroppendragers sluiten de optocht af, gevolgd door het plebs.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: gent, art, gentse feesten |  Facebook |

01-08-08

Cutlery Art

I wouldn’t like to be a parent to this young artist, must cost a fortune on cutlery.
The first Gent Festival was held in 1843, when the city council decided to group all festivities so as to hinder the industry as little as possible. The beginning of the 20th century saw the introduction of the Bal Populaire, the Popular Ball, where the aristocracy danced on the cobbled side of the Kouter, a prestigious square in Gent and the people danced on the dirt side. The people of Gent lost interest in their feast after the second World War. Things got too prosperous: they brought cars, took their holiday by the seaside instead of their own city and started going abroad. The hippie movement revived the initiative in the late sixties and the funny thing is that the town council launched a counter initiative on different locations in the heart of Gent. Anarchy has always played an important role in the history of the festivities, but more about that another time. Now anarchists and town council work together and together with the Munich Beer Festival the Gent Festival is the biggest festival for the people in Europe. The festival lasts 10 days and it attracts and up to 2 million people.
IMG_5580_GF_CUTLERYART
Ik zou geen ouder willen zijn van de jonge kunstenaar van dit werk, moet een fortuin aan bestek kosten.
De eerste Gentse Feesten werden in 1843 gehouden. Het stadsbestuur besliste om alle festiviteiten te groeperen om de impact op de industrie te minimaliseren. Het begin van de 20e eeuw zag de introductie van het Bal Populaire op de Kouter. Het volk danste op de aarde terwijl de aristocratie op het geplaveide gedeelte van de Kouter danste. De feesten gingen bijna ter ziele na de Tweede Wereldoorlog. De rijkdom was zo groot dat de Gentenaars wagens kochten en hun vakantie aan de kust of in het buitenland doorbrachten. De hippie beweging rond Sint-Jacobs blies de feesten nieuw leven in het op het einde van de sixties. Het standsbestuur lanceerde hun eigen initiatief op het Sint-Baafsplein en de Korenmarkt. Anarchie heeft steeds een rol gespeeld in de organisatie van de feesten, maar daar kom ik nog op terug. Thans werken anarchisten en het stadsbestuur samen om naast het Biervestival in München de grootste volksfeest van Europa te organiseren. De Gentse Feesten duren 10 dagen en trekken tot 2 miljoen bezoekers aan.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: gent, art, gentse feesten, street |  Facebook |

03-07-08

Another view on Leo

I've posted a photo of the monument of monarch Leopold II here before, but from another point of view. I was standing at the foot of the monument along the seafront, and thought this an interesting point of view as well.
IMG_5944_LEOPOLDII
Ik heb hier al eerder een foto van dit momument van koning Leopold II gepost, maar uit een ander standpunt. Ik stond aan de voet van dit monument langs de Oostendse zeedijk en vond dit een interessant standpunt.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, oostende |  Facebook |

01-07-08

Art along the Beach

Roy already brought an extensive coverage of the installation of this new work of art in front of Oostende's casino. This is my interpretation taken on a sunny Sunday.
IMG_5939_ART
Roy bracht al een uitgebreide reportage over de plaatsing van dit nieuw kunstwerk dat ter hoogte van het casino in Oostende geïnstalleerd werd. Dit is mijn kijk op het werk genomen op een zonnige zondag.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, oostende |  Facebook |

16-06-08

Store Art

This reminds me: I need to get some books to read on holiday. More and more stores in Brussels show art. Art is a question of taste. I don't know if I like this, but it made me take a picture. That is the least you can say of it.
IMG_5445_ART_STHUBERT
Dit doet mij er aan denken: ik moet nog wat boeken kopen voor op reis. Steeds meer winkels in Brussel tonen kunst. Kunst appreciëren is natuurlijk een kwestie van smaak. Ik weet niet of ik dit lust, maar ik moest er toch een foto van maken. Dat is het minste wat je er van kan zeggen.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (20) | Tags: art, brussels |  Facebook |

12-06-08

Dogville

I guess this is what you might call realistic art. I stubled across this unique work during one of my infrequent walks in Brussels, I think on a corner of Lombard Street. No comparison possible with the world famous street in San Francisco, of course.
IMG_5175_dogville
Dit is wellicht te bestempelen als kunst à la "het leven zoals het is". Ik passeerde dit werk tijdens één van mijn zeldzame wandelingen in Brussel, ik denk op een hoek van de Rue Lombard.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

08-06-08

Election Art

This is an archive photo. It dates from a while back: our last general elections. A lot of publicity is pasted on temporary bill boards, the town gets really ugly because of it. The arts school made their own pannels and placed them as election publicity is placed. The signification of this is: we serve pure stuff.
CRW_0315_elections
Dit is een archief foto. Het dateert van de laatste verkiezingen in België. Ik haat de manier waarop onze stad dan gepolueerd wordt met tijdelijke aanplakborden met lelijke verkiezingspubliciteit. De kunstacademie voerde haar eigen campagne.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, street |  Facebook |

05-06-08

Marollen - Vossenplein

A substantial effort has been made to make the Marollen neighborhood, one of Brussels’ poorest areas, more attractive. Like this cute work of art on the Vossenplein (Fox Square) in front of this Capucins church.
IMG_5438_MAROLLEN
Een aanzienlijke inspanning is geleverd om de Marollen, traditioneel één van de armste wijken in Brussel, meer aantrekkelijk te maken. Zoals dit kunstwerkje op het Vossenplein net voor de Capucijnenkerk.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, marollen, brussels |  Facebook |

03-06-08

Peter Pan Visiting Brussels

I saw a picture of this statue on someone’s blog. The building in the background made me realize it was not Kensington Gardens, in London, where I first saw the statue quite some years ago. I asked the blog owner where, and so I discovered that a copy of Sir George Frampton’s most famous work was given to Belgium as a war memorial in 1924. It symbolizes a bond of friendship between the children of England and Belgium. The original dates from 1912, the play by Scotsman James Matthew Barrie “Peter Pan – the boy who wouldn’t grow up” opened in London at the end of 1904. There are another 5 copies of the statue around the world. The version in BrusselsEgmont Park is very dirty, in urgent need of restoration. The pipes Pan plays are missing and you can see he has been wounded by gunfire during World War II. What attracts is the detail on the tree trunk Pan is standing on, like the little snail, not longer than the palm of my hand. One of the finer public works of art in Brussels, in a place where you wouldn’t expect to find it.
IMG_5424_PETERPAN1

IMG_5426_PETERPAN2

IMG_5422_PETERPAN3

IMG_5429_PETERPAN4
Ik zag een foto van dit standbeeld op een blog. Het gebouw in de achtergrond verraadde dat het niet Londen’s Kensington Gardens was, waar ik het beeld voor het eerst zag jaren terug. Via de eigenaar van de blog ontdekte ik dat een kopie van Sir George Frampton’s beroemdste werk aan België geschonken werd als oorlogsmonument in 1924. Het symboliseert een vriendschapsband tussen Britse en Belgische kinderen. Het orgineel dateert van 1912, het toneelstuk door Schot James Matthew Barrie “Peter Pan – de jongen die niet volwassen wou worden” opende in Londen einde 1904. Er bestaan nog 5 kopies de wereld rond. De versie in het Eggermontpark in Brussel is erg vuil, moet dringend gerenoveerd worden. De fluit die Pan bespeelt werd gestolen en tijdens WO II liep hij schotwonden op. Aantrekkelijk is het detail op de boomstam waar Pan op staat, zoals de kleine slak, niet langer dan mijn handpalm. Een van de fijnere publieke kunstwerpen in Brussel, op een plaats waar je het nooit zou verwachten.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, brussels |  Facebook |