05-09-08

A View from the Top of the World

So, this is what I’m talking about: the view from the top of the world, or at least: from the top balcony of the Cordouan Lighthouse. The balcony is situated just under the lamphouse, nearly 2000 feet above sea level. So clearly the world is round, or is it just the fact that I took this photo using my 15mm fisheye lens?
IMG_6258_CORDOUAN_FISH
Dus dit is waar ik het over heb: het zicht van op de top van de wereld, of ten minste het bovenste balkon van de Cordouan vuurtoren. Dit balkon vind je net onder het lamphuis, bijna 64 meter boven de zeespiegel. Deze foto toont dat de wereld wel degelijk rond is, of komt dat eerder door het feit dat ik deze foto maakte met mijn 15mm fisheye lens?

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, france, gironde |  Facebook |

04-09-08

Le Phare De Cordouan – The King of Lighthouses

So this was our destination: The Lighthouse of Cordouan, the King of Lighthouses. This lighthouse is situated on a rock 6 miles in sea indicating the delta of the Gironde river. Napoleon ordered its restoration. It rises nearly 2000 feet above sea level. It makes you feel like you are on top of the world.
IMG_6222_PHARE_CORDOUAN
Dit was dus onze bestemming: de vuurtoren van Cordouan, de koning der voortorens. Je vindt dit bouwwerk op 9 kilometers in de Atlantische Oceaan, het kondigt de delta van de Gironde aan. Napoleon beval de restauratie van dit bouwwerk dat 64 meter boven de zeespiegel rijst. Daar boven heb je het gevoel alsof je op de top van de wereld staat.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, sea, france, gironde |  Facebook |

27-08-08

Beach Fishing

This fishing boat looks like it is close to the beach, in fact you would think it would strand. But that is just a little optical illusion, of course, it is sailing in to the harbour.
IMG_3951_FISHINGBOAT
Je zou denken dat deze vissersboot heel dicht bij het strand vaart, dat ze gaat stranden, maar dat is maar een optische illusie. Ze vaart gewoon de haven binnen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea |  Facebook |

30-06-08

Fishing at the End of the Pier

I’m sure that to someone who likes to be outside this must be a great pastime. Not that you are left alone in tranquility, of course, all the tourists come up and look over your shoulder when you fish from the end of our pier. But this photo shows nothing of that, it shows a relaxing image if fishermen.
IMG_9460_FISHING
Dit moet een fantastisch tijdverdrijf zijn voor iemand die graag buiten is. Niet dat je gerust gelaten wordt, alle toeristen komen natuurlijk over je schouder kijken wanneer je die plek uitkiest om te vissen. Maar deze foto toont natuurlijk geen drukte, ik vind het een relaxerende foto.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea |  Facebook |

27-06-08

Primrose Sailing Out

I can never resist enjoying the romance of a ship sailing out to sea. I did this a lot when I was a kid, as a passenger, of course. Here the Primrose sails out under a fantastic cloud base on its way to England. My holiday in France is nearing. My destination is on the far side of the delta of the Gironde. I chose to take the most direct route, meaning I have to take a ferry across the widest part of the delta of the Gironde. On a clear day you get a good view of a lighthouse some 9 kilometers away in the Atlantic Ocean. I’m quite excited about that.
IMG_9509_PRIMROSE_WEB
Ik kan nooit weerstaan aan de romantiek van een schip dat uitvaart. Toen ik een kind was heb ik vaak als passagier uit gevaren. Hier zie je de Primrose op weg naar Engeland onder een fantastisch wolkendeken. Mijn korte vakantie in Frankrijk komt er aan. Mijn bestemming is net over de monding van de Gironde. Ik koos voor de meest rechtstreekse route, wat betekent dat ik een veerboot over de delta van de Gironde moet nemen. 9 kilometer in de Atlantische Oceaan staat een vuuroren, op een heldere dag krijg je daar een mooi zich op. Ik kan niet wachten
J

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea |  Facebook |

26-06-08

Water Police

Back in May during the authentic boat meeting in Oostende, I tried to take some alternative pictures as well. Alternative like in “Something else than pictures of old boats”. The police was messing about on the water as well, so I managed to get some action shots of that.
IMG_5310_POLITIE1

IMG_5314_POLITIE2

IMG_5316_POLITIE3
In mei tijdens “Oostende voor Anker” probeerde ik wat alternatieve shots te nemen. Alternatief in de zin van “Iets anders dan oude boten”. De politie begaf zich ook ophet water, dus maakte ik wat actieshot van hun capriolen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sea |  Facebook |

11-06-08

Buoy

Fighting the sea is useless. The sea is too powerful. This buoy knows that and has sought refuge on the rocks. There the water tries to foam up to the buoy. I love the sea.
IMG_9482_BUOY
Tegen de zee vechten is al even nuttig als tegen de bierkaai. De zee is te machtig. Deze boei weer dat en zocht een veilige plaats op de rotsen. Daar probeert het water tot aan de boei te schuimen. Ik hou van de zee.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea |  Facebook |

01-06-08

Zen on the Beach

Walking on the beach, I had to think of my colleague Corine. I work in a very stressy environment. I remember one of my first meetings with Corine, when she told me how she was continuously trying to be more Zen. Seeing this woman looking out over the evening sea, that is what I thought of. We should all try to be more Zen.
IMG_1444_ZEN
Langs het strand kuierend moest ik aan mijn collega Corine denken. Ik werk in een stressy omgeving. Ik herinner mij een van mijn eerste ontmoetingen met Corine, ze vertelde mij hoe ze constant probeerde van meer Zen te zijn. Wanneer ik deze vrouw zag die uitkeek over de avond zee, moest ik terug denken aan die ontmoeting. We zouden allemaal moeten proberen om meer Zen te zijn.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, sea |  Facebook |

29-05-08

Mercedes Sailing Out

Sailing is perhaps not the correct expression, because the sails are not up, so she is in fact sailing out on engine power. That is the problem with these replicas, of course, they have diesel engines. But I found this a cute shot, near to alone on the water. I say ‘near to’ because there is another vessel on the horizon, but hard to see with the eye. I noticed it on the full sized version of the photo. And the single seagull is of course terrific.
IMG_5284_MERCEDES
Zeilen is hier niet de correcte uitdrukking, de Mercedes vaart hier op motorkracht. Dat is het probleem met die replica’s, natuurlijk, die zijn uitgerust met krachtige dieselmotoren. Maar ik vond dat dit shot iets heeft, de boot zo goed als alleen in het water, met die enkele meeuw. Op de horizon is er nog een vaartuig, dat zie ik op de grote versie van de foto, hier online is dat wellicht moeilijk waarneembaar.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea |  Facebook |

26-05-08

Mercedes

No, not a car, but a sailing two master replica, Amsterdam based and inaugurated in 2005. The past weekend saw the yearly authentic ship event Oostende at Anchor. The Mercedes sailed in under full sail.
IMG_5355_MERCEDES

Neen, geen wagen, maar wel een replica van een tweemaster. Met Amsterdam als thuishaven, ingewijd in 2005. Het afgelopen weekeinde zag het jaarlijkse evenement voor autentieke zeevaart Oostende voor Anker. De Mercedes zeilde de haven binnen onder volle zeil.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sea |  Facebook |

16-05-08

Sea Romance

The sea: doesn’t it make you feel all romantic? These two youngsters were touched by this abundance of nature. Little did they seem to care about the business on the beach surrounding the kite festival. Yes, I was treating my feet to a seawater cure when I took yesterday’s photo. You should try it: very therapeutic, the water was lovely and warm.
IMG_1592_SEA_ROMANCE
De zee zorgt steeds opnieuw voor een romantisch sfeertje. Deze jonge lui waren geraakt door dit natuurwonder. Ze trokken zich lekker niets aan van de drukte op het strand. En ja, ik waadde met mijn voeten in het warme zeewater toen ik de vorige foto maakte. Moet je ook doen: zeer therapeutisch.

08:34 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea |  Facebook |

15-05-08

Colour at Ground Level

During the Kites International Festival last weekend, I noticed some colour at ground level as well. Yesterday's photo was indeed taken on the Sunday, afternoon. It was hard to miss the circular kite, with it's span of 30 meters, it was the biggest on the beach.
IMG_1603_KITES
Tijdens het Kites International Festival afgelopen weekende, vond ik ook kleur op zeespiegel niveau. De foto die je hier gisteren zal is inderdaad op zondag gemaakt, in de namiddag. Je kon moeilijk naast die kite kijken, met z'n diameter van 30 meter was het de grootste op het strand.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, people, kites, oostende |  Facebook |

14-05-08

Kites International

I’m not the first to report on the Kites International event in my fair city last weekend, I won’t be the last either. I love these huge permanently revolving kites, this one had an impressive diameter of 30 meters. May is traditionally a very busy month in Oostende, Kites International, North Sea Cup windsurfing, the authentic ships event, the watersport day… Simply too much to photograph.
IMG_1572_KITES
Ik ben niet de eerste om verslag uit te brengen van het Kites International evenement in mijn mooie stad en ik zal niet de laatste zijn. Ik hou van deze permanent roterende vliegers, deze had een indrukwekkende diameter van 30 meter. Mei is traditioneel een zeer drukke maand in Oostende: Kites International, North Sea Cup windsurfing, Oostende voor Anker, de watersportdag… Te veel om te fotograferen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sea, kites, oostende |  Facebook |

