28-11-16

Ecstasy of Saint Teresa

On this day in 1680 the world los a great architect and sculptor: Gian Lorenzo Bernini. The Ecstasy of Saint Teresa is one of his most controversial works that can be found in the church of  Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy, bernini

Op deze dag in 1680 verloor de wereld een groot architect en beeldhouwer: Gian Lorenzo Bernini. De extase van Sint Teresa is een van zijn meest controversiële werken. Je vindt het in de kerk van Santa Maria della Vittoria in Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy, bernini |  Facebook |

21-11-16

Deliver us from Evil

I recently watched 2 good films about child abuse by priests: Spotlight & Deliver us from Evil. The first tells the story of the jounalists in Boston who brought to light the massive child abuse by priests in that city. The second is a documentary film that tells the story of an Irish priest who abused many children in California in the 70's and 80's.  I warn you, the second is not an easy film to watch. I got quite emotional seeing parents break down because of what had happened to their children. The priest would always confess his wrong doings and the church would move him to another city. In both cases the church's strategy was clearly to close ranks and cover up. The Pope never answered to any of the charges, but then as the head of the Vatical State he enjoys immunity from prosecution.
The photo shows the altar of the church Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy


Recent zag ik 2 goede films over pedofilie door priesters: Spotlight & Deliver us from Evil. De eerste film gaat over de journalistiek die in Boston massief kindermisbruik door priesters aan het licht bracht. De tweede film is een documentaire over een priester van Ierse origine die in de jaren 70 en 80 kinderen misbruikte in California. Ik verwittig je, geen gemakkelijke film om te zien. Ik werd zelf emotioneel wanneer ouders onderuit gingen getuigend van het leed dat hun kinderen aangedaan werd. De priester zelf ontkende nooit zijn probleem, maar werd door zijn kerkelijk overheid telkens gewoon overgeplaatst. In beide gevallen was de strategie van de kerk duidelijk om de rangen te sluiten en het potje dicht te houden. De paus reageerde nooit op de beschuldigingen, maar als staadshoofd van het Vaticaan geniet hij natuurlijk immuniteit.
De foto is van het altaar van de kerk Santa Maria della Vittoria in Rome. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

25-10-16

Contemporary Art

Only took a couple of hours to visit Mons, had to pick up my son & his girl @ Charleroi Airport. Couple of quick shots of contemporary art on the way out.

art, mons, belgium

art, mons, belgium

Ik nam maar een paar uur om Mons te bezoeken, moest mijn zoon & zijn vriendin oppikken van de luchthaven in Charleroi. Snel een paar shots van hedendaagse kunst bij het verlaten van het centrum.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, mons, belgium |  Facebook |

23-10-16

Garden

In the passage that leads to the yard and then through to the garden, the monument remembers the battle of Ramillies back in 1706, in particular the role of the Irish Dragoons. In the garden some statues.

architecture, mons, belgium, art

architecture, mons, belgium, art

architecture, mons, belgium, art

In de gang dat naar de binnenkoer en dan de tuin leidt, herinnert het monument aan de slag om Ramillies in 1706 en de rol die de Ierse Dragoons speelden. In de tuin enkele beelden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, mons, belgium, art |  Facebook |

22-10-16

Entrance to the Town Hall

When visiting Mons you should discover the Town hall further. Walk through the entrance, it has a great door with a superb knocker. Don't know if the figure is a man or a woman, whatever, it is not smiling.

architecture, art, mons, belgium

architecture, art, mons, belgium

architecture, art, mons, belgium

Wanneer je Bergen bezoekt, moet je het stadhuis in detail verkennen. Wandel door de inkom, het heeft een fantastische deur met een indrukwekkende klopper. Weer niet of de figuur een man of een vrouw is, om het even wat, het glimlacht niet.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, mons, belgium |  Facebook |

20-10-16

Monkey

The exact origin of the monkey attached to the facade of the town hall in Mons is unknown.

