04-08-11

Dementor

Accidentally I wondered in to this mysterious place two weekends ago. In the dense forrest I was quickly confronted with a lone Dementor, one of the most dangerous creatures featured in Harry Potter's adventures. I managed to get a picture of it and thanks to my strong will I escaped before it could suck all the images off my memory card and the will of living out of me.
It reminded me of what a great end to 10 years of film entertainment the Deathly Hallows 2 was. I saw the movie in 3D a couple of weeks ago.

art, Harry Potter

Per ongeluk verdwaalde ik in een mysterieus woud twee weekeindes terug. Tussen de bomen werd ik snel geconfronteerd met een eenzame Dementor, wellicht een van de gevaarlijkste wezens uit Harry Potter's avonturen. Ik kon vlug een foto maken en dankzij mijn sterke wil ontsnapte ik vooraleer het wezen het leven uit mij kon zuigen en daarbij de foto's van mijn geheugenkaart.
Het herinnerde mij er aan wat een spectaculair einde aan 10 jaar filmgenot de Relieken van de Door 2 wel was. Ik zag de film enkele weken terug in 3D.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, harry potter |  Facebook |

03-08-11

Dreaming of how it could be

My first reaction when seeing this mural in Brussels is that the top of this place looks better than the ground floor. Perhaps this is what the owner dreams of.

IMG_0579_BRUSSEL_WEB.jpg

Mijn eerste reactie wanneer in deze muurschilderij zie in Brussel is dat de bovenkant van dit gebouw er beter uit ziet dan de gelijkvloerse verdieping. Misschien is dit waar de eigenaar van droomt.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, art, brussels |  Facebook |

29-07-11

Leuven and Humor

Leuven hosts the oldest university of the low countries, but in July I wouldn't expect to find a lot of students there. The student humor seems to be onmipresent, though.

IMG_0582_BAKKER.jpg

Leuven heeft de oudste universiteit van de lage landen, maar in juli verwacht ik niet van er veel studenten te vinden. Het studentikoos gevoel voor humor lijkt er toch nog aanwezig te zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, art |  Facebook |

27-07-11

Sint-Audomauruskerk

In Alveringem we went in to the Saint-Audomaruschurch. I discovered a perculiar object in there and I cannot seem to find out what it is all about. On the one hand it has a slightly oriental look, I think. But it seems to have all little segments on the sides that refer to different saints. Anyone have any ideas?

IMG_9787_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

IMG_9789_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

IMG_9790_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

In Alveringem bezochten wij de Sint-Audomaruskerk. Ik ontdekte er een eigenaardig object en kan niets terugvinden over de herkomst ervan. Het heeft een lichtelijk orientaals uiterlijk. Op de zijkanten vind je verwijzigingen terug naar verschillende heiligen. Heeft iemand enig idee?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

23-07-11

A Matter of Taste

Taste is of course a matter open for discussion. How this gigantic spider contributed to the tasteful decoration of the grounds surrounding the town hall: I leave that to your imagination.

art, Alveringem

Over smaak kan je natuurlijk uren discussiëren. In welke mate deze gigantische spin bijdraagt aan de smaakvolle decoratie van het domein rond het gemeentehuis: dat laat ik aan jouw verbeelding over.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

16-07-11

Terraces

I’ll close this series with a combination of Cellograff art and the creative use of old videotapes. I remain to find the latter messy, but this is the best combination I found on the market. Tourists can enjoy a drink across the street here.

 

IMG_0562_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Ik sluit deze reeks met een combinatie van Cellograff kunst en het creatief gebruik van oude videobanden. Ik blijf het laatste nogal rommelachtig vinden, maar dit is de beste combinatie die ik op de Grasmarkt vond. Toeristen kunnen van een drankje genieten aan de andere kant van de straat.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

15-07-11

Birdhouse

I liked the song by ‘They Might be Giants’: Birdhouse in your Soul.
Here the artist have built a birdhouse using old videotapes including the box.

 

IMG_0554_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Ik was gek op het liedje ‘Birdhouse in your Soul’ van de groep ‘They Might be Giants’.
Hier hebben de artiesten een vogelhuisje gebouwd met oude videobanden met inbegrip van de doos.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, brussels, street |  Facebook |

14-07-11

Girls Hiding

Don’t know if you noticed that 3 girls were hiding behind the Cellograff work of art? But they cannot remain hidden from me, I went to take a picture of the other side of the non-permanent graffiti, and caught them hiding.

 

IMG_0557_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Viel het jullie op dat 3 meisjes zich verschuilden achter het Cellograff kunstwerk? Maar om zich voor mij te verschuilen moeten ze vroeger opstaan. Ik ging aan de andere zijde van deze niet-permanente vorm van graffiti een foto maken en fotografeerde hun spelletje verstoppertje.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

13-07-11

Cellograff

Cellograff is a form of art believed to have been invented in Paris. Garbage wrapping plastic is suspended between pillars or trees and graffiti artists spraypaint the surface. It does not have a permanent character and hence is not vandalism. Sympathetic!

 

art, street, brussels

 

Cellograff is een kunstvorm die naar vermoeden het levenslicht zag in Parijs. Afval verpakkingsplastiek wordt er tussen pilaren of bomen gespannen en graffiti kunstenaars beschilderen het gefabriceerde vlak. Het heeft geen permanente karakter en is bijgevolg geen vorm van vandalisme. Sympathiek!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

12-07-11

Trash Art in Brussels

A couple of weeks ago, for the second time in a few months, the Grassmarket in Brussels was transformed into an open air trash art exposition. This first picture shows something that doesn’t really look like art to me. The artists do a lot with old video tapes. Here they have ‘decorated’ the market with the tape.

 

IMG_0556_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Enkele weken terug, voor de tweede keer in enkele maanden, werd de Brusselse Grasmarkt getransformeerd in een openlucht trash art tentoonstelling. Deze eerste foto toont iets dat niet sterk op kunst gelijkt volgens mij. De artiesten doen veel met oude videobanden. Hier hebben ze de markt ‘versierd’ met de tape of de band.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

19-06-11

Father's Day

A week ago brought us father's day. I don't really desire to be celebrated, I don't really believe in father's day. Having two sons like I have: every day is father's day. But my wife decided I was in for a special treat. She went to the best baker our town is rich, and I must admit: it tasted good.

IMG_0572_VADERDAG_WEB.jpg

Een week gelden wat het vaderdag. Ik heb geen nood aan vieringen, ik geloof niet in vaderdag. Met mijn twee zoons is elke dag vaderdag. Mijn vrouw besloot echter dat ik verwend moest worden. Zij ging naar de beste banketbakker die Oostende rijk is. En ik moet toegeven: het was vreselijk lekker.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art |  Facebook |

17-05-11

1 - De Panne - Matt Mullican - Twin Stations

The location of the work of art is the tram station in De Panne. De Panne is the town on the Belgian seafront closest to the French border. Matt Mullican is an American artist who likes structures and has somenthing with the five elements. Hence the 5 squared embedded in the street cobbles here. He likes art to live, so these elements will change colour submitted to the elements.

IMG_3663_DPA1_TwinStations.jpg

 

De locatie van dit kunstwerk is het tramstation in De Panne. Matt Mullican is een Amerikaanse artiest die van structuren houdt en iets heeft met de vijf elementen. Vandaar dus de 5 rechthoeken geïntegreerd in de kasseien. Kunst moet voor hem ook leven. Deze vijf metalen elementen gaan van kleur veranderen door oxidatie.

22:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort03, de panne |  Facebook |

15-05-11

Yes it is art, yes it is Beaufort03, but where exactly

Anybody have an idea where you could find this piece of art during the Beaufort03 expo?

IMG_3664_DPA1_TwinStations.jpg

 

Herinnert iemand zich waar je deze kunst kon vinden tijdens de Beaufort03 tento?

22:38 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort03 |  Facebook |

12-05-11

Zwevezele The Entire Construction

I treated you to a part of the artsy construction destined for truck selling in Zwevezele, well now here you have the entire construction. This is a super truck display as far as I'm concerned.

IMG_7051_ZWEVEZELE_WEB.jpg

 

Ik trakteerde je op een deel van de kunstzinnige constructie bestemd om trucks te verkopen, wel hier vind je het geheel. Ik vind dit een mooie manier om je trucks aan de man te brengen (of de vrouw).

