13-09-15

Fall

Inline Skating or skeelering is not a sport without danger. Renzo didn't expect to do well because he had been recovering from a collar bone fracture and could only train once before the Grand Prix.

sport, skeelering

sport, skeelering

Inline Skating of skeeleren is geen sport zonder gevaar. Renzo verwachtte geen resultaten omdat hij pas hersteld was van een sleutelbeenbreuk en maar ene keer had kunnen trainen voor de Grand Prix.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

12-09-15

Renzo

I warmed up whist the girls were skating, because the real reason I went was to see my second nephew Renzo skate. It wasn't easy to single him out in the cluster of skaters. He is nr 62.

sport, skeelering

sport, skeelering

sport, skeelering

Ik profiteerde van de wedstrijden van de meisjes om op te warmen, omdat ik er eigenlijk kwam om mijn achterneef Renzo aan het werk te zien. Het was niet evident om hem telkens te fixeren in de groep skeelers. Hij is nr 62.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

11-09-15

Race

Make no mistake, these are real races. Towards the end of the distance it can get really exciting.

sport, skeelering

sport, skeelering

Vergis je niet, hier wordt gekoerst. Naar het einde van de afstand toe kan het soms spannen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

10-09-15

Girls Inline Skating

Half August saw the Flanders Grand Prix here in Oostende. I went to look at these fast athletes and warmed up by taking some photos of the girls. The Grand Prix is really international, the first girl in the second photo is from India.

sport, skeelering

sport, skeelering

sport, skeelering

Half augustus ging de Flanders Grand Prix door in Oostende. Ik ging een kijkje nemen en warmde op door deze snelle meisjes te fotograferen. De Grand Prix is internationaal, het eerste meisje in de tweede foto is een Indische.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

25-08-15

Bicycle Race

We went for a little something to eat at the pub on our last night and saw that there was a bicycle race along the winding Welsh lanes.

IMG_2844_WALES_CYCLING.jpg

Wij wandelden naar de pub om er iets te gaan eten terwijl er een fietskoers doorging langsheen de Welsche landweggetjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, cycling, wales, uk |  Facebook |

18-07-15

Artificial Grass

A month ago the artifical soccer pitch saw its first match. The guy with the mike and in the action photos is our alderman for sport.

IMG_2187_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

IMG_2208_VOETBAL.jpg

IMG_2225_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

Een maand geleden werd het kunstgrasvoetbalveld ingewijd. Aan de micro en in actie: Arne Deblauwe, onze schepen voor sport.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, soccer, oostende |  Facebook |

07-06-15

Rescue

It was cold, wet and windy during the triatlon. But the life guards were having fun.

sport, triatlon

Het was koud, nat en winderig tijdens de triatlon. Maar de redders genoten er van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, triatlon |  Facebook |

06-06-15

Barefoot

Why is Annelies Brak running barefoot? She had been disqualified coming out of the water but continued. The referee had confiscated her shoes. Tough woman: running barefoot. She crossed the line 4th, but it doesn't count because she was disqualified. Hard girl: continuing barefoot.

sport, triatlon

Waarom loopt Annelies Brak hier op blote voeten? Zij werd gediskwalificeerd bij het verlaten van het water. Maar ze deed verder. De referee nam haar schoenen af. Harde tante: op blote voeten verder doen. Ze werd 4e, maar dat telt natuurlijk niet gezien haar diskwalificatie. Het jaar voordien werd ze tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, triatlon |  Facebook |

05-06-15

Inge Roelandt

Inge Roelandt won the quarter triatlon last Sunday here in Bredene/Oostende. She is one strong woman.

IMG_8168_ROELANDT_INGE.jpg

Inge Roelandt won vorige zondag de kwarttriatlon hier in Bredene/Oostende. Een sterke vrouw.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, triatlon |  Facebook |

04-06-15

Beach Soccer

Sunday Soccer on the beach has a long tradition in my hometown of Oostende. Sorry about not posting yesterday, I've just been too busy the past week.

sport, soccer, beach

Voetbal op het strand op zondag heeft een lange traditie in mijn thuisstad Oostende. Sorry dat ik gisteren niet postte, ik heb het gewoon te druk.

06:08 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, soccer, beach |  Facebook |

02-06-15

Decoy Lies

In this exercise Lies is acting as a decoy. Vinyl has to find Annelies, who is hiding behind a tree. Niels had to leave the track with his dog because of the passing horses, a photo I posted here earlier. But as you can see Vinyl is neglecting Lies because his objective is to sniff out Annelies. Once the horses have passed, he uses the help of his fine nose again to track Annelies down. Which he does with success.

IMG_1618_SPEUREN_VINYL.jpg

IMG_1622_SPEUREN_VINYL.jpg

In deze oefening staat Lies langs het parcours als afleiding. Vinyl moet Annelies vinden, die verder achter een boom schuilt. Niels moest het pad verlaten om paarden te laten passeren. Ik postte die foto hier eerder. Maar zoals je ziet negeert Vinyl Lies omdat zijn doelstelling is om Annelies te vinden. Eens de paarden voorbij zijn, rekent hij op zijn gevoelige neus om het spoor van Annelies terug op te pikken. En hij wist haar vlotjes te vinden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

18-04-15

Circus Maximus

And here then Circus Maximus. No more thundering charriots racing, but schoolkids having good clean sportive fun.

sport, rome, italy

sport, rome, italy

En hier dan Circus Maximus. Geen donderende karren meer die koersen, maar schoolkinderen die er van een sportieve namiddag genieten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, rome, italy |  Facebook |

22-03-15

Happy Faces and Flying Moths

I close this short report about the sports celebration with happy faces and Flying Moths. The latter is a model airplane stunt team that ended the show in a spectacular manner.

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

Ik sluit dit korte verslag van het feest van de sport met gelukkige gezichten en vliegende motten. Het laatste is een model vliegtuig stuntteam at de show op een spectaculaire manier afsloot.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

21-03-15

Spring

The first day of spring today and in Dutch spring means jump. Ropeskipping Oostende did very well the past year, their team won the team award. They also treated us to a terrific and spectacular demonstration.

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

De eerste dag van de lente vandaag. Spring in het Engels, en van springen gesproken, Ropeskipping Oostende deed het ook heel goed tijdens het feest van de sport. Zij wonnen de ploegen trofee. En ze trakteerden ons ook op een spectaculaire demontratie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, ropeskipping, oostende |  Facebook |

20-03-15

Sports Celebration

The occasion was the annual Sports Celebration on Friday March 13. Oostende celebrates its sports people who have excelled but also the supportive people who work hard on the sideline. For the fourth year running TV presenter Caroline Verstraete presented the show. Here you can see her interviewing world champions skeelering Sandrine Tas and kitesurfing Christophe Tack.

sport, oostende

sport, oostende

De gelegenheid was het jaarlijkse feest van de sport op vrijdag 13 maart. Oostende viert haar verdienstelijke sporters, maar ook de ondersteunende medewerkers en clubbestuurders. Focus TV presentatrice Caroline Verstraete praatte vakkundig het gebeuren al voor het vierde naar naeen aan elkaar. Hier interviewt ze wereld kampioenen skeeleren Sandrine Tas en kitesurfen Christophe Tack.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, oostende, sandrine tas, christophe tack |  Facebook |

19-03-15

Gymnastics

But these girls don't just dance, they are the demoteam of one of our local gymnastics club and they treated us to a really good performance.

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

Maar deze meisjes dansen niet zomaar, het is het demoteam van de turnclub Willen is Kunnen. Ze vertroetelden ons met een goede demo.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, gymnastics |  Facebook |

18-03-15

Time To Party

This young woman says it is time to party.
I got it wrong yesterday. This photo was actually the first in the series. And the big difference in saturation in yesterday's two photos tells me I got it wrong there as well. Can I buy some time?

IMG_0295_FVDS.jpg

Deze jonge vrouw zegt dat het tijd is om te feesten.
Het liep mis gisteren. Dit was eigenlijk de eerste foto van de reeks. En wat nog mis liep: verschil in saturatie gezien in de twee foto's van gisteren. Pijnlijk. Ik moet dringend wat tijd zien te kopen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, dance, gymnastics |  Facebook |

17-03-15

Party Girls

The young woman is not alone in thinking that it is time to party.

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

De jonge vrouw is niet alleen om te feesten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, gymnastics |  Facebook |

14-03-15

Golf

The wall surrounding our golf course in Oostende was torn down. You get a much nicer view now.

IMG_0169_OOSTENDE_GOLF.jpg

De muur rondom de golf in Oostende is afgebroken. Je hebt nu een veel mooier zicht op de zaak.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, golf, oostende |  Facebook |

13-03-15

Jogger 2

Love the way this jogger's colours contrast with the sand.

IMG_0158_JOGGER.jpg

Mooi hoe de kleuren van deze jogster contrasteren met het zand.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, beach, oostende |  Facebook |

12-03-15

Jogger 1

Vinyl loves this jogger. She always plays with him when we meet up on the beach. He runs a little with her.

IMG_0140_VINYL_JOGGER.jpg

Vinyl is gek op deze jogster en zij op hem. Ze speelt altijd een beetje met hem wanneer wij haar ontmoeten op het strand. En hij loopt een eindje mee met haar.

07:00 Gepost door pieterbie in sea, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, sea, beach, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

12-01-15

Happy Dog

Spent some good moments at Happy Dog in 2014, the dog club. Here the socialisation test.

IMG_0108_HD.jpg

Ik bracht in 2014 goede momenten door bij Happy Dog, de honden club. Hier de socialisatietest.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, dog |  Facebook |

09-01-15

Triathlon

I said before that I didn't do much sports photography in 2014, but I had to take some pictures of the second edition of the Triathlon organised by Sportspromotion Oostende, an organisation I'm treasurer of.

IMG_8730_TRIATLON.jpg

Zoals ik al zei nam ik niet veel tijd voor sportfotografie in 2014, maar ik moest enkele foto's nemen van de geslaagde tweede editie van de triatlon georganiseerd door Sportpromotie Oostende, een vzw waarvan ik penningmeester ben.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, triathlon, triatlon, oostende, bredene |  Facebook |

05-01-15

Sport - Blokart

2014 was a dip year as far as sports photography goes. I think I visited just 3 sporting events, but I was on the beach with our dog when the World Championships Blokart were on.

IMG_6415_WC_BLOKART.jpg

2014 was een dip jaartje wat sportfotografie betreft. Als mijn geheugen goed is, bezocht ik amper 3 sport evenementen, maar ik was op 't strand met de hond wanneer het wereldkampioenschap Blokart door ging.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, blokart |  Facebook |

03-09-14

Joggers in Kensington Gardens

Another reason I enjoy Kensington Gardens in the morning: joggers.

sport, london, people, uk

sport, london, people, uk

Nog een reden waardoor ik 's morgens van Kensington Gardens kan genieten: joggers.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, london, people, uk |  Facebook |

14-07-14

Belgium

Our national soccer team, The Red Devils, did very well in Brazil. Even though they did not play that well in their group, they won every match. This soccer fan enjoyed every minute.

IMG_9352_BELGIUM.jpg

Onze nationale voetbalploeg, De Rode Duivels, deden het goed in Brazilië. Niet dat ze zo goed speelden, maar ze wonnen toch elke match in hun poule. Deze voetbalfan genoot van elke minuut.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, soccer |  Facebook |

08-06-14

Annelies Brak

Second in the women's quarter triathlon was local girl Annelies Brak.

IMG_9122_BRAK_ANNELIES.jpg

Tweede in de dames triatlon was de Bredense Annelies Brak.

09:22 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, triatlon, bredene |  Facebook |

06-06-14

Quarter Triatlon

The last weekend of May bought the second edition of the quarter triatlon to Bredene. A collaboration with the Ostend Sports Council. I found it pretty impressive to see als these athletes take to water in the 'Spuikom', a large lake filled with sea water.

IMG_8710_START.jpg

Het laatste weekeinde van mei bracht de tweede editie van de Bredense kwarttriatlon. Een samenwerking met de Oostendse Sportraad. Ik vond het indrukwekkend om al die atleten het sop in de Spuikom te zien in duiken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, triathlon, bredene, oostende |  Facebook |

02-06-14

Colour

Not much colour in the previous photo, but this slim young lady helped me out with that.

street, sport, london, uk

Niet veel kleur in de vorige foto, maar deze slanke jonge dame hielp mij een handje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, sport, london, uk |  Facebook |

16-04-14

Running up Primrose Hill

Respect for this young sportsman. I walked up Primrose Hill, this guy ran up several times. Primrose hill is 78 metres high in North London next to Camden. It overlooks Regent's Park where you'll also find London Zoo.

IMG_6932_LONDON_PRIMROSE-HILL.jpg

IMG_6919_LONDON_PRIMROSE-HILL.jpg

Respect voor deze jonge sportman. Ik wandelde op Primrose Hill, deze man liep verschillende keren naeen naar boven. De heuvel bevindt zich in Noord-Londen, naast Camden en is 78 meter hoog. Het overziet Regent's Park waar je ook de dierentuin van Londen kan vinden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, sport, london, uk |  Facebook |