24-03-14

Belgian Open Blokart Championships

Yesterday morning on the beach in Oostende: the Belgian Open Blokart Championships. 49 riders from 8 European countries.

IMG_6465_WC_BLOKART.jpg

Gisteren morgen op het strand in Oostende: de Belgian Open Blokart Championships. 49 rijders uit 8 Europese landen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, blokart, oostende |  Facebook |

05-02-14

Sport in Hyde Park

Like Central Park in NYC, Hyde Park in London has always attracted sports people. A lot of joggers, but this is an alternative way of moving.

sport,london,uk

Net zoals Central Park in NYC, trekt Hyde Park in Londen ook de sportende medemens aan. Veel joggers, maar dit is een alternatieve manier van bewegen.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, london, uk |  Facebook |

25-11-13

Sprint

The Highland Games in Inverness organize athletics for adults and youth. The determination on this young lady's face is no less than on that of the big girls.

Canon5D_3083_HighlandGames.jpg

 

De Highland Games in Inverness organiseren atletiek voor zowel volwassenen als jeugd. Het doorzettingsvermogen op deze jonge dame's gezicht is niet minder dan bij de grote meisjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

24-11-13

Warming Up

This photo is actually of one of the athletes warming up. What I would call a powerful warming up. But then these guys cannot afford to get injured.

sport, highland games, inverness, scotland, uk

 

In deze foto warmt een van de atleten op. Krachtig. Maar die mannen en vrouwen kunnen zich niet veroorloven om niet op te warmen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

23-11-13

Sword Dancing

I have a feeling that I have to stop this coverage of the 2013 Inverness Highland Games, but then I stumble across this dynamic great photo of these young women doing a traditional sword dance.

Canon5D_3128_DANCING.jpg

 

Ik heb het gevoel dat ik ongeveer moet stoppen met deze reportage van de 2013 Inverness Highland Games, maar dan stoot ik op deze fantastische foto van jonge vrouwen die een traditionele zwaarddans doen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, dancing, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

22-11-13

Stonemason's Stone

In 1822 the Inverness Highland Games introduced the Stonemason's stone. A stone of 114kg has to be lifted clean over a 5ft bar. The bar must remain in place. The 2013 edition of the games saw the re-introduction of this exercise as a demonstration element. Only one heavy managed to get the stone clean over the bar.
Competitors are requested to wear something under the kilt during the games. There are children watching, after all.

 

Canon5D_3284_STONEMASON.jpg

Canon5D_3285_STONEMASON.jpg

 

In 1822 introduceerden de Inverness Highland games de steenhouwer's steen. Een ronde steen van 114kg moet je over een lat op 1m50 krijgen. Die lat moet blijven liggen. De 2013-editie van de spelen zag de herintroductie van deze discipline als demonstratie-element. Enkel één zwaargewicht slaagde er in de steen over de lat te krijgen.
Deelnemers aan de games worden gevraag om toch iets onder de kilt te dragen. Er kijken kinderen mee.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

21-11-13

Traditional Highland Dancing

What impressed me a lot was the traditional Highland dancing during the Inverness Highland Games. Those girls leave the ground all the time, so this is a very intensive way of dancing. And this on a day when the temperatures reached a record level as well. The girls stripped down to their kilts and bras for the warming up behind the tent.

sport, highland games, inverness, scotland, uk

sport, highland games, inverness, scotland, uk

sport, highland games, inverness, scotland, uk

sport, highland games, inverness, scotland, uk

 

Wat een indruk op mij naliet was het traditioneel Schots dansen tijdens de Inverness Highland Games. Die meisjes gaan de ganse tijd van de grond, dus dit is zeer intensief. En dat op een dat waarop de temperaturen een recordniveau haalden. De meisjes warmden op achter de tent, waar ze hun springoefeningen in kilt en beha deden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

20-11-13

Weight for height

Another discipline for the heavies is the weight for height.

The athletes have to throw a 25 kg (12 kg for the girls) weight over a bar.

As you can see in the first photo, local girl Kirsty Law did not have much trouble with the going in. Her adversary Alison Rodger nearly broke the world record, she just missed.

Canon5D_3215_WEIGHT.jpg

Canon5D_3216_WEIGHT.jpg

Canon5D_3217_WEIGHT.jpg

 

Nog een discipline voor de zwaargewichten is een gewicht van 25 kg (12 voor de dames) over een lat gooien.

De eerste foto toont dat de locale heldin Kirsty Law niet veel moeite had met de starthoogte. Haar tegenstandster Alison Rodger slaagde er net niet in om het wereldrecord te verbeteren.

07:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

19-11-13

Everyone can Compete

The Highland Games are open to all competitors and recreational sporters. The Inverness games attract thousands of tourists and sports enthousiasts every year.

These are photos of the relay, the guys in the orange kilts are Dutch competitors. They wanted to compete in the heavies competition, but that started in the mid afternoon.

As it was a hot day, they had been refreshing themselves at the beer tent since 10 am. So the officials would not let them compete in the heavies competition.

They organised a shot put competition just for the Dutch, and they were allowed to compete in the girls relay. The Dutch came in way behind the girls. Nice guys, though.

Canon5D_3229_RELAY.jpg

Canon5D_3230_RELAY.jpg

Canon5D_3231_RELAY.jpg

Canon5D_3232_RELAY.jpg

 

De Highland Games zijn toegankelijk voor zowel competitieve als recratieve deelnemers. De Inerness editie trekt jaarlijks duizenden toeristen en sportliefhebbers aan.

Deze foto's zijn van de afwisselingskoers, de mannen in oranje kilts zijn Nederlandse deelnemers. Zij wilden in de competitie voor de zwaargewichten meedoen. Dat startte midden de namiddag.

Het was een bijzonder hete dag en de mannen begonnen al om 10u verkoeling te zoeken in de biertent. De officials wilden ze niet laten meedoen aan de competitie voor de zwaargewichten. Wellicht hadden ze schrik dat de atleten zat zouden worden van hun adem.

Er werd een wedstrijd kogelstoten georganiseerd voor de mannen uit Nederland en ze mochten meedoen in de aflossingskoers voor meisjes. Ze eindigden ver achter de dames. Vriendelijke gasten, wel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

18-11-13

Highland Wrestling

Highland wrestling is not for sissies. No mats, they just fight each other on the lawn. And on this hot scorching day, the ground was in the least soft.

Canon5D_3191_Wrestling.jpg

 

Schots worstelen is niet voor doetjes. Geen matten, de kampen gaan door op het gras. En op een van vele hete zinderende dagen, gaf de grond niet veel mee.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

17-11-13

High Jump

Years I have been dreaming of taking some good photos of athletics, in particular the high jump. This discipline seems so difficult to me, to click at exactly the right moment. There was an enormous distance between the venue and where I could take pictures, but I'm not unpleased with the results.

Canon5D_3178_HighJump.jpg

 

Jaren al droom ik er van om goede foto's van atletiek te maken, in het bijzonder het hoogspringen. Deze discipline lijkt mij immers heel moeilijk. Op het juiste moment afdrukken lijkt mij super moeilijk. Ik kon niet zo dicht bij de mat geraken, ik moest een enorme afstand overbruggen met mijn zwaarste zoom lens. Maar ik ben niet ontevreden met de resultaten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

16-11-13

Long Jump

What I did not realize is that the Highland Games are in fact disciplines in a regular athletics meeting. So next to the typical Highland Games for heavies, you have regular athletics disciplines like long jump, high jump, running, and so on. I managed to take some spectacular photos of the long jump. Girls throwing themselves at you, am I dreaming?

Canon5D_3211_LongJump.jpg

 

Wat ik niet besefte is dat Highland Games deel uitmaken van een reguliere atletiek ontmoeting. Dus naast de typische Highland Games disciplines voor de zwaargewichten heb je ook takken zoals verspringen, hoogspringen, de loopnummers en zo verder. Ik maakte spectaculaire foto's van het verspringen. Meisjes die zich naar je werpen, droom ik?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

15-11-13

Stone Put

In the stone put an egg shaped stone weighing between 8 and 13 kg is thrown as far as possible. A lot of technique is required, because you cannot really get a good grip on this big egg.

Canon5D_3204_StonePut.jpg

 

In het steenwerpen moet je een eivormige steen van tussen de 8 en 13 kg zo ver mogelijk gooien. Veel techniek komt er aan te pas, want je krijgt geen greep op het grote ei.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

14-11-13

Alison Rodger

The heavies part of the Highland games are not just open to the men, women compete as well. The overall winner of the women's competition at the 2013 Inverness Highland Games was Alison Rodger. Here she is throwing the hammer.

Canon5D_3169_RODGER_ALISON.jpg

 

Het zware gedeelte van de Highland games is niet alleen voor de mannen, vrouwen bekampen er ook elkaar. De globale winnares van de damescompetitie tijdens de 2013 Inverness Highland Games was Alison Rodger. Hier zie je haar bij het hamerslingeren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

13-11-13

Tossing the Caber

The most spectacular part of the Highland games is tossing the caber. I was impressed. I had no idea that a caber weighs 80 kg. It is a delicate balancing act as well as mastering physical strength. The ideal toss ends with the caber's bottom end the furthest away from the athlete in a 12 o' clock position.

Canon5D_3233_CABER.jpg

Canon5D_3234_CABER.jpg

Canon5D_3235_CABER.jpg

Canon5D_3236_CABER.jpg

Canon5D_3238_CABER.jpg

 

Het meest spectaculaire onderdeel van de Highland Games is tossing the caber. Ik was onder de indruk. Ik had er vooraf geen idee van dat zo'n boomstam 80 kg weegt. Het is dus vooral een balanceringsoefening gecombineerd met kracht. De ideale worp eindigt met het onderste gedeelte het verst van de atleet in een 12u-positie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, highland games, inverness, scotland, uk |  Facebook |

29-09-13

Golf on Iona

We walked across the Island from one coast to the other. Right up to the free golf course.

Canon5D_0639_IONA-GOLF_WEB.jpg

 

Wij staken het eiland over van de ene kust naar de andere. Tot aan de gratis golf.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, golf, iona, uk, scotland |  Facebook |

31-08-13

A photo of the photographer

Erik Verboom, TTC Drive's housephotographer, took this photo of me while I was trying to get some good shots of Belgium's best player ever Jean-Michel Saive. Funny, you would think I was taking photos of Saive's backside when you see me pointing my lens, but the second photo shows the shot I was taking at exact that moment.

 

sport, table tennis

sport, table tennis

 

Erik Verboom, TTC Drive's huisfotograaf, nam deze foto van mij terwijl ik goede shots van België's beste speler ooit, Jean-Michel Saive, probeerde te maken.  Grappig, want je zou precies denken dat ik foto's van Saive's kont maak zoals ik daar zit. Maar de tweede foto toont je exact wat ik wel aan het vastleggen was op dat moment.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

30-08-13

Bojan Tokic

There can be only one winner of the TTC Drive Ostend Tabletennis Masters and this year Slovenian player Bojan Tokic managed to win the final.

IMG_2630_TOKIC_BOJAN.jpg

IMG_2702_TOKIC_BOJAN.jpg

 

Er kan maar een winnaar van de TTC Drive Ostend Tabletennis Masers zijn en in 2013 was de Sloveense speler Bojan Tokic de man die de finale naar hem wist toe te trekken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

29-08-13

Keep Your Eye On the Ball

You'd think Lei Kou would penetrate the ball with his stare.

IMG_2216_KOU_LEI.jpg

 

Je zou precies denken dat Lei Kou door de bal heen probeert te staren.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

28-08-13

Lei Kou

August does not merely see the annual return of the open air arts and music festival in Oostende, it also means it is time again for top table tennis. Ukranian Lei Kou qualified for the masters and went on the the semi final. Not bad, because being 157 on the world ranking, he was the lowest classified player in the masters.

IMG_2447_KOU_LEI.jpg

 

Augustus betekent niet alleen de jaarlijkse editie van de Paulusfeesten in Oostende, het is jaarlijks ook de tijd voor top tafeltennis. Oekraïner Lei Kou kwalificeerde voor de masters en brak door tot de halve finale. Niet slecht, want met zijn 157e plaats op de wereldranglijst was hij de laagst gekwalificeerde speler.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

27-08-13

Munoz Andres Felipe

Meet Felipe Andres Munoz, a skater from Colombia. He did something very special during the world championships inline skating. Not only did het win the men's 300 metres speedskating, he set a new world record at 23,896. The clock reads 23:91 here, but I checked the official published results.

IMG_3064_MUNOZ_ANDRES_FELIPE.jpg

IMG_3065_MUNOZ_ANDRES_FELIPE.jpg

IMG_3066_MUNOZ_ANDRES_FELIPE.jpg

 

Dit is Felipe Andres Munoz een schaatser uit Colombia. Hij deed iets heel specials op de wereldkampioenschappen inline skating. Hij won niet enkel de 300 meter snelschaatsen voor mannen. Hij vestigde ook een nieuw wereldrecord op 23,896 seconden. De klok toont 23:91 aan, maar ik ging naar de officiële gepubliceerde resultaten zien.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

26-08-13

Bart Swings in Action

I have to round off this tribute to our Belgian world champion Bart Swings with an action photo. The final was late in the evening under artificial light, not that easy to photograph. But this is one of the best action photo's I have. I'm pretty proud of it, because seated in the VIP tribune, I was not close to the action. Here Bart is in second place coming out of the bend.

IMG_3274_SWINGS_BART.jpg

 

Ik moet deze lofzang voor onze Belgische wereldkampioen Bart Swings afsluiten met een actiefoto. De finale was 's avonds laat met kunstlicht, niet zo eenvoudig te fotograferen. Dit is een van de beste actiefoto's die ik kon maken. Ik ben er een beetje trots op, want zittend in de VIP tribune, moest ik heel wat afstand overbruggen. Bart ligt hier in tweede plaats uit de bocht komend.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, inline skating, oostende, bart swings |  Facebook |

25-08-13

Lap of Honour

In the first photo the confirmed world champion on the 10.000 metres, Bart Swings, is skating a lap of honour, proudly flying the Belgian tri-coloured flag. In the second photo he is being interviewed by television.

IMG_3300_SWINGS_BART.jpg

IMG_3315_SWINGS_BART.jpg

 

In de eerste foto de bevestigde wereldkampioen op de 10.000 meter, Bart Swings, die een ereronde schaatst met de Belgische driekleur. In de tweede foto wordt hij geïnterviewd voor de televisie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, inline skating, oostende, bart swings |  Facebook |

24-08-13

Bart Swings World Champion in Oostende

Bart Swings, 22 year old Belgian inline skater, confirmed his status as world champion, winning the 10 km points elimination race yesterday evening in Oostende. Here you see him after the race with from left to right Arne Deblauwe, alderman for sports Oostende, Johan Vandelanotte, vice prime minister, and Marc Decraemer, the president of the local club Zwaantjes and organiser of these world championships. To the left of Bart his brother Maarten, who also qualified for the final, but was eliminated.

IMG_3336_SWINGS_BART.jpg

 

Bart Swings, een 22 jarige Belgische inline skater uit Herent, bevestigde zijn status als wereldkampioen. Hij won de 10km afvallings punten race gisterenavond in Oostende. Hier zie je hem na zijn prestatie met van links naar rechts Arne Deblauwe, schepen voor sport te Oostende, Johan Vandelanotte, vice premier en Marc Decraemer, voorzitter van de locale club Zwaantjes en inrichter van deze wereldkampioenschappen. Links van Bart zijn broer Maarten die ook kwalificeerde voor de finale maar uitgeschakeld werd.

11:30 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, inline skating, oostende, bart swings |  Facebook |

15-06-13

RYCO

This is an panoramic photo of the view from the terrace of the Royal Yacht Club Oostende.

RYCO_WEB.jpg

 

Dit is een panoramische foto van het zicht van op het terras van de Royal Yacht Club Oostende.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport, sea, yachting |  Facebook |

25-05-13

The Wall

Not Pink Floyd's wall, but the one in Geraardbergen, once a part of the cycling classic The Round of Flanders. It remains a challenge for every cycling fanatic.

IMG_9737_MUUR.jpg

 

Niet die van Pink Floyd, wel de muur in Geraardsbergen, ooit een vaste waarde in de wielerklassieder De Ronde van Vlaanderen. Het blijft een kuitenbijter voor elke wielerliefhebber.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, cycling, geraardbergen |  Facebook |

23-09-12

Starting Position

About a week ago I showed half of this dancer's face, so now here's all of it. This was the starting position for their dance. A friend noticed: either it is a coincidence that all the girls in that dance group are pretty, of you have to be pretty to join.

IMG_7825_SPORTMARKT.jpg

Een week geleden toonde ik je de helft van het gezicht van deze danseres, nu krijg je haar volledig te zien. Dit was de startpositie van hun dansroutine. Een vriend merkte op: ofwel is het toeval dat alle meisjes in deze dansgroep mooi zijn, ofwel moet je mooi zijn om toe te treden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

16-09-12

Trio Dance

So back to the mysterious blonde girl who appeared for the first time on my blog on september 2. Here she is dancing together with 2 other dancers and showing half of her pretty face. Now that I'm identifying the young woman here, it is time to stress that this young dancer is not the woman featured in my first photo in the park. I don't want to embarass the woman in this photo making your thing that she showed me her underwear in the first photo. A made the parallel between the two photos because of the blonde hair covering the girl's faces. This demonstration of dance was during the sports market.

IMG_7821_SPORTMARKT.jpg

Dus terug naar het mysterieuze blonde meisje dat voor de eerste keer op mijn blog te zien was op 2 september. Hier danst ze samen met nog 2 dansers en onthult ze de helft van haar mooie gezicht. Nu ik deze jonge dame indentidiceer is het tijd om toe tegeven dat dit niet dezelfde dame is als in mijn foto in het park. Ik wil deze jonge danseres niet voor schut zetten door de illusie aan te houden dat hiet zij was die in haar ondergoed poseerde in de eerste foto. Die parallel heb ik zelf gemaakt omwille van de blonde haren die beide dames hun gezicht bedenkten. Maar dat is puur toeval. Deze foto maakt ik tijdens de dansdemonstratie op de sportmarkt.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

09-09-12

Blond Dance Girl

Remember the girl with the blond hair in the park? I posted that picture on September 2. Well here she is again, this time she is dancing for me. She still doesn't want to show her face and she asked me to get rid of the surroundings. She is that shy that she doesn't want to risk being recognized.

Blond_Hair_Girl.jpg

Zien jullie nog het meisje met het blonde haar in het park? Ik postte die foto op 2 september. Hier is ze terug, deze keer danst ze voor mij. Ze wil nog steeds haar gezichtje niet tonen en ze vroeg mij om ook de achtergrond te verbergen. Ze is zo bang om herkend te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, people |  Facebook |

08-09-12

Sports Market

The sports market was a greater succes than the previous year. Maybe the timing was better, it was organized at the same time and close to trade fair nearby. A couple of pictures of the sports that were demonstrated.

IMG_7803_SPORTMARKT.jpg

IMG_7804_SPORTMARKT.jpg

IMG_7827_SPORTMARKT.jpg

IMG_7836_SPORTMARKT.jpg

De sportmarkt was een groter succes dan het jaar ervoor. Misschien was de timing ervan beter. Het werd georganiseerd dichtbij en terzelfdertijd als een braderie. Enkele foto's van de diverse sporten die gedemonstreerd werden.

09:34 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport |  Facebook |