10-05-12

BP

I like art with a message. The horrifying BP incident a while ago inspired Spanish artist Isaac Cordal to devote some works to the damage that was done to our environment.

art, Beaufort, Beaufort04, De Panne

Ik houd van kunst met een boodschap. Het verschikkelijke BP incident een tijdje terug inspireerde Spaanse artiest Isaac Cordal om enkele werken toe te wijden aan de schade die door dit incident aan onze omgeving toegebracht werd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

09-05-12

Life is Expensive

When I saw this tiny work of art by Spanish artist Isaac Cordal, my thought was 'Life is Expensive'. It looked like the man in the picture was holding one of my long grocery bills. But it seems to be something else.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Waneer ik dit kleine kunstwerkje door Spaanse artiest Isaac Cordal zag, was mijn eerste gedachte "Het leven is duur". Het zag er naar uit dat de man in het kadertje een van mijn ellenlange kassastrookjes van de supermarkt aan het bestuderen was. Toek ik de foto bewerkte zag ik dat het iets anders is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

08-05-12

Sunbathing

After photographing the benches in De Haan, I came across this young lady enjoying the evening sun.

art, De Haan

Nadat ik in De Haan de banken gefotografeerd had, ontmoette ik deze jonge dame die genoot van de avondzon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, de haan |  Facebook |

07-05-12

Social Modified Benches - Jeppe Hein (DK) - Beaufort04 - De Haan

Maybe not comfortable to sit on, but nice and teasing to the eye.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

Misschien geen al te gemakkelijk zitcomfort, maar wel een knipoog en aantrekkelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

29-04-12

Nice View

Another view on the same work, this time with the beautiful hotel Belle Vue in the background.

IMG_1263_Beaufort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Een andere kijk op hetzelfde werk, deze keer met het prachtige hotel Belle Vue in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

28-04-12

I Can Hear It - Ivars Drulle (LV) - Beaufort04 - Westende

Ivars Drulle tends to combine huge structures with little meticulously detailed figures. Sound also plays a large role in his works.

IMG_1260_Beaufort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Ivars Drulle combineert vaak grote structuren met kleine gedetailleerde figuren. Geluid speelt ook vaak een grote rol in zijn werken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

27-04-12

Listening

This young woman is sitting patiently listning.

IMG_1267_Beafort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Deze jonge vrouw zit geduldig te luisteren.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

14-04-12

Two Corten Armours - Magdalena Abakanowicz (PL) - Beaufort04 - Middelkerke

Polish artiste Magdalena Abakanowicz displays two Corten Armours, two metal skulls, maybe that of seagulls, in the dunes near the beach in Westende/Middelkerke. Are these skulls bearers of instincts and emotions that overpower the intellect?

IMG_1274_Two-Corten-Amours_Abakanowicz_Middelkerke.jpg

Poolse artieste Magdalena Abakanowicz toont twee stalen pantsers, twee ijzeren schedels, misschien van zeemeeuwen, in de duinen aan de grens met het strand in Westende/Middelkerke. Deze schedels zijn misschien de dragers van instincten en emoties die het intellect overmeesteren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, middelkerke |  Facebook |

13-04-12

Ready to do Battle

Two corten armours in the dunes in Westende, ready to do battle. Where have these structures come from?

art, beaufort, beaufort04, Westende

Twee stalen pantsers in de Westendse duinen, klaar om ten strijde te trekken. Van waar komen deze vreemde pantsers?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

11-04-12

UFO in the Dunes

Did I discover a UFO in the dunes? Anyone know what this is?

IMG_1278_Beaufort04_Two-Corten-Amours_Abakanowicz_Middelkerke.jpg

Ontdekte ik een UFO in de duinen? Weet iemand wat dit is?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, middelkerke |  Facebook |

10-04-12

Rolling Waves - Bernar Venet (FR) - Wenduine - 22

This is then the full view of Bernar Venet's work on the seafront in Wenduine. To me this symbolises the rolling movement of the sea.

 

art,beaufort,beaufort04,wenduine

Dit is dan de volledige kijk op Bernar Venet's werk op de zeedijk in Wenduine. Dit symboliseert voor mij de rollende golven van de zee.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

09-04-12

Arc X - Bernar Venet (FR) - Wenduine - 22

This work by French artist Bernar Venet is made out of corten steel which has the property of reflecting the light. Even when it is rusty. Again this is a form of art that is meant to blend into its setting.

IMG_1222_Beaufort04_Venet_Wenduine_22.jpg

Dit werk door Franse artieks Bernar Venet is in cortenstaal opgetrokken, wat als eigenschap heeft dat het licht reflecteert. Zelfs wanneer het roestig is. Dit is opnieuw een kunstwerk dat niet met de omgeving mag vloeken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

08-04-12

Waves - Bernar Venet (FR) - Wenduine - 22

Are these waves? Maybe. But this artist inspires his works on punctuation marks and scribbled lines. A but rusty by the look of it.

