19-07-16

Pleasant Greenhouse Experience

The green house holds many surprises, you can also have a sit down when you are too tired of walking. They have ponds and fountains.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De serre is een vat vol verrassingen. Je kunt er ook rustig gaan zitten wanneer je moe bent van het wandelen. Je vindt er vijvers en fonteinen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-07-16

Flowers & Plants

Those greenhouses are big and there is a lot to see. Impossible to examine & photograph all the flowers & plants, but in the coming days I'll post some of my favorites.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De serres zijn groot en er is veel te zien. Het was onmogelijk om alle bloemen en planten te onderzoeken en fotograferen maar in de komende dagen post ik wat van mijn favorietjes.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

15-07-16

Resting

Vinyl knew something was going on: daddy home, mummy rushing about all the time. So the best thing he could do was rest to be fresh for the big journey.

nature, dog, flatcoated retriever, vinyl

Vinyl wist dat er iets aan de hand was: papa thuis, mama druk in de weer. Dus het beste wat hij kon doen was een beetje uitrusten voor de grote trip.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

11-06-16

Dinner Time

Hey, you guys, I'm sure it is past my dinner time already, please check if you have the right time.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever

Hey mannen, ik ben zeker dat het al etenstijd is, check eens of jullie het juiste uur hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

02-06-16

Flora on Hvar

The flora on the Croatian island of Hvar is very different to ours. The cacti were in bloom. Too early to harvest the capers, but they aren't actually farmed on Hvar, they just grow on walls.

IMG_7334_CROATIA_HVAR_CACTUS.jpg

IMG_7335_CROATIA_HVAR_CACTUS.jpg

IMG_7394_CROATIA_HVAR_CAPERS.jpg

De flora op het Kroatische eiland Hvar verschilt sterk van die van ons. De cactussen stonden in bloei. Het was nog te vroeg om de kappertjes te oogsten, maar ze worden niet georganiseerd geteelt op Hvar, ze groeien er gewoon op de muren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, croatia, hvar |  Facebook |

22-05-16

BBQ at the Organic Farm

I hope that today is a great day for a BBQ, because that is what I have planned to do.
During our Beetle safari on the island of Hvar in Croatia, we enjoyed a BBQ lunch at the organic bio farm. Fresh rucola, capers, dried tomatoes, olives, anchovis, cheese and spicy saussage for starters. Tuna steaks and meat from the BBQ for main. All washed down with 4 different wines that are produced onsite. The Beetle drivers weren't allowed to drink alcohol. The photographer was. 
 

 

nature, hvar, croatia, food

nature, hvar, croatia, food

nature, hvar, croatia, food

Ik hoop dat het vandaag goed weer is voor een BBQ, want dat heb ik gepland.
Wij onderbraken onze kever safari op het eiland Hvar in Kroatië voor een BBQ lunch op de organische bio boerderij. Verse rucola, kappers, gedroogde tomaten, olijven, anchovis, kaas en pikante worst als voorgerecht. Runds en tonijn steaks voor hoofdgerecht. 4 wijnen van eigen productie tegen de dorst. De chauffeurs mochten geen alcohol drinken. Gelukkig was ik fotograaf van dienst. 
 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, hvar, croatia, food |  Facebook |

22-03-16

Romance in Strawberry Field

Romance is not dead. I caught this couple making a selfie. The selfies must just about be the end of good photography.

nature, nyc, usa, new york city

Romantiek is niet dood. Ik wist dit koppel vast te leggen terwijl ze een selfie maakten. De selfies moeten ongeveer het einde van goede fotografie zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

21-03-16

Taking the Weight off your Feet

Strawberry Fields is a great place to take the weight off your feet and relax. Rather a lot of people about, but that was part of the fun.

nature, nyc, usa, new york city

Strawberry Fields is een goede plek om even uit te rusten. Er was veel volk die namiddag, maar dat maakt deel uit van de fun.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

20-03-16

Views from Belvedere Castle

And so we crossed over to Belvedere Castle. First a look at the West Side of Central Park with the Delacorte Theatre in the middle of the shot and the Beresford Appartments in the background. The second shot shows the East Side of the Park towards 5th Avenue.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

Wij doorkruisten het park tot aan Belvedere Castle. De eerste foto toont de Westelijke zijde van het park met het Delacorte openlucht theater in het midden en de Beresford Appartementen in de achtergrond. In de tweede foto zie je de Oostelijke zijde van het park in de richting van 5th Avenue.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-03-16

Jaqueline Kennedy Onassis Reservoir

The Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir is where the joggers like to run round in Central Park NYC. It is the largest body of water in the park that takes up nearly the whole width of it.

IMG_4967_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4973_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Het Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir is waar de joggers graag rond lopen in Central Park NYC. Het is het grootste waterpartij in het park en neemt ongeveer de ganse breedte in beslag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

28-02-16

Goodbye Wim

Wim will make no new fine art since February 24. We had been blog buddies for over 8 years. He introduced me to a part of the world far from here, unknown to me. Invited me to visit, which I never did. When he told me he was ill back in May of last year we mailed a lot. In December when he was faced with a dilemma, we exchanged long mails. He thanked me for taking the time to converse with an old sick man. To me he was not that, he remained and remains my buddie I never met but shared a lot with. Rest in peace, Wim, I will never forget you. 

 

art

Wim zal geen fijne kunst meer maken sinds 24 februari. Wij waren blog buddies voor meer dan 8 jaar. Hij stelde mij voor aan een deel van de wereld ver van hier, mij onbekend. Hij nodigde mij uit om hem te bezoeken, wat ik nooit deed. Toen hij mij in mei vorig jaar vertelde dat hij ziek was, mailden wij veel.  Toen hij in december voor een dilemma stond, wisselden wij lange mails uit. Hij bedankte mij om tijd te stoppen in overleg met een oude zieke man. Voor mij was hij dat niet, hij bleef en blijft mijn buddie die ik nooit ontmoette maar veel mee deelde. Rust in vrede, Wim, ik zal je nooit vergeten. 

16:18 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature |  Facebook |

09-02-16

Vinyl & Nestor on the Beach

After day 3 a short interruption in the NYC photos to catch up on other stuff. Just before Christmas, Vinyl met up with Nestor, a friend's Rottweiler, on the beach.
First they greet each other from a distance. Then they make eye contact. They they hug. Now they are BFFL.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Na de derde dag, een korte onderbreking van de NYC foto's en eens bijbenen in het normale leven. Net voor Kerstmis ontmoette Vinyl op het stand Nestor, de Rottweiler van een vriendin.
Eerst begroeten ze elkaar van op afstand. Dan maken ze oogcontact. En dan een knuffeltje. Nu zijn ze BFFL.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

23-11-15

Music and Light on Gapstow Bridge

I took another photo of Gapstow Bridge, from the other side this time, and noticed something peculiar.

nature, nyc, usa, new york city, central park

nature, nyc, usa, new york city, central park

Ik nam nog een foto van Gapstow Bridge, van de andere zijde deze keer, en merkte iets eigenaardigs op.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, nyc, usa, new york city, central park |  Facebook |

22-11-15

Wollman Ice Skating Rink

Not many people on the Wollman Ice Skating Rink in Central Park that Monday late afternoon.

nature, nyc, usa, new york city, central park

Niet veel volk op de Wollman schaatspiste in Central Park die maandag late namiddag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, nyc, usa, new york city, central park |  Facebook |

20-11-15

Gapstow Bridge in Autumn

Walking along South Central Park, I was stunned by the natural beauty of it in autumn, this is Gapstow Bridge.

nature, nyc, usa, new york city, central park

Wandelend langs South Central Park, viel mij de natuurlijke schoonheid in de herfst op van het park. Dit is Gapstow Bridge.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, nyc, usa, new york city, central park |  Facebook |

02-11-15

Flying

There is nothing like flying to your holiday destination. Here: above the Alps.

flying_web.jpg

Er is niets zo leuk als naar je vakatiebestemming vliegen. Hier: hoog boven de Alpen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, italy, rome |  Facebook |

28-10-15

Wales

Our second holiday in Wales was great. But it is too soon to go back there.

nature, wales, uk

Onze tweede vakantie in Wales was super. Maar het is te vroeg om terug te gaan.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

14-10-15

Group Photo

The traditional group photo after the walk on the beach.

IMG_3807_FLAT_GROEP.jpg

De traditionele groepsfoto na de wandeling op het strand.

10-10-15

Bird Watching

Lying on the beachhead watching the birds.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach

Hier ligt hij op het strandhoofd en observeert de vogels.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

26-09-15

Quality Dog Time

It don't always have to be black flatcoated retrievers ;-)

nature, dog

Het moeten niet altijd zwarte flatcoated retrievers zijn ;-)

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog |  Facebook |

01-09-15

Summing up Wales

I would like to use this photo that I took during one of our nature walks in Snowdonia, North Wales, to sum op this great part of the UK. Beautiful nature, friendly people, historic value, good food and great hospitality.

nature, wales, uk

Deze foto, die ik nam tijdens een van onze natuurwandelingen in Snowdonia, Noord Wales, wil ik gebruiken om dit mooie gedeelte van het VK samen te vatten. Prachtige natuur, vriendelijke mensen, cultuurhistorisch waardevol, lekker eten en zeer gastvrij.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

31-08-15

Folkestone by Night

All went well on the way back until we got to the circular round London. Operation Stack was in place on the M20 and this slowed traffic down all around London. We were prepared for this and left early, but as we were forced to leave the motorway, we arrived 2 hours late for our Shuttle and had to wait all night until 6 AM for the next available one. Fortunately they have a great dog play place in the Folkestone terminal with beautiful dogs and lovely other creatures.

IMG_2925_WALES_FOLKESTONE.jpg

IMG_2933_WALES_FOLKESTONE.jpg

IMG_2932_WALES_FOLKESTONE.jpg

Op de weg terug verliep alles vlot, tot wij op de ring rond Londen kwamen. Operation Stack was actief op de M20 snelweg waardoor er file was tot op de Londense ring. Wij waren hier op voorbereid en vertrokken die ochtend vroeg, maar wij moesten de snelweg verlaten en arriveerden 2u te laat voor onze geplande Shuttle. Daardoor moesten wij wachten tot de volgende morgen 6u om onder het Kanaal te sporen. Gelukkig hebben ze een fantastische hondenweide in Folkestone met mooie beesten en mooie andere wezens.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog, wales, uk, folkestone, eurotunnel |  Facebook |

28-08-15

Last Pose

And on the way back there was time to let Vinyl pose once more before leaving beautiful Wales.

nature, wales, vinyl, uk, flatcoated retriever, dog

En op de terugweg was er nog tijd om Viny te laten poseren voor wij het wondermooie Wales verlieten.

07:04 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, wales, vinyl, uk, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

27-08-15

Last Sheep

On the way back home the sheep were calmly settling for the night. I couldn't resist a last photo of these beautiful creatures.

nature, wales, uk

Op de weg terug naar de boerderij waren de schapen zich aan het nestelen voor de nacht. Ik kon er niet aan weerstaan om in het laatste zonlicht nog een laatste foto te maken van deze mooie beesten.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, wales, uk |  Facebook |

23-08-15

Winnie

Vinyl had his girlfriend by the campsite near our farm in Wales: Winnie, an 8 month old Bernese Mountain Bitch.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

Vinyl vond een liefje op de camping dicht bij onze boerderij in Wales: Winnie, een 8 maand oude Berner Sennen Teefje.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk |  Facebook |

18-08-15

Vinyl Waiting Patiently

Vinyl couldn't climb up Folly Castle with me. So he waited paitiently below on the grass.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

Vinyl kon niet mee naar boven klimmen met mij in Folly Castle. Dus hij wachtte geduldig beneden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk |  Facebook |

12-08-15

Blaenau Ffestiniog

A short drive took us to the nearby village of Blaenau Ffestiniog, where we parked near the spooky church and then went for a short nature walk.

IMG_2579_WALES_CHURCH.jpg

IMG_2580_WALES_FARM.jpg

IMG_2582_WALES_NATURE.jpg

Een korte rit bracht ons naar het nabije dorpje Blaenau Ffestiniog, waar wij de auto achterlieten bij het griezelige kerkje en een korte natuurwandeling maakten.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: wales, uk, nature, church, architecture |  Facebook |

11-08-15

No Cheese for Vinyl

No cheese for Vinyl at sunset, but he was quite happy with his chew made of cattle hide.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk

Geen kaas voor Vinyl bij zonsongergang, maar hij was perfect gelukkig met zijn kauwstaaf uit runderhuid.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, wales, uk |  Facebook |

10-08-15

Sunset over Rhyd-Ddu

How better to enjoy sunset over Rhyd-Ddu and Mount Snowdon than with some smoky cheddar and a good smoky, peaty whisky? Wales has its own whiskies, but I'll settle for the Scotch any day.

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

nature, wales, uk, sunset

Hoe beter van de zonsondergang boven Rhyd-Ddu en Mount Snowdon genieten dan met een beetje rokerige cheddar en een goede rokerige whisky? Wales heeft ook enkele whiskies, maar geef mij maar de Schotse.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, wales, uk, sunset |  Facebook |

07-08-15

HUP

Klaproos saw the photo I posted here on July 28th of Vinyl with his front paws on a bordering wall. She remarked that her border collie would already have been standing on the wall. Vinyl looks at me first urging me to give the 'HUP'-command, and then he jumps on the wall :-)

nature, wales, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, wales, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Klaproos zag de foto die ik hier op 28 juli postte van Vinyl met zijn voorpoten op een muurtje aan de rand van de straat. Ze merkte op dat haar border collie er al op zou gestaan hebben. Vinyl kijk eerst hoopvol naar mij in afwachting tot ik hem het 'HUP'-commando geef en dan springt hij er op :-)

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, wales, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |