01-05-14

Pets

Happy Mayday everyone!
Lots of images of pets on graves on Highgate Cemetery. The last grave shows Thomas Sayers faithful Mastiff Lion guarding over his master. Lion was the chief mourner at Sayers funeral. Sayers was the last bare-knuckle fighter England had. He had to give up when the Queensburry made an end to bare-knuckle fighting.

IMG_6544_LONDON_HIGHGATE_PET.jpg

IMG_6579_LONDON_HIGHGATE_PET.jpg

IMG_6685_LONDON_HIGHGATE_PET.jpg

Een goede meidag, iedereen!
Veel beelden van huisdieren op graven in Highgate begraafplaats. Het laatste graf toont Lion, de Mastiff van Thomas Sayers, de laatste blote vuist vechter in Engeland. Lion was de belangrijkste rouwer op de begrafenis. Sayers moest zijn sport opgeven toen de Queensburry regels ingevoerd werden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, highgate, london, uk |  Facebook |

30-04-14

Alexander Litvinenko

Do you remember Russian secret service dissident Alexander Litvinenko being poisoned in London in 2006? He is burried in Highgate Cemetery as well, on the West side.

art, london, highgate, uk

Herinner je nog de Russische ex geheim agent Alexander Litvinenko? Hij liep over en werd in 2006 vergiftigd in Londen. Hij ligt ook begraven in het Westelijke gedeelte van Highgate.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, highgate, uk |  Facebook |

29-04-14

Karl Marx

Did you know that Karl Marx is burried in London in Highgate Cemetery? He is likely the reason the cemetery gets a lot of visitors. His grave is not so modest, but that is not his choice. His wife and daughter and grandson preceded him in passing away, he was added to the family grave that was upgraded afterwards.

art, london, uk, highgate

Weet je dat Karl Marx begraven ligt in Highgate begraafplaats? Wellicht de reden waarom zoveel mensen de begraafplaats bezoeken. Zijn graf is niet zo bescheiden, maar dat was zijn keuze niet. Zijn vrouw, dochter en kleinzoon gingen hem vooraf. Hij werd bijgelegd waarna het graf een upgrade kreeg.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, highgate |  Facebook |

28-04-14

Douglas Adams

Getting back to Highgate Cemetery in London and famous people burried there: Douglas Adams. Who is Douglas Adams? The author of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, of course. He has a simple grave. Fans leave pens in a vase in front of it.

art, london, uk, highgate

Terug naar Highgate begraafplaats in Londen en beroemdheden die er begraven zijn: Douglas Adams. Wie is Douglas Adams? De auteur van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, of Het Transgalactisch Liftershandboek zoals het in Nederland heet. Hij heeft een simpel graf. Fans laten schrijfmateriaal achter in een vaas op zijn graf.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, london, uk, highgate |  Facebook |

12-02-14

George Orwell

What I didn't know is that George Orwell, the author of 1984 and Animal Farm actually had lodgings on the Portobello Road back in 1927. A rather modest place, but then writers were poor.

art,london,uk

Wat ik niet wist is dat George Orwell, de auteur van 1984 en Animal Farm logeerde in dit huis in de Portobello Road in 1927. Een bescheiden woonhuis, maar schrijvers waren dan per definitie arm.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

27-01-14

The Embassy of Cambodia

 

I’m sure that a lot of my visitors will understand that it was the cover of this short story, prominently present in every bookshop window in London, which attracted me.
When I saw it was written by Zadie Smith, I was even more interested.
And the title intrigued me. What can you possibly write about the Embassy of Cambodia?
As is usually the case with Smith, the title refers to but a detail or a red herring in the story.
The real story here is about a black refugee girl employed, or should I say enslaved, by a well off immigrant British family.
Mrs Smith manages to write a complete and interesting story in just 69 entertaining pages.
But then she is no beginner. Having read literature at Kings College in Cambridge, having written four full sized novels, she currently teaches literature in the US.
I enjoyed her debut ‘White Teeth’, although it was not my cup of tea, and have ‘On Beauty’, shortlisted for the 2005 Booker prize, on my night table, yet unopened.
Anyway, the message I want to give here is that I can recommend the book if you like a good short read. Be warned: it is not a happy story. But I still have to discover a work by Zadie Smith with a happy ending.
And for badminton lovers: the sport doesn’t really feature in the work. It is mainly about swimming. But this is a typical twist for this autor.

 art,zadie smith,london,uk

Mijn bezoekers die mij kennen begrijpen vast dat het de cover van deze short story was, prominent aanwezig in de vitrines van Londense boekenwinkels, die mij aantrok.
Toen ik zag dat de auteur Zadie Smith was, nam mijn interesse alleen toe.
En de titel kon mij boeien. Wat kan je in Godsnaam schrijven over de Ambassade van Cambodia?
Zoals dikwijls het geval is met mevrouw Smith, verwijst de titel naar een detail in haar boek en is dus lichtjes misleidend.
Het echte verhaal gaat over een zwarte vluchtelinge die tewerkgesteld wordt, of moet ik het niet eerder over slavernij hebben, door een welstellende allochtone Britse familie.
Mevrouw Smith slaagt er in een volledig en boeiend verhaal te brengen in amper 69 entertainende bladzijden.
Maar ze is natuurlijk geen beginnelinge. Ze studeerde literatuur aan Kings College in Cambrige, schreef 4 romans en doceert literatuur in de Verenigde Staten.
Ik genoot van haar debuutroman ‘Witte Tanden’, hoewel het mijn cup of tea niet was. ‘On Beauty’, die op de shortlist voor de Booker prijs 2005 kwam, ligt ongeopend stof te verzamelen op mijn nachttafel.
Ik kan dit korte leesplezier aanbevelen. Maar wees gewaarschuwd: het is geen happy verhaal. Maar ik moet het eerste werk van Zadie Smith met een happy ending nog ontdekken.
En voor badminton liefhebbers: de sport komt er maar zeer zijdelings, lees: nauwelijks, in voor. Het gaat eigenlijk over zwemmen. Maar ook dat is een typisch karaktertrekje van de auteur.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, zadie smith, london, uk |  Facebook |

25-01-14

The Arch

Henry Moore's work The Arch stands alongside the Long Water in Kensington Gardens. I experimented against the light for this shot. The Arch stands 6 metres high.

IMG_4896_LONDON_THE-ARCH.jpg

Henry Moore's werk The Arch (de boog) staat langsheen de Long Water in Kensongton Gardens. Ik experimenteerde met tegenlicht fotografie voor deze foto. Het werk is 6 meters hoog.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

24-01-14

Fountain

The fountain at the end of the Italian Garden, on the Long Water site.

IMG_4885_LONDON_ITALIAN-GARDEN.jpg

De fontein aan het uiteinde van de Italiaanse Tuin, aan de zijde van Long Water.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

23-01-14

Decorative Italian Garden

The Italian Garden at the end of the Long Water in Kensington Gardens/Hyde Park is believed to have been a gift from Albert to his beloved Queen Victoria. Is was constructed some 150 years ago.
The decorations are in marble and quite exquisite.

IMG_4891_LONDON_ITALIAN-GARDEN.jpg

De Italiaanse Tuin op het einde van de Long Water in Kensington Gardens/Hyde Park zou een geschenk geweest zijn van Albert aan zijn geliefde Queen Victoria. De bouw ervan situeert zich zowat 150 jaar geleden.
De versieringen zijn in marmer en gewoon verukkelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

17-01-14

Kyoto in the Park

Holland Park has a nice little Japanese garden: Kyoto Garden.

IMG_4837_LONDON_HOLLAND-PARK-KYOTO.jpg

Holland Park heeft een leuke kleine Japanse tuin: Kyoto Garden.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

16-01-14

Art in the Park

Now don't I wish I was standing in the place of Sean Henry's 'Walking Man'?

IMG_4830_LONDON_HOLLAND-PARK-ART.jpg

Wou ik nu niet dat ik in de plaats stond van Sean Henry's 'Walking Man'?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

05-01-14

Wicked

Last year in NYC, we failed to see the musical Wicked. It was too new, you had to order your tickets months in advance and they cost a fortune. In London we managed to get last minute tickets.
Wicked tells teh story of the witches from the Wizzard of Oz and is hence a prequel.
In particular it tells the story of Elphaba, the wicked witch from the west, from birth till death.
The musical focusses on her time as a student and tells how this specially talented girl became wicked.
I was surprised to learn that the leading role is played by Dutch actress Willemijn Verkaik, not a debutante on stage.
She had a voice and has won several awards. In the meantime she has over a 1000 performances behind her in London and also starred on Broadway and in performances on mainland Europe. A must see for musical lovers.

art, london, uk

Vorig jaar in NYC lukte het ons niet om de musical Wicked mee te pikken. Het stuk was nog te nieuw, je moest maanden van voordien je tickets bestellen en ze kostten nog een fortuin. In Londen slaagden wij er wel in.
Wicked vertelt het verhaal van de heksen uit de Wizzard of Oz en is dus een prequel.
In het bijzonder vertelt de musical het verhaal van Elphaba, de boze heks uit het westen, van geboorte tot dood.
De musical concentreert zich vooral op de studententijd van het bijzondere meisje en vertelt hoe ze 'Wicked' werd.
Verbazend, vond ik, is dat deze hoofdrol door de Nederlandse Willemijn Verkaik gespeeld wordt, geen debutante op de planken. Ze heeft een stem en won al verschillende awards. Ze heeft er intussen al meer dan 1000 vertoningen op zitten in Londen en bracht haar rol ook al op Broadway en in Europa. Een must see voor musical liefhebbers.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

21-12-13

Star

 

When I looked up in Carlisle's cathedral I saw more than just one star. The roof of the cathedral is a starry work of art.

iPHONE_2130_CARLISLE_STARRY-SKY.jpg

iPHONE_2131_CARLISLE_CATHEDRAL_WEB.jpg

 

Wanneer in ik de kathedraal in Carlisle naar boven keek zag ik sterren. Het plafond van de kathedraal is een heus kunstwerk.

12:42 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, art, carlisle, uk |  Facebook |

20-12-13

Religious Inspiration

Going into the last weekend for Christmas: it seems like it is time for some religious inspiration.

 

Canon1100_2262_CARLISLE_CATHEDRAL_WEB.jpg

Nu wij het laatste week voor Kerstmis in gaan, lijkt het tijd voor wat religieuze inspiratie.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, carlisle, uk |  Facebook |

16-12-13

Apprentice's Pillar

This is one of the greatest treasures of Rosslyn Chapel: the apprentice's pillar. A very sad story. The apprentice's pillar is much prettier than that of the master mason. In a fit of rage and jealousy, the master struck his apprentice on the head and killed him. Being a mason's apprentice was risky business in the 15th century.

 

iPHONE_2120_ROSSLYN_APPRENTICE-PILLAR_WEB.jpg

Dit is een van de grootste schatten van Rossly Chapel: de pilaar van de leerling. Een triestig verhaal. Deze pilaar is veel mooier dan die van de meester. In een aanval van razernij en jaloezie sloeg de meester zijn leerling op het hoofd en doodde hem. Een leerling steenhouwer was precies een risicoberoep in de 15e eeuw.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rosllyn chapel, scotland, uk, knights templar |  Facebook |

15-12-13

Fallen Angel

 

Photography is not allowed inside Rosslyn Chapel. So please forgive the low quality photos. A lot of symbols, like here Lucifer, the Fallen Angel.

 

iPHONE_2119_ROSSLYN_FALLEN-ANGEL_WEB.jpg

Fotografie is niet toegelaten in Rosslyn Chapel. Dus vergeef de slechte kwaliteit. Veel symbolen, zoals hier Lucifer, de gevallen engel.

16:23 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, rosslyn chapel, knights templar, scotland, uk |  Facebook |

28-09-13

Heart of Stone

Not a heart of gold, like in Neil Young's song, but polished stone. A way to earn a little extra money on Iona.

Canon5D_0638_STONE-HEARTS_WEB.jpg

 

Niet een gouden hart zoals in het nummer door Neil Young, maar gepolijste steen. Een manier om wat extra geld te verdienen op Iona.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

27-09-13

War

Even a small place like Iona sacrificed a lot to the First World War.

Canon5D_0637_IONA_WAR_WEB.jpg

 

Zelfs een kleine plek zoals Iona leed verliezen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

26-09-13

Black

All that walking on Iona makes you pretty thirsty. I only found one pub on Iona. It is close to where the ferry from Mull crosses. The Scottish are flexible: they serve Guinness. But drink that when you are in Ireland, or on Saint Patrick's day in Belgium. In Scotland drink Belhaven Black.

Canon5D_0636_BELHAVEN-BLACK_WEB.jpg

 

Van al dat wandelen krijg je dorst. Op Iona kon ik maar een pub vinden. Dicht bij waar de ferry van Mull oversteekt. Schotten zijn flexibel: je vindt er Guinness.  Maar drink dat wanner je in Ierland bent of op Saint Patrick's day in België. In Schotland drink je Belhaven Black.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

22-09-13

Graves

Some inpressive graves inside the cathedral as well.

Canon5D_2793_IONA-CATHEDRAL.jpg

 

Enkele indrukwekkende grafmonumenten in de kathedraal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

21-09-13

Babtismal Font

I'm sorry for my absence the past couple of days, I have just been far too busy. Inside Iona's cathedral this fantastic babtismal font overlooking the place of worship.

Canon5D_2786_BABTISMAL-FONT.jpg

 

Het spijt mij voor mijn afwezigheid de afgelopen dagen, ik heb het gewoon te druk gehad. Binnen in Ioan's kathedraal deze fantastische doopvont die de gebedsplaats overziet.

09:37 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

18-09-13

Cloister Decorations

Special about Iona's cloister is that it shows some exquisite carvings in the sandstone capitals.

Canon5D_2798_CARVINGS.jpg

 

Speciaal aan Iona's kloostergang is dat de kapitelen heel mooi versierd zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

17-09-13

Descent of the Spirit

In the middle of the cathedral's cloister this splendid 1959 work of art: Descent of the Spirit.

Canon5D_2799_DESCENT-OF-THE-SPIRIT.jpg

 

In het midden van de kloostergang dit mooie kunstwerk uit 1959: Afdeling van de Geest.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

16-09-13

Saint Martin's Cross

Saint Martin's cross you'll also find on the grounds in front of the cathedral on Iona. More simple in shape, it is one of the oldest crosses on the Island, dating from the 8th century. It depicts many biblical scenes and is beautifully decorated.

Canon5D_2778_SAINTMARTINSCROSS.jpg

 

Saint Martin's cross vind je ook op de gronden voor de kathedraal op Iona. Eenvoudiger in vorm, maar het is dan ook een van de oudste kruisen op het eiland. Het dateert van de 8e eeuw. Het is heel mooi versierd met bijbelse taferelen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, iona, scotland uk |  Facebook |

15-09-13

Saint John's Cross

This is the final destination of the pilgrims: behind Saint John's Cross the shrine where Saint Columba rests. The front of the cathedral on Iona.

Canon5D_2780_CELTIC_CROSS_SAINTJOHN.jpg

 

Dit is de eindbestemming van de pelgrims: achter Sint John's kruis de crypte waar Sint Columba rust. Het is de voorzijde van de kathedraal op Iona.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

29-07-13

No photography

Regret fully the distilleries do not allow photography during the tour. So I had to make do with a shot of the outside and some pictures in the exhibition and tasting area. 

I didn't buy much whisky this time around. I have become wise enough to realize that taxes are much higher in the UK, sot hat it is better to buy your Scotch in Belgium or France. I only look for the stuff we cannot get on the Belgian market, which is ot a lot. I purchased a bottle of Oban Distillers Edition, and Tom got a bottle of Talisker Distillers Edition. Not cheap stuff. 

A lot of the distilleries, including Oban and Talisker, are part of the Diageo group, one of the biggest alcohol marketeers in the world. Guinness, Johnny Walker, Gordons, Smirnoff,… You name it. Diageo is the 8th biggest listed company on the London stock exchange. Alcohol is big business. 

 

Canon5D_2539_Oban_WEB.jpg

Canon5D_2538_Talisker_WEB.jpg

Jammer genoeg laten de distilleerderijen geen fotografie toe tijdens de rondleiding. Ik moest het dus doen met een foto van de buitenzijde en enkele shots in het museum en de proevers zone. 

Deze keer kocht ik niet veel whisky. Ik ben intussen wijs genoeg om te weten dat accijnzen hoger zijn in de UK, dus je koopt je whisky beter in België of Frankrijk. In Schotland kijk ik alleen uit naar whisky die in België niet te verkrijgen is, en dat zijn er niet zo veel. 

Ik kocht een fles Oban Distillers Edition en Tom ging voor een fles Talisker Distillers Edition. Niet goedkoop. 

Veel van de distilleerderijen, met inbegrip van Oban en Talisker, behoren tot de Diageo group, een van de grootste alcohol marketeers ter wereld. Guinness, Johnny Walker, Gordons, Smirnoff,… noem maar op. Diageo is het 8e grootste beursgenoteerde bedrijf op de Londense beurs. Alcohol is big business. 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, whisky, oban, talisker, scotland, uk |  Facebook |

23-06-13

Staring Back

Another idea for a holiday is visiting a medieval city and staring at architecture. Of course, sometimes it stares back and even sticks out its tongue at you.

architecture, art, Dijon, France

 

Een ander soort vakantie is een middeleeuwse stad bezoeken en naar architectuur staren. Maar soms staart het terug en steekt het zelfs zijn tong uit.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, dijon, france |  Facebook |

20-06-13

Antwerp Angel

Antwerp has not stolen my heart, as is clearly the case with this dirty angel. Could use a good brush and some soap. Never the less, Antwerp is a well worth place to visit, as we did back in July of last year.

IMG_6396.jpg

 

Antwerpen heeft mijn hart niet gestolen, in tegenstelling met deze vuile engel. Kan wat zeep en een goede borstel gebruiken. Antwerpen is wel de moeite waard om te bezoeken. Wij kwamen er in juli vorig jaar.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: antwerp, antwerpen, art |  Facebook |

18-06-13

Art in Maastricht

I cannot start to say how much I am looking forward to leaving on holiday. Not that far away anymore. But a bit further than this work of art that I enjoyed in a quiet corner of Maastricht.

IMG_0544_ART.jpg

 

Jullie geloven nooit hoe erg ik er naar uit zie om op reis te vertrekken. Niet zo ver meer in de toekomst. Maar ik ga deze zeer een beetje verder dan dit kunstwerk dat ik in een kalme hoek van Maastricht ontdekte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

28-05-13

Manneken Pis

There are more than one Manneken Pis in Belgium, the most famous is in Brussels. But the one in Geraardsbergen competes with the one in Brussels for the oldest.

art, geraardsbergen

 

Er zijn meerdere Manneken Pis in België, de bekendste natuurlijk nabij de Grote Markt in Brussel. Maar die in Geraardsbergen concurreert met die in Brussel voor de oudste.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, geraardsbergen |  Facebook |