04-01-16

Lady Lib at Sunset

And so our second day in NYC, our first full day, gracefully came to an end.

art, nyc, usa, new york city

En zo eindigde onze tweede dag, de eerste volledige dag in NYC.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

27-12-15

Pieta

Some religious art doesn't really make me cheerful, like this pieta in Maastricht.

art, maastricht, the netherlands

Sommige religieuze kunst maakt mij er niet vrolijker op, zoals deze pieta in Maastricht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

25-12-15

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

From the yard of the basilicum in Rome peaceful and mery Christmas wishes.

IMG_1463_ROME_MARIA.jpg

Een vredevol en gelukkige Kerst gewenst van op de binnekoer van deze basiliek in Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

14-12-15

Lady Lib

It was around 6:30 PM when we took the ferry to Staten Island, so the light was already fading. Just enough to get a good shot of Lady Lib in passing.

art, nyc, usa, new york city

Het was ongeveer 18u30 toen zij de ferry naar Staten Islans namen, het licht was al aan het gaan. Net nog genoeg licht om een foto van Lady Lib te nemen tijdens het voorbij varen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

12-12-15

Trees

On the way to Wall Street and the Stock Exchange we passed this plaza with the trees.

IMG_4195_NYC_TREES.jpg

Op weg naar Wall Street en de beurs passeerde wij langs deze palza met het kunstwerk Trees of Bomen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

28-11-15

Zoom in on Lady Lib

I'm sure you noticed Lady Lib on one of the photos yesterday. I zoomed in as much as I could with my 16-300 mm lens and tried to keep a steady hand.

art, nyc, usa, new york city

Je merkte wellicht Lady Liberty op in een van de foto's gisteren. Ik zoomde zo veel mogelijk in met mijn 16-300 mm lens en maakte deze foto met vaste hand.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

16-11-15

Imagine

A friend posted the clip of John Lennon's 'Imagine' on her blog last weekend. I was a little slow that morning, and only when I was walking Vinyl and let the melody and the lyrics run through my head, did I realize that she had done this in relation to what had happened in Paris. Or at least, that is my assumption. We re-visited Strawberry Fields in Central Park and I took this shot of the work of art commemorating John Lennon. Peace is the message.

IMG_5003_NYC_IMAGINE.jpg

Een vriendin postte John Lennon's clip 'Imagine' op haar blog afgelopen weekeinde. Ik was een beetje traag zondagmorgen en het was pas toen ik Vinyl uitliet en het liedje en de tekst door mijn hoofd liet lopen, dat ik besefte dat ze wit wellicht gedaan had door de gebeurtenissen in Parijs. Wij herbezochten Strawberry Fields in Central Park en ik nam deze foto van het kunstwerk dat John Lennon herdenkt. Vrede is de boodschap.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, nyc, usa, new york city, the beatles, john lennon |  Facebook |

14-11-15

Alexander Calder in New York City

Gerda, who knows I'm an art lover, pointed out to me that the pendulum that she had posted on her blog here, was by American artist Alexander Calder. I thought: I know this guy. And indeed, the work of art in front of the IBM building on Madison Avenue is his as well.
I'd just like to point out that blogging doesn't get any better than this. We share information with each other and learn from each other. Thanks, Gerda!

art, nyc, usa, new york city

Gerda, die weet dat ik een kunst liefhebber ben, vertelde mij dat het kunstwerk dat ze hier postte op haar blog, van een Amerikaanse artiest Alexander Calder is. Ik dacht: die ken ik. En inderdaad, het werk aan de hoofdingang van het IBM-gebouw op Madison Avenue is van zijn hand.
Ik wil er eventjes op wijzen dat dit de grote meerwaarde is van bloggen voor mij. Wij delen informatie met elkaar en leren van elkaar. Bedankt, Gerda!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, nyc, usa, new york city |  Facebook |

12-11-15

Spider

I didn't actually cross the road to shoot the photo I showed here yesterday, I did cross the road because I recognised one of the French artist's Louise Bourgeois Spiders. And this one is simply called 'Spider'. Expected to fetch 25 to 35 M$ at Christie's auction. I first saw one of Louise's six spiders here in Oostende during a previous edition of the Beaufort open air arts exhibition. But that was 'Maman'. Spiders remind her of her mother who regretfully died young: well balanced practical creatures.

