02-04-16

900.000

Last Friday the counter on my blog reached 900.000. Thanks to all my visitors! I get about 200 unique visitors per day, so it should take me another year to reach the magical 1.000.000.

900000_WEB.jpg

Vorige vrijdag stond de bezoekersteller van mijn blog eventjes op 900.000. Bedankt aan al mijn bezoekers. Ik krijg ongeveer 200 unieke bezoekers per dag, dus het kost mij normaal gezien nog een jaar om de magische 1.000.000 te bereiken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

01-04-16

Catch-22

Towards the end of March I finished Joseph Heller’s classic novel Catch-22. It is a must read, but you have to try and understand absurdity to be able to finish it. It is a very absurd Second World War story that is symbolic for the absurdity of war. Heller took 10 years writing it and ended up releasing it in 1961. It became symbolic for the absurdity of the Vietnam War and the popular sitcom MASH adopted a lot of the ideas. A catch 22 is an absurd loose loose situation. The main character tries to get out of the war by pretending to be out of his mind. But seeing that wanting to get out of the war is a sane thing to do, he does not succeed.
The picture is of a building in Rome, because the American pilots in the novel are stationed in Italy and spend a lot of time in Rome.

 art, rome, italy

Naar het einde van maart toe, las ik Joseph Heller’s klassieker Catch-22 uit. Je moet het gelezen hebben, maar je moet wat absurditeit kunnen verwerken om het uit te lezen. Het absurde verhaal speelt zich af in Wereld Oorlog II en staat symbool voor de absurditeit van de oorlog. Heller deed er 10 jaar over om het boek te schrijven, het werd pas in 1961 gepubliceerd. Het werd daardoor symbolisch voor de absurditeit van de Vietnam Oorlog. De populaire sitcom MASH adopteerde heel wat ideeën uit het boek. Een Catch-22 is een situatie waarin je onmogelijk kan winnen. De hoofdrolspeler probeert aan de oorlog te ontsnappen door te doen alsof hij gek is. Maar gezien aan de oorlog proberen te ontsnappen een verstandige zaak is, slaagt hij er niet in.
De foto is er eentje van een gebouw in Rome. De piloten in het boek zijn in Italië gestationeerd en brengen heel wat tijd door in die mooie stad.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

30-03-16

The Meridian Line

At the beginning of the 18th century, Pope Clement XI commissioned the astronomer, mathematician, archeologist, historian and philosopher Francesco Bianchini to build a meridian line, a sundial within the basilica. This allowed the pope to check the accuracy of the Gregorian reformation of the calendar, to produce a tool to predict Easter exactly and to give Rome a meridian line as important as the one built in Bologna’s cathedral San Petronio.

 

art, rome, italy

In het begin van de 18e eeuw bestelde paus Clemens XI bij de astronoom, wiskundige, archeoloog, geschiedkundige en filosoof Francesco Biachini een meridiaan, een zonnewijzer binnen in de basiliek. Dit instrument moest de paus toestaan om de juistheid van de pas ingevoerde hervormde Gregoriaanse kalender te verfiëren, alsook om het tijstip van Pasen precies uit te rekenen. Rome moest ook een meridiaan krijgen die minstens zo belangrijk was als deze die in Bologina in de San Petronio kathedraal gemaakt was.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

29-03-16

St John the Baptist

Inside the church another sculpture by Igor Mitoraj, the head of St John the baptist

 art, rome, italy, Igor Mitoraj

Binnen in de ker, nog een werk door Igor Mitoraj, het hoofd van Sint Johannes de doper

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, rome, italy, igor mitoraj |  Facebook |

28-03-16

Igor Mitoraj

The façade of the basilica may be simple, but I enjoyed the art works on the doors of the church. These were added in 2006 and are by the hand of Polish artist Igor Mitoraj.

 IMG_1447_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1446_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1445_ROME_BASILICA.jpg

De façade van de basiliek is misschien eenvoudig, maar ik genoot van de kust op de deuren van de kerk. Deze werken werden pas in 2006 aangebracht en zijn van de hand van de Poolse beeldhouwer Igor Mitoraj.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

23-03-16

Imagine Strawberry Field

I'll be perfectly honest with you: the Imagine mosaic in Strawberry Field, Central Park, is not a work of art that makes me say 'Wow'. But when you've been there, you feel compelled to take a picture of it. And maybe share it.
I did exactly what the work says: Imagine. I took a picture of the mosaic, I put the gate to Strawberry Field in Liverpool behind it, and leaned the statue of John Lennon, that stands across the street from the Cavern Club in Liverpool, against it. This is my Strawberry Field. I took all 3 pictures. Do I deserve to go to hell now?

art, nyc, usa, new york city

Ik ga eerlijk zijn: de Imagine mozaïek in Strawberry Field, Central Park, is geen kunstwerk dat mij een wow-gevoel bezorgt. Maar als je er geweest bent moet je er toch een foto van nemen en misschien delen.
Ik deed wat het werk zegt: Imagine. Ik nam een foto van de mozaïek, plaatste de toegangspoort tot Strawberry Field in Liverpool er achter en leunde het beeld van John Lennon, dat aan de overkant van steeg van de Cavern Club in Loverpool staat, er tegen. Dit is dus mijn Strawberry Field. Ik nam wel degelijk alle 3 de foto's. Verdien ik nu de hel?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-03-16

29 Statues

I read somewhere that Central Park hosts 29 statues. The first here is of John Hamilton of Hamilton Heights, a statesman who started the construction of Harlem back in 1800. Dreams can come true in Central Park: pretty Asian girls grow on trees. Finally a statue of Polish king Jaciello, part of Poland's stand for the 1939 World Fair.

IMG_4974_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4975_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4980_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Ik las ergens dat Central Park 29 beelden telt. De eerste hier is van John Hamilton van Hamilton Heights, een staatsman die in 1800 startte met de bouw van Harlem. Dromen kunnen waarheid worden in Central Park: mooie aziatische meisjes groeien aan de bomen. En tot slot een beeld van de Poolse koning Jaciello. Gemaakt voor de wereldtentoonstelling in 1939.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

13-03-16

Varied Metropolitan

The arts collection in the Metropolitan museum is very varied: from African wood art to Medieval armour to modern eyesores.

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

De kunstcollectie in de Metropolitan museum is zeer gevarieerd: van Afrikaanse houtkunst tot middeleeuwse harnassen tot moderne dat zeer doet aan de ogen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

12-03-16

Egyptian Metropolitan

The Egyptian section of the Metropolitan Museum of Art is very impressive as well.

IMG_4917_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4919_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4923_NYC_METROPOLITAN.jpg

De Egyptische afdeling van het Metropolitan Museum voor Kunst is ook indrukwekkend.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

11-03-16

Musical Metropolitan

The New York City Metropolitan Museum of Art also has a great section with musical instruments.
One wonders if the piano alike instrument was made to play music of for decoration.
The sea dragon is a mysterious instrument from the 17th century.
And that lute must be really hard to play.

IMG_4883_NYC_METROPOLITAN-MUSEUM.jpg

IMG_4901_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4876_NYC_METROPOLITAN.jpg

De New York City Metropolitan Museum voor kunst heeft een fantastische afdeling met muziekinstrumenten.
Je vraagt je af of de piano gemaakt werd om muziek te maken of als decoratie.
De zee draak is een mysterieus instrument uit de 17e eeuw.
En die luit moet toch heel moeilijk te bespelen zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, music, nyc, usa, new york city |  Facebook |

10-03-16

Daniel Chester French

Without knowing, I was photographing Daniel Chester French's work in New York City's Metropolitan Museum. The original of this work can be found on Concord Cemetery. It is a Civil War memorial.

art, nyc, usa, new york city

Zonder het te beseffen was ik Daniel Chester French's werk aan het fotograferen in New York City's Metropolitan Museum. Het origineel van dit werk vind je op Concord Cemetery, het herdenkt de burgeroorlog.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

09-03-16

Statues in the Metropolitan Museum of Art

The collection of statues in the Metropollitan Museum of Art is pretty impressive. Everyone will recognize the classic: Perseus having separated the Medusa's head from her body. The tabletop statue is by Italian sculptor Lorenzo Bartolini. Followed by a French creation by Emmanuel Frémiet. Last but not least I really love this nude by American artist Daniel Chester French. It is called Memory.

IMG_4852_NYC_METROPOLITAN_PERSEUS.jpg

IMG_4838_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4854_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4858_NYC_METROPOLITAN.jpg

IMG_4868_NYC_METROPOLITAN.jpg

De verzameling beelden in het Metropolitan Museum of Art is indrukwekkend. Iedereen kent natuurlijk de klassieker: Perseus die de Medusa van haar hoofd bevrijd heeft. Het tafelbeeld is door de Italiaanse beeldhouwer Lozenzo Bartolini. Gevolgd door een Franse creatie door Emmanuel Frémiet. En last maar zeker niet least hou ik enorm van het naakt door Amerikaanse artiest Daniel Chester French. Titel van het werk: Memory.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

08-03-16

Pumpkin Martini

It was the beginning of November when we visited NYC, so the season was right for this great pumpkin martini at the Metropollitan Museum.

IMG_2402_NYC_PUMPKIN-MARTINI.jpg

Het was het begin van november toen wij NYC bezochten, dus het seizoen was nog goed voor deze lekkere pompoen martini.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

07-03-16

The Burghers of Calais

We entered the Metropollitan museum to score some lunch. On the way to the restaurant I could not but recognize this most famous work by Auguste Rodin that stands so close to my own place of residence.

IMG_4842_NYC_METROPOLITAN_RODIN.jpg

Wij gingen de Metropolitan museum in om wat lunch te gaan zoeken. Op de weg naar het restaurant kon ik niet anders dan dit meest beroemde werk door Auguste Rodin herkennen. Ik voelde mij plots dicht bij huis.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, usa, new york city, rodin |  Facebook |

05-03-16

The 3 Bears

Near the Metropoliltan Museum in Central Park, you'll find a playground with this statue of 3 bears by Paul Manship.

IMG_4800_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Nabij het Metropolitan Museum in Central Park, vind je een speelplein met dit beeld van 3 beren door Paul Manship.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, new york city, usa |  Facebook |

21-02-16

Details

Some of these instruments are works of art in their own right. The headstock of this old string instrument is just beautiful. And what about this very small flute?

art, brussels

art, brussels

Veel van de instrumenten zijn kunstwerkjes. Het kopstuk van dit oude snaarinstrument vind ik prachtig. En wat vind je van dit klein fluitje?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, brussels |  Facebook |

20-02-16

Adolphe Sax

Difficult to make good photo's in the Musical Instruments Museum. It is dark, no flash photography allowed and a lot of the exhibits are behind glass. But I tried. Two rather special saxophones. The second is a saxophone that was built by Adolphe Sax in 1880 for the opera Aida in Paris.

IMG_5693_MIM_SAX.jpg

IMG_5697_MIM_SAX-AIDA.jpg

Moeilijk om goede foto's te maken in het Muziek Instrumenten Museum. Het is er donker, gebruik van de flits is niet toegestaan en heel veel instrumenten steken achter glas. Maar ik probeerde. Twee speciale saxofoons. De tweede werd door Adolphe Sax gebouwd in 1880 voor de opvoering van de opera Aïda in Parijs.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, brussels |  Facebook |

19-02-16

Musical Instruments

The museum has some unique musical instruments in its collection. Like this early attempt at a piano, which is not yet a piano. And this Serpent Chandelier.

IMG_5655_MIM.jpg

IMG_5712_MIM.jpg

Het museum heeft enkele unieke muziekinstrumenten. Zoals deze vroege poging tot een piano die er nog geen is. En de serpentenluchter.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, brussels |  Facebook |

14-02-16

David Bowie

David Bowie was born in London in 1947. The same year as Britain's first Indian restaurant was founded in the city: Punjab in Neal Street. His death on January 10 in 2016 touched me, because the world loses a great artist that influenced the music scene from the 60’s right up to 2016 releasing a new album just before leaving us. I chose this photo because it is a cute artifact in the V&A Museum in London where a retrospective on Bowie too place in 2013.

art, v&a, london, uk, david bowie

David Bowie werd in Londen geboren in 1947. Hetzelfde jaar van de oprichting van het eerste Indiase restaurant in dezelfde stad: Punjab in Neal Street. Zijn dood op 10 januari 2016 raakte mij, want de wereld verliest een groot artiest die een invloed had op muziek vanaf de jaren 60 tot aan zijn dood in 2016. Net voor ons te verlaten liet hij ons een nieuw album achter met opnieuw vernieuwende muziek. Ik koos voor deze foto omdat het een leuk kunstobject is uit het V&A Museum in Londen. In 2013 organiseerde het museum een retrospectieve over de artiest.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, v&a, london, uk, david bowie |  Facebook |

04-02-16

Metronome - 1 Union Square

On the front of the residence at 1 Union Square you'll find the work of art 'Metronome' by Kristin Jones and Andrew Ginzel. The red digits show the time in all it's details. The artwork to the right of the clock is the Infinity and the Source. What I didn't know is that the opening at the top releases steam from time to time.

IMG_4669_NYC_UNION-SQUARE.jpg

Op de voorzijde van de residentie met adres 1 Union Square, vind het het kunstwerk 'Metronome' door Kristin Jones en Andrew Ginzel. De rode cijfers tonen de tijd in alle detail. Het kunstwerk rechts van de klok beeldt de oneindigheid en de bron uit. Wat ik niet wist is dat de opening bovenaan dit kunstwerk van tijd tot tijd een wolk stoom lost.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

31-01-16

Washington Square Park Arch

The arch commemorates the inauguration of George Washington, it was built in 1892. It is also where 5th Avenue ends. The sculpture made of simple materials leans us that it is good to give to the needy.

IMG_4641_NYC_GREENWICH-VILLAGE.jpg

IMG_4645_NYC_GREENWICH-VILLAGE.jpg

IMG_4646_NYC_GREENWICH-VILLAGE.jpg

De boog herdenkt de inauguratie van George Washinton, het werd in 1892 gebouwd. Hier eindigt ook 5th Avenue.
Het kunstwerk, gemaakt uit eenvoudige materialen, leert ons dat het goed is om te delen met mensen in nood.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

26-01-16

Gay Street

Greenwich Village is of course best known for being the former NYC ghetto for homosexuals. Remember the Village People? The monument remembers the protest of 1969 when homos and lesbians hit the street to protest for equal rights. Just across the street is the Stonewall Inn, the gay bar where it all started. I couldn’t take a decent photo of the bar because of construction works.

 

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

art, nyc, usa, new york city

Greenwich Village staat natuurlijk nog steeds bekend voor het feit dat het ooit het getto voor homoseksuelen was van New York City. Remember de Village People? Het monument hier herinnert aan de opstand in 1969 toen homo’s en lesbiënnes op straat kwamen voor gelijke rechten. Dichtbij vind je de Stonewall Inn, de gay bar waar het allemaal begon. Het gebouw stond in de steigers, dus ik kon er geen mooie foto van maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

22-01-16

The End of the High Line

I've just come to realise that I have been going on about the High Line for more that two weeks now. That must make it NYC's best loved tourist attraction. The New Yorkers love their self maintained park as well. Here we come to the end of the High Line, Gansevoort, Greenwich Village. And we continue our adventure of the day there.

architecture, art, nyc, usa, new york city, high line

architecture, art, nyc, usa, new york city, high line

architecture, art, nyc, usa, new york city, high line

Ik realiseer mij dat ik intussen al net meer dan twee weken verslag uitbreng over de High Line. Dat betekent dat dit NYC's meest geliefde attractie moet zijn voor toeristen. Maar de New Yorkers houden ook van hun zelf onderhouden stadspark. Hier komen wij aan het einde er van. Gansevoort, Greenwich Village. En daar zetten wij het avontuur van die dag verder.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, art, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

14-01-16

Drinking Fountain

I was thinking that I needed someone to demonstrate the drinking fountain for me, and I didn't have to wait long. This young woman was happy to oblige.

art, nyc, usa, new york city, high line

Ik had iemand nodig om het waterfonteintje te demonstreren voor mij en ik moest niet lang wachten. Deze jonge dame deed het met plezier.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

12-01-16

Remaining Art

Renewing the architecture in the beginning of the High Line means that some art that was painted or mounted on the buildings has gone. A good thing that not all art was firmly attached to buildings.

IMG_4464_NYC_HIGH-LINE.jpg

IMG_4468_NYC_HIGH-LINE.jpg

IMG_4476_NYC_HIGH-LINE.jpg

De vernieuwing van de architectuur in het begin van de High Line heeft veel kunst dat op gebouwen geschilderd of bevestigd was doen verdwijnen. Gelukkig dat niet alle kunst aan gebouwen vast hangt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

09-01-16

Kris Martin's Altar

Belgian art on the High Line with Kris Martin's Altar. You'll find the same work of art on the beach in Oostende in front of the Thermae Palace Hotel.

art, nyc, usa, new york city, high line

art, nyc, usa, new york city, high line

Belgische kunst op de High Line met Kris Martin's Altar. Je vindt hetzelfde kunstwerk op het strand in Oostende ter hoogte van het Ghermae Palace Hotel.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

08-01-16

Classic High Line Mural

A lot of the wall art has vanished because of the new buildings that are being erected. But this classic mural remains, I think they have even improved it since my first visit 3 years ago.

IMG_4433_NYC_HIGH-LINE.jpg

Veel van de muur kunst is verdwenen door de nieuwe gebouwen die opgetrokken worden. Maar deze klassieker in de muurkunst blijft. Ik denk dat ze het zelfs verbeterd hebben sinds mijn eerste bezoek 3 jaar geleden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

05-01-16

New Amsterdam

After leaving the Staten Island Ferry, my eye fell on this Dutch text on a pillar in Battery Park. It remembers the founding of New York City after the Dutch acquired the island of Manhattan in 1626. At first the town was known as New Amsterdam.

IMG_4313_NYC_NEW-AMSTERDAM.jpg

Nadat wij de Staten Island Ferry verlieten, viel mijn oog in Battery Park op deze Nederlandstalige tekst op een zuil. Het herinnert aan de stichting van New York City nadat een Nederlander het eiland Manhattan kocht in 1626. Eerst stond de stad bekend als Nieuw Amsterdam.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

04-01-16

Lady Lib at Sunset

And so our second day in NYC, our first full day, gracefully came to an end.

art, nyc, usa, new york city

En zo eindigde onze tweede dag, de eerste volledige dag in NYC.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

27-12-15

Pieta

Some religious art doesn't really make me cheerful, like this pieta in Maastricht.

art, maastricht, the netherlands

Sommige religieuze kunst maakt mij er niet vrolijker op, zoals deze pieta in Maastricht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |