27-08-16

Trelissick View

After you have walked down the woodland and meadow towards the water, you are at once treated to this teriffic view. On a clear day you can see all the way down to Pendennis Point in Falmouth on the right side, oppositie on the left the Roseland Peninsula. A great place for a picknick, a swim or to exercise your dog. 

 nature, cornwall, uk

Nadat je over de weiden naar het water wandelde wordt je plots getrakteerd op dit mooie uitzicht. Op een heldere dag zie je ongehinderd tot aan Pendennis Point in Falmouth aan de rechterzijde. Aan de tegenovergestelde zijde zie je de Roseland Peninsula. Een fantastische plek voor een picknick, om te zwemmen of om je hond uit te laten. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

25-08-16

Trelissick Gardens

Just a couple of Miles from where we were staying, in the oppositie direction of Stithians, you'll find Trelissick Gardens. I can only describe the place as beautiful nature within the beautiful nature. The Gardens are close to the sea, so you can enjoy the Gardens and meadows and woodlands as well as the beach with a beautiful view over the bay. Dogs are not allowed in the Gardens, but they are more than welcome to run free in the woodlands and they are allowed on the beach. Vinyl was most enthousiastic to have a swim. I can recommend the café for a good light lunch, snacks or Cream teas. 

 nature,cornwall,uk

nature,cornwall,uk

nature,cornwall,uk

Op amper enkele kilometers van waar wij verbleven, in de andere richting dan Stithians, bevonden zich Trelissick Gardens. Ik kan het alleen maar omschrijven als prachtige natuur in de prachtige natuur. Het ligt dicht bij de zee, dus je kunt er zowel van de tuinen als de weiden en bossen genieten alsook het strand, met een prachtig uitzicht over de baai. Honden mogen niet in de tuinen, maar ze zijn meer dan welkom om los te lopen in de weiden en bossen en mogen ook op het strand. Vinyl wou er uiteraard zwemmen. Ik kan de cafetaria aanbevelen voor een lekkere lichte lunch, snacks of Cream teas.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

24-08-16

Quarry

Kennall Woods also houses a quarry that is no longer in use. Vinyl wanted to jump in the water, but I had to stop him. It is likely very polluted and contains a lot of scrap.

nature, cornwall, uk

Diep in Kennall Woods vind je ook een steengroeve die niet meer in gebruik is. Vinyl wou er in het water springen, maar ik moest hem tegenhouden. Het water zou zwaar vervuild zijn en onder de oppervlakte ligt er veel gevaarlijk afval.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (5) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

23-08-16

Vinyl & Rudy

Vinyl and Rudy enjoyed running free in Kennall Vale Woods. There is so much for them to explore, sniff and there is water. Rudy lost his front paw to bone cancer when he was just 1,5, poor thing. He manages very well, but obviously is not as agile or fast in getting about is Vinyl is. Both dogs got on very well and my cousin has good control over her dog. A Rhodesian Ridgeback is a hunting and guard dog, and normally doesn't like other dogs coming near 'his' people/family.

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Vinyl en Rudy genoten er van vrij te kunnen rondlopen in Kennall Vale Bos. Er is zo veel om te ontdekken, aan te snuffelen en er is natuurlijk water. Rudy verloor een voorpoot aan botkanker toen hij amper 1,5 jaar was. Hij redt het heel goed, maar is niet zo snel en lenig als Vinyl. Maar ze kwamen heel goed overeen en mijn nicht heeft haar hond goed onder controle. Een Rhodesian Ridgeback is een jacht en waakhond en houdt er normaal niet zo van dat andere honden dicht bij 'zijn' mensen/familie komen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

20-08-16

Kennall River

The Kennall River runs through Kennall Vale Woods, and the dogs really enjoyed the water on this hot and sunny day. As usual, Vinyl was very ambitious again heading downstream to the waterfall. I managed to call him back. 

 

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

De Kennall rivier stroomt door het Kennal Valei bos en de honden genoten van het frisse water op deze warme en zonnige dag. Zoals steeds toonde Vinyl zich zeer ambitieus en hij volgde de stroom naar de waterval. Ik slaagde er in van hem terug te roepen. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

19-08-16

Kennal Vale Woods

My cousin Kim took us down to Kennall Vale Woods, near Stithians in Cornwall. These enchanted woods house a well kept secret. It actually housed a gunpowder works in the 1800. Not for purposes of warfare, but for the mining industry. The river Kennall streams through the woods, some 30  water-wheels were in operation when the factory was active. 

 nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Mijn nicht Kim toonde ons Kennall Vale Bos, nabij Stitians in Cornwall. Dit betoverende bos is een goed bewaard geheim. In de jaren 1800 vond je hier een buskruitfabriek. Niet voor oorlogsdoelstellingen, wel in functie van de mijnbouw. 
De Kennall rivier stroomt door het bos, wanneer de fabriek er nog actief was dreef die 30 waterraderen aan. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

18-08-16

Helford Passage

Our second day in Cornwall, July 17th, was Vinyl's third birthday. This dog loves swimming so much, that you simply have to take him swimming on his birthday. I had read that the Helford Passage in the estuary of the Helford River offered a dog friendly beach. Sad to see that this was wrong when we got down the hill: a big sign "No dogs allowed". We did find a corner where he could swim in the river. And in the meantime we enjoyed the beautiful scenery. 

 nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Onze tweede dag in Cornwall, 17 juli, was Vinyl's derde verjaardag. Ons hondje houdt zo van zwemmen, dat dit gewoonweg moest gebeuren op zijn verjaardag. Ik had online gelezen dat de Helford Passage, in de monding van de Helford Rivier, een hondvriendelijk strand bood. Ik was teleurgesteld om er een bord 'Honden niet toegelaten' te treffen. Maar wij vonden een hoekje waar hij in de rivier kon zwemmen. En intussen genoten wij van de mooie omgeving. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

17-08-16

Storm Katie 2010

The owner of our cottage did his best to make his place as attractive as possible. He managed to turn the remains of a tree fallen by storm into an attraction.  

 nature, cornwall, uk

De eigenaar van onze cottage deed zijn best om zijn plek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo slaagde hij er in om de overblijfselen van een door storm gevallen boom interessant te maken voor bezoekers.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

15-08-16

Stithians Reservoir

After we had set off on our journey from Brixham to Perranwell Station, we decided once in Bodmin to head straight for Stithians Reservoir where Vinyl could cool down after a scorchingly hot day in the car. I phoned my cousin Kim while we were enjoying a picknick lunch in the park in Bodmin and we went to pick her up so that Vinyl and his cousin Rudy, the Rhodesian Ridgeback could enjoy an afternoon of water fun. 

 nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

Nadat wij onze tocht aangevangen hadden van Brixham naar Perranwell Station in Cornwall, beslisten wij eens in Bodmin om rechtstreeks naar Stitians Reservoir te rijden waar Vinyl kon afkoelen na een warme rit in de wagen. I belde mijn nicht Kim terwijl wij in het park in Bodmin van een picknick lunch genoten. Daarna gingen wij haar oppikken zodat Vinyl en zijn kozijn Rudy, de Rhodesian Ridgeback konden genieten van een namiddagje waterpret. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

14-08-16

Broadchurch

The views of the coastline from the top of Berry Head made me remember the superb English detective series Broadchurch I watched on Netflix a while ago. I can recommend it if you like British detectives that don't solve 4 murders in 1 episode. 

 nature, brixham, devon, uk

Het uitzicht over de kustlijn van boven op Berry Head herinnerde mij aan de uitstekende Engelse detective reeks Broadchurch die ik een tijdje terug op Netflix zag. Ik kan de reeks aanbevelen als je van Britse detective verhalen houdt waarin ze geen 4 moorden in een aflevering oplossen. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

12-08-16

Views from Berry Head

Visiting Berry Head is something you should not do for the lighthouse, it is small and not so impressive. But the nature is very pretty and the views over the coastline and the sea are downright spectacular. 

 nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

Berry Head moet je niet per sé bezoeken voor de vuurtoren, het is klein en verre van indrukwekkend. De natuur is er heel mooi en de uitzichten over de kustlijn en de zee zijn simpelweg spectaculair. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

08-08-16

Dog Exercise Field

Raddicombe Lodge, our dog friendly guesthouse actually provider a dog exercise field a bit further down. Vinyl had a great time there. The Field being on the top of a hill, it offered us a great view on the sea and the village below. 

 nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

Raddicombe Lodge, onze hondvriendelijk verblijf, bood een losloopweide voor honden aan. Vinyl amuseerde zich er rot. De weide was bovenop een heuvel zodat het een mooi uitzicht bood op de zee en het dorp. 

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon |  Facebook |

01-08-16

Ben & Vinyl

As Raddicombe Lodge is dog friendly, Vinyl wasn't the only four legged friend staying there. Here he is in the garden with the lovely & intelligent border collie Ben.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever

Gezien Raddicombe Lodge hondvriendelijke is, was Vinyl niet de enige viervoeter die er verbleef. Hier zie je hem in de tuin met de mooie en intelligente border collie Ben.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

22-07-16

Plants Great and Small

These flowers are ever so small, while the plant suspended high in the greenhouse must weigh a couple of 100 kilos.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De bloemetjes zijn piepklein, terwijl de plant die daar hoog in de serre hangt een paar honder kilo moet wegen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

21-07-16

Desert Vegetation

Not just traditional cacti in the desert vegetation greenhouse, also some peculiar plants, like these South African Lithops Hookeri in the second and third photo. They look like rocks when they are not in bloom, but the beautiful white flowers prove that these are in fact a form op cacti.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

Niet alleen de vertrouwde cactussen in de serre met woestijnflora, maar ook enkele minder bekende planten, zoals deze Zuid-Afrikaanse Lithops Hookeri in de tweede en derde foto. Ze zien er uit als keien wanneer ze niet in bloei staan, maar de mooie witte bloemen bewijzen dat het wel degelijk om een vorm van cactus gaat.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

20-07-16

Prickly Greenhouse

An entire greenhouse dedicated to desert vegetation. A mostly prickly experience. Some beautiful cacti to be admired.

nature, NYC, usa, new york city

nature, NYC, usa, new york city

nature, NYC, usa, new york city

Een ganse serre toegewijd aan woestijnflora. Een prikkelende ervaring. Heel mooie cacti vallen er te bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-07-16

Pleasant Greenhouse Experience

The green house holds many surprises, you can also have a sit down when you are too tired of walking. They have ponds and fountains.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De serre is een vat vol verrassingen. Je kunt er ook rustig gaan zitten wanneer je moe bent van het wandelen. Je vindt er vijvers en fonteinen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-07-16

Flowers & Plants

Those greenhouses are big and there is a lot to see. Impossible to examine & photograph all the flowers & plants, but in the coming days I'll post some of my favorites.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

De serres zijn groot en er is veel te zien. Het was onmogelijk om alle bloemen en planten te onderzoeken en fotograferen maar in de komende dagen post ik wat van mijn favorietjes.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

15-07-16

Resting

Vinyl knew something was going on: daddy home, mummy rushing about all the time. So the best thing he could do was rest to be fresh for the big journey.

nature, dog, flatcoated retriever, vinyl

Vinyl wist dat er iets aan de hand was: papa thuis, mama druk in de weer. Dus het beste wat hij kon doen was een beetje uitrusten voor de grote trip.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

11-06-16

Dinner Time

Hey, you guys, I'm sure it is past my dinner time already, please check if you have the right time.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever

Hey mannen, ik ben zeker dat het al etenstijd is, check eens of jullie het juiste uur hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

02-06-16

Flora on Hvar

The flora on the Croatian island of Hvar is very different to ours. The cacti were in bloom. Too early to harvest the capers, but they aren't actually farmed on Hvar, they just grow on walls.

IMG_7334_CROATIA_HVAR_CACTUS.jpg

IMG_7335_CROATIA_HVAR_CACTUS.jpg

IMG_7394_CROATIA_HVAR_CAPERS.jpg

De flora op het Kroatische eiland Hvar verschilt sterk van die van ons. De cactussen stonden in bloei. Het was nog te vroeg om de kappertjes te oogsten, maar ze worden niet georganiseerd geteelt op Hvar, ze groeien er gewoon op de muren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, croatia, hvar |  Facebook |

22-05-16

BBQ at the Organic Farm

I hope that today is a great day for a BBQ, because that is what I have planned to do.
During our Beetle safari on the island of Hvar in Croatia, we enjoyed a BBQ lunch at the organic bio farm. Fresh rucola, capers, dried tomatoes, olives, anchovis, cheese and spicy saussage for starters. Tuna steaks and meat from the BBQ for main. All washed down with 4 different wines that are produced onsite. The Beetle drivers weren't allowed to drink alcohol. The photographer was. 
 

 

nature, hvar, croatia, food

nature, hvar, croatia, food

nature, hvar, croatia, food

Ik hoop dat het vandaag goed weer is voor een BBQ, want dat heb ik gepland.
Wij onderbraken onze kever safari op het eiland Hvar in Kroatië voor een BBQ lunch op de organische bio boerderij. Verse rucola, kappers, gedroogde tomaten, olijven, anchovis, kaas en pikante worst als voorgerecht. Runds en tonijn steaks voor hoofdgerecht. 4 wijnen van eigen productie tegen de dorst. De chauffeurs mochten geen alcohol drinken. Gelukkig was ik fotograaf van dienst. 
 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, hvar, croatia, food |  Facebook |

22-03-16

Romance in Strawberry Field

Romance is not dead. I caught this couple making a selfie. The selfies must just about be the end of good photography.

nature, nyc, usa, new york city

Romantiek is niet dood. Ik wist dit koppel vast te leggen terwijl ze een selfie maakten. De selfies moeten ongeveer het einde van goede fotografie zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

21-03-16

Taking the Weight off your Feet

Strawberry Fields is a great place to take the weight off your feet and relax. Rather a lot of people about, but that was part of the fun.

nature, nyc, usa, new york city

Strawberry Fields is een goede plek om even uit te rusten. Er was veel volk die namiddag, maar dat maakt deel uit van de fun.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

20-03-16

Views from Belvedere Castle

And so we crossed over to Belvedere Castle. First a look at the West Side of Central Park with the Delacorte Theatre in the middle of the shot and the Beresford Appartments in the background. The second shot shows the East Side of the Park towards 5th Avenue.

nature, nyc, usa, new york city

nature, nyc, usa, new york city

Wij doorkruisten het park tot aan Belvedere Castle. De eerste foto toont de Westelijke zijde van het park met het Delacorte openlucht theater in het midden en de Beresford Appartementen in de achtergrond. In de tweede foto zie je de Oostelijke zijde van het park in de richting van 5th Avenue.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-03-16

Jaqueline Kennedy Onassis Reservoir

The Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir is where the joggers like to run round in Central Park NYC. It is the largest body of water in the park that takes up nearly the whole width of it.

IMG_4967_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

IMG_4973_NYC_CENTRAL-PARK.jpg

Het Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir is waar de joggers graag rond lopen in Central Park NYC. Het is het grootste waterpartij in het park en neemt ongeveer de ganse breedte in beslag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, nyc, usa, new york city |  Facebook |

28-02-16

Goodbye Wim

Wim will make no new fine art since February 24. We had been blog buddies for over 8 years. He introduced me to a part of the world far from here, unknown to me. Invited me to visit, which I never did. When he told me he was ill back in May of last year we mailed a lot. In December when he was faced with a dilemma, we exchanged long mails. He thanked me for taking the time to converse with an old sick man. To me he was not that, he remained and remains my buddie I never met but shared a lot with. Rest in peace, Wim, I will never forget you. 

 

art

Wim zal geen fijne kunst meer maken sinds 24 februari. Wij waren blog buddies voor meer dan 8 jaar. Hij stelde mij voor aan een deel van de wereld ver van hier, mij onbekend. Hij nodigde mij uit om hem te bezoeken, wat ik nooit deed. Toen hij mij in mei vorig jaar vertelde dat hij ziek was, mailden wij veel.  Toen hij in december voor een dilemma stond, wisselden wij lange mails uit. Hij bedankte mij om tijd te stoppen in overleg met een oude zieke man. Voor mij was hij dat niet, hij bleef en blijft mijn buddie die ik nooit ontmoette maar veel mee deelde. Rust in vrede, Wim, ik zal je nooit vergeten. 

16:18 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature |  Facebook |

09-02-16

Vinyl & Nestor on the Beach

After day 3 a short interruption in the NYC photos to catch up on other stuff. Just before Christmas, Vinyl met up with Nestor, a friend's Rottweiler, on the beach.
First they greet each other from a distance. Then they make eye contact. They they hug. Now they are BFFL.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Na de derde dag, een korte onderbreking van de NYC foto's en eens bijbenen in het normale leven. Net voor Kerstmis ontmoette Vinyl op het stand Nestor, de Rottweiler van een vriendin.
Eerst begroeten ze elkaar van op afstand. Dan maken ze oogcontact. En dan een knuffeltje. Nu zijn ze BFFL.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

23-11-15

Music and Light on Gapstow Bridge

I took another photo of Gapstow Bridge, from the other side this time, and noticed something peculiar.

nature, nyc, usa, new york city, central park

nature, nyc, usa, new york city, central park

Ik nam nog een foto van Gapstow Bridge, van de andere zijde deze keer, en merkte iets eigenaardigs op.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, nyc, usa, new york city, central park |  Facebook |

22-11-15

Wollman Ice Skating Rink

Not many people on the Wollman Ice Skating Rink in Central Park that Monday late afternoon.

nature, nyc, usa, new york city, central park

Niet veel volk op de Wollman schaatspiste in Central Park die maandag late namiddag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, nyc, usa, new york city, central park |  Facebook |