03-08-14

Seaside Distillery

As you can see in this photo, Ardbeg is clearly a seaside distillery. The empty barrels wait to be recycled.

 

sea, ardbeg, whisky, islay, scotland, uk

 

 

sea, ardbeg, whisky, islay, scotland, uk

 

Zoals je kan zien in deze foto is Ardbeg een distilleerderij langsheen de kustlijn. De lege vaten wachten om gerecycleerd te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, ardbeg, whisky, islay, scotland, uk |  Facebook |

29-07-14

Hotel from the sea

This is the view of our hotel from at sea. It is right at the end of the whisky mile.

sea, islay, scotland, uk

Dit is het zicht op ons hotel van op zee. Je vindt het op het einde van de whisky mile.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, islay, scotland, uk |  Facebook |

28-07-14

White Hart Hotel

What do you do after arriving on Islay? You enjoy a whisky, of course. Our hotel stocked just about every whisky Islay has to offer, I counted more than 120 on the menu. I didn't get to taste them all, will have to go back. As you can see, our hotel offered a great seaview.

IMG_1484_ISLAY_WHISKY.jpg

Wat doe je na aankomst op Islay? Genieten van een whisky, natuurlijk. Ons hotel had ongeveer elke whisky die op Islay te krijgen was in voorraad. Ik telde er meer dan 120. Ik verbleef er maar 3 dagen dus het zou niet gezond geweest zijn om ze allemaal te proeven. Zal moeten terug gaan. Zoals je ziet bood ons hotel een prachtig zich top zee.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, sea, islay, scotland, uk |  Facebook |

27-07-14

Port Ellen

A view of a part of the bay of Port Ellen as our ferry enters. Typical are the white houses. They line the bay and form the whisky mile. They show the way to the seaside distilleries of Laphroaig, Lagavulin and Ardbeg.

IMG_9565_ISLAY_PortEllen.jpg

Een zicht op een deel van de baai van Port Ellen terwijl onze ferry binnenvaart. Typisch zijn de witte huizen. Je vindt ze langsheen de baai en ze vormen de whisky mile. Ze tonen je de weg naar de distilleerderijen langheen de zee: Laphroaig, Lagavulin en Ardbeg.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, islay, scotland, uk |  Facebook |

20-07-14

Busy in Oban

It was pretty busy in the bay of Oban that Tuesday afternoon. The cruizeship Minerva was resting in the bay while the ferry The Isle of Mull was making another trip to the Island.

IMG_9500_OBAN.jpg

Het was erg druk in de baai an Oban die dinsdag namiddag. Het cruizeschip Miverva rustte er terwijl de ferry The Isle of Mull nog maar eens een overtocht naar het eiland maakte.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, scotland, oban, uk |  Facebook |

27-04-14

Posing on the Beachhead

Vinyl posing nicely on the beachhead.

sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Vinyl die braafjes en mooitjes op het strandhoofd poseert.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

26-04-14

Working the dog

The master working the dog. First the sit command, then down, and then he can fetch the ball.

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

Baasje die hond laat werken. Eerst het zit commando, dan down, daarna mag de hond de bal apporteren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature |  Facebook |

25-04-14

The Old Man and the Sea

I recently purchased an eReader. The first book I read on it was ‘The Old Man and the Sea’ by Nobel Prize winning author Ernest Hemingway. I found it really fascinating how Hemingway achieves to write such a rich story with such minimalistic elements: a man, a boat, the sea, a fish, a couple of sharks. Of course Hemingway lived in Cuba for a while, so you can feel that he creates an atmosphere from personal experience on the novel. If you haven’t read it, you should.

 

scotland, uk, tobermory

 

Ik kocht onlangs een eReader. Het eerste boek dat ik er op las was ‘The Old Man and the Sea’ door Nobel Prijs winnaar Ernest Hemingway. Fascinerend hoe Hemmingway er in slaagt van zo’n rijk verhaal te schrijven met een aantal minimalistische elementen: een man, een boot, de zee, een vis en enkele haaien. Hemingway woonde een tijdje in Cuba en je voelt dat hij een sfeertje creëert dat op persoonlijke beleving gebaseerd is.  Als je deze klassieker nog niet gelezen hebt moet je dat zeker doen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: scotland, uk, tobermory |  Facebook |

07-03-14

Calais

I will always find sea traval romantic. Here the port of Calais already way behind us.

IMG_4771_Calais.jpg

Ik zal zeereizen altijd romantisch vinden. Hier de haven van Calais al een eind achter ons.

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, calais |  Facebook |

04-03-14

The Golden Hind

There is a lot to see along the bank of the Thames when you cross over to Southwark. Like this replica of the Golden Hind, Sir Francis Drake's ship that circumnavigated the world between 1577 and 1580.

IMG_5070_LONDON_GOLDEN-HIND.jpg

IMG_5072_LONDON_GOLDEN-HIND.jpg

Er is veel te zien langsheen de oever van de Theems wanneer je oversteekt naar Southwark. Zoals deze replica van de Golden Hind, het schip waar mee Sir Francis Dranke tussen 1577 en 1580 de aardbol mee rondvoer.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, london, uk |  Facebook |

26-12-13

Surfing Dog

Vinyl loves people. When he sees surfers on the beach, he Always wants to go with them.

sea, vinyl, beach, dog

Vinyl is gek op mensen. Wanneer hij op het strand surfers ziet, wil hij altijd spontaan mee met ze.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, vinyl, beach, dog |  Facebook |

25-12-13

Running on the Beach

Vinyl can enjoy a good run on the beach. Merry Christmas to all my visitors!

IMG_4706_VINYL_BEACH1_WEB.jpg

IMG_4707_VINYL_BEACH2_WEB.jpg

Vinyl kan op het strand lekker lopen. Een zalige Kerst aan al mijn bezoekers!

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, vinyl, dog |  Facebook |

24-12-13

Beach Dog

Our Flatcoated Retriever pup is 5 months now. Loosing his puppy teeth. The beach remains one of his favorite places.

 

IMG_4679_VINYL_BEACH_WEB.jpg

Onze Flatcoated Retriever pup is intussen 5 maanden oud. Hij verliest zijn melktanden. Het strand blijft een van zijn favoriete stekken.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, vinyl, dog |  Facebook |

07-12-13

Surfing

Surfing on the beach near Oostende: the painted effect.

 

IMG_1076_SURFING_web.jpg

 

Surfen aan het strand van Oostende: geschilderd effect.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sea, surfing |  Facebook |

06-12-13

Seaweed

Some beautiful seaweed washed up on the beach on the east side of Oostende.

IMG_1067_SEAWEED_WEB.jpg

 

Mooi zeewier aangespoeld op het oosterstrand in Oostende.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea |  Facebook |

05-12-13

Oostende from the East

IMG_1064_OOSTERSTRAND_WEB.jpg

An evening view of Oostende from the east side of the harbour.

 

 

Een avond zicht op Oostende van aan de oostzijde van de havengeul.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

30-11-13

Beach Walks

Since we have a dog I have been enjoying the beach more often. Clears your head taking the animal for a walk on Sunday mornings.

IMG_1022_BEACH_WEB.jpg

 

Sinds wij een hond hebben geniet ik weer meer van het strand. Ik krijg er een helder hoofd van met de hond gaan wandelen de zondag morgens.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende, beach |  Facebook |

13-10-13

Come Fly With Me

On the ferry back from Mull to Oban we had this seagul following us all the way. He flew next to our boat, so I could get some really good pictures of him.

Canon5D_2820_GULL.jpg

 

Tijdens de bootreis van Mull naar Oban volgde deze zeemeeuw ons gans de weg. Hij vloog naast onze boot, dus ik kon er een aantal goede foto's van maken.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, scotland, uk |  Facebook |

10-10-13

All good things

All good things come to an end so we took the ferry out of Caignure to head back to the Mainland. More Scottish adventures still to come.

Canon1100_2161_MULL_FERRY_WEB.jpg

 

Aan alles komt een einde, dus namen wij de ferry van Craignure terug naar het vasteland. Nog Schotse avonturen in het vooruitzicht.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, mull, scotland, uk |  Facebook |

04-10-13

Boats

On the way back from Tobermory on the Island of Mull, I had to stop to take a picture of these boats. I can assure you: I was not the only one.

iPHONE_2091_MULL-BOATS_WEB.jpg

 

Op de terugweg van Tobermory op het eiland Mull, moest ik stoppen om een foto te nemen van deze boten. Ik kan jullie verzekeren: ik was niet de enige.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, mull, scotland, uk |  Facebook |

21-08-13

Ferry to Iona

The small ferry is waiting to take us the short distance to Iona. In the middle of the photo the abbey is already visible from this distance.

sea, iona, scotland, uk

 

De kleine ferry wacht om met ons de korte afstand naar het eiland Iona te overbruggen. In het midden van de compositie zie je al de abdij, zelfs van op deze afstand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, iona, scotland, uk |  Facebook |

14-08-13

Sailing

The Scottisch isles are a great place for watersport. The waters are not crowded and you'll find some sportsmen and women enjoying the water here and there. The island of Kerrera in the background

sea, sailing, scotland, uk

 

De Schotse eilanden zijn een fantastische plek voor watersport. Het water is er niet te druk bevaren en je vindt er altijd wat spormannen en -vrouwen die er van genieten. In de achtergrond hier het eiland Kerrera.

07:03 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, sailing, scotland, uk |  Facebook |

13-08-13

Cruise

While we were in Oban, the Costa Voyager, the fastest cruiseship in the world with a capacity of 925 passengers, was resting in the bay. I checked out the vessel online, but could not find a cruise incorporating Oban. Mostly you'll find this vessel cruising the Mediterranean Sea. When I'm actually writing this post, on Sunday August 4 at 18:00, it is moored in the port of Mao on the island of Minorca.

Canon5D_2630_Cruise_WEB.jpg

 

Terwijl wij in Oban waren, rustte de Costa Voyager, 's werelds snelste cruiseship met een capaciteit van 925 passagiers, in de baai. Ik ging online op zoek, maar kon nergens een cruiseroute voor dit vaartuig vinden waar Oban in voor kwam. Meestal vind je dit drijvende luxehotel in de Middellandse Zee. Terwijl ik deze post aan het schrijven ben op zondag 4 augustus ligt het schip aangemeerd in de haven Mao op het eiland Minorca.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, scotland, uk, oban |  Facebook |

04-08-13

Zeeland Bridge

Yesterday we drove to Zeeland in the north-west of the Netherlands. We had to cross the Zeeland bridge to reach our island destination. We had a special mission there.

IMG_1354_ZEELAND-BRUG_RET.jpg

 

Gisteren reden wij naar Zeeland in het noord-westen van Nederland. Wij moesten over de Zeeland Brug om onze bestemming te bereiken. Wij waren op een speciale missie.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, the netherlands |  Facebook |

03-08-13

Efficiency

With all these sailings from the small terminal in Oban keeping to the timing is essential and (un)loading must be done fluently. When we crossed to Mull the ferry was full. Before our ferry sailed, the one to Colonsay took off. Colonsay only counts just over 100 inhabitants. Sailing to Colonsay is 2,5 hours. Not just cars, motorcycles and footpassengers take the ferry, cyclists have their place as well.

Canon5D_2590_CalMac_WEB.jpg

Canon5D_2591_CalMac_WEB.jpg

 

Met al die oversteken van uit de kleine terminal in Oban is timing en efficiëntie bij het laden en lossen essentieel. Wij staken over naar Mull en onze ferry was volgepropt. Vooraleer wij vertrokken was het de beurt aan de ferry naar Colonsay. Dat eiland ten zuiden van Mull telt amper 100 inwoners. Het is 2,5 u varen. Niet alleen auto's, moto's en voetpassagiers nemen de ferry, fietsers maken er ook gretig gebruik van.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oban, scotland, uk |  Facebook |

02-08-13

CalMac

Another reason for visiting Oban is that is has a very active ferry port with the inner and outer Hebrides. It is operated by the omnipresent Caledonian MacBrayne. From Oban they sail frequently to:

  • Colonsay - Port Askaig on Islay - Kennacraig on the Kintyre peninsula
  • Mull
  • Lismore
  • Coll - Tiree (two islands west of Mull in the Atlantic Ocean)
  • Barra and South Uist

Quite a list, not? Not all sailings are that frequent as Mull, with up to six crossings per day. The ferry to Mull was quite large, where they have smaller vessels that frequent the less popular islands.

Canon5D_2575_CalMac_WEB.jpg

 

Nog een reden om Oban te bezoeken is omdat het een zeer actieve ferry haven heeft met de Hebriden. Het wordt uitgebaat door de in Schotland alom vertegenwoordigde Caledonian MacBruyne. Van uit Oban wordt frequent gevaren op:

  • Colonsay - Port Askaig on Islay - Kennacraig on the Kintyre peninsula
  • Mull
  • Lismore
  • Coll - Tiree (two islands west of Mull in the Atlantic Ocean)
  • Barra and South Uist

Een ganse boterham, niet? Niet alle verbindingen hebben een even hoge frekwentie als die naar Mull met 6 oversteken per dag. De ferry naar Mull was ook een groot exemplaar, waar er kleineren vaartuigen ingezet worden naar de minder populaire bestemmingen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oban, scotland, uk |  Facebook |

26-07-13

Ee-Usk

Ee-usk  means fish in Gallic.  It is alsothe name of a greatfish restaurant that offers a great view over thebay in theScottishtown of Oban. I had thefreshdressedcrabfor starter andtheseafood platter formain. I amnotthegreatestmusseleater, but myeldestsonand I agreedthatthemusselswerejustdelicious. Could have donewith more thantwooysters, but myson does notlikethemthatmuch, so I could have one of his. 

sea, oban, scotland, uk

 

sea, oban, scotland, uk

 

Ee-usk betekent vis in Gallic. Het is ook de naam van een fantastisch visrestaurant met zicht op de baai in het Schotse stadje Oban. Ik nam er de verse gedresseerde krab als voorgerecht en zeevruchten voor hoofdgerecht. Ik ben niet de grootste van van mosselen maar mijn oudste zoon en ik waren het eens dat ze overheerlijk waren. Ik had meer dan twee oesters verwacht, maar mijn zoon is er niet zo gek op, dus ik kreeg er nog eentje van op zijn bord. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oban, scotland, uk |  Facebook |

19-06-13

NYC Harbour

I like to associate travel with water. I used to visit the UK a lot as a kid. In the days when there was not yet a tunnel under the Channel. And living in a seaport town with an active connection with the UK, flying was a waste of time. This photo I didn't take in the English Channel, but in the harbour of New York City.

sea, new york city, usa

 

Ik associeer graag reizen met water. Als kind bezocht ik vaak het VK. In de dagen wanneer er nog geen gunnel onder het Kanaal lag. En gezien ik in een stad met een zeehaven woon die een actieve connectie had met het VK, was vliegen tijdverlies. Deze foto maakte ik niet op het Engelse Kanaal, wel in de haven van New York City.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, new york city, usa |  Facebook |

17-06-13

Inside

A panoramic photo of the Spuikom taken from the sailing club 'inside'. From this place you can see the drop shape of the man made body of water.

panospuiinside_WEB.jpg

 

Een panoramische foto van de Spuikom genomen van aan de zielclub 'inside'. Van hier zie je mooi de druppel-vorm van het kunstmatige meer.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, spuikom |  Facebook |

08-06-13

Etoile Du Roy

This ship has been in Oostende before, but then under the name Grand Turk. It was bought by a French shipping company that organizes excursions in 2010. It was the flagship of the 2013 edition of Oostende at Anker.

sea, ova, oostende voor anker

sea, ova, oostende voor anker

 

Dit schip is al eerder in Oostende geweest, maar dan met de naam Grand Turk. Het werd in 2010 gekocht door een Franse rederij die pleziervaarten organiseert. Het was het vlaggeschip van de 2013 uitgaven van Oostende voor Anker.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, ova, oostende voor anker |  Facebook |