IMG_9171_MONS_MONKEY.jpg

De oorsprong van het aapje dat in de voorgevel van het stadhuis gemetst is is onbekend.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: mons, art, belgium |  Facebook |

19-10-16

Spread Your Wings

On the little square/garden where I took the picture of the belfry, this work of art by Brussels artist Filip Gilissen: Spread Your Wings.

art, mons, belgium

Op de plek van waar ik de foto van het belfort nam, dit kunstwerk door Brusselse artiest Filip Gilissen: Spread Your Wings.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, mons, belgium |  Facebook |

16-10-16

Mons

Visiting Mons had been on my bucket list for years. And finally last summer I had an excuse to discover the town. I was enchanted by its town hall, the streets and squares, the Walloon city life. Entering the centre, we passed under this artwork by Arne Quinze.

art, mons

De Waalse stad Bergen bezoeken stond al jaren op mijn bucket list. En afgelopen zomer was het eindelijk zo ver: ik vond een reden om de stad te ontdekken. Het stadhuis betoverde mij alsook de straatjes en pleinen, een mooi Waals stadsbeeld. Toen wij de stand binnen wandelden, passeerden wij onder dit kunstwerk van Arne Quinze.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, mons |  Facebook |

23-09-16

Tirza

Just finished Reading Arnon Grunberg's Tirza. It is not a happy story with a happy ending. It is about a father and his daughter. I didn't like it very much in the beginning, it was a bit to weird for me. But I kept on Reading and in the end I was enthusiastic to finish it. But it has a very dark ending. Do read it as wel, but only if you like dark stories with unhappy endings. 

 art, literature, cornwall, uk

Heb net Arnon Grunberg's Tirza uitgelezen. Het is geen happy verhaal met een happy einde. Het verhaal vertelt over een vader en zijn dochter. Ik vond het in het begin van het boek niet zo goed. Beetje te vreemd voor mij. Maar ik hield vol en mijn enthousiasme nam toe naarmate ik het einde naderde. Maar dat einde is pikzwart. Lees het, maar alleen als je van zwarte verhalen houdt met ongelukkige eindes. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, cornwall, uk |  Facebook |

16-09-16

1945

Bad news. About a week ago, in September 2016, Greta Friedman passed away at the ripe old age of 92. Frieda was the woman who was kissed by a sailor on Times Square in NYC on August 14, 1945 when the capitulation of Japan in the Second World War was made public. Here we are reminded of that event along the High Line in Chelsea.

art, nyc, new york city, usa, high line

Slecht nieuws. Ongeveer een week geleden, in september 2016, verliet Greta Frieman ons. Ze bereikte de rijpe leeftijd van 92. Frieda was de vrouw die op Times Square door een matroos gekust werd op 14 augustus 1945, toen het nieuws bekend gemaakt werd dat Japan gecapituleerd had in de Tweede Wereldoorlog. Langsheen de High Line in Chelsea word je hieraan herinnerd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, new york city, usa, high line |  Facebook |

11-09-16

15

A bit of a somber photo today, to remember how terrorism shocked the world 15 years ago: 9/11. One of the reflecting pools where once one of the Twin Towers stood. Nearly 3.000 people were killed on that day in 2001.

IMG_4340_NYC_MEMORIAL.jpg

Vandaag een sombere foto die herinnert hoe terrorisme 15 jaar geleden de wereld in haar greep nam: 9/11. Een van de spiegelvijvers waar ooit een van de Tweelingtorens stond. Bijna 3.000 mensen verloren hun leven op die dag in 2001.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, new york city, nyc, usa |  Facebook |

04-08-16

William III of Orange

An interesting fact about Brixham is that it is there that William III of Orange landed in 1688 to become king of England, Scotland and Ireland at the end of the Glorious Revolution. There is a statue of him on the Strand near the harbour to commemorate the event. It has an inscription on the side in Dutch. 

 art, uk, devon, brixham

art, uk, devon, brixham

Een interessant gegeven over Brixham is dat Willem III van Oranje er landde in 1688 om na de Glorieuze Revolutie koning van Engeland, Schotland en Ierland te worden. Je vindt op de Strand nabij de haven een standbeeld die het gebeuren herdenkt. Op de zijkant is er een opschrift in het Nederlands. 

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, uk, devon, brixham |  Facebook |

04-07-16

Lions

I love the guardian lions along the streets in Chinatown. They always come in pairs. The lion always has its paw on a ball. The lioness has a cub under her paw.

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

Ik ben gek op de leeuwen die de straten van Chinatown bewaken. Je vindt ze altijd in paren. De leeuw heeft steevast een bal onder zijn poot, terwijl de leeuwin een welpje onder haar poot houdt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

27-06-16

The Liver Bird

The use of the bird as Liverpool's symbol dates from 1350. Which mythical bird this is remains today a mystery. Generally current day versions are based on the cormorant.

art, liverpool, uk

art,liverpool,uk

art,liverpool,uk

Het gebruik van de vogel als symbool voor Liverpool dateert van 1350. Het blijft mythologisch welke vogel dit precies zou kunnen zijn. Hedendaags wordt de aalscholver als model gebruikt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk |  Facebook |

07-06-16

Kamenita Vrata

Take the passage beyond this stone gate and a surprise awaits you: the underground passage actually contains a chappel dedicated to Mary. Croatians come to pray there and give thanks.

IMG_8167_CROATIA_ZAGREB_MADONNA.jpg

IMG_8169_CROATIA_ZAGREB_MADONNA.jpg

IMG_8171_CROATIA_ZAGREB_MADONNA.jpg

De passage achter deze stenen poort moet je absoluut nemen. Je vindt er een heuse kapel toegewijd aan Maria. De lokale bevolking komt er bidden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, croatia, zagreb |  Facebook |

30-05-16

Grgur Ninski

Grgur Ninski was a Croatian bishop who opposed the pope and the official circles of the church. In 926 he decided to hold mass in Croatian and no longer in Latin. The uplifted finger points in the direction of the Vatican.
Rubbing his big toe is believed to bring luck.

IMG_7269_CROATIA_SPLIT_GRGUR-NINSKI.jpg

IMG_7277_CROATIA_SPLIT_GRGUR-NINSKI.jpg

Grgur Ninski was een Kroatische bisschop die zich tegen de paus en het instituut kerk verzette. In 926 besloot hij om de mis in het Kroatisch te houden en niet meer in Latijn. Zij opgeheven vinger wijst in de richting van het Vaticaan. Zijn grote teen aanraken brengt geluk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, croatia, split |  Facebook |

28-05-16

New York Trilogy

On the plane to Croatia, I finished Paul Aster's New York Trilogy. I read on the internet that it is one of the mustread great American literary works. I enjoyed it, but it is pretty abstract, maybe just a bit too much for me. A good excuse to get some more NYC photo's from my archives.

architecture, nyc, new york city, usa, literature

architecture, nyc, new york city, usa, literature

architecture, nyc, new york city, usa, literature

Op het vliegtuig naar Kroatië, las ik Paul Aster's New York Trilogie uit. Het internet vertelde mij dat het een belangrijk Amerikaans stuk literatuur is at je gelezen moet hebben. Ik heb er van genoten, maar voor mijn meug is het misschien net iets te abstract. Het was een goede uitvlucht om nog een paar foto's uit mijn NYC archief te putten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa, literature |  Facebook |

28-04-16

Art in Bryant Park

Little stalls & shops all around Bryant Park warming up for the Christmas season. Even a little shop selling modern art.

IMG_5161_NYC_5TH.jpg

Kleine stalletjes en winkeltjes rondom Bryant Park en de aanloop van de kerstperiode. Zelfs een klein winkeltje die moderne kunst verkocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

24-04-16

Art Inside the Rockefeller Center

Not just the doors and the outside of the Rockefeller Center are decorated with art, once inside you discover many fine pieces of art.

art, nyc, usa, new york city, rockefeller center

art,nyc,usa,new york city,rockefeller center

art, nyc, usa, new york city, rockefeller center

Niet allen de deuren en de buitenkant van het Rockefeller Center zijn met kunst versierd, eens je binnen bent, ontdek je menig fijn kunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city, rockefeller center |  Facebook |

