16-05-15

Lion Fountain

Rome is a city of fountains and every Piazza has at least one. Here a detail of this lion on the Piazza del Popolo.

art, italy, rome

Rome is een stad van fonteinen, elk plein heeft er minstens een. Here een detail van deze leeuw op de Piazza del Popolo.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, italy, rome |  Facebook |

26-04-15

Bernini's Elephant

When you walk to the back of the Pantheon, via the right side, you'll end up on the Piazza della Minerva where you can admire Gian Lorenzo Bernini's elephant. Built in 1667, it is topped by an older Egyptian Obelisk.

IMG_1061_ROME_BERNINI_ELEPHANT.jpg

IMG_1062_ROME_BERNINI_ELEPHANT.jpg

Wanneer je aan de rechterzijde van het Pantheon naar de achterzijde wandelt, kom je op het Piazza della Miverva waar je Gian Lorenzo Bernini's olifant kan bewonderen. Gebouwd in 1667. De obelisk die op het olifantje staat is ouder en van Egyptische oorsprong.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy, bernini |  Facebook |

08-04-15

Malcolm McLaren

Klaproos reminded me of Malcolm McLaren a couple of weeks ago in a reaction to a post about ropeskipping. I had forgotten that Malcolm made Double Dutch. I will remember him for Buffalo Gals, my favourite number. But the world will remember him as the manager of The Sex Pistols, of course. I visited his final resting place in Highgate Cemetery, London.

IMG_6615_LONDON_HIGHGATE-CEMETERY_MALCOLM-MCLAREN.jpg

Klaproos herinnerde mij aan Malcolm McLaren enkele weken geleden in een reactie op een post over ropeskipping. I was vergeten dat Malcolm met Double Dutch een nummer schreef over het onderwerp. Maar mijn lievelingsnummer van hem zal altijd Buffalo Gals blijven. Maar de wereld zal hem natuurlijk blijven herdenken als de manager van de Sex Pistols. Ik bezocht zijn laatste rustplaats op de Highgate begraafplaats in Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, highgate cemetery, uk |  Facebook |

03-04-15

Simply Oostende

This photo I will simply call Oostende.

art, oostende, sea

Deze foto zal ik gewoonweg Oostende noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, oostende, sea |  Facebook |

02-04-15

Station Art

I wonder what this art work on our monumental station is all about?

IMG_0788_STATION_ART.jpg

Ik vraag mij af wat dit kunstwerk op ons monumentaal station betekent.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: oostende, art, architecture |  Facebook |

26-03-15

Make it Better

Do we have to ask him? Or can we make it better ourselves?

art, beaufort, beaufort04

Moeten wij dit aan hem vragen? Kunnen wij dit zelf niet?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04 |  Facebook |

19-01-15

Wine & Whisky

October brought along the annual whisky festival in Koksijde. I tasted this fine 16 year old Benriach accompanied with a glass of Sauternes wine. The whisky is matured in those barrrels. But I also learned that the same whisky has also been matured in port barrels.

20141026_WHISKY1_WEB.jpg

Oktober bracht het jaarlijkse whisky festival in Koksijde. Ik proefde er deze heerlijke 16-jarige Benriach vergezeld van een glaasje Sauternes. De whisky rijpte in Sauterne vaten. Maar ik leerde er dat deze zelfde whisky ook op porto vaten gerijpt wordt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, whisky, koksijde |  Facebook |

13-01-15

Lomo London

Visiting London one more time in August, I had to re-visit the Lomo photography shop in Soho. Discovered that shop when I was in London in December. This time I took some iPhone pictures of their beautiful wall art.

IMG_1800_LONDON_LOMO.jpg

IMG_1801_LONDON_LOMO.jpg

Toen wij Londen terug bezochten in augustus, moest ik terug naar de Lomo fotowinkel in Soho. Ik ontdekte deze winkel toen wij in december in Londen waren. Deze keer nam ik met de iPhone enkele foto's van hun prachtige kunst muur.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, photography, london, uk |  Facebook |

30-12-14

Party Time

How will you celebrate old year's eve? Big party time? Quiet dinner? At home with just the family? Our boys are studying for the exams, so it'll be quietly at home here.

