02-02-12

Light Festival - the whole installation

And here the whole installation of which I just revealed a little bit yesterday.

art, gent

art, gent

En nu de hele installatie, gisteren onthulde ik amper een klein stukje hiervan.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent |  Facebook |

01-02-12

Gent Light Festival

I couldn't make time to visit Gent while the light festival was actually on. Tom asked me to drop him off last Sunday after lunchtime, so I went for a walk in the centre then. This guy, part of the permanent architectural beauty of Gent, wat trying to stare through just about the most impressive installation of the festival.

IMG_0090_PEEK_WEB.jpg

Ik slaagde er niet in in Gent te geraken terwijl het licht festival actie was. Tom vroeg mij om hem afgelopen zondag na de lunch in Gent af te zetten. Ik maakte daarna een wandeling in het centrum. Deze man, een deel van de permanente archtecturale schoonheid van de stad, probeerde ook nog wat aandacht te krijgen doorheen de meest indrukwekkende installatie van het festival.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, gent |  Facebook |

24-01-12

Pocahontas

I visited Gravesend, a town when you leave the London circular on the way back to Dover, because I had read that 'Princess' Pocahontas was burried there. Matoaka is Pocahontas's real name. Pocahontas is her pet name from when she was a little girl. In 1616 her British colonial husband brought her to London to be presented to the king's court. She was, after all, a princess, being the daughter of a indian chief. Ze became ill during her short stay in England, and sailing back to her home land, the ship moored at Gravesend to bring the dying or dead princess ashore. She was only 22. As she was a princess, she was burried in the vault beneath the chancel of the parish church, a place reserved for clergy and notable parishioners. A statue of the princess stands in front of the church to remember her by.

IMG_8352_POCAHONTAS.jpg

IMG_8356_StGeorges.jpg

Ik bezocht Gravesend, een stadje net wanneer je de Londense ring verlaten hebt, omdat 'Prinses' Pocahontas er begraven ligt. Matoaka is de echte naam van Pocahontas. Pocahontas is haar troetelnaam van toen ze een klein meisje was. In 1616 bracht haar Britse kolonist echtgenoot haar naar Londen om haar aan haar aan het koningshuis voor te stellen. Als dochter van het stamhoofd was zij immers een prinses. Ze werd onwel in Engeland, en op de terugweg van Londen naar haar thuisland, meerde het schip aan in Gravesend om de stervende of reeds gestorven Pocahontas aan wal te brengen. Ze was dan amper 22 jaar. Gezien haar aanzien als prinses kreeg ze een rustplaats in de gewelven onder het koor van de parochiekerk. Er prijkt een beeld ter nagedachtenis aan de voorzijde van de kerk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, gravesend, uk |  Facebook |

13-01-12

Friday 13th

 Did you ever think about the origin of the superstition surrounding Friday the 13th? There are many possible explanations that find their origin in art and literature, but the one that I like best is linked to the order of the Knights Templar. By order of the Roman Catholic Pope the Knights Templar were rounded up tortured and burned at the stake in France on Friday October 13th 1307. So that was certainly an unlucky day for them. Not all perished. It seems about half of the order’s members sailed from La Rochelle, seeking sanctuary in Portugal and Scotland. Some claim that a group of Templars sailed on to Iceland and Greenland and went on to discover America, a century before Chistopher Columbus is reputed to have done. I like the link with Scotland, a country I visited back in 2010. You can find this Celtic cross in Stirling’s cemetery.

 

IMG_1078_CELTIC-CROSS-STIRLING.jpg

 

Dacht je ooit na over het ontstaan van het bijgeloof rond vrijdag de 13e? Nazicht levert veel mogelijke verklaringen die hun oorsprong in kunst en literatuur vinden, maar ik verkies de uitleg die gekoppeld is aan de orde van de Tempeliers. In 1307 werden de Tempeliers in Frankrijk massaal gemarteld en op vrijdag de 13e oktober op de brandstapel gezet. Een geluksdag was het dus niet bepaald voor hen. Niet alle Tempeliers lieten er het leven, ongeveer de helft zou kunnen vluchten zijn via een zeemacht dat van uit La Rochelle zeilde richting Portugal en Schotland. Een groep Tempeliers zou via Ijsland en Groenland naar Amerika getrokken zijn. Dus ontdekten ze zo het nieuwe continent zo wat 100 jaar vooraleer Kristoffel Columbus er voet aan wal zette. Ik hou wel van de link met Schotland, een land dat ik in 2010 voor de eerste keer bezocht. Dit Keltische kruis vind je in de begraafplaats van het stadje Stirling. De moeite waard om te bezoeken.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, knights templar, scotland, uk |  Facebook |

