22-11-15

Wollman Ice Skating Rink

Not many people on the Wollman Ice Skating Rink in Central Park that Monday late afternoon.

nature, nyc, usa, new york city, central park

Niet veel volk op de Wollman schaatspiste in Central Park die maandag late namiddag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, nyc, usa, new york city, central park |  Facebook |

20-11-15

Gapstow Bridge in Autumn

Walking along South Central Park, I was stunned by the natural beauty of it in autumn, this is Gapstow Bridge.

nature, nyc, usa, new york city, central park

Wandelend langs South Central Park, viel mij de natuurlijke schoonheid in de herfst op van het park. Dit is Gapstow Bridge.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, nyc, usa, new york city, central park |  Facebook |

02-11-15

Flying

There is nothing like flying to your holiday destination. Here: above the Alps.

flying_web.jpg

Er is niets zo leuk als naar je vakatiebestemming vliegen. Hier: hoog boven de Alpen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, italy, rome |  Facebook |

28-10-15

Wales

Our second holiday in Wales was great. But it is too soon to go back there.

nature, wales, uk

Onze tweede vakantie in Wales was super. Maar het is te vroeg om terug te gaan.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

14-10-15

Group Photo

The traditional group photo after the walk on the beach.

IMG_3807_FLAT_GROEP.jpg

De traditionele groepsfoto na de wandeling op het strand.

10-10-15

Bird Watching

Lying on the beachhead watching the birds.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach

Hier ligt hij op het strandhoofd en observeert de vogels.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

26-09-15

Quality Dog Time

It don't always have to be black flatcoated retrievers ;-)

nature, dog

Het moeten niet altijd zwarte flatcoated retrievers zijn ;-)

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog |  Facebook |

01-09-15

Summing up Wales

I would like to use this photo that I took during one of our nature walks in Snowdonia, North Wales, to sum op this great part of the UK. Beautiful nature, friendly people, historic value, good food and great hospitality.

nature, wales, uk

Deze foto, die ik nam tijdens een van onze natuurwandelingen in Snowdonia, Noord Wales, wil ik gebruiken om dit mooie gedeelte van het VK samen te vatten. Prachtige natuur, vriendelijke mensen, cultuurhistorisch waardevol, lekker eten en zeer gastvrij.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

31-08-15

Folkestone by Night

All went well on the way back until we got to the circular round London. Operation Stack was in place on the M20 and this slowed traffic down all around London. We were prepared for this and left early, but as we were forced to leave the motorway, we arrived 2 hours late for our Shuttle and had to wait all night until 6 AM for the next available one. Fortunately they have a great dog play place in the Folkestone terminal with beautiful dogs and lovely other creatures.

IMG_2925_WALES_FOLKESTONE.jpg

IMG_2933_WALES_FOLKESTONE.jpg

IMG_2932_WALES_FOLKESTONE.jpg

Op de weg terug verliep alles vlot, tot wij op de ring rond Londen kwamen. Operation Stack was actief op de M20 snelweg waardoor er file was tot op de Londense ring. Wij waren hier op voorbereid en vertrokken die ochtend vroeg, maar wij moesten de snelweg verlaten en arriveerden 2u te laat voor onze geplande Shuttle. Daardoor moesten wij wachten tot de volgende morgen 6u om onder het Kanaal te sporen. Gelukkig hebben ze een fantastische hondenweide in Folkestone met mooie beesten en mooie andere wezens.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog, wales, uk, folkestone, eurotunnel |  Facebook |

28-08-15

Last Pose

And on the way back there was time to let Vinyl pose once more before leaving beautiful Wales.

nature, wales, vinyl, uk, flatcoated retriever, dog

En op de terugweg was er nog tijd om Viny te laten poseren voor wij het wondermooie Wales verlieten.

07:04 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, wales, vinyl, uk, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

27-08-15

Last Sheep

On the way back home the sheep were calmly settling for the night. I couldn't resist a last photo of these beautiful creatures.

nature, wales, uk

Op de weg terug naar de boerderij waren de schapen zich aan het nestelen voor de nacht. Ik kon er niet aan weerstaan om in het laatste zonlicht nog een laatste foto te maken van deze mooie beesten.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

23-08-15

Winnie

Vinyl had his girlfriend by the campsite near our farm in Wales: Winnie, an 8 month old Bernese Mountain Bitch.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

Vinyl vond een liefje op de camping dicht bij onze boerderij in Wales: Winnie, een 8 maand oude Berner Sennen Teefje.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk |  Facebook |

18-08-15

Vinyl Waiting Patiently

Vinyl couldn't climb up Folly Castle with me. So he waited paitiently below on the grass.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

Vinyl kon niet mee naar boven klimmen met mij in Folly Castle. Dus hij wachtte geduldig beneden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk |  Facebook |

12-08-15

Blaenau Ffestiniog

A short drive took us to the nearby village of Blaenau Ffestiniog, where we parked near the spooky church and then went for a short nature walk.

IMG_2579_WALES_CHURCH.jpg

IMG_2580_WALES_FARM.jpg

IMG_2582_WALES_NATURE.jpg

Een korte rit bracht ons naar het nabije dorpje Blaenau Ffestiniog, waar wij de auto achterlieten bij het griezelige kerkje en een korte natuurwandeling maakten.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: wales, uk, nature, church, architecture |  Facebook |

11-08-15

No Cheese for Vinyl

No cheese for Vinyl at sunset, but he was quite happy with his chew made of cattle hide.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

Geen kaas voor Vinyl bij zonsongergang, maar hij was perfect gelukkig met zijn kauwstaaf uit runderhuid.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk |  Facebook |

10-08-15

Sunset over Rhyd-Ddu

How better to enjoy sunset over Rhyd-Ddu and Mount Snowdon than with some smoky cheddar and a good smoky, peaty whisky? Wales has its own whiskies, but I'll settle for the Scotch any day.

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

Hoe beter van de zonsondergang boven Rhyd-Ddu en Mount Snowdon genieten dan met een beetje rokerige cheddar en een goede rokerige whisky? Wales heeft ook enkele whiskies, maar geef mij maar de Schotse.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk, sunset |  Facebook |

07-08-15

HUP

Klaproos saw the photo I posted here on July 28th of Vinyl with his front paws on a bordering wall. She remarked that her border collie would already have been standing on the wall. Vinyl looks at me first urging me to give the 'HUP'-command, and then he jumps on the wall :-)

nature, wales, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, wales, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Klaproos zag de foto die ik hier op 28 juli postte van Vinyl met zijn voorpoten op een muurtje aan de rand van de straat. Ze merkte op dat haar border collie er al op zou gestaan hebben. Vinyl kijk eerst hoopvol naar mij in afwachting tot ik hem het 'HUP'-commando geef en dan springt hij er op :-)

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, wales, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

04-08-15

Vinyl on Mount Snowdon

I'm afraid is that this is where we turn around and go back. We didn't reach the top, but that wasn't really the objective. My wife has a fear of heights so she did very well accompanying me up this high. But the path degrades further up, so I wouldn't have been feasible for her. Vinyl had been very good on the ascent.

nature, wales, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog

Hier keren wij om en gaan terug. Wij haalden de top niet, maar dat was ook mijn doelstelling niet. Mijn vrouw heeft hoogtevrees dus het was voor haar al een hele prestatie om mij tot hier te vergezellen. Maar vanaf hier nam de kwaliteit van het pad ook sterk af, dus het zou voor haar niet haalbaar geweest zijn. Vinyl deed het heel goed tijdens de beklimming.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, wales, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

03-08-15

Here Comes The Sun

A little bit of sunshine transforms the colours of the landscape.

nature, wales, uk

nature, wales, uk

nature, wales, uk

Een beetje zon transformeert het landschap.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

02-08-15

Other Side of the Lake

The other side of the lake. In the next post I will show you what a change of weather can do for your photos. And the weather can change quickly in the mountains.

nature, wales, uk

nature, wales, uk

nature, wales, uk

De andere zijde van het meer. In de volgende post toon ik je wat een verandering in het weer kan doen voor je foto's. En in de bergen kan het weer snel omslaan.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

01-08-15

More Sheep

Like a said: sheep everywhere. Looking curiously at the passers by. The second one couldn't be bothered to get up.

nature, wales, uk

nature, wales, uk

nature, wales, uk

Zoals ik al zei: overal schapen. Ze volgen nieuwsgierig de voorbijgangers. De tweede bleef er rustig bij liggen.

07:03 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

31-07-15

Sheep and Water

Just past the gate of the farm, the small welcome committee awaited us. They are everywhere, so we had to keep Vinyl on the lead. Little waterfalls everywhere, water flows downhill. And a little view of the Lynn (Lake) Cwellyn.

nature, wales, uk

nature, wales, uk

nature, wales, uk

Net voorbij de poort die ons van het erft van de boerderij bracht, stond het ontvangstcommittee op ons te wachten. Schapen vind je overal, dus Vinyl moest aan de leiband blijven. Water stroomt naar beneden, dus je vindt overal kleine watervalletjes op de berg. En tot slot nog een stukje van het Lynn (meer) Cwellyn.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

30-07-15

Ranger Path

The village of Rhyd-Ddu is the ideal place to start your ascent of Moun Snowdon, 1.089 metres high. We chose the Ranger Path, known to be one of the more intact paths to walk the way up. Once you've crossed the railway you come across the last farmhouse before the ascent starts.

IMG_2674_WALES_SNOWDON.jpg

IMG_2520_WALES_SNOWDONIA.jpg

IMG_2631_WALES_SNOWDONIA.jpg

Het dorpje Rhyd-Ddy is de ideale plek om de bestijging van Mount Snowdon, met 1.089 meters de hoogste piek in Engeland/Wales, te starten. Wij kozen voor het Ranger Pad dat bekend staat als het meest intacte. Eens je de spoorweg gekruist hebt passeer je de laatste boerderij vooraleer de bestijging start.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

28-07-15

Bears

Looked, but I didn't find any bears in the forrest. I did encounter a nosy flatcoated retriever (are there others?) that didn't like the fact that he could not see beyond the walls roadside. But he solved that problem.

IMG_2393_WALES_SNOWDONIA.jpg

IMG_2398_WALES_VINYL.jpg

Gezocht, maar geen beren gevonden in het bos. Ik kwam wel een nieuwsgierige flatcoated retriever tegen (zijn er andere?) die het moeilijk had met de muurtjes langsheen de straten. Maar zijn nieuwsgierigheid won de bovenhand: hij vond een oplossing.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, wales, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

27-07-15

Steaming up Mount Snowdon

The steamtrain taking visitors up and down Mount Snowdon passed alongside the farm. On the other side of the road, so it didn't really bother us.

nature, wales, uk

De stoomtrein die bezoekers naar de top van Mount Snowdon brengt en terug passeerde langs onze boerderij. Aan de andere kant van de straat, wel, zodat wij er nu ook wel geen last van hadden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

25-07-15

A Farewell to Arms

Whilst on holiday in North Wales, I managed to read another work by Hemingway. It is based on his experience as an ambulance driver in the Italian army during the First World War. Written in a timeless manner, however. A large part of the novel takes place in Italian mountains. These are Welsh ridges, so I'm cheating. But I finished the book there. 

 nature, literature, wales, uk

Op vakantie in Noord Wales slaagde ik er in nog een werk van Hemingway uit te lezen. Het is gebaseerd op zijn ervaringen als ambulancier bij het Italiaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Het werk is echter op een tijdloze manier geschreven. Een groot gedeelte van het boek speelt zich af in Italiaanse bergen. Dit zijn Welsche bergen, dus ik speel vals. Maar ik las het boek daar.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, literature, wales, uk |  Facebook |

23-07-15

Vinyl's Favourite Place in Wales

The lake at the end of the campsite, about 5 mins walk from our farmhouse appartment was Vinyl's favourite place in Wales. It helped him cool down. He just would not stop fetching the ball swimming in this waveless body of water.

nature, wales, uk, vinyl

Het meer aan het uiteinde van de camping, ongeveer 5 minuten wandelen van ons appartement in de boerderij, was Vinyl's favoriete plekje in Wales. Hij zocht er afkoeling. En hij wou maar niet stoppen met zwemmend apporteren in deze zee met zoet water zonder golven.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, wales, uk, vinyl |  Facebook |

22-07-15

Planwydd

The farm where we stayed in Wales is called Planwydd, as you can see the natural setting is just beautiful. The second photo shows our apartment in the farmhouse: large bedroom on the first floor, with a bathroom en suite, large kitchen, living room and second bathroom on the ground floor. The third photo is the front of the farmhouse.
The Cwellyn Arms pub, that manages the facilities, is just 1,2 km down the road.

nature, wales, uk

nature, wales, uk

nature, wales, uk

nature, wales, uk

De boerderij waar wij verbleven in Wales heet Planwydd. Het natuurlijke kader is prachtig. De tweede foto toont ons appartement: grote slaapkamer op de eerste verdieping met bijbehorende badkamer, op de gelijkvloerse verdieping een grote keuken, living en een tweede badkamer. In de derde foto zie je de voorkant van de boerderij. De Cwellyn Pub, die het geheel uitbaat, vind je 1,2 km verder in de straat.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

17-07-15

Happy Birthday Vinyl

Vinyl is 2 today. And we are prouder of him than ever, he is a lovely dog. He was ever so good on our trip to Wales. The longest car journey ever and it was a success.

IMG_2351_WALES_VINYL.jpg

Vinyl is vandaag 2. En wij zijn trotser op hem dan ooit, hij is een fantastische hond. Hij gedroeg zich voorbeeldig op onze trip naar Wales. Het werd voor hem, ongewild, de langste autoreis ooit.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, dog, wales, uk, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

12-07-15

Back from Wales

I have spent a dreadful 24 hrs getting back from Wales. We left Rhyd-Ddy after a good breafast at 8:30 AM and arrived the next morning in Oostende at 8:34 AM. We had to queue from the beginning of the M25 right until Folkestone mainly thanks to Operation Stack. So we missed our planned Shuttle at 6:50 PM and had to wait until 6:01 AM (all night). With all restaurants closed in the terminal. wales was beautiful.

nature, wales, uk

De terugreis van Wales duurde 24u en was een nachtmerrie. Wij verlieten Rhyd-Ddu om 8u30 na een stevig ontbijt en arriveerden de volgende morgen om 8u34 in Oostende. File vanaf het begin van de M25 (ring rond Londen) tot aan Folkestone, vooral door Operation Stack. De M20-snelweg wordt daarbij afgezet in de aanloop van Folkestone om er de wachtende vrachtwagens op te stapelen. Wij misten dus onze geplande Shuttle om 18u50 en konden pas de volgende morgen om 6u01 een volgende nemen. En alle restaurants waren intussen gesloten in de terminal in Folkestone. Wales was prachtig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |