03-12-07

Nature is Big, the Sea is Big

I'll end this series of the sea with this rest bringing shot. The sea, the beach and the dunes, Bredene (just 10 kilometers from Oostende).
CRW_0906_dunes
Ik stop deze reeks over de zee met dit rustgevend shot. De zee, het strand en de duinen, Bredene.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, beach, bredene |  Facebook |

01-12-07

Sea Walking the Kids

Walking along the seafront with the kids can be fun.
CRW_4656_OE_babywalk
Langs de zeedijk wandelen met de kinderen is altijd leuk.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende, walking |  Facebook |

28-11-07

The Good Life

The dark clouds don't seem to bother these two leisurely sailors.
CRW_1782_Boating

De donkere wolken kunnen de pret voor deze twee zeilers niet bederven.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

27-11-07

Dark Clouds

Hey, what is this? Bad weather? Don't spoil it now.
CRW_1781_Mercator
Hey, wat is dit? Slecht weer? Verbrod het nu toch niet.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

17-11-07

A Real Fishing Boat

OK, yesterday's vessel was just carrying sports fishermen, this is the real thing. On a cold winters day, when fishing was still allowed, also coming back in to the harbour. Oostende's harbour.
DSCN0857_FISHINGBOAT
OK, het vaartuig gisteren was er eentje voor sportvissers, dit is dan de échte versie. Op een koude winderdag, wanneer vissen nog mocht, dit schip vaart ook de haven binnen. De haven van Oostende.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea |  Facebook |

16-11-07

Coming in from sea

These fishermen are coming back in from sea. Why? The quorum for cod and plaice has been reached, so no more fishing this year, except for shrimp. And of course it is no longer the season for shrimp. So the fishermen are figuring out how to survive the winter. I realize that we need to care for our scarce natural resources, but having lived in a seaside resort with a fishing tradition all my life, I sympathize with these guys. Tough times for fishermen.
CRW_0932_NP_boat
Deze vissers komen terug uit zee. Waarom? De quota voor kabeljauw en schol zijn bereikt, die vissoorten mogen dit jaar niet meer gevist worden. Alleen nog garnalen, maar het garnaalseizoen is voorbij. De vissers zien nu hoe ze de winter zullen doorkomen. I besef dat we zorg moeten dragen voor onze schaarse middelen, maar ik woon al mijn ganse leven in een kuststad met een vistraditie en ik sympathiseer met de vissers. Harde tijden.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea |  Facebook |

15-11-07

Blankenberge Pier

A photo I took back in the spring of 2006. It shows Blankenberge's pier out in sea. In the front of the picture the crazy bicycle course on a wooden platform on the beach. Both have been tourist attractions since before I was a kid. Some things are timeless.
CRW_3622_bberge_velodroom
Een foto die ik in de lente van 2006 nam. In zee zie je de pier te Blankenberge. Er voor de velodroom met de gekke fietsen. Tof om op een planken ondergrond te rijden op het strand. Beiden waren reeds gevestigde toeristische trekpleisters toen ik nog kind was. Tijdloze dingen bestaan dus nog.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: blankenberge, sea |  Facebook |

02-11-07

By the Sea on November 1

A grey but not unpleasant day, November 1, 2007. This girl was having fun walking  the railing that lines the dike that rund along the beach. Shame about the segments of pipeline resting on the beach. I have no idea what that is all about.
IMG_3980_GIRL
Een grijze maar niet onaangename dag de eerste november 2007. Dit meisje wandelde op de reling aan de rand van de dijk. Jammer van de segmenten pijpleiding die op het strand rusten, geen idee waarvoor dat moet dienen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, people, oostende |  Facebook |

30-08-07

Fishing at the Beach

A fisheye view of the beach and the sea. I have discovered that the world is round.
IMG_5411_strand
Een fisheye kijk op het strand en de zee. Ik heb ontdekt dat de wereld rond is.

08:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (25) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

29-08-07

Unique View of Oostende

I was given an opportunity to take some unique photos. What I like about this photo is that there is so much in it, the outside pools, the beach, the sea, the gallery of the Thermae Palace Hotel, the casino, the pier, the statue of king Leopold II on horseback above the 3 arches giving access to the beach, and the horrible Europacentrum, which is the tall building, 100 metres high, the tallest on the belgian coastline. The villa with the white walls and the red-brownish roof used to be the seaside residence of our royal family.
IMG_5326_BUITENBADVIEW
Ik kreeg een gelegenheid om wat unieke foto's te maken. Wat mij in deze foto vooral aanspreekt: er steekt zo veel in. De buitenbaden van het stedelijk zwembad, het strand, de zee, de gallerij van het Thermae Palace Hotel, het casino, het staketsel, het monument van koning Leopold II te paard boven op de 3 gapers of de 3 bogen die toegang geven tot de dijk en het strand, en het vreselijke Europacentrum, 100 meter hoog. De villa met de witte muren en het roodbruine dak was het buitenverblijf aan zee van de koninklijke familie.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: oostende, sea |  Facebook |

19-07-07

Gull Panning

I managed to catch this gull in flight a few weeks ago. I was standing on the pier in Oostende, the gull was flying along the length of the pier with the beach in the background. Love the panning effect on the sand.
CRW_0304_seabird

Ik slaagde er in van deze meeuw 'te vangen' enkele weken terug. Ik stond op het staketsel in Oostende, de meeuw vloog mooi langszij met het stand in de achtergrond. Ik hou enorm van het panning effect dat mooi zichtbaar is op het zand.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea, nature |  Facebook |

02-06-07

Old Boats and Modern Technology

Of course, what could be more attractive than unpainted wooden boats? Unpainted wooden boats with two pretty young ladies on deck. The left girl spotted me taking the photo and treated me to this nice smile.
CRW_0217_OVA

Natuurlijk, wat is nog meer aantrekkelijk dan ongeschilderde houten boten?
Ongeschilderde houten boten met twee mooie jongedames op het dek. Het linkse meisje had mij in de mot en trakteerde mij op haar mooiste glimlach.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

01-06-07

Sandwich Break

This young sailor was enjoying a quiet sandwich on his boat. Those unpainted wooden boats really attract me.
CRW_0222_OVA

Deze jonge zeeman genoot in alle rust van een boterham op zijn boot. Die ongeschilderde houten boten spreken mij echt aan.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: oostende voor anker, sea, oostende |  Facebook |

31-05-07

Rudder Art

And here is another fine example of rudder art. This was the 8th edition of the authentic maritime festival in Oostende.
CRW_0215_OVA

Hier nog een mooi voorbeeld van roer kunst. Dit jaar was de 8e editie van het festival voor de authentieke scheepvaart in Oostende.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: oostend voor anker, sea, oostende |  Facebook |

30-05-07

Boat Detail

I just love the level of detail in the decorations on some of the antique boats that have visited Oostende the past years. Floating works of art.
CRW_0213_OVA

Ik ben gek op het detailnveau van de versieringen op sommige van de antieke boten die Oostende bezoeken de afgelopen jaren. Drijvende kunstwerken.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

29-05-07

Cheeky Boat

Yesterday's rain didn't tempt me to walk along the yearly antique boat meeting in Oostende. Today it managed to stay dry and I headed out there with my cam. This cheeky boat was new to me, hadn't seen it here before.
CRW_0208_OVA

De regen van gisteren belette mij om naar Oostende voor Anker te gaan. Vandaag bleef het droog en ik trok er heen met mijn cam. Ik hou wel van dit soort gevoel voor humor, eerste keer dat ik dit vaartuig in Oostende zag.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (21) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

28-05-07

Beachgirl

The weather wasn't that warm during the kite festival halfway this month. But this girl didn't let that get to her: she went in for a dip.
CRW_9801_beachgirl

Het weer was zo goed niet tijdens het vliegerfestival halverwege mei. Maar dit meisje liet het niet aan haar hart komen: zij koos voor het zilte, koude sop.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (20) | Tags: sea, people |  Facebook |

22-05-07

Time for another Sunset

Thought I'd stay on the beach after the kite festival :-)  Two youngsters skimming stones on the relatively calm seawater. Towards the sun. Closeby a boat sailing near the coastline. And in the distance barely visible, a bigger vessel.
The sea at its best.
CRW_8793_sunset

Na de foto's van het vlieger festival dacht ik: ik blijf op het strand :-)  Twee jonge mannen die stenen in het zilte zeewater projecteren, richting zon. Dichtbij een bootje die de kustlijn volgt. En in de verte nog nauwelijks zichtbaar een groter vaartuig. De zee op haar best.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

02-05-07

Evening Sun

The sun setting is beautiful all over the world. This is the sun setting in my hometown of Oostende, above the Channel. I made a special picture using this sun, I'll show it to you tomorrow. Did you notice that Tati featured in yesterday's photo? Pieter did.
CRW_8790_sunset

De zon die ondergaat is overal mooi, de wereldbol rond. Hier gaat ze onder in mijn thuisstad, Oostende, over het Kanaal. Ik maakte nog een speciale foto met deze zon. Die toon ik jullie morgen. Zagen jullie ook dat Tati voorkwam in de foto gisteren? Pieter wel.

