05-09-15

Great Cormorant

Caught this great cormorant lifting off in the middle of a flock of seagulls.

IMG_3008_OOSTENDE_BEACH.jpg

Ik wist deze aalscholver te vangen toen hij opsteeg te midden een zwerm meeuwen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, nature |  Facebook |

03-09-15

Bird Watching

Yes, I did go to the beach this summer. Every Saturday and Sunday, apart from when I was ill. And I managed to take photos when one of my kids was accompanying me.

IMG_3024_OOSTENDE_BEACH.jpg

Natuurlijk ging ik deze zomer naar het strand. Elke zaterdag en zondag, behoudens wanneer ik ziek was. En wanneer een van mijn zoons mij vergezelde kon ik er ook rustig foto's nemen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea |  Facebook |

14-07-15

Vinyl and the Waves

Our Vinyl is not scared of water.

sea, vinyl, beach, flatcoated retriever

Onze Vinyl heeft geen schrik van water.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, vinyl, beach, flatcoated retriever |  Facebook |

13-07-15

Posing on the Beach

On June 20th, the day before summer started, Tom accompanied me to the beach with Vinyl. I had my hands free to take some pictures.

IMG_2258_VINYL_BEACH.jpg

Op 20 juni, de dag voordat de zomer begon, vergezelde Tom mij naar het strand met Vinyl. Ik had dus mijn handen vrij om wat foto's te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, beach, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

04-07-15

Buoy

April means I have to drive to the edge of town to let Vinyl on the beach. I noticed some new buoys in the sea. They indicate an obstacle or shallow water. You need to pass this buoy on the noth side.

sea, oostende

April betekent dat ik naar de rand van 't stad moet tijden om Vinyl op het strand te laten. Ik merkte enkele nieuwe boeien op in zee. Ze geven een obstakel of laag water aan. Je moet deze boei aan de noordelijke zijde passeren.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

09-06-15

Mast

I missed the authentic boat show this year as I was helping out with the triatlon. A week or so before I went to have lunch at the Royal North Sea Yaught Club. There was outside entertainment there.

sea, oostende

sea, oostende

Ik miste Oostende voor Anker dit jaar omdat ik meehielp met de triatlon. Een of meerdere weken daarvoor lunchte ik in de Royal North Sea Yaught Club. Compleet met buiten entertainment.

07:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

22-05-15

Beach Sunday

Last Sunday, with a heavy head from partying and the cold that has been troubling me since last Friday, I took Vinyl to his favourite place: the beach. It was beautiful weather, so we spent some extra quality time there.

sea, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Vorige zondag, met een zwaar hoofd van het feesten en de verkoudheid die mij vorige vrijdag plots overviel, nam ik Vinyl naar zijn lievelingsplek: het strand. Het was heel mooi weer, dus wij brachten er wat extra kwaliteitstijd door.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

12-03-15

Jogger 1

Vinyl loves this jogger. She always plays with him when we meet up on the beach. He runs a little with her.

IMG_0140_VINYL_JOGGER.jpg

Vinyl is gek op deze jogster en zij op hem. Ze speelt altijd een beetje met hem wanneer wij haar ontmoeten op het strand. En hij loopt een eindje mee met haar.

07:00 Gepost door pieterbie in sea, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, sea, beach, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

11-03-15

Shell

Simply enjoying a walk on the beach.

IMG_0120_BEACH.jpg

Gewoon genieten van een wandeling op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

08-03-15

Barrel

After a storm you can always find stuff washed up on the beach.

BeachBarrel_web.jpg

Na een storm vind je altijd zaken die aangespoeld zijn op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

11-01-15

Sunset over Oban Bay

July took us back to Scotland. First stop was Oban. The Highland seafood capital welcomed us with this beautiful sunset over the bay.

sea, scotland, oban, uk

Juli bracht ons terug naar Schotland. De eerste halte was Oban. De hoofdstad van de visgerechten in de hooglanden trakteerde ons op deze prachtige zonsondergang boven de baai.

07:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, scotland, oban, uk |  Facebook |

09-12-14

Ferry to Texel

Sailing back the ferry service announced a busy day. So they put 2 ferries on the 20 minutes crossing. So I could take a picture of the one that brought us over in passing.

sea, texel, the netherlands

 

Op de terugweg meldde de veerdienst dat het een drukke dag zou worden en dat ze de tweede ferry inzetten op de overtocht die 20 minuten duurt. Ik kon dus een foto maken van de ferry die ons bracht en passant.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

05-12-14

More Waddensea

Another view of the mudflats in the Wadden Sea during low tide. Vinyl could have walked for miles in the mud, and probably rolled in it as well.

IMG_2618_TEXEL_WADDENSEA.jpg

 

Nog een kijk op de zand/modder platen van de Waddenzee tijdens eb. Vinyl kon hier gemakkelijk kilometers in gewandeld hebben en zich er wellicht in rollen ook.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

03-12-14

Wadden Sea

The Wadden Sea stretches along the coast of The Netherlands up to Denmark and is a World Heritage protected site. At low tide the sand and mud flats are bared, cut into segments by deep gorges that remain filled with water. It is one of the world's seas that has been mostly interfered with by man as dikes and other constructions were built to protect The Netherlands from flooding.

IMG_7862_TEXEL_WADDENSEA.jpg

De Waddenzee loopt langsheen de kust van Nederland tot aan Denemarken. Het is werelderfgoed en dus beschermd.
Bij laagtij komen de zandplaten bloot te liggen. Die worden in segmenten gesneden door diepe geulen die gevuld blijven met water. Deze zee werd het meest van al beïnvloed door te mens over de jaren heen. Maar de Nederlanders moesten dijken bouwen om hun land tegen overstroming te beschermen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

02-12-14

Boat

Love the way they've tied this dingy to the pole. As if it is going anywhere.

sea, texel, the netherlands

Gek hoe ze deze sloep aan de paal vastgebonden hebben. Alsof het ergens naar toe gaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

23-11-14

Crab

Didn't get to see many creatures on Texel, and not all of them were easily photographable. But this little crab gladly posed.

nature, sea, texel, the netherlands

Niet zo veel beestjes gezien op Texel, en ze waren niet allemaal zo gemakkelijk fotografeerbaar. Maar deze kleine krab verleende volt zijn medewerking.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, sea, texel, the netherlands |  Facebook |

22-11-14

Sea Games

And then daddy threw the ball far in to the deep blue sea. Don't worry daddy, you don't have to get wet, I'll fetch it for you.

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever

En dan gooide papa de bal heel ver in de diepe blauwe zee. Geen zorgen, papa, je moet je niet nat maken, ik haal het wel voor je.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, texel, the netherlands, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

16-11-14

Jety Model

So his role as model on this beautiful old jetty he had to take up with muddy paws.

 

IMG_2605_TEXEL_VINYL.jpg

 

Zijn fotomodel rol op deze mooie oude steiger moest hij dan maar met modderige poten opnemen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, vinyl, texel, the netherlands, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

01-09-14

New adventures

September 1st: time for a new adventure. Had the bright idea of sailing first class this summer. It is certainly more peaceful. No screaming kids. No loud people. Comfortable chairs. Complimentary coffee, orange juice, water... A good way to travel. Priority on- and offboarding.

IMG_1762_LONDON_SAILING.jpg

1 september: een goed moment voor nieuwe avonturen. Kreeg het deze zomer in mijn bol om in eerste klasse te willen varen. Het is er rustiger. Geen schreeuwende kinderen. Geen luide mensen. Comfortabele zetels. Koffie, fruitsap, water... Toch een goede manier om te reizen. Voorrang bij in- en uitschepen :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, london, uk |  Facebook |

03-08-14

Seaside Distillery

As you can see in this photo, Ardbeg is clearly a seaside distillery. The empty barrels wait to be recycled.

 

sea, ardbeg, whisky, islay, scotland, uk

 

 

sea, ardbeg, whisky, islay, scotland, uk

 

Zoals je kan zien in deze foto is Ardbeg een distilleerderij langsheen de kustlijn. De lege vaten wachten om gerecycleerd te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, ardbeg, whisky, islay, scotland, uk |  Facebook |

29-07-14

Hotel from the sea

This is the view of our hotel from at sea. It is right at the end of the whisky mile.

sea, islay, scotland, uk

Dit is het zicht op ons hotel van op zee. Je vindt het op het einde van de whisky mile.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, islay, scotland, uk |  Facebook |

28-07-14

White Hart Hotel

What do you do after arriving on Islay? You enjoy a whisky, of course. Our hotel stocked just about every whisky Islay has to offer, I counted more than 120 on the menu. I didn't get to taste them all, will have to go back. As you can see, our hotel offered a great seaview.