art, new york city, nyc, usa

Ik stak de straat niet over om de foto te maken die ik hier gisteren toonde. Wel omdat ik een van de Franse artieste Louse Bourgeois spinnen meende te herkennen. Deze heet simpelweg 'Spider'. Verwacht wordt dat het werk tussen de 25 en 35 miljoen dollar haalt tijdens de veiling. Ik zag voor het eerst een van Louise's zes spinnen hier in Oostende tijdens een vorige editie van Beaufort, de open lucht kunst tentoonstelling. Dat was dan 'Maman'. Spinnen herinneren haar aan haar moeder die jammer genoeg vroeg stierf: evenwichtige en praktische wezens.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, new york city, nyc, usa |  Facebook |

11-11-15

Phoning 31 - Christie's New York City

Roy Lichtenstein's signature pop-art work "Nurse" should have been auctioned yesterday at Christie's. I strolled past Christie's on November 6. It was not my initial idea to leave the phoning woman in the composition, but she was there, so I took the photo thinking "I'll crop her out of the composition". But afterwards I think she adds something and this fits nicely in my 'phoning'-collection.

IMG_5123_NYC_ART_STREET_PHONING.jpg

Roy Lichtenstein's pop-art klassieker "Nurse" zou gisteren onder de hamer gegaan moeten zijn bij Christie's in New York. Ik passeerde er op 6 november. Het was eigenlijk niet mijn idee om de telefonerende dame in deze foto te laten. Maar ze stond er en ik nam de foto met de bedoeling om haar er af te halen. Achteraf gezien voegt ze iets toe aan de foto die mooitjes in mijn 'phoning'-reeks past.

07:00 Gepost door pieterbie in art, people, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, street, people, new york city, nyc, usa |  Facebook |

27-10-15

Aston University

My travels will not take me back to Birmingham where the students of Aston University are in a decorative mood.

art, birmingham, uk

Mijn reizen nemen mij niet terug naar Birmingham waar de studenten aan Aston University in een decoratieve bui zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, birmingham, uk |  Facebook |

21-10-15

Halloween in Dijon

I'm nearly forgetting that Halloween is approaching. Back in 2012 Dijon made me think of Halloween. The arts museum showed quite a few spooky artifacts. But I won't be going back to Dijon in a good weeks time.

art, dijon, france

Ik vergeet bijna dat Halloween op komst is. In 2012 was ik in Dijon en moest vaak aan Halloween denken. Het museum voor klassieke kunst bood heel wat spookachtige objecten. Maar binnen een goede week ga ik niet terug naar Dijon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

03-10-15

Father's Day

I'm reporting a little late on Father's Day this year. My wife got a cake, thinking the picture on it was of man and dog. How silly of her: it is, of course, man and child.

art

art

Ik kom ietwat laat terug op vaderdag. Mijn vrouw kocht een taart, en ze dacht dat de afbeelding man en hond voorstelde. Hoe zot: het is natuurlijk man en kind.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art |  Facebook |

29-09-15

Beach Art

For months now I have been walking Vinyl past this lump of concrete on the beach thinking: 'Why don't they come and get rid of this'. Untill I walked the other side of it recently and discovered that it is a work of art. Somebody come and steal this, please. I'm sure it is worth a lot of money. To someone.

art

Maanden al passeer ik voorbij dit betonblok wanneer ik met Vinyl op het strand ga wandelen. En steeds denk ik: "Wanneer gaan ze dit eens komen verwijderen". Tot ik aan de andere zijde van dit ding wandelde en ontdekte dat het kunst is. Wil iemand dit werk komen stelen ajb? Het ongetwijfeld veel geld waard. In iemand's ogen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art |  Facebook |

15-09-15

Matthieu Ricard

I’ve been reading an interview with Matthieu Ricard in la Libération. Matthieu is not a producer of a ‘sun in a glass’ liquorish drink, he is a Buddhist monk, son of a French philosopher, and translator to French for the 14th reincarnation of the Dalai Lama. In 2009 the press wrote that this resident of Nepal was likely the happiest person on the planet. And I thought that was Pharell Williams. Whoever it is: it is a good thing to be. He has written books and done the photography for them. He calls for more altruistic values, even in our businesses. I like his way of thinking.

IMG_6573_LONDON_HIGHGATE.jpg

In la Libération las ik een interview met Matthieu Ricard. Matthieu is geen producent van een ‘zon in een glas’ pastis aperitief, hij is een boeddhistische monnik. Deze zoon van een Franse filosoof is de tolk voor de 14e reïncarnatie van de Dalai Lama. In 2009 meldde de pers dat deze inwoner van Nepal wellicht de gelukkigste mens op de planeet is. En ik dacht dat Pharell Williams dat was. Om het even wie: het is een goede zaak dat te zijn. Hij schreef boeken en illustreerde ze ook met eigen foto’s. Hij roept op voor meer altruïstische waarden, zelfs in onze moderne bedrijfsvoering. Ik hou wel van zijn manier van denken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

09-09-15

Tastes

I always leave a little in my glasses so that I can retaste the line-up after we have been served the last whisky. I liked the Tamdhu, the 'newcommer' in the line-up, but the real surprise of the evening was the 18 year old Glendronach. At max 65 € good value for money.

art, whisky, green man

art, whisky, green man

art, whisky, green man

Ik laat altijd wat over in mijn glaasjes zodat ik op het einde van de tasting nog eens kan herproeven. De nieuwkomer Tamdhu was best lekker, maar de verrassing van de avond was de 18 jarige Glendronach. Voor max 65 € per fles een goede koop.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, whisky, green man |  Facebook |

08-09-15

Paying Close Attention

Here Tom is paying close attention to Michiel telling us about the whisky we are tasting. The second photo is one of the line-up we tasted. The last two bottles are in the wrong order here, we had the Longrow before the Bunnahabhain. I learned that the Auchentoshan is tripple distilled. I didn't even know they did that.

art, whisky, green man

art, whisky, green man

Hier luistert Tom aandachtig naar de uitleg die Michiel ons geeft over de whisky. In de tweede foto zie je het rijtje dat wij afliepen tijdens deze bijzonder smakelijke avond. De laatste twee flessen moet je omkeren, wij proefden de Longrow vooraleer wij met de Bunnahabhain eindigden. Ik leerde dat de Auchentoshan trippel gedestileerd is. Ik wist niet dat ze dat deden.

09:45 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, whisky, green man |  Facebook |

07-09-15

Tasting

To celebrate my eldest boy finishing his studies and him getting work right away, I spoke to Michiel to organise a little whisky tasting at the Green Man last Saturday. I had asked for a tasting with nice little things to eat accompanying the whisky. It was an evening to remember, thanks, Michiel & Mireille, TOP.

art, whisky, green man

Om te vieren dat mijn oudste zoon zijn studies beëindigd heeft en direct aan het werk kon, vroeg ik Michiel om een whisky tasting te organiseren in de Green Man afgelopen zaterdag. Ik vroeg voor een tasting met hapjes die de whisky vergezellen. Het werd een gezellige en leerzame avond om te onthouden. Bedankt, Michiel & Mireille, TOP.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, whisky, green man |  Facebook |

04-09-15

Unnecessary

How can I be happy living in a world where some forms of child mortality should have been avoided?

Sonny, who's final resting place in Highgate Cemetery touched me, died of cancer. That is another story, but every child dying is one too many. If you are interested in Sonny's story, you can find it here.

IMG_6585_LONDON_HIGHGATE.jpg

Hoe kan ik gelukkig zijn in een wereld waar sommig vormen van kindersterfte vermeden hadden moeten worden?