30-12-11

Drunken Duck

For once and for all I want to cleanse you of the prejudice that you cannot have a decent meal in England.
If you are prepared to pay the price you can enjoy some delicious specialities on the other side of the Channel.
I chose Marlowes restaurant in the centre of Stratford-upon-Avon, about as traditional as it gets.
I was enchanted by the 'Drunken Duck'. Two large pieces of duck breast marinated in gin, red wine, cracked black pepper and juniper berries. Served with roasted celeriac and dressed with a sauce made from the marinade.

IMG_0632_DRUNKENDUCK.jpg

Ik wil jullie verlossen van het vooroordeel dat je niet lekker kan tafelen in Engeland.
Als je bereid bent de prijs te belaten kan je genieten van lekkere specialiteiten aan de andere kant van het Kanaal.
Ik koos Marlowes restaurant in het centrum van Stratford-upon-Avon, traditoneler kan niet.
Ik viel in de ban van de 'Drunken Duck' (dronken eend). Twee grote stukken eendeborst gemarineerd in gin, rode wijn, gemalen zwarte peper en jeneverbessen. Opgediend met geroosterde knolselder en in een sausje gemaakt van de marinade.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, stratford-upon-avon, uk |  Facebook |

26-12-11

Nativity Scene

Saw a great modern version of the nativity scene when visiting my niece on Christmas Day.

IMG_0716_KERSTSTAL_WEB.jpg

Op bezoek bij mijn nichtje op Kerstdag vond ik er een mooie moderne kerststal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, christmas |  Facebook |

09-12-11

N

I'm not really a product photographer, you can clearly see that in this photo. I could say a lot of bad things about this shot. But I won't. I purchased my machine earlier this year and became a member of the club. You cannot buy the capsules for the machines in the stores here in Belgium. There are a few brand stores in the major cities. I order my stuff online. Enough to last me more than 6 months and to have a choice of flavours.

IMG_6314_NESPRESSO_WEB.jpg

Ik ben duidelijk geen product fotograaf, dat vertelt deze foto. Ik zou veel slechte dingen kunnen zeggen over deze foto. Maar dat doe ik niet. Ik kocht mijn machine eerder dit jaar en werd lid van de club. Je kan de kapsules nog niet vrij in de winkels kopen. Het merk heeft een paar eigen winkels in België, in de grote steden. Ik bestel mijn waar online. Steeds genoeg om 6 maanden keuze qua smaken te hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, photography |  Facebook |

10-11-11

Betty & Bert

Meet Betty & Bert. I came across them when I was talking my walk around Woumen. Some kind of contest.

art

Mag ik je Betty en Bert voorstellen? Ik wam ze tegen toen ik mijn wandeling rond Woumen maakte. Eén of andere wedstrijd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art |  Facebook |

08-11-11

In the End

In the end is that what remains of us? Stone slabs in a field?

IMG_9347_VLADSLO_WEB.jpg

Op het einde is dat wat nog van ons overblijft? Stukken steen in een veld?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, vladslo |  Facebook |

03-10-11

Toyota

Just about a week or two ago I visited Toyota's HQ in Brussels. Next to the reception stood a hybrid car. The whole presentation shows that they seek a clean image, the environment is important. The reception area boasted a lot of awards, including this nice piece. I got out my BlackBerry and took a shot.

Toyota_web.jpg

Zowat een week of twee geleden bezocht ik Toyota's hoofdkwartier in Brussel. Ter hoogde van het onthaal stond een hybride wagen. De uistraling die ze nalaten is er een van zorg voor het milieu. In het wachthoekje stonden ook veel awards, met inbegrip van dit mooie beeldje. Ik waagde mij nog eens aan een BlackBerry foto.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, brussels, toyota |  Facebook |

29-08-11

Breakfast

I just got back from my trip to Wales and Bath. Not a bad thing it has come to an end, because the breakfasts and the restaurant food was beginning to get the better of me. The Black Boy Inn's breakfast, our logging in Caernarfon wins the prize for the best breakfast. This is a Blackberry photo. I chose the full Welsh Breakfast, my wife settled for the scrambled eggs with smoked salmon.

