05-03-11

Celebration of Sport

Yesterday evening brought us the annual celebration of sport. When my fair city chooses its sports heroes of the pats year. These guys were part of the entertainment. No, not male strippers.

IMG_4664_SD.jpg

Gisteren avond bracht de jaarlijkse viering "Het feest van de sport". Dan kiest mijn stad zijn sporthelden van het afgelopen jaar. Deze mannen maakten deel uit van het vermaak. Neen, het zijn geen mannelijke strippers.

00:25 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

09-02-11

Belgian Bowl

Shortly after the American Superbowl, there was a press conference to launch the idea of the Belgian Bowl. It will take place in my hometown of Oostende on June 4th. So all lovers of American Football: Oostende is the place. I went to the kick-off yesterday evening. The woman in the left of this photo is our alderman for sports, Nancy Bourgoignie. The other woman in the picture is a local miss, pretty woman as well. The guy holding the blue helmet wearing a black T-shirt with some red is Channel Zero singer Franky De Smet Van Damme.

 

IMG_2742_GROUP_WEB.jpg

Kort na de Amerikaanse Superbowl werd het idee voorgesteld om een Belgian Bowl te organiseren. Het gaat door in Oostende op 4 juni. Dus voor alle liefhebbers van Amerikaans voetbal is Oostende de plaats. Ik ging gisteren naar de kick-off voor het sportieve project. De vrouw links in de foto is Nancy Bourgoignie, onze schepen voor sport. De andere vrouw in de foto is een locale miss, ook en mooie vrouw. De man die de blauwe helm vasthoudt met het zwarte T-shirt met rode opschrift is Channel Zero zanger Franky De Smet Van Damme

09:07 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, american football, belgian bowl |  Facebook |

11-01-11

Coming Back Out of the Water

Coming out of the cold water, some were having less fun than before they went in. Wearing a colourful outfit like the girl in the first photo, attracts the lens. Wearing a kilt can help as well. And then finally the shart contrast of a very small bikini topped with scarf and woolly hat.

IMG_2581_STRIPED-GIRL.jpg

IMG_2585_SCOTSMAN.jpg

IMG_2591_BIKINI_WEB.jpg

Sommigen genoten duidelijk minder toen ze het water verlieten dan voor ze er in doken of wandelden. Een kleurrijke uitrusting dragen, zoals het meisje in de eerste foto, trekt de lens aan. Een kilt kan het zelfde effect hebben. En dan tot slot het scherpe contrast tussen een klein bikinitje met sjerp en wollen muts.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

10-01-11

Preparing to go in

The fun part of going to the New Year's Dip is watching the colourful characters go by. Love the colours and the stockings on the girl in the right of the first picture. Dunno if the second picture shows a walking Christmas tree or something else. And the thirs picture, I won't even try to comment.

IMG_2553_RED-STOCKINGS_WEB.jpg

IMG_2558_GREEN-MAN_WEB.jpg

IMG_2559_STORK-LADY_WEB.jpg

Het leukste aan de Nieuwjaarsduik is de kleurrijke karakters bewonderen die er passeren. De kleuren en vooral de kousen van het meisje rechts op de eerste foto spraken mij aan. Ik weet niet of de tweede foto een wandelende Kerstboom of iets anders toont. En de derde foto: ik waag mij niet eens aan een commentaartje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

09-01-11

January 8: New Year's Dive

Yesterday say the annual New Year's Dive. I didn't manage to go in 2010, but I did notice that there were a lot less people than in 2009. The bad weather we had in the morning likely scared off a lot of the crowd. And yet it was very warm for the time of the year: 10° C. But not at all sunny.

IMG_2552_CROWD_WEB.jpg

IMG_2561_CROWD_WEB.jpg

Gisteren bracht ons de jaarlijkse Nieuwjaarsduik. Ik ging niet in 2010, maar het viel mij op dat er veel minder deelnemers waren dan in 2009. Het slechte weer dat wij hier 's morgens hadden zal veel deelnemers afgeschrikt hebbben. Het was nochtans zeer warm voor de tijd van het jaar: 10° C. Maar helemaal niet zonnig.

10:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

24-10-10

Need a favour - Heb een gunst nodig

Regular followers of my blog know that my darling wife is a pioneer in training badminton for wheelchair users in Flanders. In the margin of our provincial badminton federation she had created a project named 'BadWheels' short for 'Badminton Wheelchairs'. To her surprise the other week she was informed that she has been nominated for the Marc Herremans award. Marc Herremans is a very successful Belgian triathlete who fell cycling in 2002 and is since then paralyzed. He is still a great sportsman today, but runs a foundation called 'To walk again' that organizes all kinds of initiatives for sportspeople with physical limitations.
So my question is: would you please take the trouble to vote for my wife's project? It would help us promote the initiative even more so that we can grow to give even more wheelchair users access to our great sport.
To vote go to the website sporta and then click on the menu-item "Feel good event". Then you click on "Trofee M. Herremans". And then choose "Cat: Organisaties". Then on the right of the screen "West-Vlaanderen: BadWheels". And then you scroll to the bottom of the screen and click on the button "BadWheels".
If you click on someting else, we won't hate you. All initiatives are worth while, there are no losers in this game, only winners.
Thanks for your help!

IMG_2168_DIMI.jpg

Regelmatige bezoekers aan mijn blog weten dat mijn teerbeminde vrouw een pionier is in badminton training voor rolstoelgebruikers in Vlaanderen. In de marge van de West-Vlaamse Badminton Federatie creëerde zij een project 'BadWheels', kort voor 'Badminton Wheelchairs'. Ze was heel erg verrast vorige week toen ze ingelicht werd dat ze genomineerd is voor de Marc Herremans Award.
Marc Herremans is een zeer succesvolle Belgische triatleet die in 2002 tijdens het fietsen ten val kwam en sindsdien verlamd is aan de onderste ledematen. Hij blijft een groot sportman ook in zijn rolstoel en richtte een stichting op 'To walk again' die allerhande initiatieven voor mensen met een fysieke beperking inricht. Mijn vrouw werkt veel samen met die organisatie.
Mag ik jullie vragen om te stemmen voor Annie's project? Het zou ons helpen het initiatief nog meer te promoten zodat wij nog meer rolstoelgebruikers toegang kunnen geven tot onze toffe sport.
Om te stemmen ga je naar de website van sporta en je klikt op het menu-item "Feel good event". Dan klik je op "Trofee M. Herremans". Daarna op "Cat: Organisaties". En dan rechts op het scherm "West-Vlaanderen: BadWheels". En dan scrol je naar onderen waar je de knop "BadWheels" klikt.
Kies je om op iets anders te klikken, dan gaan we je niet haten, hoor. Alle initiatieven lonen de moeite, er zijn geen verliezers in dit spel, alleen winnaars.
Bedankt voor jullie hulp! 

10:51 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, badminton, rolstoel, wheelchair, badwheels |  Facebook |

22-10-10

It’s a hell of a way to get back on your feet.

Ropeskippers don’t just stand up when they are down. Don’t try this at home, unless you are a member of this club.

 

COLLAGE3.jpg

Ropeskippers staan niet gewoon op wanneer ze op de grond liggen. Best thuis niet proberen, tenzij je lid bent van deze club, natuurlijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

21-10-10

Did I do OK, trainer?

The skipper ends in a grand écart facing the trainer. Did she do well? Trainer Ilse isn’t in focus as I was concentrating on the skipper. But I think I can detect a satisfied smile on her face in this picture.

 

IMG_9158.jpg

De skipster eindigt in een grand écart met haar gezicht naar de trainster. Heeft ze het goed gedaan? Trainster Ilse is hier niet mijn scherpstellingspunt, ik concentreerde op de skipster. Maar ik meen toch een voldane glimlach te herkennen op het gezichtje van Ilse.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

20-10-10

Does she touch the ground?

Obviously she does have both feet on the ground from time to time, although the photos tell another story. I think these four photos clearly show you how dynamic the sport ropeskipping is, these girls don’t stand still al lot. Are they capable of standing still? A couple of weeks ago I was in the sports centre one Sunday morning when they were practicing. One girl was skipping, the others were watching. I noticed that the girls standing up were moving, swaying to the music or doing little exercises while they were watching.

 

COLLAGE2.jpg

Van tijd tot tijd staat ze toch met beide voeten op de grond, hoor. De foto’s vertellen natuurlijk een ander verhaal. Deze foto’s tonen je wel duidelijk wat voor dynamische sport ropeskipping wel is. Deze meisjes staan niet vaak stil. Kunnen ze dat wel? Een paar weken terug passeerde ik in de sporthal op een zondagmorgen toen ze aan het trainen waren. Eén meisje skipte, de rest keek toe. Het viel mij op dat de meisjes die rechtstaand toekeken constant in beweging waren. Ze wiegden op de maat van de muziek of ze deden kleinen oefeningen terwijl ze toekeken.

08:40 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

19-10-10

Acrobatic Girls

COLLAGE1.jpg

I managed to steal an hour last Sunday to go and take some pictures of girls skipping. I like the acrobatics the girls display. Boys skip as well, but they are a minority. Not that that really bothers me, I realize that I post a lot of pictures of women and girls on my blog, but it is the result that counts, not the gender. I find this picture pretty powerful. But then most skip girls I know are pretty strong, this is not a sport for girlies.

 

 

 

Vorige zondag vond ik een uurtje om wat foto’s van touwtjesspringende meisjes te gaan maken. Ik hou van de acrobatie die met de sport gepaard gaat. Jongens springen ook, maar ze zijn in de minderheid. Dat stoort mij niet. Ik weet dat ik hier veel foto’s van vrouwen en meisjes post, maar voor mij telt het resultaat, niet het geslacht. Ik vind deze collage krachtig. Maar dan de meeste springmeisjes die ik ken zijn sterk, dit is geen sport voor poppemiekes.

10:32 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

13-09-10

Lean

At my place of work we are running a project to make our way of working leaner. We try to cut processes that can be considered as waste, stick to the essence, work more efficiently. I don’t know why, but even when taking some relax time during the weekend, I am suddenly reminded of the project.

 

IMG_5279_LEAN.jpg

IMG_5281_LEAN.jpg

Op ‘t werk loop een project om onze werkwijze meer ‘lean’, lenig, efficiënt te maken. We besparen op processen die als verspilling aanzien kunnen worden, we beperken ons tot de essentie, werken meer doeltreffend. Ik weet niet waarom, maar zelfs wanneer ik er relax op uit trek om wat foto’s te nemen tijdens het weekeinde, word ik plots aan het project herinnerd.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sport, gymnastics, gentse feesten |  Facebook |

21-08-10

Jean-Mi Saive: capturing the moment

Sport is emotions. A great win or a defeat usually causes a great emotional stirr in the athletes. Jean-Mi is clearly an emo guy.

IMG_7480_SAIVE_JEAN-MICHEL.jpg

Sport is emotie. Een winst of verlies genereert sterke emoties bij de sporter. Jean-Mi is duidelijk een emo man.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, jean-michel saive, table tennis |  Facebook |

20-08-10

Saive & Ovtcharov

Last weekend Oostende hosted the 12th Table Tennis Masters. I saw Belgium's best, Jean-Michel Saive, play the best masters of the past 5 years. Jean-Mi, ranked 48 in the world, won his first match against Frenchman Christophe Legout (55th on the world ranking). He then played a very good match against the top seed Germany's Dimitrij Ovtcharov, the winner of the masters.  Jean-Mi in action in the first photo, Dimitrij in the second.

IMG_7537_SAIVE_JEAN-MICHEL.jpg
IMG_7552_OVTCHAROV_DIMITRIJ.jpg

Vorig weekeinde zag ik Oostende de 12e Masters Tafeltennis. Jean-Michel Saive, België's beste speler, zette zijn beste masters neer van de afgelopen 5 jaren. Jean-Mi, 48e in de wereld, won zijn eerste match tegen de Franse Christophe Legout (55e op de wereldranglijst). Hij speelde een goede halve finale tegen de best geplaatste speler Dimitrij Ovtcharov, de uiteindelijke winnaar van de masters. Jean-Mi zie je hier in de eerste foto, Dimitrij in de tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, table tennis, jean-michel saive |  Facebook |

18-08-10

Portraits of Hermes Girls

Next to the team photos, I made portraits of each individual girl. The shirts weren't ready, so they had to get into the shirt of last year's girl. That was funny, because not all girls are the same size.

