10-10-14

Time to Go

I've been inside the V&A with you two weeks now, the clock when leaving the building told me it was time to go. If you haven't understood the message yet: do visit the V&A whenever you are in London. As of tomorrow some other messages here, I've been deviating from actuality. But I still have plenty to say about London.

IMG_0330_LONDON_V&A.jpg

Ik bevind mij nu al twee weken in de V&A met jullie, de klok aan de uitgang vertelde mij dat het tijd is op op te krassen. Als je de boodschap nog niet begrepen hebt: absoluut de V&A bezoeken wanneer je nog eens in Londen bent. Vanaf morgen breng ik hier een paar andere boodschappen, ik ben natuurlijk afgeweken van de actualiteit. Maar ik heb wel nog veel te zeggen over Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

08-10-14

Old Glass

The glass section of the V&A is divided into: contemporary and not. There works are not. The second: busts of Victoria and Albert.

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

Het glaskunst gedeelte van de V&A heeft twee afdelingen: hedendaagse kunst en niet. De tweede foto: bustes van Victoria en Albert.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

07-10-14

Glass

The glass art section of the V&A is worth while a visit as well.

art, london, uk, v&a

De glaskunst afdeling van de V&A loont de moeite om te bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

06-10-14

Pillar

This is, of course, a pretty impressive pillar in the V&A museum. And the detail is superb as well.

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

Dit is, natuurlijk, een indrukwekkende pilaar in het V&A museum. Het detail is ook subliem.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

05-10-14

Other Angels

In the sculpture room I encountered some living angels drawing the impressive stone works of art there.
In the first picture you may recognize the Apprentice's Pillar from Rosslyn Chapel in Scotland. This is a plaster cast, I have already posted a photo of the real thing here.

IMG_0299_LONDON_V&A.jpg

IMG_0300_LONDON_V&A.jpg

In de zaal met indrukwekkende beeldhouwwerken vond ik enkele levende engelen die de indrukwekkende stenen kunstwerken aan het tekenen waren.
In de eerste foto herken je misschien de zuil van de leerling uit de kapel van Rosslyn, Schotland, bekend uit de film Davinci Code. Dit is natuurlijk een replica, ik postte hier reeds foto's van het origineel.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, v&a, london, uk, scotland |  Facebook |

04-10-14

The Wolsey Angels

These 4 angels were made by Florentine sculptor Benedetto da Rovezzano by comission in 1524 of Tudor cardinal Thomas Wolsey. Wolsey was of course Henry VIII's chief advisor but failed to dissolve the marriage of his master. I'm currently reading a book "Wolf Hall" on the matter.
These angels should have stood on the corner stones of his grave, but they were sold by Henry VIII during the civil war. Today they have been lent to the V&A that is trying to raise 2,5 M£ to add them to its permanent collection.

IMG_0280_LONDON_WOLSEY.jpg

art, london, v&a, uk

art, london, v&a, uk

Deze 4 engelen werden door de Florentijnse beeldhouder Bendetto da Rovezzano gemaakt in 1524 in opdracht van kardinaal Thomas Wolsey. Wolsey was Henrik VIII'e hoofdadviseur maar faalde om in Rome een ontbinding van diens huwelijk te bekomen. Ik lees daar momenteel een boek over "Wolf Hall".
Deze Engelen waren bedoeld om de hoekstenen van Wolsey's graf te versieren, maar Hendrik VIII verkocht ze tijdens de burgeroorlog. Vandaag heeft de V&A ze in bruikleen, maar probeert 2,5 M£ in te zamelen om ze aan de permanente collectie te kunnen toevoegen. Thomas Wolsey wordt immers als een van de belangrijkste Tudors aanzien die op zijn manier bijgedragen heeft aan een belangrijke wending in de Britse geschiedenis.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, v&a, uk |  Facebook |

03-10-14

Rape in the V&A

This explicit Italian work by Vincenzo De Rossi shows the rape of Proserpina by Pluto, the god of the underworld. Again you can see here how fantastic this building is.

IMG_0274_LONDON_V&A.jpg

Dit nogal expliciete werk door Italiaan Vincenzo De Rossi toont de verkrachting van Proserpina door Pluto, de god van de onderwereld. Opnieuw zie je hier hoe fantastisch dit gebouw eigenlijk wel is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, v&a, uk |  Facebook |

02-10-14

Buddhist Votive Stele

One of the top pieces in the Chinese section of the V&A is this Buddhist Votive Stele from 550 AD, the Northern Qi dynasty. It is very rare, because it is an unfinished version. Steles are made up out of a solid block of stone. Likely the carver had to deliver for a certain religious event and didn't make the deadline.

IMG_0269_LONDON_V&A.jpg

IMG_0270_LONDON_V&A.jpg

Een van de zeldzaamste stukken in de Chinese afdeling van de V&A is deze boeddhistische Stele van 550 AC uit de Noorderlijke Qi dynastie. Een stele is een tablet of pilaar die uit één rotsblok gehouwen is. Deze is zeer zeldzaam omdat ze onafgewerkt is. Wellicht moest de beeldhouder opleveren voor een of ander religieus feest en haalde hij zijn deadline niet.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, v&a, london, uk |  Facebook |

30-09-14

Bust

After the Rodins, a gift from the artist to the museum back in 1914, you walk through this double row of busts.

IMG_0264_LONDON_V&A.jpg

Na de Rodins, een gift van de artiest aan het museum in 1914, wandel je door deze dubbele rij bustes.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

29-09-14

The Gates of Hell

The Gates of Hell is a work Rodin never finished. What it is you can see in his museum in Paris. This work, the Prodigal Son, is a figure he originally designed to be part of the Gates of Hell.

art, london, uk, rodin, V&A

art, london, uk, rodin, V&A

De Hellepoort is een werk dat Rodin nooit afmaakte. Wat het precies is kan je zien in zijn museum in Parijs. Dit werk, de Verloren Zoon, is een figuur die hij ontwierp als deel van de Hellepoort.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, rodin, v&a |  Facebook |

28-09-14

More Rodin

Some more works of Auguste Rodin in the V&A museum: Cupid & Psyche, The Fallen Angel, The age of Bronze and Saint John the Baptist.

IMG_0248_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0253_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0254_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0260_LONDON_RODIN.jpg

Nog enkele werken van Auguste Rodin in het V&A museum: Cupid & Psyche, De Gevallen Engel, Het Bronzen Tijdperk en Johnnes de Doper.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |

27-09-14

Rodin

Longtime regular visitors to my blog know that I am a fan of Auguste Rodin. The V&A has a great collection, as I'll show you. What is special about this bronze, Cybele, is that it was one of his first truncated figures. He made it in 1904 or 1905.

IMG_0243_LONDON_V&A_RODIN_CYBELE.jpg

Trouwe bezoekers die hier al lang komen weten dat ik een fan ben van Auguste Rodin. De V&A heeft een fantastische verzameling waarvan ik je nog stukken toon. Speciaal aan deze bronzen sculptuur, Cybele, is dat het een van zijn eerste gefragmenteerde figuren is. Hij maakte dit in 1904 of 1905.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |

26-09-14

Disobedient Objects

Entrance to the V&A museum is free, but you do have to pay for special exhibits. Disobedient Objects was free, and I really wanted to see that. It is all about protest and anarchy. The story behind the Tiki Love Truck: the death mask on the top of it is of a man that was sentenced to death in Mexico. The artist protests against the death penalty. And the female apes: they have a point, but I don't really want to see naked men in a museum. Sorry!

art, london, uk, V&A

art, london, uk, V&A

Toegang tot het V&A museum is gratis, maar je moet wel betalen voor bijzondere tentoonstellingen. Disobedient Objects was gratis, en ik wou dat echt zien. Het gaat over protest en anarchie. Het verhaal achter de Tiki Love Truck: het dodenmasker bovenaan de wagen is van een man die in Mexico ter dood veroordeeld werd. De artiest protesteert tegen de doodstraf. De vrouwelijke apen: ze hebben een punt, maar ik interesseer mij minder voor naakte mannen in een museum. Sorry!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

25-09-14

V&A

As you may have noticed in yesterday's photo, the weather did not always remain Sunny this time around when we visited London. That is also the reason why I skipped certain sites on the route, to make sure we'd be close to an inside location when the rain came. And so after lunch at the Lebanese Canteen, we rushed into the Victoria and Albert museum. The pending glass artwork in the entrance hall made me stand back and take a picture.

IMG_0238_LONDON_V&A.jpg

Je merkte het misschien op in de foto van gisteren dat het niet altijd zonnig was toen wij Londen laatst bezochten. Dat is zowat de reden waarom ik niet bleef stilstaan bij sommige buitenlocaties op onze wandelroute. Ik wou dichtbij een binnen locatie zijn wanneer de hemels openden. Na onze lunch in de Libanese Cantine, haastten wij ons naar de Victoria & Albert museum. Het hangende glaskunstwerk in de inkomhal deed mij een stap terug zetten om een foto te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

14-09-14

Diana's Fountain

A beautiful work of in Kensington Gardens is certainly the fountain dedicated to the memory of Princess Diana the best queen the English never had. The American artist who designed the fountain, wanted it to be accessible, as Diana was to the people. The fountain is made out of 545 pieces of Cornish granite. I was amazed how the water transforms from a large volume to a little trickle. I’m sure there is a lot going on underground.

 LONDON_DIANAS FOUNTAIN.jpg

 

Een prachtig werk in Kensington Gardens is zeker de fontein toegewijd aan de herinnering aan Princes Diana, de beste koningin die de Britten nooit hadden. De Amerikaanse landschapsartieste die de fontein ontwierp wou dat het toegankelijk was, zoals ook de prinses was voor haar volk. De fontein is samengesteld uit 545 stukken graniet uit Cornwall. Ik was gefascineerd door hoe grote volumes water getransformeerd werden in smalle stroompjes. Ik ben zeker dat er zich heel veel ondergronds afspeelt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensinton gardens |  Facebook |

13-09-14

Albert Memorial

Queen Victoria’s beloved Albert died in 1861 at the age of 42 of typhoid. The Queen commissioned a memorial to be erected in Gothic Revival style in Kensington Gardens. It was finished in the 1870’s, a year after the Albert Hall itself.

 

IMG_0173_LONDON_ALBERTMEMORIAL.jpg

 

Koningin Victoria’s geliefde Albert stierf in 1861 toen hij amper 42 was aan buiktyfus. De koningin liet een gedenkbeeld oprichten in neogotische stijl in Kensington Gardens. Het werd afgewerkt in de jaren 1870, een jaar later dan de Albert Hall zelf.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

12-09-14

Detail

You'd think this is a work of art in it's own right, but it is in fact a detail of a great monument. Which? Come back tomorrow.

art, london, uk, kensington gardens

Je zou denken dat dit een kunstwerk op zich is, maar het is een detail van een groot monument. Welk? Morgen terugkomen.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

11-09-14

Physical Energy

The statue 'Physical Energy' remembers Cecile Rhodes, the founder of Rhodesia, now Zimbabwe. He also founded the diamond industry company De Beers. In the background the Arch. I posted the other side of this work of art back in January.

IMG_0157_LONDON_PhysicalEnergy.jpg

IMG_0158_LONDON_ARCH.jpg

Het beeld 'Physical Energy' herinnert aan Cecile Rhodes, de grondlegger van Rhodeisa, intussen Zimbabwe. Hij richtte ook de firma De Beers op, nog steeds marktleider in de diamant industrie. In de achtergrond zie je het werk 'De Boog'. De adere zijde van dit kunstwerk postte ik hier in januari.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art; kensington gardens, london, uk |  Facebook |

09-09-14

Peter Pan in Kensington Gardens

Inspired by the environment of Kensington Gardens, JM Barrie wrote Peter Pan to be published in 1906. This statue was put on the spot where the white bird landed in 1912.

IMG_0152_LONDON_PeterPan.jpg

IMG_0153_LONDON_PeterPan.jpg

Geïnspireerd door de omgeving van Kensington Gardens, schreef JM Barrie Peter Pan. Het boek werd uitgegeven in 1906. Op de plek waar het witte vogeltje landde, kwam dit beeld tot stand in 1912.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensington gardens |  Facebook |

26-08-14

Some Cheese?

I will say it once more: you can eat well in the UK. But you have to be prepared to pay the price, just like over here. This was my dessert at the Port Charlotte hotel.

art, islay, scotland, uk

Ik ga het nog een keer zeggen: je kunt lekker eten in de UK. Maar je moet bereid zijn om de prijs er voor te betalen, net zoals hier. Dit was mijn dessert in het Port Charlotte hotel. Ben niet met honger van tafel gegaan.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, islay, scotland, uk |  Facebook |

19-08-14

By Its Cover

I finished the novel "By Its Cover" by American author Donna Leon. I read an interview with her in a local magazine and decided to read something. She writes crime fiction in the city of Venice. I've been to Italy a few times, but Rome and Venice I've yet to visit. This photo I took in Umbertide in Umbria. The novel was OK, but I don't think I'll be reading any more of her work. Not exactly my cup of tea.

DSCN3914_ITALY_WEB.jpg

Ik heb de novelle "By Its Cover" door de Amerikaanse schrijfster Donna Leon uitgelezen. Ik las een interview met haar in Humo en besloot iets van haar te lezen. Ze schrijft misdaadfictie die zich afspeelt in Venetië. Ik ben al meerdere keren in Italië geweest, maar Rome en Venetië bezocht ik nog niet. De foto bij deze post nam ik in Umbertide in Umbria. Het boek was OK, maar ik denk niet dat ik nog van haar werken zal lezen. Het was niet echt mijn ding.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, italy, umbertide |  Facebook |

16-08-14

Dissolution

I enjoyed 3 weeks of holiday in July and holiday means reading. A cousin gave me ‘Dissolution’ by Edinburgh born C.J. Sansom to read. It is a whodunit that takes place in 1537, the time of the reform in England and the dissolution of the monasteries. It proved to be a good and exciting read. The second crime book I have read in adult life. I used to read Agatha Christie when I was a kid.
I did not visit any monasteries in Scotland this time around, but I'll illustrate this post with a evening view on the round church at Bowmore.

 art,literature

 

In juli genoot ik van 3 weken vakantie en dat betekent lezen. Een familielid gaf mij ‘Dissolution’ door de Edinburgse schrijver C.J. Sansom. Het is een whodunit die zich situeert in 1537 in Engeland, de tijd van de hervorming en de opheffing van de kloosterordes. Het is een spannende boek. De tweede misdaadroman die ik lees in mijn volwassen leven. Als kind las ik veel Agatha Christie.
Deze keer bezocht ik geen abdijen in Schotland, maar ik vrolijk deze post op met een avondzicht op de ronde kerk in Bowmore.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, literature, bowmore, islay, scotland, uk |  Facebook |

10-08-14

Burial Rites

In July I finished a great book: Burial Rites by young Australian writer Hannah Kent. It tells the story of the last Icelandic woman put to death by capital punishment in 1830, the year my own country was born. It is a must read for all lovers of good literature.
The photo is of Stirling Cemetery in Scotland, with the Castle high in the background.

 art, literature, stirling, scotland, uk

 

In juli las ik een fantastisch boek uit: Burial Rites van de jonge Australische schrijfster Hannah Kent. Het vertelt het verhaal van de laatste Ijslandse vrouw die de doodstraf onderging in 1830, het jaar waarin België ontstond. Het is een must read voor liefhebbers van literatuur.
De foto is het kerkhof van Stirling in Schotland met het kasteel hoog in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, literature, stirling, scotland, uk |  Facebook |

09-08-14

Casks & Tasting

The middle-cut then goes to fill the oak casks. These can be casks previously used to mature American bourbon of European sherry. After 3 years and 1 day the content can be called whisky. But the good single malts go on maturing from 10 until 16 to 18 years on. The basic product of Arbeg, the 10, speaks for itself. After this: the tasting. We tasted these 5 products: Blasda, 10, Uigedail, Corryvreckan and Alligator. Afterwards in the restaurant I managed to get an extra taste of Kildalton.

 art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

 

art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

De middle-cut vult dan de eiken vaten. Deze werden voordien gebruikt om Amerikaanse Bourbon of Europese Sherry te laten rijpen. Na 3 jaar en 1 dag rijping kan het vocht Schotse Whisky genoemd worden. Maar kwalitatieve single malts rijpen tussen 10 tot 16 à 18 jaar. Het basisproduct van Ardbeg, de 10 spreekt voor zich. Na dit: het proeven. Wij proefden deze 5 producten: Blasda, 10, Uigedail, Corryvreckan en Alligator. Nadien in het restaurant slaagde ik er nog in de Kildalton te proeven.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk |  Facebook |

08-08-14

Stills

Once the fermenting is done in the washbacks, the liquid, a strong beer, is ready to be processed by the two copper stills: the wash still and the spirit still. The wash still produces a low wine with an alcohol level of 20%. Run the low wine through the second still, the spirit still and a liquid of 60 to 70% alcohol leaves. This goes through the spirit safe where the distiller carefully measures to select only the middle cut of the spirit that can mature into an excellent whisky.

