25-04-13

Kitchy Musical Parade

Don't know if you noticed this in my earlier panorama photo of the Vrijthof Square, but in the far corner there is this kitchy musical parade.

art, maastricht, the netherlands

 

Ik weet niet of dit je eerder opviel in mijn panorame foto van het Vrijthof, maar in de verste hoek is er een kitcherige muzikale optocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

22-04-13

Colourful Art

No doubt whatsoever that this form of art is kitch.

IMG_1964_ART.jpg

 

Geen twijfel mogelijk dat deze kunstvorm kitch is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

21-04-13

Art in the Stokstraat Quarter

The Stokstraat Quarter is one of the eldest parts of Maastricht. Little streets, no traffic, some art here and there. This funny work on the back terrace of a house.

IMG_0537_KUNST.jpg

 

Het Stokstraat Kwartier is een van de oudste gedeeltes van Maatricht. Kleine straatjes, pleintjes, geen verkeer. Hier en daar wat kunst. Dit grappige kunstwerk vond ik op het achterterras van een woning.

09:47 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

20-03-13

Bullring

What do Birmingham UK and New York City USA have in common? A charging bull. The top version is the bull in front of the bull ring shopping center in Birmingham. The second version is the bull in the financial district in New York near Wall Street. The version in Birmingham looks like a cartoon version of the bull in New York.

art, birmingham, uk, new york city, usa

art, birmingham, uk, new york city, usa

Wat hebben Birmingham UK en New York City USA gemeen? Een aanvallende stier. De bovenste versie is de stier die voor de bull ring shopping center in Birmingham staat. De tweede foto is er eentje van de stier in het financiële kwartier in New York nabij Wall Steet. De stier in Birmingham ziet er eerder als een cartoon versie uit van die in New York.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, birmingham, uk, new york city, usa |  Facebook |

18-03-13

Frescos

I find these modern frescos pretty amazing in a shopping mall in the centre of Birmingham.

IMG_0361_FRESCO.jpg

Ik vind deze moderne fresco's indrukwekkend in een winkelgalerij in het centrum van Birmingham.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, birmingham, uk |  Facebook |

13-02-13

Charging Bull

When you get to the Charging Bull in Lower Manhattan, you know you have reached the financial district.
Originally a Christmas present to the city in 1989, it stood in front of the Stock Exchange. I has now been moved slightly and is a major tourist attraction. It was surrounded by more than 100 people when I got there early one sunny morning. The back end is as popular as the front, in particular with the Asians. The women like to hold something else than the horns.

IMG_1291_BULL.jpg

Wanneer je de aanvallende stier bereikt in Lower Manhattan, dan weet je dat je aan het financiële kwartier bent.
Een kerstkado aan de stad in 1989, stond deze stier oorspronkelijk voor de beurs.
Sindsdien hebben ze het 3200 bronzen gevaarte ietwat verhuisd. Het is een geliefde toeristen attractie. Toen ik er kwam op een zonnige vroege ochtend, stonden er al meer dan 100 mensen om en rond. De achterkant van de stier, die expliciet uitgebeeld is, is even populair als de voorzijde. Zeker bij de Aziatische vrouwen, die houden precies graag iets anders vast dan de hoorns.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, new york city, usa |  Facebook |

27-01-13

Monument for the Seamen

The lonely and cold seaman on top of the column proudly looks out to the sea looks ahead in his future. On the other side of the column at tround level another sailor mourns those lost to the sea. Behind the monument Arne Quinze's container art showing brightly through the snow storm. The white area in front of the photographer is in fact the beach.

201301_ZEEHELDEN_WEB.jpg

De eenzame en koude zeeman bovenop de colon kijkt trots uit naar de zee en naar zijn toekomst. Aan de andere zijde van de zuil, met zijn twee voeten op de grond herdenkt een andere zeeman zij die verloren gingen aan de zee. Achter het monument Arne Quinze's container kunst die scherp contrasteert in de sneeuwstorm. Het witte gebied tussen de fotograaf en het monument is het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort04, snow |  Facebook |

11-01-13

Alice

Manmade Central Park counts a lot of fountains and sculptures. One of the bigger works is that of Alice in Wonderland, unveiled in 1959 as a gift by a local publisher.

 

IMG_1403_ALICE.jpg

 

Het kunstmatig aangelegde Central park telt veel fonteinen en beeldhouwwerken. Een van de grotere is dat van Alice in Wonderland dat in 1959 toegevoegd werd door een plaatselijke uitgever.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, new york city, usa, central park |  Facebook |

25-12-12

Peace

Christmas should be about peace on earth, shouldn't it? One of the biggest peace activist of our times was of course Johny Lennon.
When I was in New York I could not not go to Strawberry Fields in Central Park. John's wife Yoko Ono scattered his ashes there after he was murdered in 1980. John and Yoko lived in the Dakota building very nearby this spot. I was not alone visiting the Imagine memorial, it is just as popular as the final resting place of Jim Morisson in Paris.
The mosaic in Portugese pavement style was a gift from the Italian city of Naples.
Yoko Ono, who still lives in the Dakota Apartments today, donated more than a million dollars to scape the park known as Strawberry Fields. It contains 161 different plant types, symbolizing the countries of the world.
I have replaced the gray path the mosaic is embedded in and the surrounding people by some flower power.

IMG_1367_IMAGINE.jpg

Kerstmis zou over vrede moeten gaan, niet? Een van de grootste vredesactivisten van onze tijden was natuurlijk John Lennon.
Wanneer ik onlangs in New York was, kon ik niet voorbij Strawberry Fields gaan in Central Park. John's vrouw Yoko Ono strooide er zijn as uit nadat hij vermoord werd in 1980. John en Yoko woonden in het Dakota gebouw, je kan het zien van in het park.
Ik was niet alleen op deze plek, het is net zo populair als de laaste rustplaats van Jim Morisson in Parijs.
Het mozaïek in Portugese voetpad stijl was een gift van de Italiaanse stad Napels.
Yoko Ono, die vandaag nog in de Dakota Appartementen woont, doneerde meer dan 1 miljoen dollar om het park Strawberry Fields aan te leggen. Je vindt er meer dan 161 verschillende planten, die de 161 landen van de wereld symboliseren.
Ik heb het grijze pad waarin het mozaïek verwerkt is en de mensen errond vervangen door wat flower power.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, new york city, usa |  Facebook |

23-12-12

Natural History Christmas

In New York's Natural History Museum they have found an original way to decorate the tree.

IMG_1469_XMAS.jpg

IMG_1470_XMAS.jpg

In het Natuurhistorisch museum in New York vonden ze een originele manier om de boom te versieren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, new york city, usa, christmas |  Facebook |

07-12-12

Broken Bridge II – El Anatsui

This installation between 21st  and 22nd West is still under construction. Ghana-born artist El Anatsui uses recycled materials from near his homecountry of Nigeria for his works. Here he is using recycled tin and mirrors. The whole idea is that the work fits in to its surroundings and reflects them. This is a reconstruction of a work of art that was shown at the 2012 Paris Triennale.

art, new york city, usa, high line, El Anatsui

Deze installatie tussen 21e en 22e West is nog in de maak. De in Ghana geboren artiest El Anatsui gebruikt recyclagemateriaal die hij in zijn thuisland Nigeria verzamelt. Hier gaat het om spiegels en gerecycleerde tin. Het concept is dat het werk in haar omgeving moet passen en de omgeving moet reflecteren. Dit is een reconstructie van het werk dat hij tijdens de 2012 Triënnale in Parijs toonde.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, new york city, usa, high line, el anatsui |  Facebook |

06-12-12

Brightening up the Streets

Another fine example of art adding value to the street view. An elsewise pretty drab and ordinary street corner is turned into an attraction where people take photos of or just stop to admire. You’ll find comfortable benches all along the High Line.

 

art, new york city, usa, high line

 

Nog een mooi voorbeeld van straatkunst die waarde toevoegt. Een anders ordinaire en saaie straathoek wordt omgetoverd tot een attractie waar mensen foto’s van nemen of gewoon stoppen om dit te bewonderen. Zitbankjes vind je overal langsheen de High Line.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, new york city, usa, high line |  Facebook |

05-12-12

Wall Painting along the High Line

The High Line appeals to tourists and native New Yorkers. Artists have come to see it as an open air museum for their art. Along the High Line you’ll find a lot of art like this gigantic wall painting. Graffiti on a large scale.

 art, new york city, usa, high line

De High Line trekt veel volk, zowel toeristen als New Yorkers. Artiesten zijn het dan ook beginnen zien als een openluchtmuseum voor hun kunst. Zo vind je langsheen de lijn heel veel kunstwerken zoals deze gigantische muurschilderij. Graffiti groots gezien.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, new york city, usa, high line |  Facebook |

05-11-12

Halloween Chocolate

There is this chocolate maker in Oostende who always decorates his shop window for Halloween. It is difficult to take a picture because you are photographing through glass. Plus that his window is usually dark for the Halloween atmosphere, and the sun was shining brightly on the apartment buildings on the other side of the street. But I managed to get a decent picture of these three cuties.

IMG_1124_HALLOWEEN_CHOCOLATE.jpg

Er is een chocolademaker in Oostende die zijn vitrine altijd mooi decoreert voor Halloween. Moeilijk om er een foto van te maken omdat je door glas fotografeert. Daarbij is zijn vitrine natuurlijk donker voor de Halloween sfeer en de zon scheen hard op de apartementsgebouwen aan de overkant van de straat: zware reflectie, dus. Maar ik slaagde er in een deftige foto te maken van deze drie mooitjes.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, street, halloween |  Facebook |

28-10-12

Watch Art

The bikini clad breasts are actually promoting real estate. What is behind this? This building is being finished behind the gigantic installation know as the Rock Strangers. Some say that those apartments aren't worth their money because they don't enjoy the full sea view, it is hindered by the bashed red containers know as the Rock Strangers. So the promotor has to do an extra effort to sell the apartments.

IMG_7876_WATCHART.jpg

IMG_7879_ROCKSTRANGERS.jpg

De in bikini gehulde borsten maken reklame voor vastgoed. Wat steekt daar achter? Dit gebouw in afwerking bevindt zich achter de gigantische installatie die bekend staat als de Rock Strangers. Sommigen beweren dat deze apartementen hun geld niet waard zijn omdat ze niet genieten van het volle uitzicht op zee, het zeezicht wordt gehinderd door de gigantische installatie die bekend staat als de Rock Strangers. De promotor doet dus een extra inspanning om de apartementen verkocht te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, art, oostende |  Facebook |

27-10-12

Strangers in the Night

Earlier this week I revisited the Rock Strangers to take some pictures just before the sun went under.

IMG_7859-RS.jpg

Begin deze week bezocht ik nog eens de Rock Strangers net voor zonsondergang.

11:05 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, oostende |  Facebook |

17-10-12

Mobility

I managed to secure the last seat in the first class carriage of the 17:00 train out of Brussels Central last Monday. A lot of people had to stand. In Brussels South more people boarded to the prospect of stretching their legs, sitting on the floor or standing on each other's toes. I'm going to help the mobility crisis a little, I will try to work one day per week from home.

art, dijon, france

art, dijon, france

Afgelopen maandag op de trein van 17:00 uit Brussel Centraal, die uiteraard te laat was, slaagde ik er in de laatste zetel in de eerste klasse wagon te bezetten. Veel minder snelle wezens moesten recht staan. In Brussel Zuid stapte nog een klein leger volk op dat verder de benen moest strekken, op de vloer plaats moest nemen of op elkaar's tenen staan. Ik ga de mobiliteitscrisis een handje helpen. Vanaf nu probeer ik 1 dag per week van thuis uit te werken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

09-10-12

Christ

This heavily damaged statue of Christ was found in Beaune. I like it, somehow it symbolises the martyrdom of the Christ story. Not that I am a believer, by the way.

art, dijon, france

Dit zwaar beschadigde Christusbeeld wer in Beaune gevonden. Ik houd er wel van, het staat precies symbool voor het martelaarschap van Christus. Niet dat ik een gelover ben, tussen haakjes.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

08-10-12

Museum for Religious Art

Continuing on our tour of macabre discoveries, we guessed the museum for religious art in Dijon would be a good place to discover some spine chilling relics and that kind of stuff. Or some form of medieval religious torture. But we found the museum to be quite clean of such artifacts. This painting rather makes you think.

IMG_6097_DIJON.jpg

Onze tour van macabere ontdekkingen verder zettend, leek het museum voor religieuze kunst ons een goede plaats om enkele bloedstollende relikwieën en dergelijke te ontdekken. Of een of andere vorm van middeleeuwse religieuze foltering. Maar het museum bleek nogal steriel te zijn van dergelijke attributen. Dit schilderij deed mij wel even nadenken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

07-10-12

Pretty Street Artist

Pretty street artist on the Meir in Antwerp. And she could play as well.

IMG_6413_ANTWERPEN.jpg

Een mooie straat artieste op de Meir in Antwerpen. En ze kon spelen ook.

07:00 Gepost door pieterbie in art, people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, antwerp |  Facebook |

06-10-12

Cannot Survive on Mustard Alone

Continuing on the theme of halloween: you cannot live on mustard alone. Some macabre works of art in Dijon.

IMG_5997_DIJON.jpg

Verder breiend op het thema van halloween: je kan niet van mosterd alleen leven. Toch wat macabere kunstwerken in Dijon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

04-10-12

Venus

I'm sure that I've posted photos of work by Rodin here before. In the arts museum in Dijon I discovered this bronze of Venus by him. Beautiful!

art, rodin, dijon, france

Ik weet zeker dat ik hier eerder al foto's postte van de kunst van Rodin. In het museum voor schone kunsten in Dijon ontdekte ik dit bronzen beeld van Venus. Prachtig!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, rodin, dijon, france |  Facebook |

01-10-12

Unwanted Rock Strangers?

Arne Quinze's work of art 'Rock Strangers' remains a controversial item here in Oostende. The work, having cost 484.000 euro stands on the seafront near the monument honoring the seamen. I pointed it out to a colleague a little while ago and her reaction was: 'When are they going to unpack the art?'. There is a strong movement in our fair town to remove the work, a petition was signed by a lot of dislikers of the work. We have local elections scheduled for October 14th, this is one of the items that are being used as an argument against the current town council.

art, oostende

Arne Quinze's kunstwerk 'Rock Strangers' blijft een controversieel item hier in Oostende. Het werk dat 484.000 euro kostte staat op de zeedijk op het Zeeheldenplein. Ik toonde het van op het staketsel onlangs aan een collega en haar reactie was: 'Wanneer gaan ze het uitpakken?'. Er is een sterke beweging ontstaan om het werk te verwijderen, een groot aantal tegenstanders ondertekenden een petitie. Op 14 oktober moeten wij naar de stembus voor de gemeenteraad, dit werk is een van de items die zwaar misbruikt wordt in de stemmingmakerij naar de verkiezingen toe.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, oostende |  Facebook |

26-09-12

Edelweiss Festival

We were having a quiet drink on the central square in Bourg-Saint-Maurice, when colourful troups invaded the square. We then discovered that we were in the middle of the yearly Edelweiss folklore festival. I couldn’t help noticing that one girl was showing a bit more leg than the rest of the troup and that her underskirt was bordered with little thrills.

art, alps, france

art, alps, france

art, alps, france

art, alps, france

We genoten van een drankje op de centrale plaats in Bourg-Saint-Maurice, toen kleurrijke figuren de binnenplaats kwamen bezetten. Wij ontdekten dat wij middenin het jaarlijkse Edelweiss folklore festival terecht gekomen waren. Ik merkte op dat één van de dansende meisjes was meer been toonde dan de rest en dat haar onderrok gezoomd was met versierinkjes.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, alps, france |  Facebook |

25-09-12

The Wanderer

Melita Couta's (Cyprus) work The Wanderer stands lonesome in the dunes in Koksijde. It is a Greek mythological creature the faun looking out to sea holding in each hand what comes out of it.

art, beaufort, beaufort04, Koksijde

Melita Couta's (Cyprus) werk The Wanderer staat eenzaam in de duinen in Koksijde. het is een figuur uit de griekse mythologie, de faun. Het kijkt naar zee en houdt en elke hand een zeeproduct.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort04, koksijde |  Facebook |

24-09-12

1q84

I started reading again just before I went on holiday. And now I’m proud that after having read several works by Japanese author Haruki Murakami, I have now managed to wrestle through his trilogy 1q84. One of his more commercial works, I found it pretty easy reading.

 IMG_7849_WEB.jpg

Net voor ik in vakantie vertrok begon ik terug te lezen. En nu ben ik er trots op dat ik, na verschillende werken van Japanse auteur Haruki Murakami verorberd te hebben, ik door zijn trilogie 1q84 geworsteld ben. Een van zijn meer commerciële werken, ik vond het vlot lezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, murakami |  Facebook |

18-09-12

Inside the Chapel

Not just the setting and the outside of the chapel were worth seeing. Inside was pretty breathtaking as well. I had to lie flat on my back to take the photo of the dome, and even then I just couldn’t get it in 100%.

IMG_5616_ALPS.jpg

IMG_5618_ALPS.jpg

IMG_5625_ALPS.jpg

Niet enkel de locatie en de buitenkant van de kapel loonden de moeite. Binnenin deed de schoonheid van de muurschilderingen mijn hartje sneller kloppen. Om de foto van de koepel te maken ging ik plat op mijn rug liggen en dan nog kreeg in het niet 100% in beeld.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, architecture, alps, france |  Facebook |

03-09-12

Bookyards

Track is an open air art exhibition in Gent. Behind the Saint-Peters church you'll find a couple of wine ranks. These book shelves connect to the wine ranks and the work is called Bookyards by Italian artist Massimo Bartolini. You can take a book if you like, they ask for a small donation for the Centre of Basic Education, an organisation that fights agains illiteracy.

IMG_7786_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

IMG_7787_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

Track is een openlucht kunsttentoonstelling in Gent. In de tuin achter de Sint-Pieterskerk vind je wat wijnranken. De boekenrekken zijn verbonden met de ranken en zijn het werk Boekgaard van de Italiaanse kunstenaar Massimo Bartolini. Je mag een boek uit het rek halen, er wordt je dan gevraagd een kleine donatie te geven voor het Centrum voor Basiseducatie, een organisatie die analfabetisme bestrijdt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, gent |  Facebook |

31-08-12

Give Heart

About a month ago I posted about the heart of Antwerp. This is in the museum of fine arts in Dijon, where a Burgundy woman rather literaly offers her heart.

IMG_5996_HEART.jpg

Ongeveer een maand geleden postte ik over het hart van Antwerpen. Dit is in het museum voor schone kunsten in Dijon, waar een Bourgondische vrouw letterlijk haar hart aanbiedt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

22-08-12

Mary - Maria

August 15 is St-Mary day in Belgium. Religion is omnipresent in the streets of cities in France and in Belgium. Like this image of Mary in the main shopping street in Carpentras, with the typical French wooden shutters, and this marvelous monument along the Meir, the main shopping street in Antwerp, Belgium.

 

IMG_0926_MARY.jpg

 

IMG_6399.jpg

 

15 augustus is Maria dag in België. Religie is alom aanwezig in de straten van steden in Frankrijk en in België. Zoals deze afbeelding van Maria in de hoofdwinkelstraat in Carpentras, een gevel met de typische Franse luikjes, en dit prachtige monument langsheen de Meir in Antwerpen.

 

11:20 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, antwerpen |  Facebook |