From left to right: Nymphe Verrelst, Yana De Leeuw, Eline David en Julie Vermander.

Collage-portraits_WEB.jpg

Ik maakte niet alleen ploegfoto's maar ook portretten van elk individueel meisje. De shirts waren niet klaar, dus moesten de meisjes de shirts van hun voorgangers aantrekken. Dat was grappig omdat de maten natuurlijk niet altijd overeenkomen.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes oostende |  Facebook |

17-08-10

Hermes New Team

At the end of June I was invited as the first photographer to take pictures of the new Hermes first ladies team. They play in het highest division in Belgium. The girls were on time and complete except for Leen Catrysse who was on holiday. The whole team except 3 girls has been renewed. You'll find the names under the photo.

IMG_4823_TEAM.jpg

7 Karolien Verstrepen, 3 Sarah Degryse, 2 Eline David, 8 Lies Van Wyngene, 9 Anja Van Damme, 12 Yana De Leeuw, 4 Femke Allemeersch, 1 Julie Vermander, 5 Nymphe Verrelst

Op het einde van juni werd ik uitgenodigd als eerste fotograaf om foto's te nemen van de nieuwe eerste damesploeg van Hermes Oostende. Ze spelen in de eredivisie, België's hoogste. De meisjes waren op tijd en voltallig aanwezig met uitzondering van Leen Catrysse die op vakantie was. De ganse ploeg, 3 meisjes uitgezonderd, is vernieuwd. Je vindt de namen onder de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende |  Facebook |

12-08-10

Chess isn't a sport; is it holiday?

Our minister for sports decided that chess isn't a sport, because there is no physical exercise involved. This guy finds it a marvelous way to spend his holiday. And doing it outside in a green area must make it even more ejoyable.

IMG_6873_CHESS.jpg

Onze minister voor sport besloot dat schaken geen sport is omdat er geen lichamelijke inspanning mee gemoeid gaat. Deze man vindt het een fantastische manier om zijn vakantie door te brengen. En het in open lucht doen in een groene omgeving laat je nog meer genieten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, people, chess |  Facebook |

05-08-10

Are you being served?

Some girls have a very elegant way of serving the ball. This is very much like the photo on my private calling card, I managed to get a nice cut-out of the girl.

IMG_6059_SERVICE.jpg


Sommige meisjes hebben zo’n elegante manier om de bal op te slaan. Dit soort foto prijkt op mijn privé visitekaartje, het meisje mooi uitgeknipt. Dat is wel al van enkele jaren terug.


07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

04-08-10

Hurt

Spectators and in particular those who have never tried beach sports, often wonder if it hurts when the players hit the sand. The expression on the face of the girl in the drama photo I posted here earlier was likely one of disappointment rather than hurt. Here I managed go get a player just when she impacted on the sand, and I don’t think you can doubt after seeing her little face: it hurts.

IMG_6036_HURT.jpg

 

Toeschouwers en zeker die die zelf nooit strandsporten gedaan hebben, vragen zich dikwijls af of het pijn doet wanneer spelers in het zand bijten. De gelaatsuitdrukking van het meisje in de drama-foto die ik hier eerder postte zal er eerder een geweest zijn van teleurstelling dan van pijn. Hier wist ik een meisje vast te leggen net wanneer ze in het zand impacteerde en ik denk niet dat er nog weinig twijfel kan zijn: het doet pijn.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

03-08-10

Ball Girl

Not only the players can provide you with fun shots, the ball boys and girls can be fun to observe as well. Here a non verbal communication was taking part from one end of the court to the other. I didn’t understand what they were trying to communicate. I hope they weren’t making fun of the photographer.