23:41 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

24-04-07

Sailing the Channel

Yesterday treaded us to a beautiful warm summer evening with a great sunset. I was near the pier around 8 PM and saw 4 large vessels sail out, one in. This one is heading for Ramsgate in the UK.
CRW_8757_boatleaving

Gisteren trakteerde ons op een mooie en warme zomer avond met een prachtige zonsondergang. Ik was in de omgeving van het staketsel rond 20u en was getuige van 4 grote schepen die uit zeilden, eentje kwam in. Dit schip zeilt op Ramsgate in het VK.

21:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

15-04-07

Beach @ Oostende

Not such a good photo, but I wanted to share the atmosphere on the Beach in Oostende with you. Picture taken on Saturday April 14. Summer in spring. It surprised me to see all the colourful wind breakers up when I neared this segment of beach along the back of the casino. I drove past the nudist beach in Bredene this noon time, you coudn't get rid of your car there, tons of barenaked BBQ'ing flesh on the beach, I guess.
CRW_8216_beach

Niet zo'n goede foto, maar ik wou met jullie de sfeer delen van het strand in Oostende. Ik nam de foto op zaterdag 14 april: zomer in de lente. Ik werd leuk verrast toen ik langs de achterkant van het casino dit segment strand benaderde: al die kleurrijke standtenten. Vanmiddag reed ik langs het naaktstrand in Bredene: daar kon je de wagen niet meer kwijt. Tonnen naakt bronzend vlees op het strand daar, denk ik.

23:33 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

10-04-07

Fishing Boats

Went walking along the fisherman's warf in Oostende last weekend and I noticed that all the fishing boats were in. Rarely an occasion to take such a neat picture of the boats.
CRW_7543_fishingboats

Ik ging langs de visserskaai wandelen in Oostende afgelopen week einde. De vissersboten waren precies allemaal binnen en lagen er heel geordend bij. Een ideale setting voor een fotooke.

18:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (24) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

21-03-07

Feed your Head

Passing my favourite bookstore in Brussels two weeks ago, I bought 3 books. One by Julian Barnes, one of my favourite authors. The weekend after, I was enjoying this woman reading by the sea. Wished for a minute that I had a book on me. But then I was too busy making photos. Want to thank all of you again for the tips about the model portrait photography. I will try to get round to sending a few mails.
CRW_7169_books

Toen ik 2 weken geleden in Brussel mijn favoriete boekenwinkel passeerde, kocht ik 3 boeken. Eén er van door Julian Barnes, een van mijn favoriete schrijvers. Het weekeinde erna genoot ik van deze vrouw die op de zeedijk zat te lezen. Ik wou dat ik een boek bij had. Maar ik had het te druk met foto's maken. Ik wil jullie nog eens bedanken voor jullie tips rond mijn model portret fotografie. Ik probeer nog tijd te vinden om wat mails te sturen.

21:43 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, people, oostende |  Facebook |

19-03-07

Row Row Row your Boat

Thanks for your comments on yesterday's model photo, much appreciated!
For those of you who went to the trouble to go into detail: I'll try to get round to sending you a little mail later in the week. I don't want to go in to all the techniques that I used to get the end result here in public, I don't want the sweet model to break down in tears :-)
Today's shot I took two weekends ago. It was such lovely weather and I cycled along the seafront. Some rowers were resting on the beach.
CRW_7186_sloep

Bedankt voor jullie commentaren op de model foto van gisteren. Ik ga proberen van iedereen die in detail ging een mailtje te sturen later op de week. Ik wil hier niet publiekelijk alle technieken toelichten die ik gebruikt heb om tot het eindresultaat te komen. Ik wil niet dat het lieve model een depressie doet :-)
De foto in deze post nam ik twee w-e terug. Prachtig weer voor een fietstochtje langs de zeedijk. Een groep roeiers rustte eventjes op het strand.

22:35 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

06-02-07

Tug a War

Two weekends ago I went for a walk along the beach. Scouts were playing at tug a war. Something different on the beach for a change.
CRW_5191_tugawar

Twee week ends terug ging ik langs het strans wandelen. Scouts speelden er touwtjetrek.  Da's eens iets anders op het strand, ik hou van afwisseling.

21:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

09-01-07

My youngest son a year ago

December 2005.  We went for a walk along the beach in Bredene.  He got his trousers wet above the shoes.  Great fun!  We should enjoy the simple things in life more.

CRW_0911_niels

 


December 2005.  Een wandeling langs het strand in Bredene.  Zijn broekspijpen net boven de schoenen: nat.  Fun!  We moeten meer genieten van de simpele dingen in 't leven.

23:41 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, people |  Facebook |

08-01-07

Disfunctional Marine Architecture

What a titel.  The photo is of the marina in my hometown of Oostende, the building in the background houses the railwaystation and seaport.  We have a full size seaport that handles a lot of roll on/roll off traffic to the United Kindom, as well as containerboats to various destinations.  The seaport is in fact behind the station building.  Round the turn of the 20th century and before the packetboats as they were called used what is now the marina.  The conical object embedded in the sidewalk in the bottom left of the picture (don't know the exact term in English) is a reminder of that era.  It is no longer functional as the yaughts have their little terminal, with floating walkways on both sides, with a post providing electricity and fresh water.  Very modern, not?  But I like the way these reminders of a long gone time were preserved when the whole area was renovated some years ago.
IMG_4912_meerpaal

Wat een titel.  Dit is een kijk op de jachthaven met in de achtergrond het stationsgebouw te Oostende.  De zeehaven vind je achter het stationsgebouw.  Oostende heeft een volwaardige zeehaven voor roll on roll off trafiek naar het Verenigd Konkrijk alsook containerboten naar verschillende bestemmingen.  Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw meerden de pakketboten aan waar nu de jachthaven is.  Vandaar de meerpalen, waarvan je hier rechtsonder de foto een exemplaar ziet, die als herinnering van vervlogen tijden bewaard bleven toen het gebied rond de jachthaven gerenoveerd werd.  Ze worden niet meer gebruikt.  In de jachthaven heeft elk jacht zijn eigen terminal met loopbruggen langs 3 zijden, met een post met elektriciteit en stromend drinkwater.  Modern niet? 

23:37 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, sea, oostende |  Facebook |

23-11-06

For Joyce - The Beach @ Blankenberge

Sorry, guys, not a photo of Joyce.  I'll have to get her to pose for me one of these days, or just take a snapshop when she doesn't notice.  Joyce is a ray of sunshine in our badminton club.  She is a very nice person.  When I was walking along the seafront in Blankenberge this summer one sunny Sunday, I was forced to think of Joyce.  Wanted to surprise her with this one.  I'll also tell her a few little secrets.  My favourite aunt is called Joyce.  Had I fathered a daughter Joyce would have been on my shortlist of names.  Let's be friends for ever.
CRW_3634_bberge_joyce

Sorry, mannen, geen foto van Joyce zelf.  Ik moet haar eens zover krijgen dat ze poseert voor mij, of gewoon een snapshot nemen.  Joyce is een zonnetje in onze badminton club.  Gewoon een tof mens.  Vorige zomer, wandelend langs de zeedijk in Blankenberge, moest ik plots aan Joyce denken.  Ik wou haar verrassen met deze foto.  En haar ook enkele geheimpjes toevertrouwen.  Mijn lievelingstante heet Joyce.  Had ik een dochtertje, dan stond Joyce op mijn lijstje met namen.  Voorstel: laat ons eeuwig vrienden zijn.

20:47 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, blankenberge |  Facebook |

20-09-06

Sand Storm

A lot of wind when I was walking the pier in Blankenberge.  I looked down at the beach and saw this unique phenomenon.  The gale force wind was blowing dry sand over the moist layer.  The effect this gives looks somewhat spooky to me.  This isn't photoshop, this is pure nature.

 

23:25 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, nature, blankenberge |  Facebook |

19-09-06

Blankenberge Beach

A simple photo today.  But then simple can be nice, no?

The beach, Blankenberge's beach.  Warming the HFC-friends up a bit more for Saturday.  Hoping that I won't need unnatural means to warm them up then :-)

To those of you driving down on Saturday: don't worry, I'll mail you detailed driving directions on how to reach the meeting point, the start of our outing tomorrow of the day after.  If you have any questions: don't hesitate to contact me!

00:10 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, beach, blankenberge |  Facebook |