30-11-07

Empty Sea

The sea looks realy empty with just a couple of boards in it.
CRW_9796_surfer
De zee ziet er verlaten uit met enkel een paar planken.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, sea, surfing |  Facebook |

29-11-07

Diamond Formation

I'll stick to the water for now. I guess I would call this a diamond formation.
These rowers were just pulling out.
CRW_1928_rowing
Ik hou het bij water momenteel. Dit is wat ik een diamant formatie zou noemen. De roeiers trokken net uit.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, sea, rowing |  Facebook |

22-11-07

Blokart Racing

Yes, of course, I was using my 70-200 at focal length 200 some of the time, but don't forget that my camera is full frame, which means I'm closer to the action than someone with a 1.5 or 1.6 crop factor. Also these fast sail carts use up quite a segment of the beach, and they go around in circles back and forth all the time. As you can see in this photo, they are racing, and are just going around the marker on the far side. So I was taking photos and keeping a look out so as not to get run over. These vehicles do not have pedals, the wind or human muscle pushing are the only means of motion.
About yesterday's photo: the boot of this car was pretty black and white, so I decided to convert to just that. You should have seen the owner, didn't dare take a picture of him, afraid he was going to bite me in the neck.
IMG_5389_BLOKARTRACING
Ja, ik gebruikte inderdaad mijn 70-200 en soms op 200, maar vergeet niet dat ik een full frame fototoestel heb. Dus zelfs op 200 sta ik dichter bij de actie dan iemand met een 1.5 of 1.6 crop factor. Deze zeilwagens gebruiken ook een groot segment van het strand, hoor, ze racen constant heen en terug. In deze foto zie je ze racen, de ene rondt net de kegel op zijn weg terug. Dus ik nam foto's, maar keek toch uit mijn doppen om niet omver gekegeld te worden. Deze wagens hebben geen pedalen, hoor, enkel de wind of duwende spierkracht zorgt voor de verplaatsing.
De koffer van de wagen in de vorige post was redelijk wit/zwart, passend voor het thema, dus ik converteerde dan maar naar w/zw. Ik durfde geen foto maken van de eigenaar van deze bolide, had schrik dat hij mij in de nek zou bijten.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, blokart, oostende |  Facebook |

20-11-07

Kartsailing on Two Wheels

And now for a seaview. Yep, these carts sail the wet sand like a yaught on water. And they can really go fast when they get the wind in the sails. Look at this rider, his closest wheel is off the ground. You have to keep your eyes open when you are rinding one of these and there is this crazy photographer walking around.
IMG_5380_BLOKART
En nu een zeezichtje. Deze wagens zeilen het natte zand zoals een jacht op zee. En wanneer ze de wind in de zeilen krijgen gaan ze echt wel hard hoor. Deze zeiler doet het zelf op 2 wielen, zijn dichtste wiel is van de grond. Deze sport beoefen je best met de ogen open, zeker wanneer er een maffe fotograaf in de gevarenzone van het sportstrand rondloopt.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, oostende, blokart |  Facebook |

19-11-07

Blokart

A dreary Sunday afternoon in Oostende yesterday. I needed a walk, so I strolled down to the sports beach where the blokart riders were practicing. I hope I don't bore you with this view that I have published here before. The low building that seems to be at the base of the high rise is the casino. The tower is the architectural stain on our city: the Europa Centre. The archway to the right is the extension to the Venetian Walkway. And above that the white villa that used to be the seaside residence of our royal family.
IMG_5400_BLOKART
Een miezerige zondag namiddag in Oostende gisteren. Ik had nood aan een wandeling, dus ik slenterde naar het sportstrand waar de blokart rijders oefenden. Ik hoop dat ik jullie niet verveel met een achtergrond die ik hier al eerder postte. Het casino aan de voet van het architecturale zeer van Oostende: het Europacentrum. 100 meters hoge lelijke architectuur. Aan de rechterzijde de bogen van de extensie van de Venetiaanse Gaanderijen met er boven de witte villa die ooit het buitenverblijf van onze koninklijke familie was.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, blokart, oostende |  Facebook |