Sonny, wiens graf in de Londense Highgate Cemetery mijn raakte, stierf door kanker. Dat is natuurlijk een ander verhaal, maar voor mij is elke kindersterfte er een te veel. Als je interesse hebt voor Sonny's verhaal: hier.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

15-08-15

Ave Maria

Saint Mary's day today, a pubic holiday in Belgium. And in Rome she is very popular as well. You should always look up when in Rome, else your risk missing great details.

art, rome, italy

Sint Maria vandaag, nationale feestdag in België. In Rome is ze ook heel populair. Daar moet je altijd omhoog kijken, anders riskeer je schitterende details te missen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

19-07-15

Red Art

How can you make it even more interesting? Same idea as yesterday, but throw in a girl. And dress her in a red sweater. A wise photographer once told me that you should always add red to the foreground of your photo.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je het nog interessanter maken? Zelfde idee als gisteren, maar zet er een meisje bij. En trek haar een rood sweatertje aan. Een wijze fotograaf leerde mij ooit dat rood in de voorgrond van je foto werkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

16-07-15

Add Something

How can you make a work of art more interesting? Show less of it and add some boats.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je een kunstwerk interessanter maken? Er minder van tonen en wat bootjes toevoegen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

15-07-15

Beaufort

The Beaufort open air art event is back. Smaller than it used to be, but then we have to save money.

art, beaufort, beaufort05, Oostende

Het Beaufort open lucht kunstevenement is terug. Kleiner dan vroeger, maar er moet natuurlijk bespaard worden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

10-07-15

Eleanor Rigby: Her

I watched the film Eleanor Rigby: Her a while ago. Good film, but not exactly my cup of tea. Reminded me of my trip to Liverpool in 2013. The film has nothing to do with Liverpool or the Beatles. Eleanor's father's name is Rigby and he is a Beatles fan. I remember meeting Penny Lane in Stratford. Didn't dare ask if her parents were fans.

art, liverpool, uk, the beatles

Ik keek onlangs naar de film Eleanor Rigby: Her. Goede film, maar niet mijn voorkeur. Herinnerde mij aan mijn trip naar Liverpool in 2013. Niet dat de film iets met die mooie stad of the Beatles te maken heeft. Eleanor's vader's naar is Rigby en hij is een Beatles fan. In Stratford ontmoette ik Penny Lane. Heb niet durven vragen of haar ouders fans waren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

09-07-15

Portrait

Not just fountains on the Piazza Navona, but also artists drawing pretty girls.

art, rome, italyNot

Niet alleen fonteinen op de Piazza Navona, maar ook artiesten die mooie meisjes portretteren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, rome, italynot |  Facebook |

08-07-15

Fontana dei quattro fiumi

Did you know that Rome has more than 2.000 fountains? The Fountain of the Four Rivers is one you must see. A true masterpiece by Gian Lorenzo Bernini. It is in the middle of the Piazza Navona. Is has been since 1651. Difficult to take good picture, because the crows all round the fountain is huge.

art, rome, italy

art, rome, italy

art, rome, italy

art, rome, italy

Wist je dat Rome meer dan 2.000 fonteinen telt. De Vierstromenfontein moet je echter gezien hebben. Een echt meesterwerk van de hand van Gian Lorenzo Bernini. Je vindt het al sinds 1651 in het midden van de Piazza Navona. Wel moeilijk te fotograferen omwille van de massa die dagelijks dit werk komt bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

18-06-15

Butterfly Wall

Trastevere is of course a bit of a tourist trap, but I found this butterfly wall attractive and colourful.

art, rome, italy

Trastevere is natuurlijk wel een toeristenval, maar deze vlindermuur vond ik wel aantrekkelijk en kleurvol.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

12-06-15

Fontana delle Tartarughe

When in the ghetto you must go and see the turtle fountain. Bernini did not in fact build or design this fountain, he just added the turtles later on when it was being restored.

art, bernini, rome, italy

art, bernini, rome, italy

Wanneer je in het getto bent moet je de schildpaddenfontein gaan zien. Niet door Bernini gemaakt, zoals velen denken, hij voegde er later de schildpadden aan toe tijdens een renovatie.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, bernini, rome, italy |  Facebook |

08-06-15

Odesseia

Classical music in Brussels on 19, 20 and 21 June.

Odisseia_WEB.jpg

Klassieke muziek in Brussel op 19, 20 en 21 juni.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, brussels |  Facebook |

31-05-15

Art in the Villa

You'll find scultures and works of art just about everywhere in the well kept park Villa Borghese is. Well worth a visit when you are in Rome and when the weather is nice.

art, italy, rome

Je vindt overal beelden en kustwerken in de goed onderhouden park dat Villa Borghese is. Zeker een bezoek waard wanneer je in Rome bent en wanneer het mooi weer is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, italy, rome |  Facebook |