PartyTime.jpg

Hoe brengen jullie oudejaars avond door? Party time? Rustig diner? Thuis met het gezin? Onze jongens studeren voor hun examens, dus hier zal het rustig thuis zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art |  Facebook |

28-12-14

A Special Blair Athol

The festive season calls for a better class of wine and maybe also a special whisky. One of the most valuable items I have in my collection is a cask strength 27 year old Blair Athol. It was a present from a dear friend. I haven't opened it yet, but when I visited the whisky festival in Koksijde in October, I tasted it there. It is a very smooth whisky.

20141026_WHISKY3_WEB.jpg

De feestdagen vragen om een betere klasse wijn en misschien ook een speciale whisky. Een van de meest waardevolle whiskies die ik in mijn verzameling heb is een Blair Athol op vatsterkte van 27 jaar oud. Het was een geschenk van vrienden die mij nauw aan het hart liggen. Ik heb mijn fles tot op heden nog niet geopend, maar ik proefde deze whisky wel op het festival in Koksijde in oktober. Het is een zalige zachte maar volle whisky.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, whisky |  Facebook |

27-12-14

Decorative

Very decorative. Don't know about the wig, though.

IMG_9353_CARINE.jpg

Zeer decoratief. Maar die pruik?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art |  Facebook |

17-12-14

Monument

This unique monument reminds of Brick Lane's Industrial past when bricks were actually fabricated here.

IMG_0576_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Dit unieke monument herinnert aan Brick Lane's industriële verleden wanneer bakstenen hier gefabriceerd werden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, brick lane |  Facebook |

15-12-14

Wall Art

Brick Lane has some nice pieces of wall art to show off as well.

art, street, brick lane, london, uk

art, street, brick lane, london, uk

In Brick Lane vind je ook mooie muur kunst.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brick lane, london, uk |  Facebook |

29-11-14

Windmill

This artsy windmill formed a nice landmark at the start of the main road leading though the village of De Cocksdorp on Texel. You could enter it and climb up to the top.

IMG_2583_TEXEL_WINDMILL.jpg

Deze kunstzinnige windmolen is een mooie mijlpaal die het begin van de hoofdstraat van De Cocksdorp op Texel aangeeft. Je kon ook langs de binnenzijde naar boven klimmen om een beter zicht te hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, texel, the netherlands |  Facebook |

27-11-14

Monument

On out last full day on Texel, wel hiked though the fields right down to the dike protecting the village of De Cocksdorp and the surroundng lands. There I found this monument remembering the delta works that were done to protect The Netherlands and Holland in particular from floods. I got Vinyl to pose on top of the dike. In the second photo you can see the spire of the protestant Wadden church in De Cocksdorp.

IMG_7884_TEXEL_VINYL.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7889_TEXEL_MONUMENT.jpg

Tijdens onze laatste volle dag op Texel, wandelden wij door de velden naar de dijk die het dorpje De Cocksdorp en de omliggende landen beschermt. Daar vond ik dit monument dat herdenkt aan de deltawerken om Nederland en Holland tegen overstromingen te beschermen. Viny poseerde bovenop de dijk voor mij. In de tweede foto zie je in de verte de toren van het protestantse Waddenkerje in De Cocksdorp.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, texel, the netherlands |  Facebook |

11-11-14

Talisker & Talisker & Spirits of the Sea

The weekend of 25th & 26th of October saw the Whisky Festival of Spirits of the Sea in Koksijde. I visited for the second time. I compared a 10 year old Talisker bottled this century with the same whisky bottled in the late 1970's. I was surprised to find the older bottling had a slightly stronger, more spicy taste.

20141026_WHISKY2_WEB.jpg

Het weekeinde van 25/26 oktober zag het whisky festival Spirits of the Sea in Koksijde. Ik bezocht het festival voor de tweede keer. Ik vergeleek er een Talisker van 10 jaar die einde van de jaren 1970 gebotteld werd met een van deze eeuw. Het verbaasde mij dat de oude botteling een sterkere meer uitgesproken smaak had.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, whisky |  Facebook |

04-11-14

Stephen Fry

In Kensington, London, they remember as well. Stephen Fry also remembers. I have just listened to his second memoirs 'More Fool Me'. I liked the first half, but wasn't so charmed by the second. He mentions goin to have lunch near Holland Park at the end. The second photo is of the Walking Man in Holland Park.

art, london, uk

art, london, uk

In Kensington, Londen, herdenken ze ook. Dat doet ook Stephen Fry. Ik heb net zijn tweede memoires 'More Fool Me' uitgehoord. De eerste helft kon mij beste bekoren, de tweede helft minder.  Op het einde meldt hij dat hij gaat lunchen ergens nabij Holland Park. De tweede foto is de Walking Man in Holland Park.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

01-11-14

All Saints

November 1 is All Saints, when we remember all 100.000 of them. Don't ask me to name them all.
The photo is of a beautifully decorated Celtic cross in the Victoria & Albert Museum, London.

IMG_0303_LONDON_V&A.jpg

Op 1 november, Allerheiligen, herdenken wij alle 100.000. Vraag mij vooral niet om ze te benoemen.
De foto van dit prachtig gedecoreerde Keltische kruis is van in het Victoria & Albert Museum, Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

10-10-14

Time to Go

I've been inside the V&A with you two weeks now, the clock when leaving the building told me it was time to go. If you haven't understood the message yet: do visit the V&A whenever you are in London. As of tomorrow some other messages here, I've been deviating from actuality. But I still have plenty to say about London.

IMG_0330_LONDON_V&A.jpg

Ik bevind mij nu al twee weken in de V&A met jullie, de klok aan de uitgang vertelde mij dat het tijd is op op te krassen. Als je de boodschap nog niet begrepen hebt: absoluut de V&A bezoeken wanneer je nog eens in Londen bent. Vanaf morgen breng ik hier een paar andere boodschappen, ik ben natuurlijk afgeweken van de actualiteit. Maar ik heb wel nog veel te zeggen over Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

08-10-14

Old Glass

The glass section of the V&A is divided into: contemporary and not. There works are not. The second: busts of Victoria and Albert.

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

Het glaskunst gedeelte van de V&A heeft twee afdelingen: hedendaagse kunst en niet. De tweede foto: bustes van Victoria en Albert.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

07-10-14

Glass

The glass art section of the V&A is worth while a visit as well.

art, london, uk, v&a

De glaskunst afdeling van de V&A loont de moeite om te bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

06-10-14

Pillar

This is, of course, a pretty impressive pillar in the V&A museum. And the detail is superb as well.

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

Dit is, natuurlijk, een indrukwekkende pilaar in het V&A museum. Het detail is ook subliem.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

05-10-14

Other Angels

In the sculpture room I encountered some living angels drawing the impressive stone works of art there.
In the first picture you may recognize the Apprentice's Pillar from Rosslyn Chapel in Scotland. This is a plaster cast, I have already posted a photo of the real thing here.

IMG_0299_LONDON_V&A.jpg

IMG_0300_LONDON_V&A.jpg

In de zaal met indrukwekkende beeldhouwwerken vond ik enkele levende engelen die de indrukwekkende stenen kunstwerken aan het tekenen waren.
In de eerste foto herken je misschien de zuil van de leerling uit de kapel van Rosslyn, Schotland, bekend uit de film Davinci Code. Dit is natuurlijk een replica, ik postte hier reeds foto's van het origineel.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, v&a, london, uk, scotland |  Facebook |

04-10-14

The Wolsey Angels

These 4 angels were made by Florentine sculptor Benedetto da Rovezzano by comission in 1524 of Tudor cardinal Thomas Wolsey. Wolsey was of course Henry VIII's chief advisor but failed to dissolve the marriage of his master. I'm currently reading a book "Wolf Hall" on the matter.
These angels should have stood on the corner stones of his grave, but they were sold by Henry VIII during the civil war. Today they have been lent to the V&A that is trying to raise 2,5 M£ to add them to its permanent collection.