04-11-07

Trampolining

Another shot I took last August when I was taking pictures in our public swimming pool. These kids were going up in the world near the outdoors pool.IMG_5233_TRAMPOLINE
Nog een shot die ik afgelopen augustus maakte in het stedelijk zwembad hier in Oostende, deze kids zochten het hoger op. De trampoline staat op het gazon nabij het buitenbad.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: trampolining, sport |  Facebook |

12-10-07

Hockey Action

I started the difficult process of selection one of the many action shots I took of the hockey match, and I seem to have stranded on the same girl again. Must be the mouthpiece. Conditions were not easy as the low autumn sun was really blazing down, as you can see. But I think I managed to catch the sports action nicely enough.
IMG_2996_ECLAIRHOCKEY
In het moeilijke proces om een keuze te maken uit mijn actie shots van de wedstrijd hockey ben ik precies bij een foto van hetzelfde blonde meisje blijven staan. Het moet het mondstuk zijn, denk ik. De omstandigheden waren niet ideaal voor foto’s, de lage herfstzon brandde haar stralen naar beneden, zoals je kunt zien. Maar ik denk dat ik er toch in geslaagd ben de dynamiek van deze harde sport vast te leggen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, hockey |  Facebook |

08-10-07

Eclair Hockey

What better to do on a sunny autumn Saturday afternoon than go and watch girls playing hockey? Eclair is the club, in my hometown of Oostende, they were playing Uccle. I have some good action photos but I liked this one, a photo of congrats after the dark haired girl had scored. A tough sport. Funny, but the blonde girl shows her mouthpiece on practically every photo.
IMG_3214_ECLAIRHOCKEY
Wat kan je op een zonnige herfst zaterdag beter doen dan naar een match dameshockey gaan zien? Eclair is de club, bij ons in Oostende, ze speelden tegen Ukkel. Ik maakte er heel wat actiefoto’s, maar deze vond ik bijzonder leuk, een felicitatiefoto nadat het donkerharig meisje gescoord had. Ik vind het ook grappig dat het blonde meisje op bijna elke foto haar mondstuk toont.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: hockey, sport |  Facebook |

28-09-07

Soccer Girls

One of the few good action shots that I managed to make in the beginning of August, when I took photos of a soccer tournament for girls here in Oostende. I think you really see how these young athletes go for it in this photo.
IMG_2969_GIRLSPLAYINGFOOTBAL
Eén van de weinige goede actiefoto's die ik begin augustus maakte op het voetbaltoernooi voor meisjes hier in Oostende. Op deze foto zie je echt hoe de jonge athleten er voor gaan.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, soccer |  Facebook |

26-09-07

Run for your...

Why is this woman running so hard?
Waarom loopt deze vrouw zo snel?
008
These men are trying to catch up with her.
Deze mannen proberen haar bij te benen.
009
And they are getting closer.
En ze komen dichterbij.
010
And there are more of them.
En er zijn er nog.
011
And more. En nog.
012
There were in fact 240 runners. Not a marathon or half marathon, but a 11 kilometer run.
Er waren in totaal 240 lopers. Geen marathon or een halve marathon, 11 kilometers.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, running |  Facebook |

24-09-07

Training: swimming

Another one from when I went to take some shots in the communal pool here in Oostende. These guys are training. Not an easy sport to photograph, swimming.
I need to ask you for some patience, I'm taking a field trip, and I may not find the time to visit your blogs and react. But I'll catch up in the course of the week.
IMG_5299_ZWEMTRAINING
Nog een shot van toen ik het stedelijk zwembad in Oostende bezocht, deze jongens zijn aan het trainen.
Ik moet eventjes beroep doen op jullie geduld, ik moet een tripje maken voor het werk en vrees dat ik de komende twee dagen niet zal kunnen reageren op jullie blogs. Ik hoop van later op de week een inhaaloefening te kunnen doen. Bedankt voor jullie begrip!