 art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

Eens het fermenteren achter de rug is in de washbacks, is de vloeistof, die de eigenschappen van een sterk bier heeft, klaar om gedistilleerd te worden in koperen ketels. Eerst een distillatie in de wash ketel, daar na in de spirit ketel. De wash ketel produceert een vloeistof met 20% alcohol die low wine genoemd wordt. Dat wordt dan door de spirit ketel gejaagd met als resultaat een vloeistof met 60 tot 70% alcohol. Via de spirit safe kan de distilleerder meten om de middle cut van de spirit te vinden dat dan in vaten kan gaan om te rijpen tot een excellente whisky.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk |  Facebook |

07-08-14

Wash

Once the mashing is done, a liquid called wort remains. After cooling down, it is pumped into the washbacks where yeast is added. The yeast turns the sugar in the wort in to alcohol. This fermentation process is done over 2 to 4 days. Here in Ardbeg in containers made of Oregon Pinewood. Laphroaig uses stainless steel washbacks, but Ardbeg sticks to wood that needs to be replaced more often.

 art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

 

art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk

 

Eens het mashen achter de rug is, blijft er een vloeistof over die wort genoemd wordt. Na afkoeling wordt die overgepompt in zogeheten washbacks waar de gist er aan toegevoegd wordt. De gist zet de suiker in de wort om in alcohol. Gedurende 2 tot 4 dagen wordt de gisting in stand gehouden. Hier in Ardbeg in grote vaten in Oregon Kronenhout. Laphroaig gebruikt stainless steel washbacks, maar Ardbeg zweert bij houten. Die gaan natuurlijk niet zo lang mee.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, whisky, ardbeg, islay, scotland, uk |  Facebook |

06-08-14

Mash

I haven’t seen a distillery yet that does its own malting and drying. On Islay this is done at Diageo’s facilities in Port Ellen. So the second step in the distillery is the mashing: adding water to the malt. The first step is the grinding, but I didn’t really get a good photo of that. Can you believe that this substance will become good whisky?

 IMG_2341_ISLAY_ARDBEG.jpg

 

Ik heb nog geen distilleerderij gezien die zijn eigen mouten doet. Op Islay is er een industiële site van Diageo in Port Ellen waar het mouten gebeurt. Na het malen, waar ik geen goede foto van kon maken, is de volgende stap het mashen: water toevoegen aan het mout. Kan je geloven dat deze brei een lekkere whisky zal worden?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, whisky, islay, scotland, uk, ardbeg |  Facebook |

05-08-14

100 years ago

My cousin Kim pointed out that England remembered that it was 100 years ago yesterday that England got involved in the First World War. August 4 1914 was also the day Germany invaded our country Belgium. Kim asked to burn a single candle between 10 and 11 PM. Bit late for me, but to stand still and remember something that should never happen again, I took off on a good walk along two of the monuments my hometown remembers the wars by. Obviously I cannot go walking without taking Vinyl along. He posed serenely for me.

IMG_2462_VINYL_WarMonument.jpg

IMG_2467_Vinyl_WarMonument.jpg

Mijn nicht Kim wees er op dat Engeland gisteren herinnerde dat het precies 100 jaar geleden was dat het in de Eerste Wereldoorlog betrokken werd. 4 augustus 1914 was ook de dag waarop de Duitsers België binnen vielen. Kim vroeg om een kaarsje te branden tussen 22 en 23u. Een beetje laat voor mij, maar om toch bij die gebeurtenissen stil te staan en iets dat nooit meer mag gebeuren te herdenken, maakte ik een goede wandeling langsheen twee monumenten in mijn stad die de oorlogen herdenken. Natuurlijk kan ik niet gaan wandelen zonder Vinyl. Hij poseerde waardig bij beide monumenten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, vinyl, dog, flatcoated retriever, war, monument |  Facebook |

10-07-14

Art Home in De Haan

Taking a walk in the seaside resort of De Haan, I discovered this house where the inhabitants seem to like art.

IMG_9248_DEHAAN.jpg

IMG_9243_DEHAAN.jpg

IMG_9242_DEHAAN.jpg

IMG_9244_DEHAAN.jpg

Wandelend in de kustgemeente De Haan, ontdekte ik dit huis waarvan de bewoners kunstzinnig lijken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, de haan |  Facebook |

06-07-14

Water is Blue

This fountain in Liverpool clearly shows that water is blue.

Canon5D_2498_LIVERPOOL_FOUNTAIN.jpg

Deze fontein in Liverpool is het levende bewijs at water blauw is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, liverpool, uk |  Facebook |