10-09-12

Serenade

3 young girls singing for you while you are having your lunch. In the south of France it can happen.

IMG_5568_CARPENTRAS.jpg

3 jonge dames die voor je zingen terwijl je van je lunch geniet. In het zuiden van Frankrijk overkomt het je.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, street, carpentras, france |  Facebook |

09-09-12

Blond Dance Girl

Remember the girl with the blond hair in the park? I posted that picture on September 2. Well here she is again, this time she is dancing for me. She still doesn't want to show her face and she asked me to get rid of the surroundings. She is that shy that she doesn't want to risk being recognized.

Blond_Hair_Girl.jpg

Zien jullie nog het meisje met het blonde haar in het park? Ik postte die foto op 2 september. Hier is ze terug, deze keer danst ze voor mij. Ze wil nog steeds haar gezichtje niet tonen en ze vroeg mij om ook de achtergrond te verbergen. Ze is zo bang om herkend te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, people |  Facebook |

02-09-12

Park Nimph

Sunday week ago, the weather was changing all the time. It was warm, but sunshine, cloud, near-to-rain seemed to be the possibilities just about all the time. So I decided it was a good time for some park photography. The model is a little shy, as she is in her undergarments, she hides her face with her long blonde hair.

people, art

Zondag een week geleden, het weer was nogal wisselvallig. Het was wel warm, maar zon, bewolking, bijna regen wisselden elkaar constant af. Ik had zin om wat te fotograferen en park fotografie leek mij een goede optie. Zeker in een park waar je ook binnen mogelijkheden hebt als de hemel zich toch zou openen. Het model is een beetje verlegen. Gezien ze in haar ondergoed op de foto staat, verbergt ze haar gezicht met haar lange blonde lokken.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, art |  Facebook |

13-08-12

Candidate Miss Coast 2012 Julie Blommaert

The contest to become Miss Coast 2012 is ongoing. Candidate Julie Blommaert , who is interested in sports, wanted a shot for her portfolio with a match going on in the background. This didn’t really work as Dimitrij Ovtcharov and Tokic Bojan decided to interrupt their match to pose together with this wannabe miss.

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

De wedstrijd om Miss Coast 2012 te worden loopt. Kandidate Julie Blommaert, die in sport geïnteresseerd is, wou voor haar portfolio een foto met een match in de achtergrond. Dimitrij Ovtcharov en Tokic Bojan werkten eigenlijk niet zo goed mee. Ze beslisten hun match te onderbreken om samen met de kandidate miss te poseren.

 

09-06-12

Lore as well

Vanessa's little girl Lore seemed to be having a good time as well.

people

Lore, Vanessa's dochtertje, leek zich ook te vermaken.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people |  Facebook |

08-06-12

Vanessa having a ball

If Vanessa is a reference to go by, then I think that I can safely say that everyone had a good time.

people

Als Vanessa als referentie kan dienen, dan denk ik dat ik gerust kan zeggen dat iedereen zich vermaakte.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (6) | Tags: people |  Facebook |

07-06-12

Not just the little girl

The big girls were enjoying themself as well. Here Vanessa shows what she can do on the trampoline. Sister Jessica doesn't seem entirely convinced.
I've just finished reading 'Child 44', a top 100 thriller by British author Tom Rob Smith. It tells the true story of a Russian serial killer in the Stalin age, the 1950's. I couldn't put the novel down, but be warned: it requires a strong stomach.

VANESSA_JESSICA.jpg

De grote meisjes amuseerden zich ook. Hier toont Vanessa wat ze kan op de trampoline. Haar zus Jessica ziet er niet helemaal overtuigd uit.
Ik heb net de top 100 thriller 'Kind 44' van de Britse auteur Tom Rob Smith uitgelezen. Gelukkig, want ik kon het niet meer neerleggen. Het vertelt het verhaal van een Russische seriemoordenaar in het tijdperk van Stalin, de jaren 1950. Het boek vereist wel een sterke maag.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people |  Facebook |

06-06-12

Party Girl

An inflatable castle in your garden is big fun. Here is the party girl Mädchen with big brother Renzo.

IMG_2540.jpg

Een springkasteel in je tuin is natuurlijk leuk. Hier is het feestvarkentje Mädchen met grote broer Renzo.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (7) | Tags: people, madchen, renzo |  Facebook |

05-06-12

Party Time

A week or two ago my goddaughter celebrated her first communion. A good reason for a party.

IMG_2507_FEESTJE.jpg

Een week of twee terug vierde mijn peetdochter haar eerste communie. Een goede reden voor een feestje.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

06-05-12

Phoning 18

It has been about a year since I have published a photo of people phoning or using their phones in a particuliar way. I stumbled across this photo by accident, took it a couple of years ago.

IMG_3635_PHONING.jpg

Het is ongeveer een jaar geleden sinds ik nog een foto publiceerde van mensen die publiekelijk telefoneren of hun telefoon op een eigenaardige manier gebruiken. Op zoek naar een andere foto vond ik deze in mijn archief. Al een aantal jaren oud.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, phoning, beach |  Facebook |

03-05-12

Workplace

I seem to have something with screens, don't I? Since we have moved to a landscape priciple with the whole company in our central facilities and nobody has his own desk anymore I'm doing an effort to work paperless. My own device iPad helps with that, but I've also discovered the concept of working in extended screen moded with my notebook PC. Where I used to print stuff, I now park it on my external screen and visualise it there while I continue working on the screen of my notebook PC. Handy when you are working on big spreadsheets.

WorkStation.jpg

Het ziet er naar uit alsof ik iets met schermen heb, niet? Sinds wij met gans het hoofdkwartier naar een landscape zonder eigen bureaus gemigreerd zijn, en weinig opslagruimte, doe ik een inspanning om papierloos te werken. Mijn persoonlijke iPad helpt daarbij, maar ik ontdekte ook het concept van in 'extended screen' modus te werken met mijn notebook PC. Waar ik vroeger zaken geprint zou hebben, parkeer ik ze nu op mijn extern scherm om het document daar te visualiseren, terwijl ik verder werk op het scherm van mijn notebook. Handig wanneer je op grote werkbladen of schema's werkt.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, working |  Facebook |

12-04-12

Teasing Sung Mee

Does Sung Mee have trouble locating her locker? Or is someone teasing her. It wasn't me.

GOOSSENS_SUNG-MEE.jpg

Heeft Sung Mee problemen om haar locker te vinden? Of plaagt iemand haar? Het was ik niet.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (2) | Tags: people |  Facebook |

04-04-12

The King Lives

He lives and sings in Bath.

IMG_2527_King.jpg

Hij leeft en zingt in Bath.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, bath, uk |  Facebook |

28-11-11

Twins

A few visitors mentioned twins when they saw yesterday's photo. Yesterday was the same image of Kimmie mirrored. But when I did this shoot back in 2009 some of you may remember what I was actually working with twins: Kimmie and Steffy. Here they are, no trickery this time just photography.

IMG_5117_STEFFY_KIMMIE.jpg

Enkele bezoekers verwezen bij de foto van gisteren naar tweelingen. De foto gisteren was 1 foto van Kimmie met de kopie in spiegelbeeld. Maar toen ik in 2009 deze shoot hield herinneren sommige bezoekers zich misschien dat ik inderdaad met tweelingen werkte: Kimmie en Steffy. Hier zijn ze dan samen, geen truukjes deze keer, enkel fotografie.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, kimberly lowie, steffy lowie |  Facebook |

26-11-11

Mirror Image

About a week ago I posted an image of Kimmie where I had projected her image so that there were two Kimmies. One of my loyal followers and reactors gave me the idea to try out mirror imaging Kimmie.

Kimmie_mirror_image.jpg

Ongeveer een week geleden postte ik een beeld van Kimmie waarbij ik haar geprojecteerd had in de foto zodat er 2 Kimmies waren. Een van mijn trouwe bezoekers en reageerders bracht mij op het idee om eens een spiegelbeeld te proberen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, kimberly lowie |  Facebook |

18-11-11

Projecting

The projection theory was developed by Sigmund Freud. A person projects it's attributes, thoughts and emotions to another person regarding the other as the source of them.
But what if you could duplicate yourself and then project them onto your copy?
With a little photography trickery, that is what could be happening here.
But Kimmie is likely thinking: 'What is that crazy photographer doing while I'm standing here with my eyes closed?'.
Obviously the answer is simple: taking pictures.

IMG_4981_KIMMIE_PROJECTING.jpg

Sigmund Freud ontwikkelde de theorie over projectie. Een persoon projecteert haar attributen, gedachten en emoties op een andere persoon die zij dan als de bron er van ziet.
Maar wat als je jezelf kon dupliceren en ze projecteren op je eigen kopie?
Met wat hulp van de fotografische trukendoos kan je dat visualiseren.
Maar Kimmie denkt hier wellicht: 'Wat doe die malle fotograaf terwijl ik hier met mijn ogen toe sta?'.
Het antwoord is natuurlijk simpel: fotograferen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, kimberly lowie |  Facebook |

02-11-11

Lovers in Brugge

Drove down to Brugge last Sunday. Needed to find a flower shirt. I entered the city of Brugge through a park. Some young lovers were passionately enjoying each other on a patch of grass in full sight of passersby and some young folk seated on park benches. It must have been something in the air, because when I left the park, I found these two enjoying the view on one of the under passing canals.

IMG_0593_LOVERS_WEB.jpg

Zondag reed ik naar Brugge. Had een hemd nodig met bloemenmotief. Ik parkeerde aan het Grootseminarie en wandelde Brugge binnen door het Minnewaterpark. Enkele jonge geliefden genoten redelijk passioneel van elkaar op een grasplek in volle zicht van de passanten en enkele jongelui die de omliggende banken bezetten. Er moet iets in de lucht gehangen hebben, want toen ik het park verliet vond ik deze twee van elkaar genietend.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, brugge |  Facebook |

16-10-11

Singing Tradition

Wales has a strong tradition with singing, the Welsh male choirs are appreciated all over the world. But then Wales has the sad reputation of being a poor community dominated by hard labour like the coal mines in the past. So singing is a poor man's way of experiencing culture and a means of maintaining a social life. We failed to attend a male choir as they always seemed to perform on days when we were elsewhere. But in a pavilion along the Aberstythwyth seafront we did come across this mixed choir.

people, wales, uk

people, wales, uk

Wales heeft een sterke traditie met zingen. De mannenkoren worden de aardbol rond geapprecieerd. Wales heeft de triestige reputatie een arme streek te zijn gedomineerd door hard werk zoals de kolenmijnen in het verleden. Zingen was een medium voor de arme man om cultuur te beleven en een sociaal leven te onderhouden. Wij slaagden er niet in een optreden van een mannenkoor bij te wonen, ze traden precies altijd op het verkeerde tijdstip of in de verkeerde plaats op. Maar in een paviljoen langs de zeedijk van Aberstythwyth vonden wij dit gemengde koor.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, wales, uk |  Facebook |

28-09-11

Second Model

This young model flew in from a little further than the dove. I took a picture of her and her boyfriend on the castle walls with the town in the background. She was OK that I took another picture of her while she was exploring the upper part of the castle.

Girl.jpg

Dit jonge model kwam van een beetje verder aangevlogen dan de duif. Ik maakte een foto van haar en haar vriend bovenop de kasteelmuur met het stadje in de achtergrond. Ze had er geen probleem mee dat ik er nog eentje van haar maakte met mijn eigen toestel terwijl ze de hogere regionen van het kasteel ontdekte.

07:04 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, conwy, uk, wales |  Facebook |

08-08-11

Milestone

This weekend I managed to achieve something for the first time in a couple of years. My feedreader read 0 unread posts. Taking into account that I try to reply to all and that I faced some 400 unread posts some months ago, quite an realization, I think. Partially because this summer has remained calm as far as the new posts go.

GoogleFeedReaderWEB.jpg

Afgelopen weekeind slaagde ik er in iets te doen voor de eerste keer in een paar jaar. mijn feedreader stond op 0 ongeleven posts. Rekening houdend dat ik probeer van alle posts die ik volg van een antwoord te voorzien en de teller enkele maanden geleden op 400 stond, vind ik dit een serieuze realisatie. Ze werd ook wel geholpen door het feit dat het nogal kalm is qua aantal nieuwe posts afgelopen zomer.

00:07 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (5) | Tags: people |  Facebook |

02-08-11

Smart Photo

She walked up to me on the crowded beach smiling decidedly. I read what was written on her top left side of her shirt and raised my trusty Canon 5D mounted with 70-200mm f/2.8 L IS USM topped with a Speedlight 580ex II and saw her facial expression change. She must have thought: 'Damn, I won't be selling him any photos'. So I took her's in stead.

IMG_0377_SMART_PHOTO.jpg

Ze wandelde mij met een zelfzekere glimlach tegemoet op het drukke strand. Ik las wat links bovenaan haar T-shirt geschreven stond en bracht mijn vertrouwde Canon 5D met 70-200mm f/2.8 L IS USM er op gemonteerd, gekroond met een Speedlight 580ex II naar (mijn) borsthoogte. Haar gelaatsuitdrukking veranderde. Ze dacht wellicht: 'Verdorie, aan hem zal ik wel geen foto's verkopen'. Dus ik nam er eentje van haar.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, photography |  Facebook |

21-07-11

Milan

Milan, the son of friends of Nico & Agneta, had a great time. I took this photo of him by the pool, I took the trouble to blurr out the background.

IMG_9661_MILAN.jpg

Milan, de zoon van vrienden van Nico en Agneta, genoot van de dag. Ik nam deze foto van hem aan het zwembad, ik vond het best om de drukke achtergrond te blurren.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: milan |  Facebook |

20-07-11

Mädchen Overlooks

My goddaughter Mädchen safely overlooked the fun and games for the first floor sliding door. She's is growing up fast.

IMG_9658_MADCHEN.jpg

Mijn peetdochter Mädchen bleef op een veilige afstand en nam waar van de glijdende deur op de eerste verdieping. Ze wordt snel groot.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, madchen |  Facebook |

19-07-11

Torn Jeans

Sumo wrestling is not without risk, as DJ Kenneth discovered. Better a torn jeans than a torn muscle. Vanessa seems to think this is pretty funny.

IMG_9616_Vanessa_Kenneth.jpg

Sumo worstelen is niet risicoloos. DJ Kenneth ontdekte dat. Maar beter een gescheurde jeans dan een spier. Vanessa vond gans de situatie redelijk grappig.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vanessa, dj kenneth |  Facebook |

18-07-11

Sumo Wrestling

Two Sunday's ago we celebrated Nico's birthday. Nico is my niece's hubby. He likes a bit of fun and got hold of a sumo wrestling mat and outfits. Here are father and son ready to do battle.

IMG_9590_NICO_RENZO.jpg

Twee zondagen terug vierden wij Nico's verjaardag. Nico is de man van mijn nichtje. Hij trapt graag lol en wist aan matten voor sumo worstelen te geraken en andere uitrusting op die sport te beoefenen. Hier zie je vader en zoon klaar voor de kamp.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (14) | Tags: people, nico, renzo |  Facebook |

10-07-11

Political Turmoil at Wijnendale Castle

A couple of visitors who reacted to a previous post were of course right. In May 1940 Wijnendale Castle was where our monarch Leopold III, father to our current king, met with 4 of his ministers to decide on the future of the war in Belgium. We were being overrun by the Germans and the king elected to stay in Belgium with the troops as a prisoner of war. His government disagreed and chose to flee to England to negotiate with Nazi Germany from there. King Leopold was not a popular monarch in government circles as he had critisized the politicians prior to the war for putting the interest of their parties and the trade unions before that of the people. In this reconstruction our monarch Leopold III is the uniformed figure on the far side of the room.

IMG_9368_LEO_WEB.jpg

Enkele bezoekers die op een vorige post reageerden hadden het bij het juiste eind. In mei 1940 in kasteel Wijnendale vergaderde onze toenmalige vorst Leopold III, vader van onze huidige koning, met 4 van zijn ministers om te beslissen over de toekomst van de oorlog in België. Wij werden onder de voet gelopen door Duitsland en de koning koos er voor in België te blijven om samen met de troepen krijgsgevangen genomen te worden. De regering koos voor een ballingschap in Engeland van waar ze met Nazi Duitsland wilden onderhandelen. Koning Leopold III was al geen populaire koning in regeringsmiddens vooraleer de Tweede Wereldoorlog begon. Hij had kritiek op de ministers omdat zij vaak wisselden en volgens hem partij belangen en de belangen van de vakbonden behartigden in plaats van die van het volk. In deze reconstructie is onze koning Leopold III de geuniformeerde figuur het diepst in de kamer.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (6) | Tags: wijnendale, castle, leopold iii |  Facebook |

15-06-11

The Bra Mystery

Now how did this revelation come about? Some woman commented on a young woman wearing a bra with the initial of my first name. Excuse the poor photo quality, I took it using my BlackBerry. I was too lazy to get my proper gear out of the car. So here Liene is sitting with her back to me. A back and shoulders that did get sunburnt. Damn, didn't have any suncream to rub her in, silly of me! And then the detail should reveal the letter P on the back of her bra strap. No, I did not check out the front.

Liene_beha_WEB.jpg

Liene_behaP.jpg

Dus hoe is deze revelatie er gekomen? Een vrouw gaf commentaar op een jonge vrouw die een beha droeg met de eerste letter van mijn voornaam. Vergeef de slechte fotokwaliteit, gemaakt met mijn BlackBerry. Ik was te lui om mijn fotozak uit de koffer van de auto te halen. Dus Liene zit hier met haar rug naar mij. Een rug en schouders die verbrand raakten. En ik had geen zonnecrème mee om haar in te smeren, stom van mij! En de detailfoto zou moeten tonen dat de letter P in haar schouderbandje verwerkt zit. Nee, ik checkte de voorkant niet.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (14) | Tags: people |  Facebook |

27-05-11

3 girls

I love it when girls ask me to take their picture. How can you refuse, I wonder? Ine on the right, Laura in the middle, but I don't know the girl in the left of the picture. I'm sure someone will be able to help me out.

IMG_9046_INE_LAURA.jpg

Ik hou er van wanneer meisjes mij vragen om hun foto te maken. Hoe kan je zoiets weigeren? Ine rechts, Laura in het midden maar het meisje links in de foto ken ik niet. Iemand zal mij wellicht helpen om haar te identificeren.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (7) | Tags: people, laura robbe, ine lanckriet, badminton |  Facebook |

26-05-11

Ella Verloigne's Knee

The knee belongs to Ella Verloigne who interrupted her studies to play mixed doubles on the provincial junior championships last Sunday. I couldn't keep my eyes of the brightly coloured and cheerful band-aid, so I asked Ella if she was game for a little joke. Being the sporting person she is...

IMG_8818_VERLOIGNE_ELLA_PLAKKER.jpg

De knie behoort tot Ella Verloigne die haar studies eventjes onderbrak om gemengd dubbel te komen spelen op de provinciale jeugdkampioenschappen afgelopen zondag. Ik moest haar natuurlijk vragen of ik een grapje mocht uithalen met die fel gekleurde en vrolijke pleister. En zo sportief als ze is zag ze dat wel zitten.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton, people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, people, ella verloigne |  Facebook |

25-05-11

Wounded Knee

Not the place where something terrible happened in 1890, but in fact an injured human version. Can anyone guess or does anyone know whose knee this is? The model in question should not answer, obviously. If you don't know, you'll have to come back tomorrow. This person has figured on my blog before.

IMG_8817_PLAKKER.jpg

Niet de plaats waar in 1890 vreselijke dingen gebeurden, maar een gekwetste menselijke versie. Kan iemand raden of weet iemand aan wie deze knie toebehoort? Het model in kwestie mag natuurlijk niet antwoorden. Weet je het niet, dan moet je morgen maar terugkeren. Het model in kwestie stond hier al eerder te kijk op mijn blog.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people |  Facebook |