07-09-12

Plank Girl

Sports market in Oostende last weekend. Sports clubs informing new potential members of the possibilities. This Taekwondo girl was showing that she is not soft on planks. Missed a day yesterday. Just too busy.

IMG_7802_SPORTMARKT.jpg

Sportmarkt in Oostende vorig weekeinde. Sporclubs die nieuwe potentiële leven informeren over de mogelijkheden. Deze Taekwondo dame toonde dat ze niet zacht is voor planken. Gisteren een dagje gemist hier. Gewoon te druk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, taekwondo |  Facebook |

27-08-12

Downhill Mountainbiking

In Vallandry, high in the French Alps, downhill mountain biking is very popular. A British family staying in an apartment near to ours, came down the mountain daily at high velocity. A sport not without danger. I noticed that one young woman had a very large hematoma on her thigh.

 IMG_5820_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

IMG_5821_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

IMG_5823_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

IMG_5832_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

In Vallandry, hoog in de Franse Alpen, is downhill mountain biking heel populair. Een Britse familie die in een appartement dicht bij het onze logeerde, scheerde dagelijks de bergflank af. Geen ongevaarlijke sport. Ik merkte op dat een jonge vrouw een heel grote hematoom op haar dij had.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, mountainbike, france |  Facebook |

16-08-12

Dimitrij Ovtcharov – winner 2010 – 2011 - 2012

Dimitrij Ovtcharov makes it 3 in a row in the 2012 edition of the Ostend Table Tennis Masters.

 

sport, table tennis, dimitrij ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov wint voor de derde keer op een rij tijdens de 2012-editie van de Ostend Table Tennis Masters.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis, dimitrij ovtcharov |  Facebook |

15-08-12

More Fun with Saive and Ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov was being forced back to the boundaries of his court by his adversary. Jean-Michel Saive decided to help Dimitrij out, perfectly hitting the ball back that would have gone outside the court.
Life can be hard on a sportsman. Jean-Michel had to be in Brussels early the next Sunday morning, August 12, to catch the Eurostar back to London for the closing ceremony of the Olympic Games.

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov werd door zijn tegenstander teruggedrongen tot aan het einde van de baan. Jean-Michel Saive besliste een handje toe te steken. Hij sloeg de bal die in zijn baan beland zou zijn perfect terug.
Het leven van een sportman kan hard zijn. Jean-Michel moest vroeg in Brussel zijn de zondagmorgen na de masters, 12 augustus. Hij moest namelijk de Eurostar terug naar Londen nemen voor de slotceremonie van de Olympische Spelen.

 

14-08-12

Pallets

New in the reception area of the Table Tennis Masters this year was a great display of historic table tennis pallets. Shame you couldn’t try them out, but some of these models look very old.

 

sport, table tennis

sport, table tennis

sport, table tennis

Nieuw in de receptie ruimte van de Tafeltennis Masters dit jaar was een leuke tentoonstelling van oude tafeltennis palletjes. Jammer dat je ze niet kon uitproberen, maar sommige modellen zien er toch heel oud uit.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

13-08-12

Candidate Miss Coast 2012 Julie Blommaert

The contest to become Miss Coast 2012 is ongoing. Candidate Julie Blommaert , who is interested in sports, wanted a shot for her portfolio with a match going on in the background. This didn’t really work as Dimitrij Ovtcharov and Tokic Bojan decided to interrupt their match to pose together with this wannabe miss.

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

De wedstrijd om Miss Coast 2012 te worden loopt. Kandidate Julie Blommaert, die in sport geïnteresseerd is, wou voor haar portfolio een foto met een match in de achtergrond. Dimitrij Ovtcharov en Tokic Bojan werkten eigenlijk niet zo goed mee. Ze beslisten hun match te onderbreken om samen met de kandidate miss te poseren.

 

12-08-12

Master Clowns

Masters Tabletennis in Oostende yesterday. Belgian Olympian Jean-Michels Saive is mimicking Dimitri Ovtcharov here, the winner of the masters. He is imitating Ovtcharov's service in the first photo. In the second Dimitri is copying Saive's way of behaving between games and the way he pulls up his shorts. Great fun!

IMG_6713_SAIVE.jpg

IMG_6718_SAIVE_OVTCHAROV.jpg

Masters Tafeltennis in Oostende gisteren. De Belgische Olympiër Jean-Michel Saive kopieert hier Dimitri Ovtcharov, de uiteindelijke winnaar van de masters. Ovtcharov's service is het onderwerp van Saive's spot. In de tweede foto kopieert Dimitri Saive's manier van gedragen tussen de rallys, vooral hoe hij zijn broekje optrekt. Vette leute.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, jean-michel saive, table tennis |  Facebook |

28-07-12

Olympic Games

Officially the Olympic games start today in London. The first time in years that I took the time to watch the opening ceremony. Our badmintonners Yuhan Tan and his little sister Lianne Tan both play today. It is the first time Belgium competes in badminton which has been an olympic discipline since 1992. I wish Yuhan and Lianne the best of luck.
The photo shows Yuhan two years ago during the A-tournament in Brugge.

sport, badminton, yuhan tan

Officieel beginnen de Olympische spelen in Londen vandaag. Gisteren de eerste keer in jaren dat ik de tijd nam om de openingsceremonie te volgen. Onze badmintonners Yuhan Tan en zijn kleine zus Lianne Tan spelen vandaag. Het is de eerste keer dat België meedingd in het badminton dat sinds 1992 een olympische discipline is. Ik wens Yuhan en Lianne veel geluk.
Op de foto Yuhan twee jaar gelden tijdens het A-toernooi te Brugge.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, badminton, yuhan tan |  Facebook |

23-01-12

New Year's Dip Cancelled

The sad news came that the New Year's dip could not take place again, this is the second time our town tried to organize it this month. We've just been having too bad weather. With the strong wind, it is too difficult to guarantee the safety of the participants. So I need to illustrate this with some photos I took during one of the previous editions. You can see the crowd scattered on the beach getting ready for the dip in the first photo. The girl in the second photo merits my admiration. She has just come out of the water and she needs nothing to keep her warm but her bathing costume and a can of soft drink. A bit of a contrast with the last photo, in particular the young woman with the fur hat. Better luck next year.

IMG_2589_CROWD_WEB.jpg

IMG_2600_WOMAN_WEB.jpg

IMG_2603_CROWD_WEB.jpg

Afgelopen weekeinde het triestige nieuws dat de nieuwjaarsduik definitief afgelast wordt. Dit was de tweede keer dat Oostende de duik probeerde te organiseren deze maand. Gewoon te slecht weer. Door de sterke wind kan de veiligheid van de deelnemers moeilijk gegarandeerd worden. Dit moet ik dit bericht illustreren met enkele foto's die ik tijdens een vorige editie nam. In de eerste foto zie je de deelnemers die zich voorbereiden op het strand. Bewondering voor het meisje in de tweede foto. Ze komt net uit het water en heeft niets nodig om warm te krijgen, buiten haar badpak en haar blikje fris. Een scherp contrast met de deelnemers in de derde foto, in het bijzonder de jonge vrouw met haar bontmuts. Volgend jaar meer geluk, hoop ik.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

08-12-11

Thank You

Another tradition with the Hermes girls is that they thank the helpers, like the ball girls and the court sweepers after they have greeted the opponents at the net. This must be these little girls dream to hi five with the volleyball players they dream of becoming. Eline David in the first photo and coach Erwin Mares in the second.

IMG_7708_THANKYOU.jpg

IMG_7716_THANKYOU.jpg

Nog een traditie met de Hermes meisjes is dat ze de medewerkers bedanken zoals de ballen meisjes en de baan schoonmakers. Uiteraard nadat ze de tegenstanders aan het net begroet hebben. Voor de kleine meisjes moet het een droom zijn om te hi fiven met de volleybalsters die dromen te worden. Eline David in de eerste foto en coach Erwin Mares in de tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

07-12-11

Libero Action

I got some good action shots of the libero too, Julie Vermander. She is the smallest player on the team and for a libero being closer to the ground is an advantage. As you can see here, great footwork! She is closely watched by N° 5 Nymphe Verrelst here.

IMG_7489.jpg

Ik maakte enkele goede actiefoto's van Julie Vermander, de libero. Zij is de kleinste speelster in het team en voor een libero is het interessant om dichter bij de grond te zijn. Je ziet duidelijk waaromin deze foto, mooi voetenwerk! Ze wordt hier nauwgelet gevolgd door Nr. 5 Nymphe Verrelst.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

06-12-11

Courtside Action

This action shot I took towards the end of the match, the end of the fifth game. I know because I'm taking it from behind the match table, Filip's flowered shirt figures in the left bottom of the composition. I moved to that position in the hall because it is the best place to take pictures after the match.

IMG_7666.jpg

Deze actiefoto nam ik naar het einde van de match toe, op het einde van de vijfde set. Ik neem ze van achter de wedstrijdtafel, je ziet Filip's bloemetjeshemd links beneden i de compositie. Ik koos die plek in de zaal omdat ze het interessantste is om mooie foto's te nemen na afloop van de match.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

05-12-11

Eline on the Bench

Eline on the bench to make way for Julie the libero. When your team is playing well, obviously you cannot sit still on the bench.

Eline-on-the-Bench.jpg

Eline op de bank zodat Julie, de libero, kan invallen. Wanneer je team goed aan het spelen is, zit je natuurlijk niet stil.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende, eline david |  Facebook |

04-12-11

Anja & Nymphe

Anja Van Damme & Nymphe Verrelst shot from side court in the air. You don't get to see their face in these shots and you could accuse me of shooting legs and bottoms. I just like the power of these shots and I choose the frog perspective to enhance the 'off the ground' effect.

IMG_7476_VANDAMME_ANJA.jpg

IMG_7557_VERRELST_NYMPHE.jpg

Anja Van Damme en Nymphe Verrelst, foto's genomen aan de zijkant van de baan. Natuurlijk zie je hier hun gezichtjes niet en je zou mij kunnen beschuldigen van benen en kontjesfotografie. Vooral de power die uit deze foto's straalt spreekt mij aan. Ik kies voor een kikvostperspectief om het 'hoog van de grond' effect kracht bij te zetten.

07:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

03-12-11

Not just the Girls


Not just the girls were happy about winning the match, their house photographer was pretty pleased as well.
Someone asked me how many photos I take during a match like that. I checked. I was shooting exactly 3 hours, the duration of the match, a part of the warming up included. I took 1226 photos. That is nearly 7 photos per minute. Interesting, I had no idea.

IMG_7450_RUDY.jpg

Niet alleen de meisjes waren gelukkig met hun overwinning, hun huisfotograaf leek ook redelijk in de wolken.
Iemand vroeg mij hoeveel foto's ik maak tijdens zo'n match. Ik fotografeerde exact 3 uren, de duur van de match plus een stuk van de opwarming. Ik maakte 1226 foto's. Dat is dus bijna 7 foto's per minuut. Interessant, ik had daar zelf geen idee van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

02-12-11

3-2

Were the Hermes girls happy about winning 3-2 from Greece's Markopoulo Revoil? What do you think? Here they thank their supporters in their own typical way.

CRW_3964_THANK-YOU.jpg

Waren de Hermes meisjes gelukkig om met 3-2 van de Griekse ploeg Markopoulo Revoil te winnen? Wat denk je? Hier bedanken ze hun supporters op hun eigen originele manier.

07:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

30-11-11

European Volleyball

Volleyball at European level in Oostende today. Hermes Oostende's first ladies team plays Greece's Markopoulo Revoil. This photographer will be present.

IMG_0088_VERRELST_NYMPHE.jpg

Volleybal op Europees niveau in Oostende vandaag. De eerste damesploeg van Hermes Oostende ontvangt Markopoulo Revoil uit Griekenland. Deze fotograaf zal alvast van de partij zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, hermes |  Facebook |

27-10-11

Spectacular

I'll end my coverage of the ropeskipping masters with this spectacular move by this little girl. If you want to see more of this event, you'll find the photos on my flickr.

sport, ropeskipping

Ik eindig mijn verslag van de ropeskipping masters met deze spectaculaire actie van dit kleine meisje. Wil je nog foto's zien van dit evenement, ga dan naar mijn flickr.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

26-10-11

Just Before Touchdown


I like this action shot a lot, because I just managed to catch the skipper before she touches the ground.

IMG_3191.jpg

Ik ben gek op deze actiefoto omdat ik er in slaagde van de skipster net te vangen voordat ze terug de grond raakte.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

25-10-11

Split

I won't be trying this at home.

IMG_3427.jpg

Hier ga ik thuis niet op oefenen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

24-10-11

Skip Up

Sport is always on the move. A new club in Ropeskipping land is Skip Up, the chairman is a friend. He was in my hometown last Saturday for the Masters qualification. So I went and took some photos of the young talent that he had brought to our fair city.

IMG_3265_SKIPUP.jpg

Sport is altijd in beweging. Een nieuwe club in Ropeskipping land is Skip Up uit Mortsel. De voorzitter is een vriend. Hij bracht zijn jong talent naar mijn thuisstad vorige zaterdag voor de Masters kwalificatie. Ik ging wat foto's maken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

23-08-11

Deodorant

Jean-Michel Saive thinking: 'I must really look for a better deodorant'.

IMG_0672_SAIVE_JEANMI.jpg

Jean-Michel Saive denkt: 'Ik moet op zoek naar een betere deodorant'.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

22-08-11

What a Feeling

When this post is activated I will be on my way to Calais to take a boat. And I hope this is the feeling I will have. I was in need for this one. This post will remain here for a little while. Just in case nasty people may get ideas: my place is lived in/guarded while I'm away. You'd be safer trying something when I'm there myself :-)

IMG_0845_SAIVE_JEANMI_FILM.jpg

Wanneer deze post geactiveerd wordt ben ik op weg naar Calais om een boot te nemen. En dit zal ook het gevoel zijn dat ik dan heb. Ik had het eerlijk gezegd nodig. Dit beeld zal hier dus eventjes blijven staan. Voor het geval mensen met minder goede bedoelingen ideeën zouden krijgen: mijn thuis wordt goed bewaakt terwijl ik er niet ben. Je loopt minder risico door iets te proberen wanneer ik er zelf ben :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

17-08-11

Dimitrij in Action

Here is another shot of Dimitrij Ovtcharov in action. Dimitrij is currently the number 14 on the world ranking.

IMG_1601_OVTCHAROV_DIMITRIJ.jpg

Hier nog een shot van Dimitrij Ovtcharov in actie. Dimitrij is op dit ogenblik de nummer 14 op de wereld ranglijst.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

16-08-11

Dimitrij Ovtcharov

Last weekend the ITT Ostend Masters Table Tennis was on. Dimitrij Ovtcharov won the second year running. Here you see 4 stages of his service.

Ovtcharov_Dimitrij.jpg

Vorig weekeinde zag de ITT Ostend Masters Tafeltennis. Dimitrij Ovtcharov won voor de tweede keer naeen. Hier zie je 4 stadia van zijn opslag.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

28-07-11

Leuven Beach

I was in Leuven last Friday and Saturday. I was there for a friend's housewarming. Afterwards we toured 'Beleuvenissen', a tropical music festival. Great fun, enjoyed the Mojitos. On Saturday, after a good breakfast, I discovered the beach. It is on the Ladeuzeplien in Leuven, in front of the library. The Belgian Championships Beach Volleyball are in Oostende this weekend. Hope to find time to enjoy them.

IMG_0587_LEUVENBEACH.jpg

Vorig weekeinde was ik in Leuven. Ik ging naar een vriendin's housewarming en daarna toerden wij 'Beleuvenissen', een tropisch muziekfestival. We trapten lol, ik genoot van de Mojito's. Zaterdag, na een goed ontbijt, ontdekte ik het strand in Leuven. Je vindt het op het Ladeuzeplein, met de bibliotheek hier in de achtergrond. Het Belgische kampioenschap Beach Volleybal landt het komende weekeinde in Oostende. Wat denk je, zal ik er zijn?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, volley, volleyball, beach volley |  Facebook |

09-07-11

Motor Sunday

It is an alternative way to spend your Sunday: giving the motorbikes a good clean. I asked the girls where the bikinis or at least wet T-shirts were. Dimi tried to help out by creating a cloud of water when pointing the pressure cleaner in a certain direction, but the girls took their work too seriously. Photos made with BlackBerry. I still have difficulty composing with that thing.

sport, motorsport

sport, motorsport

sport, motorsport

Het is een alternatieve manier om de zondag door te brengen: de motorfietsen een goede beurt geven. Ik vroeg de meisjes waar de bikini's en natte T-shirts waren. Dimi probeerde te helpen door met de hoge druk reiniger een wolk te creëren in een bepaalde richting, maar de meisjes namen hun werk te serieus. Foto's gemaakt met de BlackBerry, moet nog oefenen met compositie met dat ding.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, motorsport |  Facebook |

09-03-11

Juggling Footballs

Juggling 5 footballs at a time: this guy makes it look easy.

IMG_4606_FOOT.jpg

IMG_4607_FOOT.jpg

IMG_4619_FOOT.jpg

Met 5 voetballen tegelijk joungleren: deze man doet alsof het een koud kunstje is.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, oostende, soccer |  Facebook |

08-03-11

Acrobatic Dance

Another act during the sports celebration was acrobatic dancing. Quite differend from the breakdancers but not less spectacular.

IMG_4651_DANCE.jpg

IMG_4639_DANCE.jpg

IMG_4643_DANCE.jpg

 

Een ander optreden tijdens het jaarlijkse feest van de sport was een acrobatisch dansnummer. Heel verschillend van de breakdancers maar niet minder spectaculair.

07:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende, dance |  Facebook |

06-03-11

Breakdancing

First time I saw these guys at work, they were really good. Brought us a spectacular act of dance and acrobacy.

 

IMG_4665_SD.jpg

IMG_4668_SD.jpg

 

IMG_4669_SD.jpgIMG_4688_SD.jpg

 

Eerste keer dat ik deze mannen aan het werk zag, ze waren echt goed. Ze brachten een spectaculair nummer met dans en acrobatie.

15:14 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, oostende, breakdance |  Facebook |