19-07-12

Reading Murakami

Holiday time is reading time for me. I started reading Haruki Murakami, and got through 3 of his novels: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, Norwegian Wood and Kafka on the Shore. Not bad, taking into account that the last work counts some 600 pages. I will now start on his trilogy 1Q84.
On the way back home I visited the arts museum in Dijon and thought this painting 'Japanese Birl Bathing' by French Nantese artist James Tissot, painted in 1864, would be fitting to illustrate my holiday reading list as Murakami is Japanese.
Murakami is not unbespoken, he has his likers and dislikers in his native country. But he is recognized as an important figure in postmodern literature and the Guardian has placed him among the world's greatest living novelists.

IMG_6052_TISSOT.jpg

Vakantietijd is leestijd voor mij. Ik ben eindelijk aan Haruki Murakami toe geraakt en verslond 3 van zijn boeken: Hard-Boiled Wonderland en het einde van de wereld, Norwegian Wood en Kafka op het strand. Niet slecht, vind ik, gezien het laatste werk toch een 600-tal bladzijden telt. Straks start ik met zijn trilogie 1Q84.
Op de weg terug naar huis bezocht ik het museum voor schone kunsten in Dijon en vond dat dit werk 'Badend Japans Meisje' door de Franse Nantese artiest James Tissot, geschilderd in 1864, best geschikt was om deze post te illustreren. Murakami is natuurlijk Japanner.
Murakami is ook niet onbesproken, in zijn thuisnatie heeft hij zijn voor- en tegenstanders. Maar intussen krijgt hij wel erkenning als een belangrijk figuur in de postmoderne literatuur. De Britse krant The Guardian geeft hem een plaats bij 's werelds belangrijkste levende novelisten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, dijon, france, murakami, literature, james tissot |  Facebook |

25-06-12

Rock Strangers up close

The seafront isn't finished yet, the pavement is still under construction. Should be finished in 10 days time, when they inaugurate this work of art. Someone said that the artists smashed up some red containers.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

De zeedijk is nog niet af, de klinkers worden nog geplaatst. Dit zou binnen 10 dagen afgewerkt moeten zijn, want dan wordt dit kunstwerk ingewijd. Iemand merkte op dat de artiest een verzameling rode containers deukte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

24-06-12

They look good from far

Arne Quinze's rock strangers purchased by the city of Oostende to decorate the reconstructed seafront. You can see them from far. Thought they combine nicely with the reddish light of the setting sun.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

Arne Quinze's rock strangers, aangekocht door de stad Oostende om de heraangelegde zeedijk te decoreren. Ze ziet ze van ver. Ik vond dat ze mooi pasten in deze oranjerode zonsondergang.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

22-06-12

Minimalistic Seating

Another of the socially modified benches in De Haan as a part of the Beaufort04 open air arts show.
A bench for couples who are not speaking?

IMG_1238_Beaufort04_Socially-Modified-Benches_De-Haan.jpg

Nog eentje van een van de fantastische reeks zitbanken die je in De Haan kunt bewonderen in het kader van Beaufort04 de open lucht kunst tentoonstelling.
Een bank voor koppels die niet met elkaar praten?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de haan |  Facebook |

04-06-12

Olnetop

Olnetop is the contribution to Beaufort04 by Belgian artist Nick Ervinck. The yellow blob shape represents a wave, free to splash in the direction it pleases. Must be nice to be that free.

IMG_0864_Beafort04-OLNETOP_Ervinck_Bredene.jpg

Olnetop is de bijdrag aan Beaufort04 van de jonge Belgische artiest Nick Ervinck. De gele abstracte vorm moet een golf voorstellen, vrij om te spatten waar het ook maar wil. Tof om zo vrij te kunnen zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort04, beaufort, bredene |  Facebook |

03-06-12

Coast to Coast - Flo Kassearu (EE)- Beaufort04 - Bredene

Estonian Artiste Flo Kassearu points to the European economy in creating empty containers grounded useless on the beach. I don't know about useless, because some tourists were using the artworks as windbreak. The bathing beauty in the foreground of the composition didn't mind about the wind. There are 3 of these containers, but more can be less.

