24-09-07

Training: swimming

Another one from when I went to take some shots in the communal pool here in Oostende. These guys are training. Not an easy sport to photograph, swimming.
I need to ask you for some patience, I'm taking a field trip, and I may not find the time to visit your blogs and react. But I'll catch up in the course of the week.
IMG_5299_ZWEMTRAINING
Nog een shot van toen ik het stedelijk zwembad in Oostende bezocht, deze jongens zijn aan het trainen.
Ik moet eventjes beroep doen op jullie geduld, ik moet een tripje maken voor het werk en vrees dat ik de komende twee dagen niet zal kunnen reageren op jullie blogs. Ik hoop van later op de week een inhaaloefening te kunnen doen. Bedankt voor jullie begrip!

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, swimming |  Facebook |

23-09-07

Running

We have this sequence of running meetings in my hometown. They are spread over a year, someone gets to be the overal winner. Of course a lot of people just run for fun. You get all ages competing. This must have been one of the youngest competitors. Yesterday's edition was in the park.
IMG_2509
Oostende heeft een loopcriterium. De wedstrijden worden over een jaar gespreid en iemand wordt dus de algemene winnaar. Veel mensen lopen natuurlijk louter voor de fun. De westrijd staat open voro alle leeftijden. Dit moet vast een van de jongste deelneemsters geweest zijn. De editie van gisteren ging door in het park.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, running, oostende |  Facebook |

05-09-07

Caster of the Shadow

So there, all is revealed now. This is the original photo, before I tricked the girl away. Was this who you had imagined? She is a nice person.
IMG_5358_SHADOW
Hier dan de revelatie. Dit is de originele foto, vooraleer ik het meisje wegtoverde. Was dit wie je je inbeeldde? Het is een sympathieke persoon, dat kan ik je toevertrouwen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (24) | Tags: sport, people, photography |  Facebook |

04-09-07

Whose Shadow?

Please bear with me, I'm going to play a little game with you today. All will be revealed tomorrow. Can you imagine whose shadow this is? Can you fantasize the person who is throwing this shadow? Come back here tomorrow at 8 am.
IMG_5358_SHADOW1

Volg mij eventjes, ik wil vandaag een spelletje spelen. Alles wordt morgen duidelijk. Kan je je de eigenaar van deze schaduw inbeelden? Wie is de persoon die aan de oorsprong ligt van deze schaduw? Kom morgen op 8 uur zien.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, photography, people |  Facebook |

01-09-07

Slide Girl

Good weather, an outdoor swimming pool, what more do you need to have fun?
IMG_5272_SLIDEGIRL
Goed weer, een buiten zwembad, wat heb je nog meer nodig om lol te trappen?

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, swimming, oostende |  Facebook |

28-08-07

Little Skeelering Girls

Thanks for your reactions and questions concerning yesterday's post.
Some skaters do wear knee pads, but I guess they can hinder, the more experienced young skaters do not wear them. Individuals and teams compete. I think the photos of the timespan when I was there were of the individual competition. But in yesterday's photo, and that of the day before the athletes in white with the red stripes that run along the side are the French. The girl in second place is Belgian, her helmet is in our national colours. And in the boy's photo the day before yesterday a Belgian young man is leading.

Love this action - Ben gek op deze actie.
They take off, gently - Ze vertrekken, rustig weg.
IMG_4719_FIRSTROUND
Pulling away in to the last round - Weg trekken de laatste ronde in.
IMG_4736_PULLINGAWAY
Just look at her powering towards the finish line, great arms action.
Zie haar naar de eindstreep poweren, fantastische actie met de armen.
IMG_4744_POWERFINISH
She made it - Ze heeft het gehaald!
IMG_4748_FINISH
Bedankt voor jullie commentaren en vragen na de foto van gisteren. Er worden kniebeschermers gedragen, maar de oudere, meer ervaren rijders dragen ze niet. Ik denk wel dat ze hinderen. Toen ik er foto's maakte waren de individuele proeven volop bezig, maar er wordt ook in team gereden. De meisjes en jongens in witte uitrusting met langs de zijkant een rode streep zijn Frans. In de foto die ik eergisteren postte is de leidende jonge man een Belg.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, skeelering, inline skating |  Facebook |

27-08-07

Ugly Knees - Inline Skating

When I got back from the Flander's Grand Prix Inline Skating my son Tom asked me how it was. I said: 'Good looking girls there, but ugly knees'. When these kids come down, they come down hard. This is not a sport for softies.
IMG_4525
Toen ik terug was van de Grote Prijs van Vlaanderen Skeelering vroeg mijn zoon Tom hoe het geweest was. Ik zei: "Mooie meisjes ginder, maar lelijke knieën". Waneer deze kids neer komen, komen ze hard neer. Geen sport voor doetjes.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, inline skating, skeelering |  Facebook |

26-08-07

Skeelering

Zandvoorde, on the outskirts of Oostende, is the place to be if you like skeelering. I went there last week, as there was a meeting on a European level. These guys really go fast.
IMG_4678_SKEELER
Zandvoorde, één van de buitenwijken van Oostende, is de place to be als je skeeleren wil zien. Ik bezocht er een meeting op Europees niveau afgelopen weekeinde. Die mannen bewegen snel.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

09-08-07

Stop pulling my leg

Stretching and loosening the muscles can be good, but you shouldn't overdo it, of course. Seems to me like this girl is saying: 'Stop pulling my leg'.
IMG_2991_stretching

Stretching en de spieren losmaken kan deugd doen, maar je mag natuurlijk niet overdrijven. Dit meisje lijkt alsof je een overdosis krijgt.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, soccer, voetbal |  Facebook |

08-08-07

Waiting on the Bench

There was a girl's soccer tournament in my home town last Sunday. This girl was waiting on the bench patiently to fall in.
IMG_2939_girl_bench


Afgelopen zondag was er een voetbaltoernooi voor meisjes in Oostende. Ik kon het niet laten een foto te maken van deze jonge dame die heel geduldig op de bank wachtte om in te vallen.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, people, soccer, voetbal |  Facebook |

07-08-07

Marta Sobolska & Fien Callens

I got some cool reactions on the photo of Marta Sobolska that I posted here some days ago. The one of the beach volleybal player stretching against the Smart Car. Some reactions were showing disbelief that Marta is actually a player. Marta teams up with Fien Callens, they are currently second in the ranking on their way to the final of the Belgian Championships. Fien is taking the ball here, and Marta is rushing forward to the net to place the ball so that Fien can smash it back over the net.
IMG_2600


Ik kreeg leuke reacties op de foto van Marta Sobolska die ik hier enkele dagen terug postte. Weet je nog: de foto van de speelster beach volley die tegen het Smartje stond te strechen? Enkele reacties waren er van ongeloof dat Marta een speelster zo zijn. Marta vormt met Fien Callens een team, ze staan momenteel tweede in de ranking op weg naar de finale van het Belgisch Kampioenschap Beach Volleybal. Fien pakt hier de bal en Marta spoedt zich naar het net om daar de bal te plaatsen zodat Fien het ding terug over het net kan smashen.
Let op het tikkeltje rood redelijk centraal vooraan in de foto :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, beach volley, oostende |  Facebook |

02-08-07

Tough Game

Beach volleybal is tough. In a close game most players throw themself after every ball. Often they bite the sand.

IMG_2349_BitesSand

 

IMG_2596_BitesSand

 

Beach vollebal is hard. In een evenwichtige partij werpen de spelers zich achter iedere bal. Dikwijls bijten zij in het zand.

08:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, beach volley, beach volleyball |  Facebook |

31-07-07

Fox

A balloon meeting is actually a competition as well. The first balloon that goes up is the fox, it has to be hunted. So to my understanding this means that the other balloons, who start taking off 5 minutes after the fox, need to catch up with this balloon. The first to do so wins. Shame, but not even the fox managed to lift off last Saturday, the winds were just too strong and unpredictable.
IMG_2155_VOS_WEB

Een ballonmeeting heeft ook een competitief aspect. De eerste ballon die opstijgt is de vos, en op de vos wordt gejaagd. Dus als ik het goed begrijp betekent dit dat de andere ballons, die 5 minuten later opstijgen dan de vos, hem moeten inhalen. De eerste die daar in slaagt wint. Jammer, maar afgelopen zaterdag slaagde zelfs de vos er niet in van de grond de geraken. De wind was te sterk en onvoorspelbaar.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, ballooning, hfc |  Facebook |

30-07-07

Johan Spriet

Meet Johan Spiet, a balloonist with 22 years of experience, more than 1200 flights. I was meant to go up with Johan yesterday, but the elements decided differently. The meeting was cancelled at the very last moment. Better luck next time, I guess.
IMG_2143_SprietJohan_web

Ik stel je graag Johan Spriet voor, een ballonvaarder met 22 jaar ervaring, meer dan 1200 vluchten. Ik ging met Johan een vaart maken gisteren, maar het weer besliste er anders over. De Eeklose ballonmeeting werd op het laatste moment afgelast. Volgende keer meer geluk, hoop ik.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, ballooning, hfc |  Facebook |

27-07-07

Beach Volleybal

Not the first time I feature this sport on my blog, but the astmosphere is usually great! And this was a fun tournament, we have the serious stuff soon! I'll try to get some really good shots then, but in the mean time I hope the lovers of volleybal can enjoy this.

IMG_1798_greatserve

 

IMG_1805_two

 

 

IMG_1807_lowaction

 

 

IMG_1821_overhead

 

Niet de eerste keer dat ik die sport hier aan bod laat komen, maar de sfeer is meestal uitstekend op zo'n ontmoeting. En dit was een recreatief toernooi, ik denk dat het échte circuit hier volgend w-e passeert. Dan probeer ik wat hoostaande shots te maken, maar intussen hoop ik dat de volley liefhebbers hier van kunnen genieten.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, beach volley, oostende, beach volleyball |  Facebook |

23-07-07

Sports Sunday

It rained practically all morning. The afternoon brought better weather. Great, because we had the ING run on and a beach volleyball tournament. The first photo is from the run, the next two beach volleyball :-)

IMG_1709_ING

 

IMG_1874_BVOLLEY

 

 

IMG_1963_volleygirl

 

Het regende bijna de ganse morgen. 's Namiddags beter weer. Oef, want er was de ING loop en een strandvolleybal toernooi. De eerste foto is van het lopen, ter hoogte van het Oostendse Casino, de volgende twee foto's zijn van de beachvolley :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, beach volleyball, running, oostende, beach volley |  Facebook |

20-07-07

Dancing Agile Girls

I'll tell you another thing I find fun about a junior agility championship. Once the competition is finished the athletes dance. All of them. Together in group. They cover all the classics like the Ketchup Song, Macarena, etc.
IMG_0465


IMG_0470

 

IMG_0472

Ik vertel je nog iets grappigs over een agility kampioenschap. Eens de wedstrijden gedaan zijn dansen de atleten. Allemaal samen, in groep. Ze haspelen zo al de klassiekers af zoals de Ketchup Song, Macarena, enz.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, people, agility |  Facebook |

16-07-07

More Agility

So, I went back to the Junior Agility 2007 yesterday. Great competition, great sportivity and those young people really love their dogs. Even when a dog misses 5 times, they still love him at the end of the course. There is a lesson to be learnt there.
IMG_0991


IMG_1047


IMG_1169

Ik ging terug naar de Junior Agility 2007 gisteren. Fantastische wedstrijd, sportiviteit en die jonge mensen houden echt van hun honden. Zelfs wanneer een hong 5 keer mist, toch tonen ze hun liefde voor de hong op het einde van het parcours. Daar valt een les te leren.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, agility, oostende |  Facebook |

14-07-07

Agility: Junior Championships 2007

I the course of this summer I want to get as many photos of different sports I can. I started with an agility championship today. Agility is the sport of man and dog taking on an obstacle course against the clock. A bit like show jumping for dogs, in fact. I quickly discovered that the human needs to do a lot of work as well (those courses are not short) and that girls seem to be the best repesented sex. Not that I'm complaining about that, of course. I guess they have more patience than boys. I selected 3 shots, for dog lovers, there is an album on my fotopic.
IMG_0790_blog


IMG_0594_blog


IMG_0739_blog

In de loop van deze zomer wil ik zo veel mogelijk foto's maken van verschillende sporten. I startte vandaag met een internationaal kampioenschap agility. Dat is een sport waarbij man en hond een obstakelparcours moeten nemen, een beetje zoals jumping voor honden. Ik ontdekte snel dat de mens zich ook heel wat inspanningen moet getroosten (het parcours is niet kort) en dat meisjes beter vertegenwoordigd zijn dan jongens. Wellicht hebben vrouwen meer geduld voor dit soort dingen. Je vindt hier 3 shots, voor de hondenliefhebbers is er een album op mijn fotopic.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, agility, oostende |  Facebook |

24-05-07

Pool Action

Start young, become good fast. Just look at that concentration. He plays a hard game this kid!
IMG_9099_billiards

Start jong, word snel goed. Let op de concentratie op zijn gezichtje. Hij speelt het hard, deze jongen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, pool |  Facebook |

16-01-07

Some real life rope skipping

So you liked the rope skipping girls?  Have a real ropeskipping girl here.  Taken nearly two years ago at the mini masters tournament in Oostende.  I'll try and visit your blogs tomorrow.  Spent all of this evening looking for a browser highjacking.  Turned out to be a java trojan.

IMG_6011_RS


IMG_6009_RS

Jullie hielden van de touwtjesspringende meusjes?  Het her een echte voor jullie.  Ik nam deze foto bijna twee jaar geleden op het mini masters ropeskipping toernooi in oostende.  Ik probeer morgen jullie blogs te bezoeken.  Ben gans de avond op jacht geweest naar een browser highjacking.  Een java trojaan, verdorie.

22:33 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

04-12-06

Badminton & Beaufort

Why not combine two of my favourite subjects?  Art & Sport.  Have you ever had that taking a photo reminds you of a photo you took before?  This happened to me today.  The work of art was part of the Beaufort open air exhibition along the coastline here in Belgium.  This particular work was to be found in Duinbergen, near Knokke-Heist.  I showed it here before, but from a different angle.  The young athlete is Lieve Van Rompaey who lost the B-final today in the Flemish Badminton Championships.
CRW_9445_beaufort


IMG_4082_VRompaey_Lieve

En waarom niet eens twee van je lievelings onderwerpen combineren: kunst en sport.  Heb je dat al ooit eens gehad: dat je een foto maakt die je doet denken aan een eerder gemaakte foto?  Ik had het vandaag voor.  Het kunstwerk was onderdeel van de Beaufort openlucht tentoonstelling langsheen de Belgische kust afgelopen zomer.  Ze lag in Duinbergen, dicht bij Knokke-Heist, op de zeedijk.  Ik heb dit werk hier al eerder getoond, maar uit een andere hoek.  De jonge athlete is Lieve Van Rompaey die de B-finale verloor op de Vlaamse Badminton Kampioenschappen vandaag.

00:22 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, sport, badminton, beaufort, lieve van rompaey |  Facebook |

19-11-06

Volleybal

Here is one specially for Tati.  Next to where my son was playing badminton in the interclub mix competition, a volleybal match was on.  I thought: see if I can make some decent photos of that action.  Exif under the photo.
My son won his doubles and mixed doubles, his team wins the series, the second in the ranking cannot get up to their level of points anymore.
IMG_1840_volleyball

1600 iso - 50mm - 1/125e - f3.5 - EV - 1/3 - white balance fluorescent - focus servo

Deze is speciaal voor Tati.  Mijn zoon speelde badminton in de gemengde interclub competitie en in de zaal er naast werd een volley match gespeeld.  Ik dacht: eens zien of ik daar deftige foto's van kan maken.  Je vindt de exif hierboven.
Mijn zoon won zijn dubbel en gemengd en zijn ploeg is kampioen in hun reeks na deze overwinning.  De tweede in de rangschikking kan ze niet meer evenaren.

01:36 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleybal |  Facebook |

24-08-06

Boat Race 2

These two lovely girls decided to put on a little show for me.  I was most impressed.00:30 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport |  Facebook |

14-08-06

Table Tennis Ostend Masters 2

Look how high this player throws up the ball in his service.  Amazing.  Funny sport table tennis.

00:20 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis, oostende |  Facebook |

13-08-06

Table Tennis Ostend Masters

So, yesterday August 12, TTC Drive Oostende organised the 9th edition of the Ostend Masters.  I was invited as official photographer.  Not an easy sport to photograph, these guys move fast and the distance is shorter than in badminton.

Serving is Jean-Michel Saive.  Jean-Mi is a monument.  5 olympic games.  European Champion in 1994.  Vice world champion in 1993.

 

10:28 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, table tennis, oostende |  Facebook |

16-07-06

Rowing 2: setting off

Another fine morning for rowing today.  I discovered the club has a sunny terrace where they serve hot coffee and cold beer.  Against the sun, but that was what I intended, with these 3 rowers setting off.

 

 

21:36 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: rowing, sport |  Facebook |

15-07-06

Rowing 1

My youngest boy tried out rowing for the first time today.  He is going back tomorrow.

Funny: I have just watched an episode of Midsommer Murders, it was about a murder in a row club.  Oostende is well known for its water sports.

 

 

Please don't misinterpret yesterday's post: I don't plan to stop my Beaufort photos.  I just meant that I will end the Koksijde photos.  Time to move on.

 

Ah, yes, I have tagged all my Beaufort photos.  So if you want to see all of them in sequence, all you have to do is click on the Beaufort tag at the bottom of one of the relevant posts.  You will then get a page with all my Beaufort photos.

23:23 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, rowing |  Facebook |

21-05-06

Matthias Raepsaet

Meet Matthias Raepsaet.  An exellent B1 player in the -17 age group in West-Flanders.  Matthias was the favourite in my son's category.  He beat my son in singles, but my boy played a good game.  Matthias is a year older than Tom, so Tom still has a way to go.  I like this photo I took of Matthias in the match against Tom very much.  I like his posture and the concentration on his face.  I was following his movement so the background is nicely out of focus while Matthias is very much in focus.  Go for it, Matthias, I love to see you play.

 

 

18:06 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

07-05-06

Jelske Bitten by the Bug

Believe it or not, she was actually taking photos of herself.
I took some great girl photo's today, some of them outside, so hang in there, I've some better quality stuff coming op (not meaning Jeslke, of course, there is not better, I'm referring to the photo quality).
 

22:52 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, people, jelske snoeck |  Facebook |