11-05-08

Tom @ 4Ghent

After the action shot of Ine, now some shots of my kid Tom in action. Good to see him jumping, smashing, clearing and dropping again. And all the rest, of course. Thanks to Ine for giving him this great opportunity.
IMG_1082_GHENT_TOM1

IMG_1091_GHENT_TOM2

IMG_1134_GHENT_TOM3

IMG_1077_GHENT_TOM4
Na de actie shot van Ine, enkele van mijn zoon om in actie. Het doet mij goed om hem terug te zien springen, smashen, clearen en droppen. En alle andere technieken, natuurlijk. Bedankt, Ine, om hem deze kans te geven.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (15) | Tags: badminton, tom beyen |  Facebook |

05-05-08

Uno

I enjoy it when badminton teams try to enhance the team spirit by dressing alike. These girls go one step further: same hairdo. A slight mistake in the lower regions, but then nobody is perfect Cool
IMG_0111_UNO
Ik vind het altijd leuk wanneer badminton ploegen hun best doen om de groepsgeest te verbeteren door dezelfde kledij te dragen. Deze meisjes gaan een stap verder: zelfde haartooi. In de lagere regionen is iets mis, maar niemand is perfect, natuurlijk Cool

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, people |  Facebook |

26-04-08

Action Tom Beyen

In all fairness, of course, I feel obliged to post an action shot of my kid, it is, after all, the first time I accompany him to a tournament since his year and a quarter of absence due to his knee injury. Unfortunately, I did not manage to get such good shots of him as I did of Ellen and Froni. I can hear you thinking again! Maybe I focused too much on Joke (yes, Joke is a girl’s name in Belgium and The Netherlands. You pronounce the J as a Y, the rest of the name you pronounce as you would say ‘joke’ in English, only the ‘e’ at the end slightly harder). In this shot you can clearly see the brace he will have to wear for the rest of his sporting life, it is preventive. His knee is 99% to 100% recovered, but the brace is to keep him from suffering the same damage again. Never think you’ll get lucky twice.
IMG_9374_BEVERS_BEYEN
Ik moet natuurlijk een actiefoto van mijn kindje posten, vorige zondag was immers de eerste keer sinds zijn afwezigheid van 15 maanden door zijn knieblessure dat ik hem naar een toernooi begeleidde. Jammer genoeg slaagde ik er niet in van hem zo’n mooie en scherpe actiefoto’s te maken zoals van Ellen en Froni. Ik hoor jullie natuurlijk al denken. Misschien was ik te sterk op zijn mixpartner Joke geconcenteerd
J

Voor mijn Engelstalige bezoekers leg ik hierboven uit dat Joke bij ons een meisjesnaam is. In ’t Engels natuurlijk: Joke=grap (mop). In deze foto zie je duidelijk de brace die hij voor de rest van zijn sportief leven moet dragen. Zijn knie is voor 99 tot 100% hersteld, die brace is dus preventief, om te voorkomen dat hij zijn knie opnieuw zou beschadigen. Een tweede keer hopen op een 100% herstelling is te veel vragen. Om dan nog te zwijgen over het feit dat ik mijn kindje geen tweede keer zo’n zware therapie wil zien ondergaan.

08:01 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (15) | Tags: badminton, sport, joke bevers, tom beyen |  Facebook |

25-04-08

Action Froni Vandaele

So after the Froni fun, here is the action shot. Did I say that I’ve been taking pictures of Froni since the beginning of 2006? I noticed her for the first time on a tournament near Antwerp. Why do I notice someone? I know what some of you are thinking now, but no, it is not just because Froni is an attractive young woman. Planet Badminton is full is attractive young people. The ugly old ones like me are a minority. Often someone stands out because of the way he or she plays. I look for ‘models’ who have something special or unique. To me Froni has a very wide and expressive playing style. The photo here is her typical overhead. The left hand goes out and open to seek balance. Her position under the shuttle is spot on, she curves her body in an angle so that her hitting line, matches perfectly with the descent of the shuttle. In this shot her racket is powering towards the shuttle, so the muscles in her left leg and her stomach muscles are tight, she is pulling on them to really power that shuttle across the net.
Once I’ve taken photos of a player I rarely forget their playing style. Last Sunday in Beveren I recognized Froni by her playing style from a great distance. My poor eyesight did not allow me to recognize her by her pretty face, but the way they move on court is like a fingerprint to me.