BREAKFAST.jpg

Ik ben net terug van mijn trip naar Wales en Bath. Niet helemaal slecht dat het gedaan is, want die ontbijten en elke dag op restaurant tafelen begon zo een beetje te veel van het goede te worden. The Black Boy Inn, waar wij in Caernarfon verbleven, wint de prijs voor het beste ontbijt. De foto maakte ik met de BlackBerry, dus vergeef de mindere kwaliteit. Ik koos voor het volledige ontbijt, terwijl mijn vrouw het deed met roerei met gerookte zalm.

23:30 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, wales, uk |  Facebook |

20-08-11

Joe English

The Belgian military cemetery in Oeren still counts five gravestones with the Celtic Cross and the seagull as designed by Joe English, a Belgian artist of Irish origin. Joe died at the end of the First World War. Most of the graves were originally marked by these headstones, but they have a strong political meaning, linked to the issue of Flemish independence. Most of the headstones were damaged by vandals back in 1918 and replace by the more neutral stones I showed in yesterday's post.

IMG_9819_AVVVVK.jpg

De Belgische militaire begraafplaats in Oeren telt nog vijf grafstenen met het Keltische kruis en de meeuw, ontworpen door Joe English, een Brugse artiest van Ierse origine. Joe stierf op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Oorspronkelijk werden de meeste van deze graven voorzien van deze grafstenen, maar ze hebben natuurlijk een sterke politieke betekenis doordat ze verbonden zijn met de Vlaamse onafhankelijkheid. In 1918 werden de meeste grafstenen beschadigd door vandalen en vervangen door de neutrale versies die ik gisteren op foto zette.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art |  Facebook |

14-08-11

Yoko Tsuno

I did 3 posts back in 2009 about the comic book murals in Brussels. I discovered another one two weeks ago, when I was walking through Brussels on e morning. Funny, because the building to the left of the mural used to be the main office of a former employer of mine. The character in this mural is Yoko Tsuno, a Japanese woman that get involved in all kinds of science fiction mysteries.

brussels, art, street

brussels, art, street

In 2009 deed ik een post of 3 over de stripverhalen muurschilderijen in Brussel. Toen ik ene week of 2 terug 's morgens door Brussel wandelde, ontdekte ik er nog eentje: Yoko Tsuno deze keer. Grappig om dat hier terug te vinden. Het gebouw links van de schilderij werd vroeger gebruikt door een ex-werkgever van mij. Heb daar nog enige uurtjes doorgebracht. Voor wie de strips van Yoko Tsuno niet kent: een Japanse die allerhande science fiction avonturen beleeft.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: brussels, art, street |  Facebook |

13-08-11

Saint

I'm afraid I have forgotten who this saint is, but he dit impress me. So I took a picture of him. In the Saint-Audomaruschurch in Alveringem.

IMG_9793_SINT.jpg

Ik vrees dat ik al lang vergeten ben wie deze heilige is. Maar hij liet wel een indruk achter, dus ik maakte er een foto van. In de Sint-Audomaruskerk in Alveringem.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

12-08-11

Today Me, Tomorrow You

Church humour can be very alternative in Belgium. This plaque, found in the church in Alveringem reads: Today me, tomorrow you. I guess that is a fact.

art, Alveringem

Kerkelijke humor kan alternatief zijn in België. Vandaag mij, morgen gij. Een duidelijke levenswijsheid. Gevonden in de kerk in Alveringem.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

11-08-11

Doedel

I told you that there was a brewery at the end of the walk around Koekelare, didn't I? This is one of the local beers you can enjoy there, an amber bitter beer. I'll have to go back to try the other two possibilities.

IMG_9909_DOEDEL.jpg

Ik vertelde je dat er een brouwerij was op het einde van de wandeling in Koekelare. Dit is een van de locale bieren die je er kunt proeven, een amberkleurige bitter biertje. Ik moet nog terug gaan om de andere mogelijkheden te proeven.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art |  Facebook |

08-08-11

The End

It was indeed the end of a great hike that we took round the vilage of Koekelare. At the end of the walk, behind the brewery, you'll find a garden full of great works of art. The brewery is just next to the town hall of Koekelare. The walk takes you up and around the Koekelare Berg (mountain), which is in fact a modest plateau. The works of art are not only of the mystic sort, you'll also find these great works by local artist Irénez Duriez and much more.

IMG_9865_BROUWERIJ.jpg

IMG_9887_HERT.jpg

IMG_9854_Duriez.jpg

IMG_9856_DURIEZ.jpg

Het was het einde van een fantastische wandeling die wij rond Koekelare maakten. Op het einde van de wandelroute van ongeveer 6 km vind je een tuin gevuld met deze fantastische kunstwerken. De tuin bevindt zich achter de brouwerij, net naast het gemeentehuis. De wandeling zelf brengt je op de Koekelare Berg, die in feite een bescheiden plateau is. De kunstwerken zijn niet louter van mystieke aard, je vindt er ook werken van de lokale artiest Irénez Duriez en nog veel meer.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art |  Facebook |

07-08-11

Flying Dragon

Fleeing from the deer-like creature, I left the dense woodland, I ran onto an open space. There I was pinned to the ground by the sight of this dragon airborn just in front of me. I was exhausted and realized this would be the end.

IMG_9908_DRAGON.jpg

Op de vlucht van het hert-achtige wezen, verliet ik het dichte woud en arriveerde op een open plek. Daar werd ik aan de grond genageld door het zicht van deze vliegende draak, hoog in de lucht, net voor mij. Ik was uitgeput en wist dat dit het einde was.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art |  Facebook |

06-08-11

Deer with Breasts

As I raced down the path, I had to speed up to avoid the crushing blow this obviously female deer wanted to subject me to. Fortunately I was fast enough.

art

Ik moest op het pad mijn hardlooppas versnellen om een verlammende klap van deze duidelijk vrouwelijke hert te ontwijken. Gelukkig was ik snel genoeg.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art |  Facebook |

05-08-11

Snake Person

My joy in escaping the Dementor was short lived. I had just turned the corner when I stood facing this threatning snake person. I had to think quick about what direction to flee. Back was not an option as it would take me back to the Dementor. I took the path to the right.

IMG_9885_WORM.jpg

Mijn vreugde na mijn ontsnapping van de Dementor was van korte duur. Ik had nog maar de hoek op gelopen en stond oog in oog met deze bedreigende slangenmens. Ik moest vlug denken in welke richting ik zou vluchten. Terug was geen optie omdat het mij opnieuw naar de Dementor zou leiden. Ik nam het pad naar rechts.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art |  Facebook |

04-08-11

Dementor

Accidentally I wondered in to this mysterious place two weekends ago. In the dense forrest I was quickly confronted with a lone Dementor, one of the most dangerous creatures featured in Harry Potter's adventures. I managed to get a picture of it and thanks to my strong will I escaped before it could suck all the images off my memory card and the will of living out of me.
It reminded me of what a great end to 10 years of film entertainment the Deathly Hallows 2 was. I saw the movie in 3D a couple of weeks ago.

art, Harry Potter

Per ongeluk verdwaalde ik in een mysterieus woud twee weekeindes terug. Tussen de bomen werd ik snel geconfronteerd met een eenzame Dementor, wellicht een van de gevaarlijkste wezens uit Harry Potter's avonturen. Ik kon vlug een foto maken en dankzij mijn sterke wil ontsnapte ik vooraleer het wezen het leven uit mij kon zuigen en daarbij de foto's van mijn geheugenkaart.
Het herinnerde mij er aan wat een spectaculair einde aan 10 jaar filmgenot de Relieken van de Door 2 wel was. Ik zag de film enkele weken terug in 3D.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, harry potter |  Facebook |

03-08-11

Dreaming of how it could be

My first reaction when seeing this mural in Brussels is that the top of this place looks better than the ground floor. Perhaps this is what the owner dreams of.

IMG_0579_BRUSSEL_WEB.jpg

Mijn eerste reactie wanneer in deze muurschilderij zie in Brussel is dat de bovenkant van dit gebouw er beter uit ziet dan de gelijkvloerse verdieping. Misschien is dit waar de eigenaar van droomt.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, art, brussels |  Facebook |

29-07-11

Leuven and Humor

Leuven hosts the oldest university of the low countries, but in July I wouldn't expect to find a lot of students there. The student humor seems to be onmipresent, though.

IMG_0582_BAKKER.jpg

Leuven heeft de oudste universiteit van de lage landen, maar in juli verwacht ik niet van er veel studenten te vinden. Het studentikoos gevoel voor humor lijkt er toch nog aanwezig te zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, art |  Facebook |

27-07-11

Sint-Audomauruskerk

In Alveringem we went in to the Saint-Audomaruschurch. I discovered a perculiar object in there and I cannot seem to find out what it is all about. On the one hand it has a slightly oriental look, I think. But it seems to have all little segments on the sides that refer to different saints. Anyone have any ideas?

IMG_9787_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

IMG_9789_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

IMG_9790_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

In Alveringem bezochten wij de Sint-Audomaruskerk. Ik ontdekte er een eigenaardig object en kan niets terugvinden over de herkomst ervan. Het heeft een lichtelijk orientaals uiterlijk. Op de zijkanten vind je verwijzigingen terug naar verschillende heiligen. Heeft iemand enig idee?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

23-07-11

A Matter of Taste

Taste is of course a matter open for discussion. How this gigantic spider contributed to the tasteful decoration of the grounds surrounding the town hall: I leave that to your imagination.

art, Alveringem

Over smaak kan je natuurlijk uren discussiëren. In welke mate deze gigantische spin bijdraagt aan de smaakvolle decoratie van het domein rond het gemeentehuis: dat laat ik aan jouw verbeelding over.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

16-07-11

Terraces

I’ll close this series with a combination of Cellograff art and the creative use of old videotapes. I remain to find the latter messy, but this is the best combination I found on the market. Tourists can enjoy a drink across the street here.

 

IMG_0562_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Ik sluit deze reeks met een combinatie van Cellograff kunst en het creatief gebruik van oude videobanden. Ik blijf het laatste nogal rommelachtig vinden, maar dit is de beste combinatie die ik op de Grasmarkt vond. Toeristen kunnen van een drankje genieten aan de andere kant van de straat.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

15-07-11

Birdhouse

I liked the song by ‘They Might be Giants’: Birdhouse in your Soul.
Here the artist have built a birdhouse using old videotapes including the box.

 

IMG_0554_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Ik was gek op het liedje ‘Birdhouse in your Soul’ van de groep ‘They Might be Giants’.
Hier hebben de artiesten een vogelhuisje gebouwd met oude videobanden met inbegrip van de doos.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, brussels, street |  Facebook |

14-07-11

Girls Hiding

Don’t know if you noticed that 3 girls were hiding behind the Cellograff work of art? But they cannot remain hidden from me, I went to take a picture of the other side of the non-permanent graffiti, and caught them hiding.

 

IMG_0557_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Viel het jullie op dat 3 meisjes zich verschuilden achter het Cellograff kunstwerk? Maar om zich voor mij te verschuilen moeten ze vroeger opstaan. Ik ging aan de andere zijde van deze niet-permanente vorm van graffiti een foto maken en fotografeerde hun spelletje verstoppertje.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

13-07-11

Cellograff

Cellograff is a form of art believed to have been invented in Paris. Garbage wrapping plastic is suspended between pillars or trees and graffiti artists spraypaint the surface. It does not have a permanent character and hence is not vandalism. Sympathetic!

 

art, street, brussels

 

Cellograff is een kunstvorm die naar vermoeden het levenslicht zag in Parijs. Afval verpakkingsplastiek wordt er tussen pilaren of bomen gespannen en graffiti kunstenaars beschilderen het gefabriceerde vlak. Het heeft geen permanente karakter en is bijgevolg geen vorm van vandalisme. Sympathiek!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |

12-07-11

Trash Art in Brussels

A couple of weeks ago, for the second time in a few months, the Grassmarket in Brussels was transformed into an open air trash art exposition. This first picture shows something that doesn’t really look like art to me. The artists do a lot with old video tapes. Here they have ‘decorated’ the market with the tape.

 

IMG_0556_GrasmarktTrashArt_WEB.jpg

 

Enkele weken terug, voor de tweede keer in enkele maanden, werd de Brusselse Grasmarkt getransformeerd in een openlucht trash art tentoonstelling. Deze eerste foto toont iets dat niet sterk op kunst gelijkt volgens mij. De artiesten doen veel met oude videobanden. Hier hebben ze de markt ‘versierd’ met de tape of de band.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brussels |  Facebook |