IMG_1224_Beaufort04_Venet_Wenduine_22.jpg

Zijn dit golven? Misschien. Maar deze artiest vindt zijn inspiratie in leestekens en gekrabbelde lijnen. Een beetje roestig, zo te zien.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

01-04-12

Natural Materials

I love the idea of creating art using natural materials. It seems so ecologically correct to me and I find it simply pretty. So I was inspired, after visiting the worm, to try and make some art with just what I found in the dunes.

IMG_1210_NaturalMaterials.jpg

Ik hou van het idee om kunst te maken met natuurlijke materialen. Het lijkt mij zo ecologisch correct en ik vind het ook gewoon mooi. Ik was geïnspireerd na het bezoeken van de worm en besloot om in de duinen wat ecologische kunst te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, wenduine |  Facebook |

31-03-12

Way in to the Sandworm - Marco Casagrande (Fi) - Wenduine (20)

This is the way in to the Sandworm, the head. This was my first Beaufort04 exhibit and on target as far as I'm concerned. I'll try to provide you with a look at all the works of art the weeks, months to come. I'm sure that the Sandworm is one of the more spectacular works. I'll try to make photo's of the less spectacular stuff as well.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

Dit is dan de ingang van de Zandworm, de kop. Dit was dus mijn eerste kunstwerk van Beaufort04 en een schot in de roos wat mij betreft. De komende weken/maanden probeer ik jullie een overzicht te geven van alle kunstwerken. Deze zandworm is zeker een van de meer spectaculaire werken. Ik probeer ook mooie foto's te maken van de minder spectaculaire werken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

30-03-12

Head of the Sandworm - Marco Casagrande (Fi) - Wenduine (20)

This is looking out from the inside through the opening of the head of the Sandworm. What you could likely not really see in the previous photo is that the centre of the body is dug out really deep. This gives the light falling in an extra something, it is like you are looking down in the belly of the worm. The artist Marco Casagrande's work balances on the border between architecture and visual art. His work pays witness to a continuing interaction between work and environment. There is not a single building of his that is not seaching for the questions thrown up by the immediate surroundings.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

En hier kijk ik van de binnenkant van de worm door de opening in de kop. Wat je in de vorige foto wellicht moeilijk kon zien is dat de binnenkant van het centrale gedeelte diep uitgegraven is. Dit geeft het invallende licht iets extra's. Het is alsof je naar beneden in de buik van de worm kijkt. Het werk van de kunstenaar Marco Cassagrande bevindt zich op het snijvlak tussen architectuur en beeldende kunst. Zij werk getuigt van een voortdurende interactie tussen werk en omgeving. Er is geen enkel bouwwerk van zijn hand dat niet op zoek gaan naar de vragen die de directe omgeving opwerpt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

29-03-12

Inside the Sandworm - Marco Casagrande (Fi) - Wenduine (20)

Inside the sandworm you are greeted by a natural spectacle of light and shadow. I was amazed. How you can create such beauty with such simple natural materials. Of course, it does help to choose a sunny day. Ample sun gives you so much more to play with as amateur photographer. To continue on the subject of living creatures, where I broke off yesterday, the artist believes that architectural control goes against nature and thus also agains architecture. The built human environment is a mediator between human nature and nature itself. To be part of this, man must be weak.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

Binnenin de zandworm wordt je begroet door een natuurlijk spectakel van licht en schaduw. Ik stond versteld. Hoe je zo'n schoonheid kan creëren met simpele natuurlijke materialen. Natuurlijk helpt het om de zandworm te bezoeken op een zonnige dag. Hier geeft overvloedige zon je lekker veel om mee te spelen. Om verder te doen met het onderwerp van levende wezens, waar ik gisteren afbrak, de artiest gelooft dat architecturale controle tegen de natuur in gaat en dus ook tegen de architectuur. De gebouwde menselijke omgeving is een bemiddelaar tussen de menselijke natuur en de natuur zelf. Om hier deel van uit te maken, moet de mens zwak zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

28-03-12

Way in to the Sandworm - Marco Casagrande (Fi) - Wenduine (20)

I think this is the rear way in to the Sandworm, but the light was shining from behind the thing, so I gathered this was the best way in to the construction. To the Finnish artist Marco Casagrande designing is not sufficient. Design should not replace reality. The building must grow out of the location, it must react to its environment, it must be a reflection of life and also be itself, as every other living being.

IMG_1187_Beaufort04_Sandworm_Casagranda_Wenduine_20.jpg

Ik denk dat dit de achterzijde van de zandworm is. Het licht bescheen de worm van langs achteren, dus Ik dacht dat dit de beste weg naar binnen was. Voor de Finse kunstenaar Marco Casagrande is ontwerpen niet voldoende. Design hoort de werkelijkheid niet te vervangen. Het gebouw moet uit de locatie groeien, het moet reageren op zijn omgeving, het moet een weerspiegeling van het leven zijn en vooral ook zichzelf zijn, zoals elk ander levend wezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

27-03-12

Sandworm - Marco Casagrande (Fi) - Wenduine (20)

Have you heard of the sandworm? A work of art made from interwoven willow branches. You'll find the sandworm on the top of a sanddune.

IMG_1194_Beaufort04_Sandworm_Casagranda_Wenduine_20.jpg

Kennen jullie de zandworm? Een kunstwerk van 50 meter lang gemaakt uit gevlochten wilgentakken. Ze ligt boven op een duinengordel.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

23-03-12

Art is Everywhere

No shortage of art in the Roman city of Bath. Like this little statue just next to the abbey.

IMG_2429_STATUE.jpg

Geen tekort aan kunst in de Romeinse stad Bath. Zoals dit kleine beeldje net naast de abdijkerk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, bath, uk |  Facebook |

22-03-12

Park Art

Having started with Beaufort in the beginning of this week, I have a good excuse to get back to my last pictures of Bath and have a look at the decorative art side of the city. How do you prefer the statue in this post, in the first or the second take?

art, bath, uk

art, bath, uk

De week beginnen met Beaufort, geeft mij een goed uitvlucht om terug naar Bath te keren voor de laatste foto's van mijn trip. En dat over de decoratieve kunst in die stad. Hoe verkiezen jullie het beeld in deze post, in de eerste of de tweede foto?

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, bath, uk |  Facebook |

19-03-12

Fake Beaufort

Remember Beaufort? The open air art exhibition along the Belgian coast? My long term visitors will, I've posted photos of the previous 3 editions. And now edition 4 is about to start. I went on a pre discovery today, but a bit too early, I'm afraid. I mistook the beach art in the photo below as an Beaufort exhibit, but it is not. Beaufort 04 from the end of March up until the end of September well worth visiting.

 

art, beaufort, beaufort04

Herinner je je Beaufort? De open lucht kunst tentoonstelling langsheel de Belgische kust? Mijn lange termijn bezoekers zullen zich dat zeker herinneren, ik postte foto's van de vorige 3 edities. En nu start de vierde. Ik trok op verkenning vandaag, maar ik vrees dat ik wat te vroeg ben. Ik dacht dat de foto in deze post bij Beaufort hoorde, maar dat is niet het geval. Beaufort 04 loopt van het einde van maart tot en met einde september. Loont de moeite.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04 |  Facebook |

17-03-12

Ustinov

I've posted a picture of this work of art on the front of the Ustinov Studio before here on my blog. But I find this version better. The shadow helps the picture.

IMG_2547_USTINOV.jpg

Ik heb eerder een foto gepost van dit kunstwerk op de gevel van de Ustinov Studio oin Bath. Maar deze versie vind ik beter. De schaduw accentueert het werk.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, bath, uk |  Facebook |

22-02-12

Ustinov Studio

Culture is written with a capital C in Bath. Next to the Theatre Royal there is also the Ustinov Studio. With this great work of art on the sobre exterior.

IMG_2445_USTINOV.jpg

Cultuur wordt met grote C geschreven in Bath. Naast de Theatre Royal, is er ook de Ustinov Studio. Met dit mooie kunstwerk op het anders sobere exterieur.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, bath, uk |  Facebook |

03-02-12

Art along the canal

Stolling back to my car along a canal, I discovered another great installation, somewhat smaller in size.

art, gent

Op de weg terug naar mijn auto, langs een kanaal, ontdekte ik nog een mooie installatie, een beetje kleiner toch.

18:05 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, gent |  Facebook |

02-02-12

Light Festival - the whole installation

And here the whole installation of which I just revealed a little bit yesterday.

art, gent

art, gent

En nu de hele installatie, gisteren onthulde ik amper een klein stukje hiervan.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent |  Facebook |

01-02-12

Gent Light Festival

I couldn't make time to visit Gent while the light festival was actually on. Tom asked me to drop him off last Sunday after lunchtime, so I went for a walk in the centre then. This guy, part of the permanent architectural beauty of Gent, wat trying to stare through just about the most impressive installation of the festival.

IMG_0090_PEEK_WEB.jpg

Ik slaagde er niet in in Gent te geraken terwijl het licht festival actie was. Tom vroeg mij om hem afgelopen zondag na de lunch in Gent af te zetten. Ik maakte daarna een wandeling in het centrum. Deze man, een deel van de permanente archtecturale schoonheid van de stad, probeerde ook nog wat aandacht te krijgen doorheen de meest indrukwekkende installatie van het festival.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, gent |  Facebook |

24-01-12

Pocahontas

I visited Gravesend, a town when you leave the London circular on the way back to Dover, because I had read that 'Princess' Pocahontas was burried there. Matoaka is Pocahontas's real name. Pocahontas is her pet name from when she was a little girl. In 1616 her British colonial husband brought her to London to be presented to the king's court. She was, after all, a princess, being the daughter of a indian chief. Ze became ill during her short stay in England, and sailing back to her home land, the ship moored at Gravesend to bring the dying or dead princess ashore. She was only 22. As she was a princess, she was burried in the vault beneath the chancel of the parish church, a place reserved for clergy and notable parishioners. A statue of the princess stands in front of the church to remember her by.

IMG_8352_POCAHONTAS.jpg

IMG_8356_StGeorges.jpg

Ik bezocht Gravesend, een stadje net wanneer je de Londense ring verlaten hebt, omdat 'Prinses' Pocahontas er begraven ligt. Matoaka is de echte naam van Pocahontas. Pocahontas is haar troetelnaam van toen ze een klein meisje was. In 1616 bracht haar Britse kolonist echtgenoot haar naar Londen om haar aan haar aan het koningshuis voor te stellen. Als dochter van het stamhoofd was zij immers een prinses. Ze werd onwel in Engeland, en op de terugweg van Londen naar haar thuisland, meerde het schip aan in Gravesend om de stervende of reeds gestorven Pocahontas aan wal te brengen. Ze was dan amper 22 jaar. Gezien haar aanzien als prinses kreeg ze een rustplaats in de gewelven onder het koor van de parochiekerk. Er prijkt een beeld ter nagedachtenis aan de voorzijde van de kerk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, gravesend, uk |  Facebook |

13-01-12

Friday 13th

 Did you ever think about the origin of the superstition surrounding Friday the 13th? There are many possible explanations that find their origin in art and literature, but the one that I like best is linked to the order of the Knights Templar. By order of the Roman Catholic Pope the Knights Templar were rounded up tortured and burned at the stake in France on Friday October 13th 1307. So that was certainly an unlucky day for them. Not all perished. It seems about half of the order’s members sailed from La Rochelle, seeking sanctuary in Portugal and Scotland. Some claim that a group of Templars sailed on to Iceland and Greenland and went on to discover America, a century before Chistopher Columbus is reputed to have done. I like the link with Scotland, a country I visited back in 2010. You can find this Celtic cross in Stirling’s cemetery.

 

IMG_1078_CELTIC-CROSS-STIRLING.jpg

 

Dacht je ooit na over het ontstaan van het bijgeloof rond vrijdag de 13e? Nazicht levert veel mogelijke verklaringen die hun oorsprong in kunst en literatuur vinden, maar ik verkies de uitleg die gekoppeld is aan de orde van de Tempeliers. In 1307 werden de Tempeliers in Frankrijk massaal gemarteld en op vrijdag de 13e oktober op de brandstapel gezet. Een geluksdag was het dus niet bepaald voor hen. Niet alle Tempeliers lieten er het leven, ongeveer de helft zou kunnen vluchten zijn via een zeemacht dat van uit La Rochelle zeilde richting Portugal en Schotland. Een groep Tempeliers zou via Ijsland en Groenland naar Amerika getrokken zijn. Dus ontdekten ze zo het nieuwe continent zo wat 100 jaar vooraleer Kristoffel Columbus er voet aan wal zette. Ik hou wel van de link met Schotland, een land dat ik in 2010 voor de eerste keer bezocht. Dit Keltische kruis vind je in de begraafplaats van het stadje Stirling. De moeite waard om te bezoeken.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, knights templar, scotland, uk |  Facebook |

30-12-11

Drunken Duck

For once and for all I want to cleanse you of the prejudice that you cannot have a decent meal in England.
If you are prepared to pay the price you can enjoy some delicious specialities on the other side of the Channel.
I chose Marlowes restaurant in the centre of Stratford-upon-Avon, about as traditional as it gets.
I was enchanted by the 'Drunken Duck'. Two large pieces of duck breast marinated in gin, red wine, cracked black pepper and juniper berries. Served with roasted celeriac and dressed with a sauce made from the marinade.

IMG_0632_DRUNKENDUCK.jpg

Ik wil jullie verlossen van het vooroordeel dat je niet lekker kan tafelen in Engeland.
Als je bereid bent de prijs te belaten kan je genieten van lekkere specialiteiten aan de andere kant van het Kanaal.
Ik koos Marlowes restaurant in het centrum van Stratford-upon-Avon, traditoneler kan niet.
Ik viel in de ban van de 'Drunken Duck' (dronken eend). Twee grote stukken eendeborst gemarineerd in gin, rode wijn, gemalen zwarte peper en jeneverbessen. Opgediend met geroosterde knolselder en in een sausje gemaakt van de marinade.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, stratford-upon-avon, uk |  Facebook |