BTW: ladies: I promise I will take and publish more photos of men in the future.
IMG_8884_VDAELE_FRONI
Na de fun met Froni, het actieshot. Vertelde ik jullie al dat ik Froni al fotografeer sinds het begin van 2006? Ze viel mij voor het eerst op tijdens een toernooi in de omgeving van Antwerpen, Stekene, dacht ik. Waarom laat ik mijn oog op iemand vallen? Ik kan raden wat sommigen van jullie nu denken, maar neen, het is niet louter omdat Froni een aantrekkelijke jonge vrouw is. Op Planet Badminton zijn de aantrekkelijke jonge mensen in de meerderheid. Oude lelijkaards zoals ik zijn een minderheid. Meestal valt iemand op door de manier waarop hij of zij speelt. Ik zoek naar ‘modellen’ die iets speciaals of unieks te tonen hebben. Froni heeft een lekkere brede en open speelstijl. De actiefoto in deze post is haar typische bovenhandse slag. Haar linkerhand gaat naar buiten en open om evenwicht te zoeken. Haar positie onder de shuttle is perfect, ze buigt haar lichaam zodat haar slaglijn perfect overeenstemt met de dalingscurve van de shuttle. In dit shot is haar slag ingezet, dus de spieren in haar linker been en buik zijn strak gespannen, ze trekt op die spieren om de shuttle over het net te poweren.
Eens ik foto’s van een speler of speelster gemaakt heb vergeet ik zelden zijn of haar speelstijl. Vorige zondag in Beveren herkende ik Froni van op afstand, zonder dat ik haar door haar mooi gezichtje kon identificeren. Ik zie niet scherp genoeg om mensen van op grote afstand aan hun gezicht te herkennen, maar hun speelstijl is als een vingerafdruk voor mij.
Dames: ik beloof dat ik in de toekomst meer foto’s van mannen ga maken en publiceren.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: badminton, sport, froni vandaele |  Facebook |

23-04-08

Action: Ellen Doms

In all fairness to Ellen, I am obliged to this post of her in action, of course. Else I also risk that my visitors here won't believe me when I say I took the photos at a badminton tournament. They may think I just sneak up on young women. Which is partly true, of course, but I did get Ellen's permission to post her photos here :-)
And a gorgeous smile: anyone jealous?
IMG_9416_DOMS_ELLEN
Het zou niet correct zijn als ik hier nu geen actiefoto van Ellen post, natuurlijk. Ik riskeer anders ook dat mijn bezoekers niet geloven dat ik de vorige foto's op een badminton toernooi gemaakt heb. Misschien denken ze dat ik gewoon jonge vrouwen besluip. Wat natuurlijk gedeeltelijk waar is, maar ik kreeg wel Ellen's toestemming om haar foto's hier te posten :-)
En een stralende glimlach: zijn mijn mannelijke bezoekers nu jaloers?

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: ellen doms, badminton, people, sport |  Facebook |

22-03-08

Badminton Cheerleaders

Not really a notion that is widespread in Belgium. We have cheerleaders at basket ball games. Last weekend, I spent the day at the play offs/play downs of the badminton competition in first national. I enjoyed it a lot because teams from all over the country came together in one place and I got to meet up with a lot of friends. And the organizing club had an enthusiastic group of  amateur cheerleaders to brighten up the event. Here are just 3 of them giving it all. The girl with her eyes closed is a good friend, her boyfriend and my son played doubles together and won the provincial championships a few years ago.
IMG_5066_CHEERLEADERS

IMG_5067_CHEERLEADERS


IMG_5068_CHEERLEADERS
Je vindt ze niet zo vaak in België. Toch niet op badminton ontmoetingen, wel bij basket bal matchen. Vorig weekeinde bracht ik de dag door op de play offs/play downs van de competitie in eerste nationale. Genietbaar, want ploegen van gans het land komen dan samen in één plaats, een gelegenheid om veel vrienden te ontmoeten. De organiserende club had een groep amateur cheerleaders ingeschakeld om de ambiance ten top te drijven. Hier drie enthousiaste jonge dames die alles geven. Het meisje met haar ogen dicht is een goede vriendin, haar vriend en mijn zoon hebben nog samen gedubbeld, enkele jaren terug wonnen ze samen het provinciaal kampioenschap.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport, cheerleader |  Facebook |

21-03-08

Spring Flower

Welcome to the first day of spring. I’ve been seeing a lot of good photos of blossoms and flowers around. Regular visitors to my blog will know that I’m not much of a flora photographer, not that I don’t’ like or respect nature. So here is my answer to the first flower of spring.
IMG_4311_SPRINGFLOWER
Het is vandaag de eerste dag van de lente. Je ziet overall mooie foto’s van bloesems en bloemen. Habituele bezoekers aan mijn blog zullen intussen wel al weten dat flora niet mijn sterkste onderwerp is, niet dat ik niet van de natuur houd. Maar hier is mijn versie van de eerste lentebloem.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (21) | Tags: badminton |  Facebook |

25-01-08

Dennis Van Daele De Jel

What a name. The last great action photo from Brugge's BBAC tournament, another Dutchman. This photo is in focus where it should be in focus.
I failed to get any really good photos of our Belgian Champion Nathalie Descamps. Sorry, Nath, I'll have to catch up with her during the Belgian Championships on two weeks time.
IMG_3051_VDAELEDEJEL_DENNIS
Wat een naam. De laatste goede actoefoto van het BBAC toernooi te Brugge, nog een Nederlander. Deze foto is scherp waar ze scherp moet zijn.
Ik slaagde er niet in goede foto's te maken van Nathalie Descamps, onze Belgische Kampioene. Sorry, Natje, ik zal beter mijn best moeten doen tijdens de Belgische Kampioenschappen binnen twee weken.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: dennis van daele de jel, sport, badminton |  Facebook |

24-01-08

Ginny Severien

Thanks for all your wonderful reactions to yesterday's photo. No, I am not the person sitting down smiling, I'm the person behind the camera.
I'm pretty proud of this action photo I'm showing you today. I managed to get it so sharp and so clear, and I can assure you: taking the photo from this angle is really difficult. The player is Ginny Severien from The Netherlands. Very friendly girl with a nice smile.
IMG_3043_SEVERIEN_GINNY

Bedankt voor de schitterende reacties gisteren! Nee, ik ben niet de persoon die in de foto zelfvoldaan zit te glimlachen. Ik ben de fotograaf.
Ik ben nogal trots op de actiefoto die ik jullie vandaag toon. Ik kreeg ze zo scherp en duielijk en ik verzeker je: dit is geen gemakkelijke hoek om de foto uit te maken. Je moet snel zijn. De speelster is de Nederlandse Ginny Severien. Een heel vriendelijke jonge dame met een mooie glimlach.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (15) | Tags: badminton, sport, ginny severien |  Facebook |

22-01-08

Wouter & Nathalie

So, Tati wanted the other half. Nathalie is not very clear in this photo, but another great net action by Wouter Claes, this time with Nathalie Descamps in the mixed doubles. Together they are just over 50 on the world ranking. I'll find a better photo of Nathalie here somewhere, this doesn't do her justice really. Sorry, Nath!
IMG_0392_DESCAMPS_CLAES
Dus, Tati wou de andere helft. Nathalie zie je niet erg duidelijk op deze foto, maar het toont opnieuw een schitterende net actie door Wouter Claes, in de gemengd dubbel met Nathalie Descamps, dus. Samen staan ze net voorbij de 50 op de wereld ranglijst op dit ogenblik. Ik zoek wel eens een betere foto van Nathalie. Sorry, Natje!