23-04-16

Door to the Rockefeller Center

I've written here before about the Rockefeller Center, it is a work of art in its own right. That is one way to decorate an entrance.

art, nyc, usa, new york city, rockefeller center

Ik heb hier al eerder over het Rockefeller Center geschreven, een kunst werk in zijn eigen recht. Hoeveel entrees ken je die zo versierd zijn?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city, rockefeller center |  Facebook |

20-04-16

Keith Haring

2015 was 25 years after New York lost a great pop artist: Keith Haring. To commemorate Uniqlo had a whole wing lined with T-shirts, hoodies and other stuff with some of his best works. I purchased a hoodie with the Radiant Child and a super T-shirt.

art, nyc, usa, new york city, keith haring

art, nyc, usa, new york city, keith haring

art, nyc, usa, new york city, keith haring

2015 was 25 jaar nadat New York en de wereld een grote pop artiest verloren: Keith Haring. Om het te herdenken vond je in Uniqlo een ganse vleugel met T-shirts, hoodies en ander textiel met veel van zijn beste werken. Ik kocht een hoodie met de Radiant Child en een leuk T-shirt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, nyc, usa, new york city, keith haring |  Facebook |

02-04-16

900.000

Last Friday the counter on my blog reached 900.000. Thanks to all my visitors! I get about 200 unique visitors per day, so it should take me another year to reach the magical 1.000.000.

900000_WEB.jpg

Vorige vrijdag stond de bezoekersteller van mijn blog eventjes op 900.000. Bedankt aan al mijn bezoekers. Ik krijg ongeveer 200 unieke bezoekers per dag, dus het kost mij normaal gezien nog een jaar om de magische 1.000.000 te bereiken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

01-04-16

Catch-22

Towards the end of March I finished Joseph Heller’s classic novel Catch-22. It is a must read, but you have to try and understand absurdity to be able to finish it. It is a very absurd Second World War story that is symbolic for the absurdity of war. Heller took 10 years writing it and ended up releasing it in 1961. It became symbolic for the absurdity of the Vietnam War and the popular sitcom MASH adopted a lot of the ideas. A catch 22 is an absurd loose loose situation. The main character tries to get out of the war by pretending to be out of his mind. But seeing that wanting to get out of the war is a sane thing to do, he does not succeed.
The picture is of a building in Rome, because the American pilots in the novel are stationed in Italy and spend a lot of time in Rome.

 art, rome, italy

Naar het einde van maart toe, las ik Joseph Heller’s klassieker Catch-22 uit. Je moet het gelezen hebben, maar je moet wat absurditeit kunnen verwerken om het uit te lezen. Het absurde verhaal speelt zich af in Wereld Oorlog II en staat symbool voor de absurditeit van de oorlog. Heller deed er 10 jaar over om het boek te schrijven, het werd pas in 1961 gepubliceerd. Het werd daardoor symbolisch voor de absurditeit van de Vietnam Oorlog. De populaire sitcom MASH adopteerde heel wat ideeën uit het boek. Een Catch-22 is een situatie waarin je onmogelijk kan winnen. De hoofdrolspeler probeert aan de oorlog te ontsnappen door te doen alsof hij gek is. Maar gezien aan de oorlog proberen te ontsnappen een verstandige zaak is, slaagt hij er niet in.
De foto is er eentje van een gebouw in Rome. De piloten in het boek zijn in Italië gestationeerd en brengen heel wat tijd door in die mooie stad.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

30-03-16

The Meridian Line

At the beginning of the 18th century, Pope Clement XI commissioned the astronomer, mathematician, archeologist, historian and philosopher Francesco Bianchini to build a meridian line, a sundial within the basilica. This allowed the pope to check the accuracy of the Gregorian reformation of the calendar, to produce a tool to predict Easter exactly and to give Rome a meridian line as important as the one built in Bologna’s cathedral San Petronio.

