20-12-13

Religious Inspiration

Going into the last weekend for Christmas: it seems like it is time for some religious inspiration.

 

Canon1100_2262_CARLISLE_CATHEDRAL_WEB.jpg

Nu wij het laatste week voor Kerstmis in gaan, lijkt het tijd voor wat religieuze inspiratie.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, carlisle, uk |  Facebook |

16-12-13

Apprentice's Pillar

This is one of the greatest treasures of Rosslyn Chapel: the apprentice's pillar. A very sad story. The apprentice's pillar is much prettier than that of the master mason. In a fit of rage and jealousy, the master struck his apprentice on the head and killed him. Being a mason's apprentice was risky business in the 15th century.

 

iPHONE_2120_ROSSLYN_APPRENTICE-PILLAR_WEB.jpg

Dit is een van de grootste schatten van Rossly Chapel: de pilaar van de leerling. Een triestig verhaal. Deze pilaar is veel mooier dan die van de meester. In een aanval van razernij en jaloezie sloeg de meester zijn leerling op het hoofd en doodde hem. Een leerling steenhouwer was precies een risicoberoep in de 15e eeuw.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rosllyn chapel, scotland, uk, knights templar |  Facebook |

15-12-13

Fallen Angel

 

Photography is not allowed inside Rosslyn Chapel. So please forgive the low quality photos. A lot of symbols, like here Lucifer, the Fallen Angel.

 

iPHONE_2119_ROSSLYN_FALLEN-ANGEL_WEB.jpg

Fotografie is niet toegelaten in Rosslyn Chapel. Dus vergeef de slechte kwaliteit. Veel symbolen, zoals hier Lucifer, de gevallen engel.

16:23 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, rosslyn chapel, knights templar, scotland, uk |  Facebook |

28-09-13

Heart of Stone

Not a heart of gold, like in Neil Young's song, but polished stone. A way to earn a little extra money on Iona.

Canon5D_0638_STONE-HEARTS_WEB.jpg

 

Niet een gouden hart zoals in het nummer door Neil Young, maar gepolijste steen. Een manier om wat extra geld te verdienen op Iona.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

27-09-13

War

Even a small place like Iona sacrificed a lot to the First World War.

Canon5D_0637_IONA_WAR_WEB.jpg

 

Zelfs een kleine plek zoals Iona leed verliezen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

26-09-13

Black

All that walking on Iona makes you pretty thirsty. I only found one pub on Iona. It is close to where the ferry from Mull crosses. The Scottish are flexible: they serve Guinness. But drink that when you are in Ireland, or on Saint Patrick's day in Belgium. In Scotland drink Belhaven Black.

Canon5D_0636_BELHAVEN-BLACK_WEB.jpg

 

Van al dat wandelen krijg je dorst. Op Iona kon ik maar een pub vinden. Dicht bij waar de ferry van Mull oversteekt. Schotten zijn flexibel: je vindt er Guinness.  Maar drink dat wanner je in Ierland bent of op Saint Patrick's day in België. In Schotland drink je Belhaven Black.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

22-09-13

Graves

Some inpressive graves inside the cathedral as well.

Canon5D_2793_IONA-CATHEDRAL.jpg

 

Enkele indrukwekkende grafmonumenten in de kathedraal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

21-09-13

Babtismal Font

I'm sorry for my absence the past couple of days, I have just been far too busy. Inside Iona's cathedral this fantastic babtismal font overlooking the place of worship.

Canon5D_2786_BABTISMAL-FONT.jpg

 

Het spijt mij voor mijn afwezigheid de afgelopen dagen, ik heb het gewoon te druk gehad. Binnen in Ioan's kathedraal deze fantastische doopvont die de gebedsplaats overziet.

09:37 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

18-09-13

Cloister Decorations

Special about Iona's cloister is that it shows some exquisite carvings in the sandstone capitals.

Canon5D_2798_CARVINGS.jpg

 

Speciaal aan Iona's kloostergang is dat de kapitelen heel mooi versierd zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

17-09-13

Descent of the Spirit

In the middle of the cathedral's cloister this splendid 1959 work of art: Descent of the Spirit.

Canon5D_2799_DESCENT-OF-THE-SPIRIT.jpg

 

In het midden van de kloostergang dit mooie kunstwerk uit 1959: Afdeling van de Geest.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

16-09-13

Saint Martin's Cross

Saint Martin's cross you'll also find on the grounds in front of the cathedral on Iona. More simple in shape, it is one of the oldest crosses on the Island, dating from the 8th century. It depicts many biblical scenes and is beautifully decorated.

Canon5D_2778_SAINTMARTINSCROSS.jpg

 

Saint Martin's cross vind je ook op de gronden voor de kathedraal op Iona. Eenvoudiger in vorm, maar het is dan ook een van de oudste kruisen op het eiland. Het dateert van de 8e eeuw. Het is heel mooi versierd met bijbelse taferelen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, iona, scotland uk |  Facebook |

15-09-13

Saint John's Cross

This is the final destination of the pilgrims: behind Saint John's Cross the shrine where Saint Columba rests. The front of the cathedral on Iona.

Canon5D_2780_CELTIC_CROSS_SAINTJOHN.jpg

 

Dit is de eindbestemming van de pelgrims: achter Sint John's kruis de crypte waar Sint Columba rust. Het is de voorzijde van de kathedraal op Iona.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, iona, scotland, uk |  Facebook |

29-07-13

No photography

Regret fully the distilleries do not allow photography during the tour. So I had to make do with a shot of the outside and some pictures in the exhibition and tasting area. 

I didn't buy much whisky this time around. I have become wise enough to realize that taxes are much higher in the UK, sot hat it is better to buy your Scotch in Belgium or France. I only look for the stuff we cannot get on the Belgian market, which is ot a lot. I purchased a bottle of Oban Distillers Edition, and Tom got a bottle of Talisker Distillers Edition. Not cheap stuff. 

A lot of the distilleries, including Oban and Talisker, are part of the Diageo group, one of the biggest alcohol marketeers in the world. Guinness, Johnny Walker, Gordons, Smirnoff,… You name it. Diageo is the 8th biggest listed company on the London stock exchange. Alcohol is big business. 

 

Canon5D_2539_Oban_WEB.jpg

Canon5D_2538_Talisker_WEB.jpg

Jammer genoeg laten de distilleerderijen geen fotografie toe tijdens de rondleiding. Ik moest het dus doen met een foto van de buitenzijde en enkele shots in het museum en de proevers zone. 

Deze keer kocht ik niet veel whisky. Ik ben intussen wijs genoeg om te weten dat accijnzen hoger zijn in de UK, dus je koopt je whisky beter in België of Frankrijk. In Schotland kijk ik alleen uit naar whisky die in België niet te verkrijgen is, en dat zijn er niet zo veel. 

Ik kocht een fles Oban Distillers Edition en Tom ging voor een fles Talisker Distillers Edition. Niet goedkoop. 

Veel van de distilleerderijen, met inbegrip van Oban en Talisker, behoren tot de Diageo group, een van de grootste alcohol marketeers ter wereld. Guinness, Johnny Walker, Gordons, Smirnoff,… noem maar op. Diageo is het 8e grootste beursgenoteerde bedrijf op de Londense beurs. Alcohol is big business. 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, whisky, oban, talisker, scotland, uk |  Facebook |

23-06-13

Staring Back

Another idea for a holiday is visiting a medieval city and staring at architecture. Of course, sometimes it stares back and even sticks out its tongue at you.

architecture, art, Dijon, France

 

Een ander soort vakantie is een middeleeuwse stad bezoeken en naar architectuur staren. Maar soms staart het terug en steekt het zelfs zijn tong uit.

07:01 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, dijon, france |  Facebook |

20-06-13

Antwerp Angel

Antwerp has not stolen my heart, as is clearly the case with this dirty angel. Could use a good brush and some soap. Never the less, Antwerp is a well worth place to visit, as we did back in July of last year.

IMG_6396.jpg

 

Antwerpen heeft mijn hart niet gestolen, in tegenstelling met deze vuile engel. Kan wat zeep en een goede borstel gebruiken. Antwerpen is wel de moeite waard om te bezoeken. Wij kwamen er in juli vorig jaar.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: antwerp, antwerpen, art |  Facebook |

18-06-13

Art in Maastricht

I cannot start to say how much I am looking forward to leaving on holiday. Not that far away anymore. But a bit further than this work of art that I enjoyed in a quiet corner of Maastricht.

IMG_0544_ART.jpg

 

Jullie geloven nooit hoe erg ik er naar uit zie om op reis te vertrekken. Niet zo ver meer in de toekomst. Maar ik ga deze zeer een beetje verder dan dit kunstwerk dat ik in een kalme hoek van Maastricht ontdekte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

28-05-13

Manneken Pis

There are more than one Manneken Pis in Belgium, the most famous is in Brussels. But the one in Geraardsbergen competes with the one in Brussels for the oldest.

art, geraardsbergen

 

Er zijn meerdere Manneken Pis in België, de bekendste natuurlijk nabij de Grote Markt in Brussel. Maar die in Geraardsbergen concurreert met die in Brussel voor de oudste.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, geraardsbergen |  Facebook |

22-05-13

Star Pyramid

Just outside the cemetery, the Star Pyramid dominates the skyline. This massive sandstone construction was commissioned in 1863 by William Drummond, a well known surveyor and nurseryman obsessed by the Presbytarian beliefs. He is also the sponsor of the martyrs monument and most of the statues of the heroes in the cemetery.

art, stirling, scotland, uk

 

Net buiten het kerkhof domineert de Star Pyramide de skyline. Deze masieve zanstenen constructie werd door William Drummond, een bekende landmeter en planten kweker, in 1863 besteld. Het Presbyteriaanse geloof was voor hem een obsessie. Hij is ook de sponsor van het monument voor de martelaars die ik eergisteren postte en de beelden van de helden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, stirling, scotland, uk |  Facebook |

21-05-13

Heroes

The statues proudly overlooking the cemetery are of heroes of the Scottish Presbyterian Reformation.

IMG_1073_STIRLING.jpg

 

De beelden die met trotse blik de begraafplaats overzien zijn helden van de Schotse Presbyteriane Hervorming.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, stirling, scotland, uk |  Facebook |

20-05-13

The Martyrs Monument

An angel watches over the sisters Margaret and Agnes Wilson. Both sisters were followers of the Covenanters, an extreme Presbyterian group. Aged 18 and 13, both sister were arrested for their beliefs and sentenced to death by drowning. The 17th Century was not an easy time.

IMG_1071_STIRLING.jpg

 

Een engel waakt over de zusters Margaret en Agnes Wilson. Beide zusers waren volgelingen van de Covenanters, een extereme Presbyteriane groep. Op de leeftijd van 18 en 13 werden beide zusters gearresteerd voor hun geloof en ter dood veroordeeld door verdrinking. De 17e eeuw was geen gemakkelijke tijd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, stirling, scotland |  Facebook |

03-05-13

Celtic Cross

I have a colleague at work who likes everything gothic and celtic. She asked if she would enjoy Scotland, never having visited. I think so. Found this nice little piece on a garveyard along Kinlochleven.

art, scotland, uk

 

Heb een collega die van alles houdt wat gothic en celtic is. Ze vroeg mij of zij Schotland zou kunnen appreciëren, ze is er nog nooit geweest. Ik twijfel daar niet aan. Dit kruisje vond ik op een kerkhof langsheen Kinlochleven.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, scotland, uk |  Facebook |

25-04-13

Kitchy Musical Parade

Don't know if you noticed this in my earlier panorama photo of the Vrijthof Square, but in the far corner there is this kitchy musical parade.

art, maastricht, the netherlands

 

Ik weet niet of dit je eerder opviel in mijn panorame foto van het Vrijthof, maar in de verste hoek is er een kitcherige muzikale optocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

22-04-13

Colourful Art

No doubt whatsoever that this form of art is kitch.

IMG_1964_ART.jpg

 

Geen twijfel mogelijk dat deze kunstvorm kitch is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

21-04-13

Art in the Stokstraat Quarter

The Stokstraat Quarter is one of the eldest parts of Maastricht. Little streets, no traffic, some art here and there. This funny work on the back terrace of a house.

IMG_0537_KUNST.jpg

 

Het Stokstraat Kwartier is een van de oudste gedeeltes van Maatricht. Kleine straatjes, pleintjes, geen verkeer. Hier en daar wat kunst. Dit grappige kunstwerk vond ik op het achterterras van een woning.

09:47 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

20-03-13

Bullring

What do Birmingham UK and New York City USA have in common? A charging bull. The top version is the bull in front of the bull ring shopping center in Birmingham. The second version is the bull in the financial district in New York near Wall Street. The version in Birmingham looks like a cartoon version of the bull in New York.

art, birmingham, uk, new york city, usa

art, birmingham, uk, new york city, usa

Wat hebben Birmingham UK en New York City USA gemeen? Een aanvallende stier. De bovenste versie is de stier die voor de bull ring shopping center in Birmingham staat. De tweede foto is er eentje van de stier in het financiële kwartier in New York nabij Wall Steet. De stier in Birmingham ziet er eerder als een cartoon versie uit van die in New York.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, birmingham, uk, new york city, usa |  Facebook |

18-03-13

Frescos

I find these modern frescos pretty amazing in a shopping mall in the centre of Birmingham.

IMG_0361_FRESCO.jpg

Ik vind deze moderne fresco's indrukwekkend in een winkelgalerij in het centrum van Birmingham.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, birmingham, uk |  Facebook |

13-02-13

Charging Bull

When you get to the Charging Bull in Lower Manhattan, you know you have reached the financial district.
Originally a Christmas present to the city in 1989, it stood in front of the Stock Exchange. I has now been moved slightly and is a major tourist attraction. It was surrounded by more than 100 people when I got there early one sunny morning. The back end is as popular as the front, in particular with the Asians. The women like to hold something else than the horns.

IMG_1291_BULL.jpg

Wanneer je de aanvallende stier bereikt in Lower Manhattan, dan weet je dat je aan het financiële kwartier bent.
Een kerstkado aan de stad in 1989, stond deze stier oorspronkelijk voor de beurs.
Sindsdien hebben ze het 3200 bronzen gevaarte ietwat verhuisd. Het is een geliefde toeristen attractie. Toen ik er kwam op een zonnige vroege ochtend, stonden er al meer dan 100 mensen om en rond. De achterkant van de stier, die expliciet uitgebeeld is, is even populair als de voorzijde. Zeker bij de Aziatische vrouwen, die houden precies graag iets anders vast dan de hoorns.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, new york city, usa |  Facebook |

27-01-13

Monument for the Seamen

The lonely and cold seaman on top of the column proudly looks out to the sea looks ahead in his future. On the other side of the column at tround level another sailor mourns those lost to the sea. Behind the monument Arne Quinze's container art showing brightly through the snow storm. The white area in front of the photographer is in fact the beach.

201301_ZEEHELDEN_WEB.jpg

De eenzame en koude zeeman bovenop de colon kijkt trots uit naar de zee en naar zijn toekomst. Aan de andere zijde van de zuil, met zijn twee voeten op de grond herdenkt een andere zeeman zij die verloren gingen aan de zee. Achter het monument Arne Quinze's container kunst die scherp contrasteert in de sneeuwstorm. Het witte gebied tussen de fotograaf en het monument is het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort04, snow |  Facebook |

11-01-13

Alice

Manmade Central Park counts a lot of fountains and sculptures. One of the bigger works is that of Alice in Wonderland, unveiled in 1959 as a gift by a local publisher.

 

IMG_1403_ALICE.jpg

 

Het kunstmatig aangelegde Central park telt veel fonteinen en beeldhouwwerken. Een van de grotere is dat van Alice in Wonderland dat in 1959 toegevoegd werd door een plaatselijke uitgever.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, new york city, usa, central park |  Facebook |

25-12-12

Peace

Christmas should be about peace on earth, shouldn't it? One of the biggest peace activist of our times was of course Johny Lennon.
When I was in New York I could not not go to Strawberry Fields in Central Park. John's wife Yoko Ono scattered his ashes there after he was murdered in 1980. John and Yoko lived in the Dakota building very nearby this spot. I was not alone visiting the Imagine memorial, it is just as popular as the final resting place of Jim Morisson in Paris.
The mosaic in Portugese pavement style was a gift from the Italian city of Naples.
Yoko Ono, who still lives in the Dakota Apartments today, donated more than a million dollars to scape the park known as Strawberry Fields. It contains 161 different plant types, symbolizing the countries of the world.
I have replaced the gray path the mosaic is embedded in and the surrounding people by some flower power.

IMG_1367_IMAGINE.jpg

Kerstmis zou over vrede moeten gaan, niet? Een van de grootste vredesactivisten van onze tijden was natuurlijk John Lennon.
Wanneer ik onlangs in New York was, kon ik niet voorbij Strawberry Fields gaan in Central Park. John's vrouw Yoko Ono strooide er zijn as uit nadat hij vermoord werd in 1980. John en Yoko woonden in het Dakota gebouw, je kan het zien van in het park.
Ik was niet alleen op deze plek, het is net zo populair als de laaste rustplaats van Jim Morisson in Parijs.
Het mozaïek in Portugese voetpad stijl was een gift van de Italiaanse stad Napels.
Yoko Ono, die vandaag nog in de Dakota Appartementen woont, doneerde meer dan 1 miljoen dollar om het park Strawberry Fields aan te leggen. Je vindt er meer dan 161 verschillende planten, die de 161 landen van de wereld symboliseren.
Ik heb het grijze pad waarin het mozaïek verwerkt is en de mensen errond vervangen door wat flower power.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, new york city, usa |  Facebook |