IMG_1484_ISLAY_WHISKY.jpg

Wat doe je na aankomst op Islay? Genieten van een whisky, natuurlijk. Ons hotel had ongeveer elke whisky die op Islay te krijgen was in voorraad. Ik telde er meer dan 120. Ik verbleef er maar 3 dagen dus het zou niet gezond geweest zijn om ze allemaal te proeven. Zal moeten terug gaan. Zoals je ziet bood ons hotel een prachtig zich top zee.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, sea, islay, scotland, uk |  Facebook |

27-07-14

Port Ellen

A view of a part of the bay of Port Ellen as our ferry enters. Typical are the white houses. They line the bay and form the whisky mile. They show the way to the seaside distilleries of Laphroaig, Lagavulin and Ardbeg.

IMG_9565_ISLAY_PortEllen.jpg

Een zicht op een deel van de baai van Port Ellen terwijl onze ferry binnenvaart. Typisch zijn de witte huizen. Je vindt ze langsheen de baai en ze vormen de whisky mile. Ze tonen je de weg naar de distilleerderijen langheen de zee: Laphroaig, Lagavulin en Ardbeg.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, islay, scotland, uk |  Facebook |

20-07-14

Busy in Oban

It was pretty busy in the bay of Oban that Tuesday afternoon. The cruizeship Minerva was resting in the bay while the ferry The Isle of Mull was making another trip to the Island.

IMG_9500_OBAN.jpg

Het was erg druk in de baai an Oban die dinsdag namiddag. Het cruizeschip Miverva rustte er terwijl de ferry The Isle of Mull nog maar eens een overtocht naar het eiland maakte.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, scotland, oban, uk |  Facebook |

27-04-14

Posing on the Beachhead

Vinyl posing nicely on the beachhead.

sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Vinyl die braafjes en mooitjes op het strandhoofd poseert.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

26-04-14

Working the dog

The master working the dog. First the sit command, then down, and then he can fetch the ball.

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

Baasje die hond laat werken. Eerst het zit commando, dan down, daarna mag de hond de bal apporteren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature |  Facebook |

25-04-14

The Old Man and the Sea

I recently purchased an eReader. The first book I read on it was ‘The Old Man and the Sea’ by Nobel Prize winning author Ernest Hemingway. I found it really fascinating how Hemingway achieves to write such a rich story with such minimalistic elements: a man, a boat, the sea, a fish, a couple of sharks. Of course Hemingway lived in Cuba for a while, so you can feel that he creates an atmosphere from personal experience on the novel. If you haven’t read it, you should.

 

scotland, uk, tobermory

 

Ik kocht onlangs een eReader. Het eerste boek dat ik er op las was ‘The Old Man and the Sea’ door Nobel Prijs winnaar Ernest Hemingway. Fascinerend hoe Hemmingway er in slaagt van zo’n rijk verhaal te schrijven met een aantal minimalistische elementen: een man, een boot, de zee, een vis en enkele haaien. Hemingway woonde een tijdje in Cuba en je voelt dat hij een sfeertje creëert dat op persoonlijke beleving gebaseerd is.  Als je deze klassieker nog niet gelezen hebt moet je dat zeker doen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: scotland, uk, tobermory |  Facebook |

07-03-14

Calais

I will always find sea traval romantic. Here the port of Calais already way behind us.

IMG_4771_Calais.jpg

Ik zal zeereizen altijd romantisch vinden. Hier de haven van Calais al een eind achter ons.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, calais |  Facebook |

04-03-14

The Golden Hind

There is a lot to see along the bank of the Thames when you cross over to Southwark. Like this replica of the Golden Hind, Sir Francis Drake's ship that circumnavigated the world between 1577 and 1580.

IMG_5070_LONDON_GOLDEN-HIND.jpg

IMG_5072_LONDON_GOLDEN-HIND.jpg

Er is veel te zien langsheen de oever van de Theems wanneer je oversteekt naar Southwark. Zoals deze replica van de Golden Hind, het schip waar mee Sir Francis Dranke tussen 1577 en 1580 de aardbol mee rondvoer.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, london, uk |  Facebook |

26-12-13

Surfing Dog

Vinyl loves people. When he sees surfers on the beach, he Always wants to go with them.

sea, vinyl, beach, dog

Vinyl is gek op mensen. Wanneer hij op het strand surfers ziet, wil hij altijd spontaan mee met ze.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, vinyl, beach, dog |  Facebook |