IMG_0280_LONDON_WOLSEY.jpg

art, london, v&a, uk

art, london, v&a, uk

Deze 4 engelen werden door de Florentijnse beeldhouder Bendetto da Rovezzano gemaakt in 1524 in opdracht van kardinaal Thomas Wolsey. Wolsey was Henrik VIII'e hoofdadviseur maar faalde om in Rome een ontbinding van diens huwelijk te bekomen. Ik lees daar momenteel een boek over "Wolf Hall".
Deze Engelen waren bedoeld om de hoekstenen van Wolsey's graf te versieren, maar Hendrik VIII verkocht ze tijdens de burgeroorlog. Vandaag heeft de V&A ze in bruikleen, maar probeert 2,5 M£ in te zamelen om ze aan de permanente collectie te kunnen toevoegen. Thomas Wolsey wordt immers als een van de belangrijkste Tudors aanzien die op zijn manier bijgedragen heeft aan een belangrijke wending in de Britse geschiedenis.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, v&a, uk |  Facebook |

03-10-14

Rape in the V&A

This explicit Italian work by Vincenzo De Rossi shows the rape of Proserpina by Pluto, the god of the underworld. Again you can see here how fantastic this building is.

IMG_0274_LONDON_V&A.jpg

Dit nogal expliciete werk door Italiaan Vincenzo De Rossi toont de verkrachting van Proserpina door Pluto, de god van de onderwereld. Opnieuw zie je hier hoe fantastisch dit gebouw eigenlijk wel is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, v&a, uk |  Facebook |

02-10-14

Buddhist Votive Stele

One of the top pieces in the Chinese section of the V&A is this Buddhist Votive Stele from 550 AD, the Northern Qi dynasty. It is very rare, because it is an unfinished version. Steles are made up out of a solid block of stone. Likely the carver had to deliver for a certain religious event and didn't make the deadline.

IMG_0269_LONDON_V&A.jpg

IMG_0270_LONDON_V&A.jpg

Een van de zeldzaamste stukken in de Chinese afdeling van de V&A is deze boeddhistische Stele van 550 AC uit de Noorderlijke Qi dynastie. Een stele is een tablet of pilaar die uit één rotsblok gehouwen is. Deze is zeer zeldzaam omdat ze onafgewerkt is. Wellicht moest de beeldhouder opleveren voor een of ander religieus feest en haalde hij zijn deadline niet.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, v&a, london, uk |  Facebook |

30-09-14

Bust

After the Rodins, a gift from the artist to the museum back in 1914, you walk through this double row of busts.

IMG_0264_LONDON_V&A.jpg

Na de Rodins, een gift van de artiest aan het museum in 1914, wandel je door deze dubbele rij bustes.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

29-09-14

The Gates of Hell

The Gates of Hell is a work Rodin never finished. What it is you can see in his museum in Paris. This work, the Prodigal Son, is a figure he originally designed to be part of the Gates of Hell.

art, london, uk, rodin, V&A

art, london, uk, rodin, V&A

De Hellepoort is een werk dat Rodin nooit afmaakte. Wat het precies is kan je zien in zijn museum in Parijs. Dit werk, de Verloren Zoon, is een figuur die hij ontwierp als deel van de Hellepoort.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, rodin, v&a |  Facebook |

28-09-14

More Rodin

Some more works of Auguste Rodin in the V&A museum: Cupid & Psyche, The Fallen Angel, The age of Bronze and Saint John the Baptist.

IMG_0248_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0253_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0254_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0260_LONDON_RODIN.jpg

Nog enkele werken van Auguste Rodin in het V&A museum: Cupid & Psyche, De Gevallen Engel, Het Bronzen Tijdperk en Johnnes de Doper.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |

27-09-14

Rodin

Longtime regular visitors to my blog know that I am a fan of Auguste Rodin. The V&A has a great collection, as I'll show you. What is special about this bronze, Cybele, is that it was one of his first truncated figures. He made it in 1904 or 1905.

IMG_0243_LONDON_V&A_RODIN_CYBELE.jpg

Trouwe bezoekers die hier al lang komen weten dat ik een fan ben van Auguste Rodin. De V&A heeft een fantastische verzameling waarvan ik je nog stukken toon. Speciaal aan deze bronzen sculptuur, Cybele, is dat het een van zijn eerste gefragmenteerde figuren is. Hij maakte dit in 1904 of 1905.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |