07-05-09

't Zoeteke

't Zoeteke means "Sweety", "Sweetheart", "Sweetness". There is a twist in the tail here, because the beacht where I took the photo is called "Zoute" which means "Salty". Can you follow? With those two pretty young honeys on top of the cabin, I'll stick to "Sweet".
IMG_2212_ZOETEKE
Aan mijn Nederlandstalig publiek moet ik natuurlijk geen zo'n uitleg geven over wat "Zoeteke" betekent. En dat is heel toepasselijk met die twee mooie jongedames bovenop de strandtent. Deze foto is gemaakt op het strand "Zoute" in Knokke-Heist, afgelopen zaterdag, wanneer België zomerde.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, sea, beach, knokke-heist |  Facebook |

04-03-09

Dead Bird

I don't know if the polution has something to do with the passing of this creature, but I find it a very sad sight, this bird lying here on the beach between the garbage.
IMG_7079_POLUTION_BIRD_WEB
Ik weet natuurlijk niet of de pollutie iets te maken heeft met de dood van deze vogel, maar ik vind het een triestig zicht, deze vogel die zo tussen de rommel ligt.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, beach, polution |  Facebook |

03-03-09

Beer Crate

My youngest boy made fun of me when he saw me processing this photo. He knows I like a glass of beer. His reaction: "My God, dad, have you become so addicted that you have even started making photos of damaged empty beer crates".
IMG_7073_POLUTION_CRATE_WEB
Mijn jongste zoon pestte mij toen hij mij deze foto zag bewerken. Hij weet dat ik wel een glas bier lust. Zijn reactie: "OMG, vader, ben je zo verslaafd geraakt dat je nu gestart bent foto's te maken van beschadigde lege bierkratten".

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, beach, polution |  Facebook |

02-03-09

Beach Polution

I walked along the beach on the east side of Oostende yesterday. Terrible how dirty the beach is there. There are no residences there along the beach and hence no social control. I guess a lot of people just dump their trash on the beach.
IMG_7069_POLUTION_CAN_WEB
Ik wandelde langs het strand aan de oosterzijde van Oostende gisteren. Vreselijk hoe vuil het strand daar is. Er zijn geen residenties langsheen het strand daar en dus geen sociale controle. Ik denk dat veel mensen dus gewoon hun afval op het strand storten.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, beach, polution |  Facebook |

10-01-09

Le Verdon

I haven't been making that many good photos the past weeks, I'm just too busy. So I'm falling back on my archives, hoping to get out and make some new photos tomorrow. Le Verdon is one of the two ferries that take people and vehicles across the Gironde estuary in France. This was on a morning in July looking very much like rain.
IMG_6631_LEVERDON
De afgelopen weken heb ik de tijd niet gevonden om wat goede foto's te maken. Dus moet ik terugvallen op mijn archieven. In de hoop dat ik morgen eens buiten geraak om wat foto's te nemen. Le Verdon is één van de twee veerboten die passagiers en voertuigen over de monding van de Gironde vaart. Dit was een ochtend in juli die er wreed naar regen uit zag.

10:20 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, france, gironde |  Facebook |

06-01-09

Hit the Water

And then, of course, after the gun has fired, they race for the water. Given the crowd and the narrow corridor by means of safety measures, it takes a while before everyone has had his or her dip. A couple of years back I joined the professional photographers on the waterline. Impressive to see such a crowd storming at you.
IMG_1565_WATER1

IMG_1576_WATER2
En dan, nadat het startschot gegeven is, sprinten de enthousiastelingen naar het koude nat. Gezien de massa en de nauwe strook die door de veiligheidsdiensten afgebakend is, neemt het eventjes de tijd vooraleer iedereen het water gevoeld heeft. Een paar jaar terug stond ik samen met de professionele fotografen vooraan aan de waterlijn. Wel indrukwekkend om zo'n bende op je te zien afstormen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, oostende, sports |  Facebook |

04-01-09

New Year's Dip

Yesterday, January 3, was the day when about 4.000 souls find it a good idea to go for a refreshing dip in the sea in Oostende. It was around -3 Celsius, 6.000 crazy folks were expected, but the press announced that it was not a good idea to hit the water with temperatures below 0. As you can see, I had a special bird's eye view of the event. Thanks to a good friend.
IMG_1555_OVERVIEW
Gisteren, 3 januari, was de dag wanneer 4.000 zielen het een goed idee vinden om een frisse duik in de Oostendse zee te nemen. Het was ongeveer -3. 6.000 gekke enthousiastelingen waren verwacht, maar de pers waarschuwde dat ze het geen goed idee vonden om te water te gaan in vrieskou. Zoals je ziet kon ik, dankzij een goede vriend, het evenement van uit vogelperspectief volgen.

11:03 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, sea, oostende |  Facebook |

11-12-08

Rainbow

Peculiar, but good weather last Saturday. A sky that seemed to hold water or snow, but it didn’t release it. I was on the beach and noticed the rainbow in the sky. A very familiar view, this. The gallery of the Thermae Palace Hotel and the Venetian gallery with the former royal villa high and in white. And of course you don’t get sunbathers on the beach this time of the year, just a few lone strollers from time to time.
IMG_8985_BEACH
Raar, maar goed weer vorige zaterdag. Een lucht die water of sneeuw vasthield, maar daar bleef het gelukkig bij. Ik wandelde op het strand en zag deze regenboog hoog in de lucht. Een vertrouwde panorama, hier. De gallerij van het Thermae Palace Hotel en de Venetiaanse gaanderijen met hoog en in het wit de voormalige koninklijke villa. Je vindt deze tijd van het jaar geen zonnekloppers op het strand, enkele wandelaars kruisen van tijd tot tijd je pad.

08:32 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

18-11-08

Sea Gull

The seafront in Koksijde was pretty deserted last Saturday. There weren't even many seabirds around. I caught a couple resting.
IMG_8388_gul
De zeedijk in Koksijde lag er redelijk verlaten bij afgelopen zaterdag. Zelfs niet al te veel zeevogels te zien. Maar ik wister toch een paar te 'vangen' die rustten.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea |  Facebook |

10-09-08

Sunset and the Lighthouse

Remembering that the lighthouse stands some six miles in the ocean, I don’t find this such a bad picture. I took it from the seafront of the fair town of Soulac-sur-Mêr. You can see a second lighthouse to the right of the Cordouan Lighthouse to the right in the distance. But then there is only one king of lighthouses.
IMG_6480_CORDOUAN_LIGHTHOUS
Wetend dat de vuurtoren 9 kilometer in de oceaan staat, vind ik dit geen slechte poging. Ik nam deze foto van op de zeedijk in Soulac-sur-Mêr. In de verte, rechts van de Cordouan vuurtoren zie je nog een een tweede toren, maar er is natuurlijk maar één koningsvuurtoren.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: architecture, sea, france, gironde |  Facebook |

07-09-08

Sandbank

The rock formation housing the lighthouse is surrounded by two sandbanks. This is a photo of one of them, taken from atop the lighthouse. When we arrived round 13:30, this bank was practically invisible, still covered by the sea for 90%. A small flat-bottomed vessel dropped us of at the jetty you can see on the left in the photo. We rendez vous’ed for the pickup on the sandbank at 15:00, when the water had drawn back to show the result you can see in the photo here. The jetty was no longer accessible by boat at that time. I must say that strolling on a sandbank in the atlantic ocean gave me a bit of a kick.IMG_6267_SANDBANK

De rotsformatie waar de vuurtoren op gebouwd is is omringd door een tweetal zandbanken. Hier zie je er eentje van. Toen we aan de vuurtoren arriveerden rond 13u30 was deze zandbank nauwelijks zichtbaar, ze zat nog bijna volledig onder water. Een sloep zonder diepgang bracht ons naar de aanlegsteiger die je links in de foto ziet. Om 15u kwam onze sloep ons terug ophalen, maar dan aan de zandbank, de aanlegsteiger was dan niet meer bereikbaar. Leuk zo een wandelingetje maken op een zandbank in de Atlantische Oceaan.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sea, france, gironde |  Facebook |

05-09-08

A View from the Top of the World

So, this is what I’m talking about: the view from the top of the world, or at least: from the top balcony of the Cordouan Lighthouse. The balcony is situated just under the lamphouse, nearly 2000 feet above sea level. So clearly the world is round, or is it just the fact that I took this photo using my 15mm fisheye lens?
IMG_6258_CORDOUAN_FISH
Dus dit is waar ik het over heb: het zicht van op de top van de wereld, of ten minste het bovenste balkon van de Cordouan vuurtoren. Dit balkon vind je net onder het lamphuis, bijna 64 meter boven de zeespiegel. Deze foto toont dat de wereld wel degelijk rond is, of komt dat eerder door het feit dat ik deze foto maakte met mijn 15mm fisheye lens?