 

COLLAGE_BALL-GIRLS.jpg

 

Niet enkel de spellers kunnen je leuke foto’s bezorgen, de ballen jongen en meisjes zijn ook leuk om in de gaten te houden. Hier een staaltje non-verbale communicatie tussen de twee uiteinden van een terrein. Geen idee waarover ze het hadden, ik hoop alleen dat ze geen slechte dingen over de fotograaf communiceerden.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

02-08-10

And here she goes again

Some players just cannot get enough of the fun in the sand. Not that I get the impression that this girl was playing poorly, she and her partner had to qualify, but they made it on to the leaderboard.

 

Collage_drama2.jpg

 

Sommige spelers krijgen maar niet genoeg van het zand. Niet dat ik de indruk heb dat deze dame slecht speelde. Zij en haar partner moesten de kwallificatieronde doorstaan, maar ze haalden de hoofdtabel.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

01-08-10

Drama in the Sand

Some players can really introduce a sense of drama when they miss a shot. You’d think that some of them should be on the stage.

Collage_drama.jpg


Sommige spellers hebben gevoel voor drama wanneer ze een bal missen. Je zou denken dat ze eerder op de bühne thuishoren.

 

 

11:15 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

31-07-10

A Pat on the Back(side)

I’ve said it before and I’ll say it again: I cannot wait for beach volleyball to introduce the discipline of mixed doubles. After each point Elke (facing us) and Marij embrace and pat each other on the backside.
IMG_5624.jpg
Ik heb het al gezegd, maar ik kan niet wachten tot ze de discipline gemengd dubbel invoeren in het beach volleybal. Na elk punt omhelzen Elke (met haar gezich naar ons) en Marij elkaar en geven ze elkaar klopjes op de poep.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, elke meert |  Facebook |

30-07-10

The Men’s Game

In beach volleyball the men have a different way of playing the game than the women. I am under the impression that more physique and speed is involved in the men’s game. I’m not really sure because usually I have to drag myself away from the courts where the ladies are playing to try and sit out a men’s match. I’m afraid that I find the girls more pleasing to my eyes and as I’m a fan of Hermes’s first ladies team and I try to attend some of their matches, I tend to know more girls than boys. The only men I seem to know in the volleyball circuit are those who date or have a relationship with the girl players.

IMG_6602_MEN.jpg

IMG_6639_MEN_ACTION.jpg
IMG_6645_MEN_ACTION.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6652_MEN_ACTION.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beach volleyball valt het mij precies op dat de mannen een andere manier van spelen hebben dan de vrouwen. Mijn indruk is dat het spel van de mannen fysieker en sneller is. Echt zeker ben ik het niet omdat ik mij over het algemeen weg moet slepen van de terreinen waar de dames spelen en moet forceren om een match van de heren uit te zitten. Ik vrees dat ik de wedstrijden van de dames aantrekkelijker vind. En gezien ik en fan ben van de eerste damesploeg van Hermes Oostende en hun matchen probeer te volgen ken ik ook meer dames dan heren. De enige mannelijke volleybal spelers die ik ken zij die die een relatie hebben met een volleybal dame.

 

 

09:31 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

28-07-10

Men in Action

It has become a tradition that after I have posted some photos of beach girls playing volleyball that my large contingent of female visitors asks where the beach boys are. And yes, I did interrupt my coverage of the girl’s games to take a few pictures of the boys. In particular the men’s’ final, as it is the last match of the tournament and there aren’t any women playing anymore at that point in time. I particularly enjoyed this action during the men’s’ final.

IMG_6631_MEN_ACTION.jpg


Het is traditie geworden dat nadat ik enkele foto’s van beach volley meisjes gepubliceerd heb, mijn groot aantal vrouwelijke bezoekers vraagt waar de jongens blijven. En jawel, ik onderbrak wel degelijk mijn aandacht voor de dames wedstrijden om enkele foto’s van de jongens te maken. In het bijzonder de heren finale, maar dat is onvermijdelijk gezien dat de laatste wedstrijd van het toernooi is en er bijgevolg geen meisjes meer spelen op dat ogenblik. Deze actie bleef op mijn netvlies en gelukkig ook mijn sensor plakken tijdens de finale van de heren.

17:30 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volley, beach volleyball |  Facebook |

27-07-10

The Cup

I’m not quite sure whose kid this is and I don’t really care, because who ever’s kid this is, I really like the photo. Posing so nicely for me.

 

IMG_6755_BEKER.jpg

 

Ik weet niet van wie dit kindje precies is, maar dat stoor mij niet, want om het even wie dit kind mama of papa noemt, ik hou heel veel van deze foto. Het poseerde zo mooitjes voor mij.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

26-07-10

Champions

So, it was a pretty good weekend, ending with this line up of bellies at the end of the Belgian Beach Volleyball Championships. Now is there a better way to end the weekend?
IMG_6707_WINNERS.jpg

Dus, het was een redelijk goed weekeinde die eindigde met deze mooie reeks buiken op het einde van de Belgische Kampioenschappen Beach Volleyball. Is er een betere einde aan het weekeinde te bedenken?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volley |  Facebook |

25-07-10

Belgian Championships Beach Volleyball

Yesterday and today my hometown hosts the last leg of the Belgian championships Beach Volleyball. After this: the final. The weather is good, I spent a few hours during the qualifier rounds warming up for the matches with the seeded players today. Here you see Marij Vandenbussche reaching for a ball in her match with Elke Meert.

IMG_5617_VANDENBUSSCHE_MEERT.jpg
Gisteren en vandaag grijpen in Oostende de laatste manche van de Belgische kampioenschappen beachvolleyball plaats. Daarna: de finale in Knokke-Heist. Het weer is goed, gisteren bracht ik enkele uren door tijdens de kwalificatierondes, opwarmen voor de hoofdtabel vandaag. Hier zie je Marij Vandenbussche die reikt voor een verre bal, haar partner is Elke Meert.

16-07-10

Mountain Biking

The Ben Nevis Range has a World class mountain bike track. A bit over 5,5 kilometres long, it starts at an elevation of 643 metres and drops 543 metres to finish at 100 metres above sea level. You would think that you can develop quite some speed with such a drom, but the builders have constructed rock gardens in some parts of the track. It looks very exciting, but not for beginners.
IMG_0955_MBIKING.jpg

IMG_0959_MBIKING.jpg
IMG_0957_MBIKING.jpg
IMG_0956_MBIKING.jpg
De Ben Nevis Range heeft een wereldbeker klasse mountain bike track. Het is net iets meer dan 5,5 km lang, start op 643 meter met een finish op 100 meter, wat een val van 543 meter betekent. Je zou denken dat je dan indrukwekkende snelheden kan halen, maar in sommige delen van de track hebben de bouwers heuse rotstuinen aangelegd. Ziet er boeiend uit, maar niet voor beginners.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, biking, scotland |  Facebook |

10-07-10

Softball

Two weekends ago provided us with an international softball meeting on a super sunny Sunday afternoon. The meeting was in fact on that whole weekend. I managed to drag my overheated body away from my cool terrace and cycle down to the sports park to catch the final match. I don’t know much about softball, but this match was mixed, boys and girls on the same team, and it looked like great fun to me.
If you like you can find a little album with some 34 pictures of the match on my fotopic.
IMG_4770
Twee weekeindes terug bracht ons een internationale softbal ontmoeting op een geweldig zonnige zondag namiddag.
De ontmoeting was wel al gans het weekeinde bezig. Na enige twijfel slaagde ik er in mij los te rukken van mijn koel terras en naar het sport park te fietsen om de finale match mee te pikken. Ik weet eigenlijk niets van softbal, maar deze ontmoeting werd gemengd gespeeld, jongens en meisjes in dezelfde ploeg. Het ging er geweldig leuk en sportief aan toe.
Ik heb een albumpje met 34 foto’s van de match op mijn fotopic gezet.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, softball |  Facebook |

03-07-10

Biking

Biker1

Biker2
Not just the skaters make use of the new skate park, the bikers do so as well. This one guy was making summersaults. Great stuff, but I didn't manage to get a good angle on him.

Niet alleen skaters maken gebruik van het nieuwe park, bikers voelen zich er ook thuis. Ik zag één biker die er salto's maakte. Fantastisch, maar jammer genoeg kon ik de juiste hoek niet krijgen voor de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: biking, oostende, sport |  Facebook |