04-05-08

Windmil Foundations

The purpose of the Rambiz, featured here yesterday, is actually to transport these 60 metres high foundations for windmils that will generate electricity to sea. The constructions you see here are the foundations that will stay under water, the mill construction will rest on top of these.
IMG_9451_TOWERS_RET
Het doel van de Rambiz, gisteren op deze blog, is deze 60 meters hoge funderingen voor een windmolenpark 30 km in zee te transporteren. Daar, op een zandbank, wordt een windmolenpark geïnstalleerd. Je ziet hier de funderingen die voor het overgrootste gedeelte onder water blijven. De windmolens worden er later op gezet.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

03-05-08

Rambiz

A vessel with a special purpose: the Rambiz. An impressive construction. Had to take a picture of it with this beautiful sky.
IMG_9548_RAMBIZ_RET

Een vaartuig met een speciale opdracht: the Rambiz. Een indrukwekkende constructie. Ik moest er een foto van nemen met deze prachtige blauwe lucht.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

29-04-08

Morning Light

I took this photo a week or two ago. The mornings can really be nice this time of year. I was early-isch for my train, so I walked over to the fence along the harbour and took this photo across the water. A lot of artifacts, I used my small G3, but I like the atmosphere. The PC is nearly back to OK now, just need to sort out a few things. One thing at a time. I'm still very busy.
IMG_5406_MORNING_HARBOUR
Deze foto nam ik een week of twee terug. De vroege ochtend kan heel mooi zijn deze tijd van 't jaar. Ik was vroeg voor mijn trein, dus ik wandelde tot aan het hekken aan de haven en nam deze foto over het water. Veel ruis en artifacts, maar ik gebruikte dan ook mijn G3. Ik hou van de ochtendsfeer in deze foto. Mijn PC is zo goed als terug OK. Nog enkele dingen recht te zetten. Maar ik heb het wreed druk, dus stapje voor stapje.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

22-02-08

The Beach in Summer

I posted some beach photos of the past weeks earlier. This is what the same beach looks like right at the end of August. A quiet day, because you still have plenty of room. The 3 rows of beach tents/shacks are not there yet, I can never remember when they are set up.
IMG_5389_STRAND
Eerder van de week postte ik enkele foto's van het strand in Oostende de afgelopen weken. Zo ziet het er uit einde augustus. Op een kalme dag, want er is nog plaats. De 3 rijen strandtenten of cabines staan er nu ook nog niet. Ik vergeet steeds wanneer precies dat de concessiehouder die plaatst.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (20) | Tags: sea, nature, oostende |  Facebook |

19-02-08

Single Sail Cart

Pretty empty the beach. Then end of a great winter afternoon. The sailcarters are packing it in. The end of a perfect day.
IMG_3370_OOSTENDE_BEACH
Nogal leeg het strand. het einde van een mooie winterse zondag. De zeilwagen racers tuigen af. Het einde van een perfecte dag.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, sport, oostende, beach |  Facebook |

18-02-08

Sky over the Sea

A weekend the beginning of February. Great effect in the sky over the sea. Pretty perculiar colours as well. I never get tired of the sea.
IMG_3367_OOSTENDE_BEACH
Het eerste weekeinde van februari. Schitterende lucht over de zee. Eigenaardige kleuren. Zo'n zichten word ik nooit beu.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (28) | Tags: sea, oostende, nature |  Facebook |

03-12-07

Nature is Big, the Sea is Big

I'll end this series of the sea with this rest bringing shot. The sea, the beach and the dunes, Bredene (just 10 kilometers from Oostende).
CRW_0906_dunes
Ik stop deze reeks over de zee met dit rustgevend shot. De zee, het strand en de duinen, Bredene.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, beach, bredene |  Facebook |

01-12-07

Sea Walking the Kids

Walking along the seafront with the kids can be fun.
CRW_4656_OE_babywalk
Langs de zeedijk wandelen met de kinderen is altijd leuk.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende, walking |  Facebook |

28-11-07

The Good Life

The dark clouds don't seem to bother these two leisurely sailors.
CRW_1782_Boating

De donkere wolken kunnen de pret voor deze twee zeilers niet bederven.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

27-11-07

Dark Clouds

Hey, what is this? Bad weather? Don't spoil it now.
CRW_1781_Mercator
Hey, wat is dit? Slecht weer? Verbrod het nu toch niet.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

17-11-07

A Real Fishing Boat

OK, yesterday's vessel was just carrying sports fishermen, this is the real thing. On a cold winters day, when fishing was still allowed, also coming back in to the harbour. Oostende's harbour.
DSCN0857_FISHINGBOAT
OK, het vaartuig gisteren was er eentje voor sportvissers, dit is dan de échte versie. Op een koude winderdag, wanneer vissen nog mocht, dit schip vaart ook de haven binnen. De haven van Oostende.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea |  Facebook |

16-11-07

Coming in from sea

These fishermen are coming back in from sea. Why? The quorum for cod and plaice has been reached, so no more fishing this year, except for shrimp. And of course it is no longer the season for shrimp. So the fishermen are figuring out how to survive the winter. I realize that we need to care for our scarce natural resources, but having lived in a seaside resort with a fishing tradition all my life, I sympathize with these guys. Tough times for fishermen.
CRW_0932_NP_boat
Deze vissers komen terug uit zee. Waarom? De quota voor kabeljauw en schol zijn bereikt, die vissoorten mogen dit jaar niet meer gevist worden. Alleen nog garnalen, maar het garnaalseizoen is voorbij. De vissers zien nu hoe ze de winter zullen doorkomen. I besef dat we zorg moeten dragen voor onze schaarse middelen, maar ik woon al mijn ganse leven in een kuststad met een vistraditie en ik sympathiseer met de vissers. Harde tijden.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea |  Facebook |

15-11-07

Blankenberge Pier

A photo I took back in the spring of 2006. It shows Blankenberge's pier out in sea. In the front of the picture the crazy bicycle course on a wooden platform on the beach. Both have been tourist attractions since before I was a kid. Some things are timeless.
CRW_3622_bberge_velodroom
Een foto die ik in de lente van 2006 nam. In zee zie je de pier te Blankenberge. Er voor de velodroom met de gekke fietsen. Tof om op een planken ondergrond te rijden op het strand. Beiden waren reeds gevestigde toeristische trekpleisters toen ik nog kind was. Tijdloze dingen bestaan dus nog.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: blankenberge, sea |  Facebook |

02-11-07

By the Sea on November 1

A grey but not unpleasant day, November 1, 2007. This girl was having fun walking  the railing that lines the dike that rund along the beach. Shame about the segments of pipeline resting on the beach. I have no idea what that is all about.
IMG_3980_GIRL
Een grijze maar niet onaangename dag de eerste november 2007. Dit meisje wandelde op de reling aan de rand van de dijk. Jammer van de segmenten pijpleiding die op het strand rusten, geen idee waarvoor dat moet dienen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, people, oostende |  Facebook |

30-08-07

Fishing at the Beach

A fisheye view of the beach and the sea. I have discovered that the world is round.
IMG_5411_strand
Een fisheye kijk op het strand en de zee. Ik heb ontdekt dat de wereld rond is.

08:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (25) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

29-08-07

Unique View of Oostende

I was given an opportunity to take some unique photos. What I like about this photo is that there is so much in it, the outside pools, the beach, the sea, the gallery of the Thermae Palace Hotel, the casino, the pier, the statue of king Leopold II on horseback above the 3 arches giving access to the beach, and the horrible Europacentrum, which is the tall building, 100 metres high, the tallest on the belgian coastline. The villa with the white walls and the red-brownish roof used to be the seaside residence of our royal family.
IMG_5326_BUITENBADVIEW
Ik kreeg een gelegenheid om wat unieke foto's te maken. Wat mij in deze foto vooral aanspreekt: er steekt zo veel in. De buitenbaden van het stedelijk zwembad, het strand, de zee, de gallerij van het Thermae Palace Hotel, het casino, het staketsel, het monument van koning Leopold II te paard boven op de 3 gapers of de 3 bogen die toegang geven tot de dijk en het strand, en het vreselijke Europacentrum, 100 meter hoog. De villa met de witte muren en het roodbruine dak was het buitenverblijf aan zee van de koninklijke familie.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: oostende, sea |  Facebook |

19-07-07

Gull Panning

I managed to catch this gull in flight a few weeks ago. I was standing on the pier in Oostende, the gull was flying along the length of the pier with the beach in the background. Love the panning effect on the sand.
CRW_0304_seabird

Ik slaagde er in van deze meeuw 'te vangen' enkele weken terug. Ik stond op het staketsel in Oostende, de meeuw vloog mooi langszij met het stand in de achtergrond. Ik hou enorm van het panning effect dat mooi zichtbaar is op het zand.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea, nature |  Facebook |