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, france, gironde |  Facebook |

04-09-08

Le Phare De Cordouan – The King of Lighthouses

So this was our destination: The Lighthouse of Cordouan, the King of Lighthouses. This lighthouse is situated on a rock 6 miles in sea indicating the delta of the Gironde river. Napoleon ordered its restoration. It rises nearly 2000 feet above sea level. It makes you feel like you are on top of the world.
IMG_6222_PHARE_CORDOUAN
Dit was dus onze bestemming: de vuurtoren van Cordouan, de koning der voortorens. Je vindt dit bouwwerk op 9 kilometers in de Atlantische Oceaan, het kondigt de delta van de Gironde aan. Napoleon beval de restauratie van dit bouwwerk dat 64 meter boven de zeespiegel rijst. Daar boven heb je het gevoel alsof je op de top van de wereld staat.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, sea, france, gironde |  Facebook |

27-08-08

Beach Fishing

This fishing boat looks like it is close to the beach, in fact you would think it would strand. But that is just a little optical illusion, of course, it is sailing in to the harbour.
IMG_3951_FISHINGBOAT
Je zou denken dat deze vissersboot heel dicht bij het strand vaart, dat ze gaat stranden, maar dat is maar een optische illusie. Ze vaart gewoon de haven binnen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea |  Facebook |

30-06-08

Fishing at the End of the Pier

I’m sure that to someone who likes to be outside this must be a great pastime. Not that you are left alone in tranquility, of course, all the tourists come up and look over your shoulder when you fish from the end of our pier. But this photo shows nothing of that, it shows a relaxing image if fishermen.
IMG_9460_FISHING
Dit moet een fantastisch tijdverdrijf zijn voor iemand die graag buiten is. Niet dat je gerust gelaten wordt, alle toeristen komen natuurlijk over je schouder kijken wanneer je die plek uitkiest om te vissen. Maar deze foto toont natuurlijk geen drukte, ik vind het een relaxerende foto.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea |  Facebook |

27-06-08

Primrose Sailing Out

I can never resist enjoying the romance of a ship sailing out to sea. I did this a lot when I was a kid, as a passenger, of course. Here the Primrose sails out under a fantastic cloud base on its way to England. My holiday in France is nearing. My destination is on the far side of the delta of the Gironde. I chose to take the most direct route, meaning I have to take a ferry across the widest part of the delta of the Gironde. On a clear day you get a good view of a lighthouse some 9 kilometers away in the Atlantic Ocean. I’m quite excited about that.
IMG_9509_PRIMROSE_WEB
Ik kan nooit weerstaan aan de romantiek van een schip dat uitvaart. Toen ik een kind was heb ik vaak als passagier uit gevaren. Hier zie je de Primrose op weg naar Engeland onder een fantastisch wolkendeken. Mijn korte vakantie in Frankrijk komt er aan. Mijn bestemming is net over de monding van de Gironde. Ik koos voor de meest rechtstreekse route, wat betekent dat ik een veerboot over de delta van de Gironde moet nemen. 9 kilometer in de Atlantische Oceaan staat een vuuroren, op een heldere dag krijg je daar een mooi zich op. Ik kan niet wachten
J

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea |  Facebook |

26-06-08

Water Police

Back in May during the authentic boat meeting in Oostende, I tried to take some alternative pictures as well. Alternative like in “Something else than pictures of old boats”. The police was messing about on the water as well, so I managed to get some action shots of that.
IMG_5310_POLITIE1

IMG_5314_POLITIE2

IMG_5316_POLITIE3
In mei tijdens “Oostende voor Anker” probeerde ik wat alternatieve shots te nemen. Alternatief in de zin van “Iets anders dan oude boten”. De politie begaf zich ook ophet water, dus maakte ik wat actieshot van hun capriolen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sea |  Facebook |

11-06-08

Buoy

Fighting the sea is useless. The sea is too powerful. This buoy knows that and has sought refuge on the rocks. There the water tries to foam up to the buoy. I love the sea.
IMG_9482_BUOY
Tegen de zee vechten is al even nuttig als tegen de bierkaai. De zee is te machtig. Deze boei weer dat en zocht een veilige plaats op de rotsen. Daar probeert het water tot aan de boei te schuimen. Ik hou van de zee.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea |  Facebook |

01-06-08

Zen on the Beach

Walking on the beach, I had to think of my colleague Corine. I work in a very stressy environment. I remember one of my first meetings with Corine, when she told me how she was continuously trying to be more Zen. Seeing this woman looking out over the evening sea, that is what I thought of. We should all try to be more Zen.
IMG_1444_ZEN
Langs het strand kuierend moest ik aan mijn collega Corine denken. Ik werk in een stressy omgeving. Ik herinner mij een van mijn eerste ontmoetingen met Corine, ze vertelde mij hoe ze constant probeerde van meer Zen te zijn. Wanneer ik deze vrouw zag die uitkeek over de avond zee, moest ik terug denken aan die ontmoeting. We zouden allemaal moeten proberen om meer Zen te zijn.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, sea |  Facebook |

29-05-08

Mercedes Sailing Out

Sailing is perhaps not the correct expression, because the sails are not up, so she is in fact sailing out on engine power. That is the problem with these replicas, of course, they have diesel engines. But I found this a cute shot, near to alone on the water. I say ‘near to’ because there is another vessel on the horizon, but hard to see with the eye. I noticed it on the full sized version of the photo. And the single seagull is of course terrific.
IMG_5284_MERCEDES
Zeilen is hier niet de correcte uitdrukking, de Mercedes vaart hier op motorkracht. Dat is het probleem met die replica’s, natuurlijk, die zijn uitgerust met krachtige dieselmotoren. Maar ik vond dat dit shot iets heeft, de boot zo goed als alleen in het water, met die enkele meeuw. Op de horizon is er nog een vaartuig, dat zie ik op de grote versie van de foto, hier online is dat wellicht moeilijk waarneembaar.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea |  Facebook |

26-05-08

Mercedes

No, not a car, but a sailing two master replica, Amsterdam based and inaugurated in 2005. The past weekend saw the yearly authentic ship event Oostende at Anchor. The Mercedes sailed in under full sail.
IMG_5355_MERCEDES

Neen, geen wagen, maar wel een replica van een tweemaster. Met Amsterdam als thuishaven, ingewijd in 2005. Het afgelopen weekeinde zag het jaarlijkse evenement voor autentieke zeevaart Oostende voor Anker. De Mercedes zeilde de haven binnen onder volle zeil.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sea |  Facebook |

16-05-08

Sea Romance

The sea: doesn’t it make you feel all romantic? These two youngsters were touched by this abundance of nature. Little did they seem to care about the business on the beach surrounding the kite festival. Yes, I was treating my feet to a seawater cure when I took yesterday’s photo. You should try it: very therapeutic, the water was lovely and warm.
IMG_1592_SEA_ROMANCE
De zee zorgt steeds opnieuw voor een romantisch sfeertje. Deze jonge lui waren geraakt door dit natuurwonder. Ze trokken zich lekker niets aan van de drukte op het strand. En ja, ik waadde met mijn voeten in het warme zeewater toen ik de vorige foto maakte. Moet je ook doen: zeer therapeutisch.

08:34 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea |  Facebook |

15-05-08

Colour at Ground Level

During the Kites International Festival last weekend, I noticed some colour at ground level as well. Yesterday's photo was indeed taken on the Sunday, afternoon. It was hard to miss the circular kite, with it's span of 30 meters, it was the biggest on the beach.
IMG_1603_KITES
Tijdens het Kites International Festival afgelopen weekende, vond ik ook kleur op zeespiegel niveau. De foto die je hier gisteren zal is inderdaad op zondag gemaakt, in de namiddag. Je kon moeilijk naast die kite kijken, met z'n diameter van 30 meter was het de grootste op het strand.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, people, kites, oostende |  Facebook |

14-05-08

Kites International

I’m not the first to report on the Kites International event in my fair city last weekend, I won’t be the last either. I love these huge permanently revolving kites, this one had an impressive diameter of 30 meters. May is traditionally a very busy month in Oostende, Kites International, North Sea Cup windsurfing, the authentic ships event, the watersport day… Simply too much to photograph.
IMG_1572_KITES
Ik ben niet de eerste om verslag uit te brengen van het Kites International evenement in mijn mooie stad en ik zal niet de laatste zijn. Ik hou van deze permanent roterende vliegers, deze had een indrukwekkende diameter van 30 meter. Mei is traditioneel een zeer drukke maand in Oostende: Kites International, North Sea Cup windsurfing, Oostende voor Anker, de watersportdag… Te veel om te fotograferen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sea, kites, oostende |  Facebook |

04-05-08

Windmil Foundations

The purpose of the Rambiz, featured here yesterday, is actually to transport these 60 metres high foundations for windmils that will generate electricity to sea. The constructions you see here are the foundations that will stay under water, the mill construction will rest on top of these.
IMG_9451_TOWERS_RET
Het doel van de Rambiz, gisteren op deze blog, is deze 60 meters hoge funderingen voor een windmolenpark 30 km in zee te transporteren. Daar, op een zandbank, wordt een windmolenpark geïnstalleerd. Je ziet hier de funderingen die voor het overgrootste gedeelte onder water blijven. De windmolens worden er later op gezet.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

03-05-08

Rambiz

A vessel with a special purpose: the Rambiz. An impressive construction. Had to take a picture of it with this beautiful sky.
IMG_9548_RAMBIZ_RET

Een vaartuig met een speciale opdracht: the Rambiz. Een indrukwekkende constructie. Ik moest er een foto van nemen met deze prachtige blauwe lucht.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

29-04-08

Morning Light

I took this photo a week or two ago. The mornings can really be nice this time of year. I was early-isch for my train, so I walked over to the fence along the harbour and took this photo across the water. A lot of artifacts, I used my small G3, but I like the atmosphere. The PC is nearly back to OK now, just need to sort out a few things. One thing at a time. I'm still very busy.
IMG_5406_MORNING_HARBOUR
Deze foto nam ik een week of twee terug. De vroege ochtend kan heel mooi zijn deze tijd van 't jaar. Ik was vroeg voor mijn trein, dus ik wandelde tot aan het hekken aan de haven en nam deze foto over het water. Veel ruis en artifacts, maar ik gebruikte dan ook mijn G3. Ik hou van de ochtendsfeer in deze foto. Mijn PC is zo goed als terug OK. Nog enkele dingen recht te zetten. Maar ik heb het wreed druk, dus stapje voor stapje.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

22-02-08

The Beach in Summer

I posted some beach photos of the past weeks earlier. This is what the same beach looks like right at the end of August. A quiet day, because you still have plenty of room. The 3 rows of beach tents/shacks are not there yet, I can never remember when they are set up.
IMG_5389_STRAND
Eerder van de week postte ik enkele foto's van het strand in Oostende de afgelopen weken. Zo ziet het er uit einde augustus. Op een kalme dag, want er is nog plaats. De 3 rijen strandtenten of cabines staan er nu ook nog niet. Ik vergeet steeds wanneer precies dat de concessiehouder die plaatst.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (20) | Tags: sea, nature, oostende |  Facebook |

19-02-08

Single Sail Cart

Pretty empty the beach. Then end of a great winter afternoon. The sailcarters are packing it in. The end of a perfect day.
IMG_3370_OOSTENDE_BEACH
Nogal leeg het strand. het einde van een mooie winterse zondag. De zeilwagen racers tuigen af. Het einde van een perfecte dag.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, sport, oostende, beach |  Facebook |

18-02-08

Sky over the Sea

A weekend the beginning of February. Great effect in the sky over the sea. Pretty perculiar colours as well. I never get tired of the sea.
IMG_3367_OOSTENDE_BEACH
Het eerste weekeinde van februari. Schitterende lucht over de zee. Eigenaardige kleuren. Zo'n zichten word ik nooit beu.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (28) | Tags: sea, oostende, nature |  Facebook |