 

art, rome, italy

In het begin van de 18e eeuw bestelde paus Clemens XI bij de astronoom, wiskundige, archeoloog, geschiedkundige en filosoof Francesco Biachini een meridiaan, een zonnewijzer binnen in de basiliek. Dit instrument moest de paus toestaan om de juistheid van de pas ingevoerde hervormde Gregoriaanse kalender te verfiëren, alsook om het tijstip van Pasen precies uit te rekenen. Rome moest ook een meridiaan krijgen die minstens zo belangrijk was als deze die in Bologina in de San Petronio kathedraal gemaakt was.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

29-03-16

St John the Baptist

Inside the church another sculpture by Igor Mitoraj, the head of St John the baptist

 art, rome, italy, Igor Mitoraj

Binnen in de ker, nog een werk door Igor Mitoraj, het hoofd van Sint Johannes de doper

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, rome, italy, igor mitoraj |  Facebook |

28-03-16

Igor Mitoraj

The façade of the basilica may be simple, but I enjoyed the art works on the doors of the church. These were added in 2006 and are by the hand of Polish artist Igor Mitoraj.

 IMG_1447_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1446_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1445_ROME_BASILICA.jpg

De façade van de basiliek is misschien eenvoudig, maar ik genoot van de kust op de deuren van de kerk. Deze werken werden pas in 2006 aangebracht en zijn van de hand van de Poolse beeldhouwer Igor Mitoraj.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

23-03-16

Imagine Strawberry Field

I'll be perfectly honest with you: the Imagine mosaic in Strawberry Field, Central Park, is not a work of art that makes me say 'Wow'. But when you've been there, you feel compelled to take a picture of it. And maybe share it.
I did exactly what the work says: Imagine. I took a picture of the mosaic, I put the gate to Strawberry Field in Liverpool behind it, and leaned the statue of John Lennon, that stands across the street from the Cavern Club in Liverpool, against it. This is my Strawberry Field. I took all 3 pictures. Do I deserve to go to hell now?

art, nyc, usa, new york city

Ik ga eerlijk zijn: de Imagine mozaïek in Strawberry Field, Central Park, is geen kunstwerk dat mij een wow-gevoel bezorgt. Maar als je er geweest bent moet je er toch een foto van nemen en misschien delen.
Ik deed wat het werk zegt: Imagine. Ik nam een foto van de mozaïek, plaatste de toegangspoort tot Strawberry Field in Liverpool er achter en leunde het beeld van John Lennon, dat aan de overkant van steeg van de Cavern Club in Loverpool staat, er tegen. Dit is dus mijn Strawberry Field. Ik nam wel degelijk alle 3 de foto's. Verdien ik nu de hel?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-03-16

29 Statues

I read somewhere that Central Park hosts 29 statues. The first here is of John Hamilton of Hamilton Heights, a statesman who started the construction of Harlem back in 1800. Dreams can come true in Central Park: pretty Asian girls grow on trees. Finally a statue of Polish king Jaciello, part of Poland's stand for the 1939 World Fair.

IMG_4974_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4975_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4980_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Ik las ergens dat Central Park 29 beelden telt. De eerste hier is van John Hamilton van Hamilton Heights, een staatsman die in 1800 startte met de bouw van Harlem. Dromen kunnen waarheid worden in Central Park: mooie aziatische meisjes groeien aan de bomen. En tot slot een beeld van de Poolse koning Jaciello. Gemaakt voor de wereldtentoonstelling in 1939.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

13-03-16

Varied Metropolitan

The arts collection in the Metropolitan museum is very varied: from African wood art to Medieval armour to modern eyesores.

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

De kunstcollectie in de Metropolitan museum is zeer gevarieerd: van Afrikaanse houtkunst tot middeleeuwse harnassen tot moderne dat zeer doet aan de ogen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

12-03-16

Egyptian Metropolitan

The Egyptian section of the Metropolitan Museum of Art is very impressive as well.

IMG_4917_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4919_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4923_NYC_METROPOLITAN.jpg

De Egyptische afdeling van het Metropolitan Museum voor Kunst is ook indrukwekkend.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |