06-10-16

Rocks on Holywell Beach

On our last full day in Cornwall, when it finally rained, we headed for Holywell Beach. A dog's paradise, because they are allowed freely in the dunes and on the beach. Some nice rock formations to be admired there as well.

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Op onze laatste volledige dag in Cornwall regende het eindelijk. En tussen de regenvlagen door bezochten wij Holywell Beach. Een honden paradijs, want ze mogen er vrij rondlopen in de duinen en op het stand. Er vallen er ook wat mooie rotsformaties te bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

04-10-16

Lifeboat Beach

Vinyl had to test the water everywhere we went in Cornwall. Visiting Lizard Point, we had tortured him enough showing him all this water without letting him swim. So we headed down to the pebble beach nea the lifeboat launching house, where he could have some fun. The flora on Lizard Point is amazing.

IMG_9017_CORNWALL_VINYL.jpg

IMG_9019_CORNWALL_LIZARD.jpg

Vinyl moest overal in Cornwall het water testen. Wij hadden hem tijdens ons bezoek aan Lizard Point al genoeg gemarteld door hem al dat water te tonen zonder hem te laten zwemmen. Dus wij zakten af naar het keienstrand nabij het lanceerhuis voor de reddingsboten zodat hij wat kon zwemmen en spelen. De flora op Lizard Point is fantastisch!

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

03-10-16

Move views from the point

The first photo shows the view of the sea when standing on the point. A couple on boards were actually rounding the point. To the right of the point, the lifeboat station is in ruins, no longer in use. But there is a fun pebble beach just past that.

IMG_8997_CORNWALL_LIZARD-POINT.jpg

IMG_8999_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_9003_CORNWALL_LIZARD.jpg

De eerste foto toont het zicht van de zee wanneer je op het meest zuidelijke punt staat. Een koppel op planken was rond het punt aan het varen. Rechts van het punt vind je de reddingspost die niet meer in gebruik is, het is een ruïne geworden. Maar daar heb je wel een leuk keienstrand.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

02-10-16

Lizard Point

The village of Lizard isn't much: car park, church, mainly cafés, snackbars, souvenir ships... I liked the oldschool sign post. But our real destination was beauftiful Lizard Point: the most southerly point in the UK, an important orientation point for shipping.

IMG_8991_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_8993_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_8994_CORNWALL_LIZARD.jpg

Het dorpje Lizard stelt niet veel voor: parking, kerkje, vooral cafeetjes, snackbar, souvenirwinkels... De oldschool wegwijzer vond ik wel leuk. Maar ons echte doel was Lizard Point: het meest zuidelijke punt van het VK en een belangrijk oriëntatiepunt voor de scheepvaart.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

01-10-16

Kynance Cove

On our one but last full day in Cornwall, we headed down to Lizard. But on the way we stopped at Kynance Cove, where we actually did not walk far enough to see the beautiful Kynance Cove Beach. This means we will have to go back.

IMG_8974_CORNWALL_KYNANCE-COVE.jpg

IMG_8977_CORNWALL_KYNANCE-COVE.jpg

Op onze voorlaatste dag in Cornwall gingen wij Lizard bezoeken. Maar op weg naar deze bijzondere plek stopten wij aan Kynance Cove. Wij wandelden er net niet ver genoeg om het prachtige strand te zien. Dat betekent dat ik terug zal moeten gaan.

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

30-09-16

Intelligent Dog

The intelligence of Vinyl, our flatcoated retriever, never ceases to surprise me. There was a meadow bordering the erea surrounding our cottage. I explained to Vinyl that I wanted him to pee and poo in the meadow. And he did, without failure.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Ik sta steeds opnieuw verwonderd van het intellect van Vinyl, onze flatcoated retriever. Naast het erf waar ons vakantiehuisje stond, was er een grote weide. Ik legde aan Vinyl uit dat ik wou dat hij daar ging plassen en zijn grote boodschap doen. En hij deed dat zonder falen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

25-09-16

Coastal Footpath

After leaving the village of St Agnes, we headed for a site I have been dying to visit for years. It lies along the beautiful coastal footpath, that goes right round the UK. Here a shot to the left and the right of the site I wanted to visit, with in the second photo part of the ruins.