IMG_0856_Beaufort04_CoastToCoast_Kassearu_Bredene.jpg

Estse artieste Flo Kassaeru haalt uit naar de Europese economie met haar 3 werkloze containers die nutteloos op het strand in Bredene rusten. De toeristen die de containers als windscherm gebruikten vonden ze precies niet zo nutteloos. De zonnebadende schoonheid in de voorgrond van mijn compositie trok zich weinig aan van het briesje. Er zijn 3 van deze prachtige kunstzinnige containers, maar meer kan minder zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, bredene |  Facebook |

18-05-12

Business Man and Yoga Policeman

So as you may have guessed, I'm really into Isaac Cordal's work. I'll finish this photo series of De Panne with the business man an the Yoga Policeman. Yoga is the combatter's way of relaxing. I will go back to De Panne to take some more photos.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Jullie konden het wellicht al raden, maar ik ben weg van Isaac Cordal's werk. Ik beëindig deze lange serie van zijn expo in De Panne met de zakenman en de yoga politie-agent. Yoga is de vechter's manier van ontspannen. Ik ga zeker terug naar De Panne om nog wat foto's te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

17-05-12

Helping the Police

Often where demonstrations are held, demonstrations for a better environment, riot police are present. And so Isaac has modelled riot police persons in his collection of miniatures. In the villa in De Panne he leaves no corner unturned. Here his riot police guard a cupboard.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dikwijls waar demonstraties doorgaan voor een betere zorg voor het milieu, vind je oproerpolitie. Zij konden niet ontbreken in Isaac's verzameling miniaturen. In de villa in De Panne installeert hij zijn kunst van muur tot muur. De oproerpolitie vind je in een inbouwkast.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

16-05-12

Waiting for a Climate Change

Thanks to Isaac's flickr I know what this is all about: 'Waiting for a Climate Change'. Yesterday's work is part of the same theme. Love it!

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dankzij Isaac's flickr weet ik wat het thema hier is, tevens dat van de foto die ik hier gisteren postte: 'Wachten op een klimaatsverandering'. Serieus onderwerp, maar ik hou er van.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

15-05-12

Dirty Water

Continuing yesterday's theme, maybe not everyone will have a boat and some of us will have to face the dirty water like this. Not a desirable prospect, I admit. Anyone remember the film 'Waterworld' with Kevin Costner? 1995 is the year of the film, no more polar caps, they have melted.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Verder boerend op het thema van gisteren, misschien zal niet iedereen een bootje hebben en zullen ze het vuile water zo moeten trotseren. Geen hoopgevend vooruitzicht. Herinnert zich iemand de fim 'Waterworld' van 1995 met Kevin Costner? Gesmolten polen...

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

14-05-12

Boating Around

I've been looking on Isaac Cordal's Flickr for some meaning behind this work, but I have failed to find it. Maybe again it has something to do with the environment, rising water? We will turn into boad people? A sharp reminder wat the film 2012 they showed last Saturday. Not the best film I have ever seen, but I guess it does carry a message. Not just about the environment but als about sefishness. If you like Isaac's work and want to have al closer look, I can seriously recommend his Flickr: http://www.flickr.com/photos/isaacordal/

IMG_2418_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

Ik ben op zoek geweest op Isaac Cordal's flickr naar de betekening van dit werk, maar ik vond er niets over terug. Misschien heeft het iets te doen met het milieu, stijgend waterniveau? Is dat onze toekomst: boot bewoners? Daar werden wij afgelopen weekeinde aan herinnerd door de fim 2012. Niet de beste rampenfilm die ik ooit zag, maar het brengt wel een boodschap. Niet alleen in verband met het milieu, maar ook egoïsme. Als je van Isaac's werk houdt en er iets meer van wilt zien, kan ik je zijn flickr aanbevelen: http://www.flickr.com/photos/isaacordal/

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort04, beaufort, de panne |  Facebook |

13-05-12

More Leaders

This photo of more leaders seems to be suffering from the bald man effect. I should really go back to try and take some more picture of this sandy installation. There were quite a few people circling the installation when I got there, so it was hard to get an overview without getting other people in. I will go back.

art, beaufort03, beaufort04, De Panne

Deze foto van nog wat leaders lijdt precies aan het kalende mannen effect. Ik moet terug gaan en proberen van nog wat foto's van dit mooie werk te maken, onder andere een overzicht. Er was nog wat volk in de kamer aanwezig, dus kon ik moeilijk een overzichtsfoto maken zonder andere mensen in de compositie te integreren. Ik ga zeker terug.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort03, beaufort04, de panne |  Facebook |

12-05-12

Follow the Leaders

This is a small part of the work for which I actually went to De Panne: "Follow the Leaders" by Isaac Cordal (SP).
Isaac is a street artist. His cement sculptures are no bigger than 25 cm. He often takes to the streets of Brussels, some 20 sculptures in his backpack, to place them in the cityscape and take pictures.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dit is een klein stukje van het werk waarvoor ik speciaal naar De Panne ging: "Follow the Leaders" door Isaac Cordal (SP). Isaac is een straatarties. Zijn cementen figuren zijn niet groter dan 25 cm. Vaak trekt hij door de straten van Brussel met een 20 tal beeldjes in zijn rugzak. Hij plaatst ze dan in het straatbeeld om er foto's van te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

11-05-12

Wedding

A true nightmare: our environment has become so soiled that we have to marry wearing gas masks. Isaac Cordal's works are on show all summer in a villa in De Panne, our coastal town closest to the French border. I deliberately played with the light falling in through the windows here to try and create an extra dimension of depth in the photo where the two cement figures are placed under a glass bell.

IMG_2415_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

IMG_2416_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

Een nachtmerrie: ons milieu is zo vervuild geworden dat trouwers gasmaskers moeten dragen. Isaac Cordal's werken kan je gans de lente en zomer bezoeken in een villa in De Panne. Ik speelde in deze foto's opzettelijk met het door de ramen invallende licht en probeerde zo in de foto waarin de figuurtjes onder een stolp staan, een extra diepte-effect na te streven.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

10-05-12

BP

I like art with a message. The horrifying BP incident a while ago inspired Spanish artist Isaac Cordal to devote some works to the damage that was done to our environment.

art, Beaufort, Beaufort04, De Panne

Ik houd van kunst met een boodschap. Het verschikkelijke BP incident een tijdje terug inspireerde Spaanse artiest Isaac Cordal om enkele werken toe te wijden aan de schade die door dit incident aan onze omgeving toegebracht werd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

09-05-12

Life is Expensive

When I saw this tiny work of art by Spanish artist Isaac Cordal, my thought was 'Life is Expensive'. It looked like the man in the picture was holding one of my long grocery bills. But it seems to be something else.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Waneer ik dit kleine kunstwerkje door Spaanse artiest Isaac Cordal zag, was mijn eerste gedachte "Het leven is duur". Het zag er naar uit dat de man in het kadertje een van mijn ellenlange kassastrookjes van de supermarkt aan het bestuderen was. Toek ik de foto bewerkte zag ik dat het iets anders is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

08-05-12

Sunbathing

After photographing the benches in De Haan, I came across this young lady enjoying the evening sun.

art, De Haan

Nadat ik in De Haan de banken gefotografeerd had, ontmoette ik deze jonge dame die genoot van de avondzon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, de haan |  Facebook |

07-05-12

Social Modified Benches - Jeppe Hein (DK) - Beaufort04 - De Haan

Maybe not comfortable to sit on, but nice and teasing to the eye.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

Misschien geen al te gemakkelijk zitcomfort, maar wel een knipoog en aantrekkelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

29-04-12

Nice View

Another view on the same work, this time with the beautiful hotel Belle Vue in the background.

IMG_1263_Beaufort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Een andere kijk op hetzelfde werk, deze keer met het prachtige hotel Belle Vue in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

28-04-12

I Can Hear It - Ivars Drulle (LV) - Beaufort04 - Westende

Ivars Drulle tends to combine huge structures with little meticulously detailed figures. Sound also plays a large role in his works.

IMG_1260_Beaufort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Ivars Drulle combineert vaak grote structuren met kleine gedetailleerde figuren. Geluid speelt ook vaak een grote rol in zijn werken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

27-04-12

Listening

This young woman is sitting patiently listning.

IMG_1267_Beafort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Deze jonge vrouw zit geduldig te luisteren.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

14-04-12

Two Corten Armours - Magdalena Abakanowicz (PL) - Beaufort04 - Middelkerke

Polish artiste Magdalena Abakanowicz displays two Corten Armours, two metal skulls, maybe that of seagulls, in the dunes near the beach in Westende/Middelkerke. Are these skulls bearers of instincts and emotions that overpower the intellect?

IMG_1274_Two-Corten-Amours_Abakanowicz_Middelkerke.jpg

Poolse artieste Magdalena Abakanowicz toont twee stalen pantsers, twee ijzeren schedels, misschien van zeemeeuwen, in de duinen aan de grens met het strand in Westende/Middelkerke. Deze schedels zijn misschien de dragers van instincten en emoties die het intellect overmeesteren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, middelkerke |  Facebook |

13-04-12

Ready to do Battle

Two corten armours in the dunes in Westende, ready to do battle. Where have these structures come from?

art, beaufort, beaufort04, Westende

Twee stalen pantsers in de Westendse duinen, klaar om ten strijde te trekken. Van waar komen deze vreemde pantsers?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

11-04-12

UFO in the Dunes

Did I discover a UFO in the dunes? Anyone know what this is?

IMG_1278_Beaufort04_Two-Corten-Amours_Abakanowicz_Middelkerke.jpg

Ontdekte ik een UFO in de duinen? Weet iemand wat dit is?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, middelkerke |  Facebook |

10-04-12

Rolling Waves - Bernar Venet (FR) - Wenduine - 22

This is then the full view of Bernar Venet's work on the seafront in Wenduine. To me this symbolises the rolling movement of the sea.

 

art,beaufort,beaufort04,wenduine

Dit is dan de volledige kijk op Bernar Venet's werk op de zeedijk in Wenduine. Dit symboliseert voor mij de rollende golven van de zee.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

09-04-12

Arc X - Bernar Venet (FR) - Wenduine - 22

This work by French artist Bernar Venet is made out of corten steel which has the property of reflecting the light. Even when it is rusty. Again this is a form of art that is meant to blend into its setting.

IMG_1222_Beaufort04_Venet_Wenduine_22.jpg

Dit werk door Franse artieks Bernar Venet is in cortenstaal opgetrokken, wat als eigenschap heeft dat het licht reflecteert. Zelfs wanneer het roestig is. Dit is opnieuw een kunstwerk dat niet met de omgeving mag vloeken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

08-04-12

Waves - Bernar Venet (FR) - Wenduine - 22

Are these waves? Maybe. But this artist inspires his works on punctuation marks and scribbled lines. A but rusty by the look of it.

IMG_1224_Beaufort04_Venet_Wenduine_22.jpg

Zijn dit golven? Misschien. Maar deze artiest vindt zijn inspiratie in leestekens en gekrabbelde lijnen. Een beetje roestig, zo te zien.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

01-04-12

Natural Materials

I love the idea of creating art using natural materials. It seems so ecologically correct to me and I find it simply pretty. So I was inspired, after visiting the worm, to try and make some art with just what I found in the dunes.

IMG_1210_NaturalMaterials.jpg

Ik hou van het idee om kunst te maken met natuurlijke materialen. Het lijkt mij zo ecologisch correct en ik vind het ook gewoon mooi. Ik was geïnspireerd na het bezoeken van de worm en besloot om in de duinen wat ecologische kunst te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, wenduine |  Facebook |

31-03-12

Way in to the Sandworm - Marco Casagrande (Fi) - Wenduine (20)

This is the way in to the Sandworm, the head. This was my first Beaufort04 exhibit and on target as far as I'm concerned. I'll try to provide you with a look at all the works of art the weeks, months to come. I'm sure that the Sandworm is one of the more spectacular works. I'll try to make photo's of the less spectacular stuff as well.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

Dit is dan de ingang van de Zandworm, de kop. Dit was dus mijn eerste kunstwerk van Beaufort04 en een schot in de roos wat mij betreft. De komende weken/maanden probeer ik jullie een overzicht te geven van alle kunstwerken. Deze zandworm is zeker een van de meer spectaculaire werken. Ik probeer ook mooie foto's te maken van de minder spectaculaire werken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

30-03-12

Head of the Sandworm - Marco Casagrande (Fi) - Wenduine (20)

This is looking out from the inside through the opening of the head of the Sandworm. What you could likely not really see in the previous photo is that the centre of the body is dug out really deep. This gives the light falling in an extra something, it is like you are looking down in the belly of the worm. The artist Marco Casagrande's work balances on the border between architecture and visual art. His work pays witness to a continuing interaction between work and environment. There is not a single building of his that is not seaching for the questions thrown up by the immediate surroundings.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

En hier kijk ik van de binnenkant van de worm door de opening in de kop. Wat je in de vorige foto wellicht moeilijk kon zien is dat de binnenkant van het centrale gedeelte diep uitgegraven is. Dit geeft het invallende licht iets extra's. Het is alsof je naar beneden in de buik van de worm kijkt. Het werk van de kunstenaar Marco Cassagrande bevindt zich op het snijvlak tussen architectuur en beeldende kunst. Zij werk getuigt van een voortdurende interactie tussen werk en omgeving. Er is geen enkel bouwwerk van zijn hand dat niet op zoek gaan naar de vragen die de directe omgeving opwerpt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |