14-09-14

Diana's Fountain

A beautiful work of in Kensington Gardens is certainly the fountain dedicated to the memory of Princess Diana the best queen the English never had. The American artist who designed the fountain, wanted it to be accessible, as Diana was to the people. The fountain is made out of 545 pieces of Cornish granite. I was amazed how the water transforms from a large volume to a little trickle. I’m sure there is a lot going on underground.

 LONDON_DIANAS FOUNTAIN.jpg

 

Een prachtig werk in Kensington Gardens is zeker de fontein toegewijd aan de herinnering aan Princes Diana, de beste koningin die de Britten nooit hadden. De Amerikaanse landschapsartieste die de fontein ontwierp wou dat het toegankelijk was, zoals ook de prinses was voor haar volk. De fontein is samengesteld uit 545 stukken graniet uit Cornwall. Ik was gefascineerd door hoe grote volumes water getransformeerd werden in smalle stroompjes. Ik ben zeker dat er zich heel veel ondergronds afspeelt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensinton gardens |  Facebook |

13-09-14

Albert Memorial

Queen Victoria’s beloved Albert died in 1861 at the age of 42 of typhoid. The Queen commissioned a memorial to be erected in Gothic Revival style in Kensington Gardens. It was finished in the 1870’s, a year after the Albert Hall itself.

 

IMG_0173_LONDON_ALBERTMEMORIAL.jpg

 

Koningin Victoria’s geliefde Albert stierf in 1861 toen hij amper 42 was aan buiktyfus. De koningin liet een gedenkbeeld oprichten in neogotische stijl in Kensington Gardens. Het werd afgewerkt in de jaren 1870, een jaar later dan de Albert Hall zelf.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

12-09-14

Detail

You'd think this is a work of art in it's own right, but it is in fact a detail of a great monument. Which? Come back tomorrow.

art, london, uk, kensington gardens

Je zou denken dat dit een kunstwerk op zich is, maar het is een detail van een groot monument. Welk? Morgen terugkomen.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

11-09-14

Physical Energy

The statue 'Physical Energy' remembers Cecile Rhodes, the founder of Rhodesia, now Zimbabwe. He also founded the diamond industry company De Beers. In the background the Arch. I posted the other side of this work of art back in January.

IMG_0157_LONDON_PhysicalEnergy.jpg

IMG_0158_LONDON_ARCH.jpg

Het beeld 'Physical Energy' herinnert aan Cecile Rhodes, de grondlegger van Rhodeisa, intussen Zimbabwe. Hij richtte ook de firma De Beers op, nog steeds marktleider in de diamant industrie. In de achtergrond zie je het werk 'De Boog'. De adere zijde van dit kunstwerk postte ik hier in januari.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art; kensington gardens, london, uk |  Facebook |

09-09-14

Peter Pan in Kensington Gardens

Inspired by the environment of Kensington Gardens, JM Barrie wrote Peter Pan to be published in 1906. This statue was put on the spot where the white bird landed in 1912.

IMG_0152_LONDON_PeterPan.jpg

IMG_0153_LONDON_PeterPan.jpg

Geïnspireerd door de omgeving van Kensington Gardens, schreef JM Barrie Peter Pan. Het boek werd uitgegeven in 1906. Op de plek waar het witte vogeltje landde, kwam dit beeld tot stand in 1912.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

26-08-14

Some Cheese?

I will say it once more: you can eat well in the UK. But you have to be prepared to pay the price, just like over here. This was my dessert at the Port Charlotte hotel.

art, islay, scotland, uk

Ik ga het nog een keer zeggen: je kunt lekker eten in de UK. Maar je moet bereid zijn om de prijs er voor te betalen, net zoals hier. Dit was mijn dessert in het Port Charlotte hotel. Ben niet met honger van tafel gegaan.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, islay, scotland, uk |  Facebook |

19-08-14

By Its Cover

I finished the novel "By Its Cover" by American author Donna Leon. I read an interview with her in a local magazine and decided to read something. She writes crime fiction in the city of Venice. I've been to Italy a few times, but Rome and Venice I've yet to visit. This photo I took in Umbertide in Umbria. The novel was OK, but I don't think I'll be reading any more of her work. Not exactly my cup of tea.

DSCN3914_ITALY_WEB.jpg

Ik heb de novelle "By Its Cover" door de Amerikaanse schrijfster Donna Leon uitgelezen. Ik las een interview met haar in Humo en besloot iets van haar te lezen. Ze schrijft misdaadfictie die zich afspeelt in Venetië. Ik ben al meerdere keren in Italië geweest, maar Rome en Venetië bezocht ik nog niet. De foto bij deze post nam ik in Umbertide in Umbria. Het boek was OK, maar ik denk niet dat ik nog van haar werken zal lezen. Het was niet echt mijn ding.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, italy, umbertide |  Facebook |

16-08-14

Dissolution

I enjoyed 3 weeks of holiday in July and holiday means reading. A cousin gave me ‘Dissolution’ by Edinburgh born C.J. Sansom to read. It is a whodunit that takes place in 1537, the time of the reform in England and the dissolution of the monasteries. It proved to be a good and exciting read. The second crime book I have read in adult life. I used to read Agatha Christie when I was a kid.
I did not visit any monasteries in Scotland this time around, but I'll illustrate this post with a evening view on the round church at Bowmore.

 art,literature

 

In juli genoot ik van 3 weken vakantie en dat betekent lezen. Een familielid gaf mij ‘Dissolution’ door de Edinburgse schrijver C.J. Sansom. Het is een whodunit die zich situeert in 1537 in Engeland, de tijd van de hervorming en de opheffing van de kloosterordes. Het is een spannende boek. De tweede misdaadroman die ik lees in mijn volwassen leven. Als kind las ik veel Agatha Christie.
Deze keer bezocht ik geen abdijen in Schotland, maar ik vrolijk deze post op met een avondzicht op de ronde kerk in Bowmore.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, literature, bowmore, islay, scotland, uk |  Facebook |

10-08-14

Burial Rites

In July I finished a great book: Burial Rites by young Australian writer Hannah Kent. It tells the story of the last Icelandic woman put to death by capital punishment in 1830, the year my own country was born. It is a must read for all lovers of good literature.
The photo is of Stirling Cemetery in Scotland, with the Castle high in the background.

 art, literature, stirling, scotland, uk

 

In juli las ik een fantastisch boek uit: Burial Rites van de jonge Australische schrijfster Hannah Kent. Het vertelt het verhaal van de laatste Ijslandse vrouw die de doodstraf onderging in 1830, het jaar waarin België ontstond. Het is een must read voor liefhebbers van literatuur.
De foto is het kerkhof van Stirling in Schotland met het kasteel hoog in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, literature, stirling, scotland, uk |  Facebook |

09-08-14

Casks & Tasting

The middle-cut then goes to fill the oak casks. These can be casks previously used to mature American bourbon of European sherry. After 3 years and 1 day the content can be called whisky. But the good single malts go on maturing from 10 until 16 to 18 years on. The basic product of Arbeg, the 10, speaks for itself. After this: the tasting. We tasted these 5 products: Blasda, 10, Uigedail, Corryvreckan and Alligator. Afterwards in the restaurant I managed to get an extra taste of Kildalton.

 art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

 

art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

De middle-cut vult dan de eiken vaten. Deze werden voordien gebruikt om Amerikaanse Bourbon of Europese Sherry te laten rijpen. Na 3 jaar en 1 dag rijping kan het vocht Schotse Whisky genoemd worden. Maar kwalitatieve single malts rijpen tussen 10 tot 16 à 18 jaar. Het basisproduct van Ardbeg, de 10 spreekt voor zich. Na dit: het proeven. Wij proefden deze 5 producten: Blasda, 10, Uigedail, Corryvreckan en Alligator. Nadien in het restaurant slaagde ik er nog in de Kildalton te proeven.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk |  Facebook |

08-08-14

Stills

Once the fermenting is done in the washbacks, the liquid, a strong beer, is ready to be processed by the two copper stills: the wash still and the spirit still. The wash still produces a low wine with an alcohol level of 20%. Run the low wine through the second still, the spirit still and a liquid of 60 to 70% alcohol leaves. This goes through the spirit safe where the distiller carefully measures to select only the middle cut of the spirit that can mature into an excellent whisky.

 art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

Eens het fermenteren achter de rug is in de washbacks, is de vloeistof, die de eigenschappen van een sterk bier heeft, klaar om gedistilleerd te worden in koperen ketels. Eerst een distillatie in de wash ketel, daar na in de spirit ketel. De wash ketel produceert een vloeistof met 20% alcohol die low wine genoemd wordt. Dat wordt dan door de spirit ketel gejaagd met als resultaat een vloeistof met 60 tot 70% alcohol. Via de spirit safe kan de distilleerder meten om de middle cut van de spirit te vinden dat dan in vaten kan gaan om te rijpen tot een excellente whisky.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk |  Facebook |

07-08-14

Wash

Once the mashing is done, a liquid called wort remains. After cooling down, it is pumped into the washbacks where yeast is added. The yeast turns the sugar in the wort in to alcohol. This fermentation process is done over 2 to 4 days. Here in Ardbeg in containers made of Oregon Pinewood. Laphroaig uses stainless steel washbacks, but Ardbeg sticks to wood that needs to be replaced more often.

 art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

 

art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

Eens het mashen achter de rug is, blijft er een vloeistof over die wort genoemd wordt. Na afkoeling wordt die overgepompt in zogeheten washbacks waar de gist er aan toegevoegd wordt. De gist zet de suiker in de wort om in alcohol. Gedurende 2 tot 4 dagen wordt de gisting in stand gehouden. Hier in Ardbeg in grote vaten in Oregon Kronenhout. Laphroaig gebruikt stainless steel washbacks, maar Ardbeg zweert bij houten. Die gaan natuurlijk niet zo lang mee.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk |  Facebook |

06-08-14

Mash

I haven’t seen a distillery yet that does its own malting and drying. On Islay this is done at Diageo’s facilities in Port Ellen. So the second step in the distillery is the mashing: adding water to the malt. The first step is the grinding, but I didn’t really get a good photo of that. Can you believe that this substance will become good whisky?

 IMG_2341_ISLAY_ARDBEG.jpg

 

Ik heb nog geen distilleerderij gezien die zijn eigen mouten doet. Op Islay is er een industiële site van Diageo in Port Ellen waar het mouten gebeurt. Na het malen, waar ik geen goede foto van kon maken, is de volgende stap het mashen: water toevoegen aan het mout. Kan je geloven dat deze brei een lekkere whisky zal worden?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, whisky, islay, scotland, uk, ardbeg |  Facebook |

05-08-14

100 years ago

My cousin Kim pointed out that England remembered that it was 100 years ago yesterday that England got involved in the First World War. August 4 1914 was also the day Germany invaded our country Belgium. Kim asked to burn a single candle between 10 and 11 PM. Bit late for me, but to stand still and remember something that should never happen again, I took off on a good walk along two of the monuments my hometown remembers the wars by. Obviously I cannot go walking without taking Vinyl along. He posed serenely for me.

IMG_2462_VINYL_WarMonument.jpg

IMG_2467_Vinyl_WarMonument.jpg

Mijn nicht Kim wees er op dat Engeland gisteren herinnerde dat het precies 100 jaar geleden was dat het in de Eerste Wereldoorlog betrokken werd. 4 augustus 1914 was ook de dag waarop de Duitsers België binnen vielen. Kim vroeg om een kaarsje te branden tussen 22 en 23u. Een beetje laat voor mij, maar om toch bij die gebeurtenissen stil te staan en iets dat nooit meer mag gebeuren te herdenken, maakte ik een goede wandeling langsheen twee monumenten in mijn stad die de oorlogen herdenken. Natuurlijk kan ik niet gaan wandelen zonder Vinyl. Hij poseerde waardig bij beide monumenten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, vinyl, dog, flatcoated retriever, war, monument |  Facebook |

10-07-14

Art Home in De Haan

Taking a walk in the seaside resort of De Haan, I discovered this house where the inhabitants seem to like art.

IMG_9248_DEHAAN.jpg

IMG_9243_DEHAAN.jpg

IMG_9242_DEHAAN.jpg

IMG_9244_DEHAAN.jpg

Wandelend in de kustgemeente De Haan, ontdekte ik dit huis waarvan de bewoners kunstzinnig lijken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, de haan |  Facebook |

06-07-14

Water is Blue

This fountain in Liverpool clearly shows that water is blue.

Canon5D_2498_LIVERPOOL_FOUNTAIN.jpg

Deze fontein in Liverpool is het levende bewijs at water blauw is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, liverpool, uk |  Facebook |

26-06-14

4 Lads Who Shook the World

In and around Matthew Street, where it all started for The Beatles in the Cavern Club, you'll find a lot of symbolism surrounding the group and music in general. Like this great mural.

art, street, liverpool, uk, the beatles

art, street, liverpool, uk, the beatles

Om en rond Matthew Street, waar je de Cavern Club vindt en het allemaal begon voor The Beatles, vind je heel wat symboliek rond de groep en muziek in 't algemeen. Zoals dit bijzonder muurkunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

24-06-14

Eleanor Rigby

Eleanor Rigby is one of the big mysteries surrounding The Beatles. Paul wrote the song. He claims that he invented the name combining the first name of a movie star with the name of a liquor shop in Liverpool. But Eleanor Rigby existed and her grave is in Liverpool in a cemetery often visited by Paul & John. Paul’s subconscious working? This copy of her gravestone featured in one of the Beatles movies.

 art, liverpool, uk, the beatles

 

Eleanor Rigby is een van de grote mysteries van the Beatles. Paul schreef het liedje. Hij beweert dat hij de naam uitvond door de voornaam van een actrice te combineren met de naam van een drankzaak in Liverpool. Maar Eleanor Rigby heeft echt bestaan. Haar graf bevindt zich op een kerkhof in Liverpool die vaak door John en Paul bezocht werd. Paul’s onderbewustzijn aan het werk? Deze kopie van haar grafsteen kwam voor in een van de films rond The Beatles.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

22-06-14

John Lennon

So, do you have any idea yet what number John Lennon wrote about his childhood? I'll tell you tomorrow. In the meantime some memorabilia from the Beatles Story Exhibition.

Canon5D_2429_LIVERPOOL_JOHN-LENNON.jpg

Canon5D_2433_LIVERPOOL_JOHN-LENNON.jpg

Canon5D_2434_LIVERPOOL_JOHN-LENNON.jpg

Canon5D_2422_LIVERPOOL_JOHN-LENNON.jpg

Weten jullie intussen al welk nummer John Lennon schreef over zijn kindertijd? Ik verklap het jullie morgen. Intussen enkele memorabilia uit het museum The Beatles Story.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

12-06-14

The Beatles Story

If you are the least bit interested in The Beatles you should really see The Beatles Story Exhibition when you visit Liverpool. A great museum with lots of memorabilia that fills you in on the life of the Fab4.

Canon5D_2364_LIVERPOOL_BEATLES.jpg

Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in The Beatles, dan moet je The Beatles Story Exhibition bezoeken wanneer je Liverpool bezoekt. Een fantastisch museum met heel veel memorabilia dat je bij brengt over het leven van de Fab4.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, music, beatles, liverpool, uk |  Facebook |

11-06-14

Lennon

Why do you go to Liverpool? Because it is a great modern city with beautiful architecture? Ah, but I am a Beatles fan, and the town is still very much theirs. Here in Matthew Street, where the Cavern Club is, a man sized bronze statue of John Lennon.

Canon5D_2349_LIVERPOOL_JOHN-LENNON.jpg

Waarom ga je naar Liverpool? Om dat het een mooie moderne stad is met prachtige architectuur? Ah, maar ik ben een Beatles fan en de stad bruist nog met Beatle mania. Hier in Matthew Street, waar het allemaal begin in de Cavern Club, vind je een beeld op ware grootte van John Lennon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, liverpool, beatles, uk |  Facebook |

27-05-14

Heads

When you get the chance to visit a monument like Temple Church, you should really try to take in all the details. Like these funny heads in the round part of the church, looking at the effigies of the Knights templar.

heads_Temple_Church_Londong.jpg

Wanneer je de kans krijgt om een monument zoals Temple Church te bezoeken, moet je de tijd nemen om de details te bekijken. Zoals deze grappige koppen in het ronde gedeelte van de kerk die naar de grafmonumenten van de tempeliers kijken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, temple |  Facebook |

25-05-14

Knights Templar

Temple Church was founded in the 12th century as the British headquarters for the Knights templar. Fascinating and the main attraction of the church are the effigies of 4 Knights in the round part of the church.

IMG_6795_LONDON_TEMPLE.jpg

IMG_6787_LONDON_TEMPLE.jpg

IMG_6796_LONDON_TEMPLE.jpg

IMG_6794_LONDON_TEMPLE.jpg

Temple Church werd in de 12e eeuw opgericht als het Britse hoofdkwartier voor de tempeliersorde. Boeiend, tevens de hoofdattractie van de kerk zijn de graven van 4 ridders in het ronde gedeelte van de kerk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, temple |  Facebook |

21-05-14

Knight

Beyond the archway, this lonely knight guards the square that hosts a special place.

IMG_6850_LONDON_TEMPLE.jpg

Voorbij de gang met de zuilen en de bogen houd deze eenzame ridder de wacht in een speciale plek.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, temple, city of london, knights templar |  Facebook |

14-05-14

Imperial Camel Corps

London is so rich in details. Like this memorial to the Imperial Camel Corps in Victoria Embankment Garden.

IMG_6746_LONDON_ART.jpg

London is rijk aan details. Zoals dit herdenkingsbeeld voor de Imperiale Kameel Korps in Victoria Embankment Garden.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

13-05-14

Leicester Square

Leaving the City for Leceister Square in Westminster shopping for tickets for a musical, one of the corners of Soho, the fun and nighlife quarter of London. Clubs, restaurants, pubs, cinema's, a casino, and in the middle of all of it: William Shakespeare.

IMG_6717_LONDON_LEICESTER-SQUARE.jpg

Wij verlaten de City om tickets voor een musical te open op Leicester Square in Westminster, een van de hoeken van Soho, waar je fun en nachtleven vindt. Clubs, restauranten, pubs, cinema's en een casino. En in het midden van dat alles: William Shakespeare.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

01-05-14

Pets

Happy Mayday everyone!
Lots of images of pets on graves on Highgate Cemetery. The last grave shows Thomas Sayers faithful Mastiff Lion guarding over his master. Lion was the chief mourner at Sayers funeral. Sayers was the last bare-knuckle fighter England had. He had to give up when the Queensburry made an end to bare-knuckle fighting.

IMG_6544_LONDON_HIGHGATE_PET.jpg

IMG_6579_LONDON_HIGHGATE_PET.jpg

IMG_6685_LONDON_HIGHGATE_PET.jpg

Een goede meidag, iedereen!
Veel beelden van huisdieren op graven in Highgate begraafplaats. Het laatste graf toont Lion, de Mastiff van Thomas Sayers, de laatste blote vuist vechter in Engeland. Lion was de belangrijkste rouwer op de begrafenis. Sayers moest zijn sport opgeven toen de Queensburry regels ingevoerd werden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, highgate, london, uk |  Facebook |

30-04-14

Alexander Litvinenko

Do you remember Russian secret service dissident Alexander Litvinenko being poisoned in London in 2006? He is burried in Highgate Cemetery as well, on the West side.

art, london, highgate, uk

Herinner je nog de Russische ex geheim agent Alexander Litvinenko? Hij liep over en werd in 2006 vergiftigd in Londen. Hij ligt ook begraven in het Westelijke gedeelte van Highgate.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, highgate, uk |  Facebook |

29-04-14

Karl Marx

Did you know that Karl Marx is burried in London in Highgate Cemetery? He is likely the reason the cemetery gets a lot of visitors. His grave is not so modest, but that is not his choice. His wife and daughter and grandson preceded him in passing away, he was added to the family grave that was upgraded afterwards.

art, london, uk, highgate

Weet je dat Karl Marx begraven ligt in Highgate begraafplaats? Wellicht de reden waarom zoveel mensen de begraafplaats bezoeken. Zijn graf is niet zo bescheiden, maar dat was zijn keuze niet. Zijn vrouw, dochter en kleinzoon gingen hem vooraf. Hij werd bijgelegd waarna het graf een upgrade kreeg.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, highgate |  Facebook |

28-04-14

Douglas Adams

Getting back to Highgate Cemetery in London and famous people burried there: Douglas Adams. Who is Douglas Adams? The author of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, of course. He has a simple grave. Fans leave pens in a vase in front of it.

art, london, uk, highgate

Terug naar Highgate begraafplaats in Londen en beroemdheden die er begraven zijn: Douglas Adams. Wie is Douglas Adams? De auteur van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, of Het Transgalactisch Liftershandboek zoals het in Nederland heet. Hij heeft een simpel graf. Fans laten schrijfmateriaal achter in een vaas op zijn graf.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, london, uk, highgate |  Facebook |