27-05-16

Room with a View

The view from the balcony of my hotel room in Hotel Méridien in Split.

IMG_8089_CROATIA_SPLIT.jpg

Het zicht van het balkon van mijn hotelkamer in hotel Méridien in Split.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, croatia, split |  Facebook |

05-04-16

Yellow Submarine

Is that a yellow submarine on the water in Liverpool?

sea, liverpool, uk, the beatles

Is dat een gele onderzeeër op het water in Liverpool?

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

10-02-16

Sand Storm

The week of January 15 brought a heavy storm to our city. When I walked the dog on Sunday 17th, you could hardly see where the beach ended and the dike began. The sand was also blown through the arches giving access to the dike.

sea, oostende, storm

sea, oostende, storm

De week van 15 januari bracht een hevige storm. Toen ik op zondag 17 de hond uitliet, zag je het verschil nauwelijks tussen het strand en de dijk. Het zand werd ook door de bogen geblazen die toegang geven tot de zeedijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende, storm |  Facebook |

10-11-15

Back on the Beach

Some of you may have noticed already because I've been visiting blogs: I'm back. The photos of New York City that I have been posting here the past week were from the trip I took back in 2012.
Before I start on my photographic report of this time around: Vinyl first. The first thing I did after the red-eye flight had landed and my train arrived in Oostende was go to the beach with him. He had to do his utmost to constrain his enthousisam, but he did, dear thing.

IMG_2272_VINYL_BEACH.jpg

Aan mijn blogbezoek hebben sommigen van jullie al opgemerkt dat ik terug ben. De foto's van New York City die ik hier de afgelopen week postte waren nog van mijn reisje in 2012.
Vooraleer ik aan mijn fotografisch verslag van deze keer start: Vinyl. Het eerste wat ik deed nadat de nachtvlucht wij tot in Zaventem bracht en de trein naar Oostende was met hem naar het strand gaan. Hij moest zijn uiterste best doen om zijn enthousiasme te beheersen: maar hij deed dat dan ook. Prachthond!

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

22-10-15

Burg-Haamstede

It is a nice enough place, but we won't be heading back for Burg-Haamstede in The Netherlands.

sea, ponnes liberty, the netherlands

Het is een mooie plek, maar naar Burg-Haamstede in Zeeland, Nederland, gaan wij ook niet direct terug.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, ponnes liberty, the netherlands |  Facebook |

17-10-15

Daytrip Canterbury

It was not a very nice day yesterday, but we got up early to start our shopping daytrip to Canterbury.

IMG_3889_CANTERBURY_SHIP.jpg

Het was gisteren geen zo'n mooie dag, maar wij stonden vroeg op om onze shopping dagtrip naar Canterbury aan te vangen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, dover, canterbury, uk |  Facebook |

13-10-15

Horse

On the beach in Burg-Haamstede (Zeeland, The Netherlands) last Sunday.

horse, sea, nature, the netherlands

Op het strand in Burg-Haamstede afgelopen zondag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: horse, sea, nature, the netherlands |  Facebook |

11-10-15

Lets do some serious playing

Vinyl loves meeting other playful dogs on the beach.

IMG_3048_VINYL_BEACH_BOXER.jpg

Vinyl houdt er ontzettend van andere speelvogels op het strand te ontmoeten.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

09-10-15

Beach Boy

On Sunday we will be paying a family visit to Zeeland with our beach boy. He will meet up with his family again.

sea, nature, vinyl, flatcoated retriever, dog

Zondag brengt een familiebezoek voor onze strandjongen. Dan ziet hij mama, papa, broers en zussen terug.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, nature, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

30-09-15

Overboard

After a good storm you can often find interesting stuff on the beach.

sea

Na een goede storm vind je dikwijls interessante dingen op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea |  Facebook |

06-09-15

Solo

I caught the bird again a couple of seconds later as it was flying solo low over the beach.

IMG_2985_OOSTENDE_BEACH.jpg

Enkele seconden later wist ik de aalscholver opnieuw vast te leggen terwijl het laag over het strand scheerde.

07:03 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, nature |  Facebook |

05-09-15

Great Cormorant

Caught this great cormorant lifting off in the middle of a flock of seagulls.

IMG_3008_OOSTENDE_BEACH.jpg

Ik wist deze aalscholver te vangen toen hij opsteeg te midden een zwerm meeuwen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, nature |  Facebook |

03-09-15

Bird Watching

Yes, I did go to the beach this summer. Every Saturday and Sunday, apart from when I was ill. And I managed to take photos when one of my kids was accompanying me.

IMG_3024_OOSTENDE_BEACH.jpg

Natuurlijk ging ik deze zomer naar het strand. Elke zaterdag en zondag, behoudens wanneer ik ziek was. En wanneer een van mijn zoons mij vergezelde kon ik er ook rustig foto's nemen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea |  Facebook |

14-07-15

Vinyl and the Waves

Our Vinyl is not scared of water.

sea, vinyl, beach, flatcoated retriever

Onze Vinyl heeft geen schrik van water.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, vinyl, beach, flatcoated retriever |  Facebook |

13-07-15

Posing on the Beach

On June 20th, the day before summer started, Tom accompanied me to the beach with Vinyl. I had my hands free to take some pictures.

IMG_2258_VINYL_BEACH.jpg

Op 20 juni, de dag voordat de zomer begon, vergezelde Tom mij naar het strand met Vinyl. Ik had dus mijn handen vrij om wat foto's te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, beach, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

04-07-15

Buoy

April means I have to drive to the edge of town to let Vinyl on the beach. I noticed some new buoys in the sea. They indicate an obstacle or shallow water. You need to pass this buoy on the noth side.

sea, oostende

April betekent dat ik naar de rand van 't stad moet tijden om Vinyl op het strand te laten. Ik merkte enkele nieuwe boeien op in zee. Ze geven een obstakel of laag water aan. Je moet deze boei aan de noordelijke zijde passeren.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

09-06-15

Mast

I missed the authentic boat show this year as I was helping out with the triatlon. A week or so before I went to have lunch at the Royal North Sea Yaught Club. There was outside entertainment there.

sea, oostende

sea, oostende

Ik miste Oostende voor Anker dit jaar omdat ik meehielp met de triatlon. Een of meerdere weken daarvoor lunchte ik in de Royal North Sea Yaught Club. Compleet met buiten entertainment.

07:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

22-05-15

Beach Sunday

Last Sunday, with a heavy head from partying and the cold that has been troubling me since last Friday, I took Vinyl to his favourite place: the beach. It was beautiful weather, so we spent some extra quality time there.

sea, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Vorige zondag, met een zwaar hoofd van het feesten en de verkoudheid die mij vorige vrijdag plots overviel, nam ik Vinyl naar zijn lievelingsplek: het strand. Het was heel mooi weer, dus wij brachten er wat extra kwaliteitstijd door.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

12-03-15

Jogger 1

Vinyl loves this jogger. She always plays with him when we meet up on the beach. He runs a little with her.

IMG_0140_VINYL_JOGGER.jpg

Vinyl is gek op deze jogster en zij op hem. Ze speelt altijd een beetje met hem wanneer wij haar ontmoeten op het strand. En hij loopt een eindje mee met haar.

07:00 Gepost door pieterbie in sea, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, sea, beach, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

11-03-15

Shell

Simply enjoying a walk on the beach.

IMG_0120_BEACH.jpg

Gewoon genieten van een wandeling op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

08-03-15

Barrel

After a storm you can always find stuff washed up on the beach.

BeachBarrel_web.jpg

Na een storm vind je altijd zaken die aangespoeld zijn op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

11-01-15

Sunset over Oban Bay

July took us back to Scotland. First stop was Oban. The Highland seafood capital welcomed us with this beautiful sunset over the bay.

sea, scotland, oban, uk

Juli bracht ons terug naar Schotland. De eerste halte was Oban. De hoofdstad van de visgerechten in de hooglanden trakteerde ons op deze prachtige zonsondergang boven de baai.

07:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, scotland, oban, uk |  Facebook |

09-12-14

Ferry to Texel

Sailing back the ferry service announced a busy day. So they put 2 ferries on the 20 minutes crossing. So I could take a picture of the one that brought us over in passing.

sea, texel, the netherlands

 

Op de terugweg meldde de veerdienst dat het een drukke dag zou worden en dat ze de tweede ferry inzetten op de overtocht die 20 minuten duurt. Ik kon dus een foto maken van de ferry die ons bracht en passant.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

05-12-14

More Waddensea

Another view of the mudflats in the Wadden Sea during low tide. Vinyl could have walked for miles in the mud, and probably rolled in it as well.

IMG_2618_TEXEL_WADDENSEA.jpg

 

Nog een kijk op de zand/modder platen van de Waddenzee tijdens eb. Vinyl kon hier gemakkelijk kilometers in gewandeld hebben en zich er wellicht in rollen ook.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

03-12-14

Wadden Sea

The Wadden Sea stretches along the coast of The Netherlands up to Denmark and is a World Heritage protected site. At low tide the sand and mud flats are bared, cut into segments by deep gorges that remain filled with water. It is one of the world's seas that has been mostly interfered with by man as dikes and other constructions were built to protect The Netherlands from flooding.

IMG_7862_TEXEL_WADDENSEA.jpg

De Waddenzee loopt langsheen de kust van Nederland tot aan Denemarken. Het is werelderfgoed en dus beschermd.
Bij laagtij komen de zandplaten bloot te liggen. Die worden in segmenten gesneden door diepe geulen die gevuld blijven met water. Deze zee werd het meest van al beïnvloed door te mens over de jaren heen. Maar de Nederlanders moesten dijken bouwen om hun land tegen overstroming te beschermen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

02-12-14

Boat

Love the way they've tied this dingy to the pole. As if it is going anywhere.

sea, texel, the netherlands

Gek hoe ze deze sloep aan de paal vastgebonden hebben. Alsof het ergens naar toe gaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

23-11-14

Crab

Didn't get to see many creatures on Texel, and not all of them were easily photographable. But this little crab gladly posed.

nature, sea, texel, the netherlands

Niet zo veel beestjes gezien op Texel, en ze waren niet allemaal zo gemakkelijk fotografeerbaar. Maar deze kleine krab verleende volt zijn medewerking.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, sea, texel, the netherlands |  Facebook |

22-11-14

Sea Games

And then daddy threw the ball far in to the deep blue sea. Don't worry daddy, you don't have to get wet, I'll fetch it for you.

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

En dan gooide papa de bal heel ver in de diepe blauwe zee. Geen zorgen, papa, je moet je niet nat maken, ik haal het wel voor je.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

16-11-14

Jety Model

So his role as model on this beautiful old jetty he had to take up with muddy paws.

 

IMG_2605_TEXEL_VINYL.jpg

 

Zijn fotomodel rol op deze mooie oude steiger moest hij dan maar met modderige poten opnemen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, vinyl, texel, the netherlands, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

01-09-14

New adventures

September 1st: time for a new adventure. Had the bright idea of sailing first class this summer. It is certainly more peaceful. No screaming kids. No loud people. Comfortable chairs. Complimentary coffee, orange juice, water... A good way to travel. Priority on- and offboarding.

IMG_1762_LONDON_SAILING.jpg

1 september: een goed moment voor nieuwe avonturen. Kreeg het deze zomer in mijn bol om in eerste klasse te willen varen. Het is er rustiger. Geen schreeuwende kinderen. Geen luide mensen. Comfortabele zetels. Koffie, fruitsap, water... Toch een goede manier om te reizen. Voorrang bij in- en uitschepen :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, london, uk |  Facebook |