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: badminton, sport, wouter claes |  Facebook |

21-01-08

Wouter Claes en Jurgen Wouters

Wouter Claes is an athlete who deserves respect. The Belgian number one in doubles and mixed doubles. Here you see a rather unique net action by Wouter in his double with Dutch player Jurgen Wouters. They won the BBAC tournament in Brugge. BBAC stands for: Belgian Badminton A Circuit. Great action!
IMG_2673_CLAES_WOUTERS
Wouter Claes is een atleet die respect verdient. De nummer 1 in dubbel en gemengd dubbel in België. Hier zie je een net-actie van wouter in zijn dubbel met de Nederlandse Jurgen Wouters. Ze wonnen het BBAC toernooi in Brugge. BBAC betekent: Belgian Badminton A Circuit. Fantastische actie!

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (15) | Tags: badminton, sport, wouter claes |  Facebook |

20-01-08

Manon Vervaeke Lands

Manon Vervaeke is an A player from the French speaking part of Belgium. She is a fun girl. She was playing doubles with Steffi Annys. When Steffi has played, the floor is clean. Steffi slides over the floor on her belly a lot in order to save the unsaveable shuttle. Manon was following her example and was clearly enjoying herself.
IMG_9936_VERVAEKE_MANON
Manon Vervaeke is een A speelster uit Wallonië. Een leuke jonge vrouw. Ze dubbelde met de West-Vlaamse A-speelster Steffi Annys. Nadat Steffi gespeeld heeft, is de vloer proper. Steffi glijdt op haar buik over de vloer in een poging om de onmogelijke pluimen nog te pakken. Manon volgde haar voorbeeld en genoot er precies van.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (18) | Tags: badminton, sport, manon vervaeke |  Facebook |

03-01-08

Mother Superior

I'm sure my HFC buddies will understand this one. My dear wife is the only female badminton referee in Belgium. She started a board game club for badminton officials a while ago, she calls it "The Umpies". The umpires, in particular those of south-West-Flanders started to call her 'Mother Superior'. Not that she looks or dresses like a nun, but being the only female referee, and being rather correct and strict... The last weekend of 2007 she was referee on a tournament in the club in south-West-Flanders where the mother superior thing started. And they actually found a beer called 'Mother Superior' (Moeder Overste) to offer her.
IMG_9330_MO
Mijn HFC buddies zullen deze post begrijpen, denk ik. Mijn teerbeminde echtgenote is de enige vrouwelijke badminton referee in België. Een tijdje terug richtte ze een gezelschapsspellenclub op voor badminton wedstrijdfunctionarissen, het heet "De Umpies". De umpires, en in het bijzonder deze van een bepaalde hoek in zuid-West-Vlaanderen begonnen haar "Moeder Overste" te noemen. Niet dat ze op een non gelijkt, of zich zo kleedt, maar ze is tenslotte de enige vrouwelijke referee in België en ze is bovenal correct en zou nogal streng durven overkomen... Het laatste weekeinde van 2007 was ze referee op een toernooi in de club in zuid-West-Vlaanderen waar het moeder overste gedoe startte. En daar wisten ze als aandenken een bier te vinden die "Moeder Overste" heet. Het is een redelijk straffe tripel, waar ik er toch geen zes van zal drinken :-)

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (19) | Tags: badminton |  Facebook |

02-01-08

Jelske Power

Jelske Snoeck is a graceful but powerful player. In these photos you can see clearly how she uses her legs, not just to maintain balance when she is airborn but also to power her shots. I find the second photo rather unique, I think it is the first time I manage to catch this move. And so you see, you have never taken the last photo of your athlete :-)
I couldn't think of a better way to start the New Year than with some Jelske Power.
IMG_7419_SNOECK_JELSKE

IMG_7422_SNOECK_JELSKE
Jelske Snoeck is een elegante en krachtige speelster. In deze foto's zie je duidelijk hoe ze haar benen gebruikt, niet alleen om in evenwicht te blijven wanneer ze vliegt, ook om meer kracht achter haar slagen te zetten. De tweede foto vind ik uniek, ik denk dat het de eerste keer is dat ik deze beweging vastleg bij Jelske. En zo zie je, je hebt nooit de laatste foto gemaakt van een atlete. Ik kan op geen betere manier denken om het nieuwe jaar in te zetten dan met Jelske Power.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (19) | Tags: jelske snoeck, sport, badminton |  Facebook |

08-12-07

Janne's net action

Great action at the net here by Janne Elst during her mixed doubles with Raphael Van Wel at the Flemish Championships 2007, the first week end of December.  You really have to be fast to intercept the shuttle in such a manner so close to the net. But then janne is fast. I posted some photos of her here before, at the beginning of his year, to illustrate a certain move. Janne doubles with Jelske.
IMG_6298_ELST_VWEL
Super actie hier aan het net door Janne Elst tijdens haar gemengd dubbel met Raphael Van Wel op de Vlaamse kampioenschappen 2007, het eerste weekeinde van december. Je moet snel zijn om de shuttle op zo'n manier zo dicht bij het net te pakken. Maar Janne is snel. Ik postte in het begin van dit jaar enkele foto's van Janne om de dakhouding te illustreren. Janne speelt dubbel met Jelske.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (15) | Tags: badminton, sport, janne elst |  Facebook |

07-12-07

Physiotherapist

Cathy De Flander, 'our' badminton championships physiotherapist has to eat too. She learned that you are better off doing so when Peter is actually eating. I've been dying for a massage for years now, but she wants me to become an A or B1 player for that. When pigs fly, I guess.
IMG_6004_KATHY
Cathy De Flander, 'onze' badminton kampioenschappen kinesiste moet ook eten. Ze leerde dat je dat beter doet wanneer Peter gaan eten is. Ik verlang al jaren naar een massage, maar ze stelt als voorwaarde dat ik A of B1-speler moet zijn. Lichtjes problematisch voor mij, vrees ik.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, people, cathy de flander |  Facebook |

06-12-07

Jelske Studies

So what can you do in between matches on a badminton championship? I asked Jelske Snoeck. The answer is: study.
IMG_6077_JELSKE_HOMEWORK

Waarmee kan je de tijd verdrijven tussen wedstrijden op een badminton kampioenschap. Ik stelde die vraag aan Jelske Snoeck. Het antwoord is: studeren.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (18) | Tags: badminton, people, jelske snoeck |  Facebook |

05-12-07

Matijs Dierickx - another winner

The final of the men’s B1 singles saw experience up against youth. Alain De Leeuw, once A player and five times Belgian Champion in men’s doubles, faced the just turned 15 Matijs Dierickx. Matijs lost the first game finding no answer to Alain’s craft. But coach An helped Matijs to win the second and third game convincingly. Alain took his defeat in the best sporting manner: a great champion.
IMG_8143_DIERICKX_MATIJS
De finale van de heren enkel B1 zag ervaring tegen jeugd. Alain De Leeuw vroeger nog A-speler en vijf keer Belgisch kampioen in heren dubbel ontmoette er Matijs Dierickx. Matijs had in de eerste game geen antwoord op de tactiek van Alain. Maar coach An hielp Matijs de tweede en derde game overtuigend pakken. Alain nam zijn nederlaag zeer sportief op: een echte kampioen.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, matijs dierickx |  Facebook |

04-12-07

Jelske & Janne Do It

Win the ladies doubles at the Flemish Badminton Championships, I mean. Love the way Jelske really lets go. Thanks for this, ladies, and congrats!
IMG_7884_JELSKE_JANNE

IMG_7885_JELSKE_JANNE
Ze winnen de dames dubbel A op de Vlaamse Badminton Kampioenschappen, bedoel ik. Super hoe Jelske zich laat gaan. Bedankt hiervoor dames en proficiat!

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (18) | Tags: badminton, sport, janne elst, jelske snoeck |  Facebook |

11-11-07

Steffy Lowie

Steffy is half of twins, her sister is called Kimberly. They are two of the most alike twins you have ever seen. Both are top players in their age group (15).
They are both very sweet girls as well. I like this action photo of Steffy because her face is really in focus.
IMG_4204_LOWIE_STEFFY
Steffy is de helft van een tweeling, haar zuster heet Kimberly. Hun graad van gelijkenis is uitzonderlijk groot. Beiden zijn top speelsters in hun leeftijdsgroep (15). Het zijn ook heel lieve meisjes. Ik hou van deze actiefoto van Steffy omdat haar gezicht zo perfect scherp is.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (16) | Tags: steffy lowie, sport, badminton, people |  Facebook |

10-11-07

Charlot Philips Collage

Browsing through my photos from last Sunday's finals day of the West-Flemish Badminton Championships, I found I had some great pictures of Charlot Philips, so I decided to make a collage. Charlot's footwork is great to watch on photo and when she goes airborne she really flies.
PHILIPS_CHARLOT_COLLAGE
Toen ik door mijn foto's van vorige zondag van de West-Vlaamse Badminton Kampioenschappen bladerde, ontdekte ik heel wat mooie foto's van Charlot Philips. Ik besliste een collage te maken. Op foto zie je hoe mooi Charlot's voetenwerk is en wanneer ze springt, dan vliegt ze precies.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, people, sport, charlot philips |  Facebook |

09-11-07

Lena's Looking at Me

She’s looking at you, oh no, no, she’s looking at me…(Counting Crows – Mr. Jones).
Lena Vandycke: I know we have a special relationship, but you should look at your coach when he is doing his job to help you along, you should not look at me. Congrats with your victory in ladies doubles, Lena, shame you couldn’t add the mixed doubles to that.
IMG_4976_VANDYCKE_LENA
Lena Vandycke: ik weet dat wij een speciale relatie hebben, maar je moet naar je coach kijken wanneer hij zijn job doet en je vooruit wil helpen, niet naar mij zien dan. Proficiat met je overwinning in dames dubbels, Lena, jammer dat je de gemengd dubbels daar niet aan kon toevoegen.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (17) | Tags: badminton, people, sport, lena vandycke |  Facebook |

08-11-07

Rambo

I missed the HFC-trip to Amsterdam because it clashed with the West-Flemish Badminton Championships. Oostende being in West-Flanders and me being one of the accredited badminton photographers in Flanders, I was committed to take some photos there. I’ve already presented Lieze to you, now meet Rambo, aka Silke Vandecasteele. She is small, she is cute, but do never stand on the other side of the net with your guard down, or you will know why her trainer calls her Rambo. She takes things very seriously: here she is warming up before her match on finals day.
IMG_4076_RAMBO
Ik miste de HFC uitstap naar Amsterdam omdat het samenviel met de West-Vlaamse Badminton Kampioenschappen. Gezien Oostende wel degelijk West-Vlaams is en ik één van de officiële badminton fotografen ben in Vlaanderen, was ik geëngageerd om er foto’s te maken. Ik stelde jullie al Lieze voor, nu is het de beurt aan Rambo, aka Silke Vandecasteele. Ze is klein, ze is lief, maar wees op je hoede als je aan de andere kant van het net staat, onverdedigd weet je snel waarom haar trainer haar Rambo heet. Ze is op een serieuze manier met badminton bezig, hier warmt ze op voor haar match op de finale dag.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, silke vandecasteele |  Facebook |

05-11-07

Lieze

The back of her T-shirt reads "Lize", she is in fact Annelies Van Tieghem.
She plays badminton and she plays it well. She poses OK as well.
IMG_4506_Annelies
Op de achterkant van haar T-shirt lees je "Lieze", het gaat in feite over Annelies Van Tieghem. Ze speelt badminton en ze doet dat goed. En poseren lukt ook al.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (16) | Tags: badminton, people, annelies van tieghem |  Facebook |

11-10-07

Carola’s Chaotic Choreography

I like to observe Carola Bott when she is playing. Now I bet some of you are thinking: ‘So does every red blooded man’. That may be true, but I love her chaotic way of moving across the court and throwing her body after every shuttle. She gave Larisa Griga, this year’s winner of the Belgian International a good match, she managed to take a set and it was a close match. Carola is very nice as well, she always gives me a beautiful smile and I like to have a little chat with her. But then most badders are nice. I find the following photos good, because they show a variation of great badminton techniques, they are in focus where they should be in focus and you can clearly identify the player, her face is clearly recognizable.
IMG_7507_BOTT_CAROLA

IMG_7530_BOTT_CAROLA

IMG_7552_BOTT_CAROLA

IMG_7604_BOTT_CAROLA

IMG_7617_BOTT_CAROLA
Ik observeer graag Carola Bott. Ik hoor je nu denken: ‘Welke man niet’. Dat mag de waarheid als een koe zijn, maar ik ben gek op haar chaotische manier van bewegen en de manier waarom ze haar lichaam naar de shuttle gooit. Ze maakte het moeilijk voor Larisa Griga, de winnares van de dames enkel tijdens de jongste editie van de Belgian International. Ze snoepte een game af van Larisa en het werd een dichte match. Carola is ook heel lief, ik krijg van haar steeds een stralende glimlach en ik maak graag een praatje. Maar dan de meeste spelers zijn sympathiek. Ik vind de foto’s in deze post goed omdat ze een variatie aan mooie badminton technieken tonen, de foto’s zijn scherp waar ze scherp moeten zijn, en je kan duidelijk de speelster identificeren, haar gezicht is duidelijk herkenbaar.

06-10-07

Emma & Jennie

A while ago I posted a photo of two girl badminton players, doubles partners, sitting together waiting to start play. I did not mention their names in the post, likely because I only know these Swedish players on sight, I’ve never spoken to them, must do that on a next occasion. So please let me introduce you to Jennie Carlsson and Emma Wengberg.
Emma is in the 146th place in the world ranking, Jennie is 179th. The highest ranked Belgian girl is Nathalie Descamps 116th and the Belgian International welcomed quite a few players ranked around 50. So these two Swedish girls were clear underdogs, but they seemed to enjoy the game. And that is important.
Jennie Carlsson:
IMG_8508_CARLSSON_JENNIE
Jennie Carlsson:
IMG_8519_CARLSSON_JENNIE
Emma Wengberg:
IMG_7463_WENGBERG_EMMA
Emma Wengberg:
IMG_7469_WENGBERG_EMMA
Een tijdje terug postte ik een foto van twee badminton speelsters, dubbel partners, die in de tribune wachtten. Ik vermeldde hun naam niet in de post, wellicht omdat ik de dames niet persoonlijk ken, ik heb er nog nooit mee gesproken. Moet ik zeker goed maken bij een volgende gelegenheid. Dus laat mij jullie Jennie Carlsson en Emma Wengberg voorstellen. Emma is de nummer 146 op de wereld ranglijst, Jennie nummer 179. De hoogst geplaatste Belgische speelster is Nathalie Descamps, 116. De Belgian International kon dit jaar een aantal speelsters verwelkomen die rond de 50 op de ranglijst staan. Deze Zweedse meisjes waren dus duidelijk underdogs, maar ze leken van het spel te genieten. En dat is belangrijk.

29-09-07

Jelske Goes Around the Head

It is a known fact that when you have to take a high and far shuttle that you can put more power in a forehand stroke than in a backhand. So since many years players have been taught to go around the head with their racket and flex their body so that they can take the shuttle that is played to their backhand in forehand. I was cleaning out my photos from the Belgian International and found this nice example by Belgian A player Jelske Snoeck. I confess that I can never resist taking photos of Jelske, she is a great player, a sympathetic person, a pretty girl and the same age as my son Tom. But in the second photo German International Carola Bott does even better. I'm not happy with the quality of the photo of Carola, but the action is just breathtaking. I actually saw her clutching her chest after one of these violent movements, I'm sure she hurts herself from time to time.
IMG_6502_Snoeck_Jelske

IMG_7515_BOTT_CAROLA
Het wordt algemeen aanvaard als feit dat wanneer je een hoge en verre shutle moet nemen dat je meer kracht in een forehand slag kan produceren dan in een backhand. Reeds meerdere jaren worden spelers aangeleerd om met het racket rond het hoofd te gaan en hun lichaam to te wringen zodat ze de pluim die naar hun backhand gespeeld wordt in forehand terug geven. Ik was mijn foto's van de Belgian International aan het opkuisen en vond dit mooi voorbeeld hiervan door Belgische A speelster Jelske Snoeck. Ik beken dat ik er nooit aan kan weerstaan om foto's van Jelske te maken. Ze is een goede speelster, een sympathiekske, een mooi meisje en ze heeft dezelfde leeftijd als mijn zoon Tom. In de tweede foto doet de Duitse Carola Bott het nog beter. Ik ben niet gelukkig met de kwaliteit van die foto, maar de actie is ronduit adembenemend. Ik merkte op dat Carola naar haar borst greep na één van deze bewegingen, ze bezeert zich af en toe in zo'n bewegingen.

17-09-07

Double Partners

Winning teams in doubles often have a special relationship. Of course, you spend a lot of time together on and off court, you shower together, share each other's shampoo, share a bedroom, help each other out. I llike observing how teams tend to stick together. The bottom half of this Scandinavian team was actually enjoying a shoulder massage.
IMG_7209_GIRLSMASSAGE
Winnende dubbels teams hebben vaak een speciale relatie. Natuurlijk breng je veel tijd samen door op en naast de baan. Je neemt samen een douche, deelt soms de shampoo, of je deelt een slaapkamer, je helpt elkaar. Ik hou er van te observeren hoe close de teams blijven, ook naast de baan. De onderste helft van dit Scandinavische team genoot van een schoudermassage toen ik deze foto maakte.

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, people, belgian international |  Facebook |

16-09-07

The last from the Belgian International 2007

With this last post from this year's BI, I want to show you people who are really passionate about their sport.

Met deze laatste post van de 2007 editie van de BI, wil ik jullie mensen tonen die hun sport met passie beoefenen.

Marc Zwiebler, Germany, winner men's singles
IMG_9075_ZWIEBLER_MARC


Yunyong Wu, China, finalist men's singles
IMG_9100_WU_YUNYONG

Gabrielle White, England, semi finals women's doubles
IMG_9433_WHITE_GABRIELLE

Mariana Agathangelou, England, semi finalist women's doubles
IMG_9418_AGATHANGELOU_MARIA

Sarah Bok (action) and Jennifer Wallwork, England, finalists women's doubles
IMG_9448_BOK_WALLWORK

08:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, belgian international, badminton |  Facebook |

14-09-07

Ingo Kindervater

One of Germany's and Europe's best doubles and mixed doubles players: Ingo Kindervater, here mixing with Kathrin Piotrowski. You asked for him.
IMG_8970_KINDERVATER
Eén van Duitsland's en Europa's beste dubbels en gemend dubbels spelers: Ingo Kindervater, hier in de mix met Kathrin Piotrowski. Je vroeg er om.

08:16 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, belgian international |  Facebook |