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, industrial art, zwevezele, street |  Facebook |

11-05-11

Tielt Art

This construction has always intrigued me. It lies along the ring road in Tielt. Wonder exactly what it is.

IMG_7047_ART_TIELT_WEB.jpg

 

Deze constructie heeft mij altijd bezig gehouden. Je vindt het langsheen de ring in Tielt. Ben benieuwd wat het precies is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, tielt |  Facebook |

10-05-11

Industrial Art

Maybe I should start a series on industrial art. Driving into Zwevezele the other evening I discovered this truck business that displays their product in an artsy way. I sure attracted me.

IMG_7066_Zwevezele_WEB.jpg

 

Misschien moet ik een reeks beginnen over industriële kunst. Toen ik Zwevezele binnen reed ontdekte ik deze zaal die trucks verkoopt die hun product op een kunstzinnige manier presenteren. Het trok mij aan.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: industrial art, art, zwevezele, street |  Facebook |

13-04-11

2 - Oostende - Harald Klingerhöller - Das Meer Bei Ebbe Geträumt

Yess, 2012 is Beaufort04, the fourth edition of the open air arts exhitibion along the Belgian coast. I found the work pictured here pretty stupid until I learned that the artist wants it to contrast strongly with the surrounding environment. And that words play an impotant role in his art. I can live with that.

IMG_2528_OOS2_DasMeer.jpg

 

Yess, 2012 is Beaufor04, de vierde editie dus van het openlucht kunstfestival langsheen de Belgische kust. Ik genoot niet echt van het werk dat ik hier afgebeeld heb, tot ik leerde dat de artiest een specialilst is in het contrateren van zijn werk met de omliggende omgeving. Woorden spelen ook een belangrijke rol in zijn kunst. Ik kan daar mee leven.

00:45 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort03, oostende |  Facebook |

28-03-11

Chairs

I found this pretty unique work of art in the entry to a school in Gent

IMG_5775_CHAIRS.jpg

 

Ik ontdekte dit unieke kunstwerk in een toegangspoort van een school in Gent.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, gent |  Facebook |

22-03-11

Steffy & Kimberly Together

Two of the sweetest twin sisters I know, but then I don't know that many twin sisters. I couldn't resist finishing another picture of them together.

IMG_5121_KIMMIE&STEFFY.jpg

De liefste tweelingzusjes die ik ken, maar ik ken er dan ook zo veel niet. I kon er niet aan weerstaan om nog een fotootje af te werken van de twee zusjes samen.

21-03-11

Kimberly Models

Some of you, my longtime regular visitors, may remember Kimberly from a shoot I did with her and her sister in the summer of 2009. It was the third edition of Beaufort, the open air arts exhibition along the Belgian Coast. I asked Kimberly and her sister Steffy to help me out adding an extra dimension to this great work of art in the dunes at Bredene.

 

IMG_5086_KIMMIE.jpg

 

Mijn regelmatige bezoekers die hier al langer komen herinneren zich misschien Kimberly van een shoot die ik met haar en haar zuster deed in de zomer van 2009. Het was tijdens de derde editie van Beaufort, de openlucht kunst tentoonstelling langsheen de Belgische kust. Ik vroeg Kimberly en haar zus Steffy of zij mij konden helpen om een extra dimensie te geven aan dit fantastische kunstwerk in de duinen van Bredene.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort03, bredene, kimberly, kimberly lowie |  Facebook |

24-02-11

Dropping In

Hey, look who is dropping in to say ‘Hi’.

 

 

IMG_3224_DROPPING-IN.jpg

 

Zie eens wie er binnen valt om ‘dag’ te zeggen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

23-02-11

Ticker Tape

Before you complain that there is a lot of noise in this photo, I will hasten to say that the artists treated us to a ticker tape shower at the end of their performance.

 

 

IMG_3200_TICKER-TAPE.jpg

 

Vooraleer ik klachten krijg dat er veel ruis in deze foto zit, haast ik mij te zeggen dat de artiesten ons op een confetti regen trakteerden op het einde van hun optreden.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, oostende |  Facebook |

22-02-11

Collage Trapeze Girl

I could have made photos of that trapeze girl all afternoon. It is not everyday you see something like that floating above our fair city. And let’s face it: it is far better than the naked man who was hovering above Brugge a while ago.

 

 

art, Oostende

 

Ik kon de ganse namiddag foto’s gemaakt heben van het trapeze meisje. Het is natuurlijk niet elke dag dat ze zoiets boven onze mooie stad ziet drijven. En eerlijk gezegd vind ik dit veel beter dan de naakte man die een tijdje terug boven Brugge hing.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

21-02-11

Culture Palace

If you know the old culture palace in the centre of Oostende, then you can use the tower as a reference point to see how high up these artists are. And this is in fact not their highest point.

 

art, Oostende

 

art, Oostende

 

 

 

Als je het oude cultuurpaleis kent in Oostende, dan kan je de toren als referentiepunt gebruiken om in te schatten hoe hoog deze artiesten zich bevinden. En dit was niet het hoogste punt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

20-02-11

Girl & Drummer

And here she is once again our trapeze girl, in frame together with one of the drummers. You’d hardly believe that she is above the buildings here the way the smiles unstressed. This is no hobby for people with fear of heights.

 

 

IMG_3139_GIRL&DRUMMER.jpg

 

En hier is ze dan weer ons trapeze meisje, in een compositie samen met één van de trommelaars. Aan de relaxe manier waarop ze glimlacht zou je toch echt niet geloven dat ze hier hoger dan de omliggende gebouwen hangt. Dit is geen hobby voor beoefenaars met hoogtevrees.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

19-02-11

Trapeze Girl

Most spectacular to watch was the trapeze girl. The mobile was suspended by a large construction crane. It circled nearly the entire marked square in the centre of Oostende, so all on the ground could get a good view of the spectacle. The drummers were more or less static on their arm of the mobile, but the girl largely compensated the lack of moment on their part. Exciting to see her fly past the surrounding buildings.

 

IMG_3160_TRAPEZE-GIRL.jpg

IMG_3163_TRAPEZE-GIRL.jpg

Het spectaculairst om te zien was het trapeze meisje. De gigantische mobile werd aangestuurd door een gigantische bouwkraan. De mobile cirkelde rond het wapenplein in het centrum van Oostende. Om die manier kreeg iedereen van de ongeveer 10.000 aanwezige mensen een goed zicht op het spektakel. De trommelaars stonden min of meer statisch op hun arm van de mobile, maar dat werd grotendeels gecompenseerd door het meisje dat voorbij de omliggende gebouwen raasde.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

18-02-11

Airborn

And then drummers and trapeze girl take to the air. This was part of the closing act of the Oostende Culture Year. This is the French group Transe Express with their act Mobile Oblique et Bancal. Bancal means wobbly. The company counts many artists, they specialize in large spectacular street theatre.

 

 

IMG_3192_AIR.jpg

 

En dan gaan de trommelaars en het trapeze meisje de lucht in. Dit maakte deel uit van het sluitstuk van Oostende Cultuurstad. Dit is de Franse groep Transe Express met hun nummer Mobile Oblique et Bancal. De compagnie telt veel artiesten, ze specialiseren in grote spectaculaire stukken straattheater.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

17-02-11

Warming Up

Badminton players know that warming up is important. This girl is not a badminton player, but she warmed up as well.

 

IMG_3119_GIRL-WARMING-UP.jpg

Badmintonners weten dat opwarmen belangrijk is. Dit meisje is geen badminton speelster, maar toch warmde ze op.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, oostende |  Facebook |

16-02-11

Singing a Song

First the colourful artists played some music and sang a song for me and about 9.999 other souls.

 

IMG_3043_SINGING.jpg

IMG_3042_SINGING.jpg

 

IMG_3046_SINGING.jpg

Eerst speelden de kleurrijke artiesten muziek en zongen zij een liedje voor mij en ongeveer 9.999 anderen zielen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, oostende |  Facebook |

15-02-11

Colourful People

The day before yesterday I went into town and encountered some colourful people. Come back tomorrow to see what they did for me after posing for a photo.

 

 

IMG_3238_CULTUUR.jpg

 

Eergisteren trok ik naar het centrum van de stad en ontmoette er enkele kleurrijke figuren. Kom morgen terug om te zien wat ze allemaal voor mij deden nadat ze voor de foto poseerden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, oostende |  Facebook |