IMG_8901_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

IMG_8922_CORNWALL_WHEAL-COATES.jpg

Nadat wij het dorp van St Agnes verlieten, ging ik op zoek naar een site die ik al jaren wil bezoeken. Het ligt langsheen het prachtige kust wandelpad dat het VK omcirkelt. Na aankomst maakte ik een shot aan de linker en rechterzijde van de site die ik wou bezoeken. In de tweede foto een deeltje van de ruïnes.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

20-09-16

Vinyl Joins the Surfers

Obviously, Vinyl had to try out the Atlantic Ocean as well. He didn't need a plank.

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Natuurlijk moest Vinyl ook de Atlantische Oceaan uitproberen. Hij had geen plank nodig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

18-09-16

Coastline & Beer

As I said yesterday: I purchased a couple of products from the little brewery along this beautiful stretch of coastline.

IMG_8858_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

IMG_9724_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

Zoals ik gisteren al zei: ik kocht enkele producten van de kleine brouwerij langsheen deze prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (1) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

Coastline & Beer

As I said yesterday: I purchased a couple of products from the little brewery along this beautiful stretch of coastline.

IMG_8858_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

IMG_9724_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

Zoals ik gisteren al zei: ik kocht enkele producten van de kleine brouwerij langsheen deze prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

15-09-16

The Mud Maid

Along the woodland borders of Heligan Gardens, you'll find a couple of floral creations, like here the sleeping Mud Maid. 

 nature, cornwall,uk

Langsheen het bospad dat rond de tuinen loopt, vind je enkele plantaardige creaties zoals deze slapende modder meid. 

07:03 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

14-09-16

Beautiful Flowers

You'll find flowers almost everywhere in the Gardens, but there are a couple of corners where they are meticulously cultivated. 

 IMG_8819_CORNWALL_HELIGAN.jpg

IMG_8820_CORNWALL_HELIGAN.jpg

IMG_8824_CORNWALL_HELIGAN.jpg

IMG_8829_CORNWALL_HELIGAN.jpg

Bijna overal in de tuinen vind je mooie bloemen, maar er zijn een aantal plekken waar ze geconcentreerd geteeld worden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

12-09-16

Bonanza

Earlier this year I got round to reading a novel by Belgian author Herman Brusselmans: the Return of Bonanza. It tells the story of a Flemish TV producer that makes a remake of the popular American Western series. I tried, but it wasn't really my cup of tea. Had to find a photo to write about this, and this peaceful setting in a lost garden in Cornwall was the closest I came.

nature, cornwall, uk, literature

Eerder dit jaar kwam ik er eindelijk toe van een boek van Herman Brusselmans te lezen: de Terugkeer van Bonanza. Het vertelt het verhaal van een Vlaamse TV producent die een Vlaamse versie van de populaire Amerikaanse Western serie maakt. Ik las het uit, maar het was niet echt mijn ding. Ik moest een foto vinden om hier over te kunnen bloggen. Deze lief tafereel in een verloren tuin in Cornwall was het beste dat ik kon bedenken.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk, literature |  Facebook |

10-09-16

The Witch's Broom

Parasite plants are not uncommon. Here around this Douglas Fir we see a phenomenum called the Witch's Broom. Very much liked among bonsai enthousiasts who grow the parasites purposly. 

 nature, cornwall, uk

Parasieten zijn niet ongebruikelijk in de planten wereld, denk maar aan maretak. Hier rond deze Douglasspar zie je een fenomeen die de Heksenbezem genoemd wordt. Bonsai enthousiastelingen zijn hier wild voor, ze kweken dit. 

 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

09-09-16

Lost Gardens of Heligan

Why lost? Because these beaufitul Gardens became overgrown at one point in time through lack of maintenance. But courageous workmen and women ovecame this problem and restored the gardens to their natural beauty and made them accessible again to the public. Today they are well maintained and attract a lot of visitors. Not that this is a problem as the grounds are extensive. 

 nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Waarom verloren? Omdat deze mooie tuinen overwoekerd geraakten door gebrek aan onderhoud. Maar moedige werkmannen en vrouwen herstelden dit probleem en restaureerden de tuinen in hun natuurlijke schoonheid zodat ze terug geopend konden worden voor het grote publiek. Vandaag zijn ze zeer goed onderhouden en trekken ze veel volk aan. Niet dat dit een probleem is omdat de tuinen zeer uitgebreid zijn. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (19) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

30-08-16

Roseland Peninsula

Just past Trelissick Gardens you can take the King Harry Ferry to cross over to the Roseland Peninsula where you'll find magic places like St-Mawes and Mevagissey. 

The peninsula is in general also a dog friendly place. We decided to make a day of exploring the Roseland Peninsula. 

 nature, cornwall, uk, transport

nature, cornwall, uk, transport

nature, cornwall, uk, transport

Net voorbij Trelissick Gardens kan je de King Harry Ferry nemen om over te steken naar het Roseland schiereiland waar je magische plekken zoals St-Mawes en Mevagissey vindt. 

Het schiereiland is in het algemeen ook een hondvriendelijke plek. Wij besloten er een dagje van te maken om het schiereiland te verkennen. 

07:11 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk, transport |  Facebook |

29-08-16

The Alchemist

In August I finished Paulo Coelho's classic 'The Alchemist'. I really enjoyed reading it even though esotericism is not really my cup of tea. It just goes to show that it is worth while stepping out of your comfort zone from time to time, even where literature is concerned. If you haven't read The Alchemist yet, you should. 
The title is somewhat misleading, there is an alchemist in the story, he does lead into gold somewhere in two sentences of the story, but that is a detail in the book that is mainly about life and believing. 
Not easy to find a photo for this post, so I delved into my photo archive of my visit to the Natural History Museum in New York City back in 2012. 

nature, new york city, nyc, usa, literature

 

In augustus las ik Paulo Coelho's klassieker 'De Alchemist' uit. Ik heb het echt graag gelezen, zelfs al is esoterie mijn ding niet. Dat toont dat het de moeite loont om af en toe eens uit je comfortzone te stappen, zelfs wat literatuur betreft. Als je De Alchemist nog niet gelezen hebt, moet je dat zeker gaan doen. 

De titel is ietwat misleidend. Er komt een alchemist voor in het verhaal en ergens in twee zinnetjes in het boek verandert hij wel look in goud. Maar dat is een detail in een boek die voor de rest vooral over het leven en geloven gaat. 
Ik vond het niet gemakkelijk om een foto te kiezen voor deze post en ging graven in mijn foto-archief van mijn bezoek aan het natuurhistorisch museum in New York City lang geleden in 2012. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, new york city, nyc, usa, literature |  Facebook |

27-08-16

Trelissick View

After you have walked down the woodland and meadow towards the water, you are at once treated to this teriffic view. On a clear day you can see all the way down to Pendennis Point in Falmouth on the right side, oppositie on the left the Roseland Peninsula. A great place for a picknick, a swim or to exercise your dog. 

 nature, cornwall, uk

Nadat je over de weiden naar het water wandelde wordt je plots getrakteerd op dit mooie uitzicht. Op een heldere dag zie je ongehinderd tot aan Pendennis Point in Falmouth aan de rechterzijde. Aan de tegenovergestelde zijde zie je de Roseland Peninsula. Een fantastische plek voor een picknick, om te zwemmen of om je hond uit te laten. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

25-08-16

Trelissick Gardens

Just a couple of Miles from where we were staying, in the oppositie direction of Stithians, you'll find Trelissick Gardens. I can only describe the place as beautiful nature within the beautiful nature. The Gardens are close to the sea, so you can enjoy the Gardens and meadows and woodlands as well as the beach with a beautiful view over the bay. Dogs are not allowed in the Gardens, but they are more than welcome to run free in the woodlands and they are allowed on the beach. Vinyl was most enthousiastic to have a swim. I can recommend the café for a good light lunch, snacks or Cream teas. 