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, swimming |  Facebook |

23-09-07

Running

We have this sequence of running meetings in my hometown. They are spread over a year, someone gets to be the overal winner. Of course a lot of people just run for fun. You get all ages competing. This must have been one of the youngest competitors. Yesterday's edition was in the park.
IMG_2509
Oostende heeft een loopcriterium. De wedstrijden worden over een jaar gespreid en iemand wordt dus de algemene winnaar. Veel mensen lopen natuurlijk louter voor de fun. De westrijd staat open voro alle leeftijden. Dit moet vast een van de jongste deelneemsters geweest zijn. De editie van gisteren ging door in het park.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, running, oostende |  Facebook |

05-09-07

Caster of the Shadow

So there, all is revealed now. This is the original photo, before I tricked the girl away. Was this who you had imagined? She is a nice person.
IMG_5358_SHADOW
Hier dan de revelatie. Dit is de originele foto, vooraleer ik het meisje wegtoverde. Was dit wie je je inbeeldde? Het is een sympathieke persoon, dat kan ik je toevertrouwen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (24) | Tags: sport, people, photography |  Facebook |

04-09-07

Whose Shadow?

Please bear with me, I'm going to play a little game with you today. All will be revealed tomorrow. Can you imagine whose shadow this is? Can you fantasize the person who is throwing this shadow? Come back here tomorrow at 8 am.
IMG_5358_SHADOW1

Volg mij eventjes, ik wil vandaag een spelletje spelen. Alles wordt morgen duidelijk. Kan je je de eigenaar van deze schaduw inbeelden? Wie is de persoon die aan de oorsprong ligt van deze schaduw? Kom morgen op 8 uur zien.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, photography, people |  Facebook |

01-09-07

Slide Girl

Good weather, an outdoor swimming pool, what more do you need to have fun?
IMG_5272_SLIDEGIRL
Goed weer, een buiten zwembad, wat heb je nog meer nodig om lol te trappen?

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, swimming, oostende |  Facebook |

28-08-07

Little Skeelering Girls

Thanks for your reactions and questions concerning yesterday's post.
Some skaters do wear knee pads, but I guess they can hinder, the more experienced young skaters do not wear them. Individuals and teams compete. I think the photos of the timespan when I was there were of the individual competition. But in yesterday's photo, and that of the day before the athletes in white with the red stripes that run along the side are the French. The girl in second place is Belgian, her helmet is in our national colours. And in the boy's photo the day before yesterday a Belgian young man is leading.

Love this action - Ben gek op deze actie.
They take off, gently - Ze vertrekken, rustig weg.
IMG_4719_FIRSTROUND
Pulling away in to the last round - Weg trekken de laatste ronde in.
IMG_4736_PULLINGAWAY
Just look at her powering towards the finish line, great arms action.
Zie haar naar de eindstreep poweren, fantastische actie met de armen.
IMG_4744_POWERFINISH
She made it - Ze heeft het gehaald!
IMG_4748_FINISH
Bedankt voor jullie commentaren en vragen na de foto van gisteren. Er worden kniebeschermers gedragen, maar de oudere, meer ervaren rijders dragen ze niet. Ik denk wel dat ze hinderen. Toen ik er foto's maakte waren de individuele proeven volop bezig, maar er wordt ook in team gereden. De meisjes en jongens in witte uitrusting met langs de zijkant een rode streep zijn Frans. In de foto die ik eergisteren postte is de leidende jonge man een Belg.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, skeelering, inline skating |  Facebook |

27-08-07

Ugly Knees - Inline Skating

When I got back from the Flander's Grand Prix Inline Skating my son Tom asked me how it was. I said: 'Good looking girls there, but ugly knees'. When these kids come down, they come down hard. This is not a sport for softies.
IMG_4525
Toen ik terug was van de Grote Prijs van Vlaanderen Skeelering vroeg mijn zoon Tom hoe het geweest was. Ik zei: "Mooie meisjes ginder, maar lelijke knieën". Waneer deze kids neer komen, komen ze hard neer. Geen sport voor doetjes.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, inline skating, skeelering |  Facebook |

26-08-07

Skeelering

Zandvoorde, on the outskirts of Oostende, is the place to be if you like skeelering. I went there last week, as there was a meeting on a European level. These guys really go fast.
IMG_4678_SKEELER
Zandvoorde, één van de buitenwijken van Oostende, is de place to be als je skeeleren wil zien. Ik bezocht er een meeting op Europees niveau afgelopen weekeinde. Die mannen bewegen snel.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

09-08-07

Stop pulling my leg

Stretching and loosening the muscles can be good, but you shouldn't overdo it, of course. Seems to me like this girl is saying: 'Stop pulling my leg'.
IMG_2991_stretching

Stretching en de spieren losmaken kan deugd doen, maar je mag natuurlijk niet overdrijven. Dit meisje lijkt alsof je een overdosis krijgt.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, soccer, voetbal |  Facebook |

08-08-07

Waiting on the Bench

There was a girl's soccer tournament in my home town last Sunday. This girl was waiting on the bench patiently to fall in.
IMG_2939_girl_bench


Afgelopen zondag was er een voetbaltoernooi voor meisjes in Oostende. Ik kon het niet laten een foto te maken van deze jonge dame die heel geduldig op de bank wachtte om in te vallen.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, people, soccer, voetbal |  Facebook |

07-08-07

Marta Sobolska & Fien Callens

I got some cool reactions on the photo of Marta Sobolska that I posted here some days ago. The one of the beach volleybal player stretching against the Smart Car. Some reactions were showing disbelief that Marta is actually a player. Marta teams up with Fien Callens, they are currently second in the ranking on their way to the final of the Belgian Championships. Fien is taking the ball here, and Marta is rushing forward to the net to place the ball so that Fien can smash it back over the net.
IMG_2600


Ik kreeg leuke reacties op de foto van Marta Sobolska die ik hier enkele dagen terug postte. Weet je nog: de foto van de speelster beach volley die tegen het Smartje stond te strechen? Enkele reacties waren er van ongeloof dat Marta een speelster zo zijn. Marta vormt met Fien Callens een team, ze staan momenteel tweede in de ranking op weg naar de finale van het Belgisch Kampioenschap Beach Volleybal. Fien pakt hier de bal en Marta spoedt zich naar het net om daar de bal te plaatsen zodat Fien het ding terug over het net kan smashen.
Let op het tikkeltje rood redelijk centraal vooraan in de foto :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, beach volley, oostende |  Facebook |

02-08-07

Tough Game

Beach volleybal is tough. In a close game most players throw themself after every ball. Often they bite the sand.

IMG_2349_BitesSand

 

IMG_2596_BitesSand

 

Beach vollebal is hard. In een evenwichtige partij werpen de spelers zich achter iedere bal. Dikwijls bijten zij in het zand.

08:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, beach volley, beach volleyball |  Facebook |

31-07-07

Fox

A balloon meeting is actually a competition as well. The first balloon that goes up is the fox, it has to be hunted. So to my understanding this means that the other balloons, who start taking off 5 minutes after the fox, need to catch up with this balloon. The first to do so wins. Shame, but not even the fox managed to lift off last Saturday, the winds were just too strong and unpredictable.
IMG_2155_VOS_WEB

Een ballonmeeting heeft ook een competitief aspect. De eerste ballon die opstijgt is de vos, en op de vos wordt gejaagd. Dus als ik het goed begrijp betekent dit dat de andere ballons, die 5 minuten later opstijgen dan de vos, hem moeten inhalen. De eerste die daar in slaagt wint. Jammer, maar afgelopen zaterdag slaagde zelfs de vos er niet in van de grond de geraken. De wind was te sterk en onvoorspelbaar.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, ballooning, hfc |  Facebook |

30-07-07

Johan Spriet

Meet Johan Spiet, a balloonist with 22 years of experience, more than 1200 flights. I was meant to go up with Johan yesterday, but the elements decided differently. The meeting was cancelled at the very last moment. Better luck next time, I guess.
IMG_2143_SprietJohan_web

Ik stel je graag Johan Spriet voor, een ballonvaarder met 22 jaar ervaring, meer dan 1200 vluchten. Ik ging met Johan een vaart maken gisteren, maar het weer besliste er anders over. De Eeklose ballonmeeting werd op het laatste moment afgelast. Volgende keer meer geluk, hoop ik.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, ballooning, hfc |  Facebook |

27-07-07

Beach Volleybal

Not the first time I feature this sport on my blog, but the astmosphere is usually great! And this was a fun tournament, we have the serious stuff soon! I'll try to get some really good shots then, but in the mean time I hope the lovers of volleybal can enjoy this.

IMG_1798_greatserve

 

IMG_1805_two

 

 

IMG_1807_lowaction

 

 

IMG_1821_overhead

 

Niet de eerste keer dat ik die sport hier aan bod laat komen, maar de sfeer is meestal uitstekend op zo'n ontmoeting. En dit was een recreatief toernooi, ik denk dat het échte circuit hier volgend w-e passeert. Dan probeer ik wat hoostaande shots te maken, maar intussen hoop ik dat de volley liefhebbers hier van kunnen genieten.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, beach volley, oostende, beach volleyball |  Facebook |

23-07-07

Sports Sunday

It rained practically all morning. The afternoon brought better weather. Great, because we had the ING run on and a beach volleyball tournament. The first photo is from the run, the next two beach volleyball :-)

IMG_1709_ING

 

IMG_1874_BVOLLEY

 

 

IMG_1963_volleygirl

 

Het regende bijna de ganse morgen. 's Namiddags beter weer. Oef, want er was de ING loop en een strandvolleybal toernooi. De eerste foto is van het lopen, ter hoogte van het Oostendse Casino, de volgende twee foto's zijn van de beachvolley :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, beach volleyball, running, oostende, beach volley |  Facebook |

20-07-07

Dancing Agile Girls

I'll tell you another thing I find fun about a junior agility championship. Once the competition is finished the athletes dance. All of them. Together in group. They cover all the classics like the Ketchup Song, Macarena, etc.
IMG_0465


IMG_0470

 

IMG_0472

Ik vertel je nog iets grappigs over een agility kampioenschap. Eens de wedstrijden gedaan zijn dansen de atleten. Allemaal samen, in groep. Ze haspelen zo al de klassiekers af zoals de Ketchup Song, Macarena, enz.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, people, agility |  Facebook |

16-07-07

More Agility

So, I went back to the Junior Agility 2007 yesterday. Great competition, great sportivity and those young people really love their dogs. Even when a dog misses 5 times, they still love him at the end of the course. There is a lesson to be learnt there.
IMG_0991


IMG_1047


IMG_1169

Ik ging terug naar de Junior Agility 2007 gisteren. Fantastische wedstrijd, sportiviteit en die jonge mensen houden echt van hun honden. Zelfs wanneer een hong 5 keer mist, toch tonen ze hun liefde voor de hong op het einde van het parcours. Daar valt een les te leren.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, agility, oostende |  Facebook |

14-07-07

Agility: Junior Championships 2007

I the course of this summer I want to get as many photos of different sports I can. I started with an agility championship today. Agility is the sport of man and dog taking on an obstacle course against the clock. A bit like show jumping for dogs, in fact. I quickly discovered that the human needs to do a lot of work as well (those courses are not short) and that girls seem to be the best repesented sex. Not that I'm complaining about that, of course. I guess they have more patience than boys. I selected 3 shots, for dog lovers, there is an album on my fotopic.
IMG_0790_blog


IMG_0594_blog


IMG_0739_blog

In de loop van deze zomer wil ik zo veel mogelijk foto's maken van verschillende sporten. I startte vandaag met een internationaal kampioenschap agility. Dat is een sport waarbij man en hond een obstakelparcours moeten nemen, een beetje zoals jumping voor honden. Ik ontdekte snel dat de mens zich ook heel wat inspanningen moet getroosten (het parcours is niet kort) en dat meisjes beter vertegenwoordigd zijn dan jongens. Wellicht hebben vrouwen meer geduld voor dit soort dingen. Je vindt hier 3 shots, voor de hondenliefhebbers is er een album op mijn fotopic.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, agility, oostende |  Facebook |

24-05-07

Pool Action

Start young, become good fast. Just look at that concentration. He plays a hard game this kid!
IMG_9099_billiards

Start jong, word snel goed. Let op de concentratie op zijn gezichtje. Hij speelt het hard, deze jongen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, pool |  Facebook |