 nature,cornwall,uk

nature,cornwall,uk

nature,cornwall,uk

Op amper enkele kilometers van waar wij verbleven, in de andere richting dan Stithians, bevonden zich Trelissick Gardens. Ik kan het alleen maar omschrijven als prachtige natuur in de prachtige natuur. Het ligt dicht bij de zee, dus je kunt er zowel van de tuinen als de weiden en bossen genieten alsook het strand, met een prachtig uitzicht over de baai. Honden mogen niet in de tuinen, maar ze zijn meer dan welkom om los te lopen in de weiden en bossen en mogen ook op het strand. Vinyl wou er uiteraard zwemmen. Ik kan de cafetaria aanbevelen voor een lekkere lichte lunch, snacks of Cream teas.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

24-08-16

Quarry

Kennall Woods also houses a quarry that is no longer in use. Vinyl wanted to jump in the water, but I had to stop him. It is likely very polluted and contains a lot of scrap.

nature, cornwall, uk

Diep in Kennall Woods vind je ook een steengroeve die niet meer in gebruik is. Vinyl wou er in het water springen, maar ik moest hem tegenhouden. Het water zou zwaar vervuild zijn en onder de oppervlakte ligt er veel gevaarlijk afval.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

23-08-16

Vinyl & Rudy

Vinyl and Rudy enjoyed running free in Kennall Vale Woods. There is so much for them to explore, sniff and there is water. Rudy lost his front paw to bone cancer when he was just 1,5, poor thing. He manages very well, but obviously is not as agile or fast in getting about is Vinyl is. Both dogs got on very well and my cousin has good control over her dog. A Rhodesian Ridgeback is a hunting and guard dog, and normally doesn't like other dogs coming near 'his' people/family.

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Vinyl en Rudy genoten er van vrij te kunnen rondlopen in Kennall Vale Bos. Er is zo veel om te ontdekken, aan te snuffelen en er is natuurlijk water. Rudy verloor een voorpoot aan botkanker toen hij amper 1,5 jaar was. Hij redt het heel goed, maar is niet zo snel en lenig als Vinyl. Maar ze kwamen heel goed overeen en mijn nicht heeft haar hond goed onder controle. Een Rhodesian Ridgeback is een jacht en waakhond en houdt er normaal niet zo van dat andere honden dicht bij 'zijn' mensen/familie komen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

20-08-16

Kennall River

The Kennall River runs through Kennall Vale Woods, and the dogs really enjoyed the water on this hot and sunny day. As usual, Vinyl was very ambitious again heading downstream to the waterfall. I managed to call him back. 

 

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

De Kennall rivier stroomt door het Kennal Valei bos en de honden genoten van het frisse water op deze warme en zonnige dag. Zoals steeds toonde Vinyl zich zeer ambitieus en hij volgde de stroom naar de waterval. Ik slaagde er in van hem terug te roepen. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

19-08-16

Kennal Vale Woods

My cousin Kim took us down to Kennall Vale Woods, near Stithians in Cornwall. These enchanted woods house a well kept secret. It actually housed a gunpowder works in the 1800. Not for purposes of warfare, but for the mining industry. The river Kennall streams through the woods, some 30  water-wheels were in operation when the factory was active. 

 nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Mijn nicht Kim toonde ons Kennall Vale Bos, nabij Stitians in Cornwall. Dit betoverende bos is een goed bewaard geheim. In de jaren 1800 vond je hier een buskruitfabriek. Niet voor oorlogsdoelstellingen, wel in functie van de mijnbouw. 
De Kennall rivier stroomt door het bos, wanneer de fabriek er nog actief was dreef die 30 waterraderen aan. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

18-08-16

Helford Passage

Our second day in Cornwall, July 17th, was Vinyl's third birthday. This dog loves swimming so much, that you simply have to take him swimming on his birthday. I had read that the Helford Passage in the estuary of the Helford River offered a dog friendly beach. Sad to see that this was wrong when we got down the hill: a big sign "No dogs allowed". We did find a corner where he could swim in the river. And in the meantime we enjoyed the beautiful scenery. 

 nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Onze tweede dag in Cornwall, 17 juli, was Vinyl's derde verjaardag. Ons hondje houdt zo van zwemmen, dat dit gewoonweg moest gebeuren op zijn verjaardag. Ik had online gelezen dat de Helford Passage, in de monding van de Helford Rivier, een hondvriendelijk strand bood. Ik was teleurgesteld om er een bord 'Honden niet toegelaten' te treffen. Maar wij vonden een hoekje waar hij in de rivier kon zwemmen. En intussen genoten wij van de mooie omgeving. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

17-08-16

Storm Katie 2010

The owner of our cottage did his best to make his place as attractive as possible. He managed to turn the remains of a tree fallen by storm into an attraction.  

 nature, cornwall, uk

De eigenaar van onze cottage deed zijn best om zijn plek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo slaagde hij er in om de overblijfselen van een door storm gevallen boom interessant te maken voor bezoekers.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

15-08-16

Stithians Reservoir

After we had set off on our journey from Brixham to Perranwell Station, we decided once in Bodmin to head straight for Stithians Reservoir where Vinyl could cool down after a scorchingly hot day in the car. I phoned my cousin Kim while we were enjoying a picknick lunch in the park in Bodmin and we went to pick her up so that Vinyl and his cousin Rudy, the Rhodesian Ridgeback could enjoy an afternoon of water fun. 

 nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

Nadat wij onze tocht aangevangen hadden van Brixham naar Perranwell Station in Cornwall, beslisten wij eens in Bodmin om rechtstreeks naar Stitians Reservoir te rijden waar Vinyl kon afkoelen na een warme rit in de wagen. I belde mijn nicht Kim terwijl wij in het park in Bodmin van een picknick lunch genoten. Daarna gingen wij haar oppikken zodat Vinyl en zijn kozijn Rudy, de Rhodesian Ridgeback konden genieten van een namiddagje waterpret. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

14-08-16

Broadchurch

The views of the coastline from the top of Berry Head made me remember the superb English detective series Broadchurch I watched on Netflix a while ago. I can recommend it if you like British detectives that don't solve 4 murders in 1 episode. 

 nature, brixham, devon, uk

Het uitzicht over de kustlijn van boven op Berry Head herinnerde mij aan de uitstekende Engelse detective reeks Broadchurch die ik een tijdje terug op Netflix zag. Ik kan de reeks aanbevelen als je van Britse detective verhalen houdt waarin ze geen 4 moorden in een aflevering oplossen. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

12-08-16

Views from Berry Head

Visiting Berry Head is something you should not do for the lighthouse, it is small and not so impressive. But the nature is very pretty and the views over the coastline and the sea are downright spectacular. 

 nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

Berry Head moet je niet per sé bezoeken voor de vuurtoren, het is klein en verre van indrukwekkend. De natuur is er heel mooi en de uitzichten over de kustlijn en de zee zijn simpelweg spectaculair. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

08-08-16

Dog Exercise Field

Raddicombe Lodge, our dog friendly guesthouse actually provider a dog exercise field a bit further down. Vinyl had a great time there. The Field being on the top of a hill, it offered us a great view on the sea and the village below. 

 nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

Raddicombe Lodge, onze hondvriendelijk verblijf, bood een losloopweide voor honden aan. Vinyl amuseerde zich er rot. De weide was bovenop een heuvel zodat het een mooi uitzicht bood op de zee en het dorp. 

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon |  Facebook |

01-08-16

Ben & Vinyl

As Raddicombe Lodge is dog friendly, Vinyl wasn't the only four legged friend staying there. Here he is in the garden with the lovely & intelligent border collie Ben.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever

Gezien Raddicombe Lodge hondvriendelijke is, was Vinyl niet de enige viervoeter die er verbleef. Hier zie je hem in de tuin met de mooie en intelligente border collie Ben.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |